วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง

วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง รับส่งลูกค้าย่านลาดกระบัง สนามบินสุวรรณภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

04/01/2021
ดีต่อใจไปเลย
09/12/2020

ดีต่อใจไปเลย

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! รถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่ง พร้อมเผย!!! สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2563
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถและผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปี สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง รถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่ได้เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ กลุ่มนี้สามารถใช้บริการช่องทางชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ โดยเมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน และผู้ที่ชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ระหว่างนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กรมการขนส่งทางบกมีช่องทางให้บริการรองรับที่หลากหลายเช่นกัน เช่น บริการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถหรือบริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax), การรับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ภายใต้โครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax), ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการกับกรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแนะนำให้ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นอายุภาษี
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 458,923 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 330,797 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 65,103 คัน ชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 29,242 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 20,484 คัน ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวน 3,756 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 7,777 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 782 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 395 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 351 คัน ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 221 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 15 คัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการภาครัฐที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ปีใหม่นี้เราพร้อมส่ง😆😆 ปล่อยภาพขำๆเอาใจแฟนๆต้อนรับปีใหม่จากใจเพจเราคร๊าบ
07/12/2020

ปีใหม่นี้เราพร้อมส่ง😆😆 ปล่อยภาพขำๆเอาใจแฟนๆต้อนรับปีใหม่จากใจเพจเราคร๊าบ

05/12/2020

วันนี้รถว่าง มอเตอร์ไซค์ร้อนๆ พร้อมบริการลูกค้าครับโทรเรียกใช้ได้เลย ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
โทรถาม 0847991105

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
03/12/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังมีความรุนแรง และผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 90 มาจากรถจักรยานยนต์ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงขอเน้นย้ำ แนะนำ 8 วิธี ขับขี่ปลอดภัย

1. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย หลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกในครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเอง ดังนั้น ในชีวิตประจำวันผู้ขับขี่จะต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่

2. ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง ตรวจสอบระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง สภาพยาง ระบบไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบเปลี่ยนทันที

3. ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่ขับขี่รถเร็ว ขับรถย้อนศร อย่าขึ้นทางเท้า ไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆ หรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

4. เมาไม่ขับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอ หากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่ควรขับขี่เด็ดขาด

5. ไม่ควรขับแซง เปลี่ยนเลนกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิดควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถ

6. หลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณี ได้แก่ บริเวณด้านขวา และด้านหน้า เพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นรถเล็กด้านหน้า ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากกระจกมองหลังจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ที่มีทัศนวิสัยแคบ
ย่อมมีโอกาสเสี่ยงอันตราย

7. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมใส่หมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก. และใส่สายรัดคางให้แน่นกระชับพอดี ในขณะขับขี่ทุกครั้ง และควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้าที่รัดกุม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก หรือเป็นแผลรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

8. ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ล้อและยาง กระจกมองข้าง ท่อไอเสีย ควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ควรดัดแปลง หรือถอดชิ้นส่วนใดออก เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับได้ แต่ต้องขับเป็น คำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในทุกมิติ 8 วิธีในทีนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้น ความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่คือสิ่งสำคัญที่สุด "หยุดประมาท เพื่อความปลอดภัยของทุกคน"

#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
03/12/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

สำนึกความปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวคุณ
หนทางไกล้ไกล ขับขี่ปลอดภัยกันนะครับ

02/12/2020
01/12/2020

วินวิ่งรับส่งผู้โดยสารย่านลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และบริเวณใกล้เคียงครับผม

วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง's cover photo
17/11/2020

วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง's cover photo

วินตลาดนัดสุวรรณภูมิเราพร้อมบริการครับ
17/11/2020

วินตลาดนัดสุวรรณภูมิเราพร้อมบริการครับ

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
11/11/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ New Normal

วางแผนการเดินทาง จองตั๋วล่วงหน้า สแกนไทยชนะ เช็กอิน-เช็กเอาท์ ทั้งบนรถโดยสารและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง

หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบ แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584

05/11/2020
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ คุยโทรศัพท์หรือเล่นโซเชียลขณะขับรถ

ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้โดยสาร
#วินมอไซค์รับจ้าง

กด subscribe ติดตามข่าวด่วนจากเราได้ทันที PR.DLT. NEWS (กรมการขนส่งทางบก)

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
29/10/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก แนะ! ผู้ขับรถระวัง
"7 พฤติกรรมเสี่ยง ที่ไม่ควรทำระหว่างขับรถ"
.
1.ฝ่าฝืนกฎจราจร
ในหลายๆ ครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ มักจะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขับรถไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง ขับรถย้อนศร ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดังนั้น ผู้ขับรถควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
.
2.เมาแล้วขับ
เมาแล้วขับ ถือเป็นอีกพฤติกรรมที่จะให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น เมาแล้วไม่ขับ หากต้องเดินทางหลังจากที่มีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ควรจะใช้บริการรถสาธารณะ หรือโทรศัพท์ให้คนที่ไว้ใจมารับ
.
3.เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
การที่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถนั้น เป็นสาเหตุเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในอันดับต้นๆ เนื่องจากเราเพ่งสมาธิกับโทรศัพท์มือถือแทนการขับรถ ทำให้ความสามารถในการควบคุมรถหายไป หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้อุปกรณ์หรือหาที่ปลอดภัยจอดรถให้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยเดินทางต่อ
.
4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ช่วยชะลอและรั้งตัวเราไว้ไม่ให้กระเด็นจากเบาะหรือตัวรถ ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อมีการเบรกแบบกะทันหันหรือมีการเฉี่ยวชน
.
5. เปลี่ยนเลนกะทันหัน
หลายครั้งผู้ขับรถเปลี่ยนเลนหรือตัดหน้ากระชั้นชิด ส่งผลให้รถคันอื่นๆ ชะลอรถไม่ทันจนทำให้เกิดอุบัติขึ้นในที่สุด ดังนั้นผู้ขับรถจึงควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน
.
6.วางขวดน้ำดื่มไม่เป็นที่
หากขวดน้ำดื่มที่บรรจุน้ำอยู่เต็มขวดกลิ้งไปขัดอยู่ใต้แป้นเบรก ทำให้ผู้ขับรถไม่สามารถเหยียบเบรกได้ รวมไปถึงการถอดรองเท้าแต่ไม่เก็บให้เรียบร้อย รองเท้าอาจจะไหลมากองรวมอยู่ที่บริเวณใต้แป้นเบรกได้เช่นกัน จนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
.
7.หันไปหยิบของที่เบาะหลัง
แม้ว่าจะมีความจำเป็นมากเพียงใด ก็ไม่ควรเอื้อมไปหยิบของที่เบาะหลังในขณะที่กำลังขับรถเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากต้องหยิบจริงๆ ควรหาที่ปลอดภัยจอดรถแล้วจึงหยิบของ จะปลอดภัยที่สุด
.
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก การไม่ประมาทเผลอทำพฤติกรรมเสี่ยง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดคิดบนท้องถนนได้ด้วยตัวคุณเอง

#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

ขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการครับต้องการความช่วยเหลือโทร0847991105
27/10/2020

ขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการครับ
ต้องการความช่วยเหลือโทร0847991105

ลูกค้าไม่มีรถ รีบไปขึ้นรถไฟ เราก็มีทีมงานเร่งให้จนทัน ขอบคุณลูกค้า ขอบคุณวินเบอร์ 31 ลูกค้าถูกใจเราก็แฮปปี้ มีอะไรให้ช่ว...
15/10/2020

ลูกค้าไม่มีรถ รีบไปขึ้นรถไฟ
เราก็มีทีมงานเร่งให้จนทัน ขอบคุณลูกค้า ขอบคุณวินเบอร์ 31
ลูกค้าถูกใจเราก็แฮปปี้ มีอะไรให้ช่วย โทรเลยครับ 0847991105
#พิกัดวินย่านลาดกระบังสุวรรณภูมิและเขตพื้นที่ใกล้เคียง

เรามีทีมงานคุณถาพ เพจวินเราบริการทั่วไปสนใจติดต่อเบอร์ 0847991105
11/10/2020

เรามีทีมงานคุณถาพ เพจวินเราบริการทั่วไปสนใจติดต่อเบอร์ 0847991105

งานบริการ งานยก เราก็มีทีมครับ โทรสอบถามก่อนได้ครับ โทร 0847991105#เป็นกันเองครับ
08/10/2020

งานบริการ งานยก เราก็มีทีมครับ โทรสอบถามก่อนได้ครับ โทร 0847991105
#เป็นกันเองครับ

ต้องการความช่วยเหลือบอกพี่วินได้ครับ #เรามีทีมงานคอยดูแลครับ #คุณบาสรับงาน
28/08/2020

ต้องการความช่วยเหลือบอกพี่วินได้ครับ
#เรามีทีมงานคอยดูแลครับ
#คุณบาสรับงาน

บริการด้วยความเต็มใจ ไปไม่ได้ก็ให้พี่วินช่วย ลูกค้าคือประสบการณ์  ขอบคุณลูกค้าครับ เรียกวินโทร 0847991105
17/08/2020

บริการด้วยความเต็มใจ ไปไม่ได้ก็ให้พี่วินช่วย ลูกค้าคือประสบการณ์ ขอบคุณลูกค้าครับ
เรียกวินโทร 0847991105

วันนี้วันดีขออนุญาตนำ คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก มากฝากทุกท่าน ขอให้ร่ำรวยมีโชคลาภทุกคนครับ สาธุ  สนใจเรียกบริการวิน...
16/08/2020

วันนี้วันดีขออนุญาตนำ คาถามหาลาภ
หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
มากฝากทุกท่าน ขอให้ร่ำรวยมีโชคลาภทุกคนครับ สาธุ
สนใจเรียกบริการวินได้ที่เบอร์ 0847991105

อันไหนเราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันครับ มีปัญหาอะไรให้เราช่วยเหลือพอที่เราจะช่วยได้เราก็ยินดีครับ โทรสอบถามวิน 0847991105 พื...
12/08/2020

อันไหนเราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันครับ
มีปัญหาอะไรให้เราช่วยเหลือพอที่เราจะช่วยได้เราก็ยินดีครับ โทรสอบถามวิน 0847991105
พื้นที่ ลาดกระบัง สนามบินสุวรรณภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง

ล่าสุดเรามีปัญหาเรื่องการติดต่อระหว่างลูกค้ากับพี่วิน สุดท้ายกว่าจะติดต่อได้ ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณพี่วิน ขอโทษลูกค้...
29/07/2020

ล่าสุดเรามีปัญหาเรื่องการติดต่อระหว่างลูกค้ากับพี่วิน
สุดท้ายกว่าจะติดต่อได้ ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณพี่วิน ขอโทษลูกค้าและขอบคุณลูกค้าครับด้วยครับ
#ตกใจหมดเลย

ลูกค้าย่านลาดกระบัง-ตลาดนัดสุวรรณภูมิ โปรสั่งมื้อเย็นผ่านวิน#เก็บราคาตามค่าวินครับ#ฟรีค่าบริการสั่งซื้อ
27/06/2020

ลูกค้าย่านลาดกระบัง-ตลาดนัดสุวรรณภูมิ โปรสั่งมื้อเย็นผ่านวิน
#เก็บราคาตามค่าวินครับ
#ฟรีค่าบริการสั่งซื้อ

วินก็ส่งอาหารได้ครับขอแค่ลูกค้าโทรมาเรายินดี 0847991105 รสเด็ดยามเย็น😆😆ตุ๊ดระยำ ถนัดยำตลาดนัดสุวรรณภูมิ
19/06/2020

วินก็ส่งอาหารได้ครับขอแค่ลูกค้าโทรมาเรายินดี 0847991105
รสเด็ดยามเย็น😆😆
ตุ๊ดระยำ ถนัดยำตลาดนัดสุวรรณภูมิ

18/06/2020
ต่อใบขับขี่ออนไลน์ วิถีใหม่ของผู้ใช้รถ : รู้เท่ารู้ทัน (15 มิ.ย. 63)

รู้เท่า รู้ทัน เกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ออนไลน์

ห่างหายจากการขับรถบนท้องถนนกันไปนาน เชื่อว่าหลายคนอาจจะเพิ่งได้สังเกตวันหมดอายุของใบขับขี่ของตัวเอง เ....

รับงานนอกครับ ทำได้เราจะทำ บริการรับ-ส่ง และทั่วไปติดต่อมาคุยกันก่อนได้ครับโทร 0847991105#ขอบคุณทีมงาน🏠🏍#ขอบคุณผู้ว่าจ้า...
23/05/2020

รับงานนอกครับ ทำได้เราจะทำ
บริการรับ-ส่ง และทั่วไปติดต่อมาคุยกันก่อนได้ครับ
โทร 0847991105
#ขอบคุณทีมงาน🏠🏍
#ขอบคุณผู้ว่าจ้าง

วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง

สำหรับท่านที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดหรือหมดแล้ว ต้องการจะต่อใบขับขี่ ตอนนี้ทางขนส่งยังไม่เปิดนะครับ สอบถามเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้ง...
21/05/2020

สำหรับท่านที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดหรือหมดแล้ว ต้องการจะต่อใบขับขี่ ตอนนี้ทางขนส่งยังไม่เปิดนะครับ สอบถามเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้งมาตามนี้เลยครับ

1 เข้าไปอบรมในระบบแล้วแคบหน้าจอเก็บไว้
2 เข้าไปโหลดแอพ DLT เพื่อเข้าไปจองคิว

วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง

เพื่อความปลอดภัย ในช่วงนี้เราต้องให้ความสำคัญ
14/05/2020

เพื่อความปลอดภัย ในช่วงนี้เราต้องให้ความสำคัญ

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลี่ยงโควิด-19 เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดการเดินทางทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถ

สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

คนขับ
- ผู้ขับรถและผู้โดยสาร สวมหน้ากากตลอดเวลาเดินทาง
- ผู้ขับต้องสวมหมวกกันน็อค สวมถุงมือ พกแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำสำหรับล้างมือติดตัว
- คนขับที่ป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ
- ผู้ขับรถสามารถ ปฏิเสธผู้โดยสารที่ ไม่สวมหน้ากากได้

ผู้โดยสาร
- ผู้โดยสาร ควรนั่งหันข้างแทนการนั่งคร่อมเบาะ
- พกเจลล้างมือและหมั่นล้างมือบ่อยๆ
- ขอความร่วมมือในการงดคุยโทรศัพท์

ตัวรถ
- ทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ แฮนด์รถ เบาะที่นั่ง หมวกกันน็อค
- กรณีให้บริการผู้โดยสารที่ มีอาการไอ จาม หรือ ไม่สบาย ระหว่างเดินทาง ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทันที

จุดรับส่งวิน
- เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตรในช่วงเวลารอ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มีลูกค้าสอบถามมาหลายราย สำหรับเรื่องค่าโดยสารขออนุญาตเรียนแจ้งดังนี้ครับ -ตามกฎของค่าโดยสารสำหรับการให้บริการรับส่งลูกค้...
13/05/2020

มีลูกค้าสอบถามมาหลายราย สำหรับเรื่องค่าโดยสารขออนุญาตเรียนแจ้งดังนี้ครับ
-ตามกฎของค่าโดยสารสำหรับการให้บริการรับส่งลูกค้าจะคิดตามระยะทางของกรมขนส่ง€€
-สำหรับการวิ่งงานทั่วไปจะคิดค่าขนส่งได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการด้วย ทั้งนี้เราจะมีการคิดค่าบริการดำเนินงานต่อครั้งราคาขึ้นอยู่หน้างานด้วย
หรือลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์
0847991105
#วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

08/04/2020

คุณคิดอย่างไรถ้าวินไทยมีมิเตอร์

วันหยุดพักผ่อน แดดร้อน อยู่บ้านไม่อยากออกจากบ้าน โทรมาหาผมได้ครับยินดี ขอให้ลูกค้าโทรมา 0847991105   ถูกใจและปลอดภัยมอเต...
04/04/2020

วันหยุดพักผ่อน แดดร้อน อยู่บ้านไม่อยากออกจากบ้าน โทรมาหาผมได้ครับยินดี ขอให้ลูกค้าโทรมา 0847991105 ถูกใจและปลอดภัย
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

31/03/2020

รับบริการลูกค้า เอกสาร งานต่างๆ ส่งอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อ 0847991105 บริการถูกใจ ห่างไกลโควิด
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ลูกต้องการอะไรเรายินดีบริการครับ ในยามนี้เราต้อง ส่งห่างๆ แบบห่วงๆ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
29/03/2020

ลูกต้องการอะไรเรายินดีบริการครับ
ในยามนี้เราต้อง ส่งห่างๆ แบบห่วงๆ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
24/03/2020

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ที่อยู่

วินตลาดนัดสุวรรณภูมิ
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 14:00 - 20:00
อังคาร 14:00 - 20:00
พุธ 14:00 - 20:00
พฤหัสบดี 14:00 - 20:00
ศุกร์ 14:20 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

0847991105

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้างผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

120รับ120หาเงินได้ไม่ยาก https://bit.ly/2KIxeFg