เวชนิทัศน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเ

เวชนิทัศน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเ เผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เปิดเหมือนปกติ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี  ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพร...
29/10/2021

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากชมรม พสบ.ทร. สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PE Gown จำนวน 3...
29/10/2021

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PE Gown จำนวน 300 ชุด , ชุด PPE Coverall จำนวน 300 ชุด และชุด Isolation gown จำนวน 300 ชุด จากร้านคิดดี ดีไซน์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี คุณโสภี สุวรรณ เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PE Gown จำนวน 300 ชุด , ชุด PPE Coverall จำนวน 300 ชุด และชุด Isolation gown จำนวน 300 ชุด จากร้านคิดดี ดีไซน์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี คุณโสภี สุวรรณ เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยูธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ...
28/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยูธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ และนาวาเอกหญิง ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ รอง หน.กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,100 บาท จากครอบครัวศรีรวมทรัพย์ เพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณสมควร ศรีรวมทรัพย์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุ...
28/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แกงส้มผักรวมโครงหมู และปลาสลิดทอด รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กทม. เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อบุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ และ บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ ขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ทุกข์ร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จากคุณอิงกมล ชาญสืบกุล จำน...
28/10/2021

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จากคุณอิงกมล ชาญสืบกุล จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และจำนวน 10,000 บาท เพื่อสบทบทุนโครงการสร้างพระพุทธรูปหยกแกะสลักพร้อมวิหารประดิษฐาน ณ มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 ...
27/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณประทีป สะแกขาว และครอบครัว เพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทยทหารเรือ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นาวาเอกชาญชาย...
26/10/2021

นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทยทหารเรือ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นาวาเอกชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล และนาวาเอก พิษณุ สุทธิประภา รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา ที.เอ็ม.ที ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 18,000 ขวด จากบริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที) จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ หอผู้ป่วยปิ่นเกล้า รพ.ฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

นโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 #คิดดีทำดีพูดดีมีหน้าที่รู้รับผิดชอบพลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา…ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด...
25/10/2021

นโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 #คิดดีทำดีพูดดีมีหน้าที่รู้รับผิดชอบ

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา…ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 #คิดดีทำดีพูดดีมีหน้าที่รู้รับผิดชอบ

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา…ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้กรุณาดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ...
25/10/2021

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้กรุณาดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะของผู้บัญชาการทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงการดำเนินการ อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การให้บริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 แก่ประชาชน รวมถึงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลพยาบาลด...
19/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ " ประดู่ขาวก้าวไกล ด้วยน้ำใจเหล่าพยาบาล สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า " ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุ...
19/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ” พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมภายในงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่อง...
19/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ร้าน CUREGERD โดยคุณฉันทิศ บุปผาคำ และคุณชัยนรินทร์ โชโต บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด และคุณมงคลวิทูร อินทาปัจ บริจาคชุด ...
15/10/2021

ร้าน CUREGERD โดยคุณฉันทิศ บุปผาคำ และคุณชัยนรินทร์ โชโต บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด และคุณมงคลวิทูร อินทาปัจ บริจาคชุด PPE จำนวน 30 ชุด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

นาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบหน้ากาก KN95 ...
14/10/2021

นาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบหน้ากาก KN95 จำนวน 500 ชิ้น จากโครงการ Protect Our Doctors from COVID-19 ภายใต้ Socialgiver และมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี คุณชลิตา ส่วนเสน่ห์ และทีมงาน Socialgiver เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ...
12/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณพลยุทธ อังกินันทน์ และครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล...
12/10/2021

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ โดยสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างพระพุทธรูปหยกแกะสลักและวิหารประดิษฐาน จำนวน 500,000 บาท และเพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 500,000 บาท ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนัน...
11/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 140,000 บาท จาก " ลูกค้าและกลุ่มตัวแทน บมจ.ไทยประกันชีวิต " เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ High flow มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะแ...
04/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะแ...
04/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะแ...
04/10/2021

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองของ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหา...
01/10/2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองของ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ต่อ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการโร...
01/10/2021

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้แก่ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ " เต็มเปี่ยม  ด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบ  เต็มกำล...
01/10/2021
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

" เต็มเปี่ยม ด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบ
เต็มกำลัง ด้วยสมรรถนะที่เป็นเลิศ
เต็มใจ ให้บริการดุจญาติมิตร
เต็มที่ ในทุกสถานการณ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน "

แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ " เต็มเปี่ยม ด้วยคุณธรรมและความรับ...

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากN95 จำนวน 16...
30/09/2021

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากN95 จำนวน 160 ชิ้น , ชุด PPE จำนวน 200 ชุด ,Face shield จำนวน 200 ชิ้น และถุงมือ จำนวน 2 ลัง จากพล.ต.ต.อนัญ หุตะจิตต์ , คุณอาวุธ ทองช่วง และคุณธันยาภัทธ์ ดิษยพัทธสิทธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำน...
30/09/2021

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 158,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใขแบบอัตโนมัติ และเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 158,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใขแบบอัตโนมัติ และเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำน...
30/09/2021

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง(จำกัด) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Promax จำนวน 1,080 ขวด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ...
30/09/2021

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง(จำกัด) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Promax จำนวน 1,080 ขวด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และนาวาเอกหญิง พิ...
29/09/2021

นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท จากนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่นาวาโท วรพล ปิ่นสุภา ประธานคณะกรรมการนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 และคณะ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้...
28/09/2021

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับบุคลากรของ รพ...
28/09/2021

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับบุคลากรของ รพ.ฯ ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก รางวัลโครงร่างการวิจัยได้รับการรับรองในปี งป.63-64 และผู้เสนอประเด็น/หัวข้องานวิจัยและนำไปดำเนินการวิจัย จัดโดย สน.ส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

27/09/2021
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการกำลังพล รพ.ฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากร...
27/09/2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการกำลังพล รพ.ฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด “ ปิ่นเกล้า กษิณาลัย สายใจนิรันดร ” ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

https://youtu.be/VTcwg5bU-iAวิดีทัศน์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เกษียณอายุราชการ ปี 2564
23/09/2021
วิดีทัศน์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เกษียณอายุราชการ ปี 2564

https://youtu.be/VTcwg5bU-iA

วิดีทัศน์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เกษียณอายุราชการ ปี 2564

ที่อยู่

Tak-sin Road
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

+6624600000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เวชนิทัศน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เวชนิทัศน์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นคนไข้ที่นี่ ถ้าต้องการฉีดวัคซีนที่นี่ จองทางไหนคะ รบกวนด้วยค่ะ!!!!!!