Clicky

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก ภารกิจส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 13.30 ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ระนอง และทีมสหวิชาชีพ ดูการปฏิบัติงานของ จนท...
29/03/2022

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 13.30 ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ระนอง และทีมสหวิชาชีพ ดูการปฏิบัติงานของ จนท.ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ท่าเทียบเรือสะพานปลาและศูนย์อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ณ อ.เมือง จ.ระนอง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.30 ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุด ชพส.4106 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1  มีที่ตั้งอยู่ย้านหิน...
29/03/2022

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.30 ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุด ชพส.4106 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 มีที่ตั้งอยู่ย้านหินดาด ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายหลัก 10 หมู่บ้านและเครือข่าย 5 หมู่บ้าน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00  ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด...
29/03/2022

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนัเข้าเมืองของ กอ.รมน.จว.ระนอง โดยมีทีมสหวิชาชีพ,ส่วนราชการ,ผู้ประกอบการ,ผู้นําชุมชนและภาค ปชช.ร่วมประชุม 90 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ระนอง และร่วมพบปะ,พูดคุย เพื่อให้ทราบการบูรณาการของหน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนกลาง และ จว.ระนอง เพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.30 ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่ จว.สกลนค...
29/03/2022

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.30 ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่ จว.สกลนคร ณ โรงแรม พีซี แกรนด์ พาเลท จว.สกลนคร

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 09.30 ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และหนี้...
29/03/2022

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 09.30 ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จากนั้นได้เดินทางไปยัง จ.บึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

เมื่อ 28 มีค. 65 เวลา 1330  ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ระนอง ทีมสหวิชาชีพและส่วนราชการ, หอการค้...
29/03/2022

เมื่อ 28 มีค. 65 เวลา 1330 ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ระนอง ทีมสหวิชาชีพและส่วนราชการ, หอการค้า, ผู้ประกอบการภาคเอกชนในเรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าว, การหลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์

ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน...
25/03/2022

ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด - 19 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (25 มี.ค.65,1300)

25/03/2022

📢 ศปป.2 พาไปดู 👀
วันนี้ น้องๆ 🧑‍🤝‍🧑 กลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา #เพิ่มรายได้ #ลดรายจ่ายในครัวเรือน ในการทำไข่เค็ม จากไข่ไก่ #จากเล็กๆ ขยายออกไปสู่วิสาหกิจชุมชน 😁 อย่าลืม #กดไลค์ 👍 #กดแชร์ 🤗 #กดsubscribe 🔔 เพื่อเป็นกำลังใจ 🤗 ให้กับน้องๆ 🧑‍🤝‍🧑 เยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านกันด้วยนะครับ 🥰

วันนี้ ศปป.2ฯ จะพาไปดู #ชีวิตวิถีใหม่...ในบ้าน 🏡 #NewNormal เราจะปรับตัวใช้ชีวิตในบ้าน 👪 กันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี...
25/03/2022

วันนี้ ศปป.2ฯ จะพาไปดู #ชีวิตวิถีใหม่...ในบ้าน 🏡 #NewNormal เราจะปรับตัวใช้ชีวิตในบ้าน 👪 กันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน เพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตเรา 😇 #กดไลค์ 👍 #กดแชร์ 🤗 #กดsubscribe 🔔 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ศปป.2 กอ.รมน. กันนะครับ 🥰

📢 เรามาดูกันซิว่า 10 มาตรการ ของรัฐบาล 👍 ในการช่วยเหลือประชาชน 👪 ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 💥 ระหว่างรัสเซีย 🔥 ยูเคร...
24/03/2022

📢 เรามาดูกันซิว่า 10 มาตรการ ของรัฐบาล 👍 ในการช่วยเหลือประชาชน 👪 ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 💥 ระหว่างรัสเซีย 🔥 ยูเครน มีอะไรบ้างไปชมกันเลย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) งานการ...
24/03/2022

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) งานการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 (CORE VILLAGE) ให้กับ ชพส., ชบข. และ ชวกม. ณ สถานที่ กองทัพน้อยที่ 4 จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ...
24/03/2022

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 (CORE VILLAGE) องค์กรเผชิญภัยคุกคามหมู่บ้าน(องค์กรผู้ใหญ่), ชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน(องค์กรเด็ก) และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด พร้อมชมสาธิตการปฏิบัติของ กกล.เผชิญภัยคุกคามหมู่บ้าน ณ ยางเกาะ ต. ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมทั้งปล่อยลูกปลาตะเพียนขาวลงสระเก็บน้ำ โคก หนอง นา โมเดล บ้านยางเกาะ จากนั้นได้เดินทางไปยัง ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เพื่อประสานการปฏิบัติในการกำหนดมาตราการการผ่านแดนที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์โควิด 19 การลักลอบเข้าเมือง การนำพายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น

ศปป.2ฯ บอกข่าว 📢 กระทรวงสาธารณสุข 🙋 เพิ่มบริการสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 😷 แบบผู้ป่วยนอก เจอ-แจก-จบ ณ คลินิกโรคทางเดินหา...
21/03/2022

ศปป.2ฯ บอกข่าว 📢
กระทรวงสาธารณสุข 🙋 เพิ่มบริการสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 😷 แบบผู้ป่วยนอก เจอ-แจก-จบ ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) 🏥
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 👍
👉 อย่าลืม 👈
#สวมหน้ากาก
#รักษาระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#ฉีดวัคซีน
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศปป.2 กอ.รมน. 🥰🥰🥰

21/03/2022

📣 ประกาศ ๆ 📢
วันนี้ ศปป.2 ฯ จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมของ 🧑‍🤝‍🧑 น้องๆ กลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน 🛖 บ้านห้วยน้ำขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา ⚽ ต้านยาเสพติดกันครับ 😁 อย่าลืม #กดไลค์ 👍 #กดแชร์ 🤗 #กดsubscribe 🔔 เพื่อเป็นกำลังใจ 🤗 ให้กับน้องๆ 🧑‍🤝‍🧑 เยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านกันด้วยนะครับ 🥰

ศปป.2 ฯ 📢 ฝากความห่วงใยถึงแฟนเพจทุกท่าน 💕 สำหรับท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไกล 🚙💨 หากมีอาการตาม 8️⃣ สัญญาณเตือนนี้ ...
18/03/2022

ศปป.2 ฯ 📢 ฝากความห่วงใยถึงแฟนเพจทุกท่าน 💕 สำหรับท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไกล 🚙💨 หากมีอาการตาม 8️⃣ สัญญาณเตือนนี้ รีบจอดพักกันเลยนะครับ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิด🚧อุบัติเหตุ🚨ที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับ ด้วยความปรารถนาดี 🤗 จาก ศปป.2 กอ.รมน.
#สุดท้ายนี้ อย่าลืม #กดไลค์ 👍 #กดแชร์ share 🤗 #กดsubscribe 🔔 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ศปป.2 กอ.รมน. กันนะครับ 🥰
https://www.facebook.com/2occ.isoc
https://youtube.com/channel/UCZbwwpq_uTuJN_s6PidkdgQ

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยประมาณขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
18/03/2022

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ
ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมราชวัง
#โปรดแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และขอความกรุณา #สวมหน้ากากอนามัย #เว้นระยะห่างขณะรอรับเสด็จ ตลอดยังคงปฏิบัติตามมาตราการป้องกันทางสาธารณะสุข อย่างเคร่งครัด
Cr. page โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ทรงพระเจริญ

📢 ประกาศ...วันนี้ ศปป.2 กอ.รมน. มีความรู้💡เกี่ยวกับกฏหมายการใช้แรงงานต่างด้าว🙋มาฝาก ผ่านช่องทาง Facebook & YouTube เแวะม...
17/03/2022
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการใช้แรงงานต่างด้าว

📢 ประกาศ...
วันนี้ ศปป.2 กอ.รมน. มีความรู้💡เกี่ยวกับกฏหมายการใช้แรงงานต่างด้าว🙋มาฝาก ผ่านช่องทาง Facebook & YouTube เแวะมาชม และช่วยกัน กดไลค์ 👍 กดแชร์ share 🤗 กด subscribe 🔔 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ศปป.2 กอ.รมน. กันนะครับ 🥰

องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการใช้แรงงานต่างด้าวศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ศปป.2 กอ.รมน.https://2occ-isoc.blogspot.com/https://ww...

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565😖 ติดเชื้อเพิ่ม 2...
17/03/2022

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ติดเชื้อเพิ่ม 25,456 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,052,663 ราย
🙂 หายป่วยสะสม 858,475 ราย
😭 เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย
----------------------------

ประกาศ... วันนี้ ศปป.2 กอ.รมน. มี #หนังสั้น (mini series) เรื่อง ใหญ่ ในตอน #ต่างถิ่น มานำเสนอ ผ่านช่องทาง facebook และ ...
16/03/2022
ใหญ่ (MINI SERIES แรงงานต่างด้าว) ตอน ต่างถิ่น

ประกาศ... วันนี้ ศปป.2 กอ.รมน. มี #หนังสั้น (mini series) เรื่อง ใหญ่ ในตอน #ต่างถิ่น มานำเสนอ ผ่านช่องทาง facebook และ youtube ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ศปป.2 กอ.รมน. ทุกท่าน กันนะครับ ^^

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ศปป.2กอ.รมน.https://2occ-isoc.blogspot.com/https://www.facebook.com/2occ.isoc/

🗓 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565😖 ผู้ป่...
16/03/2022

🗓 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 23,945 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,027,207 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 836,258 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 2,220 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,250,642 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,004,752 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 23,918 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 126,431,235 โดส
----------------------------
วันที่ 15 มีนาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 64,791 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 16,145 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 82,328 ราย

สธ. เฝ้าระวัง Omicron สายพันธุ์ BA.2.2 ในไทย1. ข้อมูลปัจจุบัน สายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ยังไม่ถูกประเมินเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเ...
15/03/2022

สธ. เฝ้าระวัง Omicron สายพันธุ์ BA.2.2 ในไทย
1. ข้อมูลปัจจุบัน สายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ยังไม่ถูกประเมินเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
2. ยังไม่มีการพิจารณาจากองค์กรควบคุมโรคใดให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังทุกสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งวิธีตรวจเฉพาะจุดกลายพันธุ์ และตรวจลำดับเบสทั้งตัว

#ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สธ. เฝ้าระวัง Omicron สายพันธุ์ BA.2.2 ในไทย
1. ข้อมูลปัจจุบัน สายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ยังไม่ถูกประเมินเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
2. ยังไม่มีการพิจารณาจากองค์กรควบคุมโรคใดให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังทุกสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งวิธีตรวจเฉพาะจุดกลายพันธุ์ และตรวจลำดับเบสทั้งตัว
ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

🏥 ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ แบ่งรายภาควันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 19,636 รายหมายเหตุ- แหล่งอ้างอิงกระทร...
15/03/2022

🏥 ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ แบ่งรายภาค
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
จำนวน 19,636 ราย
หมายเหตุ
- แหล่งอ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข
- ข้อมูล ณ เวลา 🕐 01:00 น.

#ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

#รู้ไว้ใช่ว่า...
15/03/2022

#รู้ไว้ใช่ว่า...

#รู้ไว้ใช่ว่า...#Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยทำอย่างไร#คุณสมบัติของผู้ที่สามารถ Home Isolation ได...
14/03/2022

#รู้ไว้ใช่ว่า...

#Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยทำอย่างไร

#คุณสมบัติของผู้ที่สามารถ Home Isolation ได้
- อายุไม่เกิน 60 ปี
- สุขภาพแข็งแรง มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ
- ไม่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
- อาศัยอยู่คนเดียว หรือมีผู้อาศัยร่วมด้วยไม่เกิน 1 คน
- ต้องไม่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ-หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอด

#เป็นผู้ป่วย Home Isolation ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- กักตัวอยู่ในพื้นที่ห้ามออกจากที่พัก และห้ามให้ผู้อื่นเข้าเยี่ยม
- หากมีคนอยู่ในบ้านต้องรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และแยกห้องน้ำใช้หากสามารถทำได้
- ไม่ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น แยกซักเสื้อผ้ากับผู้อื่น
- ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ และแยกขยะมัดปากถุงให้แน่น

#การทำ Home Isolation ยังต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นนอกจากเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ได้แก่ ถุงสำหรับขยะฆ่าเชื้อ ทิชชูทั้งชนิดแห้งและเปียก น้ำยาฟอกขาวทำความสะอาด และยารักษาโรคที่ทานเป็นประจำ

#Home Isolation แต่ไม่ได้รับการติดต่อสังเกตอาการควรทำอย่างไร
- กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนที่ https://crmsup.nhso.go.th/ หรือแอดไลน์ @nhso และกดลงทะเบียนในระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation และรอเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูล
- เมื่อได้รับการยืนยันแล้วจะได้รับข้อมูล ได้แก่ Video Call ประเมินอาการ 2 ครั้งต่อวัน / อาหาร 3 มื้อ / ยาพื้นฐานและยาฟ้าทะลายโจร / เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว / ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล / การประสานงานรับการรักษากรณีอาการหนักขึ้น

#การลงทะเบียนติดตามอาการ Home Isolation หากมีบัตรทองสามารถลงทะเบียนได้ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หากมีสิทธิ์ประกันสังคมโทร 1506 กด 6 กรณีต้องการกลับภูมิลำเนาเพื่อรักษาตัวโทร 1330 กด 15

#รู้ไว้ใช่ว่า....การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19หากทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 และยังอยู่ระหว่างการรอ...
14/03/2022

#รู้ไว้ใช่ว่า....การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19
หากทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 และยังอยู่ระหว่างการรอเข้าสู่ระบบการรับบริการทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามคำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้าง
2. รับประทานอาหารให้เพียงพอและครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายมีพลังงาน
3. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างสม่ำเสมอ โดยจิบน้ำเรื่อย ๆ ยกเว้นช่วงก่อนนอน 2-3 ชั่วโมง
4. นอนหลับพักผ่อนอย่างต่ำวันละ 6-8 ชั่วโมง
5. ฝึกหายใจช้า ๆ ลึก ๆ โดยหายใจเข้าทางจมูกและออกทางปาก ทั้งในท่านั่งตัวตรง นอนหงาย นอนตะแคง หรือนอนคว่ำ
6. ออกกำลังเบา ๆ โดยเดิน 3 นาที หรือลุกนั่งบนเก้าอี้ 1 นาทีหรือนานกว่านั้น แต่ไม่ควรหนักเกินไป
7. หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น พูดคุยกับบุคคลอื่นผ่านทางโทรศัพท์
8. หากมีอาการเล็กน้อยสามารถรับประทานยาแก้ไข้ ยาแก้ไอยาลดน้ำมูก เพื่อบรรเทาอาการได้
9. หากมีอาการรุนแรงให้โทร 1669 เพื่อขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

#ด้วยความปรารถนาดีจาก ศปป.2 กอ.รมน.

ที่มา : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน

หนังสั้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด#NoDrugs#JustSayNoด้วยความปรารถนาดีจาก ศปป.2 กอ.รมน.
14/03/2022
รูปแรก

หนังสั้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
#NoDrugs
#JustSayNo
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศปป.2 กอ.รมน.

หนังสั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ศปป.2 กอ.รมน.

ที่อยู่

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่่ 2 กอ.รมน.สวนรื่นฤดี
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

https://2occ-isoc.blogspot.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

(sparkle)ดอกเบี้ยแพงเกินจริง ถูกทวงถามหนี้ไม่เป็นธรรม เราช่วยท่านได้(magician) วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 1550 ศปป.2 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. จัดบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.ระยอง ณ centralplaza อ.เมืองจ.ระยอง
วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 1430 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปเยี่ยมศูนย์จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตลาดดิโอโซน อ.เมือง จ.ระยอง
“Happy birthday to you” “ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC” พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.พ. 64 นี้ ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #สุขสันต์วันเกิด
ขอบุคณครับ
แจ้งความเอาผิดค่ะ
ผมแจ้งเรื่องครอบครัวาายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์แม่ชื้อแดงที่เป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์และคอเซ็นเตอร์ผลิตเงินขายพวกแฮกข้อมูลอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับมีทั้งแม่พิมหรือบ๊อกเงินและเงินอีกจำนวนมากอยู่ห้องใต้ดินและมีตำรวจอยู่ในขบวนการสามรายพวกมันใด้ทำการสแกมเมอร์หัวสมองพู้คนแพร่ไปทั่วทุกจังหวัดแล้วครับทั้งแบ๊ดเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวคนอื่นและแอบอ้างชื้อเสียงผมเสด็จหวายฤทธิ์ผมเสียหายมาหลายปีแล้วครับตอนนี้พู้คนรู้กันทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมขอฝากท่านแก้ขั๋ยด่วนครับ
ผมแจ้งเรืองครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีสมัยบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์ทั้งคอเซ็นเตอร์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายแล้วแอบอ้างเฟชไลน์ผมไปจ่อข้อมูลไปทั่วรับทั้งแอบอ้างชื้อเสียงผมมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับพวกมันเป็นฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั้วประเทศแล้วครับพู้คนเกิดปันหาเวลาพูดกับคิดหรืออ่านหนังสือก่อให้เกิดปันหามีเสียงดังออกอากาศดังไปตามท้องถนนเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดตามท้องถนนครับผมเสด็จหวายฤทธิ์พู้เสียหายมาตลอดทั้งชื้อเสียงและทรัพสินครับ
หยุดขบวนการยาเสพติด
หนี้นอกระบบ
ตลาดนัดจตุจักร
รณรงค์กฎจราจร