Clicky

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์

เปิดเหมือนปกติ

🥫"กระป๋องอลูมิเนียม" 🍶🌍ทางเลือกบรรจุภัณฑ์ลดขยะพลาสติก🌏กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้100%
11/05/2022

🥫"กระป๋องอลูมิเนียม" 🍶
🌍ทางเลือกบรรจุภัณฑ์ลดขยะพลาสติก🌏
กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้100%

กระป๋องเครื่องดื่ม โดยส่วนใหญ่มักทำจากอลูมิเนียม เมื่อเราดื่มเสร็จ ก็ทิ้งลงถังทันที
แล้วถ้าหากเราไม่นำไปทิ้งละ ด้วยการนำไปสร้างประโยชน์ต่อยอดคุณค่า จะสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง
.
#NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#กระป๋องอลูมิเนียม
#ลดขยะพลาสติก

แอดมีสาระดีดีมาฝาก เกี่ยวกับ " เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก."
11/05/2022

แอดมีสาระดีดีมาฝาก เกี่ยวกับ " เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก."

🎉ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบคำถามที่ได้รับของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์🎉"การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเ...
10/05/2022

🎉ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมตอบคำถามที่ได้รับของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์🎉
"การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเศรษฐกิจพอเพียง"
1. พัธรพร บูระพล🎁
2. Phurichaya Boon🎁
3. Nok Naka🎁
4. Areerat Kan🎁
5. Polchit Boon🎁
🥳ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ห้องสมุดฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ🥳

สวัสดีวันป่าชายเลนแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาค...
10/05/2022

สวัสดีวันป่าชายเลนแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป
เล่มนี้น่าอ่าน
หนังสือ : เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน
ผู้แต่ง : ชิด ชยากร
หมวด : ย ช543ด

👵 วันนี้แอดมีสาระดีดีมาฝาก 👴ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 🏠👩‍🦳มาตรา 11 ...
08/05/2022

👵 วันนี้แอดมีสาระดีดีมาฝาก 👴
ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 🏠👩‍🦳
มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ
ดังนี้
(1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
(4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน
(5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
(8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
(9) การให้คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไข
ปัญหาครอบครัว
(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความเป็นจําเป็นอย่างทั่วถึง
(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ที่มา : พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

07/05/2022

🙏สวัสดีค่ะ🙏 คลิปนี้มีรางวัลนะคะ
🥳ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์🥳
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
☘"การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเศรษฐกิจพอเพียง"☘
ตอบคำถามร่วมลุ้นรับรางวัลมากมาย จำนวน 12 รางวัล
📍คำถามจะมีทั้งหมด 4 ข้อ 📍
1. การจัดสรรพื้นที่ส่วนที่ 1 ใช้เพื่อทำอะไร
2. การจัดสรรพื้นที่ส่วนที่ 2 ใช้เพื่อทำอะไร
3. การจัดสรรพื้นที่ส่วนที่ 3 ใช้เพื่อทำอะไร
4. การจัดสรรพื้นที่ส่วนที่ 4 ใช้เพื่อทำอะไร
🥰น้อง ๆ สามารถเลือกตอบข้อใดก็ได้ 1 ข้อ ร่วมสนุก กดไลค์ กดแชร์ และโพสต์คำตอบใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ มาก่อน ตอบก่อน มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลก่อนนะคะ🥰

แอดมาแนะนำกิจกรรม รักตัวเอง คือ "ขยับร่างสร้างรัก" ดูแลสุขภาพด้วยนะแอดเป็นห่วง❤️❤️💖💖💝
06/05/2022

แอดมาแนะนำกิจกรรม รักตัวเอง คือ "ขยับร่างสร้างรัก" ดูแลสุขภาพด้วยนะแอดเป็นห่วง❤️❤️💖💖💝

แอดมีกิจกรรมดีดีมาแนะนำอีกแล้วกิจกรรม Challenge Healthสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม Challenge Health...
06/05/2022

แอดมีกิจกรรมดีดีมาแนะนำอีกแล้ว
กิจกรรม Challenge Health
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม Challenge Health แข่งสะสมแคลอรี่ เพื่อสุ่มรับรางวัล ระยะเวลาการเริ่มสะสมแคลอรี่ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 15 ส.ค. 2565
เริ่มรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-13 พ.ค. 2565 ติดต่อได้ที่ ศูนย์กีฬา/ศูนย์สร้างสุขทุกวัย/ศูนย์เยาวชน
การประกาศผลผู้ชนะในกิจกรรม Challenge Health แข่งสะสมแคลอรี่ หลังทดสอบกิจกรรม Fit and Firm

แอดมีกิจกรรมดีดีมาแนะนำกิจกรรม FIT AND FIRMสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม FIT AND FIRM เพื่อสนับสนุนอ...
06/05/2022

แอดมีกิจกรรมดีดีมาแนะนำ
กิจกรรม FIT AND FIRM
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม FIT AND FIRM เพื่อสนับสนุนออกกำลังกายของสมาชิกศูนย์กีฬา/ศูนย์สร้างสุขทุกวัย/ศูนย์เยาวชน ให้มีเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
โดยจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายง่ายๆ พร้อมให้คำแนะนำในการออกกำลังกายหลังทดสอบ และมีการติดตามผลในการพัฒนาของร่างกายอีกด้วย
เริ่มรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ค. 2565 ได้ที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์สร้างสุขทุกวัย/ศูนย์เยาวชน
ทดสอบ Pre-test ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ค. 2565
ทดสอบ Post-test ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค. 2565

🦠ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 เราสามารถให้กำลังใจและแสดงความรักในรูปแบบ Social distancing ❤วันนี้แอดมินขอแนะ...
06/05/2022

🦠ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 เราสามารถให้กำลังใจและแสดงความรักในรูปแบบ Social distancing ❤
วันนี้แอดมินขอแนะนำ
📕เล่มนี้น่าอ่าน📔
หนังสือ : เรายังรักกันทุกวันจ้ะ
ผู้แต่ง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช
หมวด : ย ร245ร 2563

05/05/2022

-วิธีล้างมือ
-วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี

Read Around วันนี้เอาใจสายช้อปออนไลน์กับโปรโมชั่นสุดปัง วันที่ 5 เดือน 5 พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันนะคะ
05/05/2022

Read Around วันนี้เอาใจสายช้อปออนไลน์กับโปรโมชั่นสุดปัง วันที่ 5 เดือน 5 พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันนะคะ

❤️❤️❤️วันนี้แอดมีสาระดีดีมาฝากอีกแล้ว "มาตรการป้องกัน COVID - 19"💖💖💖ที่มา : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
03/05/2022

❤️❤️❤️วันนี้แอดมีสาระดีดีมาฝากอีกแล้ว "มาตรการป้องกัน COVID - 19"💖💖💖
ที่มา : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

❤️สุขภาพดีเริ่มที่หัวใจ เรียนรู้และป้องกันโรคหัวใจ💜📗วันนี้แอดมินขอแนะนำ📕ยิ่งอ่านยิ่งรู้หนังสือ : หัวใจดี ชีวิตดีผู้แต่ง ...
03/05/2022

❤️สุขภาพดีเริ่มที่หัวใจ เรียนรู้และป้องกันโรคหัวใจ💜
📗วันนี้แอดมินขอแนะนำ📕
ยิ่งอ่านยิ่งรู้
หนังสือ : หัวใจดี ชีวิตดี
ผู้แต่ง : หวังเจินอี้
หมวด : 616.12 ห359ห

30/04/2022

🙏สวัสดีวันเสาร์ค่ะ🙏
วันนี้แอดมินจะมาสอนน้อง ๆ ทุกคน ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่ "บอง บอง ชู"🧻🧻
วัสดุเหลือใช้ อย่าเพิ่งทิ้ง นำกลับมาสร้างใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้
สนุกคิด สนุกทำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกันนะคะ
โดย : นางสาวสุวิมล ตรีรัตน์

📌📌 ประกาศวันปิดให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2565       วันที่ 4 พฤษภาคม 2565  วันฉัตรมงคล👑       วันที่ 13 พฤ...
29/04/2022

📌📌 ประกาศวันปิดให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล👑
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล🌾🌾
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา 🧘
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันปิดทำการของห้องสมุดฯ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

📚รู้และเข้าใจ…โรคซึมเศร้า📚ปัจจุบันโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมาก บางคนเป็นโดยที่ตนเองไม่ทราบ วันนี้แอดมินขอเเนะนำ📍ย...
29/04/2022

📚รู้และเข้าใจ…โรคซึมเศร้า📚
ปัจจุบันโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมาก บางคนเป็นโดยที่ตนเองไม่ทราบ วันนี้แอดมินขอเเนะนำ
📍ยิ่งอ่านยิ่งรู้📍
หนังสือ : ซึมเศร้า เล่าได้
ผู้แต่ง : หลิน, อวี๋เหิง ,อังค์วรา กุลวรรณวิจิตร, แปล ไป่หลิน
หมวด : 616.85 ห334ซ 2562

🙏🙏วันนี้แอดมินมีสาระดี ๆ มาฝากอีกแล้ว 🎉เกี่ยวกับการลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนประกันสังคม🎉มาตรา 33 39 40 🤩เพื่อช่วยลดภาระ...
28/04/2022

🙏🙏วันนี้แอดมินมีสาระดี ๆ มาฝากอีกแล้ว
🎉เกี่ยวกับการลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนประกันสังคม🎉
มาตรา 33 39 40
🤩เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนประกันสังคม🤩
🥰เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม🥰
ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

วันนี้ขอตามกระแสมิลลิกับเมนูยอดฮิตข้าวเหนียวมะม่วง ช่วยคลายร้อน ทำให้ร่างกายสดชื่น ข้าวเหนียวให้พลังงาน มะม่วงสุกมีวิตาม...
27/04/2022

วันนี้ขอตามกระแสมิลลิกับเมนูยอดฮิต
ข้าวเหนียวมะม่วง ช่วยคลายร้อน ทำให้ร่างกายสดชื่น
ข้าวเหนียวให้พลังงาน มะม่วงสุกมีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีน ช่วยบำรุงสายตา มีสารต้านอนุมูลอิสระ กะทิช่วยดูดซึมวิตามินเอและวิตามินอีจากมะม่วงได้ดี
ReadAround วันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
"เมนูข้าวเหนียวมะม่วง"
มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๓๔ ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย...
26/04/2022

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๓๔ ปี

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม ๔๘ ตำบล ครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดทำการ หากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อจัดการโรงพยาบาลให้สำเร็จ

ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรก ณ บริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการ

ในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๓๐ ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ยิ่งนักถึงกับทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้น ครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณวังหลังดังกล่าว นอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ แก่โรงพยาบาลอีกด้วย

ในระยะแรกคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาล ได้จัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น ๖ หลัง และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” โดยทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทย

ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการ และพระราชทานนามว่า “ราชแพทยาลัย” ซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน
ที่มา : sirirajpr
เล่มนี้น่าอ่าน
หนังสือ : กบนอกกะลา เล่ม 7 ตอน กว่าจะเป็นหมอ
ผู้แต่ง : วนิดา นิรมร
หมวด : ย ว193ก

🌞 ถามว่าร้อนไหม บอกเลยว่า ไหม้ 🌞📘อากาศร้อน ๆ แบบนี้มาอ่านหนังสือกันดีกว่า📒ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ มีหนังสือใหม่น...
23/04/2022

🌞 ถามว่าร้อนไหม บอกเลยว่า ไหม้ 🌞
📘อากาศร้อน ๆ แบบนี้มาอ่านหนังสือกันดีกว่า📒
ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ มีหนังสือใหม่น่าอ่านให้สมาชิกยืมอ่านค่ะ🥰

23/04/2022

สวัสดีค่ะน้อง ๆ 🙏🙏
🏘โรงเรียนใกล้เปิดภาคเรียนแล้ว
วันนี้แอดมินจะชวนน้อง ๆ มาทบทวนบทเรียนเรื่อง
"มาตราตัวสะกด"👩‍🏫
😁น้อง ๆ จะได้ความรู้และเข้าใจง่ายกันค่ะ😁

🌎 🌎 🌎 สวัสดีวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีชีวิตพลิกผันไปเป็นสาวสายมูเตลู ชีวิตเธอต้องพบเจออะไรบ้างมาลุ้นกันเ...
22/04/2022

🌎 🌎 🌎 สวัสดีวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี
ชีวิตพลิกผันไปเป็นสาวสายมูเตลู ชีวิตเธอต้องพบเจออะไรบ้างมาลุ้นกัน
เล่มนี้น่าอ่าน 📕📘
หนังสือ : พรนำพา
ผู้แต่ง : นวตา
หมวด : น น294พ

📞📞 คุณเคยหรือไม่ มีหมายเลขโทรศัพท์แปลก ๆ โทรมาบอกว่าคุณโชคดี จะได้รับรางวัล หรือโชคร้ายเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย กำลังจะถูกอายั...
21/04/2022

📞📞 คุณเคยหรือไม่ มีหมายเลขโทรศัพท์แปลก ๆ โทรมาบอกว่าคุณโชคดี
จะได้รับรางวัล หรือโชคร้ายเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย กำลังจะถูกอายัดบัญชี หลอกให้โอนเงิน ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็น “แก๊งคอลเซ็นเตอร์”
👩‍💻👩‍💻 วิดีโอคอลมาหลอกเหยื่อ โดยใช้เทคโนโลยี deepfake
ที่สามารถตัดต่อเสียงให้เข้ากับภาพใบหน้าตำรวจ ทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่าพูดคุยกับตำรวจจริง หากท่านพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
😄😄 Read Around วันนี้ขอแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ติดตามข่าวน่าสนใจและได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
ที่มา : กองปราบปราม

😷😷😷วันนี้แอดขอแนะนำ "ข้อควรปฏิบัติ หลังกลับจากสงกรานต์"- สังเกตอาการตนเองภายใน 7 วัน- งดพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการพูดคุย...
20/04/2022

😷😷😷วันนี้แอดขอแนะนำ "ข้อควรปฏิบัติ หลังกลับจากสงกรานต์"
- สังเกตอาการตนเองภายใน 7 วัน
- งดพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิด
- ตรวจATK เมื่อมีอาการน่าสงสัย
- WORK FROM HOME (WFH) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์😷😷😷
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันอังคารค่ะประเทศไทย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ย...
19/04/2022

สวัสดีวันอังคารค่ะ
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม อาหารไทยมีรสชาติอร่อย แสดงเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและโด่งดังไปทั่วโลก วันนี้แอดมินขอนำเสนอ
ยิ่งอ่านยิ่งรู้
หนังสือ : เรื่องแบบนี้มีแต่ไทยๆ
ผู้แต่ง : เวทิน ชาติกุล , ภาคิน ลิขิตธนกุล
หมวด : 039.9591 ว913ร

ที่อยู่

11666 วชิรธรรมสาธิต 48 ถนนสุขุมวิ
Bangkok
10260

เวลาทำการ

อังคาร 08:30 - 19:30
พุธ 08:30 - 19:30
พฤหัสบดี 08:30 - 19:30
ศุกร์ 08:30 - 19:30
เสาร์ 08:30 - 19:30
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

http://bangkoklibrary.go.th/web33/?f=1

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📚ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ของคนกรุงเทพ ห้องสมุดที่มีโครงสร้างที่โมเดิน แต่กลมกลืนกับบรรยากาศของชุมชน อย่าลงตัว และร่มลื่นด้วยต้นไม่ใหญ่ ห้องสมุดมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานร่วมด้วย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว 🧩ใครที่ไม่รู้จะไปไหนในวันว่าง ก็ลองมาเปลี่ยนสถานที่อ่านหนังสือที่ห้องสมุดนี้ได้ ‼️สำหรับผู้ที่จะยืมหนังสือจะต้องมีสมาชิก ซึ่งสมัครเป็นรายปี ในราคาไม่เกิน100บาทเท่านั้น 📅เวลาทำการ วันอังคาร-เสาร์ 08.30 - 19.30 น. วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 📞เบอร์ติดต่อ 023982551 📍สถานที่ตั้ง ท้ายถนนสุขุมวิท101/1 วอยวชิรธรรมสาธิต 48 🚗วิธีการเดินทาง สามารถนำรถส่วนตัวมาจอดภายในห้องสมุดได้ . . รูปภาพจากเพจ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
วันเด็กพร้อมแล้วนะครับ
กิจกรรมวันนี้ เมนูขนมปังไส้กล้วยชุบไข่ทอดดดด น้องๆ หนูๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ได้ทุกวันเสาร์นะคะ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 😆😉😍😘 ณ ห้องสมุดบ้านจิรายุ-พูนทรัพย์