กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำในอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

10/11/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๕๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) รายละเอียดตามแนบ

10/11/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) รายละเอียดตามแนบ

10/11/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

9 พฤศจิกายน 2564 "วันคล้ายวันสถาปนา     🏥กรมแพทย์ทหารอากาศ"        ✨ครบรอบ 73 ปี✨" องค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับ...
08/11/2021

9 พฤศจิกายน 2564
"วันคล้ายวันสถาปนา
🏥กรมแพทย์ทหารอากาศ"
✨ครบรอบ 73 ปี✨

" องค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาคในปี ๒๕๖๖ "

07/11/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการปิดถนนหน้าคลินิกวัณโรค (เดิม) เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ

🔹ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ปิดเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ตามการก่อสร้างอาคาร)

🔸 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว
และหากต้องใช้เส้นทางกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
05/11/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

จก.พอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศพลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ชวลิต...
05/11/2021

จก.พอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก นภ ตู้จินดา รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ กำลังพล กองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ได้ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

✨Application RTAF BUS🚎🚌🚎กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น รถยนต์โดยสารสวัสดิการ ทอ. เส้นทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.แล...
03/11/2021

✨Application RTAF BUS🚎🚌🚎

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น รถยนต์โดยสารสวัสดิการ ทอ. เส้นทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

▶️ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ ใน Google play เฉพาะระบบ Android เท่านั้น

✨Application RTAF BUS✨
😊ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการยัง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
😊แสดงพิกัด ระยะเวลาในการรอคอย และจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร

✨Application RTAF BUS🚎🚌🚎

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น รถยนต์โดยสารสวัสดิการ ทอ. เส้นทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

▶️ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ ใน Google play เฉพาะระบบ Android เท่านั้น

✨Application RTAF BUS✨
😊ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการยัง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
😊แสดงพิกัด ระยะเวลาในการรอคอย และจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร

MV เพลงใจถึงใจไปทันที
03/11/2021
MV เพลงใจถึงใจไปทันที

MV เพลงใจถึงใจไปทันที

เพลงใจถึงใจไปทันทีเนื้อร้อง:ทำนอง กร ท่าแคขับร้องโดย ดย.ทอ.อย.จัดทำโดย กองการภาพและผลิตสื่อ สำนักกิจการพลเ...

การตรวจคัดกรองโควิด -๑๙ ให้แก่ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ ณ ที่ตั้งดอนเมืองพลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์...
01/11/2021

การตรวจคัดกรองโควิด -๑๙ ให้แก่ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด -๑๙ ให้แก่ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ /หัวหน้าคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)ในนักเรียนและทหารกองประจำการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

ทั้งนี้ คณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)ในนักเรียน และทหารกองประจำการ ได้พิจารณากำหนดมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มนักเรียนและทหารกองประจำการ ในการเตรียมรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๒,๐๙๒ คน โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมปฏิบัติงาน ในการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ในทหารใหม่ทุกคน หลังจากนั้นจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในระหว่าง ๗ - ๑๔ วัน และจะทำการกักตัวทหารใหม่ในหน่วยที่ตั้งเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยมีมาตรการ Bubble and seal นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ดอนเมือง) ในการรองรับทหารใหม่ที่มีผลตรวจพบว่าติดเชื้อ เพื่อเข้าทำการรักษาพยาบาลต่อไป

Good Boy Good SoldierGood ManFor my Country ✅ความเป็นอยู่ของทหารยุคใหม่ ผลิตโดย กร.ทอ.https://youtu.be/ItdQlbcPu5g
30/10/2021
Good Boy Good Soldier Good Man For my Country , ROYAL THAI AIR FORCE

Good Boy
Good Soldier
Good Man
For my Country

✅ความเป็นอยู่ของทหารยุคใหม่
ผลิตโดย กร.ทอ.

https://youtu.be/ItdQlbcPu5g

กองทัพอากาศพร้อมที่จะสร้างวินัย ปลุกจิตสำนึกสร้างคนดีสู่สังคมพร้อมความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นเหม.....

"จก.พอ.ตรวจเยี่ยมการทดสอบความพร้อมของสถานที่และระบบปฏิบัติการภารกิจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้กับ...
29/10/2021

"จก.พอ.ตรวจเยี่ยมการทดสอบความพร้อมของสถานที่และระบบปฏิบัติการภารกิจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้กับทหารกองประจำการผลัดใหม่"

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดสอบความพร้อมของสถานที่ และระบบปฏิบัติการภารกิจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้กับทหารกองประจำการผลัดใหม่ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ โดยมี พลอากาศตรีเพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะทำงานป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในนักเรียนทหารและทหารกองประจำการ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นพดนัย ชัยสมบูรณ์ รอง ผู้อำนวยการศูนย์​ปฏิบัติการ​แพทย์​ทหารอากาศ​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ (ฝ่ายยุทธการ)​ ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมฯ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๔ ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ

พิธีกล่าวอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ท...
29/10/2021

พิธีกล่าวอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกล่าวอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ให้แก่ทหารกองประจำการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงรับประทานอาหารทหารกองประจำการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

29/10/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๗ อัตรา) รายละเอียดตามแนบ

29/10/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) รายละเอียดตามแนบ

คุณสุนทรียา ทิพทัส (พยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 9) พร้อมด้วยครอบครัว พลอากาศตรี พินิจ ทิพทัส (อดีตรองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ...
28/10/2021

คุณสุนทรียา ทิพทัส (พยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 9) พร้อมด้วยครอบครัว พลอากาศตรี พินิจ ทิพทัส (อดีตรองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ) มอบขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติงานภารกิจ COVID-19 โดยมี นาวาอากาศเอก นภ ตู้จินดา รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

✨นโยบายเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ         พ.ศ.๒๕๖๕ ✨    พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์     เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
28/10/2021

✨นโยบายเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๕ ✨

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

✨นโยบายเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๖๕ ✨

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕
25/10/2021

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๕

Photos from รพ.ทหารอากาศ - สีกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ's post
25/10/2021

Photos from รพ.ทหารอากาศ - สีกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ's post

#งานกาชาดออนไลน์อีกปีนะ 🎊 14 -27 ธันวาคม 2564 🎊http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com. ปีนี้พัฒนาแพลตฟ...
15/10/2021

#งานกาชาดออนไลน์อีกปีนะ
🎊 14 -27 ธันวาคม 2564 🎊
http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com
.

ปีนี้พัฒนาแพลตฟอร์มให้ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย
และสนุกเสมือนจริงขึ้นเยอะเลย …

เป็นห่วงมากๆ นะ
รออีกนิดคงได้พบกันในงานอีกครั้ง

สนุกไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน กับงานกาชาดที่ทุกคนคุ้นเคย 🎊

#คิดถึงนะงานกาชาด
#งานกาชาดออนไลน์2564

#งานกาชาดออนไลน์อีกปีนะ
🎊 14 -27 ธันวาคม 2564 🎊
http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com
.

ปีนี้พัฒนาแพลตฟอร์มให้ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย
และสนุกเสมือนจริงขึ้นเยอะเลย …

เป็นห่วงมากๆ นะ
รออีกนิดคงได้พบกันในงานอีกครั้ง

สนุกไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน กับงานกาชาดที่ทุกคนคุ้นเคย 🎊

#คิดถึงนะงานกาชาด
#งานกาชาดออนไลน์2564

#คิดถึงนะงานกาชาด อิโมจิไหนบ่งบอกความเป็นงานกาชาดที่คุณกำลังคิดถึงบ้าง🥳🤡👹🙀😹🥬🥝🍍🍖🍟🥟🍧🍦🍿🎪🎯🎰🎲🚚🚌🚕🚃🎡🏰💰🩸🩺🎊📮🔍… คิดถึงกันบ้างรึเปล...
15/10/2021

#คิดถึงนะงานกาชาด

อิโมจิไหนบ่งบอกความเป็นงานกาชาดที่คุณกำลังคิดถึงบ้าง

🥳🤡👹🙀😹🥬🥝🍍🍖🍟🥟🍧🍦🍿🎪🎯🎰🎲🚚🚌🚕🚃🎡🏰💰🩸
🩺🎊📮🔍

… คิดถึงกันบ้างรึเปล่า 😉

#คิดถึงนะงานกาชาด

อิโมจิไหนบ่งบอกความเป็นงานกาชาดที่คุณกำลังคิดถึงบ้าง

🥳🤡👹🙀😹🥬🥝🍍🍖🍟🥟🍧🍦🍿🎪🎯🎰🎲🚚🚌🚕🚃🎡🏰💰🩸
🩺🎊📮🔍

… คิดถึงกันบ้างรึเปล่า 😉

Photos from โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.'s post
13/10/2021

Photos from โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.'s post

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
13/10/2021

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

12/10/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ผกง.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

12/10/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ แผนกพัสดุ กวภ.พอ.)รายละเอียดตามแนบ

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นปร...
11/10/2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และเลื่อนยศสูงขึ้น รวมจำนวน ๑๕ คน โดยมี ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ ชั้น๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอ...
05/10/2021

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
รับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC) ณ ห้องประชุมพอ.๒ และผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม พอ.๑
นอกจากนี้ กำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ที่ตั้งหน่วย ได้รับชมการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ผ่านระบบเครือข่าย IP TV และระบบ Cable TV ทอ. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

05/10/2021

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2565
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

จงรักภักดี
สำนึกหน้าที่
สามัคคี
เสียสละ

"ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยทหาร"

05/10/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) รายละเอียดตามแนบ

พิธีแสดงความยินดีแก่ ผบช.พอ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ท...
05/10/2021

พิธีแสดงความยินดีแก่ ผบช.พอ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศได้เป็นผู้แทน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมให้โอวาท โดยมี ผบช.พอ. ผอ.สวบ.ทอ. หน.นขต.พอ. หน.นขต.บก.พอ. และฝอ.ประจำผบช.พอ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องโถง ชั้น 3 สนง.ผบช.พอ.

พร้อมกันนี้ นาวาอากาศเอกนภ ตู้จินดา รองเสธ.พอ.ได้นำคณะฝ่ายอำนวยการประจำ ผบช.พอ. เข้ากล่าวแสดงความยินดีและมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องทำงาน ผบช พอ. และผู้แทนฝ่ายอำนวยการประจำผบช.พอ. ได้เป็นผู้แทน บุคลากร พอ.เข้ากล่าวแสดงความยินดีและมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ นาวาอากาศเอก นภ ตู้จินดา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเสนาธิการกรมแพทย์ทการอากาศ ณ ห้องทำงาน ผบช.พอ.เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สนง.ผบช. ชั้น 3 อาคาร บก.พอ.

พิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พ...
04/10/2021

พิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก นภ ตู้จินดา รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย
- พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
- นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนี ผอ.กองวิทยาการพอ.
- นาวาอากาศเอกหญิง ทศา มหาวัฒนะ ผอ.กองเวชบริภัณฑ์ พอ.
- นาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ์อุดม ผอ.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ.

เข้าร่วมทำพิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศได้แก่ พระพุทธรูปคุ้มเกล้า ณ หอพระโรจนนิล , ศาลพระชัยมงคล (พ่อปู่เสือสมิง)​ ,ศาลเทวดาไทรทอง ณ บริเวณด้านข้างอาคารคุ้มเกศฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ณ วพอ.พอ.และพระภูมิเจ้าที่ประจำ บก.พอ. เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ ผบช. พอ. และหน.นขต.พอ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

✨พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ราชการ"เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ"พลอากาศเอก ธนวิตต สกุลแสงประภา ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอ...
01/10/2021

✨พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ราชการ
"เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ"

พลอากาศเอก ธนวิตต สกุลแสงประภา ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ

ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ ได้ขึ้นกล่าวแถลง “นโยบายการบริหาร กรมแพทย์ทหารอากาศ “ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านระบบ zoom เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ที่อยู่

171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Bangkok
10220

page กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยไม่หวังผลประโยชน์กำไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.medical.rtaf.mi.th ผู้จัดทำ page : สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมแพทย์ทหารอากาศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025345422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
ตรวจโรคประปีเดือน พ.ค.ต้องไปตรวจหรือเปล่าครับ
6671 #ใช้หนี้ 100ปี? ! เบื้องลึก จริงไหมที่ไทยต้องใช้หนี้กู้100 ปี แล้วแก้อย่างไร
ไม่ทราบว่า มีบุคลกรที่คล้ายคลึง​ในรูปมั้ยครับ รูปอาจจะไม่ชัดเจนเพราะเจ้าตัว(บุคคลในรูป)​เป็นคนเบลอสังกัดและชื่อหมด แต่จากตราหน้าชื่อโรงพยาบาล คาดว่าสังกัดใน กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลฯ ครับ ส่วนเรื่องคือ บุคคลในภาพโกงค่ามัดจำ หน้ากากอนามัยเพื่อนผมไปเป็นเงินทั้งสิ้นราวๆ 16,000บาทครับ ตอนนี้เพื่อนผมได้ดพเนินการแจ้งความแล้ว จึงอยากขอความกรุณาทางผู้ใหญ่ติดตามเรื่องให้ด้วยครับ
เรื่องที่จอดรถ คนมาบริจาคเลือดครับ เป็นประจำคนมาบริจาคเลือดไม่มีที่จอด แต่มีที่จอดรถเขียนว่าสำรองให้คนบริจาคเลือด
ขออนุญาติ สอบถามนะครับ งบประมานใหม่จะถึงนี้ สหกรณ์กรมแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนค้ำสหกรมั้ยครับ ตามนโยบายปัจจุบัน หาคนคนค้ำยากมาก ตอนนี้พวกผมลำบากมากครับ ขอให้กลับมาเป็นนะโยบาย คนค้ำแบบเดิมได้มั้ยครับ
ไม่ทราบว่า รู้จัก บุคคลนี้ไหมครับ ยังไงรบกวนตามหาด้วยนะครับ อ่านให้ถึง ปล. ครับ
ติดต่อขอใบเกรดผลการเรียนของ กองร้อยพลพยาบาล ได้ที่..ใดคับ
ใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรง เด็กอายุ17ปี มีบริการจัดฟัน ดัดฟันหรือไม่คะ
เห็นมีแต่คำถาม แต่ไม่เห็นมีคำตอบให้เลย
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/