กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์, หน่วยงานราชการ, 12 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร, Bangkok.
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
18/11/2020

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางจุฑารัชต์ ผุดผาด รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ด้...
18/11/2020

นางจุฑารัชต์ ผุดผาด รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 129 ชั้น 1 อาคาร 1
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2653 - 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 126 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้บริการเจาะเลือดเพื่อติดตามผลการรักษา ในรอบ 4 เดือน แก่ข้าราชการ ...
03/11/2020

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้บริการเจาะเลือดเพื่อติดตามผลการรักษา ในรอบ 4 เดือน แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
28/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

📢📢กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. ทุนการศึกษาภายใต้ "โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน" เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวม 27 ทุน
2. ทุนการศึกษาภายใต้ "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร" เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี รวม 80 ทุน
🚩ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://office.cpd.go.th/cooptrain/
หัวข้อ "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา"

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
17/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)โรงเรียนพระปริยัติธรรมสหประชาสรรค์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,826,237 บาท ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญญาธิการพระบารมีธรรมบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถมภก และบุญญานุภาพในส่วนของทานมัยอันเกิดจากกุศลศรัทธา ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ผู้ร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานครั้งนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นโดยทั่วกัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
16/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กองการเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประ...
15/10/2020

กองการเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
05/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยร่วมบริจาคปัจจัยสมทบองค์พระกฐินได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หรือโอนเงินผ่านบัญชีกรุงไทย สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี "กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กฐินพระราชทาน)" เลขที่บัญชี 070-0-01451-9 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำไปถวาย ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

05/10/2020
กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 48 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ขอเน้นให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อหาช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ เพราะถ้าหากทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มจากการค้าขายและการทำธุรกิจก็จะส่งผลดีกลับไปที่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นการแบ่งปันกำไรคืนสู่สมาชิก เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน และเรื่องการผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพ ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การหาตลาด มุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่วนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จะพัฒนาการจัดชั้นวางชั้นแสดงสินค้าให้มีความน่าสนใจและพัฒนา QR code ให้ผู้บริโภคสแกนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อดึงดูดให้คนได้เดินทางไปเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิตได้โดยตรง รวมทั้งโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน กรมฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนมาบริหารจัดการสหกรณ์และชุมชนของตนเองต่อไป
ข่าว เช้าชวนคุย ช่อง 9 MCOT HD
Link : https://www.youtube.com/watch?v=_0ONs2PPZ4c&feature=youtu.be

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
02/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
01/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และคณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
01/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 48 ปี โดยมีพิธีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเสื้อนักพัฒนาสหกรณ์ “คนเก่งหัวใจพัฒนา”ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 6 ราย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
คณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
01/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี โดยมีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
01/10/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

สารจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 48
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
30/09/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณใหักับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
30/09/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแสดงมุทิตาจิตและมอบดอกไม้ส่งผู้เกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลางกลับบ้าน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเป็นประจำทุกปีในวันสุดท้ายของการทำงาน เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีและแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงเป็นการยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบดอกไม้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
24/09/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
15/09/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้แทนรับมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เกษียณอายุ ประจำปี 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม115 กรทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
03/09/2020

วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานพื้นที่ขนาดเล็ก เข้าตรวจประเมินหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ...
27/08/2020

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานพื้นที่ขนาดเล็ก เข้าตรวจประเมินหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สถาบันเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ และสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
26/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2563 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
19/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท ศาลคุณพระบำรุงราษฎร์ และศาลแม่ย่าตาบ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
14/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการจัดงานของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณารายละเอียดในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ก่อนจะสรุปผลและมอบหมายแต่ละหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดเตรียมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
11/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

📣📣 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm
“สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ”
ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพฯ
👉🏻 ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากเกษตรกรและสหกรณ์ผู้ผลิต
🍚 ข้าวสาร 🥚ไข่ไก่ 🍶นม UHT 🍦ไอศครีม
🥦🍅 ผักสด 🍊 ผลไม้ ทุเรียน เงาะ ลำไย ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม
🐂 เนื้อโคขุน สินค้าเกษตรแปรรูป
👚 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าไหม หมอนยางพารา
📦 และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
11/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้...
11/08/2020

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
10/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันตัดสินการประกวดออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

ธรรมะอารมณ์ดี
07/08/2020

ธรรมะอารมณ์ดี

• ธรรมะอารมณ์ดี @ กรมส่งเสริมสหกรณ์ •
๑.ไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อย ไม่มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
๒.คนบางคนทำงานไว้ใจได้ แต่อย่าไปวางใจมาก
๓.งานมีหน้าที่ต่างกัน แต่เราควรเชื่อมประสานกัน
๔.ขัดข้าวขัดของยังพอเป็นมันถ้าขัดคอกันกลายเป็นศัตรู
๕.พาลภายนอกหลบหลีกได้ พาลภายในระวังใจให้ดี
___________________________________________
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เมตตาให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ผจล.วัดยานนาวา บรรยายธรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๑๐๐ คน โดยเน้นตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหนทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
______________________________________________
สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)
พระธรรมวิทยากร ธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
06/08/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมนครเนื่องเขต โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 โครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านทุจริต รวมทั้งนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิต พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านอ่างตะแบก (เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ)อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ รวม 100 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
30/07/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลาง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 -20 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ดีให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงาน และได้มีการจัดอบรมและ Workshop โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาอภิปรายเรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตอีกด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
28/07/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
24/07/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดกิจกรรม รวมถึงกำหนดแนวทางและการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 2. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่อยู่

12 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-2813106

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด