โรงเรียนเพชรถนอม

โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเพชรถนอม ตั้งอย่เลขที่ 43 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ซ.10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เดิมใช้ชื่อว่า "โรงเรียนคลองเสือน้อย" ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยผู้ใหญ่วัน ด้วงบัว และนายโปร่ง กับ นางเปลี่ยน พุ่มเพชรล้วน นายผัน โตสวัสดิ์ บริจาคที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียน รวมเป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา เป็นโรงเรียนประชาบาลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเพชรถนอม" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 4 ชั้น 4 หลัง รวม 33 ห้องเรียน อาคาร 5 ชั้น 1 หลัง จำนวน 15 ห้องเรียน โรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วมนักเรียน 2 หลัง จำนวน 20 ห้อง บ้านพักครู 2 หลังและส้วมภายในอาคารเรียน จำนวน 10 ห้อง สระว่ายน้ำ 1 สระ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิสัยทัศน์ : คุณธรรมนำวิชาการ ผสานเทคโนโลยี สุขภาพีถ้วนหน้า ชุมชนร่วมพัฒนา เทิดค่าความเป้นไทย ใช้ชีวิตพอเพียง ปรัชญญา : ความรู้ คู่ คุณธรรม คติพจน์ : ศิลธรรม จรรยา วิชาการ สีประจำโรงเรียน : ชมพู/น้ำเงิน

โรงเรียนเพชรถนอมยินดีต้อนรับท่านรองนันทวรรณ คุ้มภัยพาลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลา...
16/11/2020

โรงเรียนเพชรถนอมยินดีต้อนรับ
ท่านรองนันทวรรณ คุ้มภัยพาล
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เป็นเพราะผลบุญทำหรือกรรมแต่ง
ด้วยแรงแห่งศรัทธามาประสบ
รองนันทวรรณคุ้มภัยพาลได้พานพบ
มาบรรจบได้รวมมาร่วมงาน
เพชรถนอมเรานี้ยินดียิ่ง
รองฯมาเป็นขวัญมิ่งสิ่งสืบสาน
คณะผู้บริหารและครูรื่นชื่นดวงมาน
ต้อนรับท่านด้วยไมตรีเราดีใจ
ครูสมเกียรติ มาแม้น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประพันธ์

โรงเรียนเพชรถนอมยินดีต้อนรับท่านรองนันทวรรณ คุ้มภัยพาลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลา...
16/11/2020

โรงเรียนเพชรถนอมยินดีต้อนรับ
ท่านรองนันทวรรณ คุ้มภัยพาล
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เป็นเพราะผลบุญทำหรือกรรมแต่ง
ด้วยแรงแห่งศรัทธามาประสบ
รองนันทวรรณคุ้มภัยพาลได้พานพบ
มาบรรจบได้รวมมาร่วมงาน
เพชรถนอมเรานี้ยินดียิ่ง
รองฯมาเป็นขวัญมิ่งสิ่งสืบสาน
คณะผู้บริหารและครูรื่นชื่นดวงมาน
ต้อนรับท่านด้วยไมตรีเราดีใจ
ครูสมเกียรติ มาแม้น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองจิตติมา ศรีพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดพร้าว ...
16/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองจิตติมา ศรีพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขัน ROV E-Sport
29/10/2020

มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขัน ROV E-Sport

รางวัลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
29/10/2020

รางวัลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
29/10/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
29/10/2020

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
29/10/2020

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
15/09/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
11/08/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
29/07/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
25/07/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
24/07/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
23/07/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

กิจกรรมเลืกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (16-17 ก.ค. 2563)
22/07/2020

กิจกรรมเลืกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (16-17 ก.ค. 2563)

พิธีมอบโล่รางวัล โรงเรียนทีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3...
16/07/2020

พิธีมอบโล่รางวัล โรงเรียนทีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ประกอบด้วย เด็กชายฐิติพันธ์ เชวงกูลวงศ์ และเด็กชายภัทรพลชัย มั่นคง

โรงเรียนเพชรถนอม's cover photo
08/07/2020

โรงเรียนเพชรถนอม's cover photo

โรงเรียนเพชรถนอม's cover photo
08/07/2020

โรงเรียนเพชรถนอม's cover photo

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รูปแบบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โ...
03/07/2020

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รูปแบบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมี ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน และบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนสลับวันของนักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post
25/06/2020

Photos from โรงเรียนเพชรถนอม's post

การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนโรงเรียนเพชรถนอม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
23/06/2020

การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนโรงเรียนเพชรถนอม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     โรงเรียนเพชรถนอม จัดทำแผนดำเนินการส่งมอบอาหารเส...
21/05/2020

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเพชรถนอม จัดทำแผนดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ปกครองมารับอาหารเสริม(นม) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2563 ตามตารางที่กำหนด
ยกเว้น นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งถือเป็นนักเรียนเข้าใหม่จะได้รับอาหารเสริม (นม) ในเวลาเปิดภาคเรียน
* หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. 02-570-9302 ในวันและเวลาราชการ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเพชรถนอม     ตามที่สำนักการศึกษาได้มีนโยบายสำรวจการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digi...
19/05/2020

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเพชรถนอม
ตามที่สำนักการศึกษาได้มีนโยบายสำรวจการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digital TV) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการสำรวจไปบริหารจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเพชรถนอมจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองกรุณาตอบแบบสอบถามดังกล่าว ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2563 ตามช่องทาง QR Code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQcjn6l-OAf4ZzkMFH2nfhkRe3jNWmC2C4EHo8WIcwI2Xy3w/viewform?fbzx=-508857987919904146

ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID...
15/05/2020
ช่องทางการรับชมDLTV.pdf

ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
📆เริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
🖱คลิกเข้าดูลิงก์ได้ที่ 👉 https://bit.ly/2Z39il2

Cr.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้น้องๆได้เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว...
12/05/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้น้องๆได้เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

#การเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

โรงเรียนเพชรถนอม's cover photo
29/04/2020

โรงเรียนเพชรถนอม's cover photo

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนเพชรถนอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
26/03/2020

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนเพชรถนอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนเพชรถนอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ที่อยู่

สุคนธสวัสดิ์ ซ.10
Bangkok
10230

เบอร์โทรศัพท์

025709302

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเพชรถนอมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนเพชรถนอม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด