Clicky

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนท

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนท, หน่วยงานราชการ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

นางวาสนา   แสงงาม  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
13/03/2015

นางวาสนา แสงงาม
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีเรื่อง การประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น "ค่านิยมไทย ในอัตลักษณ์วัฒนธรรมเมืองนนทบุรี"
18/02/2015

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น "ค่านิยมไทย ในอัตลักษณ์วัฒนธรรมเมืองนนทบุรี"

Untitled album
04/02/2015

Untitled album

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประกวดร้องเพลงรักชาติ ร่วมสมัย ประจำปี 2557
26/01/2015

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประกวดร้องเพลงรักชาติ ร่วมสมัย ประจำปี 2557

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558
26/01/2015

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัด โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558
26/01/2015

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัด โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน สามารถดาวน์โหลด ประกาศ และ...
22/01/2015
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒน�

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน สามารถดาวน์โหลด ประกาศ และ ใบสมัคร ได้ที่นี่

nonthaburi

การประชุมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิม เอกลักษณ์ความเป็นไทย การประกวดหนังสั้น "ค่านิยมไทย ในอัตลักษณ์วัฒนธรรมเมืองนนทบุรี" ...
22/01/2015

การประชุมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิม เอกลักษณ์ความเป็นไทย การประกวดหนังสั้น "ค่านิยมไทย ในอัตลักษณ์วัฒนธรรมเมืองนนทบุรี" ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

การคัดสรรรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
22/01/2015

การคัดสรรรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" อำเภอไทรน้อย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ตลาดน้ำไทรน้อย
13/01/2015

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" อำเภอไทรน้อย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ตลาดน้ำไทรน้อย

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" อำเภอบางบัวทอง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลพิมลราช
13/01/2015

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" อำเภอบางบัวทอง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลพิมลราช

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" อำเภอเมืองนนทบุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนนท...
13/01/2015

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" อำเภอเมืองนนทบุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรม และมอบของขวัญ ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 58
13/01/2015

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรม และมอบของขวัญ ในกิจกรรมวันเด็ก ปี 58

28/11/2014

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

1.จัดงานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
อำเภอเมืองนนทบุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

2. จัดงานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
อำเภอบางบัวทอง ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557
ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองพิมลราช

3. จัดงานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
อำเภอบางใหญ่ ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557
ณ เทศบาลตำบลบางม่วง

4. จัดงานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
อำเภอบางกรวย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.จัดงานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
อำเภอไทรน้อย ในวันที่ 9,20 ธันวาคม 2557
ณ ตลาดน้ำไทรน้อย

6. จัดงานเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
อำเภอปากเกร็ด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ณ ท่าน้ำปากเกร็ด

ดร.อนันต์  นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
27/11/2014

ดร.อนันต์ นาวิไล
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

Timeline photos
21/11/2014

Timeline photos

21/11/2014

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523
โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ

เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น "วันพ่อแห่งชาติ"

ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดนนทบุรี วันอังคารท...
19/11/2014

ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ป...
13/11/2014

ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยระบบ Teleconference ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conferenc...
10/11/2014

ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่อยู่

Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625802764

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนท:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❤️😍🎉 แบ่งปันการเรียนรู้ บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

🌼🌼🌼 เครือข่ายผู้นำ "บวร" ของชุมชนคุณธรรมในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๓

#เสน่ห์ชุมชน พลัง บวร
#ชุมชนคุณธรรม #พลังบวร#กระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี กศน.ตำบลหนองเพรางาย สำนักงาน ปภ. นนทบุรี สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์แล DMH News สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health