ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก ภารกิจส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 29 มิ.ย. 64, 1000พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำในการปฏิบ...
29/06/2021

วันที่ 29 มิ.ย. 64, 1000
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้มอบหมายให้ ชพส.1101-1107, ชบข.1101-1102 กอ.รมน.ภาค 1 สย. 1 กกล.บูรพา
- ชพส. จัดตั้งหมู่บ้านแกน CORE VILLAGE และจัดทำ IPB หมู่บ้าน/ชุมชนในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อศึกษาศักยภาพของหมู่บ้าน สร้างความปลอดภัยในพื้นที่, ฝึกชาวบ้าน รสปส. พร้อมจัดตั้งเป็นกองกำลังประชาชน, จัดตั้งชุดเผชิญภัยคุกคามหมู่บ้าน จำนวน 60 จุด (สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว รวมถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงอื่นๆ), จัดตั้งชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ภัยยาเสพติดให้กับคนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีเยาวชนสามารถช่วยงานชุดปฏิบัติการได้ 24 หมู่บ้าน, พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็น "โคก หนอง นา โมเดล" ดำเนินการแล้วในพื้นที่จำนวน 14 โครงการ, จัดตั้งเสาธงประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของ หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย จากยาเสพติด ดำเนินการแล้ว 33 หมู่บ้าน, จัดทำป้ายหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน,
- ชบข. ฝึกกรรมการหมู่บ้าน สร้างให้เกิดขบวนการแสวงข้อตกลงใจ สามารถสั่งการได้, เสริมสร้างชมรม"เยาวชน อาสาพัฒนาหมู่บ้าน" ให้วางแผน การพัฒนาในอนาคตของหมู่บ้านตนเอง, แสวงหาช้างเผือกฝึกให้สามารถ ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศ และผู้สื่อข่าวประจำหมู่บ้านได้โดยใช้เทคโนโลยีมือถือถ่ายภาพวิดีโอสร้างคลิปเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน, ส่งเสริมเยาวชนในหมู่บ้านโดยการนำเยาวชนต้นแบบมาเป็นพี่เลี้ยงผ่านการทำกิจกรรม"พี่สอนน้อง" พร้อมทำกิจกรรม CSR โดยนำของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ เพื่อปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ กอ.รมน.ภาค 1 สย.1 กกล.บูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันที่ 28 มิ.ย. 64พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี   - 0930 รับฟังการบรรยายสรุ...
29/06/2021

วันที่ 28 มิ.ย. 64
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี
- 0930 รับฟังการบรรยายสรุป และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับ หน.ชุดปฏิบัติการ ชพส. 1201-1212, ชบข.1201-1202, ชวกม.8 ณ อาคารรับรอง สนามบิน พล ร.9 จว.ก.จ.
- 1115 รับฟังบรรยายสรุป การประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ และสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จว.ก.จ. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จว.ก.จ.
- 1330 รับฟังการบรรยายสรุป จาก ชพส.1203 และมอบแนวทางการจัดทำ IPBN ของหมู่บ้านแกน CORE VILLAGE, การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้าน, การจัดตั้งกำลังภาคประชาชน และตรวจเยี่ยมและชมการฝึก รสปส. จำนวน 5 สถานี
•การใช้อาวุธประจำกาย (ปรซ.5นัด)
• การลาดตระเวนด้วยเท้า
• การลาดตระเวนด้วยยานพาหนะ(จักรยายยนต์)
• การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในหมู่บ้าน และชุมชน
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ณ บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จว.ก.จ.
- 1530 เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องประชุมศาลากลาง จว.ก.จ.

28/06/2021

📊 ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

28/06/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

28/06/2021

📄 สรุปภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 มิถุนายน 2564 💉
ยอดฉีดทั่วประเทศ 93,577 โดส
1⃣ เข็มที่ 1 : 63,230 ราย
Sinovac 12,764 ราย l AstraZeneca 48,392 ราย | Sinopharm 2,074 ราย
2⃣ เข็มที่ 2 : 30,347 ราย
Sinovac 30,291 ราย l AstraZeneca 55 ราย | Sinopharm 1 ราย
ติดตามอาการหลังการฉีดอย่างต่อเนื่องผ่าน หมอพร้อม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

27/06/2021
ปลาทอดคืนชีวิต หนังสั้นต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ขอร่วมเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้ประชาชนชาวไทยห่างไกลจากยาเสพติด
ด้วยความปรารถนาดีจาก
#ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.
#หนังสั้นต่อต้านยาเสพติด
#ปลาทอดคืนชีวิต
#คนไทยหัวใจสีขาว
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประวัติความเป็นของวันต่าต้านยาเสพติดโลกผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมน...
27/06/2021

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประวัติความเป็นของวันต่าต้านยาเสพติดโลก

ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยคณะรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแผน“ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปสู่นานาประเทศ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดกิจกรรม ให้สมพระเกียรติฯ และให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชย์

การเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน จะต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก และดำเนินมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน บำบัดรักษา การปราบปราม การพัฒนา เพื่อลดเงื่อนไขอย่างสอดคล้อง ประสานกันด้วยกลไกและกระบวนการ “ประชารัฐ” โดย หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ควบคู่กับภาคประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ในระยะต่อไป ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยดำเนินวิถีชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการรณรงค์สร้างกระแสของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ตามแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราช-สมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" / www.oncb.go.th

ภายใต้คำขวัญ : "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

วันที่ 25 มิ.ย. 64, 0930พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหา และข้อขัดข้องในการสก...
25/06/2021

วันที่ 25 มิ.ย. 64, 0930
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหา และข้อขัดข้องในการสกัดก้ันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นาย รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom cloud Meetings ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม.

วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม25 มิ.ย. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพ...
25/06/2021

วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

25 มิ.ย. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

วันที่ 24 มิ.ย. 64, 0930พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังห...
24/06/2021

วันที่ 24 มิ.ย. 64, 0930
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จำกัด และที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทำกิจกรรม CSR โดยนำของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ จำนวน 100 ชุด เพื่อปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา

22/06/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
รวม 4,059 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 3,984 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 75 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,047 ราย
ผู้ป่วยสะสม 196,502 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 35 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

#วันปันสุข #ปันน้ำใจ #สร้างรอยยิ้มวันที่ 18 มิ.ย. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำอาหารจาก #ครัวสโมสรกองทัพบก ตามนโยบายของผู้บั...
21/06/2021

#วันปันสุข #ปันน้ำใจ #สร้างรอยยิ้ม

วันที่ 18 มิ.ย. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำอาหารจาก #ครัวสโมสรกองทัพบก ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

วันที่ 18 มิ.ย. 64, 0900พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายกู้เกียรติวงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ...
18/06/2021

วันที่ 18 มิ.ย. 64, 0900
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายกู้เกียรติวงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง จากนั้นได้เป็นประธาน การประชุมทีมสหวิชาชีพ งานด้านแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย รอง ผวจ.พัทลุง, ปลัด จ.พัทลุง, กอ.รมน.จ.พัทลุง, ท้องถิ่น จ.พัทลุง, หอการค้า จ.พัทลุง, แรงงาน จ.พัทลุง, พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พัทลุง, ศูนย์ดำรงธรรม จ.พัทลุง, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สรรพากรพื้นที่พัทลุง, อัยการคุ้มครองสิทธิ จ.พัทลุง, พมจ.พัทลุง, คลัง จ.พัทลุง, เกษตรและสหกรณ์ จ.พัทลุง, ภ.จว.พัทลุง, สภ.เมืองพัทลุง, สภ.นาขยาด, สภ.เขาชัยสน, สภ.บางแก้ว, สภ.ศรีบรรพต, สภ.ควนขนุน, สภ.โคกชะงาย, สภ.แ่าพัยอม, สภ.ปากพยูน, สภ.ปากบอน, สภ.ตะโกมด, สภ.ศรีนคริรินทร์, สภ.กงหรา, สภ.ทะเลน้อย, สภ.ลำปำ, สภ.เกาะนางคำ, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการบูรณาการแนวทางในการปฏิบัติงานฯ แบบองค์รวมของ จ.พัทลุง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พัทลุง

วันที่ 17 มิ.ย. 64, 0830 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจ...
18/06/2021

วันที่ 17 มิ.ย. 64, 0830
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา จากนั้นได้เป็นประธาน การประชุมทีมสหวิชาชีพ งานด้านแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย รอง ผวจ.สงขลา, ปลัด จ.สงขลา, กอ.รมน.จ.สงขลา, ท้องถิ่น จ.สงขลา, หอการค้า จ.สงขลา, แรงงาน จ.สงขลา, พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จ.สงขลา, สภ.สิงหนคร, สภ.คลองแดน, สภ.ระโนด, สภ.เมืองสงขลา, สภ.กระแสสินธุ์, สภ.คลองหอยโข่ง, สภ.คลองแงะ, สภ.ควนมีด, สภ.ควนเนียง, สภ.คอหงส์, สภ.คู่เต่า, สภ.จะนะ, สภ.ชุมพล, สภ.ทุ่งตำเสา, สภ.ทุ่งลุง, สภ.นาทวี, สภ.นาหม่อม, สภ.บางกล่ำ, สภ.บ้านโหนด, สภ.ปากรอ, สภ.ปาดังเบซาร์, สภ.ม่วงงาม, สภ.รัตภูมิ, สภ.รสทิงพระ, สภ.สะท้อน, สภ.สะบ้าย้อย, สภ.สะเดา, สภ.สามบ่อ, สภ.สิงหนคร, สภ.หาดใหญ่, สภ.ห้วยปลิง, สภ.เทพา, สภ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.ชลบุรี, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10, สรรพากรพื้นที่สงขลา 1, 2, อัยการคุ้มครองสิทธิ จ.สงขลา, พมจ.สงขลา, คลัง จ.สงขลา, เกษตรและสหกรณ์ จ.สงขลา, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการบูรณาการแนวทางในการปฏิบัติงานฯ แบบองค์รวมของ จ.สงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลาง จ.สงขลา จากนั้น ได้เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบผลสำเร็จ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
ชพส.4110 - 4115, ชวกม.10 พื้นที่ จ.สงขลา, จ.สตูล ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จ.สงขลา

สำหรับท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วนั้น หากมีความประสงค์จะทำ Passport covid เพื่อใช้ในการเดินทาง ให้นำใบรับรอ...
17/06/2021

สำหรับท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วนั้น หากมีความประสงค์จะทำ Passport covid เพื่อใช้ในการเดินทาง ให้นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้ มาจาก รพ เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม พร้อม passport และ เงิน 50 บาท ไปที่ #สนามบินสุวรรณภูมิ/Travel Clinic #สถาบันบำราศ และ #สปคม. (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค) #ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยความปรารถนาดีจาก #ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.

สำหรับท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วนั้น หากมีความประสงค์จะทำ Passport covid เพื่อใช้ในการเดินทาง ให้นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้ มาจาก รพ เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม พร้อม passport และ เงิน 50 บาท ไปที่ #สนามบินสุวรรณภูมิ/Travel Clinic #สถาบันบำราศ และ #สปคม. (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค) #ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยความปรารถนาดีจาก #ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.

(*) ศปป.2 กอ.รมน.(*)Createhappiness  CSR ปันน้ำใจวันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 1500พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. แ...
17/06/2021

(*) ศปป.2 กอ.รมน.(*)
Createhappiness CSR ปันน้ำใจ

วันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 1500
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฯ และประชุมติดตามแรงงานต่างด้าวช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนกลไกงานแอพพลิเคชัน CFW (ระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว) พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้กับ กอ.รมน.จ.สมุทรสาคร
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบัณฑูรสิงห์ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
จากนั้นได้ทำกิจกรรม CSR โดยได้นำอาหารและของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับ ชาวชุมชนวัดบัณฑูรสิงห์ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 100 ชุด เพื่อปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องถูกเลิกจ้างงาน

ศปป.2 กอ.รมน. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

(*) ศปป.2 กอ.รมน.(*)Createhappiness  CSR ปันน้ำใจวันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 1315พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. แ...
17/06/2021

(*) ศปป.2 กอ.รมน.(*)
Createhappiness CSR ปันน้ำใจ

วันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 1315
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฯ และเป็นประธานการประชุมติดตามแรงงานต่างด้าวช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนกลไกงานแอพพลิเคชัน CFW (ระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว) พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้กับ กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครอยู่สุข ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
จากนั้นได้ทำกิจกรรม CSR โดยได้นำอาหาร และของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับ ชาวชุมชนนครอยู่สุข หมู่ที่ 2 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 100 ชุด เพื่อปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องถูกเลิกจ้างงาน

ศปป.2 กอ.รมน. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

วันที่ 16 มิ.ย. 64, 0830 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหว...
17/06/2021

วันที่ 16 มิ.ย. 64, 0830
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จากนั้นได้เป็นประธาน การประชุมทีมสหวิชาชีพ งานด้านแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย รอง ผวจ.ชลบุรี, กอ.รมน.จ.ชลบุรี, ท้องถิ่น จ.ชลบุรี, หอการค้า ชลบุรี, แรงงาน จ.ชลบุรี, สภ.เมืองชลบุรี, สภ.แสนสุข, สภ.เสม็ด, ศูนย์ดำรงธรรม จ.ชลบุรี, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สรรพากรพื้นที่ 1, สำนักบังคับคดี จ.ชลบุรี, พัฒนาการจ.ชลบุรี, พาณิชย์ จ.ชลบุรี, คลัง จ.ชลบุรี, เกษตรและสหกรณ์ จ.ชลบุรี, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการบูรณาการแนวทางในการปฏิบัติงานฯ แบบองค์รวมของ จ.ชลบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการ กอ.รมน.จ.ชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ชลบุรี

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุดแหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขวันอังคารที่ 15...
16/06/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่อยู่

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่่ 2 กอ.รมน.สวนรื่นฤดี
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

(sparkle)ดอกเบี้ยแพงเกินจริง ถูกทวงถามหนี้ไม่เป็นธรรม เราช่วยท่านได้(magician) วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 1550 ศปป.2 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. จัดบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.ระยอง ณ centralplaza อ.เมืองจ.ระยอง
วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 1430 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปเยี่ยมศูนย์จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตลาดดิโอโซน อ.เมือง จ.ระยอง
“Happy birthday to you” “ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC” พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.พ. 64 นี้ ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #สุขสันต์วันเกิด
ขอบุคณครับ
แจ้งความเอาผิดค่ะ
ผมแจ้งเรื่องครอบครัวาายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์แม่ชื้อแดงที่เป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์และคอเซ็นเตอร์ผลิตเงินขายพวกแฮกข้อมูลอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับมีทั้งแม่พิมหรือบ๊อกเงินและเงินอีกจำนวนมากอยู่ห้องใต้ดินและมีตำรวจอยู่ในขบวนการสามรายพวกมันใด้ทำการสแกมเมอร์หัวสมองพู้คนแพร่ไปทั่วทุกจังหวัดแล้วครับทั้งแบ๊ดเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวคนอื่นและแอบอ้างชื้อเสียงผมเสด็จหวายฤทธิ์ผมเสียหายมาหลายปีแล้วครับตอนนี้พู้คนรู้กันทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมขอฝากท่านแก้ขั๋ยด่วนครับ
ผมแจ้งเรืองครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีสมัยบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์ทั้งคอเซ็นเตอร์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายแล้วแอบอ้างเฟชไลน์ผมไปจ่อข้อมูลไปทั่วรับทั้งแอบอ้างชื้อเสียงผมมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับพวกมันเป็นฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั้วประเทศแล้วครับพู้คนเกิดปันหาเวลาพูดกับคิดหรืออ่านหนังสือก่อให้เกิดปันหามีเสียงดังออกอากาศดังไปตามท้องถนนเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดตามท้องถนนครับผมเสด็จหวายฤทธิ์พู้เสียหายมาตลอดทั้งชื้อเสียงและทรัพสินครับ
หยุดขบวนการยาเสพติด
หนี้นอกระบบ
ตลาดนัดจตุจักร
รณรงค์กฎจราจร