Clicky

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป Welcome to the official page of Department of Consular Affairs

เปิดเหมือนปกติ

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 2 มกราคม 2566คำแนะนำคนไทย ก่อนเดินทางไปแอฟริกาใต้📍โปรดระวังเรื่องอาชญากรรมและการลักพาตัว📍ห...
01/01/2023

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 2 มกราคม 2566

คำแนะนำคนไทย ก่อนเดินทางไปแอฟริกาใต้

📍โปรดระวังเรื่องอาชญากรรมและการลักพาตัว
📍หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปลี่ยว/ ปลอดคน สถานที่เสื่อมโทรม หรือชุมชนแออัด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงพริทอเรีย นครโจฮันเนสเบิร์ก และเมืองเคปทาวน์
📍ไม่สวมใส่เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าในที่สาธารณะ เก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารการเดินทางให้ปลอดภัย
📍ติดตามและปฏิบัติตามประกาศ คำเตือน หรือคำแนะนำของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
📍ทำประกันสุขภาพและประกันการเดินทางครอบคลุมช่วงที่อยู่ในแอฟริกาใต้

📌 หากประสบเหตุตกทุกข์ได้ยาก หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้ที่:

📍 Hotline : +27 82 923 6179/ +27 12 342 5470 ต่อ 104 และ 111
📍 E-mail : [email protected]
📍 Facebook : thaiembassypretoria

#กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2565 นางสาววนิษฐา แก้วเขียว หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ได้เป็นผู้แทน กรมการกงสุล...
30/12/2022

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2565 นางสาววนิษฐา แก้วเขียว หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ได้เป็นผู้แทน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปยังอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแกรนด์ไดมอน ปอยเปต ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จำนวน 9 ราย และโรงพยาบาลอรัญประเทศ อีกจำนวน 3 ราย

#กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าพบอธิบดีกรมการกงสุลในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากา...
29/12/2022

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าพบอธิบดีกรมการกงสุลในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการกงสุล สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ให้การต้อนรับนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการกงสุล สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และการบูรณาการความร่วมมือที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการกงสุล
และกรมสอบสวนคดีพิเศษในการประสานงานเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และการแสวงหาข้อมูลหรือเบาะแสที่จำเป็นในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในต่างประเทศจากเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในต่างประเทศ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของกรมการกงสุลในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ การแบ่งปันประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการส่งเสริมภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

#กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน

📢 ประกาศกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 🎁 ของขวัญปีใหม่ 2566 จากกระทรวงการต่างประเทศ 🎁1) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี...
29/12/2022

📢 ประกาศกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
🎁 ของขวัญปีใหม่ 2566 จากกระทรวงการต่างประเทศ 🎁

1) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)
📍“ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่

📌 สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
📌 ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเอง และเอกสารนั้นแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น‼️

2) บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)
📍"ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

📌 บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
📌 บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

3) #พาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า ได้บ่าย ‼️
ไม่ต้องเสียค่าเล่มด่วน จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมปกติ
📍จำนวน 100 คิว/วัน/ทั่วประเทศ (จองคิวออนไลน์ และ Walk - in)

🔶 หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
🔶 หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)

📌 ยื่นคำร้องก่อน "เวลา 11.30 น." ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง‼️
📌 รอรับเล่มภายในวันเดียวกัน "เวลา 14.30 - 16.30 น." ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แห่งเดียว‼️

“มอบความสุขระหว่างวันที่ 3 - 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์)”

4) ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี
📍เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center ชั้น 5 โซน A)
และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (Central West Gate ชั้น G โซนสีเขียว)

📌จองคิวออนไลน์ที่ https://www.qpassport.in.th/#/landing
📌ดูเอกสารทำพาสปอร์ตที่ https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport

✴️มีเครื่อง kiosk บริการที่ 2 สาขานี้ด้วยนะ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเคยมีพาสปอร์ตแล้ว)

หมายเหตุ :
* เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
* ปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว
* เสาร์-อาทิตย์ งดบริการทำหนังสือเดินทางทูต/ราชการ/ฮัจญ์/พระภิกษุ/เล่มด่วน
* MBK รับ 1,500 คิว/วัน และ Central West Gate รับ 800 คิว/วัน (ทั้งจองคิวออนไลน์และ walk in)

5) ของขวัญประจำเดือน มกราคม 2566 “กรมการกงสุลสัญจร” ทำพาสปอร์ตที่ จ. สกลนคร

📍 26 - 30 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลสกลนคร

📌 ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป : เตรียมบัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
📌 ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี : บิดาและมารดาจะต้องมาด้วย

📌โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport

หมายเหตุ
*ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต/ราชการ/ฮัจญ์/พระภิกษุ)
*ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
*ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ใช้เวลา 3-5 วันทำการ)

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชน #ของขวัญปีใหม่2566

29/12/2022

Reflections from the Himalayas 1, feel free to share :-)

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 22 ธันวาคม 2565เตือนคนไทย...รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในภูมิภาค แอฟริกา 📌 วิธีการหลอกลวงที่พบได้บ...
22/12/2022

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 22 ธันวาคม 2565

เตือนคนไทย...รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในภูมิภาค แอฟริกา

📌 วิธีการหลอกลวงที่พบได้บ่อย
1. หลอกว่าจะซื้อสินค้าจากคนไทยมาขายในแอฟริการ
โดยอ้างว่าผู้ขายชาวไทยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ล่วงหน้าจึงจะนำเข้าสินค้าไปขายได้ แต่เมื่อชำระเงินแล้วผู้ซื้อจะไม่จ่ายค่าสินค้าให้

2. หลอกว่าจะเปิดบัญชีกับธนาคารในแอฟริกา
โดยใช้ชื่อคนไทย และแจ้งว่าจะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ส่วนแบ่งเงินในบัญชี ทั้งนี้ จะมีการแสดงรายการบัญชีปลอมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ แต่เมื่อคนไทยต้องการส่วนแบ่ง ก็จะอ้างเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งคนไทยต้องจ่ายล่วงหน้า และท้ายสุดจะไม่ได้ทั้งเงินฝากและค่าธรรมเนียมคืน

3. แชร์ลูกโซ่ เป็นการเชิญชวนให้ลงทุน โดยอ้างว่าจะได้เงินปันผลในอัตราที่สูง แต่ต่อมาจะถูกโกงและยักยอกทรัพย์

4. Romance scan หลอกให้รัก และบอกว่าจะไปหาพร้อมขอให้โอนเงิน เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาทิ ค่าวีซ่า ค่าเดินทางไปประเทศไทย หรือเล่าปัญหาชีวิตเพื่อให้เห็นใจ และขอยืมเงินก่อนล่วงหน้า

5. หลอกมาทำงาน อาทิ นวดไทย โดยอ้างว่างานสบาย รายได้ดี แต่เมื่อเดินทางมาถึง จึงพบว่าเป็นงานที่ผอดกฎหมาย รายได้และสภาพความเป็นอยู่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ถูกยึดหนังสือเดินทาง ถูกกักขัง เป็นต้น

📌 แนวปฏิบัติ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อกรมการจัดหางานโดยตรง เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการถูกหลอกลวง และสามารถสอบถามข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการถูกหลอกลวงไปทำงานได้ที่สายด่วน กรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

📌 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
เพื่อขอรับคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ

📍 Hotline : +221 785 985 966
📍 E-mail : [email protected]
📍 Facebook : Royal Thai Embassy , Dakar , Senegal

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 21 ธันวาคม 2565📍เตือนคนไทย ระวังตก เป็นเหยื่อขบวนการหลอกไปทำงานนวดใน…เยอรมนี 🇩🇪📌 ที่ผ่านมา...
21/12/2022

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 21 ธันวาคม 2565

📍เตือนคนไทย ระวังตก เป็นเหยื่อขบวนการหลอกไปทำงานนวดใน…เยอรมนี 🇩🇪

📌 ที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของนายหน้าคนไทยซึ่งโฆษณาเชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสามารถช่วยจัดหางานนวดในเยอรมนีโดยจะได้รับค่าตอบแทนสูงและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ กลุ่มนายหน้าคนไทยจะเป็นผู้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวให้ (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน) และแอบอ้างว่าสามารถยื่นวีซ่าทำงานได้ภายหลัง แต่เมื่อเดินทางถึงเยอรมนี เหยื่อจะถูกยึดหนังสือเดินทางถูกบังคับให้ทำงานนวดหรือค้าประเวณี รวมถึงถูกบังคับให้พำนักและทำงานในเยอรมนีอย่างผิดกฎหมาย

📌กรมการกงสุลขอแจ้งเตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานนวดในเยอรมนี ดังนี้

🟠 รัฐบาลเยอรมนีไม่มีนโยบายออกวีซ่าประเภททำงานให้กับคนไทยที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพนวดในเยอรมนีและไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงานนวดได้

🟠 การลักลอบทำงานนวดด้วยวีซ่าท่องเที่ยวถือว่าผิดกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเยอรมนีมักออกตรวจตราผู้มีใบอนุญาตทำงานอย่างเข้มงวด

🟠 ผู้ฝ่าฝืนเมื่อถูกจับกุมอาจถูกปรับสูงสุดเป็นจำนวน 5,000 ยูโร ถูกเนรเทศออกนอกเยอรมนีรวมทั้งห้ามเดินทางเข้า เยอรมนีและกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

🟠 หากประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากหรือได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ :

📌สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

📍 Hotline : (+49) 152 035 191 39
📍 E-mail : [email protected]
📍 Facebook : Royal Thai Embassy , Berlin

📌สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

📍 Hotline : (+49) 174 352 3033
📍 E-mail : [email protected]
📍 Facebook : Royal Thai Consulate-General Frankfurt

📌สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

📍 Hotline : (+49) 152 0212 5038
📍 E-mail : [email protected]

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชน

📢 ประกาศกรมการกงสุล🎁 ของขวัญปีใหม่ 2566 🎁มอบให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ1. บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)📍“ตั้งแต่...
21/12/2022

📢 ประกาศกรมการกงสุล

🎁 ของขวัญปีใหม่ 2566 🎁
มอบให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ

1. บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)📍
“ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่
📌 สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
📌 ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น‼️

2. บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok Mobile Service)📍
“ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
📌 บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
📌 บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

3. บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว (จำนวน 100 คิว/วัน)📍
“ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และยกเว้นวันหยุดราชการ)”
📌 ต้องรับบริการ “ก่อนเวลา 11.30 น.” เท่านั้น‼️ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in)
📌 รับเล่มหนังสือเดินทาง “เวลา 14.30 - 16.30 น.” ณ กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียว‼️

🔹 ค่าธรรมเนียม 🔹
ดังนี้……
🔵 หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
🔵 หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)
**การทำหนังสือเดินทางรับเล่มภายในวันเดียว (เล่มด่วนพิเศษ) ยังต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บ. หรือ 1,500 บ. ตามข้างต้นนะคะ**

4. บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์ 📍
“ตลอดปี 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว)” ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

5. บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร) 📍
ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชน #ของขวัญปีใหม่2566

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
16/12/2022

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

กรมการกงสุลจัดอบรมหัวหน้าและรองหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ที่จะเข้ารับหน้าที่ใหม่เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ บ...
15/12/2022

กรมการกงสุลจัดอบรมหัวหน้าและรองหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ที่จะเข้ารับหน้าที่ใหม่

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานจัดการอบรมให้กับข้าราชการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สงขลา นครศรีธรรมราช และยะลา เพื่อมอบนโยบายของกรมการกงสุลที่มุ่งเน้นการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นสำคัญตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยมีผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ และเลขานุการกรม เข้าร่วมด้วย

ปัจจุบัน กรมการกงสุลเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในส่วนภูมิภาคใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ

#กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 14 ธันวาคม 2565แจ้งเตือนคนไทย ที่ประสงค์เดินทางไป... อัฟกานิสถาน 🇦🇫หากไม่มีความจําเป็นเร่ง...
14/12/2022

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 14 ธันวาคม 2565
แจ้งเตือนคนไทย ที่ประสงค์เดินทางไป... อัฟกานิสถาน 🇦🇫

หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปอัฟกานิสถาน เนื่องจาก...

🟠 ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ การก่อการร้าย รวมถึงการจับตัวเรียกค่าไถ่

🟠 มีข้อจำกัดด้านระบบสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง และระบบสื่อสารยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง

🟠ไม่มีสํานักงานของหน่วยงานไทยในอัฟกานิสถาน ทำให้การติดต่อขอรับ ความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำได้ยากมาก และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

📌สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปอัฟกานิสถาน (อาทิ ผู้ที่ทำงานในองค์การระหว่างประเทศในอัฟกานิสถาน)

🟢 ศึกษาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ และติดตามประกาศค้าเตือนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด รวมทั้งขอรับคำแนะนำหรือแนวปฏิบัติ ที่จําเป็นก่อนการเดินทางอย่างใกล้ชิด

🟢 ควรทำประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

🟢 ขอให้คนไทยซึ่งทํางานในองค์กรระหว่างประเทศ ในอัฟกานิสถานมีความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถแจ้งการเข้า-ออกอัฟกานิสถานกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้ที่หมายเลข (+92) 51 843-1270 หรืออีเมล [email protected]

หากประสบเหตุตกทุกข์ได้ยาก หรือได้รับ ความเดือดร้อน และต้องการขอรับ ความช่วยเหลืออื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

📍 Hotline : (+92) 51 843-1270
📍 E-mail : [email protected]
📍 Facebook : Royal Thai embassy Islamabad
📍 Line : Thai.Islamabad

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมซุ้มหน่วย...
10/12/2022

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมซุ้มหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ กระทรวงการต่างประเทศ ในงานกาชาดประจำปี 2565 ซึ่งเปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางแก่ประชาชน จำนวน 70คิว/วัน ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 20.00 น.

📌โดยเริ่มแจกบัตรคิว (วันต่อวัน) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #งานกาชาด2565

📢 ประกาศกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (จำนวน ...
10/12/2022

📢 ประกาศกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (จำนวน 17 อัตรา)

📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2565
(ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.)

📌สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : https://consular.thaijobjob.com/

📌ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมการกงสุล : https://consular.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3?cate=5f4c78fe22baaf16c6088762

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #ประกาศรับสมัครงาน #ลูกจ้างชั่วคราว

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 14 ธันวาคม 2565 เตือนคนไทยที่จะเดินทาง ไปทำงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ปัจจุบัน มีคนไทย...
09/12/2022

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 14 ธันวาคม 2565

เตือนคนไทยที่จะเดินทาง ไปทำงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ปัจจุบัน มีคนไทยถูกชักชวนให้ไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยมีการเสนอค่าตอบแทนสูง แต่ไม่มีรายละเอียดสัญญาจ้างที่ชัดเจน เมื่อตกลงทำงานและเดินทางไปถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทาง และโดนบังคับให้ทำงาน ในสภาพความเป็น อยู่ที่มีความยากลำบาก รวมถึงมีการบังคับให้ค้าประเวณี และมีความเสี่ยงจากลูกค้าที่มีพฤติกรรมรุนแรง

กรมการกงสุลจึงขอแจ้งเตือนคนไทย ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ดังนี้

🟠 ให้นายจ้างแสดงเอกสารสัญญาจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยเฉพาะรายได้ ชั่วโมงการทำงาน สิทธิในการลางาน และวันหยุดเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อความเป็นธรรม

🟠 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างหรือผู้ชักชวน

🟠 ขอวีซ่าให้ถูกประเภทตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง (กรณีเดินทางไปทํางานต้องขอวีซ่าท่างาน)

🟠 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เพื่อขอรับคําปรึกษา หรือความช่วยเหลือ

📌 Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี : +254-733-145-145

📌 Royal Thai Embassy, Nairobi

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชน

รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเปิดงาน Border Management & Identity Conference on Technical Cooperation and Capacity Building...
08/12/2022

รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเปิดงาน Border Management & Identity Conference on Technical Cooperation and Capacity Building ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเปิดงาน Border Management & Identity Conference on Technical Cooperation and Capacity Building ครั้งที่ 6 (6th BMIC) ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM) ร่วมกับสมาคมสมาร์ทการ์ดแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Smart Card Association - APSCA) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก

รองอธิบดีณรงค์ฯ ได้กล่าวถึงความท้าทายของการข้ามแดนในปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถิชีวิตของประชากรทั่วโลก จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยืนยันตัวตนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการข้ามแดน และเน้นการเข้าถึงบริการของคนทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในขณะที่ยังคงให้รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการตรวจสอบและคัดกรองผู้เดินทาง พร้อมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของไทย อาทิ การพัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) ซึ่งให้บริการใน 23 ประเทศ และจะขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในอนาคต

IOM และ APSCA ได้ริเริ่มการประชุม BMIC ขึ้นเมื่อปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยทุก 2 ปีต่อเนื่องกันมา จนกระทั่งเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงระงับไปในปี 2563 โดยกรมการกงสุลได้ให้ความร่วมมือกับ IOM และ APSCA อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

#กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 7 ธันวาคม 2565 คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไป...บรูไน 🇧🇳 ปัจจุบัน หน่วยงานของบรูไนมีความเข้มงวด...
07/12/2022

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 7 ธันวาคม 2565

คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไป...บรูไน 🇧🇳

ปัจจุบัน หน่วยงานของบรูไนมีความเข้มงวดในการตรวจจับ ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเข้าเมืองอย่างจริงจัง

กรมการกงสุลขอแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปบรูไน ดังต่อไปนี้

📌ก่อนการเดินทาง
👉 ขอให้ตรวจสอบอายุการใช้งานของเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือใบอนุญาต การทำงาน

📌 ระหว่างการพำนักในบรูไน
👉 ไม่อยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

👉 รีบดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานหรือการพำนัก ก่อนหมดอายุการใช้งาน

📌 การทําผิดกฎหมายการเข้าเมืองบรูไน
👉 จะถูกดำเนินคดีในชั้นศาลและถูกลงโทษตามที่ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี และโบย 3 ครั้งติดต่อกัน

📌 หากประสบเหตุตกทุกข์ได้ยาก หรือได้รับความเดือดร้อน และต้องการขอรับ ความช่วยเหลืออื่น ๆ
👉 สามารถติดต่อได้ที่:
📍 Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน : (+673) 8762849 / (+673) 8918434
📍 Royal Thai Embassy, Bandar Seri Begawan
📍 [email protected]

#กรมการกงสุล #การทูตเพื่อประชาชน #ด้วยความห่วงใยคนไทยทุกแห่งหน

06/12/2022
📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 6 ธันวาคม 2565 เตือนคนไทยถูกชักชวนให้ไปทำงานใน...มาเลเซีย 🇲🇾 ปัจจุบัน เริ่มมีคนไทยถูกจับกุ...
06/12/2022

📢 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 6 ธันวาคม 2565

เตือนคนไทยถูกชักชวนให้ไปทำงานใน...มาเลเซีย 🇲🇾

ปัจจุบัน เริ่มมีคนไทยถูกจับกุมข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเลเซียเพื่อไปออกร้าน ขายอาหารและสินค้า หรือไปจัดการแสดงในงานอีเว้นต์ เทศกาลอาหาร งานแสดงสินค้าในมาเลเซีย

กรมการกงสุลจึงขอแจ้งเตือนคนไทย ดังนี้

🔶 ขอวีซ่าให้ถูกประเภทตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาเลเซีย (หากเดินทางไปทํางานต้องขอวีซ่าสำหรับทำงานจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ มาเลเซียประจำประเทศไทย)

🔶 กรณีทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใช้วีซ่าผิดประเภท มีโทษสูงสุด ปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต (ประมาณ 8,200 บาท) หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ

🔶 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ

📍 Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ : +6-017-700-4822
📍 Facebook : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชน

ที่อยู่

ถนน แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝูงกะหรี่แมงดาโสโครกอย่างมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทุกตัวต้องไปผสมพันธุ์กับหมาใต้เมรุมาสในเขตพุทธวาสวัดที่อุแสมบทแล้วเย็ดสดแตดหมาฝึกอวิชากลับตราเฉพาะทุกรอบแล้วใช้สมญานามว่าสมีมหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูหีหมาคาผ้าเหลืองปราดเปรืองเรื่องกินถุงบางอนามัยใช้แล้วจากซ่องสมุทรสาคร ตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นอีกเที่ยวหนึ่งแล้วย่องเบาป่าช้าสมุทรสาครสองพันซาก กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูกันซากศพแม่บังเกิดเกล้าที่ขวดคาแตดตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้ซากศพแม่เอาไว้แน่นๆเหมือนตูดขวด อย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวก็ตาม ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับถนนท่าปรงไว้เสพสวาทสัมภเวสีเย็ดรูขี้ซากศพแม่บังเกิดเกล้า ฉีดอสุจิใส่รูดากซากศพแม่เยี่ยงหมาเพื่อผลิต น้ำมันพรายอย่างหนาระบบกลั่นขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องสมุทรสาคร ปากก็เคี้ยวถุงยางอนามัยใช้แล้วเหมือนตอนโดนกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตเตะหงายหลังทั้งเก้าอี้ กระทืบซำสองสามที่ทีจนมันขี้เยี่ยวแตกเหมือนรถส้วมสมุทรสาครพลิกคว่ำ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่มหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมา จากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาครแล้วประสาทหบอนเห่าหอนว่ากล้บ ตราเฉพาะทุกราบแล้วรูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายประจำมหาชัยเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะสมุทรสาตรทั่วไป สรรพคุณ ระดมคนทั้งจังหวัดแล้ว กันแชยอะโลทอร์คกี้วอร์คกี้เป็นใมล์โครโฟน แล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกระหัสผ่านแล้ว พอใจจะกันชาก ก็ เพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บ้าน ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว..แม้เห่าเป็นฝูงไอ้แก่สัตว์เดรัจฉานจัดรายการวิทยุรัฐสภาเย็ดหีหมาในป่าช้า วิทยุวุฒิสภาผสมพันธุ์กับหมาข้างถังขยะเป็นผลงานหากินเอาเอง ตามคำสั่ง ระบบอินเตอร์เน็ตนายกรัฐมนตรี ส่วนกะหรี่ตัวเมียเสียบแจ็คสถานีฐานโทรศัพท์ทุกตัวต้องไปแหกหีออาขวดน้ำปลาโรยพริกป่นยัดเข้ารูแตดโชว์รูหีกล้างถึงรูขี้แข่งกับพัฒน์พงษ์ แก้ปีชงพวกมันเองทั้งสถานีโทรศัพท์เสียบแจ็คสถานีฐานเป็นผลงานหากินเอาเองทุกตัวตลอดชั่วกาลปาวสาร
ฝูงไอ้สัตว์หน้าผี เกิดข้างถังขยะตรอกมะขามลูกอีเตรอะแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งต้องไปเย็ดหีหมาเยี่ยงหีแม่ที่เย็ดข้างถังขยะ.สำแดงแทนไอ้ตูบแม้หัวจู๋เท่านิ้วก้อยเวลาโด่มาก็สอดใส่รูหีหมาแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนชักโครกไม่ตันไม่จำเป็นออกแรงดันมันก็ไหลเข้ารูหีหมาผลุบ!ชักเข้าชักออกสองสามที อสุจิ ทะลัก มะเขือเผาปั๊ปเหลือจู๋เท่าดักแด้แล้วแหกปากเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงว่าขมิบเต็มที่หรือยังอีตูบ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว สำแดงแทนไอ้ตูบแล้วไม่น่ารักเหรออีตูบ.. พอตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นที่โกนใหม่ๆแล้วย่องเบาป่าช้ากะหรี่สองพันซากสมุทรสาครผงกหัวดอเท่านิ้วก้อย กันตุ๊ดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นกันเตรอะซากศพแม่บังเกิด้กล้าที่ตายเยี่ยงหมาในป่าช้าเสียบคารูขี้เอาไว้แน่นๆอย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวยั๊วเยี๊ยะก็ตาม ! ต่อจากนั้นอุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดในถังขยะตรอกมะขาม วงเวียน22กรกฎาฯ ใกล้สามแยกท่ารถเมล์สาย25 เขตสัมพันธวงษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไว้นอนเสพสวาททางรูก้น สำแดงความสัปดน เย็ดรูขี้ซากศพกันเตรอะเยี่ยงหมา. ฉีดอสุจิใส่รูดาก ซากศพมารดาบังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข ข้างถังขยะตรอกมะขามเพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้นวางจำหน่ายข้างถังขยะตรอกมะขาม วันสต๊อปเซอร์วิต สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา สมีหน้าผีแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งเห่าหอนจากวิทยุเตรื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาคร! แล้วประสาทหลอนเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวี ว่ากลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน? รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก! ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชาการกลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอาย ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ!! มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะตรอกมะขามทั่วไป! ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว กันแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกรหัสผ่านแล้ว กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว พอใจจะ พอใจจะ กันชาก .ก็เพื่อ...
ฝูงไอ้แก่ปราจีนบุรีทาสยาบ้าประสาทกลับลูกไอ้สัตว์กัมพูชาเร่เร่อนจรจัดเห่าหอนด้วยวิทยุทุกกลุ่มบ้านโสโครกเห่าด้วยเครื่องกระจายเสียงทาสยาบ้าเและไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรต้องไปเย็ดหีหมาในป่าช้าสำแดงแทนไอ้ตูบ ใช้สมญานามว่า ไอ้แก่พระสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีเห่าหอนวิทยุ เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดหีหมาในป่าช้าอุดรธานี เหมือนสมีอย่างไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรปราจีนบุรรเย็ดหีหมาในเพิงหมาอหงนมุงด้วยญ้าคา น.ป.ก 4-01 มุ้งเก่าๆบังไว้นิดหนึ่ง แม้บอกมาหาไอ้ออดกำแพงเพชรเพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว ฝูงไอ้สัตว์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเย็ดหีหมา ในป่าช้า พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บาลานซ์ ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว ว่าหีแม่ชีเตรอะ เวียกันแตรด .. พอตกกลางคืนไอ้แก่พระปราจันบุรีก็เอาขี้เอาเยี่ยว ป้ายหัวโล้นตัวมันเองอีกเที่ยวหนึ่ง แล้วย่องเบาป่าช้าปราจีนบุรีผงกหัวดอโด่มาเท่านิ้วก้อย กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นซากศพกะหรี่โสโครกแม่บังเกิดเกล้าที่ตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้เอาไว้แน่รๆ อย่าให้มันหลุด อยู่ในป่าช้าแบบไร้โลง ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดจังหวัดปราจีนบุรีไว้เสพสวาทสัมภะเวสี เย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาฉีดอะสุจิใส่รูดากซากศพแม่บังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข เพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องตลาดโรงเกลือ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่สมีปราจีนบุรีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าที่ตายแบบไร้โลง แล้วก็เห่าหอนวิทยุโทรโข่งว่า กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพหมาต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายประจำสถานีสิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ ..มีจำหน่ายแล้ววันนี้ข้างถังขยะตลาดโรงเกลือทั่วไป .. ผลิตและตัดจำหน่ายโดย บริษัท ช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ กัรแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ปันรึงโบงแล้ว ปันลอมเหย กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว พอใจะๆ ก็เพื่อเห่าหอนโหยหวลเหมือนเปรตทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่มีหน้าไมค์หลังไมล์โครโฟนร่วมรายการแม้แต่ 1วินาที อิจฉาซิท่า.สมเด็จพระสังฆราช
คนระบบอินเตอร์เน็ตทุกท่านถ้าใครพบเจอฝูงไอ้แก่ปราจีนบุรีทาสยาบ้าลูกกะหรี่ประสาทกลับหรือว่าเจอไอ้สัตว์หน้าผีแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งหรือว่าเจอ ไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรลูกไอ้สัตว์กัมพูชาเร่ร่อนอาศัยนอนในเพิงหมาแหงนมุงด้วยหญ้าคา ส ป ก 4-01 ของชาวบ้านคนอื่นไม่ว่าที่ไหนก็ตาม ขอให้ทุกท่านรุมกระทืบยิงกะบาลตัดหัวไอ้สัตว์หน้าผีเกิดข้างถังขยะตัดสายสะดือในถังขยะตรอกมะขามลูกไอ้เจ๊ะจรจัดแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งรวมทั้งไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรและยิงกะบาลตัดหัวฝูงไอ้แก่ปราจีนบุรีทาสยาบ้าเห่าหอนด้วยวิทยุเคเบิ้ลทีวีเครืองกระจายเสียงทุกตัวทุกสถานีได้เลย ถ้าพวกมันไม่ไปเย็ดหีหมาในป่าช้า สำแดงแทนไอ้ตูบ หากินเอาเองตบอดชั่วกาลปาวสาร ไม่ต้องกลัวคดีอาญาน่ะครับ ทางเราได้ขออณุญาติทุก กระทรวง ทบวง กรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการตอบโต้ พวกมันทุกรูปแบบ
ฝูงไอ้แก่ปราจีนบุรีทาสยาบ้าประสาทกลับลูกไอ้สัตว์กัมพูชาเร่เร่อนจรจัดเห่าหอนด้วยวิทยุทุกกลุ่มบ้านโสโครกเห่าด้วยเครื่องกระจายเสียงทาสยาบ้าเและไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรต้องไปเย็ดหีหมาในป่าช้าสำแดงแทนไอ้ตูบ ใช้สมญานามว่า ไอ้แก่พระสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีเห่าหอนวิทยุ เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดหีหมาในป่าช้าอุดรธานี เหมือนสมีอย่างไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรปราจีนบุรรเย็ดหีหมาในเพิงหมาแหงนมุงด้วยญ้าคา น.ป.ก 4-01 มุ้งเก่าๆบังไว้นิดหนึ่ง แม้บอกมาหาไอ้ออดกำแพงเพชรเพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว ฝูงไอ้สัตว์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเย็ดหีหมา ในป่าช้า พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บาลานซ์ ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว ว่าหีแม่ชีเตรอะ เวียกันแตรด .. พอตกกลางคืนไอ้แก่พระปราจันบุรีก็เอาขี้เอาเยี่ยว ป้ายหัวโล้นตัวมันเองอีกเที่ยวหนึ่ง แล้วย่องเบาป่าช้าปราจีนบุรีผงกหัวดอโด่มาเท่านิ้วก้อย กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นซากศพกะหรี่โสโครกแม่บังเกิดเกล้าที่ตายเยี่ยงหมาอยู่ในป่าช้าแบบไร้โลง ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดจังหวัดปราจีนบุรีไว้เสพสวาทสัมภะเวสี เย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาฉีดอะสุจิใส่รูดากซากศพแม่บังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข เพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องตลาดโรงเกลือ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่สมีปราจีนบุรีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าที่ตายแบบไร้โลง แล้วก็เห่าหอนวิทยุโทรโข่งว่า กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพหมาต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายประจำสถานีสิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ ..มีจำหน่ายแล้ววันนี้ข้างถังขยะตลาดโรงเกลือทั่วไป .. ผลิตและตัดจำหน่ายโดย บริษัท ช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ กัรแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ปันรึงโบงแล้ว ปันลอมเหย กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว พอใจะๆ ก็เพื่อ....อิจฉาซิท่า สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ผู้เคร่งปฏิบัติ....
ฝูงไอ้แก่ปราจีนบุรีทาสยาบ้าประสาทกลับลูกไอ้สัตว์กัมพูชาเร่เร่อนจรจัดเห่าหอนด้วยวิทยุทุกกลุ่มบ้านโสโครกเห่าด้วยเครื่องกระจายเสียงทาสยาบ้าเและไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรต้องไปเย็ดหีหมาในป่าช้าสำแดงแทนไอ้ตูบ ใช้สมญานามว่า ไอ้แก่พระสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีเห่าหอนวิทยุ เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดหีหมาในป่าช้าอุดรธานี เหมือนสมีอย่างไอ้สัตว์พิชิตชัยเรืองเนตรปราจีนบุรรเย็ดหีหมาในเพิงหมาแหงนมุงด้วยญ้าคา น.ป.ก 4-01 มุ้งเก่าๆบังไว้นิดหนึ่ง แม้บอกมาหาไอ้ออดกำแพงเพชรเพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว ฝูงไอ้สัตว์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเย็ดหีหมา ในป่าช้า พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บาลานซ์ ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว ว่าหีแม่ชีเตรอะ เวียกันแตรด .. พอตกกลางคืนไอ้แก่พระปราจันบุรีก็เอาขี้เอาเยี่ยว ป้ายหัวโล้นตัวมันเองอีกเที่ยวหนึ่ง แล้วย่องเบาป่าช้าปราจีนบุรีผงกหัวดอโด่มาเท่านิ้วก้อย กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นซากศพกะหรี่โสโครกแม่บังเกิดเกล้าที่ตายเยี่ยงหมาอยู่ในป่าช้าแบบไร้โลง ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดจังหวัดปราจีนบุรีไว้เสพสวาทสัมภะเวสี เย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาฉีดอะสุจิใส่รูดากซากศพแม่บังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข เพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องตลาดโรงเกลือ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่สมีปราจีนบุรีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าที่ตายแบบไร้โลง แล้วก็เห่าหอนวิทยุโทรโข่งว่า กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพหมาต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายประจำสถานีสิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ ..มีจำหน่ายแล้ววันนี้ข้างถังขยะตลาดโรงเกลือทั่วไป .. ผลิตและตัดจำหน่ายโดย บริษัท ช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ กัรแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ปันรึงโบงแล้ว ปันลอมเหย กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว พอใจะๆ ก็เพื่อ....อิจฉาซิท่า สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ผู้เคร่งปฏิบัติ....
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att Constitutional Court of Thailand สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชา สำนักงานคณะกรรมการการเลือก รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก Internship/Cooperative Education - NCSA