สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Ins

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Ins Page อย่างเป็นทางการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การตรวจคัดกรอง, วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
(361)

เปิดเหมือนปกติ

⭕ แจ้งผู้รับบริการ เพื่อทราบ​ ⭕สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับประสานส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพศชาย อายุ 61 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 4...
09/06/2021

⭕ แจ้งผู้รับบริการ เพื่อทราบ​ ⭕
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับประสานส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพศชาย อายุ 61 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 รายงานผลตรวจวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 พบว่าติดเชื้อโควิด-19
โดยช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไปรับบริการ มีดังนี้...

** ไทม์ไลน์ ​​​​​4 มิถุนายน 2564
08.45 น. ศูนย์เปล
09.30 น. เวชระเบียน A3
09.50 น.​ หน่วยประสานส่งต่อ A9
10.10 น.​​ ห้องเจาะเลือด ชั้น 3
10.30 - 12.00 น. คลินิกทางเดินอาหารและตับ B13

** ไทม์ไลน์ 7 มิ.ย.64
08.05 น.​​ ลงทะเบียน A3
0​9.10 น.​ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั้น 3
09.50 น. การเงิน A14
10.10 น. เดินทางกลับบ้าน

"จากการสอบสวน ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปรับบริการ" หากผู้รับบริการท่านใด ไปใช้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว และสัมพันธ์กับไทม์ไลน์ของผู้ป่วย โปรดสังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2564) หากท่านมีอาการดังกล่าว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน อย่าปกปิดข้อมูล เพื่อจะได้ให้การรักษาต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่เหมาะสม และขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปรับบริการ

⭕ แจ้งผู้รับบริการ เพื่อทราบ​ ⭕
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับประสานส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพศชาย อายุ 61 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 รายงานผลตรวจวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 พบว่าติดเชื้อโควิด-19
โดยช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไปรับบริการ มีดังนี้...

** ไทม์ไลน์ ​​​​​4 มิถุนายน 2564
08.45 น. ศูนย์เปล
09.30 น. เวชระเบียน A3
09.50 น.​ หน่วยประสานส่งต่อ A9
10.10 น.​​ ห้องเจาะเลือด ชั้น 3
10.30 - 12.00 น. คลินิกทางเดินอาหารและตับ B13

** ไทม์ไลน์ 7 มิ.ย.64
08.05 น.​​ ลงทะเบียน A3
0​9.10 น.​ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั้น 3
09.50 น. การเงิน A14
10.10 น. เดินทางกลับบ้าน

"จากการสอบสวน ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปรับบริการ" หากผู้รับบริการท่านใด ไปใช้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว และสัมพันธ์กับไทม์ไลน์ของผู้ป่วย โปรดสังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2564) หากท่านมีอาการดังกล่าว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน อย่าปกปิดข้อมูล เพื่อจะได้ให้การรักษาต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่เหมาะสม และขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปรับบริการ

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
08/06/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

📌 กัญชาทางการแพทย์ กับผู้ป่วยมะเร็ง
07/06/2021

📌 กัญชาทางการแพทย์ กับผู้ป่วยมะเร็ง

07/06/2021
พิธีมอบรางวัล การประกวด  cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัยโ...
07/06/2021

พิธีมอบรางวัล การประกวด cover
เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”
ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”
ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

04/06/2021

🔴 แจ้งผู้รับบริการทราบ 🔴

🔷 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย ซึ่งมารับบริการที่คลินิกเคมีบำบัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ว่าผลการตรวจ COVID-19 เป็น Detected โดยรับบริการหน่วยงานต่างๆ ตามช่วงเวลา ดังนี้
▶ 15.00 น. จุดคัดกรองทางเข้าอาคารดำรงนิราดูร
▶ 15.15 น. การเงิน A14
▶ 15.30 น. เอ็กซ์เรย์ A15
▶ 16.00 น. เจาะเลือด C11
▶ 16.30 น. ตรวจคลื่นหัวใจ B6
▶ 17.00-18.30 น. พบแพทย์คลินิกเคมีบำบัดB10
ขอไป Admit ที่ รพ.ใกล้บ้าน
▶ 19.00 น. การเงิน A14 ออกจากสถาบันฯ
"จากการสอบสวน ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปรับบริการ"
🔷 หากผู้รับบริการท่านใด ไปใช้บริการในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว และสัมพันธ์กับ Time line ของผู้ป่วย โปรดสังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2564) หากมีอาการดังกล่าว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ

🟢 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน อย่าปกปิดข้อมูล เพื่อจะได้ให้การรักษาต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่เหมาะสม และขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปรับบริการ

ทรงพระเจริญ
02/06/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ประกาศผลการประกวด coverเพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง...
31/05/2021

ประกาศผลการประกวด cover
เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”
ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”
ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎶 รางวัลชนะเลิศ : เชฟ สุวิจักษณ์
🎶 รองชนะเลิศ อันดับ 1 : วง คลังยา
🎶 รองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายเพิ่มยศ สนธิเณร
🎶 รางวัลชมเชย: the gang

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2202 6800 ต่อ 2215

ประกาศผลการประกวด cover
เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”
ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”
ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎶 รางวัลชนะเลิศ : เชฟ สุวิจักษณ์
🎶 รองชนะเลิศ อันดับ 1 : วง คลังยา
🎶 รองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายเพิ่มยศ สนธิเณร
🎶 รางวัลชมเชย: the gang

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2202 6800 ต่อ 2215

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31...
31/05/2021

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ลาน OPD หน้าคลินิกรังสีรักษา ชั้น 1 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง

โดยในปี พ.ศ.2564 นี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “Commit to Quit” และประเทศไทยได้กำหนดประเด็นการรณรงค์
คือ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

30/05/2021

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
ซึ่งในปี พ.ศ.2564 นี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “Commit to Quit” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิก ร่วมกันผลักดันเชิงนโยบาย และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท
สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” ซึ่งในปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยเน้นในรูปแบบออนไลน์
ทุกท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกว่า 69 ชนิด และก่อให้เกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ได้แก่ มะเร็งปอด, มะเร็งกล่องเสียง, มะเร็งช่องปาก, มะเร็งคอหอย, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งไต, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็ง
ปากมดลูก, มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด
นอกจากนี้ยังพบว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพิ่มโอกาสการรับเชื้อหรือสัมผัสเชื้อได้ เนื่องจากขณะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า
ผู้สูบไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและใช้มือในการหยิบบุหรี่เข้าปาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสูบ
และมีรายงานที่พบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีประวัติการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพปอดไม่แข็งแรง ทำให้มีอาการรุนแรง และเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้
ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนท่านที่สูบบุหรี่ หรือท่านที่มีบุคคลใกล้ชิดสูบบุหรี่ เริ่มต้นที่จะลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและคนที่ท่านรัก และผมขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า พื้นที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทุกพื้นที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% หากท่านใดฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมาย
บุหรี่... เลิกยาก แต่เลิกได้ และคุณก็ทำได้

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
30/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
27/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
25/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

นายโชคชัย  สุขเหลือง  รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  รับมอบพัดลมสนาม จำนวน 3 ตัว จากบริษัท พระราม 5 อ...
24/05/2021

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบพัดลมสนาม จำนวน 3 ตัว จากบริษัท พระราม 5 อะไหล่ จำกัด
ร่วมกับ บริษัท สว่างกิจ ออโต แอนด์ ไทร์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองวิรุณรุ่งเรือง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบพัดลมสนาม จำนวน 3 ตัว จากบริษัท พระราม 5 อะไหล่ จำกัด
ร่วมกับ บริษัท สว่างกิจ ออโต แอนด์ ไทร์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองวิรุณรุ่งเรือง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

🔴 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  แจ้งเตือนข่าวปลอม “สมุนไพรจมูกปลาหลด ใช้รักษาโรคมะเร็ง” 🔴🔹 ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระ...
24/05/2021

🔴 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม
“สมุนไพรจมูกปลาหลด ใช้รักษาโรคมะเร็ง” 🔴

🔹 ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “จมูกปลาหลดต้มดื่มรักษาโรคมะเร็ง” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า จมูกปลาหลดไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้

🔹 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จมูกปลาหลดเป็นไม้เถาขึ้นได้เองตามธรรมชาติในที่รกร้าง และบริเวณที่มีน้ำขังทั่วไป ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกใช้รับประทานเป็นผักสดได้ จากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการยังไม่มีการระบุสารชนิดสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชชนิดนี้ งานวิจัยที่พบเป็นเพียงการศึกษาคุณสมบัติการต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าจมูกปลาหลดสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

🔹 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า การนำพืชสมุนไพรมาใช้เพื่อหวังผลทางการรักษา โดยไม่ทราบรายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม หากผู้ป่วยมะเร็งต้องการใช้ยาสมุนไพรเสริมการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ขอขอบคุณ -24 พฤษภาคม 2564-
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
#กรมการแพทย์
#กระทรวงสาธารณสุข
http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/

🔴 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม
“สมุนไพรจมูกปลาหลด ใช้รักษาโรคมะเร็ง” 🔴

🔹 ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “จมูกปลาหลดต้มดื่มรักษาโรคมะเร็ง” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า จมูกปลาหลดไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้

🔹 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จมูกปลาหลดเป็นไม้เถาขึ้นได้เองตามธรรมชาติในที่รกร้าง และบริเวณที่มีน้ำขังทั่วไป ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกใช้รับประทานเป็นผักสดได้ จากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการยังไม่มีการระบุสารชนิดสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชชนิดนี้ งานวิจัยที่พบเป็นเพียงการศึกษาคุณสมบัติการต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าจมูกปลาหลดสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

🔹 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า การนำพืชสมุนไพรมาใช้เพื่อหวังผลทางการรักษา โดยไม่ทราบรายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม หากผู้ป่วยมะเร็งต้องการใช้ยาสมุนไพรเสริมการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ขอขอบคุณ -24 พฤษภาคม 2564-
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
#กรมการแพทย์
#กระทรวงสาธารณสุข
http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/

24/05/2021

🥰 กำลังใจจากผู้ป่วย​ Covid-19 มอบให้กับบุคลากร​ทางการแพทย์​ @ncihospitel

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
22/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
21/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

20/05/2021

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำโครงการวิจัย
“การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ นายโ...
20/05/2021

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบ "ชุดศิลปะดูแลใจ" จำนวน 20 ชุด มูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในโครงการ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมด้านศิลปะมาช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้ปรับสภาพจิตใจ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด พฤติกรรมเพื่อพร้อมเข้าสู่กระบวนการรักษาและมีกำลังใจที่ดีพร้อมรับมือกับโรคที่เป็นอยู่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำโครงการวิจัย​ “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโ...
19/05/2021

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำโครงการวิจัย​ “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยมะเร็ง” อ่านต่อที่ https://bit.ly/3wemsZK

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
18/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

18/05/2021

✔💉 เปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มอายุ 18-59 ปี
เตรียมตัวลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา
2. LINE & APP หมอพร้อม
3. ช่องทางอื่น ๆ Walk-in ตามประกาศของจังหวัด
ที่มา : กรมควบคุมโรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post
17/05/2021

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
17/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

ขอเชิญ...ร่วมเป็นอาสาสมัคร 🔻
15/05/2021

ขอเชิญ...ร่วมเป็นอาสาสมัคร 🔻

ขอเชิญ...ร่วมเป็นอาสาสมัคร 🔻

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post
12/05/2021

Photos from สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute's post

การดูแลทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตอนที่ 2 ภาวะข้อไหล่ติด ภายหลังการผ่าตัดเต้านม https://youtu.be/lD8-Ie5e6Yc#ข้...
12/05/2021
การดูแลทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตอนที่ 2 ภาวะข้อไหล่ติด

การดูแลทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ตอนที่ 2 ภาวะข้อไหล่ติด ภายหลังการผ่าตัดเต้านม
https://youtu.be/lD8-Ie5e6Yc

#ข้อไหล่ติด
#ภาวะข้อไหล่ติดภายหลังการผ่าตัดเต้านม
#มะเร็งเต้านม
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตอนที่ 2 ภาวะข้อไหล่ติด ภายหลังการผ่าตัดเต้านม จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเรื่องภาวะข้อไหล่ติด ...

📌 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  แจ้งเตือนข่าวปลอม “ดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยรักษาอาการมะเร็ง” 🔸 ตามที่มีกระแสข่าวท...
11/05/2021

📌 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม
“ดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยรักษาอาการมะเร็ง”

🔸 ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “น้ำสมุนไพรกระชายดำ และไหลเผือก ช่วยแก้ริดสีดวงจมูก และทวาร ผู้มีอาการมะเร็ง” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่ากระชายดำและไหลเผือกสามารถรักษาอาการมะเร็งได้

🔸 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระชายดำ เชื่อกันว่ามีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อยและอาการเหนื่อยล้า เหง้ากระชายดำ ประกอบด้วย น้ำมันหอมระเหย สารกลุ่มฟลาโวน แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนไหลเผือก หรือหางไหลเผือก มีสารออกฤทธิ์กลุ่มควาสสินอยด์ และไตรเทอร์พีนอยด์ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ นอกจากนี้ไหลเผือกยังถูกจัดอยู่ในบัญชียาสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มยาแก้ไข้ อย่างไรก็ตามในด้านการรักษาโรคมะเร็ง ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่ากระชายดำและไหลเผือกสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

🔸 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า สมุนไพรมีคุณประโยชน์แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคควรปรึกษาและขอคำแนะนำ
จากแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ขอขอบคุณ -11 พฤษภาคม 2564-
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
#กรมการแพทย์
#กระทรวงสาธารณสุข
http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/

📌 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม
“ดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยรักษาอาการมะเร็ง”

🔸 ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “น้ำสมุนไพรกระชายดำ และไหลเผือก ช่วยแก้ริดสีดวงจมูก และทวาร ผู้มีอาการมะเร็ง” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่ากระชายดำและไหลเผือกสามารถรักษาอาการมะเร็งได้

🔸 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระชายดำ เชื่อกันว่ามีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อยและอาการเหนื่อยล้า เหง้ากระชายดำ ประกอบด้วย น้ำมันหอมระเหย สารกลุ่มฟลาโวน แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนไหลเผือก หรือหางไหลเผือก มีสารออกฤทธิ์กลุ่มควาสสินอยด์ และไตรเทอร์พีนอยด์ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ นอกจากนี้ไหลเผือกยังถูกจัดอยู่ในบัญชียาสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มยาแก้ไข้ อย่างไรก็ตามในด้านการรักษาโรคมะเร็ง ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่ากระชายดำและไหลเผือกสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

🔸 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า สมุนไพรมีคุณประโยชน์แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคควรปรึกษาและขอคำแนะนำ
จากแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ขอขอบคุณ -11 พฤษภาคม 2564-
#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
#กรมการแพทย์
#กระทรวงสาธารณสุข
http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ H...
10/05/2021

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ Hospitel ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้ง 2 แห่ง โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับ ณ Hospitel ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันนี้ (9​ พ.ค.64) นายสุวพิชญ์  มโนภาส ผอ.ส่วนสื่อสาร ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ​(DSI)​ กำกับดูแลศูน...
09/05/2021

วันนี้ (9​ พ.ค.64) นายสุวพิชญ์ มโนภาส ผอ.ส่วนสื่อสาร ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ​(DSI)​ กำกับดูแลศูนย์สื่อสารและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เดินทางเข้าพบและพูดคุย​ กับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีการแชร์ข่าวสารและข้อมูลผู้ป่วยโควิดชาย อายุ 62 ปี เสียชีวิตหลังกลับจากพักรักษาตัวใน Hospitel เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผ่านมา

ที่อยู่

268/1 ถนนพระราม 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 06:30 - 20:00
อังคาร 06:30 - 20:00
พุธ 06:30 - 20:30
พฤหัสบดี 06:30 - 20:00
ศุกร์ 06:30 - 20:30
เสาร์ 06:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

023547025

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Insผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Ins:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้แฟนอยู่โรงพยาบาลมะเร็ง ยังไม่รู้เลยว่าแฟนจะเป็นยังไงบ้าง เป็นห่วงเหลือเกิน
หนูอยากจะบริจาคผมคะ
ขั้นตอนบริจาคผมทำอย่างไรครับ ลูกสาวอยากตัดผมสั้นพอดี(เด็ก7ขวบ)
อยากรบกวนขอทราบช่องทางการบริจาคให้มูลนิธิของสถาบันครับ ทางออนไลน์หรือบริจาคโดยตรงที่สถาบันก็ได้ครับ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อเคาท์เตอร์ไหนครับ ขอบคุณมากครับ
วันศุกร์มาเฝ้าแม่นอนรักษาที่สถาบันมะเร็งนำรถมาจอดเจอ.รปภคนนึงตัวสูงเหมือนจะเป็นหัวหน้าให้คำนำแนะบริการดีมากเลยครับช่วยเข็นรถออกหาที่จอดให้ใจดีมากครับ
ร.ป.ภ.พูดจาไม่ดี ไปอบรบมาบ้างนะคะไม่รู้ ว่าผ่านการบริการมาได้ไง
ขอขอบพระคุณ นพ.เอกภพ-นพ.ธนะรัตน์ -นพ.ดนุภัทร พยาบาล (ENT-OR-Anes - ward 8) และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษทุกท่าน ที่ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้กำลังใจจากทุกคน. ทำให้หายได้ในเร็ววัน....ในฐานะผู้ป่วยมีความประทับใจในการดูแลเอาใจใส่มากค่ะ และขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ....
ข้อมูลสถิติมะเร็งจะมีประโยชน์มากเลยถ้าไม่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เพิ่มเวอร์ชั่นภาษาไทยมาด้วยค่ะ
บริจาคผม ให้ผู้ป่วย คะ
สบายดีนะ
ร้านข้าวหมูแดง ที่โรงอาหารสถาบัน. ติดราคา 40 บาท แต่คิดราคา 45 บาท อ้างเป็นค่าจานพลาสติก ทั้งๆที่นั่งกินที่โรงอาหาร
จอที่ไว้แสดงลำดับการรอก็เสีย รอไปเรื่อยๆค่ะ คาดว่าจะเสียตลอดสัปดาห์ด้วย ตลกดี แอปที่ทำมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เรื่องรอ ทุกคนต้องมาเรียกเท่านั้น