Knowledge castle บริษัทฝึกอบรม และที่ปรึกษา สัมมนาธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานที่ปรึกษาและอบรม สัมมนา ธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครบวงจร

เปิดเหมือนปกติ

ภาพบรรยากาศ การเรียนใน​ หลักสูตร 🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564​ ครั้งที่สองของ...
27/02/2021

ภาพบรรยากาศ การเรียนใน​ หลักสูตร
🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564​ ครั้งที่สองของหลักสูตร
.
(1) หัวข้อ​"การถ่ายภาพโครงการให้ดึงดูดใจลูกค้า" สอนโดย คุณภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน ช่างภาพสถาปัตยกรรมแนวหน้าของประเทศไทย

(2) หัวข้อ​ "ทำอสังหาฯ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ต้องไม่พลาด" สอนโดย คุณโชติมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

(3) หัวข้อ "กฎหมาย อสังหา เรื่องสำคัญของนักพัฒนาฯl" สอนโดย อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วสท.
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining

#นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
#กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
#การถ่ายภาพ
#อสังหาริมทรัพย์
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

26/02/2021

รีวิวการเรียน หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน)
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for...
26/02/2021

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน)
.
เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ
(Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน
เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง
โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking” มีความเข้าใจในส่วนประกอบที่หลากหลายของ
ระบบงาน และผลกระทบจากส่วนประกอบหนึ่งถึงองค์กรทั้งระบบ พร้อม Workshop การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและสถานการณ์และการแก้ปัญหาและตัดสินใจจากกรณีศึกษา​ สำหรับหัวหน้ากอง

ขอบคุณ​ #สำนักงานการบินพลเรือน​ ค่ะ
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#SystematicThinking
#ความคิดเป็นระบบ
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

#NewCourse #คอร์สแนะนำ หลักสูตร : การคิดเชิงวิพากย์ เพื่อการวางแผนความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Crical thinking Corp...
26/02/2021

#NewCourse #คอร์สแนะนำ หลักสูตร : การคิดเชิงวิพากย์ เพื่อการวางแผนความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Crical thinking Corporate Socail responsibilty Strategic plaaning)
.
หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อแก้ปัญหาวิเคราะห์แนวโน้มและระบุขอบเขตประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งผลสัมฤทธิ์สำคัญของกระบวนการนี้ คือ การสร้างการประเมินที่หนักแน่นด้วยเหตุผลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและวิธีการใดเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล มีความสมจริงในการแก้ไขปัญหาและได้ทางออกที่เหมาะสมที่สุดในเหตุการณ์นั้น ๆ
.
ผู้ที่เหมาะสมในการเรียนคอร์สนี้
✔️ ผู้บริหารระดับสูง
✔️ ผู้จัดการ
✔️ หัวหน้างาน
✔️ ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
.
ระยะเวลาในการอบรม
2 วัน (09.00 น. - 16.00 น.)
โดย วิทยากรประจำ KCT Academy
พร้อมการ Work Shop ทดลองหลักการต่าง ๆ
และ Case Study ในหลากหลายธุรกิจ
.
ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-การคิดเชิงวิพา/

https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-การคิดเชิงวิพ-2/

https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/problem-solving-thinking-strategies/หลักสูตร-ทักษะการคิดเช-2/
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 สนใจอบรม สอบถามได้ที่​ m.me/kcttraining

#การคิดเชิงวิพากษ์
#วางแผนความรับผิดชอบ
#กลยุทธ์ธุรกิจ
#CourseOutline
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

#NewCourse หลักสูตร :เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วย Agile Strategic Management (Agile Strategic Management in Practice).ก...
24/02/2021

#NewCourse หลักสูตร :เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วย Agile Strategic Management (Agile Strategic Management in Practice)
.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบ Agile และวิธีการดําเนินการขับเคลื่อนความคล่องตัวขององค์กร
โดยการจัดตําแหน่งการทํางานและการนําทรัพยากรมาใช้อย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างกลยุทธ์และการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นอีกเครื่องมือสําคัญที่ผู้บริหารจําเป็นต้องได้เรียนรู้และฝึกฝนจน
กลายเป็นทักษะที่ชํานาญ เพราะมันสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะปรับขนาด
และวิธีการทํางานให้คล่องตัวและตอบสนองความต้องการของการแข่งขันจนได้เห็นประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
.
ผู้ที่เหมาะสมในการเรียนคอร์สนี้
✔️ ผู้บริหารระดับสูง
✔️ ผู้จัดการ
✔️ หัวหน้างาน
✔️ ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
.
ระยะเวลาในการอบรม
1 วัน (09.00 น. - 16.00 น.)

องค์กรใดที่ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับองค์กรอย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เรื่องนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งการบริหารองค์กร ซึ่งในการอบรม การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ความสําเร็จในการนําแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิด
มุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เติบโตต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://kctathailand.com/courses/in-house-training/problem-solving-thinking-strategies/หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภ/
📲 สนใจอบรม สอบถามได้ที่​ m.me/kcttraining
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#AgileStrategic
#CourseOutline
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

#คอร์สอบรม วันนี้ ! ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน).หลักสู...
23/02/2021

#คอร์สอบรม วันนี้ ! ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน)
.
หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
.
เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ
(Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน
เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง
โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking” มีความเข้าใจในส่วนประกอบที่หลากหลายของ
ระบบงาน และผลกระทบจากส่วนประกอบหนึ่งถึงองค์กรทั้งระบบ พร้อม Workshop การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและสถานการณ์และการแก้ปัญหาและตัดสินใจจากกรณีศึกษา​ สำหรับหัวหน้ากอง

ขอบคุณ​ #สำนักงานการบินพลเรือน​ ค่ะ
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#SystematicThinking
#ความคิดเป็นระบบ
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

22/02/2021
รีวิวการเรียน หลักสูตร ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่

รีวิวการเรียนเพื่อก้าวสู่การเป็น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากคุณอิสรี จิตต์สมนึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เอ็ม เอฟ จี ในหลักสูตร 🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

#แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ ที่หลายองค์กรชั้นนำ ใช้หลัก "Agile" เข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อการบริหารอย่างคล่องตัวแ...
22/02/2021

#แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ ที่หลายองค์กรชั้นนำ ใช้หลัก "Agile" เข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อการบริหารอย่างคล่องตัวและฉับไว จะช่วยให้ทีมงานสามารถร่วมกันกำหนดทิศทาง ภารกิจ เป้าหมายการปฏิบัติงานได้ชัดเจน สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้ รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษา วางแผนการทำงาน ติดตามและประเมินผลผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อความสำเร็จขององค์กร
.
กับ #NewCourse หลักสูตร : พัฒนานวัตกรรมการทำงานด้วย Agile Mindset (Agile Mindset & Agile Practice)
.
ผู้ที่เหมาะสมในการเรียนคอร์สนี้
✔️ ผู้บริหารระดับสูง
✔️ ผู้จัดการ
✔️ หัวหน้างาน
✔️ ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
.
ระยะเวลาในการอบรม
1 วัน (09.00 น. - 16.00 น.)

องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการรับมือความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพื่อให้มีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร
📲 สนใจอบรม สอบถามได้ที่​ m.me/kcttraining

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://kctathailand.com/courses/in-house-training/problem-solving-thinking-strategies/หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภ/
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#AgileMindset
#CourseOutline
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

ภาพบรรยากาศ การเรียนใน​ หลักสูตร 🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564​ วันแรก.(1) หัว...
21/02/2021

ภาพบรรยากาศ การเรียนใน​ หลักสูตร
🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564​ วันแรก
.
(1) หัวข้อ​"พฤติกรรมผู้บริโภค อสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิตอล" เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ในการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สอนโดย คุณอัญชนา วัลลิภากร CEO Baania Platfrom อสังหาริมทรัพย์ Startup Property Tech ของไทย

(2) หัวข้อ​ "ศึกษาความเป็นไปได้ อสังหาริมทรัพย์ไม่ยาก อย่างที่คิด" สอนโดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการก่อสร้างและการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

(3) หัวข้อ "การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ยุค New Normal" สอนโดย ดร.ธีรชัย พิพิธศุภผล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการวัน แบงค็อกและอดีตกรรมการผู้จัดการ โอเชี่ยน พรอพเพอตี้ จำกัด

--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining

#ยุคดิจิตอล
#พฤติกรรมผู้บริโภค
#อสังหาริมทรัพย์
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

วันนี้ 21.00 น. ใครอยากเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนและถามตอบ ในหัวข้อ "เริ่มต้นสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย...
20/02/2021

วันนี้ 21.00 น.
ใครอยากเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนและถามตอบ

ในหัวข้อ "เริ่มต้นสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ก้าวผ่านวิกฤต Covid 19"

กับ KCT Academy
👉 FanPage :Knowledge castle
ใน Clubhouse กันได้ครับ
โดยมีอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย มาร่วมพูดคุยกันครับ

1. อ.ไกรกิติ ทิพกนก
ผู้บริหาร KCT Academy
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

2. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และด้านการพัฒนาองค์กร

4. อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช
วิทยากรประจำ KCT Academy
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด และการขาย

และอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษ
เป็นถึง กรรมการบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีผม จิตรเทพ เนื่องจำนงค์
เป็น Moderator ดำเนินรายการครับ

#ร่วมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ❤️

https://www.joinclubhouse.com/event/xVOGX68Q

#อสังหาริมทรัพย์ #clubhouse

Business Creativity Skill คือ​อะไร? เป็นทักษะสําคัญแค่ไหนสําหรับองค์กรที่​ต้องการอยู่รอดในยุคหน้าหากให้อธิบายง่าย ๆ ความ...
19/02/2021

Business Creativity Skill คือ​อะไร? เป็นทักษะสําคัญแค่ไหนสําหรับองค์กรที่​ต้องการอยู่รอดในยุคหน้า

หากให้อธิบายง่าย ๆ ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะที่เราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียจำนวนมาก ที่ทั้งใหม่และการที่สามารถแก้โจทย์/ปัญหาได้จริง ๆ​ ให้กับองค์กร

แต่เมื่อพนักงานไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ บ่อยครั้งจึงขาดความคิดจากภาพ​รวมและมีโฟกัสที่งานในส่วนของตนเท่านั้น แต่การใช้ Business Creativity นั้นสามารถสร้างให้เกิดในบุคคลากรในองค์กร​ได้โดยเริ่มจาก กรอบความคิดหรือที่นิยมเรียกกันว่า Mindset การให้เห็นตัวอย่าง Case Study ที่มากพอและการให้ฝึกคิดโดยใช้กระบวนการที่ชัดเจนและใช้ได้ในทางปฏิบัติ
.
จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของ KCT พบว่าการสร้าง Business Creativity เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นทีมงาน KCT ได้พัฒนากระบวนการสอน การทํา Workshop และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาเองอย่างมีหลักการและผลงานทางวิชาการ และข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงรองรับ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น Mindset ของพนักงานในองค์กร ให้เกิดความคิดภาพรวมแบบเจ้าของธุรกิจ พร้อมที่จะสร้าง พร้อมจะสร้าง Business Creativity ใหม่ ๆ ไปพร้อมกับองค์กร
.
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://kctathailand.com/courses/in-house-training/problem-solving-thinking-strategies/หลักสูตร-สร้างนักคิดสร้/
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#Business
#CreativitySkill
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

3​ หัวข้อ​ สุดพรีเมี่ยม​กับ​ 3​ วิทยากรมืออาชีพในสาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์​ ในหลักสูตรที่ KCT​ Academy ร่วมมือกับ บัณฑิตวิ...
19/02/2021

3​ หัวข้อ​ สุดพรีเมี่ยม​กับ​ 3​ วิทยากรมืออาชีพในสาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์​ ในหลักสูตรที่ KCT​ Academy ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.
🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩
เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งจะเปิดคอร์สเรียนระยะเวลาการฝึกอบรมวันแรกในวันพรุ่งนี้
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#อสังหาริมทรัพย์
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

#พรุ่งนี้วันแรก​ กับ​ หลักสูตรที่ KCT​ Academy ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมท...
19/02/2021

#พรุ่งนี้วันแรก​ กับ​ หลักสูตรที่ KCT​ Academy ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.
จัดทำหลักสูตร 🚩"ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่"🚩 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
.
ซึ่งจะเปิดคอร์สเรียนระยะเวลาการฝึกอบรม 20 ก.พ. 64 - 17 เม.ย.64
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#นักคิดสร้างสรรค์
#DevelopBusinessCreativity
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

รีวิวคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Probl...
18/02/2021

รีวิวคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน​ ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ​ 😊🙏

#สำนักงานการบินพลเรือน
#SystematicThinking
#ความคิดเป็นระบบ
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

รีวิวคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Probl...
17/02/2021

รีวิวคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน​ ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ​ 😊🙏

#สำนักงานการบินพลเรือน
#SystematicThinking
#ความคิดเป็นระบบ
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

คอร์สอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาแล...
15/02/2021

คอร์สอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ และ​ ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#สำนักงานการบินพลเรือน
#SystematicThinking
#ความคิดเป็นระบบ
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

#คอร์สอบรม วันนี้ ! ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน).หลักสูตร...
15/02/2021

#คอร์สอบรม วันนี้ ! ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน)
.
หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ และ​ ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ
.
เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ
(Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน
เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง
โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking” มีความเข้าใจในส่วนประกอบที่หลากหลายของ
ระบบงาน และผลกระทบจากส่วนประกอบหนึ่งถึงองค์กรทั้งระบบ พร้อม Workshop การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและสถานการณ์และการแก้ปัญหาและตัดสินใจจากกรณีศึกษา สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน
--------------------------------------------
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
#สำนักงานการบินพลเรือน
#SystematicThinking
#ความคิดเป็นระบบ
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

ที่อยู่

Bangkapi
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+66859391593

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Knowledge castleผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Knowledge castle:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด