กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน (กนผ.)

17/11/2023

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่อง จุดเน้นการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
🖱 Download : bit.ly/dole_pol2567
#กรมส่งเสริมการเรียนรู้
#สกร
#จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ปล.หากจะเผยแพร่ต่อ ขอความกรุณาแชร์จากหน้าเพจนี้เท่านั้นนะครับ

06/06/2023
19/05/2023

สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็น
#กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดูแลประชาชนทุกช่วงวัย

ยกระดับจาก “สำนักงาน กศน.” สู่การเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

การส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจำเป็น ผ่านการมีส่วนร่วมของ 3 เสาหลัก ได้แก่ รัฐ เอกชน และท้องถิ่น

https://moe360.blog/2023/05/18/สกร-18-พค

18/05/2023

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านอีกครั้ง
สำนักงาน กศน. ==> กรมส่งเสริมการเรียนรู้
18 พฤษภาคม 2566

ปล.ตอนนี้รายละเอียดเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือชื่อ "กรมส่งเสริมการเรียนรู้" ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอให้รอเอกสารแจ้งจากกรมส่งสริมการเรียนรู้ที่เป็นทางการก่อนนะครับ จึงจะสามารถใช้อ้างอิงได้

ทีม กนผ. (แอดแมน)

#กรมส่งเสริมการเรียนรู้
#ทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม

D-DAY18 พฤษภาคม 2566 #กรมส่งเสริมการเรียนรู้
17/05/2023

D-DAY
18 พฤษภาคม 2566
#กรมส่งเสริมการเรียนรู้

นับถอยหลังอีก 2 วันสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเรียนรู้ #กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
16/05/2023

นับถอยหลังอีก 2 วัน
สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเรียนรู้

#กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

10/10/2022
19/06/2022

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download 》

ที่อยู่

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด