Clicky

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิ

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิ Smart
Simple
Safety
Happy

SMART หรือ สมาร์ต หมายถึงลักษณะองค์การที่มีความเฉียบคมทางสติปัญญาในการจัดการมีความฉลาดทางด้านต่างๆครบ มีบุคลิกทางองค์การที่เป็นสมาร์ต โดยเป็นที่ยอมรรับและน่าพึงพอใจ ใช้ทักษะที่สำคัญในศตวรรษต่อไปได้เป็นอย่างดีซึ่งรวมถึงทักษะทางด้านดิจิตัล องค์การมีเป้าหมายที่สำคัญมาใช้ในการบริการ

SIMPLE หมายถึง ความง่ายในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สลับซับซ้อน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น โดยปรระยุกต์ใช้กระบวมการลีน

LEAN มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

SAFETY หมายถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือ “นิรภัย” ทั้งในพันธกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานนั้นๆมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มี ตามมุมมองของปรัชญาความพอเพียง

HAPPY หรือ “สุข” หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดย เป้าหมายใน สุข นั้น ต้องสุขทั้งบุคคล ส่วนหน่วยงานและระดับองค์การ

เปิดเหมือนปกติ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ตามมาตรการ DMHTT
12/04/2022

สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ตามมาตรการ DMHTT

ยังมีที่ว่างนะครับ รีบด่วนเลยก่อนจะเต็มกวตบ.พร.เปิดอบรมรรหลักสูตร AHA Heartsaver® First Aid CPR AED Course รุ่นที่1/65อบ...
08/04/2022

ยังมีที่ว่างนะครับ รีบด่วนเลยก่อนจะเต็ม

กวตบ.พร.เปิดอบรมรรหลักสูตร
AHA Heartsaver® First Aid CPR AED Course รุ่นที่1/65
อบรมวันที่ 28-29เม.ย.65
สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม1 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
ค่าลงทะเบียน 3500 บาท(ไม่รวมอาหารกลางวัน)
***** Early bird 3000 บาท *****

ติดต่อสอบถามได้ที่ 091-819-2515
พ.จ.อ.พลพงศ์ ฤชุภูมิพันธ์ (เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น)
ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ครับ
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdfMdC2W9gXUr.../viewform
https://um.nmd.go.th

สำหรับท่านที่ไม่ทันรุ่นแรก ท่านยังมีโอกาสในรุ่นต่อไป เคลียร์ตารางเวรรอได้เลยครับ
รุ่นที่ 2/65 เปิด 19-20 พ.ค.65
รุ่นที่ 3/65 เปิด 16-17 มิ.ย.65
รุ่นที่ 4/65 เปิด 7-8 ก.ค.65

#วันจักรี6 เมษายน พ.ศ. 2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่...
06/04/2022

#วันจักรี
6 เมษายน พ.ศ. 2325
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

☆ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี "วันจักรี" เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

#กองทัพเรือ

#ทรงพระเจริญ ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุท...
05/04/2022

#ทรงพระเจริญ
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีควรมิควร...
02/04/2022

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
01/04/2022
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

19-20 มี.ค. 65 อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ ให้กับพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังClick ...
22/03/2022

19-20 มี.ค. 65 อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ ให้กับพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Click เพื่อเข้าชมรูปทั้งหมด 👇👇👇
https://um.nmd.go.th/2022/03/21/19-20-มี-ค-65-อบรมการกู้ชีพและช/

9 มี.ค.65 สถานีโทรทัศน์คนไทยพีบีเอสดิจิตอล ช่องหมายเลข 3 รายการ วันใหม่วาไรตี้ ช่วง " รู้เท่าทัน  รู้ทัน"บันทึกเทปการสาธ...
10/03/2022

9 มี.ค.65 สถานีโทรทัศน์คนไทยพีบีเอสดิจิตอล ช่องหมายเลข 3 รายการ วันใหม่วาไรตี้ ช่วง " รู้เท่าทัน รู้ทัน"บันทึกเทปการสาธิตหลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ ณ. สระว่ายน้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ
Click เพื่อชมรูปภาพทั้งหมด 👇👇👇
https://um.nmd.go.th/?p=2086

25 ก.พ.65 กวตบ.พร. ซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชมภาพและวีดิโอการฝึกได้ที่ลิงค์ข้างล่า...
26/02/2022

25 ก.พ.65 กวตบ.พร. ซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
ชมภาพและวีดิโอการฝึกได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://um.nmd.go.th/?p=2034

📢📢📢ประกาศ📢📢📢แจ้งเลื่อนการอบรม AHA Heartsaver FIrst AID CPR AED Courseเป็นวันที่ 28-29 เม.ย.65 ครับรายละเอียดต่างๆยังคงเด...
15/02/2022

📢📢📢ประกาศ📢📢📢

แจ้งเลื่อนการอบรม AHA Heartsaver FIrst AID CPR AED Course
เป็นวันที่ 28-29 เม.ย.65 ครับ

รายละเอียดต่างๆยังคงเดิม

กวตบ.พร.เปิดอบรมรรหลักสูตร
AHA Heartsaver® First Aid CPR AED Course
อบรมวันที่ 3-4 มี.ค.65
สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม1 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
ค่าลงทะเบียน 3500 บาท(ไม่รวมอาหารกลางวัน)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 091-819-2515
พ.จ.อ.พลพงศ์ ฤชุภูมิพันธ์ (เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น)

ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfMdC2W9gXUr9w1Q7d7oJ4Tsl7L8r7MBkpX5mzUKsku7CyxA/viewform

https://um.nmd.go.th

กวตบ.พร.เปิดอบรมรรหลักสูตร AHA Heartsaver® First Aid CPR AED Courseอบรมวันที่ 3-4 มี.ค.65สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุม1 กองเ...
04/02/2022

กวตบ.พร.เปิดอบรมรรหลักสูตร
AHA Heartsaver® First Aid CPR AED Course
อบรมวันที่ 3-4 มี.ค.65
สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม1 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
ค่าลงทะเบียน 3500 บาท(ไม่รวมอาหารกลางวัน)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 091-819-2515
พ.จ.อ.พลพงศ์ ฤชุภูมิพันธ์ (เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น)

ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfMdC2W9gXUr9w1Q7d7oJ4Tsl7L8r7MBkpX5mzUKsku7CyxA/viewform

https://um.nmd.go.th

ทีเซอร์ (Teaser) I ตำราเวชศาสตร์ใต้น้ำการสั่งหนังสือพรีออเดอร์1.เพิ่มเพื่อนบัญชีไลน์  (Add Line click link https://page....
31/01/2022

ทีเซอร์ (Teaser) I ตำราเวชศาสตร์ใต้น้ำ

การสั่งหนังสือพรีออเดอร์
1.เพิ่มเพื่อนบัญชีไลน์
(Add Line click link https://page.line.me/684kawvm)
2.ศึกษารายละเอียด สอบถาม และสั่งหนังสือได้ในไลน์บัญชีดังกล่าว
***เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยเงินโครงการพิเศษ หน่วยงานผู้จัดทำจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้ ดังนั้นหากซื้อโดยใช้เงินราชการ/เบิกราชการจะไม่สามารถเบิกได้ ให้รอจัดหาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ในราคาปรกติ เมื่อวางจำหน่ายทางการ
***พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันถึง 15 ก.พ.65
***กำหนดหนังสือออก ปลาย ก.พ.65

ทีเซอร์ (Teaser) I ตำราเวชศาสตร์ใต้น้ำ

ท่านรู้หรือไม่ว่า หมึกสายวงน้ำเงิน (blue-ringed octopus) มีหลายสายพันธุ์ หลักๆได้แก่ หมึกสายวงน้ำเงินวงใหญ่ หมึกสายวงน้ำเงินวงเล็ก และหมึกสายสายน้ำเงิน พิษที่พบเป็นพิษเทโทรโดทอกซิน เช่นเดียวกันกับที่พบในปลาปักเป้า โดยในปะรเทศไทยสายพันธุ์หลักสายพันธุ์เดียวที่มีรายงานพบและศึกษา เป็นสายพันธุ์ใด ท่านทราบหรือไม่ และหมึกสายวงน้ำเงิน สามารถทำอันตรายต่อนักดำน้ำหรือผู้สัมผัสอย่างไร และมีวิธีการดูแลขั้นต้น หรือปฐมพยาบาล ตลอดจนการรักษาอย่างไร ...... สามารถติดตามได้ใน หนังสือเวชศาสตร์ใต้น้ำ พื้นฐานและเวชปฏิบัติ ในบทที่ 11 พยาธิวิทยาของการดำน้ำที่มิใช่เหตุเปลี่ยนความดันบรรยากาศ Pre-Oder (สั่งจองล่วงหน้า)ในราคาพิเศษ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้-15 ก.พ.65 คลิกแอดไลน์เพื่อขอข้อมูลได้ที่ https://page.line.me/684kawvm

เครดิตภาพ นายธีรยุทธ เจียรนัย

Photos from กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ's post
31/01/2022

Photos from กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ's post

วันกองทัพไทย คือ วันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียด พระมหาอุปราชาหงสาว...
18/01/2022

วันกองทัพไทย คือ วันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียด พระมหาอุปราชาหงสาวดี โดยตรงกับวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 หรือก็คือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 นั่นเอง
แต่เดิม กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ก่อนที่ในปี 2523 คณะรัฐมนตรี ได้นำการคำนวณของนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ มาใช้ และเปลี่ยนวันกองทัพไทย ให้กลายเป็นวันที่ 25 มกราคมของทุกปี

ถัดมาประมาณปี พ.ศ. 2535 – 2538 ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิทินและโหราศาสตร์หลายท่าน ก็ได้ร่วมกันคำนวณวันที่ใหม่ และพบว่า วันที่ทำยุทธหัตถีดังกล่าวไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่ตรงกับวันที่ 18 มกราคมต่างหาก แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม

จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สภากลาโหมเสนอผ่าน กระทรวงกลาโหม ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทั้งนี้ มีบางสำนักเผยว่า ม.ล.ปิ่น มาลากุล ท่านเคยได้คำนวณไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2499 แล้วว่า วันที่กระทำยุทธหัตถี คือ 18 ม.ค. แต่ทางกระทรวงกลาโหม ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้น

หนังสือตำราเวชศาสตร์ใต้น้ำ Underwater Medicineชื่อหนังสือไทย เวชศาสตร์ใต้น้ำ พื้นฐานและเวชปฏิบัติ ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ ...
17/01/2022

หนังสือตำราเวชศาสตร์ใต้น้ำ Underwater Medicine

ชื่อหนังสือไทย เวชศาสตร์ใต้น้ำ พื้นฐานและเวชปฏิบัติ
ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ Underwater Medicine Principles and Practice
บรรณาธิการ ธนษวัฒน์ ชัยกุล

ความเป็นมา

หนังสือเวชศาสตร์ใต้น้ำเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะสืบสานต่อยอดการจัดทำหนังสือเวชศาสตร์ใต้น้ำ ของ น.อ.มนัส ไวอาษา (ยศขณะนั้น) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างเป็นระบบ มาเป็นหนังสือวิชาการภาษาไทย ให้เป็นแหล่งความรู้ และอาจใช้เป็นตำราอ้างอิงในประเทศไทย เนื่องจากการขาดการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษและตำราต่างประเทศมาตรฐานที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการจัดหมวดหมู่ บท และเป้าประสงค์ในการเรียนรู้ของแต่ละบทในเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงโดยจัดให้สอดคล้องกับ DMAC, EDTC and ECHM’s Training Objectives for a Diving Medicine Physician Rev 1 - 2013 ซึ่งเป็นความต้องการที่จะให้มีเนื้อหาครบถ้วนที่จะให้สามารถการรับรองหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำที่เป็นสากลต่อไป โดยเพิ่มเติมเนื้อหาและสาธกในทางเวชปฏิบัติที่สำคัญของเวชศาสตร์ใต้น้ำ ที่จะได้ประโยชน์กับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ในการเวชกรรมใต้น้ำด้วยเช่นกัน

หนังสือเวชศาสตร์ใต้น้ำเล่มนี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำในการเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตลอดจนเวชกรฉุกเฉินระดับต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตลอดถึงผู้สนใจ

ตัวอย่าหนังสือตำราเวชศาสตร์ใต้น้ำ Underwater Medicnie(สามารรถเข้าไปดาวน์โหลดบางส่วนได้)
ตัวอย่างบทที่ 1 ฟิสิกส์ของความดันบรรยากาศ
ตัวอย่างบทที่ 6 ความผิดปรกติเรื้อรังเหตุปลี่ยนความดันบรรยากาศ
ตัวอย่างบทที่ 16 ตารางและคอมพิวเตอร์การดำ
ตัวอย่างบทที่ 18 เกณฑ์พิจารณาและข้อห้ามของสมรรถนสุขภาพการดำ
ตัวอย่างบทที่ 23 การบาดเจ็บเหตุแรงดันที่มิใช่ของปอด
ตัวอย่างบทที่ 25 พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน และกลไกของโรคจากการรลดความดันบรรยากาศ
ลิงค์ด้านล่างครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1O8FD-dYAyStCz2V50RCEyzTyM_jgTTl7?usp=sharing

รูปแบบหนังสือ
หนังสือขนาด 18.5 x 26 ซม. จำนวน 620 หน้า ปกอ่อน
เนื้อหาพิมพ์ 2 สี ดำ-ฟ้า และมีบางรูปประกอบ 4 สี
ราคาปก 880 บาท (ราคาพรีออเดอร์/เปิดตัว เล่มละ 800 บาท)

การสั่งหนังสือพรีออเดอร์
1.เพิ่มเพื่อนบัญชีไลน์
(Add Line click link https://page.line.me/684kawvm)
2.ศึกษารายละเอียด สอบถาม และสั่งหนังสือได้ในไลน์บัญชีดังกล่าว

***เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยเงินโครงการพิเศษ หน่วยงานผู้จัดทำจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้ ดังนั้นหากซื้อโดยใช้เงินราชการ/เบิกราชการจะไม่สามารถเบิกได้ ให้รอจัดหาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ในราคาปรกติ เมื่อวางจำหน่ายทางการ
***พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันถึง 15 ก.พ.65
***กำหนดหนังสือออก ปลาย ก.พ.65

17 มกราคม วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือกองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมยุทธนาวีที่...
17/01/2022

17 มกราคม วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ
กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เพื่อสดุดีและบำเพ็ญกุศลให้แก่วีรชนกองทัพเรือทั้งหมด โดยรวมไว้ในวันเดียวกัน และจัดให้มีการประกอบพิธีสดุดี และบำเพ็ญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในการรบ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหารเรือดังกล่าวเหล่านั้น ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2484 ฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือเข้ารุกล้ำน่านน้ำไทยทางด้านเกาะช้าง โดยมุ่งหมายจะระดมยิงหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกของไทย กำลังรบทางเรือของราชนาวีไทยที่รักษาการณ์อยู่ในบริเวณนั้น ประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี (เรือปืนยามฝั่ง) ระวางขับน้ำ 2,200 ตัน เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา (เรือตอร์ปิโด) มีระวางขับน้ำ ลำละ 470 ตัน เข้าต่อสู้ขัดขวางข้าศึก ซึ่งมีกำลังทางเรือถึง 7 ลำ ประกอบด้วย เรือลาดตระเวน ลามอตต์ ปิเกต์ (เรือลาดตระเวนเบา) ระวางขับน้ำ 7,880 ตัน เป็นเรือธง เรือสลุป หรือคอร์เวต (Corvette) 2 ลำ เรือปืน 2 ลำ เรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธ 1 ลำ และเรือดำน้ำ 1 ลำ เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังรบทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าเราได้เข้าต่อสู้กับข้าศึกที่เป็นชาติมหาอำนาจทางเรือ ซึ่งมีทั้งจำนวนเรือขนาดของเรือและจำนวนอาวุธเหนือกว่าฝ่ายเรามาก แต่วีรชนผู้กล้าหาญของเราได้ต่อสู้ด้วยจิตใจนักรบอันเข้มแข็งเข้าขัดขวางผู้รุกล้ำอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ ในครั้งนั้น แม้เราต้องสูญเสียเรือรบทั้ง 3 ลำ ไปพร้อมกับชีวิตนายทหารและทหารประจำเรือ รวมทั้งสิ้น 36 นาย เป็นนายทหาร 2 นาย พันจ่า จ่า พลทหารประจำเรือ 34 นาย ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นทหารประจำเรือหลวงธนบุรี 20 นาย เรือหลวงสงขลา 14 นาย และเรือหลวงชลบุรี 2 นาย แต่ด้วยกำลังทางเรือของเราเพียงเท่าที่มีอยู่นั้น สามารถทำให้ฝรั่งเศสได้รับความเสียหายต้องล่าถอยไปไม่สามารถล่วงล้ำอธิปไตยเข้ามาได้
การรบทางเรือที่เกาะช้างในครั้งนี้ แม้จะไม่จัดว่าเป็นการยุทธวิธีใหญ่ก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นการรบทางเรือตามแบบอย่างยุทธวิธีสมัยใหม่ กำลังทางเรือของไทยเข้าทำการสู้รบอย่างกล้าหาญ กับกำลังพลทางเรือของข้าศึก ซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจทางเรือ และมีจำนวนเรือที่มากกว่า จนข้าศึกต้องล่าถอย ไม่สามารถทำการระดมยิงหัวเมืองชายทางภาคตะวันออกของประเทศไทยได้สำเร็จ จึงนับเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยและ ทหารเรือสืบไป
การรบที่สำคัญอีกครั้งที่บรรพชนทหารเรือได้พลีชีพเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของชาติและราชนาวีไทยได้แก่ การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม รศ.112 เรือรบของไทย นำโดย เรือหลวงมกุฎราชกุมารพร้อมหมู่ปืนเสือหมอบที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทร ได้สกัดกั้นการรุกรานของเรือฝรั่งเศส 2 ลำ อย่างสุดความสามารถจนทหารเรือเสียชีวิตไป 12 นาย
นอกจากนี้ ยังมียุทธการสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียทหารเรือผู้กล้าไปเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย
สงครามมหาเอเชียบูรพา ในช่วงนั้นประเทศไทย ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทัพเรือ จึงได้จัดเรือหลวงสมุยเดินทางฝ่าอันตราย เพื่อลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจากสิงคโปร์มายังประเทศไทยหลายครั้ง จนกระทั่งในวันที่ 17 มีนาคม 2488 ระหว่างการลำเลียงน้ำมันเป็นเที่ยวที่ 18 เรือหลวงสมุย ภายใต้การบังคับบัญชาของ นาวาตรี ประวิทย์ รัตนอุบล ได้ถูกเรือดำน้ำของฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตี จนจมลงบริเวณนอกชายฝั่งรัฐตรังกานู ทำให้มีผู้เสียชีวิต 31 นาย นอกจากนี้กองทัพเรือยังต้องสูญเสียกำลังพลในการต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายสัมพันธมิตรในหลายพื้นที่ ระหว่างสงครามเดียวกันอีก 7 นาย
ในช่วงสงครามเกาหลี กองทัพเรือ ได้ส่งกำลังเข้าร่วมกับกองทัพสหประชาชาติ ประกอบด้วย เรือหลวงประแส เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงท่าจีน โดยระหว่างปฏิบัติภารกิจการระดมยิงฝั่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2494 กองทัพเรือ ได้สูญเสียเรือหลวงประแส (ลำที่ 1 ) พร้อมกำลังพลประจำเรือ จำนวน 2 นาย
ต่อมาในสงครามเวียดนาม กองทัพเรือ ได้ส่งกำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงพงัน และ เรือ ต.12 ไปร่วมปฏิบัติการในเวียดนามใต้ ภายใต้ชื่อหน่วยเรือ ซีฮอส โดยขึ้นสมทบกับหน่วยบริการทางทะเล ประจำกรุงไซ่ง่อน และกองเรือเฉพาะกิจที่ 115 ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติการ กำลังพลของหน่วยเรือซีฮอส ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญ นำชื่อเสียงมาสู่กองทัพเรือ อย่างน่าภาคภูมิใจ
ในช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ทำให้มีการสู้รบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยระหว่างปี 2516 – 2527กำลังพลของกองทัพเรือ ได้เข้าร่วมในยุทธการสำคัญหลายครั้ง ได้แก่ การปราบปรามผู้ก่อการร้ายตามแผนยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธการผาภูมิ ณ บริเวณดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย การเข้ายึดค่ายกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช วีรกรรมที่ดอนน้อย จังหวัดหนองคาย การรบที่บ้านชำรากจังหวัดตราด และเหตุการณ์เรือ ต.98 ปะทะกับเรือประมงติดอาวุธไม่ปรากฏสัญชาติ บริเวณเกาะโคม จังหวัดระนอง เมือปี 2541 ล้วนแต่เป็นการเสียสละเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แลกไว้ด้วยชีวิตทหารเรือ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตอยู่อย่างสันติ
นอกจากนี้แล้ว การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ทั้งจากที่ตั้งปกติในพื้นที่ คือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองพันทหารราบที่ 9 กรมทหารราบที่3 กองพลนาวิกโยธิน และจากนอกพื้นที่สนับสนุนกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการปฏิบัติการเพื่อให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดชุดคุ้มครองครู ชุดคุ้มครองพระ ชุดลาดตระเวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการ และชุดลาดตระเวนในเส้นทางคมนาคมที่สำคัญทั้งทางรถยนต์และรถไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ บางครั้งมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีพิธีสดุดีอย่างสมเกียรติ
วีรกรรมและความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือที่ได้สละชีวิตเป็นชาติพลีดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ และได้รับการสดุดี ซึ่งยังคงดำรงอยู่ในจิตใจของเหล่าทหารเรือทุกนายตราบจนปัจจุบัน

ที่อยู่

504/54กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เ
Bangkok
10600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

(English Below)

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากิจกรรม Net Free Seas World Cleanup Day Dive สนับสนุนโดยโครงการ Green Fins The Reef-World Foundation และ UN Environment Programme ได้ทำการเก็บกู้เศษอวนประมงจาก หินเพลิง จุดดำน้ำยอดนิยมของจังหวัดระยองได้กว่า 95 กิโลกรัม!

ครั้งนี้ เรามีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กว่า 20 ชีวิตเข้าร่วม นำทีมโดยครูผู้เชี่ยวชาญผู้สอนดำน้ำ Parinya Sirinutsomboon Lohitnavy Peeradech Itongchai และตัวแทนจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มูลนิธิ EJF ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมไปถึงการสนันสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่าลืมกดติดตามเพจ facebook ของเราเพื่อรอฟังข่าวการจัดกิจกรรมดีๆแบบนึ้ในครั้งหน้านะคะ

Last Friday the Net Free Seas World Cleanup Day Dive sponsored by Green Fins, The Reef World Foundation, and the UN Environment Programme was able to remove 95 kg of ghost fishing nets from Hin Ploeng, the most famous dive site in Rayong province!

The cleanup was joined by 20 volunteers, experienced dive instructors, conservationists, and officials from the Department of Marine Coastal Resources and the Department of Marine National Parks.

EJF would like to sincerely thank you for all the support that makes this cleanup possible. Please stay tuned for our upcoming events.
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ร่วมกับ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ฝึกลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC645 T2
****สำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC645 T2 มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ 2 เครื่องยนต์ กำลัง 1,788 แรงม้า มีความกว้าง 7.86 เมตร ยาว 13.63 เมตร สูง 3.1 เมตร น้ำหนักตัวเปล่า 2.385 กิโลกรัม น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 3,700 กิโลกรัม ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 150 นอต (270 กม./ชม.) เพดานบินสูงสุด 20,000 ฟุต ระยะบินไกลสุด 648 กิโลเมตร ติดตั้งระบบอาวุธ ปืนกลขนาด 7.62 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 8 คน
*****ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC645 T2 นับได้ว่าเป็นของเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาที่ได้รับการอัพเกรดระบบส่งกำลัง (เกียร์) ใหม่และใช้โรเตอร์หางแบบหุ้มเฟเนสตรอน (Fenestron) ที่เพิ่มความปลอดภัยในการลงจอดและขณะบิน ลดความดังของเสียงและการสั่นสะเทือน สำหรับในส่วนของห้องนักบิน เป็นรูปแบบระบบดิจิตอลทั้งหมด สามารถเข้ากับระบบกล้อง Night Vision Goggle สามารถออกปฏิบัติการในเวลากลางคืน พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ระบบหาพิกัด - ชี้เป้าด้วยเลเซอร์ และระบบดิสเพลย์อินฟราเรด - อิเล็กโทรออปติกส์ และระบบแจ้งเตือนสำหรับนักบิน ทำให้สามารถปฏิบัติการในทะเลได้ ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ ทั้ง 5 เครื่องนี้จะเข้าประจำการในฝูงบิน 202 กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
EP.1 👉 https://youtu.be/5emg0Me7Oo0
------------------------------
❌ฝาก กด like กด share เพจด้วยนะคราบบบบ🙏🙏🙏🙏🙏
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://www.youtube.com/channel/UCKReh_Xpc5QPT9l9oAskTWA
------------------------------
"แฝดคนละฝา พาพ่อเลาะ"
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
#ตากล้องอินดี้_HobbyImage
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ร่วมกับ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ฝึกลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC645 T2
****สำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC645 T2 มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ 2 เครื่องยนต์ กำลัง 1,788 แรงม้า มีความกว้าง 7.86 เมตร ยาว 13.63 เมตร สูง 3.1 เมตร น้ำหนักตัวเปล่า 2.385 กิโลกรัม น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 3,700 กิโลกรัม ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 150 นอต (270 กม./ชม.) เพดานบินสูงสุด 20,000 ฟุต ระยะบินไกลสุด 648 กิโลเมตร ติดตั้งระบบอาวุธ ปืนกลขนาด 7.62 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 8 คน
*****ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC645 T2 นับได้ว่าเป็นของเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาที่ได้รับการอัพเกรดระบบส่งกำลัง (เกียร์) ใหม่และใช้โรเตอร์หางแบบหุ้มเฟเนสตรอน (Fenestron) ที่เพิ่มความปลอดภัยในการลงจอดและขณะบิน ลดความดังของเสียงและการสั่นสะเทือน สำหรับในส่วนของห้องนักบิน เป็นรูปแบบระบบดิจิตอลทั้งหมด สามารถเข้ากับระบบกล้อง Night Vision Goggle สามารถออกปฏิบัติการในเวลากลางคืน พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ระบบหาพิกัด - ชี้เป้าด้วยเลเซอร์ และระบบดิสเพลย์อินฟราเรด - อิเล็กโทรออปติกส์ และระบบแจ้งเตือนสำหรับนักบิน ทำให้สามารถปฏิบัติการในทะเลได้ ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ ทั้ง 5 เครื่องนี้จะเข้าประจำการในฝูงบิน 202 กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
EP.2 👉 https://youtu.be/qmvPfUlaqio
------------------------------
❌ฝาก กด like กด share เพจด้วยนะคราบบบบ🙏🙏🙏🙏🙏
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://www.youtube.com/channel/UCKReh_Xpc5QPT9l9oAskTWA
------------------------------
"แฝดคนละฝา พาพ่อเลาะ"
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
#ตากล้องอินดี้_HobbyImage
ขอขอบคุณกองเวชศาสตร์ใต้นำ้และการบิน กรมแพทย์ทหารเรือที่กรุณาให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรแก่พยาบาลตำรวจฝึกกู้ชีพทางน้ำ 15 สิ.ย. 61
ยินดีต้องรับน้องใหม่
จงก้าวด้วยขาตัวเองไปแบบภาคภูมิ ในเมื่อได้รับเกียรตินี้แล้วจงทำมันให้เต็มที่ให้สมกับเป็นสายเลือด UM
แล้วเจอกันนะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยา กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department NMD.Gym ANC Electric - อโนชา การไฟฟ้า กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กร สรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1 ประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลีนิคทันตกรรม  กนกเรขา ทำศัลยกรรมกับคุณหมอชลธิศ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางก ช่างกุญแจห้วยขวาง 082 473 1555 RTP Cyber Village สน.บางยี่เรือ