Clicky

สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office

สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office สำนักงานเขตจอมทอง ยินดีให้บริการค่

เปิดเหมือนปกติ

จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตจอมทอง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256...
26/02/2022

จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตจอมทอง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดราชโอรสารามวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในการนี้ นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทองและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเขตจอมทอง นำคณะจิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขต เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การอำนวยความสะดวกแก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณรผู้เข้าสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ วัดราชโอรสารามวรวิหาร

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี 24 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. นายณัฐพงษ์ ...
24/02/2022

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี

24 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐพิชญ์ ระเห็จหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วงนุชเนตร) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

24/02/2022
Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/02/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตจอมทอง ร่วมงาน”รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน(จอมทอง) ประจำปี2565”(18 ก.ย.65) 13.00 น.นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราช...
18/02/2022

#เขตจอมทอง ร่วมงาน”รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน(จอมทอง) ประจำปี2565”

(18 ก.ย.65) 13.00 น.นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”รวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน(จอมทอง) ประจำปี 2565 “ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง และคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธี เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมมัสยิดฯและสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนา ณ มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน เขตจอมทอง

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ(18 ก.พ.65) 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ...
18/02/2022

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

(18 ก.พ.65) 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา  🛣วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่าย...
17/02/2022

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา 🛣
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่ายโยธาลงพื้นที่นำมิกเย็นซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณถนนสัขสวัสดิ์๑๔ แยก๒๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 🛹 #เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🛻

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา  🛣วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่าย...
17/02/2022

🚔 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🛑 #ถนนสวยด้วยมือพวกเรา 🛣
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด บริเวณหนังวัดโอภาษี ท้ายซอยพระรามที่๒ ซอย๒๕ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 🛹 #เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🛻

#เขตจอมทอง เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาส วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร(15 ก.พ.65)11.30 น. นายณัฐพงษ์ มี...
15/02/2022

#เขตจอมทอง เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาส วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

(15 ก.พ.65)11.30 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง กราบถวายมุติตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล รองสมเด็จพระราชาคณะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เนื่องในมงคลวโรกาสเจริญชนมายุพรรษาครบ 76 ปี ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

#เขตจอมทอง รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ผอ.เขตเดิน และการติดตามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน(14 ก.พ.65) 11.00 น.นายณั...
14/02/2022

#เขตจอมทอง รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ผอ.เขตเดิน และการติดตามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

(14 ก.พ.65) 11.00 น.นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตให้การต้อนรับ พลตำรวจตรีอัครชัย พงษ์ศิริ และนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในการติดตามโครงการ ผอ.เขต เดินดิน,การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตจอมทอง,ติดตามโครงการ 1 เขต 1 คลอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน,การแก้ไขปัญหาทางม้าลาย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์สไปซ์ จำกัด ตรวจดูความเรียบร้อยและมาตรการป้องกันโควิด - 19

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพ9 กุมภาพันธ์ 2565 15.30 น.นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเท...
09/02/2022

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพ

9 กุมภาพันธ์ 2565 15.30 น.นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง
นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมการมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพร...
08/02/2022

สำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภลอดุยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุดของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริม ให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสานขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่นยืน

8 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง หน่วยจิตอาสาพระราชทาน สถานีตำรวจนครบาลบางมด เจ้าหน้าที่เขตจอมทองและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณวัดยายร่ม เขตจอมทอง โดยการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะในคลองบางมด ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ที่เป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

#เขตจอมทอง ร่วมพิธีเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทองประจำปี องค์หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม4 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำน...
04/02/2022

#เขตจอมทอง ร่วมพิธีเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทองประจำปี องค์หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม

4 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทองประจำปี องค์หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม
โดยมีคณะผู้บริหารเขตจอมทอง ร่วมพิธี ณ วัดยายร่ม แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยวัดยายร่มได้จัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุ่ม ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ถวายสังฆทาน ทำบุญกองการกุศลต่างๆ ทอดผ้าป่าสามัคคีอสีติมหาสาวก 80 องค์ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารายได้สมทบทุนบูรณะ ซ่อมแซม ทาสี ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะภายในวัด ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลงานประจำปีของวัด

#เขตจอมทอง ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 2/25653 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป...
03/02/2022

#เขตจอมทอง ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 2/2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตจอมทอง ครั้งที่ 2/2565 โดยการประชุมได้แจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง โครงการ ผอ.เขตเดินดิน การสำรวจการรับวัคซีนของประชาชน การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติการของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การติดตามเรื่องร้องเรียนและ
ข้อราชการการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น5 สำนักงานเขตจอมทอง

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัด...
03/02/2022

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿
วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้และขยะวัชพืชในลำกระโดงสาธารณะ ถนนสุขสวัสดิ์ซอย๒ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 🐳 🍁 🐟 #ในน้ำต้องมีปลาไม่ควรมีเธอ 🍃🍂🍁

🚧 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🏗#เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🚨วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่าย...
03/02/2022

🚧 #ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง 🏗#เพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจ 🚨
วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ถาสีสะพานข้ามคลองบางมด หลังวัด สีสุก ในซอยพระรามที่๒ ซอย๒๘ 🚩 #เราจะดูแลทุกปัญหา ⛩

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัด...
03/02/2022

🌊#ฝ่ายโยธาเขตจอมทอง☘#โตมาเราเก็บ 🌿
วันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเขตจอมทองมอบหมายให้ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้และขยะวัชพืชในลำกระโดงสาธารณะ ถนนเอกชัย๓๕/๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 🐳 🍁 🐟 #ในน้ำต้องมีปลาไม่ควรมีเธอ 🍃🍂🍁

28/01/2022

⛩🎎 กทม. ขอแนะนำวิธีลดมลพิษจากการจุดธูปในเทศกาลตรุษจีน🧧🎏
.
🏮สำหรับศาสนสถาน ศาลเจ้า และสถานที่จัดงานตรุษจีน🏮
👉🏻 จัดกระถางธูปจำนวนเท่าที่จำเป็น
👉🏻 จัดวางกระถางธูปด้านนอกอาคาร
👉🏻 จัดเจ้าหน้าที่เก็บธูปในกระถางและดับไฟธูปทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการไหว้
👉🏻 งดเว้นการเผากระดาษไหว้
.
🏮สำหรับประชาชน🏮
👉🏻 จุดธูปเท่าที่จำเป็นหรือใช้ธูปที่มีมลพิษน้อย
👉🏻 จุดธูปหรือเทียนไฟฟ้า
👉🏻 หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีควันธูปหนาแน่น
.
🎋 ข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

27/01/2022

สำนักงานเขตจอมทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

27 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง
พร้อมด้วยนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 14/66,14/67,14/68 ซอยเอกชัย 30 แยก 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อ เวลา 00.58 น. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนองได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จนเพลิงสงบ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จากการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ประกอบกิจการค้าขาย บริเวณชั้น 1,2 เสียหายทั้งหมด สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานจะดำเนินการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ และสำนักงานเขตจอมทองได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

#เขตจอมทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่...
24/01/2022

#เขตจอมทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจอมทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2565 ช่วงขยายระยะเวลา ในปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้อำนวยการเขตจอมทอง นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง นางสาวณัฏฐพิชญ์ ระเห็จหาญ หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2565

#เขตจอมทอง สำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ (23 ม.ค. 65) 9.00 น. นายณัฐพงษ...
23/01/2022

#เขตจอมทอง สำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่

(23 ม.ค. 65) 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เชิงรุกแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เร่งสำรวจเชิงรุกการได้รับวัคซีนของประชาชนให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อด้านต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อง่ายต่อการติดต่อสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับทราบปัญหา
และข้อเสนอแนะจากประชาชนในด้านต่างๆ บริเวณซอยจอมทอง 6 - 8 เขตจอมทอง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตจอมทอง ห่วงใยประชาชน ปูพรมลงพื้นที่ 10 เส้นทาง เคาะประตูบ้าน สอบปัญหาความเดือดร้อน 22 ม.ค.65 เวลา 9.00 น. นายณัฐพงษ์...
22/01/2022

#เขตจอมทอง ห่วงใยประชาชน ปูพรมลงพื้นที่ 10 เส้นทาง เคาะประตูบ้าน สอบปัญหาความเดือดร้อน

22 ม.ค.65 เวลา 9.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง
คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เชิงรุก"เคาะประตูบ้าน" สำรวจผู้ประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของประชาชน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็ม3) ตลอดจนรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน อาทิ ขยะตกค้าง ปัญหาเหตุเดือดร้อนต่างๆ บริเวณหมู่บ้านสินทวี ขณะเดียวกันก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ โดยกระจายไปใน 10 เส้นทาง เพื่อสอบถามความต้องการ รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย เพื่อให้เกิดความทั่วถึง ทั้งนี้จะได้รวบรวมความต้องการและปัญหาต่างๆ นำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

#เขตจอมทอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็...
21/01/2022

#เขตจอมทอง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565
นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตจอมทอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารเขตจอมทองและผู้บริหารสถานศึกษา 1.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2.โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 3.โรงเรียนวัดสีสุก4.โรงเรียนวัดยายร่ม 5.โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 6.โรงเรียนวัดไทร 7.โรงเรียนวัดศาลาครืน8.โรงเรียนมงคลวราราม 9.โรงเรียนวัดนางนอง 10.โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 11.โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี และแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียนและผู้ปกครอง

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองตามโครงการ "แก้ไขป...
21/01/2022

#เขตจอมทอง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองตามโครงการ "แก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน"

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru
20/01/2022
กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru

กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru

กรุงเทพมหานครให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง โดยให้บริการแบบ Drive Thru เพื่อลดโอกาสการแพ....

#เขตจอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบาย ผว.กทม.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565...
19/01/2022

#เขตจอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบาย ผว.กทม.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องร้องเรียนภาคประชาชน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสำรวจการรับวัคซีน ของประชาชน(เข็มกระตุ้น) การสำรวจการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการจัดระเบียบสายสื่อสาร การดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมชุมชนพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และข้อราชการอื่นๆ โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง และผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เข้าร่วประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
18/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

17/01/2022

VTR ประชาสัมพันธ์สภาพคลอง 3 สาย (CH5)

17/01/2022

พัฒนา 3 คลองหลัก กทม (ช่อง NBT)

เขตจอมทอง ประชุมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันที่ 14 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวย...
14/01/2022

เขตจอมทอง ประชุมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

14/01/2022

🚯 ไม่ทิ้ง = ไม่เน่า ♻️
.
🤝🏼 มาร่วมมือ ร่วมใจกัน ไม่ทิ้งขยะ หรือน้ำเสียจากบ้านเรือนลงคลองกันนะคะ 😊
.
#หันหน้าเข้าคลอง #ทิ้งรักลงคลอง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
14/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#เขตจอมทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง ตามโครงการ "แก้ไขปั...
13/01/2022

#เขตจอมทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง
ตามโครงการ "แก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน"

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง ตามโครงการ"แก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน" ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุข รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการจัดทำแผนสำรวจเชิงรุกการรับวัคซีนของประชาชนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็ม3) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

ที่อยู่

38 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624274892

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🌱โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตจอมทอง🌱
27 ธันวาคม 2564
(>)สำนักงานเขตจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.เขตจอมทอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธาน การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) การมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเขตจอมทองที่มีความสำคัญ เพื่อเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทรัพยากรท้องถิ่น 50 เขต ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจความพร้อมในการปลูกส้มขียวหวานบางมด และลิ้นจี่โบราณ เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียนของเขตจอมทอง โดยทุกโรงเรียนตอบสนองในการที่จะร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพื้นถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และทำให้ส้มเขียวหวานบางมด และลิ้นจี่เขตจอมทอง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป
🍊🍊🍊🌳🌳🌳
🌱พันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อการเกษตรสายพันธุ์ดี🌱
27 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตจอมทอง จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ​ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง​ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตจอมทอง​ ผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา แปลงเกษตรพอเพียง สถานีตำรวจนครบาลบางมด ชุมชนเรือนไทยพัฒนา และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ประจำปี 2565 ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทย วัน "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" (28 ธันวาคม 2564) และ "โครงการ 1 เขต 1 คลองใส" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองวัดเพลง – คลองวัดนางชี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

24 ธันวาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บุคลากรสำนักงานเขตจอมทองและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(28 ธันวาคม 2564) และ "โครงการ 1 เขต 1 คลองใส" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองวัดเพลง – คลองวัดนางชี เขตจอมทอง เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐกับภาคประชาชน ในการร่วมกันดูแลรักษาสภาพคลอง และพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ วัชพืชในลำคลอง เทน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ ทาสีและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ บริเวณคลองวัดเพลง – คลองวัดนางชี​ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามส่งเสริมสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ
🛒 มาชอปสินค้า Bangkok Brand เป็นของขวัญปีใหม่กันเถอะ 🛍

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพื่อเป็นของขวัญที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในงานกาชาดออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.redcrossfair.com 🗓 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 64 หรือเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://bkkbrand.com/products

#งานกาชาด2564 #งานกาชาดออนไลน์ #งานกาชาดกทม
—————————

ที่มา: https://www.facebook.com/prbangkok/posts/4154404831325773
📌 กรุงเทพมหานคร เกรงเป็นความเข้าใจผิดกรณีการแถลงข่าวยกเลิกการจัดงานเทศกาลขึ้นปีใหม่วันนี้ (23 ธ.ค.64)
จึงข้อแจ้งย้ำเพิ่มเติม ดังนี้

กรุงเทพมหานครขอ ❌“งด” ❌การจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2565 👉เฉพาะ 2 ส่วนเท่านั้น คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร “ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. และกิจกรรมที่สำนักงานเขตเป็นเจ้าภาพจัด 👈

ส่วนงานปีใหม่ ➡️ที่เอกชน หรือหน่วยงานอื่นขออนุญาตไว้ ⬅️ ✔️ “ไม่งด”✔️ ยังคงมีการจัดได้ตามเดิม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

--------
#สำนักงานกองทุนสาขาจอมทอง
📚เขตจอมทอง ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตจอมทอง ครั้งที่ 6/2564🔸
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น.
>>> นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตจอมทอง ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมทางไกล Microsoft Teams เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง
เขตจอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของ ผว.กทม.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 11/2564
22​ ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 11/2564 เพื่อติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน​ เรื่องร้องเรียนภาค​ประชาชน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-9) การป้องกันโรคไข้เลือดออก การดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมชุมชนพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และข้อราชการอื่นๆ โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง คณะผู้บริหารเขตจอมทอง และผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ​ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 ​สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
📝 กทม. เปิดสอบแข่งขัน 📝
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ครั้งที่ 1/2564
.
📍ตำแหน่งว่าง 1,143 ตำแหน่ง
👉🏻 ประเภทวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) 180 ตำแหน่ง
👉🏻 ประเภททั่วไป (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา) 963 ตำแหน่ง
.
📲 สมัครออนไลน์ได้ทาง http://ksb.bangkok.go.th/
🗓 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 11 ม.ค. 65
.
🔎 ติดตามข่าวสารการสอบได้ที่
FB: exambybma Web: ksb.bangkok.go.th
☎️ โทร. 02-2212141-69 ต่อ 1148, 1168
#ขุดลอกคลองและลำกระโดงสาธารณประโยชน์
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจอมทอง รักษาสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้ ตามโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมาย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่โยธาร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้ ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 586 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตลอดแนวลำกระโดงสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมลำกระโดงสาธารณประโยชน์
ลงพื้นที่เตรียมการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
20 ธันวาคม 2564
สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พูดคุย ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกผัก จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ราย ได้แก่ แปลงเกษตรพอเพียง สถานีตำรวจนครบาลบางมด ชุมชนเรือนไทยพัฒนา และผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา ซึ่งสำนักงานเขตจอมทอง จะได้จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง
สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11/2564)
20​ ธันวาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตจอมทอง ครั้งที่ 11/2564 โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ การดำเนินงานภารกิจเชิงพื้นที่ การบริหารงบประมาณประจำปี และความสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการ​ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง
#ประชาชนต้องได้ฉีดวัค....ซีน!!💉

วันที่ 17 ธันวาคม 2564
สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกับโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ) ,โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์

ปฏิบัติงานประจำจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 600 คน
🚎โดยรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ หรือบีเคเค โมบาย วัคซีนเนชั่น ยูนิต : บีเอ็มวี (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV)
ณ​ โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

✅โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับบริการ อีกทั้งเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ป้องกันการติดเชื้อ "ลดติด ลดตาย ลดแพร่เชื้อ” และหากติดเชื้อจะช่วยลดอาการรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยการนำรถฉีดวัคซีนฯ จะเข้าบริการแบบเชิงรุกในจุดต่างๆ​ ทั้งในชุมชนและจุดเสี่ยง​ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เข็มแรกอย่างทั่วถึง👌🏻💉✅😷✅💉👌🏻
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ช่างกุญแจประชาอุทิศ 087 488 4333 ประทีปศิลป์ Tech Game ช่างกุญแจราษฎร์บูรณะ 082 473 1555 វាំងឯកសារ ช่างกุญแจเจริญนคร 087 488 4333 ช่างกุญแจเจริญนคร 082 473 1555 ช่างกุญแจสุขสวัสดิ์ 082 473 1555 สน.บางคอแหลม สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางค สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9