สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office

สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office สำนักงานเขตจอมทอง ยินดีให้บริการค่ะ
(47)

เปิดเหมือนปกติ

#สำนักงานเขตจอมทอง...ห่วงใยประชาชน🚫🦠🤧🦠🚫วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นางเพลิ...
30/10/2020

#สำนักงานเขตจอมทอง...ห่วงใยประชาชน🚫🦠🤧🦠🚫

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯจัดตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal
🚫🚫😷👐🏼💧😷🦠🚫🚫
ณ วัดบางขุนเทียนกลาง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ⛔COVID-19

#สำนักงานเขตจอมทอง...ตรวจแรงงานด่างด้าววันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นายนภพล มนต์มนัสสิ...
30/10/2020

#สำนักงานเขตจอมทอง...ตรวจแรงงานด่างด้าว

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และนายสุรพัศ ปุงบางกะดี่ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวตสอบสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันแรงงานด่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 2 แห่ง

“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ⛔Covid-19

สำนักงานเขตจอมทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลท...
29/10/2020

สำนักงานเขตจอมทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 5

29 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกต้นทองอุไร ทาสีปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน

#สำนักงานเขตจอมทองออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคมือเท้าปากในพื้นที่🚫👋🏻😷👋🏻🚫 #จอมทองทันใจแก้ไขทันที #NOWเรารู้ชุมชนรู้ทุกคนรู้  ...
29/10/2020

#สำนักงานเขตจอมทองออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคมือเท้าปากในพื้นที่🚫👋🏻😷👋🏻🚫 #จอมทองทันใจแก้ไขทันที #NOWเรารู้ชุมชนรู้ทุกคนรู้

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) ออกปฏิบัติงานสอบสวนโรครายเคสผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคที่เกิดจากยุง ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

♻😷♻โดยดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ดังนี้
👉 (1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้ให้แก่คณะครูและผู้ดูแลเด็กนักเรียน
👉(2) สำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยงบริเวณโดยรอบอาคารเรียน
👉(3) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียน (ระบบปิดห้องเรียน)
⭐🚫👋🏻😷👋🏻🚫⭐

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำห...
29/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้ ตามโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวัชชัย ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่โยธาร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้ ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 586 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมลำกระโดงสาธารณะประโยชน์

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🗼 #เพิ่มไฟฟ้าใช้ส่วนรวมปวงประชาได้ปลอดภัยนะจ๊ะ ☎ ๒๘ ตุลาคม ๖๓ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผอ.เขตจอมทอง พร้อม...
28/10/2020

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🗼 #เพิ่มไฟฟ้าใช้ส่วนรวมปวงประชาได้ปลอดภัยนะจ๊ะ ☎ ๒๘ ตุลาคม ๖๓ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผอ.เขตจอมทอง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ขอติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยวัดไทร และชุมชนตลาดน้ำวัดไทร ซอยเอกชัย๒๕ 🛠 #ขอให้บอกเราจะไปทำให้ 👷

#สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง🚫🦟🚫 #รวมพลังคนจอมทองป้องกันโรคไข้เลือดออก💯%วันที่ 28 ตุลาคม 25...
28/10/2020

#สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง🚫🦟🚫 #รวมพลังคนจอมทองป้องกันโรคไข้เลือดออก💯%

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ, เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทอง, ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร , ประธานชุมชน, กรรมการชุมชน, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนและประชาชนจิตอาสาฯ ลงพื้นที่เขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง ณ ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตจอมทอง แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1.ชุมชนซอยบุญอยู่
2.ชุมชนคุ้งข้าวหลาม
3.ชุมชนรวมมิตร

⭐️โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
2.สำรวจและทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3.ใส่ทรายเคลือบสารเคมีในภาชนะที่มีน้ำขัง
4.แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโลชั่นทากันยุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกประกาศสำนักงานเขตจอมทอง เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก
พร้อมทั้ง มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal
🚫🦟🚫😷👐🏼💧😷🦠🚫🚫

✨เขตจอมทอง สะอาดตา ปลอดเชื้อ ✨พวกเราพร้อมใจร่วมทำ✨ วันที่ 28ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหม...
28/10/2020

✨เขตจอมทอง สะอาดตา ปลอดเชื้อ ✨พวกเราพร้อมใจร่วมทำ✨
วันที่ 28ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นายสายชล จังสมยา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดพนักงานทั่วไป (กวาด)​รอบบ่าย เข้าพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาด แท็งค์น้ำดาวคะนอง เพื่อความสะอาดเรียบร้อย แก่ผู้สัญจร เข้ามาพักผ่อน🧑‍🤝‍🧑⛹️
😷 หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อ 😷
🚮 คัดแยกหน้ากากอนามัย แยกถุงใส่ไว้มัดให้แน่นเขียนติดเอาไว้ว่า ขยะอันตราย

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นวิถีคลอง ส่องประวัติศาสตร์ "จากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สู่สุดทะเลบางขุนเทียน"27 ตุลา...
27/10/2020

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นวิถีคลอง ส่องประวัติศาสตร์ "จากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สู่สุดทะเลบางขุนเทียน"
27 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นวิถีคลอง ส่องประวัติศาสตร์ "จากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สู่สุดทะเลบางขุนเทียน" โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักระบายน้ำ ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักงานเขตในพื้นที่ริมคลองบางกอกใหญ่-คลองสนามชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เก็บวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน คลองสนามชัย และกรุงเทพมหานครมีโครงการพัฒนาใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ฝั่งธนต่อเนื่องจนถึงชายทะเลบางขุนเทียน นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีความยาวคลองตลอดเส้นทาง 14,700 เมตร

💢สำนักงานเขตจอมทอง 💢🌟คลองสวย น้ำไหล ใสสะอาด ปราศจากขยะ รักษาฯจอมทอง 🌟27ทต.ค 63 นส.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองมอบห...
27/10/2020

💢สำนักงานเขตจอมทอง 💢
🌟คลองสวย น้ำไหล ใสสะอาด ปราศจากขยะ รักษาฯจอมทอง 🌟
27ทต.ค 63 นส.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองมอบหมาย นายสายชล จังสมยา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 🌻🌱
✨จัดพนักงานทั่วไป(กวาด)รอบเช้า ร่วมกับโยธา(ระบายน้ำ)เขตจอมทอง และสำนักการระบายน้ำ เก็บขยะและวัชพืชทางน้ำ เพื่อรักษาสภาพคูคลองให้สะอาดปราศจากขยะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย

#เขตจอมทอง ดำเนินการตรวจตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ในสถานประกอบการพื้นที่เขตจอมทองวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวง...
27/10/2020

#เขตจอมทอง ดำเนินการตรวจตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ในสถานประกอบการพื้นที่เขตจอมทอง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามคำสั่ง คสช. โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเป็นรถแข่ง และเพื่อแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมของเยาวชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง มลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5, ยาเสพติดในสถานประกอบการ และมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอยในช่วงวันลอยกระทง จำนวน 6 แห่ง

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพคลองข้างวัดกก จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระแนะน้อย ตามโครงการ “เราทำความดีเพ...
26/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพคลองข้างวัดกก จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระแนะน้อย ตามโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวัชชัย ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่โยธาร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดคลองข้างวัดกก จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระแนะน้อย ความกว้าง 3.00 - 8.00 เมตร ความยาว 1,300 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง

ฝ่ายเทศกิจ เขตจอมทอง#                       🚦เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ 🚗            ...
26/10/2020

ฝ่ายเทศกิจ เขตจอมทอง# 🚦เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ 🚗 (26 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้นางสาวณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตจอมทอง (ศปถ.เขตจอมทอง)

โดยมีนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมผู้บริหารเขต ตัวแทนจาก สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

สำนักงานเขตจอมทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโป๊ะ-ท่าเรือ รองรับความปลอดภัยวันลอยกระทง26 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยกา...
26/10/2020

สำนักงานเขตจอมทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโป๊ะ-ท่าเรือ รองรับความปลอดภัยวันลอยกระทง
26 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นำคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจโป๊ะ-ท่าเรือ ในพื้นที่เขตจอมทอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันลอยกระทง( 31 ต.ค. 63) ซึ่งในส่วนของโป๊ะและท่าเรือที่ใช้งานได้จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ลอยกระทงและจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล พร้อมทั้งติดป้ายแสดงจำนวนสูงสุดที่รับได้ ส่วนท่าเรือที่ชำรุดได้สั่งปิดและติดป้ายห้ามใช้งานแล้ว

#เขตจอมทอง เรายังคงเฝ้าระวัง ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของ ทุกๆคน...#ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเขตจอมทอง วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวล...
23/10/2020

#เขตจอมทอง
เรายังคงเฝ้าระวัง ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของ ทุกๆคน...
#ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเขตจอมทอง
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา17.30น.นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ท่านผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายสายชล จังสมยา ท่านหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด และ สวนสาธารณะ จัดพนักงานทั่วไป(กวาด)นำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสเช็ดทำความสะอาด บริเวณจุดต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-2019...
#เราจะทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1002002816892224&id=211404689285378
23/10/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1002002816892224&id=211404689285378

🌕ใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้ว💦

🌟 กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน “งดจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และปล่อยโคมลอย” เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับ

😷 และที่สำคัญ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกไปลอยกระทง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

💓 ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย22 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เ...
22/10/2020

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย
22 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย พัฒนาคู คลอง ศาสนสถาน และสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม) และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม) โดยมีคณะผู้บริหารเขต บุคลากรสำนักงานเขต และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณศาสนสถาน พร้อมทั้งเทน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำในคลอง ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย22 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอม...
22/10/2020

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย

22 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย พัฒนาคู คลอง ศาสนสถาน และสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม) และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม) ซึ่งจัดโดยกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี โดยมี พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองข้างวัดกก 1 จากคลองข้างวัดกก ถึงลำกระโดงสาธาร...
21/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองข้างวัดกก 1 จากคลองข้างวัดกก ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะน้อย ตามโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวัชชัย ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่โยธาร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองข้างวัดกก1 จากคลองข้างวัดกก ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะน้อย ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 320 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมลำกระโดงสาธารณะประโยชน์

#สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง🚫🦟🚫 #รวมพลังคนจอมทองป้องกันโรคไข้เลือดออก💯%วันที่ 21 ตุลาคม 25...
21/10/2020

#สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง🚫🦟🚫 #รวมพลังคนจอมทองป้องกันโรคไข้เลือดออก💯%

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ, เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทอง, ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร , ประธานชุมชน, กรรมการชุมชน, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนและประชาชนจิตอาสาฯ ลงพื้นที่เขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง ณ ชุมชนบ้านบางมด แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

⭐️โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
2.สำรวจและทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3.ใส่ทรายเคลือบสารเคมีในภาชนะที่มีน้ำขัง
4.แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโลชั่นทากันยุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกประกาศสำนักงานเขตจอมทอง เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก
พร้อมทั้ง มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal
🚫🦟🚫😷👐🏼💧😷🦠🚫🚫

#สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง🚫🦟🚫 #รวมพลังคนจอมทองป้องกันโรคไข้เลือดออก💯%วันที่ 21 ตุลาคม 25...
21/10/2020

#สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง🚫🦟🚫 #รวมพลังคนจอมทองป้องกันโรคไข้เลือดออก💯%

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ, เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทอง, ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร , ประธานชุมชน, กรรมการชุมชน, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนและประชาชนจิตอาสาฯ ลงพื้นที่เขตจอมทองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง ณ ชุมชนบางมดพัฒนา หมู่ 7 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

⭐️โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
2.สำรวจและทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3.ใส่ทรายเคลือบสารเคมีในภาชนะที่มีน้ำขัง
4.แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโลชั่นทากันยุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกประกาศสำนักงานเขตจอมทอง เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก
พร้อมทั้ง มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal
🚫🦟🚫😷👐🏼💧😷🦠🚫🚫

สำนักงานเขตจอมทอง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดในกรุงเทพมหานคร20 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยกา...
20/10/2020

สำนักงานเขตจอมทอง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดในกรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดฯ ของที่พักสงฆ์ธรรมไพศาล (วัดป่า) ซอยเอกชัย30 เขตจอมทอง โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา ผู้แทนจากกองพุทธศาสนสถาน คณะสงฆ์เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาการขออนุญาต ณ ศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์ธรรมไพศาล

👁️‍🗨️ ร่วมมือ ลงแรง พร้อมทำ เพื่อชาวจอมทอง 👁️‍🗨️🍊🍊 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 🍊🍊นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองมอบหม...
20/10/2020

👁️‍🗨️ ร่วมมือ ลงแรง พร้อมทำ เพื่อชาวจอมทอง 👁️‍🗨️
🍊🍊 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 🍊🍊
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง
มอบหมายให้ นายสายชล จังสมยา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดพนักงานทั่วไป (กวาด)​รอบบ่าย เข้าพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เช็ดเก้าอี้ ถอนวัชพืช รอบๆหน้าโบสถ์และในพระวิหารอาจารย์สมศักดิ์ ในพุทธสถาน (วัดนางนองวรวิหาร)
ตั้งแต่ เวลา 12.00-18.00 น.เพื่อความสะอาดเรียบร้อย
แก่ผู้มาพบเห็นและสัญจรไปมา
🚯 หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อ 🚯
🚮 คัดแยกหน้ากากอนามัย แยกถุงใส่ไว้มัดให้แน่น
เขียนติดเอาไว้ว่า ขยะอันตราย 🚮

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🚧#แจ้งมาเราไปทำให้ 🚜 หัวหน้าฝ่ายโยธาสั่งการให้งานโครงการลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมทางที่ชำรุด ในซอยเอกชัย...
20/10/2020

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🚧#แจ้งมาเราไปทำให้ 🚜 หัวหน้าฝ่ายโยธาสั่งการให้งานโครงการลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมทางที่ชำรุด ในซอยเอกชัย34 แยก6 🛣 #ร่วมมือกันก็ต้องได้ดี 👷

🥦🥬 กินเจสุขใจ ปลอดภัยสารปนเปื้อน 🥕🚫 #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯจอมทองกลุ่มสุขาภิบาลอาหารตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจป...
19/10/2020

🥦🥬 กินเจสุขใจ ปลอดภัยสารปนเปื้อน 🥕🚫
#ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯจอมทองกลุ่มสุขาภิบาลอาหารตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563
นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ออกตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดวัดไทร ตลาดพิบูลย์วิทย์ 1 ตลาดใหม่จอมทอง และตลาดสุขสวัสดิ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
📍 สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจ เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร และตรวจปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันสำหรับทอดอาหารเจ
📌 แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคอาหารเจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบและการบริโภคอาหารเจอย่างถูกต้อง

ที่อยู่

38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Bangkok
10150

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี มีลำรางสาธารณะ คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำ คลองรางบัว คลองสวนหลวงใต้ คลองบางหว้า คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองตาม่วง คลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองด่าน คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์) และคลองแยกบางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว คลองยายจำปี คลองกอไผ่ขวด ลำรางสาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว (คลองตาเปล่ง) เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดกก คลองสนามชัย คลองวัดสิงห์ และคลองบางระแนะเป็นเส้นแบ่งเขต

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024274892

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามเรื่องบัตรประกันสุขภาพค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
#ช่วยกันรณรงค์เก็บและย้ายรถเก่ารถซากรถจอดเสียที่ริมฟุตบาท #ในถนนพุทธบูชาพระราม2 #ซากรถเก่าจอดตาย #รถไม่มีเจ้าของ #รถจอดรอซ่อมเครื่องซ่อมทำสี #ตั้งแต่หน้าร้านอาหารอิ่มปลาเผาทั้ง2ฝั่งถนน #จอดรถนานเป็นเดือน #จอดรถนานมาก #กีดขวางทางจราจร #เสียไปหนึ่งเลน #อาศัยถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถแบบถาวร #ทำให้ผู้ใช้รถบนท้องถนนเดือดร้อน #ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข #ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ #ควรได้รับแก้ไข
https://www.dailynews.co.th/bangkok/786505 ฝากมาดูรถจอดทิ้ง ที่ถนนพุทธบูชา ช่วงประมาณตรงข้ามซอย17-19ด้วยนะครับ และแถวหน้าอิ่มปลาเผาซอย15 เห็นจอดทิ้งกันเยอะเลย ขอบคุณครับ
ตอนนี้เริ่มอีกแล้วนะครับปั่นไฟทั้งกลางวันและกลางคืน คงไม่อ้างว่าไฟดับอีกนะครับ (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ตรงถนนกัลป์พฤกษ์)
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยหา พนักงานมาช่วยตัดหญ้าบริเวณ ซอยพระรามที่2ซอย25 ถนน2เลน ตอนนี้เหลือเลนเดียวแล้วค่ะ ช่วยบ้านเลขที่ 355,357,359ค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ
เเย่มากครับเป็นเขตอะไรที่เเย่มากๆพวกที่คอยรับโทรศัพมึงทำงานกันจิงไหมสัดกูต้องการโทรหาสัสดีเเต่กลับโทรไม่ติดเออดีเนอะเเม่เยส
พนักงานทำงานดีมาก รวดเร็วทันใจมากค่ะ
รบกวนช่วยตรวจสอบ โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กัลป์พฤกษ์ ตั้งอยู่ตรง ถนนกัลป์พฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ด้วยครับ ชอบเดินเครื่องจักร (น่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่) ในเวลาตอนดึก วันนี้ตั้งแต่ประมาณ 23.30 น. จนป่านนี้ ตี 2 กว่าแล้ว ยังไม่หยุดเครื่องเลย ซึ่งส่งกลิ่นควันเหม็นมาก เหมือนกลิ่นควันรถดีเซล ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ให้เดินเครื่องตอนกลางวันก็พอ ตอนกลางคืนไม่ต้องครับ
เปิดบริการตามปรกติ อีกครั้งมีกำหนดยังคะ
รบกวนทางเขตจอมทอง มาเคลียร์พื้นที่ ซอยจอมทอง 13 แยก (8) หน่อยครับ พอดีมันมีพวกต้นไม้ วัชพืช ขึ้นทางเขตเคยมาตัดแต่ไม่ยอมเอาไปทิ้งแล้วตอนนี้ก็รกร้าง เห็นเด็กบอกเจองูด้วยครับ ประเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับ เคยแจ้งไปนานแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ รบกวนด้วยครับ
อยากให้ฝ่ายรับผิดชอบมาดูแล ทางเท้าบนฟุตบาต ร้านมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ้ ชอบนำรถออกมาจอดหน้าร้านหลายคันจนต้องลงมาเดินข้างล่างถนน เป็นแบบนี้มานานแล้วผมเดินทุกวันปากซอยวุฒากาศ57เกะกะไปหมด ยังมีตรงข้ามตลาดบางขุนเทียนอีกทั้งร้านมอเตอร์ำชค์และจำหน่ายยางรถยนต์ ต้องตอยเลี่ยงเดินลงถนนเสี่ยงก็เสี่ยง ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลหน่อยครับ