เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต ปลูก-ปลุกจิตสำนึกการรวมพลังร่วมมือร่วมใจป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ เป็นการรวมกลุ่มของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการริเริ่มปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ให้มีความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป
(4)

เปิดเหมือนปกติ

วารสาร "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “รู้จักกับ... 7 ประเภทของข่าวปลอม (...
09/10/2020

วารสาร "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “รู้จักกับ... 7 ประเภทของข่าวปลอม (Fake News)”

วารสาร "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง ทำความรู้จัก Open Data
02/10/2020

วารสาร "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จัก Open Data

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 96 ประจำเดือนกันยายน 2563เรื่อง  “เทียบเคียง...มาตรา 33, 39...
01/10/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 96 ประจำเดือนกันยายน 2563
เรื่อง “เทียบเคียง...มาตรา 33, 39 และ 40”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
28/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

วันนี้ ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินความโปร่งใสของหน่ยยงานรัฐ 8,000 กว่าหน่วย ซึ่งแยกเป็น หน่วยงานรัฐส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อสังเกต คือ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนโปร่งใส ลดลงมากที่สุด ในส่วนของหน่วยงานรัฐส่วนกลางคือ องค์กรอัยการ ซึ่งจากเดิมได้รับคะแนน 90.61 คะแนนในปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ 71.30หรือ ลดลงมา 19.31 คะแนน ซึ่งนับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ความโปร่งใส และต่ำที่สุดในบรรดาหน่วยงานราชการส่วนกลาง ด้วยกัน

26/09/2020
การบรรยาย : เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest (COI)”

การบรรยาย : เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest (COI)”

การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”บทบาทของภาคธุรกิจเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน....

สำนักงาน ป.ป.ช.
26/09/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

แล้วพบกัน! เช้าวันจันทร์ที่ 28 กันยายนนี้ ในงาน ITA DAY 2020: Talks and Result Announcement
รับชมถ่ายทอดสดพร้อมกันได้ทาง Facebook Live และ YouTube Live : ITAS NACC
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line Official Account ITAS พิมพ์ค้นหา Line ID: @itas

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง  Big Data กับการป้องกันการ...
25/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน กันยายน 2563
เรื่อง Big Data กับการป้องกันการทุจริตในยุค 4.0

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 94 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง รู้เท่าทัน!! วิธีรับมือกับ...
25/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 94 ประจำเดือน กันยายน 2563
เรื่อง รู้เท่าทัน!! วิธีรับมือกับ “ข่าวปลอม (Fake News)”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 93 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง มารู้จักกับ...ผู้ประกันตน ...
25/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 93 ประจำเดือน กันยายน 2563
เรื่อง มารู้จักกับ...ผู้ประกันตน “มาตรา 39”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
24/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ITA DAY 2020: OPEN TO TRANSPARENCY

กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ และเวทีสนทนาที่รวบรวม speaker จากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันไอเดีย และส่งต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบราชการและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออุดช่องว่างของการทุจริตประพฤติมิชอบและเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น

28 กันยายนนี้ รับชมพร้อมกันทาง Facebook Live และ YouTube Live : ITAS NACC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ITA DAY 2020: Talks and Result Announcement และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง Line Official Account พิมพ์ค้นหา Line ID: @itas

#ITADAY2020

สำนักงาน ป.ป.ช.
23/09/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (23 กันยายน 2563) เวลา 09.45 น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมรับชมการบันทึกเทปการกล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปีนี้จัดเฉพาะในส่วนกลาง สำหรับในส่วนภูมิภาคสามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดงานวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนที่มีความตื่นตัวในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกันตีแผ่ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

22/09/2020
รายการ CHANGE ตอนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

รายการ CHANGE ตอนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

รายการ CHANGE (เปลี่ยนเพื่อเริ่มต้น) ตอน หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณ.....

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง “ความแตกต่างระหว่าง สิทธิห...
18/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน กันยายน 2563
เรื่อง “ความแตกต่างระหว่าง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ สิทธิประกันสังคม”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง “ประกาศแล้ว!! “ประกันสังคม...
18/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน กันยายน 2563

เรื่อง “ประกาศแล้ว!! “ประกันสังคม” ลดเงินสมทบเหลือ 2% นาน 3 เดือน (เดือนกันยายน -พฤศจิกายน 2563)”

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
18/09/2020

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญติดตามการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

#ปาท่องโก๋การบินไทย #อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้ #thaiairways 💜
18/09/2020

#ปาท่องโก๋การบินไทย #อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้ #thaiairways 💜

!! พลาดไม่ได้แล้ว.... ใครที่ยังไม่ได้ชิม ปาท่องโก๋ กับ สังขยาเจ้าจำปี จากครัวการบินไทย อร่อยสุดปัง ชิมแล้วต้องติดใจ Grab & Go กันไปคนละหลายชุด ที่ #อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้@สีลม บริเวณ Pop Up Cafeteria สำนักงานการบินไทย สาขาสีลม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มขายตั้งแต่เวลา 06.30 น.(จนกว่าของจะหมด)
!! บอกเลยว่า ของหมดไวมากๆ รีบไปคว้ามาชิม ก่อนหมดจะอดฟินนะคะ

☆เรายังมี ปาท่องโก๋ พร้อม Dipping นมข้นหวาน จำหน่ายที่สาขาร้าน"Puff & Pie" หลายแห่ง สะดวกที่ไหน ก็ไปแวะชิมกันได้
☆ทุกสาขาเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 6.30 - 9.30 น. หรือจนกว่าจะหมด☆

📍 สาขาตลาด อตก ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ที่บริเวณตลาดน้ำ

📍สาขาการบินไทย สำนักงานใหญ่ วิภาวดี ทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัส และศุกร์

📍สาขาอาคารรักคุณเท่าฟ้า(ติดเจ้เล้ง) ทุกวัน

📍อาคารฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง ทุกวันอังคาร และพฤหัส

#อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้
#ปาท่องโก๋การบินไทย
#สังขยาเจ้าจำปี #ครัวการบินไทย #การบินไทย #รักคุณเท่าฟ้า
#ThaiAirways #THAICatering #PuffandPie

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
17/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะและอุทยาน เพราะขยะอาจถูกส่งไปถึงบ้านคุณได้#ยุค4.0
16/09/2020

ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะและอุทยาน เพราะขยะอาจถูกส่งไปถึงบ้านคุณได้

#ยุค4.0

เอาจริง !! ขยะของคุณ เราส่งคืนถึงบ้าน หลังนักท่องเที่ยวทิ้งขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา คืบหน้ากรณีการดำเนินการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวกางเต๊นท์ที่อุทยานแห่งชาติ แล้วทิ้งขยะไว้เกลื่อนกลาด
.
ระบุว่า
.
ขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในอุทยาน ขณะนี้บรรจุลงกล่อง พร้อมส่งคืนถึงบ้านเจ้าของขยะเรียบร้อยครับ และเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าร้องทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ขอย้ำอีกครั้งนะครับ การทิ้งขยะไว้ในเขตอุทยาน เป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ดังนี้
.
1. มาตรา 19(2) ฐานทำด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. มาตรา 20 ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
.
มาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้เป็น New Normal ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมกันนะครับ เพราะต่อจากนี้ เราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
.
#TopVarawut #MNRE #DNP

“เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการใช้กำลังตัดสินปัญหา ซึ่งปัจจุบันนี้ควรตั้งสติและใช้สันติวิธีเข้าแก้ไข เพราะเมื่อใช้กำลังทำร้าย...
16/09/2020
ตร.พญาไท เตรียมคุมตัว ‘หญิง’ กระชากผมคู่กรณี เหตุไม่พอใจขณะใช้บริการรถตู้ ฟ้องศาลแขวงดุ

“เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการใช้กำลังตัดสินปัญหา ซึ่งปัจจุบันนี้ควรตั้งสติและใช้สันติวิธีเข้าแก้ไข เพราะเมื่อใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นอาจนำมาถึงความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” รองโฆษ ตร. กล่าว

สมัยนี้ ต้องใจเย็นๆ กันให้มากๆ นะคะ 😊

สำนักงาน ป.ป.ช.
16/09/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

ข้อควรรู้หลังเกษียณ ตามมาตรา 127
**ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา**

สำนักงาน ป.ป.ช.
16/09/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

เชิญรับชมวีดีโอสัมภาษณ์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ "มุมมองประเทศไทยเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest (COI) และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
15/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

พบกันวันนี้ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไป กับงาน “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ผ่านช่องทาง Live บน Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

Speaker line up:
📌 CSI LA + ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน กับ “สืบ-จาก-ข้อมูล”
📌 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ กับ “Big Data as a Solution”
📌 ธนิสรา เรืองเดช จาก Punch Up กับ “Organize Data, Organized Society”
📌 ผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค กับ “จับโกง Covid ด้วย ACT Ai”
📌 Audrey Tang กับ “Disrupting Corruption”

รับชมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘การจับโกง’ ที่ง่ายและเข้าถึงทุกคนกว่าที่คุณคิดใน ACT DAY 2020 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data”

#ACTDay2020
#จับโกงโคตรง่าย
#PowerofData
#จับโกงงบCOVIDด้วยACTAi

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
14/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

เหลืออีกเพียงวันเดียวที่เราจะมาพบกัน กับงาน #วันต่อต้านคอร์รัปชัน2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data”

ปีนี้ เรารวมตัวแขกรับเชิญจากทุกกลุ่ม ตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนคนธรรมดา ที่จะมาร่วมพูดคุยให้เรารู้ว่าการจับโกงจะง่ายกว่าถ้ามีอาวุธอย่าง ‘ข้อมูล’ มาช่วยทำให้เกิดความเข้าใจ และป้องกันไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้น

ภายในงานพบกับสปีกเกอร์ 6 ท่าน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำคัญของ ‘ข้อมูล’ เพื่อเป็นความหวังให้กับทุกคนเพื่อมาร่วมจับตามองการใช้งบประมาณ 400,000 ล้านบาท ให้ใช้แก้ปัญหาวิกฤติ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดท้ายด้วย การเปิดตัว #จับโกงงบCovidด้วยACTAi เครื่องมือล่าสุดที่กำลังจะเปิดให้ทุกคนได้มาร่วมจับตาง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว!

Speaker list:
📌 CSI LA + ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน กับ “สืบ-จาก-ข้อมูล”
📌 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ กับ “Big Data as a Solution”
📌 ธนิสรา เรืองเดช จาก Punch Up กับ “Organize Data, Organized Society”
📌 ผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค กับ “จับโกง Covid ด้วย ACT Ai”
📌 Audrey Tang กับ “Disrupting Corruption”

เตรียมตัวให้พร้อม กับเรื่องราว ‘การจับโกง’ ที่ทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด ใน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 : จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data

15 กันยายน 2020 14.00 น. เป็นต้นไป ชมสดที่เพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ที่เดียว!

#ACTDay2020
#จับโกงโคตรง่าย
#PowerofData
#จับโกงงบCOVIDด้วยACTAi

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
14/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

เหลืออีกเพียงวันเดียวที่เราจะมาพบกัน กับงาน #วันต่อต้านคอร์รัปชัน2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data”

ปีนี้ เรารวมตัวแขกรับเชิญจากทุกกลุ่ม ตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนคนธรรมดา ที่จะมาร่วมพูดคุยให้เรารู้ว่าการจับโกงจะง่ายกว่าถ้ามีอาวุธอย่าง ‘ข้อมูล’ มาช่วยทำให้เกิดความเข้าใจ และป้องกันไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้น

ภายในงานพบกับสปีกเกอร์ 6 ท่าน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำคัญของ ‘ข้อมูล’ เพื่อเป็นความหวังให้กับทุกคนเพื่อมาร่วมจับตามองการใช้งบประมาณ 400,000 ล้านบาท ให้ใช้แก้ปัญหาวิกฤติ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดท้ายด้วย การเปิดตัว #จับโกงงบCovidด้วยACTAi เครื่องมือล่าสุดที่กำลังจะเปิดให้ทุกคนได้มาร่วมจับตาง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว!

Speaker list:
📌 CSI LA + ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน กับ “สืบ-จาก-ข้อมูล”
📌 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ กับ “Big Data as a Solution”
📌 ธนิสรา เรืองเดช จาก Punch Up กับ “Organize Data, Organized Society”
📌 ผศ.ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค กับ “จับโกง Covid ด้วย ACT Ai”
📌 Audrey Tang กับ “Disrupting Corruption”

เตรียมตัวให้พร้อม กับเรื่องราว ‘การจับโกง’ ที่ทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด ใน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 : จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data

15 กันยายน 2020 14.00 น. เป็นต้นไป ชมสดที่เพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ที่เดียว!

#ACTDay2020
#จับโกงโคตรง่าย
#PowerofData
#จับโกงงบCOVIDด้วยACTAi

ชาวสีลม...แวะมาฟินกันนะคะ 💜😊
13/09/2020

ชาวสีลม...แวะมาฟินกันนะคะ 💜😊

ชาวสีลม สาทร ห้ามพลาด !!!
“อร่อยล้นฟ้า @สีลม ไม่ต้องบินก็ฟินได้”
จากครัวการบินไทย ในรูปแบบ Pop-Up Cafeteria มาเสิร์ฟให้คุณได้ฟินกับความอร่อยในสไตล์มินิมอลใกล้ๆ คุณแล้ว พร้อมความสะดวกและอร่อยด้วยเมนูแบบ GRAB&GO

คุณจะได้ฟินกับ Breakfast สไตล์ไทยๆ กับเมนูฮิต
“ปาท่องโก๋การบินไทย พร้อม dipping สังขยาเจ้าจำปี” 💜💜 ทอดกันสดๆ พร้อมให้บริการตั้งแต่ 6.30 น.

นอกจากนี้ ยังมีเมนูนานาชาติจากงานอร่อยล้นฟ้า
ไม่ต้องบินก็ฟินได้ ทั้ง
Indian Dish, ปลามาซาล่าเสิร์ฟพร้อมข้าวบาสมาตีหรือแป้งนาน, Western Dish, พาสต้าและซีซ่าร์สลัด
Arabic Dish, ไก่ชาวามา และ Chinese Dish, ข้าวไก่พริกไทยดำ กาแฟ เครื่องดื่มและเมนูอื่นๆ ให้คุณได้ GRAB และ GO ในราคาสุดคุ้ม !!!

📌📌อย่าลืม แวะมา **สำนักงานการบินไทยสีลม**
หัวมุมแยกสีลม-นราธิวาส ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6.30-14.00 น. โดยเริ่มเปิดให้บริการ ***(soft launch)*** ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563
สอบถามข้อมูลหรือโทรสั่ง Delivery ที่โทร. 090-980-3808

#THAICatering #Thaiairways
#อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้ #สีลม

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 90 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง “การจ่ายเงินสมทบของผู้ประก...
11/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 90 ประจำเดือน กันยายน 2563

เรื่อง “การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง “มารู้จักกับ...ผู้ประกันตน...
11/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน กันยายน 2563

เรื่อง “มารู้จักกับ...ผู้ประกันตน “มาตรา 40” (ทางเลือกสำหรับพนักงานเกษียณอายุในปี 2563”

06/09/2020
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ถึงแม้ว่า #วันต่อต้านคอร์รัปชัน2563 ปีนี้จะเลื่อนออกไปแบบเฉพาะกิจเป็นวันที่ 15 กันยายน กับงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 : จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว แต่ในวันนี้ (6 กันยายน) ก็เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน ที่เราชวนทุกคนมาร่วมแสดงพลัง ส่งเสียงว่าประชาชนคนไทยจะไม่ยอมกับการโกงในทุกรูปแบบ

มาย้อนดูภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 กันยายนปีที่ผ่านๆ มา กับเพลงที่ปลุกให้ทุกคนร่วมฝันถึงสังคมไทยที่ไร้การคอร์รัปชัน และเราทุกคนจะทำให้มันเป็นจริง

แล้วมาแสดงพลังร่วมกันอีกครั้ง 15 กันยายนนี้ บ่ายสองโมงตรงเป็นต้นไป!

#ACTDay2020
#จับโกงโคตรง่าย
#PowerofData
#จับโกงงบCOVIDด้วยACTAi

06/09/2020
การบินไทย รวมพลัง...อาสาสู้โกง

วันนี้เมื่อปีที่แล้ว 6 ก.ย.

#วันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยกองป้องกันและตรวจสอบการประพฤติมิชอบ (PD-P) นำทีมโดย นางนภาพร บุษสาย พร้อมด้วย....

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 88 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง “สิทธิประโยชน์ที่ 7 : กรณี...
04/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 88 ประจำเดือน กันยายน 2563

เรื่อง “สิทธิประโยชน์ที่ 7 : กรณีว่างงาน
(สิทธิประโยชน์)”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กันยายน 2563เรื่อง “สิทธิประโยชน์ที่ 7 : กรณี...
04/09/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กันยายน 2563

เรื่อง “สิทธิประโยชน์ที่ 7 : กรณีว่างงาน (เงื่อนไขการเกิดสิทธิ)”

03/09/2020
รักคุณเท่าฟ้า

รักคุณเท่าฟ้า

บรรยากาศสดจากงาน “อร่อยล้นฟ้า ไม่บินก็ฟินได้” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จากห้องอาหารชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 และในขณะนี้เปิดให้บริการทุกๆวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
ขอขอบพระคุณพิธีกรหนุ่มหล่อ Capt. Tikamporn Surangsi
และขอขอบพระคุณพีธีกรสาวสวย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณ Chad Kopitz มาเป็นอย่างสูงครับ

สำนักงาน ป.ป.ช.
03/09/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

วานนี้ (2 ก.ย 63) คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดย นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมการประชุมตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ในรูปแบบทางไกล ดังนี้

(1) การประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (Open-ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption) สมัยที่ 11 และ

(2) การประชุมสมัยต่อเนื่องครั้งที่ 1 ของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC (IRG) สมัยที่ 11

ณ ห้องเกียรติยศ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งวาระการประชุมในวันนี้คือ เรื่องความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) และประเด็นสำคัญในอนาคต

ที่อยู่

89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625454689

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต:

วิดีโอทั้งหมด

TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

ความหมายสัญลักษณ์เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

บทบาทของเครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#CGinAction