สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ งานประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีดร.ผดุงชาติ สุวร...
29/12/2020

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราช และทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ ลานพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดูรูปภาพเพิ่มได้ที่ https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001842/

PR.DRU
09/12/2020

PR.DRU

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's cover photo
06/12/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's cover photo

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...
04/12/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัด บุปผาราม สวดธรรมนิยาม โดยมีท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธี บรรยายธรรมเรื่อง ด้วยพระบารมี จึงมี ราชภัฏธนบุรี : จิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อองค์กร โดยมีทำพิธีปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนา 89 วินาที ในการนี้มีบุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
http://news.dru.ac.th/news/DNS000001785/
ขอบคุณรูปภาพจาก Pr.dru

ขอเชิญร่วมงาน ไหว้ครูและครอบครูโขนละคร
02/12/2020

ขอเชิญร่วมงาน ไหว้ครูและครอบครูโขนละคร

02/12/2020
งานประชาสัมพันธ์ มรธ. สมุทรปราการ
26/11/2020

งานประชาสัมพันธ์ มรธ. สมุทรปราการ

25 พฤศจิกายน 2563 อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก(พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย) ขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธฤทธานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเตรียมทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.36 น.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's cover photo
25/11/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's cover photo

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสมเ...
25/11/2020

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ พร้อมด้วยนายกสโมสรและกรรมการสโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post
25/11/2020

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อบต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏ...
11/11/2020
e-Guru | เพลงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อบต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน ท้องถิ่นสมุทรปราการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ นายกฤษณะ อยู่สุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเหลมฟ้าผ่า เป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ และมี ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นางสาวปริญญา นาเจริญ นางสาวปัทมวรรณ์ แสนกล้า นางสาวศิณิชา อ่อนสมบูรณ์ นายอนันต์ คำเขียน มาเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาเพลงพื้นบ้าน “ประเภทเพลงเรือ” เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อบต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสม...
11/11/2020
e-Guru | โครงการแข่งขันถีบกระดานเลน 13 ก ย 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อบต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ” ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันถีบกระดานเลนครั้งนี้ และ ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านในตำบลแหลมฟ้าผ่า ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จิราภ...
09/11/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรปราการพร้อมเครือข่ายระดมความคิดและให้ข้อมูลแนะนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณากา) และสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จิราภรณ...
09/11/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑๒ สถาบัน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on Arts and Culture : Contemporary Arts and Cultural Practices ) (ICAC2021) ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตหรือนักศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563 ตั้...
31/10/2020

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563 ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ริมแม่น้ำหน้าวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี...
30/10/2020

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโดย ทีมรางวัลชนะเลิศคือทีม สองเทย หนึ่งหญิง ทีมรางวัลรองชนะเลิศทีม คนสายที่แท้ทรู ทีมรางวัลชมเชยมีทั้งหมด ๓ ทีมคือ ทีมสตรีผู้อ่อนโยน ทีมชาบู ทีมคิวนิค แคร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประกาศ ลำดับการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่...
28/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประกาศ ลำดับการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ริมแม่น้ำหน้าวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร ตามประกาศด้านล่างโพสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจการจัดประกวดกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดำเนินการจัดขึ้น ขอขอบคุณครับ

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษ...
21/10/2020

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เข้าร่วมงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รอต้อนรับ โดยมี อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และนายมงคล พรสิริภักดี นักวิชาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว นักแนะแนววิชาการศึกษาและอาชีพ และนาย จตุพร เดชจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม ณ Icon Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอน

20/10/2020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทน...
19/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยมี อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผศ ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการ เข้าร่วมงาน ณ วัดราชนัดดาราม แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001687/

16/10/2020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำ...
16/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 - 19.30 น. โดยนำการแสดงเพลงพื้นบ้าน เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และ ผศ ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ฝึกสอนโดย ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักแสดงจากชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงและประกวดนางนพมาศ วันที่ ...
15/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงและประกวดนางนพมาศ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ริมแม่น้ำหน้าวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่แนบมาด้วยนี้หรือทาง www.dru.ac.th

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's cover photo
14/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's cover photo

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถว...
12/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในการนี้ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดบุปผาราม วรวิหาร สวดพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยาม) ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสังฆทาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001667/
ขอบคุณภาพ PR.Dru

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวร...
12/10/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในเวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ ธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ เสร็จแล้วเวลาประมาณ 11.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นำตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ที่พระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เมื่อผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 900 คน ถวายบังคม 3 ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้น กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการประจำสำนักงาน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิศวกรสังคม แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศได้
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001664/
ขอบคุณภาพจาก PR.DRU

ที่อยู่

172ถ อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด