กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำในอาเซีย?
(47)

22/08/2023

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามแนบ

18/08/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแนบ

16/08/2023

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) รายละเอียดตามแนบ

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา...
12/08/2023

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
" กึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด วพม."

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “กึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด วพม.”

โดยกิจกรรมประกอบด้วย
▪︎ การผ่าตัดต้อกระจก
และการผ่าตัดรักษาหนังตาตก ๓๐ ราย
▪︎ การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต (AVF) ๑๐ ราย
▪︎ การตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ๑๐๐ รูป
▪︎ กิจกรรมการสอน CPR ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการโรงเรียนการบิน รวม ๒๐๐ ราย

โดยมี นาวาอากาศเอก นายแพทย์ อัศวิน คนชม
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ นักเรียนทหาร
และทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

12/08/2023

กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พอ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื...
12/08/2023

พอ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และ ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ นักเรียนทหาร
และทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พอ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒...
27/07/2023

พอ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และ ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

27/07/2023

" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
จากใจชาวกรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รวมใจภักดิ์  รักษ์สิ่งแวดล้อม” เ...
27/07/2023

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมทั้งนำกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศกล่าวปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นโดยรอบบริเวณกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมของคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ...
27/07/2023

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมของคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กรมแพทย์ทหารอากาศจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารกองวิทยาการ

17/07/2023

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาแพทย์สัญญา ฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแนบ

07/07/2023

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๗๐ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) รายละเอียดตามแนบ

07/07/2023

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ บก.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

30/06/2023

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน)) รายละเอียดตามแนบ

30/06/2023

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติงานที่ วพอ.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

30/06/2023

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ) รายละเอียดตามแนบ

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารของทหารกองประจำการ ร้อย.พยาบาล กรก.พอ. รุ่นปี๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์...
30/06/2023

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารของทหารกองประจำการ ร้อย.พยาบาล กรก.พอ. รุ่นปี๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารของทหารกองประจำการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๒๘ คน พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับทหารกองประจำการ ในโอกาสที่ได้เข้ารับราชการทหารจนครบกำหนดการรับราชการทหารตาม พรบ.การรับราชการทหาร โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงรับประทานอาหาร ทหารกองประจำการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด พอ. พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประ...
30/06/2023

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด พอ.

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๘ คน โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

26/06/2023

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามแนบ

16/06/2023

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคฃเป็นพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามแนบ

คณะแพทย์ทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานด้านการแพทย์ทหาร ของกรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้าก...
13/06/2023

คณะแพทย์ทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานด้านการแพทย์ทหาร ของกรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พันเอก พูวิไล พูนสะหวัด รองหัวหน้ากรมเสนารักษ์และคณะแพทย์ทหาร กองทัพประชาชนลาว นำโดยพลตรี กังวาน สุจินต์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๖ ณ ห้องประชุม พอ.๑ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

การรับรองคณะแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหาร กองทัพไทย - ลาว ครั้งที่ ๓ นี้ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือ และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์ทหารเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรร่วมกันอีกด้วย

12/06/2023

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)รายละเอียดตามแนบ

12/06/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)
รายละเอียดตามแนบ

06/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา(ปฏิบัติงานที่ วพอ.พอ. และ กวภ.พอ) รายละเอียดตามแนบ

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม...
02/06/2023

3 มิถุนายน 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เป...
02/06/2023

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และ ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศ
#กรมแพทย์ทหารอากาศ

23/05/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) รายละเอียดตามแนบ

19/05/2023

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๘ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา) รายละเอียดตามแนบ

พิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ นพอ.รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๖๕พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิ...
15/05/2023

พิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ นพอ.รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๖๕

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โอกาสนี้ พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวรายงาน และนาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภา อันดารา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวรายนามผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ได้รับรางวัลการศึกษา โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

สำหรับผลการศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๓ คน ได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑ จำนวน ๑ คน ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ อารยา ขุนเจริญ และเกียรตินิยม อันดับ ๒ จำนวน ๑๕ คน

09/05/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ เราทำ...
04/05/2023

“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งนำกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศกล่าวปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นโดยรอบบริเวณกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

04/05/2023
02/05/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗๐ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) รายละเอียดตามแนบ

02/05/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) รายละเอียดตามแนบ

ที่อยู่

171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625345422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
ตรวจโรคประปีเดือน พ.ค.ต้องไปตรวจหรือเปล่าครับ
6671 #ใช้หนี้ 100ปี? ! เบื้องลึก จริงไหมที่ไทยต้องใช้หนี้กู้100 ปี แล้วแก้อย่างไร
ไม่ทราบว่า มีบุคลกรที่คล้ายคลึง​ในรูปมั้ยครับ รูปอาจจะไม่ชัดเจนเพราะเจ้าตัว(บุคคลในรูป)​เป็นคนเบลอสังกัดและชื่อหมด แต่จากตราหน้าชื่อโรงพยาบาล คาดว่าสังกัดใน กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลฯ ครับ ส่วนเรื่องคือ บุคคลในภาพโกงค่ามัดจำ หน้ากากอนามัยเพื่อนผมไปเป็นเงินทั้งสิ้นราวๆ 16,000บาทครับ ตอนนี้เพื่อนผมได้ดพเนินการแจ้งความแล้ว จึงอยากขอความกรุณาทางผู้ใหญ่ติดตามเรื่องให้ด้วยครับ
เรื่องที่จอดรถ คนมาบริจาคเลือดครับ เป็นประจำคนมาบริจาคเลือดไม่มีที่จอด แต่มีที่จอดรถเขียนว่าสำรองให้คนบริจาคเลือด
สะดวกเลย 🤗 ช่วย ✔ ลดเวลา ✔ ลดภาระ ด้วย 📲 แอป BAH Connect ของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

🕕 ทั้งเตือนนัดหมายแพทย์ ดูข้อมูลสิทธิ แฟ้มประวัติผู้ป่วย ข้อมูลการแพ้ยา ฯลฯ ช่วยให้สบายขึ้นขนาดนี้โหลดติดมือถือไว้เลย>>

iOS 👉 https://apps.apple.com/th/app/bah-connect/id1444823584

Android 👉https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.dga.bhr

โดยความร่วมมือของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ NECTEC NSTDA และ DGA Thailand

👨‍👩‍👧‍👦 เมื่อติดตั้งแอปแล้ว 👉 อย่าลืมไปลงทะเบียนเชื่อมข้อมูลส่วนตัวที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในเวลาราชการด้วยนะจ้ะ

#รพภูมิพลอดุลยเดช #กรมแพทย์ทหารอากาศ #สปสช #สพร
ขออนุญาติ สอบถามนะครับ
งบประมานใหม่จะถึงนี้
สหกรณ์กรมแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนค้ำสหกรมั้ยครับ
ตามนโยบายปัจจุบัน หาคนคนค้ำยากมาก
ตอนนี้พวกผมลำบากมากครับ
ขอให้กลับมาเป็นนะโยบาย คนค้ำแบบเดิมได้มั้ยครับ
ไม่ทราบว่า รู้จัก บุคคลนี้ไหมครับ ยังไงรบกวนตามหาด้วยนะครับ อ่านให้ถึง ปล. ครับ
ติดต่อขอใบเกรดผลการเรียนของ กองร้อยพลพยาบาล ได้ที่..ใดคับ
ใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรง เด็กอายุ17ปี มีบริการจัดฟัน ดัดฟันหรือไม่คะ
เห็นมีแต่คำถาม แต่ไม่เห็นมีคำตอบให้เลย
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗
https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
#}