องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, หน่วยงานราชการ, อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 2 เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน, Bangkok.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13/10/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา 128 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
13/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 บุคลากรกองพัฒนานานักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมงานครบรอบการสถาปนา 128 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ พิธีสักการะพระพุทธเจ้าองค์ดำ พระอวโลกิเตศวร และเจ้าแม่กวนอิม พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงและพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ พิธีบูชาพระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ พิธีบวงสรวงพระพิเนศ พิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระชัยมงคล และเจ้าที่ พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ณ หอประชุมภัทรมหาราช ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 47 ทุน

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
09/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣"เราสร้างกิจกรรม เพราะกิจกรรมสร้างเรา"✨องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ามาเป็นอนุกรรมการอ...
08/10/2020

📣"เราสร้างกิจกรรม เพราะกิจกรรมสร้างเรา"✨
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ามาเป็นอนุกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ 🔥❤️

👉เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
👉ส่งใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

💯✨สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณสมบัติและใบสมัคร ได้ที่ลิ้งโพสนี้
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H4OPxBHCMAq4e1ZK4MLXyWUXCsVweIa6?fbclid=IwAR0yvC3zSZhcm2G1LwOrHBQ1JZpLRYzsbrwl7Sp4a0fgBxKQSBV0SW6dnGA

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
08/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การจัดตั้งชมรมของนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

04/10/2020
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

VTR วัฒนธรรม สยามประเทศ
วันเสาร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ขอเชิญชมการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ( วัฒนธรรม สยามประเทศ ) โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ รุ่นพรหมศาสตร์ รุ่น ๖๐ สาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมภัทรทหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนทุกๆท่านมารับชมกันนะครับ/ค่ะ
วันที่แสดง ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓
๒ รอบ
รอบที่ ๑ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ( ที่นั่งเต็มแล้ว )
รอบที่ ๒ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ติดต่อจองบัตรได้ที่ ......
[email protected] : arm1201
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๘-๙๖๐-๒๖๘๘
ราคาบัตรละ โซน A ๕๐ บาท
โซน B ๔๐ บาท
โซน C ๓๐ บาท
#เรื่องวัฒนธรรมสยามประเทศ #วิจัยสร้างสรรค์ #รุ่นพรหมศาสตร์ #นาฏศิลป์และการละคร #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #วิจัยแห่งปฏิมากรรมและแรงศรัทธา #วิจัยแห่งการอนุรักษ์ #วิจัยแห่งจิตรกรรมแห่งคำสอน #วิจัยแห่งความเชื่อและพิธีกรรม #แล้วพบกัน #เร็วๆนี้

VTR วัฒนธรรม สยามประเทศ
วันเสาร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ขอเชิญชมการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ( วัฒนธรรม สยามประเทศ ) โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ รุ่นพรหมศาสตร์ รุ่น ๖๐ สาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมภัทรทหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนทุกๆท่านมารับชมกันนะครับ/ค่ะ
วันที่แสดง ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓
๒ รอบ
รอบที่ ๑ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ( ที่นั่งเต็มแล้ว )
รอบที่ ๒ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ติดต่อจองบัตรได้ที่ ......
[email protected] : arm1201
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๘-๙๖๐-๒๖๘๘
ราคาบัตรละ โซน A ๕๐ บาท
โซน B ๔๐ บาท
โซน C ๓๐ บาท
#เรื่องวัฒนธรรมสยามประเทศ #วิจัยสร้างสรรค์ #รุ่นพรหมศาสตร์ #นาฏศิลป์และการละคร #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #วิจัยแห่งปฏิมากรรมและแรงศรัทธา #วิจัยแห่งการอนุรักษ์ #วิจัยแห่งจิตรกรรมแห่งคำสอน #วิจัยแห่งความเชื่อและพิธีกรรม #แล้วพบกัน #เร็วๆนี้

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
03/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

3 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง , ชั้น 2 -3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประกาศผลการประเมิน (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้คะแนนเฉลี่...
03/10/2020

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประกาศผลการประเมิน (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้คะแนนเฉลี่ย 93.93 ระดับ A
อยู่อันดับที่ 7 จาก 83 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

#ราชภัฏพระนคร
#องค์การนักศึกษา63
#PNRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
02/10/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญชาวราชภัฏพระนครร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ครบรอบ 128 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

28/09/2020
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาภาค กศ.พบ. รุ่น 51-52 ตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563✨
‼️สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพให้นักศึกษาเข้ารับการตรวจในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (ตึกเซเว่น)

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
27/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

27 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง , ชั้น 2 -3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
26/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

26 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับวันนี้มีการตรวจสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง , ชั้น 2 -3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

25/09/2020

📣ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกชมรม‼️📣

ให้มาติดต่อลงชื่อและข้อมูลส่วนตัวได้ที่ ห้ององค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (ตึกเซเว่น)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 - วันพุธที่ 30 กันยายนนี้
เวลา 10.00-15.00 น. เท่านั้น (หรือช่วงเวลาที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้อง)

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร

ประกาศองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่อง รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสมัครชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓*...
24/09/2020

ประกาศองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสมัครชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
*********************************************

ตามที่องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดจัดวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเลือกสมัครชมรมในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ std-aff.pnru.ac.th เมื่อวันที่ ๗-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสมัครชมรมของแต่ละชมรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถติดตามและตรวจสอบรายชื่อได้ ผ่าน Facebook fanpage องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายพชรพล ถาวรสิน
นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลิ้งค์รายชื่อชมรม จำนวน 15 ชมรม

💡ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- https://drive.google.com/file/d/1QJw_kOdOKkkyu9DOKGGhD_YK0E0uaGxp/view?usp=sharing

💡ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- https://drive.google.com/file/d/1G0shbmaxOdo3zHkD9U0laqY-1foOBGft/view?usp=sharing

💡ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
- https://drive.google.com/file/d/1VqCIU6QcbCcXXSjFj3YOYufzqWjuvWh5/view?usp=sharing

💡ชมรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
- https://drive.google.com/file/d/1zLO8N7KsPhKjbWIyKRQc_K6YJmSw9fUy/view?usp=sharing

💡ชมรมสมาธิคือชีวิต
- https://drive.google.com/file/d/1gwMRKBtq3hmliiY1DnDZQyC_Uhcbuxai/view?usp=sharing

💡ชมรมไทยทำนำไทย
- https://drive.google.com/file/d/1GgNzWBdabksyeeCynM0ta5jzk9EdYJbZ/view?usp=sharing

💡ชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สืบสานงานพระราชดำริ
- https://drive.google.com/file/d/1QZAiQxKv2yr0G70YPaolcjffECcx04sn/view?usp=sharing

💡ชมรมถ่ายภาพ
- https://drive.google.com/file/d/1Jr8TH_Ks1YZDBFVtjS4nKMkZgcEk6y1k/view?usp=sharing

💡ชมรมสันทนาการ
- https://drive.google.com/file/d/1g_t-_urHijXoKisICrLGpnbpmbhTRIai/view?usp=sharing

💡ชมรมพระนครพร้อมพัฒฯ
- https://drive.google.com/file/d/1XXlpyC-pSISZsJDw0O30f7HqMH-qGrZK/view?usp=sharing

💡ชมรมปาฐกถาและการโต้วาที
- https://drive.google.com/file/d/1g4Kt3QumvgseddEkz8Q4m0VyhenmdO74/view?usp=sharing

💡ชมรม PSYCHO CLUB
- https://drive.google.com/file/d/1COycNRSa9HpTg9yW4n6ioSSAqnzajpoQ/view?usp=sharing

💡ชมรมรักษ์อาสา
- https://drive.google.com/file/d/1QbKdhuylalMLiv0xIF6nMUtdX97yl_-Y/view?usp=sharing

💡ชมรม LIVING CACTUS
- https://drive.google.com/file/d/1QRPvzmGzkG7CuSRkC4NUFBynIQYZ6vWg/view?usp=sharing

💡ชมรม AI GENIUS CLUB
- https://drive.google.com/file/d/1PaTGVmih65SpcifaKkAb1hVios9zQY_3/view?usp=sharing

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร
#ชมรมนักศึกษา63

📣กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563✨‼️กิจกรรมหลัก นักศึกษาต้องรับบัตรกิจกรรม‼️(⭐️การตรวจสุขภาพนักศึกษา...
22/09/2020
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2563 และนักศึกษาภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 51 - 52

📣กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563✨

‼️กิจกรรมหลัก นักศึกษาต้องรับบัตรกิจกรรม‼️
(⭐️การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ถือเป็นกิจกรรมหลัก รับคิวอาร์โค้ดกิจกรรม (บัตรกิจกรรม) ตามตารางการตรวจสุขภาพ⭐️)
วันที่ 26-27 กันยายน 2563 และ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (ตึกเซเว่น)

Phranakhon Rajabhat University

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา...
20/09/2020

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.อ. ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองธิการบดี ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำความรู้ ความสามารถ และเครื่องมือที่ได้รับ ไปปรับใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ ท่านองคมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่านอธิการบดี จากราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ได้รับฟังการนำเสนอ กระบวนการต่อยอด “วิศวกรสังคม” และกระบวนการต่อยอดโครงการโดยวิศวกรสังคม ที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่น และได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนและผลักดันโครงการที่วิศวกรสังคมได้นำเสนอ

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร

19/09/2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โครงการอบรม "วิศวกรสังคม (Social Engineer)" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ" ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 ep.11

❌หยุดคิดว่านี่คือการให้สิทธิพิเศษแก่คนหน้าตาดี‼️❌หยุดคิดว่านี่คือการแบ่งชนชั้น‼️“เพราะนี่คือเวทีแห่งการประกวดทูตกิจกรรมท...
17/09/2020

❌หยุดคิดว่านี่คือการให้สิทธิพิเศษแก่คนหน้าตาดี‼️

❌หยุดคิดว่านี่คือการแบ่งชนชั้น‼️

“เพราะนี่คือเวทีแห่งการประกวดทูตกิจกรรมที่ผู้เข้าประกวดทุกคนจะสามารถแสดงตัวตนของตนเองอย่างเท่าเทียม"✨

“การประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5”
👑PNRU AMBASSADOR 2020👑
ติดตามการประกวดได้ทาง Facebook fanpage หรือ Instagram :: @sao.pnru
พบกันอีกครั้งได้ในเร็ว ๆ นี้ ...✨
#ทูตกิจกรรม63
#PNRUAmbassador2020
#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
16/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

วันที่ 16 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการจัดกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลอง'63 รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมภัทรมหาราช การจัดกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลองในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับ ในการกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสิ่งที่นักศึกษาควรทราบระหว่างเข้ามาศึกษา ทั้งยังได้พบปะกับพี่ๆ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และพบกับพี่ๆ นักศึกษาองค์การนักศึกษา พร้อมกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักศึกษาใหม่

ประกาศองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร------------------------------------------เรื่อง ขยายเวลาลงทะเ...
15/09/2020

ประกาศองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
------------------------------------------
เรื่อง ขยายเวลาลงทะเบียนสมัครชมรม วันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
-----------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดจัดวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเลือกสมัครชมรมในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ std-aff.pnru.ac.th เมื่อวันที่ ๗-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ครอบคลุมกับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครชมรม จึงเห็นสมควรขยายเวลาลงทะเบียนสมัครชมรมออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครชมรมในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ std-aff.pnru.ac.th ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสมัครชมรมให้ทราบในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

นายพชรพล ถาวรสิน
นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พร้อมไหม⁉️ กับการประกวดที่ไม่ได้ใช้แค่ความสวยหรือความหล่อเท่านั้น‼️“การประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ...
14/09/2020

พร้อมไหม⁉️ กับการประกวดที่ไม่ได้ใช้แค่ความสวยหรือความหล่อเท่านั้น‼️

“การประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5”
👑PNRU AMBASSADOR 2020👑

ติดตามการประกวดได้ทาง Facebook fanpage หรือ Instagram :: @sao.pnru

พบกันอีกครั้งได้ในเร็ว ๆ นี้ ...✨

#ทูตกิจกรรม63
#PNRUAmbassador2020
#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
14/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

13 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำปี 2563 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษาภาค กศ.พบ.ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเอกภพ จันทร์จอม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ. ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 จ่าอากาศโทพุฒิพงศ์ นกแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
11/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
09/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

วันที่ 9 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการจัดกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลอง'63 รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมภัทรมหาราช การจัดกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลองในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับ ในการกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสิ่งที่นักศึกษาควรทราบระหว่างเข้ามาศึกษา ทั้งยังได้พบปะกับพี่ๆ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และพบกับพี่ๆ นักศึกษาองค์การนักศึกษา พร้อมกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักศึกษาใหม่

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
08/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣📣 นักศึกษาภาคปกติ ที่มีความประสงค์ที่จะขอทุนให้เปล่า ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งได้ที่สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่https://std-aff.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/1/d09c4ba7ebb156a6972924120945fa31.pdf

#องค์การนักศึกษา63#มรภ_พระนคร
07/09/2020

#องค์การนักศึกษา63
#มรภ_พระนคร

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ Young TH Leader & Innovators Club

มีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ รวม 47 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการทำงาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

ทั้งนี้ สมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ได้นำเสนอโครงการการสร้างมูลค่าให้กับ “ผ้าสไบมอญ” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จากการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

#ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์
#ราชภัฏ
#14ราชภัฏ

✨"CREATIVITY IS SHAPING YOU"✨📣ขอเชิญชวนนักศึกษา📣ลงทะเบียนเลือกชมรมที่ชอบ.. สมัครชมรมที่ใช่🎉เปิดโลกกิจกรรม (Online) ประจำ...
07/09/2020

✨"CREATIVITY IS SHAPING YOU"✨

📣ขอเชิญชวนนักศึกษา📣
ลงทะเบียนเลือกชมรมที่ชอบ.. สมัครชมรมที่ใช่🎉

เปิดโลกกิจกรรม (Online) ประจำปี 2563🌏✨
‼️ กิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ‼️

ขั้นตอนการเลือกชมรม..💡
1. เข้าสู่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. เลือก Banner เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563 หรือช่องข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าสู่การเลือกชมรม
3. คลิกที่ชื่อชมรมที่สนใจเพื่อเข้าสู่ Google form สำหรับกรอกข้อมูล
4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

เว็บไซต์ลงทะเบียน :: https://std-aff.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=579

🗓ลงทะเบียนเลือกชมรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 กันยายน 2563
*จำกัดเพียง 250 คน/ชมรมเท่านั้น (ครบตามจำนวน ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนอัตโนมัติ)

#องค์การนักศึกษา63
#เปิดโลกกิจกรรม63
#ราชภัฏพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
06/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี “ชมวิดีทัศน์แนะนำชมรม”กิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2563📣มีชมรมให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เลือกถึง 1...
04/09/2020

📣ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี “ชมวิดีทัศน์แนะนำชมรม”
กิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2563📣

มีชมรมให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เลือกถึง 15 ชมรม ได้แก่

💡ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
🎥 https://youtu.be/wsaM42If6rY

💡ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
🎥 https://youtu.be/i0zPZLlwICo

💡ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
🎥 https://youtu.be/yXN_Wg1Bwp8

💡ชมรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
🎥 https://youtu.be/1Xr5D3PSu6s

💡ชมรมสมาธิคือชีวิต
🎥 https://youtu.be/2jmDEbiB-yI

💡ชมรมไทยทำนำไทย
🎥 https://youtu.be/LWughAmfskQ

💡ชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สืบสานงานพระราชดำริ
🎥 https://youtu.be/sHdQN3SAPxk

💡ชมรมถ่ายภาพ
🎥 https://youtu.be/nxf1OtB4qRM

💡ชมรมสันทนาการ
🎥 https://youtu.be/gVqVnGIVLT8

💡ชมรมพระนครพร้อมพัฒฯ
🎥 https://youtu.be/CK71Kv7yEjg

💡ชมรมปาฐกถาและการโต้วาที
🎥 https://youtu.be/IzqE4NlcxN0

💡ชมรม PSYCHO CLUB
🎥 https://youtu.be/IwqNvwn680Q

💡ชมรมรักษ์อาสา
🎥 https://youtu.be/5k_7IV9C1vM

💡ชมรม LIVING CACTUS

💡ชมรม AI GENIUS CLUB

และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกชมรม
ได้ทาง Facebook fanpage นี้
‼️“กิจกรรมเลือกชมรมเป็นกิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “‼️

แล้วพบกัน 7-11 กันยายนนี้ครับ🎉💕
#องค์การนักศึกษา63
#กิจกรรมชมรม63
#ราชภัฏพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
02/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

วันที่ 2 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการจัดกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลอง'63 รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมภัทรมหาราช การจัดกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลองในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับ ในการกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสิ่งที่นักศึกษาควรทราบระหว่างเข้ามาศึกษา ทั้งยังได้พบปะกับพี่ๆ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และพบกับพี่ๆ นักศึกษาองค์การนักศึกษา พร้อมกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักศึกษาใหม่

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
02/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣📣กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563
เข้าไปกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็น
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพาะกล้ากาซะลอง ‘63
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2563
ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
01/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣📣 ขอเชิญชวน.. นักศึกษาภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 41 - 52 ใช้สิทธิเลือกตั้ง .. ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ.ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบรูณาการ

** นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงตนรับบัตรลงคะแนนเสียงต่อหน้าคณะกรรมการ **

ที่อยู่

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 2 เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+6625448620

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วนจ้า ‼️ งานวิจัย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 📍 มีค่าเสียเวลา 300 บาท ต้องการน้องผู้ชาย ปี 2 - ปี 3 ❌ แค่ตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานครับ บริษัท ชี เซอร์วิส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 369/77 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10220 มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1 พนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการและธุรการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ทำงานนอกสถานที่ได้ ใช้โปรแกรม words excel power point ได้ ขยัน ละเอียด รอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี 2 พนักงาน สนับสนุน Part time คุณสมบัติ การศึกษาขั้นต่ำ ม 6 หรือ ปวช ทำงานนอกสถานที่ได้ เน้นกิจกรรม ขยัน ละเอียด รอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี สนใจติดต่อ คุณอนุรักษ์ 0870496000
โครงการที่เป็นอีกความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมรมTO BE NUMBER ONE มรภ.พระนคร ทางสาขาจิตวิทยาเป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปนะครับ #ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่ #ทำดีที่สุดครับ
อยากได้เงิน 4,000 ไปใช้ง่ายนิดเดียว💸💸💸 ทำงานแปปเดียว❤❤ แค่กดติดตามก้อได้เลย 4,000 บาท ทำงานครั้งเดียว 😘 งานฟรีไม่เสียค่าสมัครสักบาท 💵 💸 งานดีถูกกฎหมาย👮 😚 💓 ขอแค่40คนเท่านั้นนน ย้ำ!มีจำนวนจำกัด ให้สิทธิ์เฉพาะคนปักก 📌 📌 สนใจปักเลยจ้า งานง่ายยยยๆ💕💕🖒🖒
#camphavana #หาสถานที่ 10-400 ท่าน #สถานที่ที่รับจัดเลี้ยงโดยเฉพาะ ❤️🔴❤️🔴❤️🔴❤️🔴❤️🔴 #จัดและตกแต่งให้ตามธีม #ราคาประหยัด #ตามงบ #งบอาหารน้อยลูกค้าต้องเข้าใจ #สอบถามได้นะจร้ะ #ByeNior #ราชภัฏพระนคร #ราชมงคล #พระนคร #ราชภัฏ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา #เกษตรศาสตร์ #ม_บรู #ม_กรุงเทพ #ลาดกระบังพระจอมเกล้า #หัวเฉียว #สตรีวิทย์2 #สว2 #ม_รังสิต #ByeNior2018 #ปาร์ตี้โฟม 🔜 #เลี้ยงบายเนียร์ #เลี้ยงรุ่น #วันเกิด 🎂 🔜 #ตกแต่งสถานที่ให้ด้วย 🔜 #บุฟเฟ่60ท่านขึ้นไปราคาตามงบ 🔴สำหรับน้องๆ #byenior ราคา พิเศษนะค่ะ ☎️ 06-1624-6651 Line iD : @camphavana (อย่าลืมใส่ @)✳️ 👇👇👇👇👇 ╔═.❤️.══════╗ 💥 คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@camphavana 🕹 ╚══════.❤️.═╝
รบกวนฝากประกาศงานสำหรับนิสิตที่ต้องการรายได้พิเศษ 4800 บาท (12 วัน) ค่ะ ขอบคุณค่ะ สนใจ inbox ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเลย ด่วนค่ะ
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานให้น้องๆนักศึกษาจบใหม่ครับ � บริษัททรูเปิดรับสมัครงานด้านงานขายครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับนักขายรุ่นใหม่ไฟแรง � สนใจลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ http://hr.truecorp.co.th/script/cv/index.asp?pos=areasale หรือส่งประวัติมาที่ EMAIL: [email protected]