กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร (กองเตรียมพล เดิม)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...
01/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี)แหล่งผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ         เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห...
01/06/2021

เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี)
แหล่งผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๖ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด ๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาสก์เมตร จัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงสุดในเอเชียอาคเนย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้า และอาคารโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๑ และ ๒ กำลังการผลิตเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม และ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๕๗ ตามลำดับ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

#เขื่อนภูมิพล
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ข้อมูล : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่...
31/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้งยังพระราชทานโรงพยาบาล ๑๒๓ แห่ง ทั่วประเทศ สร้างความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
.
#จิตอาสา904
#ทรงพระเจริญ

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณ...
31/05/2021

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ”

พระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🧡🧡🧡🇹🇭🇹🇭🇹🇭

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคล...
31/05/2021

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) ความว่า

✨ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย
ขอบคุณครับ/ค่ะ✨

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #โควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #covid19

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) ความว่า

✨ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย
ขอบคุณครับ/ค่ะ✨

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #โควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #covid19

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิช...
31/05/2021

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) เพิ่มเป็นจำนวน 540 เครื่อง และมีพระราชานุมัติพระราชทานแล้ว 522 เครื่อง แก่ 69 โรงพยาบาล ทั่วทุกภาคของประเทศ

✨ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

✨ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

#ทรงพระเจริญ
#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19
#มูลนิธิชัยพัฒนา
#covid19

[27 พฤษภาคม 2564]‘ในหลวง-ราชินี’ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แด่กรมราชทัณฑ์โดยพระราชทรั...
31/05/2021

[27 พฤษภาคม 2564]

‘ในหลวง-ราชินี’ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แด่กรมราชทัณฑ์
โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นจำนวนเงิน 48,345,200 (สี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาท )
ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานให้ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ เพื่อรับสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
1. เครื่อง X ray digital เคลื่อนที่พร้อมระบบAi ยี่ห้อ Fuji รุ่น FDR Nano จำนวน 10 เครื่อง
2. เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 ตัว
3. ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจ PAPR จำนวน 8 ชุด
4. เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดันยี่ห้อ Puritan Bennett 840 จำนวน 4 เครื่อง
5.เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi-flow Nasal Cannula (HFNC) ยี่ห้อHeyer รุ่น NeoHiF-i7 จำนวน 20 เครื่อง
6. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)จำนวน 40 เครื่อง
7. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีด( Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง
.
.
#ทรงพระเจริญ
#COVID19

✨วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไ...
31/05/2021

✨วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน จำนวน 2 เครื่อง

✨จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ต้องเร่งรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและยังคงขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ

✨คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และขอขอบคุณพลังและน้ำใจของประชาชนคนไทยทุกคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างพลังใจให้แก่พวกเราทุกคน

[โครงการในพระราชดำริแก้ไขปัญหาภัยแล้ง]โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฯ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่างๆให้กับประชาชนชาวไทย." โค...
31/05/2021

[โครงการในพระราชดำริแก้ไขปัญหาภัยแล้ง]
โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฯ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่างๆให้กับประชาชนชาวไทย
.
" โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผันแปร และความคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ "
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โครงการในพระราชดำริ

[โครงการในพระราชดำริแก้ไขปัญหาภัยแล้ง]
โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฯ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่างๆให้กับประชาชนชาวไทย
.
" โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผันแปร และความคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ "
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โครงการในพระราชดำริ

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิช...
31/05/2021

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) เพิ่มเป็นจำนวน 540 เครื่อง และมีพระราชานุมัติพระราชทานแล้ว 522 เครื่อง แก่ 69 โรงพยาบาล ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

✨ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อมอบเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง หน้ากาก N95 เเละหน้ากากอนามัย ให้แก่นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระร...
27/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง Hi Flow Nasal Cannula (HFNC) NeoHif – i7 flow จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข้อมูล
เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์
https://www.royaloffice.th/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒...
27/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน”

ที่มา หน่วยราชการในพระองค์

#บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน”

ที่มา หน่วยราชการในพระองค์

#บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอ...
27/05/2021

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีตามเสด็จในการนี้ด้วย

🙏🏼💛💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 💜💛🙏🏼

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพ...
27/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ สสจ.น...
27/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ สสจ.นนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระรา...
23/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

www.royaloffice.th/2021/05/21/เครื่องช่วยหายใจ-5/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

www.royaloffice.th/2021/05/21/เครื่องช่วยหายใจ-5/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระรา...
23/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการรักษาโรคไวรัสโควิด 19

www.royaloffice.th/2021/05/20/เครื่องช่วยหายใจ-3/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการรักษาโรคไวรัสโควิด 19

www.royaloffice.th/2021/05/20/เครื่องช่วยหายใจ-3/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที...
23/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

www.royaloffice.th/2021/05/19/เครื่องเอกซเรย์-11/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

www.royaloffice.th/2021/05/19/เครื่องเอกซเรย์-11/

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพ...
22/05/2021

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง จำนวน 33 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยในวันนี้ (20 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้ารับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้สำนักการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล จาก : เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง จำนวน 33 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยในวันนี้ (20 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้ารับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้สำนักการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล จาก : เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
22/05/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานกำลังใจแก่บุค...
20/05/2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
.
พระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ป่วยให้หายดี กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้โดยเร็ว โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
.
"มีความเป็นห่วงอย่างมาก ห่วงทุกคน ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ใดๆ ก็ตาม ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด รวมทั้งหนูเองก็ห่วงผู้ป่วยด้วย คือทำอะไรได้ หนูก็ได้ทำไปแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพวกเรา เราเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คือทำรีเสิร์=เรื่องยาอยู่ คือแต่เดิมเราอยู่ที่มะเร็งมาหลายปี จนมียาใหม่ กำลังจะเรียบร้อยแล้ว แต่พอดีโควิดมา หนูก็เลยสั่งว่าเรื่องมะเร็งให้ค้างไว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็ให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นคนที่หัวไว เรียนจากนอก แล้วบางคนก็ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ก็บอกเขาว่า ให้ไปคิดดูซิว่า จะปราบโควิดอย่างไร"
.
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938799

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
.
พระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ป่วยให้หายดี กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้โดยเร็ว โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
.
"มีความเป็นห่วงอย่างมาก ห่วงทุกคน ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ใดๆ ก็ตาม ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด รวมทั้งหนูเองก็ห่วงผู้ป่วยด้วย คือทำอะไรได้ หนูก็ได้ทำไปแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพวกเรา เราเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คือทำรีเสิร์=เรื่องยาอยู่ คือแต่เดิมเราอยู่ที่มะเร็งมาหลายปี จนมียาใหม่ กำลังจะเรียบร้อยแล้ว แต่พอดีโควิดมา หนูก็เลยสั่งว่าเรื่องมะเร็งให้ค้างไว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็ให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นคนที่หัวไว เรียนจากนอก แล้วบางคนก็ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ก็บอกเขาว่า ให้ไปคิดดูซิว่า จะปราบโควิดอย่างไร"
.
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938799

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน...
20/05/2021

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่2 ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022233254

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห:

วิดีโอทั้งหมด

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

📍 ภารกิจกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร มี 3 งานหลักได้แก่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและการขอใช้สิทธิของ นศท., ผกท. รวมถึงการเปิด – ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร

2. วางแผนอำนวยการประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีให้ได้มาของ นศท.

3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามครับถ้านักศึกษาที่ติดยศว่าที่รต. หากทำให้องค์กรต้องขายหน้าอับอายเสียชื่อเสียงจะโดนเรียกคืนยศที่แต่งตั้งไว้มั้ย
ขอโทษนะครับขอสอบถามหน่อยครับผมไปทำเรื่องขอยศว่าที่ร้อยตรีไว้เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2562ผมต้องดูคำสั่งปีไหนครับผมหาชือไม่เจอ
คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
รด หรือ นศท มาจากอะไร และทำไมเราต้องเรียน..❓ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/853431028400998/
กท0462/1047 ต้องการทราบคำสั่งนี้ครับ
ทดสอบ
มีรายชื่อ ของ ส เรียก พลฝึก เป็น. น ไหมคับ. เพราะผมสมัครไป ก่อน. จนท ที่ มทบ24. ก่อนเดื่อน พ.ค. คับ แต่ เบื้องต้น. จนท บอกว่า. ประมาณ. มิ.ย ถึง ก.ค 62. จะมีจดหมายเรียกพล มา. แต่ ปัจจุบัน. ไม่เห็นมีหมานเรียกเลยคับ. อยากฝึกเลื่อนยศเลื่อนฐานนะคับ
ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ((ที่ส่งเอกสารครบ) เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)
***ด่วน ปิดรับเอกสารก่อน 31 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนว่าที่ ร.ต. ที่มีคำสั่งแต่งตั้งยศปี 2560 - 2562 แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น พิธีประดับยศ ร.ต. โดยในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก(ส่วกลาง)วิภาวดี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร โทร 0-2223-3254 หรือดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่