สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อง พื้นที่แห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ที่มีอยู่โดยรอบในองค์กรแห่งความสุขของพวกเรา
(16)

เปิดเหมือนปกติ

ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2564👈  โดย สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ทุกท่านสามารถด...
30/08/2021

ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2564👈
โดย สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp?SearchType=2
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

พบกันประจำทุกเดือน กับ 👉 #จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. 👈นำเสนอโดยสำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ฉบับประจำเดือนกรกฎ...
30/07/2021

พบกันประจำทุกเดือน กับ 👉 #จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. 👈
นำเสนอโดยสำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ยังคงมีบทความและสาระดี ๆ รวมถึงภารกิจภายในของสำนักงานมานำเสนอเช่นเคย

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp...
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2564👈  ให้บุคลากรได้ท...
30/06/2021

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2564👈
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp...
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

02/06/2021
รายการธรรมสภา

สนทนากับ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา กับทิศทางการก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564👈  ให้บุคลากรได้ทร...
31/05/2021

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564👈 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp?FolderID=6014&PageID=4&OrderByDesc=
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน 2564👈  ให้บุคลากรได้ทรา...
30/04/2021

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน 2564👈 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp?FolderID=6014&PageID=4&OrderByDesc=
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม 2564👈ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานโดย สำนักปร...
01/04/2021

ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม 2564👈
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
โดย สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/document/Ext25623/25623923_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

24/03/2021
กฎหมายเที่ยงตรง

รายการกฎหมายเที่ยงตรง พุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา
ดำเนินรายการโดย บุญสงค์ ทองอินทร์ และ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา

ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564👈ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานโดย สำน...
03/03/2021

ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564👈
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
โดย สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/document/Ext25393/25393023_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมกราคม 2564👈ให้บุคลากรได้ทราบถ...
01/02/2021

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ👉 #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมกราคม 2564👈
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/document/Ext25167/25167447_0006.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

っ◔◡◔)っ ♥️ จุลสารเดือนธันวาคม 2563 ♥️สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับ...
24/12/2020

っ◔◡◔)っ ♥️ จุลสารเดือนธันวาคม 2563 ♥️

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/.../Ext24688/24688872_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

วุฒิสภา
10/12/2020

วุฒิสภา

#วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

วุฒิสภา
05/12/2020

วุฒิสภา

๕ ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติไทย ประกอบด้วย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

🔴🔴📣 จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนพฤศจิกายน 📕🔴🔴สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว ส...
02/12/2020

🔴🔴📣 จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนพฤศจิกายน 📕🔴🔴

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/.../Ext24688/24688872_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

🔴📣จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนตุลาคม📕🔴สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบั...
02/11/2020

🔴📣จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนตุลาคม📕🔴

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

📥ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/document/Ext24688/24688872_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

วุฒิสภา
13/10/2020

วุฒิสภา

วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองบนวิถีแห่งความพอเพียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
01/10/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

29/09/2020
การฝึกอบรมระบบการลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ จะเริ่มใช้งานระบบการลาระบบใหม่ แทนระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน วันนี้จึงขอพาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน มาเรียนรู้การใช้งานระบบการลาไปด้วยกันเลยนะครับ ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบ ก็สามารถแจ้งมายัง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นะครับ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการลา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
28/08/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
04/08/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบ...
29/06/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

📌📌วันนี้(๑๙มิ.ย.๖๓)ขอเชิญบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเล...
18/06/2020

📌📌วันนี้(๑๙มิ.ย.๖๓)ขอเชิญบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ📌📌

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
29/05/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

19/05/2020
คนของแผ่นดิน

คนของแผ่นดิน 19 พฤษภาคม 2563 : ผ่อนคลายอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 สัมภาษณ์ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน2563ให้บุคลากรได้ทราบถึงภ...
01/05/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

🤗อย่าลืมดูแลร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน covid-19 กันด้วยนะคะ*

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม2563ให้บุคลากรได้ทราบถึงภ...
31/03/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้บุคลากรได้ทร...
02/03/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สวัสดีบุคลากรชาววุฒิสภาทุกท่านสำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนม...
30/01/2020

สวัสดีบุคลากรชาววุฒิสภาทุกท่าน
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมกราคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

24/01/2020

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 新正如意 新年发财 วันนี้...ที่สภาไทย เวลา 08.30 น. ที่นี่!!!

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนัก...
26/12/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำน...
02/12/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร...
01/11/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

ที่อยู่

499, อาคารสุขประพฤติ, ถนนประชาชื่น
Bangkok
10800

- รถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 66, 67, 70 - รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก สาย 1073 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน-โลตัส ประชาชื่น

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการโดย - คณะอนุกรรมการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - นักสร้างสุของค์กร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628315888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา องผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผม นาย อภิชาติ แก้วทอง ข้าราชการนักวิชาการลูกจ้างตำแหน่ง คณะกรรมการ(วุฒิสมาชิกกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคม และร่างกฏหมายออกใช้หรือทดลองใช้และอุทรทุกคดีได้เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย กรรมาธิการกฏหมาย แผน นโยบาย บุคคล ตรวจสอบ เข้าสอบแบบสรรหาด้วยพร้อมกันที่บขส.2552ขึ้นบัญชีสอบเข้าเป็นลูกจ้าง(นักวิชาการปฏิบัติการเป็นงานๆ ตำแหน่ง กรรมการ รองผู้อำนวยการ บขส.2552และกรรมการผูัอำนวยการ การบินไทย2555-2556) ที่อยู่ 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร. 0867672152 ขอสมัครงานตามประกาศผู้สอบเข้าขึ้นบัญชีไว้เข้าทำงานสนงเลขาธิการวุฒสภา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักกรรมาธิการ๒ กลุ่มงานคณะกรนมาการวิสสมัญ๔ หนังสือได้รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
ต์