Clicky

สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office

สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office สำนักงานเขตจอมทอง ยินดีให้บริการค่

เปิดเหมือนปกติ

จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตจอมทอง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256...
26/02/2022

จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตจอมทอง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดราชโอรสารามวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในการนี้ นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทองและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเขตจอมทอง นำคณะจิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขต เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกแก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณรผู้เข้าสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ วัดราชโอรสารามวรวิหาร

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี 24 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. นายณัฐพงษ์ ...
24/02/2022

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี

24 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วงนุชเนตร) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

24/02/2022
Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/02/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตจอมทอง ร่วมงาน”รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน(จอมทอง) ประจำปี2565”(18 ก.ย.65) 13.00 น.นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราช...
18/02/2022

#เขตจอมทอง ร่วมงาน”รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน(จอมทอง) ประจำปี2565”

(18 ก.ย.65) 13.00 น.นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน(จอมทอง) ประจำปี 2565 “ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง และคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธี เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมมัสยิดฯและสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนา ณ มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน เขตจอมทอง

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ(18 ก.พ.65) 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ...
18/02/2022

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

(18 ก.พ.65) 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา  🛣วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่าย...
17/02/2022

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา 🛣
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่ายโยธาลงพื้นที่นำมิกเย็นซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณถนนสัขสวัสดิ์๑๔ แยก๒๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 🛹 #เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🛻

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา  🛣วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่าย...
17/02/2022

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา 🛣
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด บริเวณหนังวัดโอภาษี ท้ายซอยพระรามที่๒ ซอย๒๕ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 🛹 #เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🛻

#เขตจอมทอง เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาส วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร(15 ก.พ.65)11.30 น. นายณัฐพงษ์ มี...
15/02/2022

#เขตจอมทอง เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาส วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

(15 ก.พ.65)11.30 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง กราบถวายมุติตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล รองสมเด็จพระราชาคณะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เนื่องในมงคลวโรกาสเจริญชนมายุพรรษาครบ 76 ปี ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

#เขตจอมทอง รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ผอ.เขตเดิน และการติดตามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน(14 ก.พ.65) 11.00 น.นายณั...
14/02/2022

#เขตจอมทอง รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ผอ.เขตเดิน และการติดตามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

(14 ก.พ.65) 11.00 น.นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตให้การต้อนรับ พลตำรวจตรีอัครชัย พงษ์ศิริ และนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในการติดตามโครงการ ผอ.เขต เดินดิน,การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตจอมทอง,ติดตามโครงการ 1 เขต 1 คลอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน,การแก้ไขปัญหาทางม้าลาย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์สไปซ์ จำกัด ตรวจดูความเรียบร้อยและมาตรการป้องกันโควิด - 19

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพ9 กุมภาพันธ์ 2565 15.30 น.นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเท...
09/02/2022

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพ

9 กุมภาพันธ์ 2565 15.30 น.นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง
นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพร...
08/02/2022

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภลอดุยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุดของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริม ให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสานขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่นยืน

8 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง หน่วยจิตอาสาพระราชทาน สถานีตำรวจนครบาลบางมด เจ้าหน้าที่เขตจอมทองและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณวัดยายร่ม เขตจอมทอง โดยการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะในคลองบางมด ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ที่เป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

#เขตจอมทอง ร่วมพิธีเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทองประจำปี องค์หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม4 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำน...
04/02/2022

#เขตจอมทอง ร่วมพิธีเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทองประจำปี องค์หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม

4 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทองประจำปี องค์หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม
โดยมีคณะผู้บริหารเขตจอมทอง ร่วมพิธี ณ วัดยายร่ม แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยวัดยายร่มได้จัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุ่ม ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ถวายสังฆทาน ทำบุญกองการกุศลต่างๆ ทอดผ้าป่าสามัคคีอสีติมหาสาวก 80 องค์ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารายได้สมทบทุนบูรณะ ซ่อมแซม ทาสี ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะภายในวัด ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลงานประจำปีของวัด

#เขตจอมทอง ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 2/25653 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป...
03/02/2022

#เขตจอมทอง ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 2/2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตจอมทอง ครั้งที่ 2/2565 โดยการประชุมได้แจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง โครงการ ผอ.เขตเดินดิน การสำรวจการรับวัคซีนของประชาชน การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติการของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การติดตามเรื่องร้องเรียนและ
ข้อราชการการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น5 สำนักงานเขตจอมทอง

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัด...
03/02/2022

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿
วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้และขยะวัชพืชในลำกระโดงสาธารณะ ถนนสุขสวัสดิ์ซอย๒ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 🐳 🍁 🐟 #ในน้ำต้องมีปลาไม่ควรมีเธอ 🍃🍂🍁

🚧 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🏗#เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🚨วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่าย...
03/02/2022

🚧 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🏗#เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🚨
วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ถาสีสะพานข้ามคลองบางมด หลังวัด สีสุก ในซอยพระรามที่๒ ซอย๒๘ 🚩 #เราจะดูแลทุกปัญหา ⛩

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัด...
03/02/2022

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿
วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้และขยะวัชพืชในลำกระโดงสาธารณะ ถนนเอกชัย๓๕/๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 🐳 🍁 🐟 #ในน้ำต้องมีปลาไม่ควรมีเธอ 🍃🍂🍁

28/01/2022

⛩🎎 กทม. ขอแนะนำวิธีลดมลพิษจากการจุดธูปในเทศกาลตรุษจีน🧧🎏
.
🏮สำหรับศาสนสถาน ศาลเจ้า และสถานที่จัดงานตรุษจีน🏮
👉🏻 จัดกระถางธูปจำนวนเท่าที่จำเป็น
👉🏻 จัดวางกระถางธูปด้านนอกอาคาร
👉🏻 จัดเจ้าหน้าที่เก็บธูปในกระถางและดับไฟธูปทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการไหว้
👉🏻 งดเว้นการเผากระดาษไหว้
.
🏮สำหรับประชาชน🏮
👉🏻 จุดธูปเท่าที่จำเป็นหรือใช้ธูปที่มีมลพิษน้อย
👉🏻 จุดธูปหรือเทียนไฟฟ้า
👉🏻 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีควันธูปหนาแน่น
.
🎋 ข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

27/01/2022

สำนักงานเขตจอมทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

27 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง
พร้อมด้วยนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 14/66,14/67,14/68 ซอยเอกชัย 30 แยก 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อ เวลา 00.58 น. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จนเพลิงสงบ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จากการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ประกอบกิจการค้าขาย บริเวณชั้น 1,2 เสียหายทั้งหมด สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานจะดำเนินการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ และสำนักงานเขตจอมทองได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

#เขตจอมทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่...
24/01/2022

#เขตจอมทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจอมทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2565 ช่วงขยายระยะเวลา ในปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้อำนวยการเขตจอมทอง นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง นางสาวณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2565

#เขตจอมทอง สำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ (23 ม.ค. 65) 9.00 น. นายณัฐพงษ...
23/01/2022

#เขตจอมทอง สำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่

(23 ม.ค. 65) 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เชิงรุกแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เร่งสำรวจเชิงรุกการได้รับวัคซีนของประชาชนให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อด้านต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อง่ายต่อการติดต่อสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับทราบปัญหา
และข้อเสนอแนะจากประชาชนในด้านต่างๆ บริเวณซอยจอมทอง 6 - 8 เขตจอมทอง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตจอมทอง ห่วงใยประชาชน ปูพรมลงพื้นที่ 10 เส้นทาง เคาะประตูบ้าน สอบปัญหาความเดือดร้อน 22 ม.ค.65 เวลา 9.00 น. นายณัฐพงษ์...
22/01/2022

#เขตจอมทอง ห่วงใยประชาชน ปูพรมลงพื้นที่ 10 เส้นทาง เคาะประตูบ้าน สอบปัญหาความเดือดร้อน

22 ม.ค.65 เวลา 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง
คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เชิงรุก"เคาะประตูบ้าน" สำรวจผู้ประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของประชาชน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็ม3) ตลอดจนรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน อาทิ ขยะตกค้าง ปัญหาเหตุเดือดร้อนต่างๆ บริเวณหมู่บ้านสินทวี ขณะเดียวกันก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ โดยกระจายไปใน 10 เส้นทาง เพื่อสอบถามความต้องการ รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย เพื่อให้เกิดความทั่วถึง ทั้งนี้จะได้รวบรวมความต้องการและปัญหาต่างๆ นำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

#เขตจอมทอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็...
21/01/2022

#เขตจอมทอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565
นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตจอมทอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารเขตจอมทองและผู้บริหารสถานศึกษา 1.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2.โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 3.โรงเรียนวัดสีสุก4.โรงเรียนวัดยายร่ม 5.โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 6.โรงเรียนวัดไทร 7.โรงเรียนวัดศาลาครืน8.โรงเรียนมงคลวราราม 9.โรงเรียนวัดนางนอง 10.โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 11.โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี และแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียนและผู้ปกครอง

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองตามโครงการ "แก้ไขป...
21/01/2022

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองตามโครงการ "แก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน"

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru
20/01/2022
กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru

กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru

กรุงเทพมหานครให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง โดยให้บริการแบบ Drive Thru เพื่อลดโอกาสการแพ....

#เขตจอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบาย ผว.กทม.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565...
19/01/2022

#เขตจอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบาย ผว.กทม.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องร้องเรียนภาคประชาชน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสำรวจการรับวัคซีน ของประชาชน(เข็มกระตุ้น) การสำรวจการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการจัดระเบียบสายสื่อสาร การดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมชุมชนพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และข้อราชการอื่นๆ โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง และผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เข้าร่วประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
18/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

17/01/2022

VTR ประชาสัมพันธ์สภาพคลอง 3 สาย (CH5)

17/01/2022

พัฒนา 3 คลองหลัก กทม (ช่อง NBT)

เขตจอมทอง ประชุมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันที่ 14 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวย...
14/01/2022

เขตจอมทอง ประชุมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

14/01/2022

🚯 ไม่ทิ้ง = ไม่เน่า ♻️
.
🤝🏼 มาร่วมมือ ร่วมใจกัน ไม่ทิ้งขยะ หรือน้ำเสียจากบ้านเรือนลงคลองกันนะคะ 😊
.
#หันหน้าเข้าคลอง #ทิ้งรักลงคลอง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
14/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตจอมทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง ตามโครงการ "แก้ไขปั...
13/01/2022

#เขตจอมทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง
ตามโครงการ "แก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน"

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง ตามโครงการ"แก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน" ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุข รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการจัดทำแผนสำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนของประชาชนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็ม3) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

ที่อยู่

38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624274892

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/chomthong/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🌱โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตจอมทอง🌱 27 ธันวาคม 2564 (>)สำนักงานเขตจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.เขตจอมทอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธาน การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) การมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเขตจอมทองที่มีความสำคัญ เพื่อเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทรัพยากรท้องถิ่น 50 เขต ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจความพร้อมในการปลูกส้มขียวหวานบางมด และลิ้นจี่โบราณ เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียนของเขตจอมทอง โดยทุกโรงเรียนตอบสนองในการที่จะร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพื้นถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และทำให้ส้มเขียวหวานบางมด และลิ้นจี่เขตจอมทอง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป 🍊🍊🍊🌳🌳🌳
🌱พันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อการเกษตรสายพันธุ์ดี🌱 27 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตจอมทอง จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ​ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง​ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตจอมทอง​ ผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา แปลงเกษตรพอเพียง สถานีตำรวจนครบาลบางมด ชุมชนเรือนไทยพัฒนา และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทย วัน "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" (28 ธันวาคม 2564) และ "โครงการ 1 เขต 1 คลองใส" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองวัดเพลง – คลองวัดนางชี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน 24 ธันวาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บุคลากรสำนักงานเขตจอมทองและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(28 ธันวาคม 2564) และ "โครงการ 1 เขต 1 คลองใส" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองวัดเพลง – คลองวัดนางชี เขตจอมทอง เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐกับภาคประชาชน ในการร่วมกันดูแลรักษาสภาพคลอง และพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ วัชพืชในลำคลอง เทน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ ทาสีและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ บริเวณคลองวัดเพลง – คลองวัดนางชี​ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามส่งเสริมสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ
🛒 มาชอปสินค้า Bangkok Brand เป็นของขวัญปีใหม่กันเถอะ 🛍 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพื่อเป็นของขวัญที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในงานกาชาดออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.redcrossfair.com 🗓 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 64 หรือเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://bkkbrand.com/products #BangkokBrand #งานกาชาด2564 #งานกาชาดออนไลน์ #งานกาชาดกทม ————————— ที่มา: https://www.facebook.com/prbangkok/posts/4154404831325773
📌 กรุงเทพมหานคร เกรงเป็นความเข้าใจผิดกรณีการแถลงข่าวยกเลิกการจัดงานเทศกาลขึ้นปีใหม่วันนี้ (23 ธ.ค.64) จึงข้อแจ้งย้ำเพิ่มเติม ดังนี้ กรุงเทพมหานครขอ ❌“งด” ❌การจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2565 👉เฉพาะ 2 ส่วนเท่านั้น คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร “ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. และกิจกรรมที่สำนักงานเขตเป็นเจ้าภาพจัด 👈 ส่วนงานปีใหม่ ➡️ที่เอกชน หรือหน่วยงานอื่นขออนุญาตไว้ ⬅️ ✔️ “ไม่งด”✔️ ยังคงมีการจัดได้ตามเดิม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด --------
#สำนักงานกองทุนสาขาจอมทอง 📚เขตจอมทอง ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตจอมทอง ครั้งที่ 6/2564🔸 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น. >>> นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตจอมทอง ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมทางไกล Microsoft Teams เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง
เขตจอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของ ผว.กทม.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 11/2564 22​ ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 11/2564 เพื่อติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน​ เรื่องร้องเรียนภาค​ประชาชน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-9) การป้องกันโรคไข้เลือดออก การดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมชุมชนพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และข้อราชการอื่นๆ โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง คณะผู้บริหารเขตจอมทอง และผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ​ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 ​สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
📝 กทม. เปิดสอบแข่งขัน 📝 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 . 📍ตำแหน่งว่าง 1,143 ตำแหน่ง 👉🏻 ประเภทวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) 180 ตำแหน่ง 👉🏻 ประเภททั่วไป (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา) 963 ตำแหน่ง . 📲 สมัครออนไลน์ได้ทาง http://ksb.bangkok.go.th/ 🗓 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 . 🔎 ติดตามข่าวสารการสอบได้ที่ FB: exambybma Web: ksb.bangkok.go.th ☎️ โทร. 02-2212141-69 ต่อ 1148, 1168
#ขุดลอกคลองและลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้ ตามโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่โยธาร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้ ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 586 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตลอดแนวลำกระโดงสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมลำกระโดงสาธารณประโยชน์
ลงพื้นที่เตรียมการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พูดคุย ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกผัก จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ราย ได้แก่ แปลงเกษตรพอเพียง สถานีตำรวจนครบาลบางมด ชุมชนเรือนไทยพัฒนา และผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา ซึ่งสำนักงานเขตจอมทอง จะได้จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง
สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11/2564) 20​ ธันวาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตจอมทอง ครั้งที่ 11/2564 โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ การดำเนินงานภารกิจเชิงพื้นที่ การบริหารงบประมาณประจำปี และความสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการ​ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง
#ประชาชนต้องได้ฉีดวัค....ซีน!!💉 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกับโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ) ,โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ ปฏิบัติงานประจำจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 600 คน 🚎โดยรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ หรือบีเคเค โมบาย วัคซีนเนชั่น ยูนิต : บีเอ็มวี (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ณ​ โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ✅โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับบริการ อีกทั้งเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ป้องกันการติดเชื้อ "ลดติด ลดตาย ลดแพร่เชื้อ” และหากติดเชื้อจะช่วยลดอาการรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยการนำรถฉีดวัคซีนฯ จะเข้าบริการแบบเชิงรุกในจุดต่างๆ​ ทั้งในชุมชนและจุดเสี่ยง​ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เข็มแรกอย่างทั่วถึง👌🏻💉✅😷✅💉👌🏻 #BMAEnviSanTeam #BMAEnvchomthong