แพทยสภา

แพทยสภา เพจทางการของ "แพทยสภา" ประชาสัมพันธ์ มติ กิจกรรม เพื่อคุ้มครองแพทย์และประชาชน

The Medical Council of Thailand

เปิดเหมือนปกติ

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 107 "ภาวะการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง".บทความโดยนพ.พล อนันตวราศิลป์ และ นพ.อานุภาพ พันธุ์คงท...
23/09/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 107 "ภาวะการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง"
.
บทความโดย
นพ.พล อนันตวราศิลป์ และ นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
------------------------------------

#แพทยสภา #หมอชวนรู้

แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”เนื่องในวันครบรอบ ๕๐ ปี ว...
22/09/2021

แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”
เนื่องในวันครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
....................................................................

แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”
เนื่องในวันครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
....................................................................

แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาอุปนายกแพทยสภา คนที่1-------------------------------ที่ได้รับการแต่งตั...
21/09/2021

แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
อุปนายกแพทยสภา คนที่1
-------------------------------
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
"นายกสภามหาวิทยาลัย"
ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทยสภาขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
อุปนายกแพทยสภา คนที่1
-------------------------------
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
"นายกสภามหาวิทยาลัย"
ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครับ .ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มาเรียนรู้เรื่องของ VITT และ Myocarditis ที่อาจเกิดขึ้นหลังการไ...
20/09/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครับ
.
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มาเรียนรู้เรื่องของ VITT และ Myocarditis ที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 ว่าพบได้มากน้อยแค่ไหน มีอาการอะไร จะวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างไร….

กรมการแพทย์ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัด conference online เรื่อง VITT and Myocarditis ผ่าน FB Live ในวันอังคารที่ 21 กย.เวลา 13.30 น. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังนี้

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม (นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล moderator

รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

นพ.ชนินันท์ สนธิไชย กรมควบคุมโรค

ทาง FB Live ตาม link นี้ครับ
https://m.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-643148052494633/?ref=page_internal

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 106 "โบกมือลาข้อเข่าเสื่อมเริ่มได้ที่ตัวเรา"------------------------------------.บทความโดยผศ.ดร.นพ.สิน...
17/09/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 106 "โบกมือลาข้อเข่าเสื่อมเริ่มได้ที่ตัวเรา"
------------------------------------
.
บทความโดย
ผศ.ดร.นพ.สินธิป พัฒนะคูหา
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
------------------------------------
#แพทยสภา

แพทยสภามอบภาพที่ระลึกแก่ พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์        เนื่องในโอกาสขอบคุณที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนวิจัย ประ...
14/09/2021

แพทยสภามอบภาพที่ระลึกแก่ พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
เนื่องในโอกาสขอบคุณที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2564
.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคณะกรรมการแพทยสภา มอบภาพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ระลึกแก่ พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เนื่องในโอกาสขอบคุณที่ท่านได้มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2564 แก่แพทยสภา เป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

******************************************************

แพทยสภามอบภาพที่ระลึกแก่ พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
เนื่องในโอกาสขอบคุณที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2564
.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคณะกรรมการแพทยสภา มอบภาพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ระลึกแก่ พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เนื่องในโอกาสขอบคุณที่ท่านได้มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2564 แก่แพทยสภา เป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

******************************************************

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 105 "เคล็ดลับบอกลาปัญหาเรื่องเท้าในผู้หญิงใส่ส้นสูง"------------------------------------ .บทความโดยพญ....
09/09/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 105 "เคล็ดลับบอกลาปัญหาเรื่องเท้าในผู้หญิงใส่ส้นสูง"
------------------------------------
.
บทความโดย
พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
------------------------------------
.
#แพทยสภา

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 104 "บาดเจ็บที่ศีรษะ"------------------------------------.บทความโดยนพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟักราชวิทยาลัยประสา...
02/09/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 104 "บาดเจ็บที่ศีรษะ"
------------------------------------
.
บทความโดย
นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
------------------------------------
.
#แพทยสภา

++++แสดงความยินดี ++++แพทยสภาขอแสดงความยินดี.กับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2. เนื่องในโอกาสที่ได้รับ...
30/08/2021

++++แสดงความยินดี ++++

แพทยสภาขอแสดงความยินดี
.
กับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2
.
เนื่องในโอกาสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 854 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ให้ดำรงตำแหน่งเป็น "คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

**********************************

++++แสดงความยินดี ++++

แพทยสภาขอแสดงความยินดี
.
กับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2
.
เนื่องในโอกาสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 854 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ให้ดำรงตำแหน่งเป็น "คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

**********************************

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 103 (ok gesture)"ทำงานร่วมกัน สร้างได้ตั้งแต่วัยเด็ก"------------------------------------.บทความจากพญ....
27/08/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 103 (ok gesture)
"ทำงานร่วมกัน สร้างได้ตั้งแต่วัยเด็ก"
------------------------------------
.

บทความจาก
พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
…………………………………………………..
.

วันนี้ครับ ตอน 12.50 น.เรียนเชิญสมาชิกแพทยสภา ทานข้าวเที่ยงแล้ว มา updated ความรู้ กับ กิจกรรม ชวนหมอรู้ "ชวนหมอรู้" COV...
26/08/2021

วันนี้ครับ ตอน 12.50 น.
เรียนเชิญสมาชิกแพทยสภา
ทานข้าวเที่ยงแล้ว มา
updated ความรู้ กับ กิจกรรม ชวนหมอรู้
"ชวนหมอรู้" COVID-19 ครั้งที่ 4
ทาง facebook lived แพทยสภา
.
Post COVID and mental care
.
เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมั่นใจ
.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 - 14.50 น.
(Video conference ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา)
.
Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
Rehabilitation care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
.
Mental care in COVID-19's patient and health care personal
วิทยากร
👉🏼 ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
.
#ผู้ดำเนินรายการ
👉🏼 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ค่ะ🎉🩺
(ลิ้งข่าวนกใส่ให้ค่า)
------------------------------------
#ชวนหมอรู้ #แพทยสภา #COVID19

วันนี้ครับ ตอน 12.50 น.
เรียนเชิญสมาชิกแพทยสภา
ทานข้าวเที่ยงแล้ว มา
updated ความรู้ กับ กิจกรรม ชวนหมอรู้
"ชวนหมอรู้" COVID-19 ครั้งที่ 4
ทาง facebook lived แพทยสภา
.
Post COVID and mental care
.
เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมั่นใจ
.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 - 14.50 น.
(Video conference ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา)
.
Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
Rehabilitation care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
.
Mental care in COVID-19's patient and health care personal
วิทยากร
👉🏼 ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
.
#ผู้ดำเนินรายการ
👉🏼 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ค่ะ🎉🩺
(ลิ้งข่าวนกใส่ให้ค่า)
------------------------------------
#ชวนหมอรู้ #แพทยสภา #COVID19

เชิญ สมาชิกแพทยสภา เข้าร่วมกิจกรรม "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำไปใช้...
24/08/2021

เชิญ สมาชิกแพทยสภา
เข้าร่วมกิจกรรม
"ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4
เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมั่นใจ
.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 - 14.50 น.
(Video conference ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา)
.
Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
Rehabilitation care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
.
Mental care in COVID-19's patient and health care personal
วิทยากร
👉🏼 ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
.
#ผู้ดำเนินรายการ
👉🏼 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

------------------------------------
#ชวนหมอรู้ #แพทยสภา #COVID19

เชิญ สมาชิกแพทยสภา
เข้าร่วมกิจกรรม
"ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4
เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมั่นใจ
.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 - 14.50 น.
(Video conference ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา)
.
Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
Rehabilitation care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
.
Mental care in COVID-19's patient and health care personal
วิทยากร
👉🏼 ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
.
#ผู้ดำเนินรายการ
👉🏼 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

------------------------------------
#ชวนหมอรู้ #แพทยสภา #COVID19

📢🩺 #แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ"ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4.Post COVID and mental care.เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค...
24/08/2021

📢🩺 #แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ
"ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4
.
Post COVID and mental care
.
เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมั่นใจ
.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 - 14.50 น.
(Video conference ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา)
.
Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
Rehabilitation care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
.
Mental care in COVID-19's patient and health care personal
วิทยากร
👉🏼 ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
.
#ผู้ดำเนินรายการ
👉🏼 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ค่ะ🎉🩺
.

https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/791

------------------------------------
#ชวนหมอรู้ #แพทยสภา #COVID19

📢🩺 #แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ
"ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4
.
Post COVID and mental care
.
เพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
และ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมั่นใจ
.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 - 14.50 น.
(Video conference ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา)
.
Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
.
Rehabilitation care in Post COVID infection
วิทยากร
👉🏼 รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
.
Mental care in COVID-19's patient and health care personal
วิทยากร
👉🏼 ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
.
#ผู้ดำเนินรายการ
👉🏼 นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ค่ะ🎉🩺
.

https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/791

------------------------------------
#ชวนหมอรู้ #แพทยสภา #COVID19

ประกาศ !!!!!!!คุณหมอ ที่ลงทะเบียนฉีด รอบ 3 ประกาศแล้ว เช็ค ว่าได้ หรือไม่ได้ที่ http://policehospital.org/pgh-co-vaccine...
23/08/2021

ประกาศ !!!!!!!
คุณหมอ ที่ลงทะเบียนฉีด รอบ 3 ประกาศแล้ว
เช็ค ว่าได้ หรือไม่ได้ที่

http://policehospital.org/pgh-co-vaccine-registration/

//////
ถ้าท่านใดจะลงเพิ่มเติม
แพทยสภาเปิดลงทะเบียน
รับวัคซีน Pfizer (รอบสุดท้าย)
ผ่าน MD eService “รอบที่ 4”
2 วันสุดท้าย!!
ตั้งแต่ วันนี้..ถึง เวลา 08.00น. 25 ส.ค.64
“เพื่อฉีดใน กทม. วันที่ 26 – 27 ส.ค.64”
.

สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ ที่ MD E-Service
https://doctor.tmc.or.th
.

พบปัญหาเรื่อง "การลงทะเบียน" สอบถาม ที่ 02-5901886
พบปัญหาเรื่อง "pin code" สอบถาม ที่ 02-5901887
ท่านสามารถสอบถามได้ในวันเวลาราชการ จ.-ศ. 08.30-16.30 น.
หรือ Inbox ที่ Facebook เพจ แพทยสภา

เกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับแพทยสภา
คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/789

ประกาศ !!!!!!!
คุณหมอ ที่ลงทะเบียนฉีด รอบ 3 ประกาศแล้ว
เช็ค ว่าได้ หรือไม่ได้ที่

http://policehospital.org/pgh-co-vaccine-registration/

//////
ถ้าท่านใดจะลงเพิ่มเติม
แพทยสภาเปิดลงทะเบียน
รับวัคซีน Pfizer (รอบสุดท้าย)
ผ่าน MD eService “รอบที่ 4”
2 วันสุดท้าย!!
ตั้งแต่ วันนี้..ถึง เวลา 08.00น. 25 ส.ค.64
“เพื่อฉีดใน กทม. วันที่ 26 – 27 ส.ค.64”
.

สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ ที่ MD E-Service
https://doctor.tmc.or.th
.

พบปัญหาเรื่อง "การลงทะเบียน" สอบถาม ที่ 02-5901886
พบปัญหาเรื่อง "pin code" สอบถาม ที่ 02-5901887
ท่านสามารถสอบถามได้ในวันเวลาราชการ จ.-ศ. 08.30-16.30 น.
หรือ Inbox ที่ Facebook เพจ แพทยสภา

เกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับแพทยสภา
คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/789

"กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ".เรียน ท่านสมาชิกแพทยสภาที่นับถือ        ตามที่ท่านลงทะเบียนขอสิทธิวัคซีน Pfizer ไว้...
22/08/2021

"กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม "
.
เรียน ท่านสมาชิกแพทยสภาที่นับถือ

ตามที่ท่านลงทะเบียนขอสิทธิวัคซีน Pfizer ไว้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ในโครงการร่วมของ การฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา สำหรับแพทย์ที่ตกสำรวจ ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
.
1. ระบบ MD eService จะตรวจสอบขั้นตอนต้นว่าท่านเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิกรอกเพื่อเข้าระบบประสานการจองวัคซีน
.
2. ระบบจะให้สิทธิท่านจอง วันฉีด กับ รพ.ตำรวจ (เพื่อส่งข้อมูลให้ให้ตรวจเงื่อนไขกับหมอพร้อม) โดยการได้สิทธิ์ต้องเป็นไปตามข้อ 3
.
3. เงื่อนไข การได้สิทธิ์ ของท่านต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด โดยทาง รพ.ตร.จะตรวจสอบ หากไม่ตรงจะไม่มีการประกาศรายชื่อลงทะเบียน (ซึ่งบางท่านข้อมูลไม่ตรงกับหมอพร้อมต้องรีบติดต่อ แพทยสภา) โดยมี เงื่อนไข ที่ สธ.ประกาศดังนี้
.
หลักเกณฑ์ 1. ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ - ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
หลักเกณฑ์ 2. ได้รับวัคซีนเข็มแรกชนิดใดๆ Sinovac/Sinopharm/AstraZeneca มาเกิน 4 สัปดาห์ - ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
หลักเกณฑ์ 3. ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm 2 เข็ม มาเกิน 4 สัปดาห์- ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 4. ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 5. ได้รับวัคซีน Sinovac - AstraZeneca -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 6. ได้รับวัคซีน Sinopharm - AstraZeneca -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 7. ได้รับวัคซีน เข็ม 3 เป็น AstraZeneca แล้ว หรือได้รับวัคซีน Pfizer มาก่อนแล้ว-ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
4. เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นผ่าน หลักเกณฑ์ 1-3 แล้วจะประกาศให้ท่านมารับการฉีดในเว็บไซด์ของ รพ.ตำรวจ
.
5.*สำคัญ*ในวันที่ขอรับการฉีด
5.1 ท่านโปรดนำบัตร หรือ เอกสารแสดงตนว่าเป็นแพทย์ติดไปเพื่อใช้สิทธิด้วย
5.2 เงื่อนไขของท่านต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด
.
หากข้อมูลไม่ตรง หลักเกณฑ์ 1. -3. อาทิ มีการฉีดล่วงหน้าไปแล้วหลังลงทะเบียนในระบบ เช่นได้รับ ไฟเซอร์จาก โรงพยาบาลของท่านแล้ว หรือตรวจพบว่า ตรงกับ ข้อห้าม 4.-7. ที่ -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer และ ห่างจากเข็มสุดท้ายไม่เกิน 4 สัปดาห์
.
ซึ่งทาง รพ.ตร.จะตรวจสอบกับหมอพร้อมอย่างละเอียดหน้างาน ทุกราย แบบโปร่งใส ท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน*
.
*ดังนั้นท่านโปรดตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ในหมอพร้อม ก่อนเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ หากผิดพลาดต้องติดต่อหมอพร้อมแก้ไขก่อน และแจ้งสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาทราบ (เนื่องจากพบว่ามีบางท่านระบบบันทึกไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น ลงว่าฉีดไปแล้ว โดยยังไม่ได้ฉีด ต้องไปแก้ที่ข้อมูล มิเช่นนั้น ท่านนั้นจะเสียสิทธิ เพราะ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ รพ.ตำรวจ จะไม่มีการอนุโลมนะครับ)
.
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ต้องประสานในเวลาจำกัด หลายหน่วยงาน ในหลายเงื่อนไขในการรับวัคซีนครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานมีน้อยพยายามทำเต็มที่แล้วยังอาจตอบรับทางโทรศัพท์ inbox email ไม่รวดเร็วทันที ทำให้บางท่านต้องรอนาน
.
ทั้งนี้แต่พยายามอย่างยิ่งให้สมาชิกส่วนใหญ่ที่รายชื่อตกหล่น ไม่มีหน่วยงานเฉพาะดูแล ได้รับวัคซีนจนครบตามเงื่อนไข
.
สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขในรอบนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะติดตามดูแลให้ในรอบต่อไปที่ทาง สธ.ประกาศ
.
และสำหรับสมาชิกต่างจังหวัด แพทยสภาจะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดของท่านให้พิจารณาวัคซีนตามเงื่อนไขต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
20 สิงหาคม 2564

"กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม "
.
เรียน ท่านสมาชิกแพทยสภาที่นับถือ

ตามที่ท่านลงทะเบียนขอสิทธิวัคซีน Pfizer ไว้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ในโครงการร่วมของ การฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา สำหรับแพทย์ที่ตกสำรวจ ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
.
1. ระบบ MD eService จะตรวจสอบขั้นตอนต้นว่าท่านเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิกรอกเพื่อเข้าระบบประสานการจองวัคซีน
.
2. ระบบจะให้สิทธิท่านจอง วันฉีด กับ รพ.ตำรวจ (เพื่อส่งข้อมูลให้ให้ตรวจเงื่อนไขกับหมอพร้อม) โดยการได้สิทธิ์ต้องเป็นไปตามข้อ 3
.
3. เงื่อนไข การได้สิทธิ์ ของท่านต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด โดยทาง รพ.ตร.จะตรวจสอบ หากไม่ตรงจะไม่มีการประกาศรายชื่อลงทะเบียน (ซึ่งบางท่านข้อมูลไม่ตรงกับหมอพร้อมต้องรีบติดต่อ แพทยสภา) โดยมี เงื่อนไข ที่ สธ.ประกาศดังนี้
.
หลักเกณฑ์ 1. ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ - ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
หลักเกณฑ์ 2. ได้รับวัคซีนเข็มแรกชนิดใดๆ Sinovac/Sinopharm/AstraZeneca มาเกิน 4 สัปดาห์ - ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
หลักเกณฑ์ 3. ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm 2 เข็ม มาเกิน 4 สัปดาห์- ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 4. ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 5. ได้รับวัคซีน Sinovac - AstraZeneca -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 6. ได้รับวัคซีน Sinopharm - AstraZeneca -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
ข้อห้าม 7. ได้รับวัคซีน เข็ม 3 เป็น AstraZeneca แล้ว หรือได้รับวัคซีน Pfizer มาก่อนแล้ว-ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
.
4. เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นผ่าน หลักเกณฑ์ 1-3 แล้วจะประกาศให้ท่านมารับการฉีดในเว็บไซด์ของ รพ.ตำรวจ
.
5.*สำคัญ*ในวันที่ขอรับการฉีด
5.1 ท่านโปรดนำบัตร หรือ เอกสารแสดงตนว่าเป็นแพทย์ติดไปเพื่อใช้สิทธิด้วย
5.2 เงื่อนไขของท่านต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด
.
หากข้อมูลไม่ตรง หลักเกณฑ์ 1. -3. อาทิ มีการฉีดล่วงหน้าไปแล้วหลังลงทะเบียนในระบบ เช่นได้รับ ไฟเซอร์จาก โรงพยาบาลของท่านแล้ว หรือตรวจพบว่า ตรงกับ ข้อห้าม 4.-7. ที่ -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer และ ห่างจากเข็มสุดท้ายไม่เกิน 4 สัปดาห์
.
ซึ่งทาง รพ.ตร.จะตรวจสอบกับหมอพร้อมอย่างละเอียดหน้างาน ทุกราย แบบโปร่งใส ท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน*
.
*ดังนั้นท่านโปรดตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ในหมอพร้อม ก่อนเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ หากผิดพลาดต้องติดต่อหมอพร้อมแก้ไขก่อน และแจ้งสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาทราบ (เนื่องจากพบว่ามีบางท่านระบบบันทึกไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น ลงว่าฉีดไปแล้ว โดยยังไม่ได้ฉีด ต้องไปแก้ที่ข้อมูล มิเช่นนั้น ท่านนั้นจะเสียสิทธิ เพราะ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ รพ.ตำรวจ จะไม่มีการอนุโลมนะครับ)
.
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ต้องประสานในเวลาจำกัด หลายหน่วยงาน ในหลายเงื่อนไขในการรับวัคซีนครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานมีน้อยพยายามทำเต็มที่แล้วยังอาจตอบรับทางโทรศัพท์ inbox email ไม่รวดเร็วทันที ทำให้บางท่านต้องรอนาน
.
ทั้งนี้แต่พยายามอย่างยิ่งให้สมาชิกส่วนใหญ่ที่รายชื่อตกหล่น ไม่มีหน่วยงานเฉพาะดูแล ได้รับวัคซีนจนครบตามเงื่อนไข
.
สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขในรอบนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะติดตามดูแลให้ในรอบต่อไปที่ทาง สธ.ประกาศ
.
และสำหรับสมาชิกต่างจังหวัด แพทยสภาจะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดของท่านให้พิจารณาวัคซีนตามเงื่อนไขต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
20 สิงหาคม 2564

ที่อยู่

ถนน สาธารณสุข 3
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

66025901886

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แพทยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แพทยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด