SmileThailand SmileThailand คืนความสุขให้ประชาชน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ SmileThailand คืนความสุขให้ประชาชน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี  เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬ...
26/03/2015

หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน" คืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผลการประกาศคะแนนรวมของ ๑๐ ชนิดกีฬาพื้นบ้าน มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ได้แก่ สำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ สำนักงานเขตบางนา

รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๓ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "วิ่งเปี้ยว"วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมทุ่งครุ ( ๕ คะแนน  )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมบางขุนเทีย...
26/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "วิ่งเปี้ยว"

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมทุ่งครุ ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมบางขุนเทียน ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมพระโขนง ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๓

ทีมปทุมวัน ( ๑ คะแนน )

ขอเรียนเชิญสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต เขตละ ๓๐ คน เข้าร่วมพิธีปิดงาน SmileThailand สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "ก...
26/03/2015

ขอเรียนเชิญสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต เขตละ ๓๐ คน เข้าร่วมพิธีปิดงาน SmileThailand สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นเมือง" ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีปิดในเวลา ๑๙.๐๐ น. ค่ะ

วันนี้งาน Smile Thailand สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นเมือง" มีมหกรรมคอนเสิร์ตจา...
26/03/2015

วันนี้งาน Smile Thailand สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นเมือง" มีมหกรรมคอนเสิร์ตจาก ๖ ศิลปินชื่อดังค่ายอาร์สยาม พบกับ แมงปอ ชลธิชา,บิว กัลยาณี,เด่น อาร์สยาม,กานดา อาร์สยาม,ทราย อาร์สยาม และ โอโม่ อาร์สยาม ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน มาสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะ

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "ชักเย่อ"วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมบางขุนเทียน ( ๕ คะแนน  )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมคลองเตย (...
26/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "ชักเย่อ"

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมบางขุนเทียน ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมคลองเตย ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมบางกะปิ ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๓

ทีมบางแค ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "รถม้าชาวเสียม"วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมทุ่งครุ ( ๕ คะแนน  )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมบางขุนเ...
26/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "รถม้าชาวเสียม"

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมทุ่งครุ ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมบางขุนเทียน ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมลาดกระบัง ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๓

ทีมบางซื่อ ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " วิ่งตะขาบ "วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมบางขุนเทียน ( ๕ คะแนน )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมทุ่งคร...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " วิ่งตะขาบ "

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมบางขุนเทียน ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมทุ่งครุ ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมทวีวัฒนา ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ทีมคลองสาน ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " กระโดดเชือกหมู่ "วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมตลิ่งชัน ( ๕ คะแนน )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมสวน...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " กระโดดเชือกหมู่ "

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมตลิ่งชัน ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมสวนหลวง ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมลาดกระบัง ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ทีมทวีวัฒนา ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " วิ่งชิงธง "วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมทุ่งครุ ( ๕ คะแนน )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมบางขุนเทีย...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " วิ่งชิงธง "

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมทุ่งครุ ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมบางขุนเทียน ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมบางนา ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ทีมจอมทอง ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " วิ่งผลัดสวมกระสอบ "วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมบางนา ( ๕ คะแนน )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมบางก...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " วิ่งผลัดสวมกระสอบ "

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมบางนา ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมบางกะปิ ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมพระโขนง ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ทีมลาดกระบัง ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " ตะกร้อวง "วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมยานนาวา ( ๕ คะแนน )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมหนองแขม ( ๓...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " ตะกร้อวง "

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมยานนาวา ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมหนองแขม ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีมวังทองหลาง ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ทีมคลองสาน ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "วิ่งผลัดโถกเถก"วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมบางนา (๕ คะแนน )รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ทีมคลองเตย ( ...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "วิ่งผลัดโถกเถก"

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมบางนา (๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมคลองเตย ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีมราชเทวี ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับ ๓

ทีมพระโขนง ( ๑ คะแนน )

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "วิ่งไทยช่วยไทย"วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ชนะเลิศทีมลาดกระบัง เวลา ๑.๕๖.๑๔ นาที    ( ๕ คะแนน  )รองชนะเ...
25/03/2015

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "วิ่งไทยช่วยไทย"

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ชนะเลิศ

ทีมลาดกระบัง เวลา ๑.๕๖.๑๔ นาที ( ๕ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ทีมทุ่งครุ เวลา ๑.๕๙.๓๗ นาที ( ๓ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทีมคลองเตย เวลา ๒.๒๖.๘๑ นาที ( ๒ คะแนน )

รองชนะเลิศอันดับที่ ๓

ทีมบางแค เวลา ๒.๓๐.๒๐ นาที ( ๑ คะแนน )

24/03/2015

Update การแข่งขันกีฬา งาน smile thailand วันที่ 25 มีนาคม 58 ค่ะ
เนื่องจากวันนี้ฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกีฬาได้ตามตารางการแข่งขันที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันพรุ่งนี้ มีดังนี้

1. วิ่งผลัดขาโถกเถก แข่งพร้อม ตะกร้อวง
2. วิ่งผลัดสวมกระสอบ แข่งพร้อม วิ่งชิงธง
3. กระโดดเชือกหมู่ แข่งพร้อม วิ่งตะขาบ

รายงานตัวนักกีฬาได้ในเวลา 8.30 น.
เริ่มการแข่งขัน เวลา 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

วันแรกของการแข่งขันกีฬากับโครงการ สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้บ้าน" คืนความสุขใ...
24/03/2015

วันแรกของการแข่งขันกีฬากับโครงการ สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้บ้าน" คืนความสุขให้ประชาชน #SmileThailand สำหรับกีฬาที่แข่งขันวันนี้ คือ วิ่งไทยช่วยไทย วิ่งขาโถกเถก ตะกร้อวง วิ่งผลัดสวมกระสอบ กีฬาชนิดแรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. และภายในงานยังพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดง 4 ภาค การออกร้านขายของแต่ละภูมิภาค การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน

23/03/2015

พบกับพิธีเปิดงาน SmileThailand กับการแสดงหลากชุด กิจกรรมนันทนาการมากมาย อาทิ การเดินขบวนของหล่านักกีฬาพื้นบ้าน คอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย การแสดงแฉลิมพระเกียรติ 3 มิติ แล้วพบกัน วันนี้ที่ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน

แอพพลิเคชั่น Smile thailand แอพพลิเคชั่น ของโครงการ ที่จะบอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าไป Download ได้แล้ววันนี้ โดยก...
19/03/2015

แอพพลิเคชั่น Smile thailand แอพพลิเคชั่น ของโครงการ ที่จะบอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าไป Download ได้แล้ววันนี้ โดยการพิมพ์ "Smile Thailand 2015" ที่ Play Store สำหรับผู้ที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android
ส่วนผู้ที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ IOS ยังไม่สามารถ Download ได้ในขณะนี้

แอพพลิเคชั่น Smile thailand แอพพลิเคชั่น ของโครงการ ที่จะบอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าไป Download ได้แล้ววันนี้ โดยการพิมพ์ "Smile Thailand 2015" ที่ Play Store สำหรับผู้ที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android
ส่วนผู้ที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ IOS ยังไม่สามารถ Download ได้ในขณะนี้

19/03/2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง “การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand

รายละเอียดการจัดขบวนพาเหรดพิธีเปิด ดังนี้ครับ
19/03/2015

รายละเอียดการจัดขบวนพาเหรดพิธีเปิด ดังนี้ครับ

ตารางการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้ง 10 ชนิด วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558
19/03/2015

ตารางการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้ง 10 ชนิด วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558

ตารางการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้ง 10 ชนิด วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558

ตารางการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง “การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประ...
18/03/2015

ตารางการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง “การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand โดยมีการแข่งกว่า 10 ชนิดที่นับได้ว่า หาดูได้ยากในปัจจุบัน และ เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสกับวิถีความเป็นไทยและสร้างความสุขให้กับผู้ที่เข้ารวมกิจกรรมอีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพอีกด้วย

กำหนดการ โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง “การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน  Smile ...
18/03/2015

กำหนดการ โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง “การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand
พบกับกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่น การแสดงพื้นบ้านสี่ภาค การละเล่นพื้นเมือง กิจกรรม Meet&Greet กับเหล่าศิลปินดังมากมาย และการออกบูธขายของพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค
แล้วพบกัน ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2558 นี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

บรรยากาศการแถลงข่าว   โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง“การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประ...
17/03/2015

บรรยากาศการแถลงข่าว
โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง
“การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน

บรรยากาศการแถลงข่าว
โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง
“การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน

16/03/2015

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้กับประชาชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้อง ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมทวินทาวเวอร์ เวลา 09.00-12.00 น.

11/03/2015
ประชาสัมพันธ์ โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ"การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง ก�

โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้กับประชาชน วันที่ 23-27 มี.ค.นี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

กรมพลศึกษา เปิดตัวโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการร"การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน”คืนความสุขให้ประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มี.ค.นี้ พบ...

การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน ช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านกีฬาไทยของชาติ ซึ่งจัดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นภาพสะท้...
11/03/2015

การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน ช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านกีฬาไทยของชาติ ซึ่งจัดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นและเข้าใจชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่สามารถซึมซับรับได้จากการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผ่านการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย
พบกับการละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพื้นบ้านหลากชนิดได้ใน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้กับประชาชน วันที่ 23-27 มี.ค.นี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

กรมพลศึกษา เปิดตัวโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการคืนความสุขให้ประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มี.ค.นี้ พบกิจกรรมการแสดงแสง ...
03/03/2015

กรมพลศึกษา เปิดตัวโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการคืนความสุขให้ประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มี.ค.นี้ พบกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง และการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน สร้างความสุขสู่สังคมไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมพลศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand ภายใต้โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง และการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตการละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพื้นบ้าน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สร้างความสุข เติมรอยยิ้มให้กัน เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

สำหรับโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคมนี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpe.go.th / โทรศัพท์ 02 – 2140120

รับของที่ระลึกสุดพิเศษ จากโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมืองกีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให...
03/03/2015

รับของที่ระลึกสุดพิเศษ จากโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง
กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน ง่ายๆๆ
โดยการการแชร์รูปภาพและติด Hashtag ที่มีคำว่า #smilethailand .... เพียงเท่านี้ก็ได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษไปเลย

SmileThailand
03/03/2015

SmileThailand

SmileThailand  คืนความสุขให้ประชาชน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมืองกีฬาพื้นบ้าน” คื...
02/03/2015

SmileThailand คืนความสุขให้ประชาชน โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ "การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง
กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแข่งขัน กีฬาบ้านหลากชนิด การละเล่นเมืองของแต่ละภาค พร้อมกับการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา นักแสดง รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ในทุกๆวันของกิจกรรม

SmileThailand's cover photo
27/02/2015

SmileThailand's cover photo

SmileThailand
18/02/2015

SmileThailand

ที่อยู่

Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

022140120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SmileThailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด