กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร (กองเตรียมพล เดิม)

เปิดเหมือนปกติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
31/12/2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

"...เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน

คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปวิทยาการต่างๆ และนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคน ได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่ ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัว ตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้ดีให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัว และด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติ ให้บรรลุถึงความสุข ความเจริญได้โดยทั่วกัน..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระลาน
30/12/2020

พระลาน

🤴🏻👸🏻 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

🗓 ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
🕘 เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
📌 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง

👔👗 โปรดแต่งกายสุภาพ
👨🏻🧑🏻 แสดงบัตรประชาชน (สำหรับชาวไทย)
👨🏻‍🦰👳🏾‍♂️ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
29/12/2020

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศ"ด่วน" เนื่องจากสถานการฌ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 รร.รด.ศศท. ได้เลื่อนการสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ส่วนกลาง "ผ่านระบบออนไลน์" ในวันที่ 4 - 10 มกราคม 2564 น้อง นศท. สามารถทำข้อสอบในเวลาใด้ก็ได้ภายในห้วงเวลาที่กำหนด https://drive.google.com/file/d/1SeNavD6de0VXCyW3G3J1RcFYnS7fESyM/view?usp=sharing

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
29/12/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ภาพจาก : Web_Matichon Online

ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะมานั่งคิดอีกว่า ฉันจะมีชีวิตอย่างไรถ้าฉันไม่ได้เป็นพระราชินีประเทศไทย ฉันเป็นผู้ช่วยสามีมาหลายปี...
28/12/2020

ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะมานั่งคิดอีกว่า ฉันจะมีชีวิตอย่างไรถ้าฉันไม่ได้เป็นพระราชินีประเทศไทย ฉันเป็นผู้ช่วยสามีมาหลายปีแล้วและฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศชีวิตให้แก่งานนี้ตลอดไป
#เรื่องเล่าข้างโต๊ะทรงงาน
#พระราชดำรัส #พระราชินี
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
๑๑ ส.ค. ๕๗ ศาลาดุสิดาลัย

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
28/12/2020

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศาลาเฉลิมกรุง เพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีพสกนิกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก

ภายหลังทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจบแล้ว พระราชทานช่อดอกไม้แก่นักแสดง นักดนตรี นักพากย์ และผู้กำกับการแสดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป ด้วยทรงมีพระราชปณิธานตั้งมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชเสาวณีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์โขนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ภาพจาก มติชนออนไลน์, We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
28/12/2020

เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา​ ในพระราชูปภัมภ์​ฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ขอบคุณภาพ.FB_สำนักงาน กปร.

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
27/12/2020

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัชมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาส กัลยาณี เสด็จฯ ไปสักการะพระพุทธมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
26/12/2020

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
“การเกษตรบนที่สูง เหนือสุดของประเทศไทย”

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านสะโงะ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายและมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโงะ ให้สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขา โดยความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จวบจนปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้ง มีผลผลิตหลัก ได้แก่ มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ผักกาดกวางตุ้ง มะเขือเทศเชอร์รี่แดง ข้าวโพดหวานสองสี มันเทศญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ขึ้นฉ่าย เสาวรสหวาน มะม่วง เคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด องุ่น ไผ่ฟิลิปปินส์ ดอกเก๊กฮวย ดอกคาโมมายล์ หญ้าหวาน ฯลฯ

โครงการนี้ได้ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงอีกด้วย

เรียบเรียง : วีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
26/12/2020

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ร้าน ๑๐๙ ณ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า เขตพระนคร

ภาพจากมติชนออนไลน์

มูลนิธิชัยพัฒนา
25/12/2020

มูลนิธิชัยพัฒนา

✨ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องการฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้งเมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย โดยมีพระราชประสงค์หาพื้นที่เพื่อทดลองการฟื้นฟูพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร

✨โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเกิดขึ้นโดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้ประชาชนได้พิจารณารูปแบบการเกษตรเพื่อใช้ในแปลงของตน

✨มูลนิธิชัยพัฒนาได้ยึดพระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากผืนดินที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินแย่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันโครงการแห่งนี้สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งเสื่อมคุณภาพ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มูลนิธิชัยพัฒนา
24/12/2020

มูลนิธิชัยพัฒนา

✨วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ” ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานในจังหวัดตาก

✨เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนไก่ไข่แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในจังหวัดตาก โดยมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนมีไข่ไก่สดใหม่บริโภคตลอดปี และลดต้นทุนการผลิตโดยใช้อาหารที่ผลิตขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงไก่ไข่ต่อไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าว...
24/12/2020

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานการให้บริการด้านเอชไอวีของเรือนจำ ณ เรือนจำกลางอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ - R908
24/12/2020

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ - R908

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จทอดพระเนตรโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ฯจากภาคส่วนต่างๆ และกิจกรรมกลุ่มอาชีพภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ เสด็จร่วมกิจกรรมนวดข้าวแบบโบราณ ทอดพระเนตรประเพณีบุญคูณลาน ทรงเปิดยุ้งฉางข้าว และทรงทอดพระเนตรการแข่งขันตำส้มตำ

***

ด้วยพระราชดำริสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ที่ได้ทรงริเริ่มโครงการ จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น ๔๐๐ คน จาก ๙ หมู่บ้าน มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯของชุมชนเพื่อช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ของศูนย์ฯ และได้มีการทดลอง พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชน การนำโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ำในพื้นที่ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆภายในศูนย์ฯ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศูนย์ฯและหาช่องทางการตลาด เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน ทั้งนี้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ฯได้วางแผนยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ศูนย์ฯ ให้เป็นพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบ โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

RTAF Recruitment การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
23/12/2020

RTAF Recruitment การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

RTAFRecruitment2564
📣พี่หมวดมีข่าวดีมาบอกครับ
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564
ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับ
📌พี่หมวดขอให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมและติดตามประกาศรับสมัครฯ ของพี่หมวดด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดครับ
ปล.ช่วงนี้พี่หมวดขอให้น้อง ๆ ดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะครับ การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล เว้นระยะห่าง กันด้วยนะครับ🩺😷
#ติดตามประกาศรับสมัคร2564
#หวัดดีเบลล์ #กองทัพอากาศจะเปิดรับสมัครแล้วนะครับ

จิตอาสาพระราชทาน
22/12/2020

จิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 🔔
🙏โดยมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ชื่นชมพระบารมี 🇹🇭

#ทรงพระเจริญ
#โครงการหลวง2563

Thairoyalfamily
21/12/2020

Thairoyalfamily

วันนี้(๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง ๒๕๖๓ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
🙏🏼💛💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 💜💛🙏🏼

Today(21 December 2020) at 17.45, His Majesty the King and Her Majesty the Queen presided over the Royal Project 2020’s opening ceremony at the Royal Park Rajapruek in Chiang Mai Province.
🙏🏼💛💜 Long Live the KING and the QUEEN 💜💛🙏🏼

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
21/12/2020

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
“แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชบนพื้นที่สูง กลางหุบเขาดอยอินทนนท์”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ใช้พื้นที่ราบกลางหุบเขาบริเวณดอยอินทนนท์ สำหรับเป็นแปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชบนพื้นที่สูง เพื่อนำไปส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชสำหรับการสร้างรายได้ ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕

การดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) มุ่งเน้นการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว จนประสบความสำเร็จทั้งในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงทดลองทางการเกษตร แปลงกาแฟ โรงกะเทาะเปลือกกาแฟ แปลงทดสอบพันธุ์แมคคาเดเมีย และแปลงผลไม้เมืองหนาว เช่น สาลี่ พลัม ท้อ เนคทารีน สตรอว์เบอร์รี่ ฯลฯ

และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย จะออกดอกสีชมพูเต็มต้น จนพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) กลายเป็นสีชมพู ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นประจำทุกปี

เรียบเรียง : วีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

๑ คน ๑ ภาพพระราชกรณียกิจพระเพียบพร้อมทศพิธราชธรรม พระทรงนำภูมิปัญญามหาศาลพระพลิกฟื้นผืนป่าธาราธาร  พระทรงงานเพื่อเราชนชา...
21/12/2020

๑ คน ๑ ภาพพระราชกรณียกิจ

พระเพียบพร้อมทศพิธราชธรรม พระทรงนำภูมิปัญญามหาศาล
พระพลิกฟื้นผืนป่าธาราธาร พระทรงงานเพื่อเราชนชาวไทย
แม้วันนี้พระองค์ทรงล่วงลับ หากย้อนนับเวลาน่าใจหาย
รอยพระสรวลยังซาบซึ้งตราตรึงใจ พระผู้ให้พระคือพ่อ “ภูมิพล”

โดย นางสาวนิศารัตน์ พัดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
รับมอบจาก นายสุทัศน์ พัฒนสิงห์

สืบสาน รักษา ต่อยอด
21/12/2020

สืบสาน รักษา ต่อยอด

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝั่งตะวันตะวันออกจะติดทะเล ตะวันตกมีภูเขาทำแนว โดยมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน ตั้งแต่อำเภอหัวหิน ถึงบางสะพานบางสะพานน้อย ๒๒๒ กิโลเมตร ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ ๒๐๐ คน ผู้บาดเจ็บปีละหมื่นกว่าคน ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียจำนวนมาก อีกทั้งเมื่อพายุโซนร้อนที่เกิดจากทะเลจีนใต้มาลงอ่าวไทย แล้วก็เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ่อยครั้ง เช่นพายบุปลาบึก ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ เมื่อเวลาฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากที่จากเทือกเขาทางตะวันตก ที่ไหลลงมาเข้าท่วมบ้านประชาชน โดยเฉพาะอำเภอบางสะพาน ที่จะหนักกว่าทุกที่ จึงต้องจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของภัยพิบัติ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติตัวอย่างไร มีพื้นที่ไหนใช้ในการอพยพ และการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๒๐ ล้านบาท ให้สร้างศูนย์พักพิง ที่หมู่ ๑ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน เพื่อที่จะเป็นศูนย์อพยพสำหรับประชาชน หากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย “

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชนสุดสัปดาห์

#สืบสานรักษาต่อยอด

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.
21/12/2020

เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

เมื่อเวลา 16.53 น. วันที่ 19 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ 1

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าฯ ถวาย

พื้นที่แห้งแล้ง ดินแตกระแหง ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ณ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ กลายมาเป็นที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ได้อย่างไ...
21/12/2020

พื้นที่แห้งแล้ง ดินแตกระแหง ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ณ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ กลายมาเป็นที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ได้อย่างไร?
.
.
.
โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอศิลาลาด อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดศรีสเกษ
"เป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการพิจารณาขุดลอกหนองเม็กและหนองบัวดง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน"

#โครงการพระราชดำริ
#เรารักในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มส...
20/12/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง จ.ปัตตานี ที่ได้สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้า จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงทอผ้า และพระราชทานกี่ทอผ้าจำนวน 10 กี่ ให้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง เมื่อปี พ.ศ.2526

จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว

การนี้ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 6 ราย พร้อมพระราชทานชุดยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ไปสอบถามอาการป่วยของนางสาวศิริภัสสร ทองจันทร์ อายุ 15 ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราธิวาส ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จด้วยความใส่พระราชหฤทัยใจ และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้นางสาวศิริภัสสร ทองจันทร์ ได้ถูกคนร้ายรอบยิงทั้งครอบครัวเมื่อปี 2560 สูญเสียทั้งบิดามารดามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่รอดชีวิต นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่2 ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022233254

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห:

วิดีโอทั้งหมด

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

📍 ภารกิจกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร มี 3 งานหลักได้แก่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและการขอใช้สิทธิของ นศท., ผกท. รวมถึงการเปิด – ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร

2. วางแผนอำนวยการประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีให้ได้มาของ นศท.

3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษนะครับขอสอบถามหน่อยครับผมไปทำเรื่องขอยศว่าที่ร้อยตรีไว้เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2562ผมต้องดูคำสั่งปีไหนครับผมหาชือไม่เจอ
คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
รด หรือ นศท มาจากอะไร และทำไมเราต้องเรียน..❓ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/853431028400998/
กท0462/1047 ต้องการทราบคำสั่งนี้ครับ
ทดสอบ
มีรายชื่อ ของ ส เรียก พลฝึก เป็น. น ไหมคับ. เพราะผมสมัครไป ก่อน. จนท ที่ มทบ24. ก่อนเดื่อน พ.ค. คับ แต่ เบื้องต้น. จนท บอกว่า. ประมาณ. มิ.ย ถึง ก.ค 62. จะมีจดหมายเรียกพล มา. แต่ ปัจจุบัน. ไม่เห็นมีหมานเรียกเลยคับ. อยากฝึกเลื่อนยศเลื่อนฐานนะคับ
ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ((ที่ส่งเอกสารครบ) เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)
***ด่วน ปิดรับเอกสารก่อน 31 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนว่าที่ ร.ต. ที่มีคำสั่งแต่งตั้งยศปี 2560 - 2562 แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น พิธีประดับยศ ร.ต. โดยในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก(ส่วกลาง)วิภาวดี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร โทร 0-2223-3254 หรือดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่
มาขอหนังสือแต่งตัวยศ