ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้ข้อมูล เอกสาร และแสดงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมฃาติ สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนั้นยังมีเอกสารที่ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เช่น เอกสารกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ หนังสือความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน สื่อวีดีโอ ต่างๆ เป็นต้น หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ Tel : 025610777 E-mail : [email protected] สามารถให้คำติ-ชมเพจและเอกสารเผยโดยคลิกไปที่คำวิจารณ์ของเพจนี้นะคะ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ถึงเพื่อนๆ จะไม่ได้ขอ แอดมินก็จะทำให้ก็มันใกล้จะถึงวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้นมาทุกทีแล้ว แอดมินก็จะต...
13/11/2020

ถึงเพื่อนๆ จะไม่ได้ขอ แอดมินก็จะทำให้
ก็มันใกล้จะถึงวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้นมาทุกทีแล้ว แอดมินก็จะตื่นเต้นหน่อย อยากให้เพื่อนๆ เข้ามาอ่านกันเยอะๆ นะคะ😊
.
หลังจากเมื่อวานนี้ แอดมินได้ให้ความรู้แก่เพื่อนๆ เกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล เพื่อเสนอแหล่งมรดกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้ว ก็จะเห็นว่ามีกระบวนการข้อหนึ่งที่สำคัญมาก ทีใช้ในการพิจารณาแหล่งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ก็คือ
"เกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลก (World Heritage Criteria)"
.
ซึ่ง UNESCO ได้กำหนดให้มีเกณฑ์ในการพิจารณา "คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value)" ตามเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก จำนวน 10 ข้อ ด้วยกัน
โดยแบ่งเป็น
- เกณฑ์ทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 6 ข้อ (i-vi)
- เกณฑ์ทางด้านธรรมชาติจำนวน 4 เกณฑ์ (vii-x)
.
อัพเดตความรู้เรื่องมรดกโลก หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://naturalworldheritage.dnp.go.th/ คลิ๊กเลย
.
👉👉👉ย้ำเตือนกันอีกครั้ง เชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมสนุกกัน : สำหรับวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางเพจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลสุด limited Edition ให้ร่วมสนุกกันอีกแล้ว มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ😄😄
#ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

ยิ่งใกล้ ยิ่งอยากแชร์ 😊😊อยากแชร์ความรู้เรื่องมรดกโลกให้เพื่อนๆ ได้แวะอ่านกันหน่อย 😁แหล่งมรดกนั้นกว่าจะได้ขึ้นบัญชีเป็นมร...
12/11/2020

ยิ่งใกล้ ยิ่งอยากแชร์ 😊😊
อยากแชร์ความรู้เรื่องมรดกโลกให้เพื่อนๆ ได้แวะอ่านกันหน่อย 😁
แหล่งมรดกนั้นกว่าจะได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกต้องผ่านกระบวนการที่สำคัญ ที่เรียกว่า กระบวนการประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value : OUV)
.
ซึ่งคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล หมายถึง คุณค่าทางวัฒนธรรม และ/หรือทางธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งอยู่เหนือขอบเขตพรมแดนรัฐชาติ และเป็นคุณค่าสากลของมนุษยชาติ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการปกป้องคุ้มครองมรดกจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในฐานะที่เป็นมรดกของมนุษยชาติ ในที่นี้ คณะกรรมการมรดกโลก จึงต้องจำแนกแหล่งมรดกตามเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
.
และในการเสนอแหล่งเพื่อรับการขึ้นทะเบียนสู่บัญชีมรดกโลกนั้น คณะกรรมการมรดกโลกต้องมีการแถลงถึง “คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล” ของแหล่งดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญในการประกาศคุ้มครองป้องกัน และการบริหารจัดการในอนาคต
.
โดยรัฐภาคีสมาชิกต้องแสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาอันมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาแหล่งมรดกให้คงคุณค่าไว้ตามพันธะสัญญาดังกล่าว แสดงให้เห็นผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆ อาทิ นโยบาย กฎหมาย การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน ซึ่งตัวบ่งชี้เหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปกป้องแหล่งมรดกและคุณค่าที่โดดเด่นอันเป็นสากล
.
ทั้งนี้ กระบวนการประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value : OUV) มีอยู่ 3 องค์ประกอบหลักด้วยกัน ได้แก่
1) เกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลก (World Heritage criteria)
2) ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือ ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Integrity and/or Authenticity)
3) การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ (Protection and Management)
.
อัพเดตความรู้เรื่องมรดกโลก หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://naturalworldheritage.dnp.go.th/ คลิ๊กเลย
.
👉👉👉สาส์นปิดท้ายจากแอดมิน : วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางเพจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลสุด limited Edition ให้ร่วมสนุกกันอีกแล้ว รอๆ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ😄😄

#ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

ใกล้แล้วนะ ใกล้จะวันที่ 16 พฤศจิกายนแล้ว !! .แล้ววันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันอะไรกันล่ะ ??.อ้อ เป็นวันพิทักษ์มรดกทางวั...
11/11/2020

ใกล้แล้วนะ ใกล้จะวันที่ 16 พฤศจิกายนแล้ว !!
.
แล้ววันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันอะไรกันล่ะ ??
.
อ้อ เป็นวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกนั่นเอง ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติจึงอยากให้เพื่อนๆ ได้มาทำความรู้จักกับมรดกโลกกันให้มากยิ่งขึ้น
.
สิ่งแรกที่อยากกล่าวถึง ก็คงจะเป็นในเรื่องของ "อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก" โดยในอดีตก่อนที่จะมีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ สถานการณ์ของแหล่งมรดกฯ ในโลก ตกอยู่ในภาวะที่ได้รับการคุกคามเพิ่มมากขึ้น โดยมิได้มีสาเหตุจากการเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำลายและความเสื่อมโทรมต่อมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรุนแรงและรวดเร็ว
.
ดังนั้นเพื่อให้แหล่งมรดกฯ ยังคงสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างยั่งยืน ทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) จึงได้อาศัยธรรมนูญยูเนสโก ภายใต้ข้อบัญญัติที่ให้องค์การฯ มีภารกิจหน้าที่ในการบำรุงรักษา เพิ่มพูน และเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์และคุ้มครองป้องกันมรดกโลก โดยการเสนอแนะให้ประชาคมนานาชาติร่วมมือกันจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศได้ ตามความจำเป็น
.
ในการประชุมใหญ่องค์การ UNESCO ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้ก่อตั้งระบบการดำเนินงาน ในรูปแบบของอนุสัญญาระหว่างประเทศ และมีมติรับรอง อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (The World Heritage Convention) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ให้ดำรงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตตลอดไป
.
“อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องคุ้มครอง และรักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติอันทรงคุณค่า ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยอาศัยกลไกสำคัญในการคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของรัฐสมาชิกเพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
.
อัพเดตความรู้เรื่องมรดกโลก หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://naturalworldheritage.dnp.go.th/ คลิ๊กเลย
.
#ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า  🐵😸🦒🐻🐒🐊   ไม่ได้มีแค่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะ😮😮😮.........................
05/11/2020

กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า 🐵😸🦒🐻🐒🐊
ไม่ได้มีแค่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะ😮😮😮
...................................................................................................................
-กลุ่มป่าแก่งกระจาน 🌳🌳🌳
จัดเป็นพื้นที่เตรียมการเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย
--ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อที่ 10
คือ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั้งโลกให้ความสนใจด้วย
🌳🌳🌳🐘
กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง

-อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
-อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
-อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ์สัตว์ป่าหลายเขตมาประจบกัน อีกทั้งยังเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรียังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อคลานขนาดใหญ่ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้น้ำจืด (Siamese Crocodile) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

#กลุ่มป่าแก่งกระจาน #แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ #กลุ่มป่าแก่งกระจานแหล่งมรดกโลกในอนาคต #Worldheritage #IUCNRedList #Redlist #WorldHeritageCriteria #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี.เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โ...
23/10/2020

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
.
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม นั้น เป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” โดยในทุกๆ ปีหน่วยงานราชการจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปทรงม้าอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
.
น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
#23ตุลาคม #วันปิยมหาราช

Important environmental day  : 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น...."วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"เรามีวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ...
21/10/2020

Important environmental day

: 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น...."วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

เรามีวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งมักจะไม่เห็นผล เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป จึงได้กำหนดให้มีวันบำรุงรักษาต้นไม้ในช่วงปลายฤดูฝนเป็นประจำทุกปี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

#วันรักต้นไม้ประจำชาติ #21ตุลาคม #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp

วันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ กลุ่มป่าแก่งกระจาน  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห...
20/10/2020

วันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทย
...ว่ากลุ่มป่านี้มีความสำคัญอย่างไร???
....ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ???
กับความรู้ในรูปแบบ info-graphic
: กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า🐘🐵🐯🦒
#กลุ่มป่าแก่งกระจาน #แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ #กลุ่มป่าแก่งกระจานแหล่งมรดกโลกในอนาคต #Worldheritage #IUCNRedList #Redlist #WorldHeritageCriteria #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า🐘🐵🐯🦒   สู่การเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทย  ...
15/10/2020

กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า🐘🐵🐯🦒
สู่การเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทย
...................................................................................................................
-กลุ่มป่าแก่งกระจาน 🍀🍀🍀
จัดเป็นพื้นที่เตรียมการเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
--ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อที่ 10
(หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลก มี 10 ข้อ
ข้อที่1-6 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ข้อที่ 7-10 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ)
👇👇👇
หลักเกณฑ์ข้อที่ 10 คือ เป็นถิ่นอาศัยทางธรรมชาติในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีชนิดพันธุ์สำคัญที่ถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
---ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีจำนวน 459 ชนิด จำแนก
ตามสถานภาพตามบัญชีแดงของสหภาพสากลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List)
วันนี้แอดมินจะพามาทำความรู้จักกับสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพ ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) เป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้นี้ จำนวน 25 ชนิด
ได้แก่
1.เสือไฟ : 𝘊𝘢𝘵𝘰𝘱𝘶𝘮𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘮𝘪𝘯𝘤𝘬𝘪𝘪
2.แมวลายหินอ่อน :𝘗𝘢𝘳𝘥𝘰𝘧𝘦𝘭𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘳𝘮𝘰𝘳𝘢𝘵𝘢
3.อีเห็นลายพาด :𝘏𝘦𝘮𝘪𝘨𝘢𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘳𝘣𝘺𝘢𝘯𝘶𝘴
4.ค่างแว่นถิ่นใต้ :𝘛𝘳𝘢𝘤𝘩𝘺𝘱𝘪𝘵𝘩𝘦𝘤𝘶𝘴 𝘰𝘣𝘴𝘤𝘶𝘳𝘶𝘴
5.ค่างดำ :𝘗𝘳𝘦𝘴𝘣𝘺𝘵𝘪𝘴 𝘧𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭𝘪𝘴
6.ค่างหงอก :𝘛𝘳𝘢𝘤𝘩𝘺𝘱𝘪𝘵𝘩𝘦𝘤𝘶𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘴
7.พญากระรอกดำ :𝘙𝘢𝘵𝘶𝘧𝘢 𝘣𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳
8.กบทูด :𝘓𝘪𝘮𝘯𝘰𝘯𝘦𝘤𝘵𝘦𝘴 𝘣𝘭𝘺𝘵𝘩𝘪𝘪
9.อึ่งปากขวด : 𝘎𝘭𝘺𝘱𝘩𝘰𝘨𝘭𝘰𝘴𝘴𝘶𝘴 𝘮𝘰𝘭𝘰𝘴𝘴𝘶𝘴
10..เต่าใบไม้ :𝘊𝘺𝘤𝘭𝘦𝘮𝘺𝘴 𝘥𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢
11.เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา :𝘐𝘤𝘵𝘩𝘺𝘰𝘱𝘩𝘢𝘨𝘢 𝘪𝘤𝘩𝘵𝘩𝘺𝘢𝘦𝘵𝘶𝘴
12.นกเงือกสีน้ำตาล : 𝘗𝘵𝘪𝘭𝘰𝘭𝘢𝘦𝘮𝘶𝘴 𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘭𝘭𝘪
13.นกกระเต็นแถบอกดำ :𝘈𝘭𝘤𝘦𝘥𝘰𝘦𝘶𝘳𝘺𝘻𝘰𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘪𝘯𝘴𝘶𝘭𝘢𝘦
14.นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล :𝘈𝘤𝘵𝘦𝘯𝘰𝘪𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘶𝘴
15ไก่ฟ้าหน้าเขียว :𝘓𝘰𝘱𝘩𝘶𝘳𝘢 𝘪𝘨𝘯𝘪𝘵𝘢
16.นกกระทาสองเดือย :𝘊𝘢𝘭𝘰𝘱𝘦𝘳𝘥𝘪𝘹 𝘰𝘤𝘶𝘭𝘦𝘢
17.นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า :𝘊𝘩𝘭𝘰𝘳𝘰𝘱𝘴𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘤𝘩𝘪𝘯𝘤𝘩𝘪𝘯𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴
18.นกพญาปากกว้างลายเหลือง :𝘌𝘶𝘳𝘺𝘭𝘢𝘪𝘮𝘶𝘴 𝘫𝘢𝘷𝘢𝘯𝘪𝘤𝘶𝘴
19.นกพญาปากกว้างเล็ก :𝘌𝘶𝘳𝘺𝘭𝘢𝘪𝘮𝘶𝘴 𝘰𝘤𝘩𝘳𝘰𝘮𝘢𝘭𝘶𝘴
20.นกกางเขนน้ำหลังแดง :𝘌𝘯𝘪𝘤𝘶𝘳𝘶𝘴 𝘳𝘶𝘧𝘪𝘤𝘢𝘱𝘪𝘭𝘭𝘶𝘴
21.นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว :𝘊𝘺𝘢𝘯𝘰𝘱𝘵𝘪𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘮𝘢𝘵𝘪𝘭𝘪𝘴
22.นกปรอดหงอนตาขาว : 𝘐𝘰𝘭𝘦 𝘰𝘭𝘪𝘷𝘢𝘤𝘦𝘢
23.นกโพระดกคางแดง :𝘗𝘴𝘪𝘭𝘰𝘱𝘰𝘨𝘰𝘯 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘢𝘤𝘰𝘱𝘩𝘢𝘯𝘰𝘴
24.นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล :𝘋𝘪𝘯𝘰𝘱𝘪𝘶𝘮 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘭𝘦𝘴𝘪𝘪
25.นกอ้ายงั่ว :𝘈𝘯𝘩𝘪𝘯𝘨𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘰𝘨𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳
#กลุ่มป่าแก่งกระจาน #แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ #กลุ่มป่าแก่งกระจานแหล่งมรดกโลกในอนาคต #Worldheritage #IUCNRedList #Redlist #WorldHeritageCriteria #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

วันที่ 13 ตุลาคม “ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ”.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...
13/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม
“ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ”
.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย
.
พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ และในด้านสินทรัพย์ของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริม อาชีพ ทรัพยากรน้ำ สวัสดิการทางคมนาคม และสวัสดิการสาธารณะ
.
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระอาการพระโรคไข้หวัดและพระปัปผาสะอักเสบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตลอดมา แต่พระอาการประชวรได้ทรุดหนักลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:52 น. สิริพระชนมพรรษา 88 พรรษา 313 วัน
.
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า🐘🐵🐯🦒   สู่การเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทย  ...
08/10/2020

กลุ่มป่าแก่งกระจาน-บ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัตว์ป่า🐘🐵🐯🦒
สู่การเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทย
...................................................................................................................
-กลุ่มป่าแก่งกระจาน 🍀🍀🍀
จัดเป็นพื้นที่เตรียมการเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
--ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อที่ 10
(หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลก มี 10 ข้อ
ข้อที่1-6 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ข้อที่ 7-10 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ)
👇👇👇
หลักเกณฑ์ข้อที่ 10 คือ เป็นถิ่นอาศัยทางธรรมชาติในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีชนิดพันธุ์สำคัญที่ถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
---ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีจำนวน 459 ชนิด จำแนก
ตามสถานภาพตามบัญชีแดงของสหภาพสากลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List)
วันนี้แอดมินจะพามาทำความรู้จักกับสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable หรือ VU) จำนวน 23 ชนิด
ได้แก่
1. เลียงผา : 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘴 𝘴𝘶𝘮𝘢𝘵𝘳𝘢𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴
2. กระทิง : 𝘉𝘰𝘴 𝘨𝘢𝘶𝘳𝘶𝘴
3.กวางป่า : 𝘙𝘶𝘴𝘢 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳
4.เสือดาว หรือ เสือดำ : 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘥𝘶𝘴
5.เสือปลา : 𝘗𝘳𝘪𝘰𝘯𝘢𝘪𝘭𝘶𝘳𝘶𝘴 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘳𝘪𝘯𝘶𝘴
6.เสือลายเมฆ : 𝘕𝘦𝘰𝘧𝘦𝘭𝘪𝘴 𝘯𝘦𝘣𝘶𝘭𝘰𝘴𝘢
7.นากเล็กเล็บสั้น : 𝘈𝘰𝘯𝘺𝘹 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦𝘶𝘴
8.นากใหญ่ขนเรียบ : 𝘓𝘶𝘵𝘳𝘰𝘨𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘱𝘪𝘤𝘪𝘭𝘭𝘢𝘵𝘢
9.หมูหริ่ง : 𝘈𝘳𝘤𝘵𝘰𝘯𝘺𝘹 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘳𝘪𝘴
10.หมีควาย : 𝘜𝘳𝘴𝘶𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘣𝘦𝘵𝘢𝘯𝘶𝘴
11.หมีหมา : 𝘏𝘦𝘭𝘢𝘳𝘤𝘵𝘰 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯𝘶𝘴
12.หมีขอ : 𝘈𝘳𝘤𝘵𝘪𝘤𝘵𝘪𝘴 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘶𝘳𝘰𝘯𝘨
13.ลิงเสน : 𝘔𝘢𝘤𝘢𝘤𝘢 𝘢𝘳𝘤𝘵𝘰𝘪𝘥𝘦𝘴
14.ลิงกัง : 𝘔𝘢𝘤𝘢𝘤𝘢 𝘭𝘦𝘰𝘯𝘪𝘯𝘢
15.ลิงลม : 𝘕𝘺𝘤𝘵𝘪𝘤𝘦𝘣𝘶𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘤𝘢𝘯𝘨
16.เต่าดำ : 𝘚𝘪𝘦𝘣𝘦𝘯𝘳𝘰𝘤𝘬𝘪𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘰𝘭𝘭𝘪𝘴
17.ตะพาบสวน หรือ ตะพาบธรรมดา : A𝘮𝘺𝘥𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘪𝘭𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦𝘢
18.งูจงอาจ : 𝘖𝘱𝘩𝘪𝘰𝘱𝘩𝘢𝘨𝘶𝘴 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘢𝘩
19.งูหลาม : 𝘗𝘺𝘵𝘩𝘰𝘯 𝘣𝘪𝘷𝘪𝘵𝘵𝘢𝘵𝘶𝘴
20.นกกก หรือ กาฮัง : 𝘉𝘶𝘤𝘦𝘳𝘰𝘴 𝘣𝘪𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘴
21.นกเงือกกรามช้าง : 𝘙𝘩𝘺𝘵𝘪𝘤𝘦𝘳𝘰𝘴 𝘶𝘯𝘥𝘶𝘭𝘢𝘵𝘶𝘴
22.นกเขียวก้านตองใหญ่ : 𝘊𝘩𝘭𝘰𝘳𝘰𝘱𝘴𝘪𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪
23.นกหัวขวานใหญ่สีเทา : 𝘔𝘶𝘭𝘭𝘦𝘳𝘪𝘱𝘪𝘤𝘶𝘴 𝘱𝘶𝘭𝘷𝘦𝘳𝘶𝘭𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴
#กลุ่มป่าแก่งกระจาน #แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ #กลุ่มป่าแก่งกระจานแหล่งมรดกโลกในอนาคต #Worldheritage #IUCNRedList #Redlist #WorldHeritageCriteria #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

2 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ...
02/10/2020

2 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส​วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ ครบรอบ​ 18​ ปี​ วันที่​ 2​ ตุลาคม​ "เพิ่มป่า​ เติมชีวิต​ คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ" ณ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🌱.......................................🌳🌳🌳.........................................🌱.…………...…“เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัต...
02/10/2020

🌱.......................................🌳🌳🌳.........................................🌱
.
…………...…“เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ”……………….
.
🌱.......................................🌳🌳🌳.........................................🌱
.
…….…………….๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๘ ปี………................
......“วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช”......

ประวัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://naturalworldheritage.dnp.go.th/event/view?id=60
.
🌱.......................................🌳🌳🌳.........................................🌱

- กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำ📚📚📙คู่มือการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว...
30/09/2020
คู่มือ KM.pdf

- กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้จัดทำ

📚📚📙คู่มือการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

-- เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความประสงค์จะประสานงานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

--- โดยคู่มือฉบับนี้ ได้รวบรวม ข้อมูล วิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งตัวอย่างการดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับการดำเนินการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนากลไกการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานในระยะยาวต่อไป

Download : https://drive.google.com/file/d/1pr8fP5f3A-USNvbW_LGNHLGnLaWWbRYJ/view?usp=sharing

#DNP #คู่มือการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่อยู่

61 Phahonyothin Road
Bangkok
10900

เดินทางด้วยรถประจำทาง สาย 39 34 524 59 26 503 (ถนนพหลโยธิน) สาย 114 และ 522 (หากมาจากทางถนนงามวงศ์วาน)

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด หนังสือ จากทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ,มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย Thungyai-Huai Kha Khaeng & Dong Phayayen-Khao Yai Natural World Heritages in Thailand https://drive.google.com/drive/folders/1iRbPUW2JxlUy7DVJ_gbdnH8dPSaoeSdi?fbclid=IwAR3qbMIi2KfKI-AMg8ri2dtW3oesJL55HwClE7MmPqMpxp1DxeN2AYGzZXk และขอความกรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจด้วยนะคะ http://goo.gl/forms/rD0YgyZQBW

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 579 4719

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนั้นยังมีเอกสารที่ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เช่น เอกสารกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ หนังสือความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน สื่อวีดีโอ ต่างๆ เป็นต้น หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ Tel : 025610777 E-mail : [email protected] สามารถให้คำติ-ชมเพจและเอกสารเผยโดยคลิกไปที่คำวิจารณ์ของเพจนี้นะคะ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด