สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office

สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office สำนักงานเขตจอมทอง ยินดีให้บริการค่ะ
(109)

เปิดเหมือนปกติ

🌱☘🌿 ปิดสวนสาธารณะ ทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64 🌟 .คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. ครั้งที่ 12/2564 ...
09/05/2021

🌱☘🌿 ปิดสวนสาธารณะ ทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64 🌟
.
คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 มีมติเห็นชอบให้คงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง
.
เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

🌱☘🌿 ปิดสวนสาธารณะ ทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 64 🌟
.
คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 มีมติเห็นชอบให้คงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวนสูง
.
เพื่อให้สามารถยุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

#จอมทองขอตั้งการ์ด🙌🏻 #จอมทองจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19ระดับเขต🚨😷🚫🦠🚫😷🚨วันนี้ 8 พ.ค.64 เวลา 09.30 น. นางสาวศ...
08/05/2021

#จอมทองขอตั้งการ์ด🙌🏻 #จอมทองจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19ระดับเขต🚨😷🚫🦠🚫😷🚨

วันนี้ 8 พ.ค.64 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุม "จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระดับเขต พื้นที่เขตจอมทอง"
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) นายแพทย์โชคชัย งามทรายทอง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางประกอก - ปิยเวท และคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,นายแพทย์พณะ จันทรกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, พ.ต.อ.ปวิตร เลขะวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือปิยะเวท, ผู้แทนจากโรงพยาบาลบางมด, ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางมด ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน, เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคเขตจอมทองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่เขตจอมทองให้สามารถป้องกัน ควบคุมและช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการด้านข้อมูลของภาคีเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการและสื่อสารความเข้าใจกับประชาชนอย่างมีเอกภาพ

🚨 “ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ระดับเขต เขตจอมทอง” มีผู้อำนวยการเขตจอมทองเป็นผู้อำนวยการศูนย์

โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย
👉🏻1.ฝ่ายอำนวยการ - ดำเนินการติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สื่อสารประชาสัมพันธ์ กำกับติดตามการดำเนินงาน และมาตรการฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
👉🏻2.ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุก - ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำมาตรการการเฝ้าระวัง ค้นหาเชิงรุกสอบสวนโรค และจัดทำมาตรการควบคุมโรคทั้งในกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส
👉🏻3.ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง - ดำเนินการจัดทำแผนการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งเตียง บุคลากร ทรัพยากรในการรักษา จัดระบบการส่งต่อจากหน่วยบริการทุกระดับไปยังสถานพยาบาล และรพ.สนามให้มีเอกภาพ
👉🏻4.ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ - ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ควบคุมกำกับการเคลื่อนย้าย และการกักกันที่บ้าน(Home Quarantine) จัดสิ่งสนับสนุน เช่น อาหาร ของใช้จำเป็น เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ โดยทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
👉🏻5.ฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน - ดำเนินการจัดทำแผน และจัดหาวัสดุทางการแพทย์ และวัคซีนให้เพียงพอ จัดระบบการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ บริหารจัดการ เตรียมการฉีดวัคซีน ให้ทันเวลา

#เพื่อประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองเราจะยกระดับในการดูแลท่านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด #โควิดยังไม่จบตรวจสอบครบพร้อมรับมือ 🏨🤝🏥🤝🏩🤝🏢🚫🦠🚫🚨👨🏻‍⚕️👩‍⚕️👨🏻‍✈️👨‍🏫👩‍🔬👩‍🚀👨🏻‍💼🧑🏻‍💼🧑🏻‍🏫👩‍💻🚫🦠🚫🇹🇭💉🧬💉🇹🇭

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564​ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
08/05/2021

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564​ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564​ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตจอมทอง แจกจ่ายเจลล้างมือพระราชทานให้แก่ประชาชน7 พฤษภาคม 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นำเจลแอ...
07/05/2021

สำนักงานเขตจอมทอง แจกจ่ายเจลล้างมือพระราชทานให้แก่ประชาชน
7 พฤษภาคม 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้แก่หน่วยราชการนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ไว้ใช้ป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 200 หลอด ณ สำนักงานเขตจอมทอง

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 27http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2...
07/05/2021

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 27
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0OTczMg==#.YJUf4gxPNXw.lineme

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 27
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0OTczMg==#.YJUf4gxPNXw.lineme

สำนักงานเขตจอมทอง รับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-197 พฤษภาคม 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการ...
07/05/2021

สำนักงานเขตจอมทอง รับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
7 พฤษภาคม 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เข้ารับมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด ที่สนับสนุนโดย โรงเรียนจินดามณี และสถาบันสามัคคี เพื่อนำมามอบให้ประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อน ณ โรงเรียนจินดามณี เขตจอมทอง

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 👷 #เราจะดูแลทุกปัญหา วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวั...
06/05/2021

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 👷 #เราจะดูแลทุกปัญหา วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวัชชัย ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา สั่งการให้งานระบายน้ำลงพื้นที่แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถนนพุทธบูชา ตรงข้ามพุทธบูชาซอย๒ #ทำแล้วน้ำต้องไหลนะจ๊ะ ⛲

#เขตจอมทอง ฝ่ายเทศกิจ6 พ.ค.64 เวลา 19.35น. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง และนางสาวณัฎฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วย...
06/05/2021

#เขตจอมทอง ฝ่ายเทศกิจ
6 พ.ค.64 เวลา 19.35น.
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง และนางสาวณัฎฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายนายสุรพัศ ปุงบางกะดี่ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้จท.53 จท.531พร้อมสายตรวจชุด255ว.4ตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่เขตและประชาสัมพันธ์ร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่เขตให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19โดยมิให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารและดื่มสุราที่ร้านห้ามมิให้เปิดบริการผับบาร์คาราโอเกะตามประกาศของกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด

สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่​ 5/2564)5 พฤษภาคม​ 2...
05/05/2021

สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่​ 5/2564)
5 พฤษภาคม​ 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 5/2564 เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งพิจารณาเสนอแนะมาตรการควบคุม​และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง

#จอมทองห่วงใย ห่างไกลโควิด-19 🚫😷🦠🚫วันที่ 5 พฤษภาคม 2564นางรุ่งรัตน์ ศรีสุชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มอบ...
05/05/2021

#จอมทองห่วงใย ห่างไกลโควิด-19 🚫😷🦠🚫
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
นางรุ่งรัตน์ ศรีสุชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครลานกีฬา ตรวจสอบและติดประกาศงดใช้ลานกีฬาโรงเรียน ลานกีฬาชุมชน และลานกีฬาสวนสาธารณะ พร้อมทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

#เขตจอมทอง🍊🍊👍ปกป้อง ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อชาวจอมทอง👍มอบความอุ่นใจ.ปลอดภัยในทุกๆวัน❤จากใจชาวรักษาฯจอมทอง❤วันที่ 5 พ.ค.2564 เ...
05/05/2021

#เขตจอมทอง🍊🍊
👍ปกป้อง ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อชาวจอมทอง👍
มอบความอุ่นใจ.ปลอดภัยในทุกๆวัน
❤จากใจชาวรักษาฯจอมทอง❤
วันที่ 5 พ.ค.2564 เวลา
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทองและ นายเฉลียว เฝือชาติ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดพนักงานทั่วไป(กวาด) ฉีด พ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ สะพานลอย ที่พักผู้โดยสาร จุดพักขยะ ฟุตบาททางเท้า ถ.พระราม2 ,ถ.สุขสวัสดิ์
เพื่อเพิ่มมาตราการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อcovid-19 ในพื้นที่สาธารณะให้ชาวจอมทองมั่นใจ ปลอดภัยจากเชื้อcovid-19

#ฟ้าฝนพายุมาจอมทองอาสาสำรวจยุงให้⛈☔❌🦟❌☔⛈ #ทันใจแก้ไขทันที🍊#สำนักงานเขตจอมทองออกปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ร...
05/05/2021

#ฟ้าฝนพายุมาจอมทองอาสาสำรวจยุงให้⛈☔❌🦟❌☔⛈ #ทันใจแก้ไขทันที🍊
#สำนักงานเขตจอมทองออกปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่🚫🦟🦟🚫

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานตามแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคที่เกิดจากยุงในพื้นที่เขตจอมทอง ณ ซอยสุขสวัสดิ์ 14 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ

♻😷♻โดยดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้
👉 (1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้ และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก 5 ป 1 ข ได้แก่ ปิด - เปลี่ยน -ปล่อย - ปรับปรุง - ปฏิบัติสม่ำเสมอและขจัดไข่ยุงลายขอบภาชนะ
👉(2) แจกทรายจีพีโอ-1(ทรายอะเบท) กำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชน
👉(3) สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะน้ำขัง ใส่ทรายจีพีโอ-1(ทรายอะเบท) ในครัวเรือน
👉(4) สรุปดัชนีลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนและดัชนีลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังน้ำ
#สำนักงานเขตจอมทองพร้อมบูรณาการลุยป้องกันโรคไข้เลือดออก⭐🚫🦟🦟🚫⭐

#สำนักงานเขตจอมทอง#เข้มงวดตรวจสถานประกอบการรับมือโควิดระบาดรอบ3ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่26 ⛔️🦠😷⛔️✅ ชุดปฏิบัติการร่วม...
05/05/2021

#สำนักงานเขตจอมทอง
#เข้มงวดตรวจสถานประกอบการรับมือโควิดระบาดรอบ3ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่26 ⛔️🦠😷⛔️

✅ ชุดปฏิบัติการร่วม ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตจอมทอง

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2564
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ นางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางมด และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

ออกปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26) และข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) เพื่อตรวจแนะนำมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกทม. เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก โดยเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร พร้อมทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง

โดยลงพื้นที่ตรวจแนะนำ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม จำนวน 2 แห่ง
2. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง

ผลการตรวจปรากฎ ดังนี้
✅พบมีเจลแอลกอฮล์ให้บริการ
✅ผู้เข้ารับบริการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
✅มีการจัดทางเข้า-ออก
✅มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือลงชื่อในสมุดคัดกรอง
✅มีการสั่งสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์/จัดลำดับก่อน-หลัง เข้ารับบริการ
✅มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
✅ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้

และดำเนินการสุ่มตรวจสถานที่สั่งปิดฯ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส จำนวน 2 แห่ง
2. สนามฟุตซอล จำนวน 1 แห่ง
3. สระว่ายน้ำกลางแจ้ง จำนวน 1 แห่ง

🌈ไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดฯ🌈

ร่วมด้วยช่วยกันจ้า​ วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี
05/05/2021

ร่วมด้วยช่วยกันจ้า​ วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

ร่วมด้วยช่วยกันจ้า​ วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

03/05/2021
เขตจอมทองมอบเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสด...
03/05/2021

เขตจอมทองมอบเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มอบเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตจอมทอง ที่ได้ยื่นคำขอและผ่านคุณสมบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินรายละ 3,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย

#👮‍♂️ ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 👮‍♂️โควิด19 ยังไม่จบ3 พ.ค.64 เวลา 16.30 - 19.30 น.## ฝ่ายเทศกิจ เขตจอมทอง ##นางสาวศุภร คุ...
03/05/2021

#👮‍♂️ ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 👮‍♂️โควิด19 ยังไม่จบ
3 พ.ค.64 เวลา 16.30 - 19.30 น.
## ฝ่ายเทศกิจ เขตจอมทอง ##
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองและ
นางสาวณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เขตจอมทอง มอบหมายให้นายสุรพัศ ปุงบางกะดี่
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้เขตจอมทอง 513 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด 253 ว. 4 ร่วมฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางขุนเทียน
ตรวจและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศ (ฉบับที่25) อันเนื่องมาจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) คอนโดแทมโป แกรนด์ คอนโด ถนนกัลปพฤกษ์

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 👷 #เราจะดูแลทุกปัญหา 🚿 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธว...
03/05/2021

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 👷 #เราจะดูแลทุกปัญหา 🚿 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวัชชัย ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา สั่งการให้งานระบายน้ำลงพื้นที่แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถนนจอมทองซอย๑๙ แยก๖-๗-๘ #ทำแล้วน้ำต้องไหลนะจ๊ะ ⛲

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🚧 #เราจะดูแลทุกปัญหา 🚜 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธว...
03/05/2021

🚨#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🚧 #เราจะดูแลทุกปัญหา 🚜 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย นายธวัชชัย ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่งานโครงการลงพื้นที่ทาสีสะพานข้ามคลองบางประแก้วหลังวันโพธิ์แก้ว ในซอยพระรามที่๒ซอย๑🛠#ทำแล้วต้องดูดีสวยงามนะจ๊ะ 👷

ความรู้ทางทะเบียน ไม่เรียนก็รู้ได้ "การบริการคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนภาษาอังกฤษ"
03/05/2021

ความรู้ทางทะเบียน ไม่เรียนก็รู้ได้ "การบริการคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนภาษาอังกฤษ"

ความรู้ทางทะเบียน ไม่เรียนก็รู้ได้ "การบริการคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนภาษาอังกฤษ"

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมมัสยิดนูรุ้ลยากีน30 เมษายน 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นำอินทผาลัมจากพ...
30/04/2021

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมมัสยิดนูรุ้ลยากีน

30 เมษายน 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นำอินทผาลัมจากพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบให้แก่อิหม่าม อุมัด เชื้อผู้ดี ณมัสยิดนูรุ้ลยากีน ซอยสุขสวัสดิ์ 14 เขตจอมทอง เพื่อสนับสนุนและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน(เทศกาลถือศีลอด) พร้อมทั้งได้พูดคุยเยี่ยมเยือนและแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่นการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติศาสนกิจ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

👀👀 ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด 19 🚫💯******************************************วันที่ 30 เมษายน 2564นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้...
30/04/2021

👀👀 ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด 19 🚫💯
******************************************
วันที่ 30 เมษายน 2564
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายนางเพลินจันทร์ ต้นโพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขลักษณะตลาดและบริเวณโดยรอบตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดตอนเย็น) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. ตลาดหน้าวัดยายร่ม แขวงบางมด
2. ตลาดหน้า สน.บางมด แขวงบางมด
3. ตลาดสินทวี แขวงจอมทอง

โดยดำเนินการ ดังนี้
📣📣 ตรวจประเมินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่สั่งปิดเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)
🔎🔎 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครสวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอนเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
(note)(note)ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
30/04/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

🍀เขตจอมทอง เราใส่ใจดูแล ทุกพื้นที่🍀ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเขตจอมทอง            วันที่ 29 เมษายน 64 🌾นางสาวศุภร ...
29/04/2021

🍀เขตจอมทอง เราใส่ใจดูแล ทุกพื้นที่
🍀ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเขตจอมทอง วันที่ 29 เมษายน 64
🌾นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองมอบหมาย นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง และ นาย เฉลียว เฝือชาติ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดพนักงานทั่วไป(กวาด,) ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ สะพานลอย ที่พักผู้โดยสาร ป้ายรถ🚏 ถ.พระราม2ฝั่งขาเข้า และถ.สุขสวัสด์ 🛣️เพิ่มความมั่นใจให้แก่ที่สัญจรไปมาในที่สาธารณะในพื้นที่เขตจอมทองและเพื่อความสะอาด 🛣️และปลอดภัย ปราศจากเชื้อไวรัส covid-19😷 การด์เราไม่ตก✌️พวกเราใส่ใจเสมอ 😊อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หน้ากากใส่แล้วควรจัดเก็บทิ้งให้เป็นที่🚯

#👮‍♂️ ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 👮‍♂️โควิด19 ยังไม่จบ29 เม.ย.64 เวลานางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองและนางสาวณัฏฐพ...
29/04/2021

#👮‍♂️ ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 👮‍♂️โควิด19 ยังไม่จบ
29 เม.ย.64 เวลา
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทองและ
นางสาวณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เขตจอมทอง มอบหมายให้นายสุรพัศ ปุงบางกะดี่
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้เขตจอมทอง 511 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด 251 ว. 4 ร่วมฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศ (ฉบับที่25) อันเนื่องมาจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

ที่อยู่

38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Bangkok
10150

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี มีลำรางสาธารณะ คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำ คลองรางบัว คลองสวนหลวงใต้ คลองบางหว้า คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองตาม่วง คลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองด่าน คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์) และคลองแยกบางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว คลองยายจำปี คลองกอไผ่ขวด ลำรางสาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว (คลองตาเปล่ง) เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดกก คลองสนามชัย คลองวัดสิงห์ และคลองบางระแนะเป็นเส้นแบ่งเขต

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024274892

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บัตรประชาชนหมดอายุแล้วขะไปทำบัตรใหม่ที่เขต วันเสาร์เปิดไหมคะ
ขออนุญาต ร้องทุกข์ผ่านทาง FB เลยนะคะ พระราม 2 ซอย 13 น้ำท่วมจนเข้าบ้านชาวบ้านที่อาศัยในซอย รบกวนทางเขตดูแลระบบท่อน้ำหน่อยค่ะ ติดต่อไปทางโทรศัพท์หลายครั้งไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย เข้าใจว่าน่าจะ wfh แต่ควรมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อได้บ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ 23/04/64
ขออนุญาต ร้องทุกข์ผ่านทาง FB เลยนะคะ พระราม 2 ซอย 13 น้ำท่วมจนเข้าบ้านชาวบ้านที่อาศัยในซอย รบกวนทางเขตดูแลระบบท่อน้ำหน่อยค่ะ ติดต่อไปทางโทรศัพท์หลายครั้งไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย เข้าใจว่าน่าจะ wfh แต่ควรมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อได้บ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตอนนี้ในชอยพระราม2ชอย32ขยะล้นแล้วล้นอีกรถขยะไม่มาเก็บร่วม10วันแล้วรบกวรทางเขตช่วยจัดการด้วยค่ะ
รบกวนสอบถามครับพอดีจะมีการซ่อมแซมบ้านแล้วมันจะมีเศษปูนของผนังที่ช่างทุบออกแบบนี้เศษปูนทางเขตมีบริการนำไปทิ้งโดยคิดค่าบริการหรือป่าวครับ
เรียนหัวหน้าฝ่ายสำนักงานเขตจอมทอง เรื่อง เก็ยเงินค่าเช่าที่ตลาดนัดเช้า เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี มานานแล้วก่อนโควิด เจ้าของพื้นที่เช้าตลาดเข้าหมู่บ้านสินทวี ข้างโรงพยาบาลบางมดเคยเก็บค่าที่100฿ ปัจุบันก็เก็บเท่าเดิมไม่ลดราคาให้แม่ค้าเลย แม้แต่ จะไม่มีลูกค้ามาซื้อ หรือขายไม่ดี หรือไม่มีคนเดิน เขาก็ไม่ลดค่าเช่า จึงเรียนมาเพื่อ ให้ทางเขตของท่าน ได้ประสานเจ้าของพื้นที่ ให้ราคาค่าเช่าแม่ค้าที่ถูกลงกว่านี้(ในยามนี้) ขอขอบคุณ ปล. เศรษฐกิจไม่ดี คนไม่ซื้อของ แต่เจ้าของพื้นที่ รายได้เท่าเดิมไม่ลดลง แต่แม่ค้า ไม่มีทุน ขายไม่ดี เสียค่าเช่าแพง
ต้องการใ ห้ต้นไม้. อายุมากกว่า15ปี ได้แก่ ต้นเชอรีีไทยหอมหวาน. ต้นลีลาวดี ต้นวาสนา ต้นจันผา แต่ต้องมาล้อม. และขุดขนย้ายเองค่ะ. ติดต่อ081 3238054
สอบถามเรื่องบัตรประกันสุขภาพค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
#ช่วยกันรณรงค์เก็บและย้ายรถเก่ารถซากรถจอดเสียที่ริมฟุตบาท #ในถนนพุทธบูชาพระราม2 #ซากรถเก่าจอดตาย #รถไม่มีเจ้าของ #รถจอดรอซ่อมเครื่องซ่อมทำสี #ตั้งแต่หน้าร้านอาหารอิ่มปลาเผาทั้ง2ฝั่งถนน #จอดรถนานเป็นเดือน #จอดรถนานมาก #กีดขวางทางจราจร #เสียไปหนึ่งเลน #อาศัยถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถแบบถาวร #ทำให้ผู้ใช้รถบนท้องถนนเดือดร้อน #ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข #ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ #ควรได้รับแก้ไข
https://www.dailynews.co.th/bangkok/786505 ฝากมาดูรถจอดทิ้ง ที่ถนนพุทธบูชา ช่วงประมาณตรงข้ามซอย17-19ด้วยนะครับ และแถวหน้าอิ่มปลาเผาซอย15 เห็นจอดทิ้งกันเยอะเลย ขอบคุณครับ