กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

เปิดเหมือนปกติ

📣🔥 นับถอยหลังอีก 7วันสุดท้าย‼️การประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย 2564 (ThaiStar Packaging Awards 2021) ภายใต้หัวข้อ " ...
31/05/2021

📣🔥 นับถอยหลังอีก 7วันสุดท้าย‼️
การประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย 2564 (ThaiStar Packaging Awards 2021) ภายใต้หัวข้อ
" Sustainability for next normal...วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน "

📲 กรอกใบสมัครออนไลน์ วันนี้ - 6 มิ.ย. 2564 ทาง👉https://www.thaistarpackagingawards.com/login

✨ติดต่อสอบถาม
FB : Thaistar Packaging Awards
Website : www.dip.go.th
โทร. 061-423-4926
หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ส่งผลงานไปประกวดต่อในระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) 💫 และระดับโลก (WorldStar Awards)🏆

📣🔥 นับถอยหลังอีก 7วันสุดท้าย‼️
การประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย 2564 (ThaiStar Packaging Awards 2021) ภายใต้หัวข้อ
" Sustainability for next normal...วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน "

📲 กรอกใบสมัครออนไลน์ วันนี้ - 6 มิ.ย. 2564 ทาง👉https://www.thaistarpackagingawards.com/login

✨ติดต่อสอบถาม
FB : Thaistar Packaging Awards
Website : www.dip.go.th
โทร. 061-423-4926
หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ส่งผลงานไปประกวดต่อในระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) 💫 และระดับโลก (WorldStar Awards)🏆

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะ 8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ ยุคโควิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผ...
31/05/2021

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะ 8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ ยุคโควิด

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทั้งต่อภาคธุรกิจและประชาชน ทำให้รายได้ลดลงและอาจทำให้ลูกหนี้ผ่อนค่างวดไม่ไหว ภายใต้สถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้แนะนำ 8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ ที่ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ อย่ารอจนหนี้เสีย ให้รีบติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อหาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะกับเรา

1. ยืดหนี้ การยืดหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ นิยมใช้กันมากที่สุด เพื่อช่วยให้ภาระการผ่อนสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจพิจารณาอายุของตัวผู้กู้ประกอบด้วย ซึ่งในอดีตค่าเฉลี่ยของระยะเวลาผ่อนชำระหลังจากที่ปรับโครงสร้างหนี้อยู่ที่ประมาณ 8 ปี

2. พักชำระเงินต้น ช่วยลดภาระการผ่อนชั่วคราว โดยปกติค่างวดที่ผ่อนชำระประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เงินต้นกับดอกเบี้ย ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจพิจารณาพักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3–6 เดือน แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ลูกหนี้อาจนำเงินก้อนมา “โปะ” เพื่อลดหนี้ก่อนถึงกำหนดตามสัญญา

3. ลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง ทำให้ค่างวดที่จ่ายแต่ละเดือนแบ่งไปตัดลดเงินต้นได้มากขึ้น และเมื่อเงินต้นลด ภาระดอกเบี้ยก็จะลดลง ทั้งนี้สถาบันการเงินพิจารณาลดให้หรือไม่ ดูจากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนของสถาบันการเงิน ประวัติการผ่อนชำระของลูกหนี้ ประเภทสินเชื่อ และหลักประกัน เป็นต้น

4. ยกหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เมื่อต้นปี 2563 แบงก์ชาติได้ประกาศให้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของงวดที่ผิดนัดชำระจริงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้สถาบันการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยปรับได้ แต่ต้องไม่เป็นภาระแก่ลูกหนี้จนเกินสมควร หรือเป็นเหตุที่ทำให้ภาระหนี้สูงขึ้นมากจนชำระไม่ได้

5. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ในภาวะที่เหตุการณ์ในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง เงินทุนหมุนเวียน (working capital: WC) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจในยามที่ลำบาก ให้มีโอกาสฟื้นกลับอย่างรวดเร็วได้ในภายหลัง แบงก์ชาติจึงสนับสนุนให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ WC ใหม่แก่กิจการที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ผู้กู้ควรเตรียมเหตุผลและประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะ 6–12 เดือนข้างหน้า อาทิ ค่าจ้างพนักงาน ค่าซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน

6. เปลี่ยนประเภทหนี้ หนี้ที่อัตราดอกเบี้ยแพงควรถูกเปลี่ยนประเภทเป็นหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยถูกลง เช่น ลูกหนี้ SMEs ใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยสูง 18% และ 28% ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจพิจารณาเปลี่ยนจากสินเชื่อหมุนเวียนที่อัตราดอกเบี้ยแพงเหล่านี้ ไปเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระ (term loan) ที่ดอกเบี้ยถูกลง

7. ปิดจบด้วยเงินก้อน หากพอมีความสามารถหาเงินก้อนได้จำนวนหนึ่ง เช่น จากเงินออม จากการยืมญาติมิตร หรือจากการขายทรัพย์สิน ก็สามารถเจรจาขอส่วนลดให้เพียงพอต่อการปิดหนี้จบทั้งบัญชีได้ แต่อย่างไรก็ดี การเจรจาขอปิดจบโดยมีส่วนลดจะทำได้ค่อนข้างยากในกรณีที่มีหลักประกันมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้

8. รีไฟแนนซ์ คือ การปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขดีกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ยถูกลง โดยเมื่อต้นปี 2563 มีสถาบันการเงินเปิดตัวเข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งรับรีไฟแนนซ์หนี้บัตรสำหรับลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินและประวัติการชำระดี

ที่มา: คมน์ ไทรงาม ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะ 8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ ยุคโควิด

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทั้งต่อภาคธุรกิจและประชาชน ทำให้รายได้ลดลงและอาจทำให้ลูกหนี้ผ่อนค่างวดไม่ไหว ภายใต้สถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้แนะนำ 8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ ที่ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ อย่ารอจนหนี้เสีย ให้รีบติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อหาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะกับเรา

1. ยืดหนี้ การยืดหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ นิยมใช้กันมากที่สุด เพื่อช่วยให้ภาระการผ่อนสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจพิจารณาอายุของตัวผู้กู้ประกอบด้วย ซึ่งในอดีตค่าเฉลี่ยของระยะเวลาผ่อนชำระหลังจากที่ปรับโครงสร้างหนี้อยู่ที่ประมาณ 8 ปี

2. พักชำระเงินต้น ช่วยลดภาระการผ่อนชั่วคราว โดยปกติค่างวดที่ผ่อนชำระประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เงินต้นกับดอกเบี้ย ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจพิจารณาพักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3–6 เดือน แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ลูกหนี้อาจนำเงินก้อนมา “โปะ” เพื่อลดหนี้ก่อนถึงกำหนดตามสัญญา

3. ลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง ทำให้ค่างวดที่จ่ายแต่ละเดือนแบ่งไปตัดลดเงินต้นได้มากขึ้น และเมื่อเงินต้นลด ภาระดอกเบี้ยก็จะลดลง ทั้งนี้สถาบันการเงินพิจารณาลดให้หรือไม่ ดูจากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนของสถาบันการเงิน ประวัติการผ่อนชำระของลูกหนี้ ประเภทสินเชื่อ และหลักประกัน เป็นต้น

4. ยกหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เมื่อต้นปี 2563 แบงก์ชาติได้ประกาศให้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของงวดที่ผิดนัดชำระจริงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้สถาบันการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยปรับได้ แต่ต้องไม่เป็นภาระแก่ลูกหนี้จนเกินสมควร หรือเป็นเหตุที่ทำให้ภาระหนี้สูงขึ้นมากจนชำระไม่ได้

5. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ในภาวะที่เหตุการณ์ในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง เงินทุนหมุนเวียน (working capital: WC) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจในยามที่ลำบาก ให้มีโอกาสฟื้นกลับอย่างรวดเร็วได้ในภายหลัง แบงก์ชาติจึงสนับสนุนให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ WC ใหม่แก่กิจการที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ผู้กู้ควรเตรียมเหตุผลและประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะ 6–12 เดือนข้างหน้า อาทิ ค่าจ้างพนักงาน ค่าซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน

6. เปลี่ยนประเภทหนี้ หนี้ที่อัตราดอกเบี้ยแพงควรถูกเปลี่ยนประเภทเป็นหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยถูกลง เช่น ลูกหนี้ SMEs ใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยสูง 18% และ 28% ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจพิจารณาเปลี่ยนจากสินเชื่อหมุนเวียนที่อัตราดอกเบี้ยแพงเหล่านี้ ไปเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระ (term loan) ที่ดอกเบี้ยถูกลง

7. ปิดจบด้วยเงินก้อน หากพอมีความสามารถหาเงินก้อนได้จำนวนหนึ่ง เช่น จากเงินออม จากการยืมญาติมิตร หรือจากการขายทรัพย์สิน ก็สามารถเจรจาขอส่วนลดให้เพียงพอต่อการปิดหนี้จบทั้งบัญชีได้ แต่อย่างไรก็ดี การเจรจาขอปิดจบโดยมีส่วนลดจะทำได้ค่อนข้างยากในกรณีที่มีหลักประกันมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้

8. รีไฟแนนซ์ คือ การปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขดีกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ยถูกลง โดยเมื่อต้นปี 2563 มีสถาบันการเงินเปิดตัวเข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งรับรีไฟแนนซ์หนี้บัตรสำหรับลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินและประวัติการชำระดี

ที่มา: คมน์ ไทรงาม ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า “ขยะ” ให้กลายเป็นสินค้าทำเงินหนึ่งในวิธีลดขยะ คือการเก็บของเก่า ของชำรุด หรือสิ่งที่เรามองว่าเป็น...
30/05/2021

เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า “ขยะ” ให้กลายเป็นสินค้าทำเงิน

หนึ่งในวิธีลดขยะ คือการเก็บของเก่า ของชำรุด หรือสิ่งที่เรามองว่าเป็น “ขยะ” ไปขายต่อให้กับแหล่งรับซื้อของเก่า หรือการนำขยะเหล่านั้นมาขายให้กับนักสะสม หรือดัดแปลงให้กลายเป็น “ของชิ้นใหม่”

ในแต่ละวัน โลกของเรามีขยะเกิดขึ้นจำนวนมหาศาล ทั้งจากเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษใบไม้ กล่องพัสดุ ฯลฯ สำหรับขยะที่ได้รับการคัดแยกลงในถัง จะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามแต่ละประเภท แต่สำหรับขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกวิธี จะส่งตรงไปยังโรงงานเผาขยะ

ซึ่งความจริงแล้ว บางส่วนของขยะเหล่านั้นอาจนำไปรีไซเคิลได้ มาดูกันว่า มีขยะอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาแปลงให้กลายเป็น “สินค้าชิ้นใหม่” หรือให้กลายเป็น “สินค้าทำเงิน”

#เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แตกหักหรือชำรุด อาจไม่ได้ไร้ค่าเสียทีเดียว เพราะชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น อาจมีบางส่วนที่ยังนำไปใช้งานต่อได้ ในเว็บไซต์ Ebay ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อของเก่าที่ให้ราคาดีที่สุด เราสามารถนำชิ้นส่วนของหม้อนึ่ง ไปขายได้ในราคาสูงถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300 บาท ส่วนฝาหม้อ ขายได้ในราคา 5 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 153 บาท

##หลอดกระดาษแข็ง หรือ แกนกระดาษทิชชู่
เจ้าหลอดกระดาษที่ว่านี้ เราสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้หลากหลาย อาทิ ใช้ทำเป็นกล่องเพื่อใส่ดินสอปากกา หรือใช้เป็นอุปกรณ์รวบเก็บสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือถ้าจะนำไปขายในเว็บไซต์ Ebay แกนหลอดกระดาษทิชชู่ หรือ หลอดกระดาษแข็ง จำนวน 100 ม้วน สามารถขายได้ในราคาสูงถึง 34.99 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าขนส่ง) หรือประมาณ 1,073 บาท

###รีโมท สายไฟและแบตเตอรีเก่า
ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อาจทำให้การหาชิ้นส่วนทดแทนสำหรับรีโมตทีวี สายไฟ แบตเตอรี หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ตกรุ่นได้ยาก ส่วนการจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปซ่อมก็อาจจะแพงเกินไป เมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องใหม่ ดังนั้นการนำไปขายเป็นของเก่า นอกจากจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังได้เงินกลับมาเป็นค่าขนมอีกด้วย ซึ่งราคาของแบตเตอรีแล็ปท็อป หากเป็นรุ่นพรีเมียม ในเว็บไซต์ Ebay อาจจะสามารถขายได้ในราคาสูงถึง 15-45 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 460-1,381 บาท
เพราะฉะนั้นสิ่งของที่ไร้ค่าสำหรับเรา ในบางครั้งอาจจะมีค่าสำหรับผู้คนที่ต้องการมัน ลองคิดวิธีในการแปลงสิ่งของเหล่านั้นให้กลายเป็นของชิ้นใหม่ หรือขายสิ่งของเหล่านั้นเป็นสินค้ามือสองก็น่าสนใจมากทีดียว

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.gridmag.co/

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า “ขยะ” ให้กลายเป็นสินค้าทำเงิน

หนึ่งในวิธีลดขยะ คือการเก็บของเก่า ของชำรุด หรือสิ่งที่เรามองว่าเป็น “ขยะ” ไปขายต่อให้กับแหล่งรับซื้อของเก่า หรือการนำขยะเหล่านั้นมาขายให้กับนักสะสม หรือดัดแปลงให้กลายเป็น “ของชิ้นใหม่”

ในแต่ละวัน โลกของเรามีขยะเกิดขึ้นจำนวนมหาศาล ทั้งจากเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษใบไม้ กล่องพัสดุ ฯลฯ สำหรับขยะที่ได้รับการคัดแยกลงในถัง จะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามแต่ละประเภท แต่สำหรับขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกวิธี จะส่งตรงไปยังโรงงานเผาขยะ

ซึ่งความจริงแล้ว บางส่วนของขยะเหล่านั้นอาจนำไปรีไซเคิลได้ มาดูกันว่า มีขยะอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาแปลงให้กลายเป็น “สินค้าชิ้นใหม่” หรือให้กลายเป็น “สินค้าทำเงิน”

#เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แตกหักหรือชำรุด อาจไม่ได้ไร้ค่าเสียทีเดียว เพราะชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น อาจมีบางส่วนที่ยังนำไปใช้งานต่อได้ ในเว็บไซต์ Ebay ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อของเก่าที่ให้ราคาดีที่สุด เราสามารถนำชิ้นส่วนของหม้อนึ่ง ไปขายได้ในราคาสูงถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300 บาท ส่วนฝาหม้อ ขายได้ในราคา 5 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 153 บาท

##หลอดกระดาษแข็ง หรือ แกนกระดาษทิชชู่
เจ้าหลอดกระดาษที่ว่านี้ เราสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้หลากหลาย อาทิ ใช้ทำเป็นกล่องเพื่อใส่ดินสอปากกา หรือใช้เป็นอุปกรณ์รวบเก็บสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือถ้าจะนำไปขายในเว็บไซต์ Ebay แกนหลอดกระดาษทิชชู่ หรือ หลอดกระดาษแข็ง จำนวน 100 ม้วน สามารถขายได้ในราคาสูงถึง 34.99 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าขนส่ง) หรือประมาณ 1,073 บาท

###รีโมท สายไฟและแบตเตอรีเก่า
ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อาจทำให้การหาชิ้นส่วนทดแทนสำหรับรีโมตทีวี สายไฟ แบตเตอรี หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ตกรุ่นได้ยาก ส่วนการจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปซ่อมก็อาจจะแพงเกินไป เมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องใหม่ ดังนั้นการนำไปขายเป็นของเก่า นอกจากจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังได้เงินกลับมาเป็นค่าขนมอีกด้วย ซึ่งราคาของแบตเตอรีแล็ปท็อป หากเป็นรุ่นพรีเมียม ในเว็บไซต์ Ebay อาจจะสามารถขายได้ในราคาสูงถึง 15-45 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 460-1,381 บาท
เพราะฉะนั้นสิ่งของที่ไร้ค่าสำหรับเรา ในบางครั้งอาจจะมีค่าสำหรับผู้คนที่ต้องการมัน ลองคิดวิธีในการแปลงสิ่งของเหล่านั้นให้กลายเป็นของชิ้นใหม่ หรือขายสิ่งของเหล่านั้นเป็นสินค้ามือสองก็น่าสนใจมากทีดียว

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.gridmag.co/

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

29/05/2021

การตลาดแบบ Next Normal

“Home Wellness” เทรนด์สุขภาพใหม่ในยุค 2021จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย...
29/05/2021

“Home Wellness” เทรนด์สุขภาพใหม่ในยุค 2021

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างยิ่ง จนเกิดเป็นการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในวงการสุขภาพ #การออกกำลังกาย นับเป็นเทรนด์ที่ประชาชนให้ความสนใจและกำลังเป็นที่นิยม

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้สถานออกกำลังกายถูกสั่งปิด ประกอบกับความกังวลของผู้ออกกำลังกาย ทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายเปลี่ยนจากฟิตเนสเป็นการออกกำลังกายภายในบ้าน

ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อยกระดับการออกกำลังกายในบ้านให้เทียบเท่ากับการออกกำลังกายที่ฟิตเนส

ตัวอย่างเช่น Virtual training #การออกกำลังกายเสมือนจริง เป็นรูปแบบการออกกำลังกายและการแข่งกีฬาแบบเสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกาย Zwift, Rouvy, VirZoom โดยผู้ใช้สามารถออกกำลังกายหรือแข่งขันกันได้แบบเรียลไทม์จากทั่วทุกมุมโลก

หรือ Active video games เป็น Virtual training ที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเป็นการผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับเกม โดยใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นตัวควบคุมหลัก ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นคนเดียวที่บ้านหรือจะแข่งกับบุคคลอื่น ๆ ทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและตื่นเต้น ตัวอย่างเกมออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม Nintendo Ring Fit, Just Dance 2021, Black Box VR เป็นต้น

ดังนั้นในปี 2021 นี้ การออกกำลังกายในบ้าน หรือ “Home Wellness” จึงเป็นเทรนด์สุขภาพที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่รักสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมถึงยังเป็นโอกาสทองที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว

ที่มา: พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

“Home Wellness” เทรนด์สุขภาพใหม่ในยุค 2021

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างยิ่ง จนเกิดเป็นการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในวงการสุขภาพ #การออกกำลังกาย นับเป็นเทรนด์ที่ประชาชนให้ความสนใจและกำลังเป็นที่นิยม

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้สถานออกกำลังกายถูกสั่งปิด ประกอบกับความกังวลของผู้ออกกำลังกาย ทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายเปลี่ยนจากฟิตเนสเป็นการออกกำลังกายภายในบ้าน

ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อยกระดับการออกกำลังกายในบ้านให้เทียบเท่ากับการออกกำลังกายที่ฟิตเนส

ตัวอย่างเช่น Virtual training #การออกกำลังกายเสมือนจริง เป็นรูปแบบการออกกำลังกายและการแข่งกีฬาแบบเสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกาย Zwift, Rouvy, VirZoom โดยผู้ใช้สามารถออกกำลังกายหรือแข่งขันกันได้แบบเรียลไทม์จากทั่วทุกมุมโลก

หรือ Active video games เป็น Virtual training ที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเป็นการผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับเกม โดยใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นตัวควบคุมหลัก ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นคนเดียวที่บ้านหรือจะแข่งกับบุคคลอื่น ๆ ทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและตื่นเต้น ตัวอย่างเกมออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม Nintendo Ring Fit, Just Dance 2021, Black Box VR เป็นต้น

ดังนั้นในปี 2021 นี้ การออกกำลังกายในบ้าน หรือ “Home Wellness” จึงเป็นเทรนด์สุขภาพที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่รักสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมถึงยังเป็นโอกาสทองที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว

ที่มา: พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

5 ข้อ เช็กลิสต์ที่จะบอกว่าคุณปรับตัวได้ทันโลกหรือไม่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สังคม และโลก ส่งผลให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแ...
28/05/2021

5 ข้อ เช็กลิสต์ที่จะบอกว่าคุณปรับตัวได้ทันโลกหรือไม่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สังคม และโลก ส่งผลให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อโลกขยับและเปลี่ยนไปมาก Mindset บางอย่างในอดีตอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป การพัฒนาตนเองจากการสังเกต Mindset ในปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเอาตัวรอด

วันนี้เราจะมาเช็ก Mindset ของตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่า เราสามารถปรับตัวกับโลกใบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนด้วย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา : การอยู่ในวิถีชีวิตที่สงบสุขสะดวกสบาย ไม่ปรับปรุงหรือกดดันตัวเองให้พัฒนาอะไรให้ยุ่งยาก เรียกว่าอยู่ใน Comfort zone นั่นอาจจะเป็น Mindset อันตราย เพราะยุคนี้แทบจะไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว ความมั่นคงในยุคนี้จึงหมายถึงการสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีและเติบโตไม่ว่าสภาพสังคมจะเป็นอย่างไร การปรับตัวถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่ง และเป็นหนึ่งในความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยเช่นกัน

2. การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิต : การเรียนรู้ของคนเราไม่ได้อยู่เพียงในสถานศึกษาหรือในช่วงวัยเรียนเท่านั้น ยิ่งจบออกมาแล้ว ยิ่งต้องเรียนรู้ให้กว้าง และเรียนรู้ให้เร็วขึ้นอีกด้วย เพราะสิ่งที่เรียนรู้มาจากสถานศึกษาอาจจะล้าสมัยไปแล้วในบางเรื่อง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องอัพเดทความรู้และทักษะให้ตัวเองอยู่เสมอ

3. ชีวิตเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ก็ได้ : การเกษียณไม่ใช่การสิ้นสุดของการใช้ชีวิต แต่คือการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ จะเห็นได้ว่ามีเห็นผู้สูงอายุจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ ๆ เช่น บางคนก็ลุกขึ้นมาเรียนเขียนโค้ด เขียนแอปพลิเคชันบนมือถือ บางคนก็ดังใน tiktok ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็ต้องการทักษะใหม่และความรู้ใหม่ที่อัปเดท

4. คนเรามีอาชีพได้มากกว่าหนึ่ง : เมื่อก่อนคนเรามักจะต้องเข้าออฟฟิศหรือโรงงานเพื่อไปทำงานเต็มเวลา แต่ยุคสมัยนี้นิยามในการประกอบอาชีพนั้นเปลี่ยนไป คุณสามารถรับงานฟรีแลนซ์จากทักษะความเชี่ยวชาญของตัวเอง โดยการนั่งทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แล้วส่งงานให้คนที่จ้างงานคุณโดยไม่ต้องเจอหน้ากันเลยก็ได้ ดังนั้นคุณไม่ควรยึดติดกับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่ควรโฟกัสที่การสร้างทักษะที่สามารถใช้สร้างรายได้ โดยปรับเข้ากับยุคสมัยได้อยู่เสมอ

5. เน้นเรียนรู้แบบบูรณาการ : ก่อนหน้านี้ การศึกษาในประเทศเราค่อนข้างจะแบ่งสายชัดเจนระหว่างสายวิทย์ สายศิลป์ สายคำนวณ ทำให้วิธีคิดของบุคลากรที่มาจากแต่ละสายมีความแตกต่างและเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาก ๆ แต่การเรียนรู้และการทำงานในปัจจุบันนั้นเราอาจต้องบูรณาการให้มากขึ้น เพราะการทำงานจริงต่างต้องการวิธีคิดและทักษะจากทุก ๆ สายรวมกัน เช่น โปรแกรมเมอร์ ควรมีความสามารถในการเข้าใจผู้ใช้งานจริง คิดในมุมมองของธุรกิจ หรือคิดในมุมมองของการออกแบบ Interface ที่ใช้ง่ายมากขึ้น

เมื่อโลกหมุนเร็ว เราจึงต้องหาวิธีวิ่งตามโลกให้ทันขึ้นอีกนิด โดยใช้ความสามารถจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ให้การพัฒนาตัวเองของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ที่มา: พิชาวีร์ เมฆขยาย

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

5 ข้อ เช็กลิสต์ที่จะบอกว่าคุณปรับตัวได้ทันโลกหรือไม่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สังคม และโลก ส่งผลให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อโลกขยับและเปลี่ยนไปมาก Mindset บางอย่างในอดีตอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป การพัฒนาตนเองจากการสังเกต Mindset ในปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเอาตัวรอด

วันนี้เราจะมาเช็ก Mindset ของตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่า เราสามารถปรับตัวกับโลกใบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนด้วย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา : การอยู่ในวิถีชีวิตที่สงบสุขสะดวกสบาย ไม่ปรับปรุงหรือกดดันตัวเองให้พัฒนาอะไรให้ยุ่งยาก เรียกว่าอยู่ใน Comfort zone นั่นอาจจะเป็น Mindset อันตราย เพราะยุคนี้แทบจะไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว ความมั่นคงในยุคนี้จึงหมายถึงการสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีและเติบโตไม่ว่าสภาพสังคมจะเป็นอย่างไร การปรับตัวถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่ง และเป็นหนึ่งในความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยเช่นกัน

2. การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิต : การเรียนรู้ของคนเราไม่ได้อยู่เพียงในสถานศึกษาหรือในช่วงวัยเรียนเท่านั้น ยิ่งจบออกมาแล้ว ยิ่งต้องเรียนรู้ให้กว้าง และเรียนรู้ให้เร็วขึ้นอีกด้วย เพราะสิ่งที่เรียนรู้มาจากสถานศึกษาอาจจะล้าสมัยไปแล้วในบางเรื่อง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องอัพเดทความรู้และทักษะให้ตัวเองอยู่เสมอ

3. ชีวิตเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ก็ได้ : การเกษียณไม่ใช่การสิ้นสุดของการใช้ชีวิต แต่คือการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ จะเห็นได้ว่ามีเห็นผู้สูงอายุจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ ๆ เช่น บางคนก็ลุกขึ้นมาเรียนเขียนโค้ด เขียนแอปพลิเคชันบนมือถือ บางคนก็ดังใน tiktok ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็ต้องการทักษะใหม่และความรู้ใหม่ที่อัปเดท

4. คนเรามีอาชีพได้มากกว่าหนึ่ง : เมื่อก่อนคนเรามักจะต้องเข้าออฟฟิศหรือโรงงานเพื่อไปทำงานเต็มเวลา แต่ยุคสมัยนี้นิยามในการประกอบอาชีพนั้นเปลี่ยนไป คุณสามารถรับงานฟรีแลนซ์จากทักษะความเชี่ยวชาญของตัวเอง โดยการนั่งทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แล้วส่งงานให้คนที่จ้างงานคุณโดยไม่ต้องเจอหน้ากันเลยก็ได้ ดังนั้นคุณไม่ควรยึดติดกับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่ควรโฟกัสที่การสร้างทักษะที่สามารถใช้สร้างรายได้ โดยปรับเข้ากับยุคสมัยได้อยู่เสมอ

5. เน้นเรียนรู้แบบบูรณาการ : ก่อนหน้านี้ การศึกษาในประเทศเราค่อนข้างจะแบ่งสายชัดเจนระหว่างสายวิทย์ สายศิลป์ สายคำนวณ ทำให้วิธีคิดของบุคลากรที่มาจากแต่ละสายมีความแตกต่างและเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาก ๆ แต่การเรียนรู้และการทำงานในปัจจุบันนั้นเราอาจต้องบูรณาการให้มากขึ้น เพราะการทำงานจริงต่างต้องการวิธีคิดและทักษะจากทุก ๆ สายรวมกัน เช่น โปรแกรมเมอร์ ควรมีความสามารถในการเข้าใจผู้ใช้งานจริง คิดในมุมมองของธุรกิจ หรือคิดในมุมมองของการออกแบบ Interface ที่ใช้ง่ายมากขึ้น

เมื่อโลกหมุนเร็ว เราจึงต้องหาวิธีวิ่งตามโลกให้ทันขึ้นอีกนิด โดยใช้ความสามารถจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ให้การพัฒนาตัวเองของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ที่มา: พิชาวีร์ เมฆขยาย

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIProm #DIPROM2021

ที่อยู่

75/6, ถนนพระราม 6
Bangkok
10400

สาย 97,92,67,8,,44 ปอ.171,92,97,67,44,8,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-2024414

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

การให้บริการ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPromผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ 🐄 ตรุษจีนปีฉลู 🎉🔖สถาบัน ICTI มีอั่งเปามาแจกจ้า🔖🎉 เพียงกด Like & share เพจ icticlub ลุ้นรับ แฟลชไดรฟ์น้อนวัว จาก Kingston (64 GB) ฟรี! ฉลองปีฉลู นี้ มูลค่า 650 บาท พร้อมรับประกันสินค้านาน 5 ปี (จำนวน 5 รางวัล ) กติกาง่ายๆเพียง - กดติดตามเพจ และกด like & share โพสต์นี้ ของ icticlub - share ไปที่หน้าเพจของท่าน เปิดเป็นสาธารณะ - แคปหน้าจอ คอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้ เพียงเท่านี้ก็รอลุ้นรับ “น้อนวัว” ได้ง่ายๆกันเลยค่ะ ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ------------------------------------ อย่าลืมกดติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A #แจกฟรี #อั่งเปา #ตรุษจีน #ปีฉลู #ปีวัว #ดูดวง #ดวงวันนี้ #สภาอุตสาหกรรม #หอการค้า #หอการค้าจังหวัด #โรงงานอุตสาหกรรม #โรงงานoem #รับผลิตครีม #ผลิตครีม #ผลิตอาหารเสริม #โรงงานอาหาร #เป๋าตัง #gwallet #เราชนะ #เงินเยียวยา #คนละครึ่ง #แอพถุงเงิน #แอพเป๋าตัง #เรารักกัน #ตรุษจีน2564 #หมอช้าง #วาเลนไทน์2564 #valentinesday
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo".รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
ขออนุญาตค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจขยายธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสนใจเรียนรู้ อบรมหลักสูตรทางด้าน digital และ technology และ PR สินค้าผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะ "เปิดโอกาสทางธุรกิจ สู่กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม" ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัลครบวงจร ตัวจริงเรื่อง New Technology for Industry วางใจ "สถาบัน ICTI" โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A
ขออนุญาตค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจขยายธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสนใจเรียนรู้ อบรมหลักสูตรทางด้าน digital และ technology และ PR สินค้าผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะ "เปิดโอกาสทางธุรกิจ สู่กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม" ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัลครบวงจร ตัวจริงเรื่อง New Technology for Industry วางใจ "สถาบัน ICTI" โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A
🔥หลักสูตร iRobot รุ่นที่ 4 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Low Cost Robots and Automation ✔️ ยกระดับโรงงานด้วยหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานคน ✔️คืนทุนภายใน 1-2 ปี ✔️Monitor ผลได้แบบ Real Time 📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3nat339 📌ลงทะเบียน https://forms.gle/WWyK8RCzSh5UfPXY8 ☎️สอบถามเพิ่มเติม Line : @icticlub
💸 บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน • เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ • ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ • ผ่านการอนุมัติรับเงินทันที ( ฟรีค่าธรรมเนียม ) สายด่วน Tel : 0861443602 (คุณธนพัฒน์) Line ID : 0861449999
เรียนเชิญ สัมนาออนไลน์ TAIWAN-Your Intelligent Partner For Advanced Manufacturing
#
ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 2 ใบ เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ
อยากเข้าโครงการแต่ไม่รู้จะทำยังไง