ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาล

ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาล EMS center, Prehospital and Ambulance service. 1st advanced prehospital life support ambulance service in Thailand. โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงการเสียชีวิตและพิการที่ไม่สมควรเนื่องจากความล่าช้า การนำส่งที่ผิดวิธีและการนำส่งที่ผิดที่ จึงได้เริ่มต้นโครงการต้นแบบระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่บริการ โดยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร องค์สถาปนากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการ ที่เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ " นเรนทร" โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ และสาธารณภัย กรมการแพทย์ และ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งจาก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ มีการลำเลียงนำส่งที่ถูกวิธีไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เกิดการยอมรับและนำรูปแบบไปขยายผลโดยกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในรูปแบบของ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" Emergency Medical Services System (EMS)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบ อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B)
13/01/2022

ประกาศ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบ อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B)

ประกาศ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบ อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B)

สำเร็จผ่านไปด้วยดีสำหรับ โครงการ Refreshing EMT-B  ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี รุ่น 1 /2565  ขอขอบคุณ อาจารย์ ที...
12/01/2022

สำเร็จผ่านไปด้วยดีสำหรับ โครงการ Refreshing EMT-B ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี รุ่น 1 /2565
ขอขอบคุณ อาจารย์ ทีมวิทยากร
ผู้เข้ารับการอบรม ทุกๆท่าน ครับ

การอบรมวันแรกใน โครงการ Refreshing EMT-B  ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำ เพื่อ ฟื้นฟู เพิ่มเติม ความรู้ ทักษะ...
10/01/2022

การอบรมวันแรกใน โครงการ Refreshing EMT-B ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำ เพื่อ ฟื้นฟู เพิ่มเติม ความรู้ ทักษะ สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ของ ศูนย์ กู้ชีพ “นเรนทร”ให้สามารถ ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ป่วย-ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Me...
05/01/2022

ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT-B) โดยรายละเอียดการรับสมัครสอบ มีเนื้อหาตามเอกสารดังนี้(กรณีติดต่อผู้ประสานงาน ให้ติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น)

สอนCLSกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
18/12/2021

สอนCLSกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี

ขอขอบคุณ คุณพรพิเศษ ปีบ้านใหม่ และคณะ สนับสนุนน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
27/11/2021

ขอขอบคุณ คุณพรพิเศษ ปีบ้านใหม่ และคณะ สนับสนุนน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

กลับมาแล้วนะครับ CPRภาคประชาชน รุ่นที่1 /64 หลังจากหยุดการทำกิจกรรมการอบรมนี้ไปนานกันเลยสมัครมาเรียนอบรมกันได้นะครับรุ่น...
23/11/2021

กลับมาแล้วนะครับ CPRภาคประชาชน รุ่นที่1 /64 หลังจากหยุดการทำกิจกรรมการอบรมนี้ไปนานกันเลย
สมัครมาเรียนอบรมกันได้นะครับ
รุ่น2/64 28 ธันวาคม2564 รออยู่

📝ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ที่ >>https://docs.google.com/forms/d/1nKVqtNOTstbPSNsGuR5OfQB0C8hJaPvI8XFU_7BfmU4/viewform?edit_requested=true

หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 30คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

***‼️Update 24/11/64‼️***
ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครรอบเดือนธค.64แล้ว
สำหรับผู้สนใจ ยังสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่รอบเดือนกพ.65 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณารอให้จนท.ตรวจสอบรายชื่อของท่าน และจะมีเมล์แจ้งกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าอบรมอีกครั้ง ภายใน7วันทำการ

#โรงพยาบาลราชวิถี
#NarenthornTraningcenter
#NarenthornEMScenter

🎈ประชาสัมพันธ์ เปิดการอบรมCPR&AED ฟรี 🎈สำหรับประชาชนทั่วไป  เริ่มแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ทุกวันอังคารสี่ของเดือน เว...
01/11/2021
ลงทะเบียน สำหรับผู้สนใจเรียน CPR&AED

🎈ประชาสัมพันธ์ เปิดการอบรมCPR&AED ฟรี 🎈สำหรับประชาชนทั่วไป เริ่มแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ทุกวันอังคารสี่ของเดือน เวลา 9:00-12:00น.ที่โรงพยาบาลราชวิถี

รอบที่เปิดให้ลงทะเบียนขณะนี้
- 23 พ.ย.64 (ว่าง)
- 28 ธ.ค.64 (ว่าง)

📝ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ที่ >>https://docs.google.com/forms/d/1nKVqtNOTstbPSNsGuR5OfQB0C8hJaPvI8XFU_7BfmU4/viewform?edit_requested=true

หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 30คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

*เหมาะสำหรับทุกคน สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนจะได้เรียนรู้เทคนิคการกดหน้าอกที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และลงมือฝึก และทดสอบกับหุ่นฝึกจริงๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำได้ถูกต้อง รวมถึงฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ที่ประชาชนทั่วไปควรทราบ ผู้ที่เคยฝึกมาก่อน สามารถมาทบทวนความรู้และอัพเดทข้อมูลใหม่ๆได้
**นอกจากนี้ยังมีการเรียนการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภาวะสำลัก ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- คุณปทุมมาศ 088-246-3898 ในวันและเวลาราชการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี รับการร้องขอจากอาสาสมัคร มีผู้ป่วยหญิง1รายน้ำหนักตัวประมาณ130กิโลกรัม หมดสติยังหายใ...
26/10/2021

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี รับการร้องขอจากอาสาสมัคร มีผู้ป่วยหญิง1รายน้ำหนักตัวประมาณ130กิโลกรัม หมดสติยังหายใจ อาศัยบริเวณชั้น5 แฟรตห้วยขว้าง ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”จึงจัดรถALSกู้ชีพนเรนทรคันที่7 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการนเรนทร๓๘ สนับสนุนที่เกิดเหตุ ให้การช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุและนำส่งเพื่อรักษาต่ออย่างปลอดภัย

#นเรนทร38
#ชุดปฏิบัติการนเรนทร๓๘
#NarenthornEMScenter
#MedicalRopeRescue

ขอขอบคุณกลุ่มมอเตอร์ไซค์"จิตอาสาสนามหลวง"สนับสนุนอาหารและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
13/10/2021

ขอขอบคุณกลุ่มมอเตอร์ไซค์"จิตอาสาสนามหลวง"สนับสนุนอาหารและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย และ บริษัท Frog team thailand สนับสนุน สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้...
11/10/2021

ขอขอบคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย และ บริษัท Frog team thailand สนับสนุน สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “อยู่บ้าน ปอด  ปลอดภัย” 🫁🏠👨‍👩‍👦โครงการเชิงรุกที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยที่ออกจาก...
14/09/2021

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “อยู่บ้าน ปอด ปลอดภัย” 🫁🏠

👨‍👩‍👦โครงการเชิงรุกที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้าน ผู้ป่วย HI ผู้ป่วยศูนย์พักคอย (CI) หรือ ผู้ป่วยโควิดที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรกของการป่วย สามารถเข้ามารับบริการตรวจเอกซเรย์ปอด ภายใต้หลักการ “เอกซเรย์ปอดช่วยรอดโควิด @rapidxray” และรับทราบผลหลังเอกซเรย์โดยทีมรังสีแพทย์จิตอาสา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการ ดังนี้
1. การตรวจประเมินภาวะโควิดลงปอด เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูสภาพปอด โดยมีการแนะนำวิธีบริหารปอดอย่างเหมาะสม ตลอดการรักษาตัว
2. ในรายที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัส จะได้รับยาต้านไวรัสเมื่อตรวจพบโควิดลงปอดในกรณี 14 วันแรก
3. ได้รับคำแนะนำและการติดตามต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน โครงการฯ จัดให้มีจุดให้บริการ 6 แห่งกระจายตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ใกล้กับบ้านของท่าน (รายละเอียดใน QR code)

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.

สนับสนุนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ ภาคประชาสังคม

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

เอกซเรย์ปอด ช่วยรอดโควิด
ชีวิตปลอดภัยอยู่บ้าน ประชาสังคมร่วมดูแล

@rapidxray

#อยู่บ้านแพทย์ช่วยตรวจปอดก็หายได้
#อยู่บ้านปอดปลอดภัย
#savelung

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี รับแจ้งมีผู้บาดเจ็บถูกกระแสไฟฟ้าดูด ล้มลักษณะนอนคว่ำบนแอ่งน้ำ หมดสติ หยุดหายใจ จึง...
13/09/2021

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี รับแจ้งมีผู้บาดเจ็บถูกกระแสไฟฟ้าดูด ล้มลักษณะนอนคว่ำบนแอ่งน้ำ หมดสติ หยุดหายใจ จึงสั่งการให้ รถพยาบาลALSกู้ชีพ”นเรนทร” ออกปฏิบัติการ ณ ที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บหมดสติ อยู่ที่ห้องชั้นลอยของตัวอาคาร ไม่สามารถนำลงได้โดยปกติ ทีมรถพยาบาลกู้ชีพ จึงประสานขอ ชุดปฏิบัติการนเรนทร38 โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมสนับสนุน ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่หมดสติลงสู่พื้นราบได้อย่างปลอดภัย
ขอขอบคุณ
ชุดปฏิบัติการ “นเรนทร๓๘”
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

#นเรนทร38
#ชุดปฏิบัติการนเรนทร๓๘
#NRT38
#NarenthonEMScenter
#MedicalRopeRescue

ขอขอบคุณ สำหรับ ร้านลูกชิ้นปลานายโส่ย ลาดพร้าว 101 และคุณสมัคร ศรีพยัคฆ์ ที่สนับสนุน อาหาร ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และ ป๊อเ...
27/08/2021

ขอขอบคุณ สำหรับ ร้านลูกชิ้นปลานายโส่ย ลาดพร้าว 101
และคุณสมัคร ศรีพยัคฆ์ ที่สนับสนุน อาหาร ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และ ป๊อเปี๊ยทอดกรอบ
ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” ขอขอบคุณมากๆครับ

หน่วยกู้ชีพ"นเรนทร"จัดรถALSและชุดปฎิบัติการนเรนทร38 สนับสนุนเหตุเพลิงไหม้โครงการก่อสร้างอาคารเอส โอเอซิส วิภาวดีรังสิต9 ...
23/08/2021

หน่วยกู้ชีพ"นเรนทร"จัดรถALSและชุดปฎิบัติการนเรนทร38 สนับสนุนเหตุเพลิงไหม้โครงการก่อสร้างอาคารเอส โอเอซิส วิภาวดีรังสิต9 เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ติดค้างในอาคาร รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ขอขอบคุณ ร้านสแน้บบอกส์และกลุ่มเพื่อนเซนโยเซฟคอนแวนต์ สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
23/08/2021

ขอขอบคุณ ร้านสแน้บบอกส์และกลุ่มเพื่อนเซนโยเซฟคอนแวนต์ สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ ร้านสแน้บบอกส์และกลุ่มเพื่อนเซนโยเซฟคอนแวนต์ สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

เวลาประมาณ 14.00 น. ศูนย์วิทยุ ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท มีผู้ผลัดตกลงไป...
20/08/2021

เวลาประมาณ 14.00 น. ศูนย์วิทยุ ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท มีผู้ผลัดตกลงไปในช่องที่เป็นหลุมลึกประมาณ 5เมตร บริเวณ ภายในพื้นที่ของฐานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ “นเรนทร“ จึงออกตรวจสอบ พบเป็นผู้บาดเจ็บชาย1ราย มีสติดี ถามตอบรู้เรื่อง แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้ ประเมินแล้วต้องใช้ระบบเชือกกู้ภัยในการ ช่วยเหลือ จึงได้จัด ทีม รถพยาบาลกู้ชีพ”นเรนทร” ให้เตรียมออกรับผู้บาดเจ็บ พร้อมกันนี้ได้จัด ทีมปฏิบัติการ “นเรนทร38” ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สูงของมูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขึ้นสู่พื้นราบ และส่งต่อให้ ทีม รถพยาบาลฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการต่อ และที่สำคัญในสถานการณ์ช่วงมีการระบาดของโรค COVID-19การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่ชุด PPE ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง
ทั้งนี้ขอขอบคุณ
#สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
#มูลนิธิร่วมกตัญญู

#นเรนทร38
#ชุดปฏิบัติการนเรนทร๓๘
#NRT38
#NarenthonEMScenter
#MedicalRopeRescue

ขอขอบคุณ คุณวรพรรณ สีเข้ม คุณกมลพัชร แตรวิจิตรศิลป์คุณเจตริน ศรีโสมะสัจจะกุลที่นำถุงมือยาง ชนิดไร้แป้งจำนวน1,000คู่ มามอ...
15/08/2021

ขอขอบคุณ
คุณวรพรรณ สีเข้ม
คุณกมลพัชร แตรวิจิตรศิลป์
คุณเจตริน ศรีโสมะสัจจะกุล
ที่นำถุงมือยาง ชนิดไร้แป้งจำนวน1,000คู่ มามอบให้กับทางศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

11/08/2021

🤍 จากใจของเรา ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี
✌️ พวกเราจะสู้กันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัย
🩺😷ขอเพียงทุกคนช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 🦠

#เราสัญญาจะดูแลคุณ ✌️

✨ "คนกล้าหาญ ไม่ใช่คนที่ไร้ซึ่งความกลัว" ✨

เวลา 07.20 น. ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร “โรงพยาบาลราชวิถี รับแจ้ง มีผู้ป่วยหญิง1ราย หมดสติยังหายใจอยู่ ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”จึงสั...
10/08/2021

เวลา 07.20 น. ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร “โรงพยาบาลราชวิถี รับแจ้ง มีผู้ป่วยหญิง1ราย หมดสติยังหายใจอยู่ ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร”จึงสั่งการให้รถกู้ชีพนเรนทรคันที่7 ไปยังที่เกิดเหตุ พบเป็นผู้ป่วยหญิง1ราย หมดสติยังหายใจ น้ำหนักตัวประมาณ130กิโลกรัม ทีมกู้ชีพจึงร้องของ ชุดปฏิบัติการ”นเรนทร๓๘ “สนับสนุนที่เกิดเหตุ เมื่อชุดปฏิบัติการถึงที่เกิดเหตุ แพทย์ประเมินเป็นผู้ป่วยที่สามารถรอการช่วยเหลือได้จึงประเมินใช่ระบบเชือกในการช่วยเหลือ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19เพื่อลดการสัมผัส และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการจึงทำการเคลื่อนย้ายลงสู่พื้นราบได้อย่างปลอดภัย
Cr.อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
ขอขอบคุณ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
อาสาสมัครทุกท่าน
#นเรนทร38
#ชุดปฏิบัติการนเรนทร๓๘
#NarenthornEMScenter
#MedicalRopeRescue

ขอขอบคุณ บริษัท คาเนะคาวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ มอบเครื่องอบโอโซนจำนวน 2 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
07/08/2021

ขอขอบคุณ บริษัท คาเนะคาวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ มอบเครื่องอบโอโซนจำนวน 2 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ บริษัท คาเนะคาวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ มอบเครื่องอบโอโซนจำนวน 2 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณครูจรัสศรี ชินวงศ์ และศิษย์เก่าโรงเรียนสามัญวัดหนัง มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
04/08/2021

ขอขอบคุณ คุณครูจรัสศรี ชินวงศ์ และศิษย์เก่าโรงเรียนสามัญวัดหนัง มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณครูจรัสศรี ชินวงศ์ และศิษย์เก่าโรงเรียนสามัญวัดหนัง มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณมินเนี่ยน เอ และกลุ่ม facebook Loksopha(โลกโสภา)สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
03/08/2021

ขอขอบคุณ คุณมินเนี่ยน เอ และกลุ่ม facebook Loksopha(โลกโสภา)สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

จำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ขณะที่ทีมแพทย์หน่วยดูแลผู้ป่วยโควิดมีเท่าเดิม และทำงานกันมาหนักมากเป็นปีๆ บุคลากรด่านหน้าทุกคน ตั้งแ...
02/08/2021

จำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ขณะที่ทีมแพทย์หน่วยดูแลผู้ป่วยโควิดมีเท่าเดิม และทำงานกันมาหนักมากเป็นปีๆ บุคลากรด่านหน้าทุกคน ตั้งแต่พนักงานขับรถฉุกเฉิน คนเข็นเปล บุคลากรการแพทย์ แม้จะเหนื่อยล้าค่อนข้างมาก แต่ยังพร้อมทุ่มกำลังเพื่อช่วยประชาชนอยู่เสมอทั้งผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยระบบอื่นด้วย

"ขอบคุณประชาชนที่ได้มอบกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล และช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาล บุคลากรภายในโรงพยาบาลถึงเขาจะเหนื่อย แต่ตราบใดที่เขารู้ว่ายังมีคนให้กำลังใจเขา เขาพร้อมที่จะสู้ อาจมีร่วงหล่นไปตามทางบ้าง แต่เขาก็ยังสู้อยู่"

ขอบคุณข้อมูลโรงพยาบาลราชวิถี

https://www.isranews.org/article/isranews/101017-isranews-covid-15.html

credit : https://www.facebook.com/isranewsfanpage/photos/a.511024322259243/4875637642464534/

ดูแลผู้ป่วยทั้งวัน เหลือเวลาพักไม่มาก! ภารกิจนักรบชุดขาวเผชิญหน้าโควิด-วิกฤติเตียงล้น
อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/101017-isranews-covid-15.html

"…การดูแลผู้ป่วยโควิด 1 คน จะมีบุคลากรด่านหน้าดูแลอย่างน้อย 2 คน คือ พยาบาล และแพทย์ แต่สำหรับผู้ป่วยอาการหนักจะใช้บุคลากรอย่างน้อย 3 คน ในการดูแล คือ พยาบาล 2 คน และแพทย์ 1 คน เพื่อดูแลอาการใกล้ชิด เนื่องจากต้องให้ยาที่มีผลข้างเคียงเยอะ โดยต้องเข้าไปดูอาการทุก 1 ชั่วโมง เข้าแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะที่เราต้องดูแลผู้ป่วยอีก 6 คน เรามีเวลาหยุดพักเพียงช่วงเวลากินข้าวไม่นานนัก…"

#isranews #สำนักข่าวอิศรา #โควิด19

ขอขอบคุณ คุณสุรีพร เทพพาณิชย์ คุณศิราณี เอี่ยมสุขมงคล และครอบครัว สนับสนุนอาหารและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
01/08/2021

ขอขอบคุณ คุณสุรีพร เทพพาณิชย์ คุณศิราณี เอี่ยมสุขมงคล และครอบครัว สนับสนุนอาหารและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณสุรีพร เทพพาณิชย์ คุณศิราณี เอี่ยมสุขมงคล และครอบครัว สนับสนุนอาหารและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณตุลย์ วงศ์วิทวัส และครอบครัว สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
31/07/2021

ขอขอบคุณ คุณตุลย์ วงศ์วิทวัส และครอบครัว สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณตุลย์ วงศ์วิทวัส และครอบครัว สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณภัทรีญา อนุรักติพันธุ์ และครอบครัวสนับสนุนอาหารและขนมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
30/07/2021

ขอขอบคุณ คุณภัทรีญา อนุรักติพันธุ์ และครอบครัวสนับสนุนอาหารและขนมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณภัทรีญา อนุรักติพันธุ์ และครอบครัวสนับสนุนอาหารและขนมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

นี่คือ อีกหนึ่งภารกิจที่หลายๆคนอาจยังไม่ทราบ การลำเลียงผู้ป่วย(Covid-19)ที่มีอาการวิกฤต ภายในโรงพยาบาลโดยผู้ป่วย(Covid-1...
29/07/2021

นี่คือ อีกหนึ่งภารกิจที่หลายๆคนอาจยังไม่ทราบ การลำเลียงผู้ป่วย(Covid-19)ที่มีอาการวิกฤต ภายในโรงพยาบาล
โดยผู้ป่วย(Covid-19)ตั้งครรภ์รายนี้จำเป็นที่ต้องย้ายจากICUส่วนต่อขยาย ไปยังห้องผ่าตัดโดยเร่งด่วน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ใช้ตู้เปลความดับลบทำการลำเลียง ซึ่ง มีเคสในลักษณะ แบบนี้มีอยู่บ่อยครั้ง
ทั้งนี้ จึงฝากความห่วงใย ให้กับทุกๆคน ดูแลตัวเอง ให้ดี การ์ดอย่าตก ถึงแม้จะเหนื่อยกันแล้ว ต้องสู้กันต่อ เราจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
#กู้ชีพนเรนทร
#ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
#นเรนทร38
#narenthorEMScenter

ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนทวีธาภิเศก 613รุ่น971.ไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแค(ตวง)2.ณธวรรท​ ศิริเมธานณ (บิ๊ก)3.กิตติพจน์ ศุภมาตรา(เติ...
28/07/2021

ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนทวีธาภิเศก 613รุ่น97
1.ไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแค(ตวง)
2.ณธวรรท​ ศิริเมธานณ (บิ๊ก)
3.กิตติพจน์ ศุภมาตรา(เติ้ล)
สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนทวีธาภิเศก 613รุ่น97
1.ไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแค(ตวง)
2.ณธวรรท​ ศิริเมธานณ (บิ๊ก)
3.กิตติพจน์ ศุภมาตรา(เติ้ล)
สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

มีครูท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ “วิธีนี้มันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่มันอาจเป็นวิธีที่จำเป็นที่สุดในเวลานั้น” ❤️❤️#ENP1 #BCN...
27/07/2021

มีครูท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ “วิธีนี้มันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่มันอาจเป็นวิธีที่จำเป็นที่สุดในเวลานั้น” ❤️❤️#ENP1 #BCNB #NRT38 #นเรนทร๓๘ #ชุดปฏิบัติการนเรนทร38 #NarenthornEMSCenter

ขอขอบคุณร้านอาหาร"ฉอเล้ง หมี่กระเฉด ตลาดพลู"นำอาหารและน้ำมาสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน😊
25/07/2021

ขอขอบคุณร้านอาหาร"ฉอเล้ง หมี่กระเฉด ตลาดพลู"นำอาหารและน้ำมาสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน😊

ขอขอบคุณ คุณ Sumo ProRace-Q สนับสนุนผลไม้จำนวน3ลังให้กับผู้ปฎิบัติงาน
22/07/2021

ขอขอบคุณ คุณ Sumo ProRace-Q สนับสนุนผลไม้จำนวน3ลังให้กับผู้ปฎิบัติงาน

20/07/2021

"คนกล้าหาญ ไม่ใช่คนที่ไร้ซึ่งความกลัว"
แล้วพบกับคลิปเต็มเร็วๆนี้😊

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด มอบเครื่องดื่มวิตามินซีวู๊ดดี้ ซี + ล็อค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
20/07/2021

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด มอบเครื่องดื่มวิตามินซีวู๊ดดี้ ซี + ล็อค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด มอบเครื่องดื่มวิตามินซีวู๊ดดี้ ซี + ล็อค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

ขอขอบคุณ คุณธีราภา พร้อมพันธุ์ และร้านอาหารข้าวแกง พ่อมหา สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในทุกๆวัน😊
19/07/2021

ขอขอบคุณ คุณธีราภา พร้อมพันธุ์ และร้านอาหารข้าวแกง พ่อมหา สนับสนุนอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในทุกๆวัน😊

ที่อยู่

THANON PHAYA THAI
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ตราประจำหน่วยของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"มีความหมายถึงการช่วยชีวิตทางการแพทย์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ "หัวใจ" มีความหมายถึง ชีวิต "มือประคอง" มีความหมายถึง การช่วยเหลือ "กากบาทสีขาว" มีความหมายถึง การรักษาพยาบาล "ภายในวงกลม" มีความหมายถึง ความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อน

เบอร์โทรศัพท์

+6623548222

เว็บไซต์

http://www.narenthorn.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ...น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปด้วยครับ..https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=622979274756417&id=294965637557784