M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU, บริษัทด้านสาธารณูปโภค, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU
24/03/2017

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU

เปิดรับสมัคร - หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ป.โท ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไม่จำเป็นต้องจบ ป.ตรี วิศวฯ)
- เรียน วันอาทิตย์ 1 วันต่อสัปดาห์ หลักสูตร 2 ปี (6 เทอม)
- มีแผน non-thesis ทำโครงงานสารนิพนธ์ หัวข้อในงานที่ทำ

เน้นสิ่งสำคัญ ผลักดันสู่ความสำเร็จ
simply SIGNIFICANT

สมัครเรียน http://www.spu.ac.th/campaign/graduateschool/index_ma.php

ข้อมูลหลักสูตร
http://www.spu.ac.th/engineer/courses/master/energy

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU
13/03/2017

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม เวลา 9:00-12:00 น. อาคาร 11 ห้อง 11-1203 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#spusoe_professional

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อ...
13/03/2017

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม เวลา 9:00-12:00 น. อาคาร 11 ห้อง 11-1203 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#spusoe_professional

Photos from M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU's post
13/03/2017

Photos from M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU's post

Engineering Sripatum
14/02/2017

Engineering Sripatum

" Happy Valentine's Day "

ขอให้ขาววิศวะศรีปทุมทุกคน มีความสุข สนุกและรักในสิ่งที่ทำนะครับ ^^

Simply SIGNIFICANT
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer

#Engineering #Sripatum #SPU
#Simply_Significant #SPUSOE #วิศวฯศรีปทุม #ศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวกรรมศุาสตร์ #วิศวะ #วิศวฯ #คณะวิศวะ

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม Center of Advanced Engineering Education
10/01/2017

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม Center of Advanced Engineering Education

รุ่นแรกเต็มจนล้น...
รุ่นที่ 2 จึงต้องเปิดตามคำเรียกร้อง...
พบกับเทคนิคสุดล้ำในการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่...ลดงาน...ลดเงิน...ลดเวลา...ลดความผิดพลาด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิก BIM รุ่นที่ 2"
โดยวิทยากรมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด (TACE)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไทม์ คอนสตรัคชัน แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
- - คุณภาราดร กถนานนท์
BIM & CAD Engineer, Dextra Manufacturing Co., Ltd.
...
ลงทะเบียน http://bit.ly/SOE_CM2

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม Center of Advanced Engineering Education
10/01/2017

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม Center of Advanced Engineering Education

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า... มะเร็งร้ายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นสาเหตุของอัคคีภัย การเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในยุค 4.0 ที่ใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ระบบควบคุมอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เครื่องจักรการผลิตกินกระแสไฟฟ้าสูงที่ไม่ต่อเนื่อง

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์จริงที่จะนำเสนอมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง พร้อมตัวอย่างการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาจริง รวมทั้งการสาธิตการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยใน #การอบรมการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างได้ผลจริง
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
...
ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/SOE_EE1
รับจำนวนจำกัด
...
#Engineering #SPU ... #Simply #Significant ...

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงวันนี้วิชา EEM633 เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน ของหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ดร.มยุรฉัต...
13/11/2016

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

วันนี้วิชา EEM633 เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน ของหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ดร.มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายเรื่อง
"Biofuel Supply Chain and Project Development in Thailand"

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านพลังงานและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการพลังงานขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก

#Simply #Significant #Engineering #SPU

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม Center of Advanced Engineering Education
25/10/2016

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม Center of Advanced Engineering Education

คุณภาพไฟฟ้า...ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์จริงที่จะนำเสนอมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง พร้อมตัวอย่างการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาจริง รวมทั้งการสาธิตการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยใน #การอบรมการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างได้ผลจริง
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
...

ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/SOE_EE1

รับจำนวนจำกัด
...

#Engineering #SPU ... #Simply #Significant ...

"สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"18-21 ต.ค.2559บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการย้อมเสื้อเป็นสีดำ แก่ นักศึกษา ...
18/10/2016

"สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
18-21 ต.ค.2559
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการย้อมเสื้อเป็นสีดำ แก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ณ ข้างอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

*ด้วยขณะนี้มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อให้การบริการทั่วถึง ทีมงานขอจำกัดจำนวนบริการท่านละ 3 ชิ้น ต่อวันครับ
** เบื้องต้นขออนุญาตให้บริการเฉพาะเสื้อ ไม่รวมกางเกงและกระโปรงครับ

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU
13/10/2016

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU

Timeline Photos
13/10/2016

Timeline Photos

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU's cover photo
13/10/2016

M.Eng. in Energy and Environmental Management SPU's cover photo

ขอทวยเทพเทวา ปกป้องคุ้มครองพ่อ ของพวกเราชาวไทยให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพลัน  ขอทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วย...
11/10/2016

ขอทวยเทพเทวา ปกป้องคุ้มครอง
พ่อ ของพวกเราชาวไทย
ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพลัน
ขอทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

EEC Engineering Network
07/10/2016

EEC Engineering Network

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย 8 หมวด ดังนี้

1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy) ตัวชี้วัดประกอบด้วยค่าดัชนีการใช้พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทน การผลิตพลังงาน ณ จุดใช้งาน การสะสมพลังงาน ระบบทำความเย็นและความร้อนรวมศูนย์ ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ การลดการปลดปล่อยคาร์บอน การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า

2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) ตัวชี้วัดประกอบด้วยการวางผังโครงสร้างพื้นฐานของระบบพลังงาน ระบบการจ่ายน้ำ ระบบการ ขนส่ง ระบบโดยสารสาธารณะ การบริหารที่จอดรถ การส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยาน การ จัดเตรียมสถานพยาบาล ระบบฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว การ บริหารจัดการขยะ น้ำเสีย นอกจากนี้ยังประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริหารจัดการ อัจฉริยะในทุกๆด้าน

3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community) ตัวชี้วัดประกอบด้วยการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา การป้องกันภัยพิบัติ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ

4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) ตัวชี้วัดประกอบด้วยการรักษาสภาพแวดล้อม ป่าไม้ พืชพันธ์ ระบบนิเวศน์ การส่งเสริมการเกษตร แหล่งผลิตอาหารในเมือง สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการน้ำ มลภาวะทางน้ำ มลภาวะ ทางอากาศ ปรากฏการณ์เกาะความร้อน

5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) ตัวชี้วัดประกอบด้วยโมเดลทางธุรกิจ นวัตกรรมรูปแบบการลงทุน การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน การมีส่วนร่วม ความเป็นหุ้นส่วน การบริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเมืองที่ ยั่งยืน การส่งเสริมการเจริญเติบโตของเขต

6. อาคารอัจฉริยะ (Smart building) ตัวชี้วัดประกอบด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทย การพัฒนา อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ระบบอาคารและบ้านอัจฉริยะ

7. การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) ตัวชี้วัดประกอบด้วยหลักความเป็นเมืองอัจฉริยะ ภาวะความเป็นผู้นำ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร กระบวนการบริหารจัดการ ระบบการวัดผลสำเร็จ

8. นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่สามารถทำคะแนนได้หมวด 1-7 โดยหมวดที่ 1,2,5 และ 6 เป็นหมวดบังคับ ที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ สำหรับ หมวดที่ 3,4,7 และ 8 เป็นทางเลือก

ที่มา : www.tgbi.or.th

พลังงานลม -- พลังที่ต้องฝ่าฟันดร.ถนัด เกษประดิษฐ์ CEO บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด www.engineo.co.th ในเครือของกลุ่ม มิตรผล ใ...
11/09/2016

พลังงานลม -- พลังที่ต้องฝ่าฟัน

ดร.ถนัด เกษประดิษฐ์ CEO บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด www.engineo.co.th ในเครือของกลุ่ม มิตรผล ให้เกียรติมาร่วมเล่าประสบการณ์ การบุกเบิกพัฒนาธุรกิจพลังงานลมขนาดใหญ่ หรือ Wind Farm หนึ่งไม่กี่รายของประเทศที่ได้รับใบอนุญาต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านเทคนิค การประเมินศักยภาพปริมาณพลังงาน เงื่อนไขประเด็นปัญหา ข้อกำหนด การลงทุน ชุมชน ตลอดจนการขนส่งและตืดตั้งโครงสร้างขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ตรง ที่ได้ทำมา

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
Engineering @SPU

"ผลิตแสงให้เป็นเงิน" -- ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร บจก. ไทยเอเยนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ มาเล่าประสบการณ...
04/09/2016

"ผลิตแสงให้เป็นเงิน" -- ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร บจก. ไทยเอเยนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ มาเล่าประสบการณ์ การบุกเบิกธุรกิจ ผลิตแสงให้เป็นเงิน จากการทำ solar farm ตลอดจนการผลิตติดตั้งแผง PV อย่างมี design เพิ่มมูลค่าสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้ง SCG และ ปตท. ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ โอกาส ทิศทาง และการบริหารจัดการธุรกิจพลังงานของประเทศไทย

03/09/2016
Mitr Phol Bio Innovator Awards

Mitr Phol Bio Innovator Awards

เริ่มแล้ว! Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 โครงการประกวดเพื่อเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดคุณค่าให้พืชเศรษฐกิจไทยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ▸ ชวนนักศึกษาทั่วประเทศร่วมลุ้นเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ▸ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 59 ▸ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mitrphol.com/bioinnovator และ www.facebook.com/MitrPholBioInnovatorAwards

#MitrPholBioInnovatorAwards2016 #MitrPhol

Timeline Photos
03/09/2016

Timeline Photos

หลักสูตรปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม Graduate Program
16/07/2016

หลักสูตรปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม Graduate Program

ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัวสำนักงานตำตรวจแห่งชาติ
สมัครเรียนปริญาตรี โท เอก
รับทุน ส่วนลด 20% ทันที
เมือลงทะเบียนวันนี้ - 31 สิงหาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 025586888 ต่อ 3003-4
Line:gradspu

EPPO Thailand
11/07/2016

EPPO Thailand

ระบบสมาร์ทกริด คือ “การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการทํางานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น หรือมีความสามารถมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง (Doing More with Less) มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารสารสนเทศ (ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติเพื่อทําให้ระบบไฟฟ้ากําลังสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ ในระบบมากขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ กระบวนการเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งระบบไฟฟ้าครอบคลุม ระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจําหน่าย และระบบผู้ใช้ไฟฟ้า”

หากสนใจเชิญชมเว็บไซต์ความรู้ใหม่ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ที่
http://thai-smartgrid.com/demo/

Smart Communication โดย ผศ.ดร.พิมภาภรณ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว. --- กิจกรรมหนึ่งในรายวิชา EEM601 สัมมนา --- #Engineering ...
04/07/2016

Smart Communication โดย ผศ.ดร.พิมภาภรณ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว. --- กิจกรรมหนึ่งในรายวิชา EEM601 สัมมนา ---
#Engineering #Sripatum
#Simply #Significant

4 แหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่นักศึกษาพลาดไม่ได้!!!
24/06/2016
4 แหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่นักศึกษาพลาดไม่ได้!!!

4 แหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่นักศึกษาพลาดไม่ได้!!!

  แน่นอนว่าสำหรับเหล่านักศึกษาแล้ว การทำวิทยานิพนธ์ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญและต้องทำกันแทบจะทุกคน และสำหรับวันนี้เราก็มีแหล่งค้นคว้างานวิทยานิพนธ์ต่างๆ มาเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆ ได้ไปใช้งานกันล่ะ ว่าแล้วเราก็มาชมกันเลยดีกว่า กับ 4 แหล่งค้นคว้างานวิทยานิพนธ์เจ๋งๆ ทั้งในประเทศไทยและประเท...

Engineering Sripatum
18/06/2016

Engineering Sripatum

◤◤◤ วิศวกรรมง่ายๆ เรื่องใกล้ตัว ◥◥◥
...วิธีการเลือกหลอดไฟฟ้า...

การเลือกหลอดไฟให้ใช้งานอย่างประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ไม่ใช่ดูแค่กำลังงานไฟฟ้า(Power : W)ที่หลอดไฟฟ้าใช้เท่านั้น จริงๆ แล้วต้องพิจารณาค่าปริมาณแสงสว่าง(Lumen : lm)ที่หลอดให้ออกมาด้วย ดั้งนั้นจึงต้องดูจากตัวเลขที่เรียกว่า ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง ปริมาณแสงสว่างต่อกำลังงานไฟฟ้า (มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อวัตต์ :lm/W) หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดี หรือใช้แล้วประหยัดพลังงาน ก็จะต้องให้ปริมาณแสงสว่างออกมามาก ๆ แต่ใช้กำลังงานไฟฟ้าน้อยๆ ดังนั้น ตัวเลขลูเมนต่อวัตต์ หรือประสิทธิภาพการส่องสว่าง จะต้องมีค่าสูง ๆ ซึ่งตัวเลขประสิทธิภาพนี้ จะมีบ่งบอกไว้ที่ป้ายอุปกรณ์ ดังภาพตัวอย่างหลอดหลอดคอมแพคฟูลออเรสเซนต์(CFL) หรือที่เรียกว่าหลอดตะเกียบ มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง 64 lm/Wมากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ที่ประสิทธิภาพการส่องสว่างเพียง14 lm/W ดังนั้น หลอดCFL จึงใช้แล้วประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พศวีร์ ศรีโหมด

Simply Significance
เปลี่ยนเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer

#Engineering #Sripatum #SPU #Simply_Significant #SPUSOE #วิศวฯศรีปทุม #ศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวะ #วิศวฯ #คณะวิศวะ #SPUSOE_Knowledge #EEE

เปิดรับสมัคร - หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม- ป.โท ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไม่จำเป็นต้องจบ ป.ตรี วิศวฯ)-...
17/06/2016

เปิดรับสมัคร - หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ป.โท ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไม่จำเป็นต้องจบ ป.ตรี วิศวฯ)
- เรียน วันอาทิตย์ 1 วันต่อสัปดาห์ หลักสูตร 2 ปี (6 เทอม)
- มีแผน non-thesis ทำโครงงานสารนิพนธ์ หัวข้อในงานที่ทำ

เน้นสิ่งสำคัญ ผลักดันสู่ความสำเร็จ
simply SIGNIFICANT

สมัครเรียน http://www.spu.ac.th/campaign/graduateschool/index_ma.php

ข้อมูลหลักสูตร
http://www.spu.ac.th/engineer/courses/master/energy

บรรยากาศการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและวิชาสัมมนาของนักศึกษา EEM รุ่นที่ 3 ครับ สู้ต่อไปใกล้...
16/06/2016

บรรยากาศการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและวิชาสัมมนาของนักศึกษา EEM รุ่นที่ 3 ครับ สู้ต่อไปใกล้จบแล้วนะครับ

วิศวฯ ศรีปทุม ร่วมพัฒนา Transportation Energy Management System -- ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เพื่อเป็นต้นแบบในกา...
16/06/2016
คณะวิศวะ ม.ศรีปทุม จับมือ! 2 องค์กร วางระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...

วิศวฯ ศรีปทุม ร่วมพัฒนา Transportation Energy Management System -- ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการพลังงานของผู้ประกอบการขนส่งไทย

ข่าวการศึกษา ข่าวเร็ว ข่าวลึก ชัดเจน

02/06/2016
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.

ค่าเอฟทีคืออะไร ค่าเอฟทีมาจากไหน เราไปทำความรู้จักค่าเอฟทีผ่านคลิปวีดิโอน่ารักๆ นี้กันดีกว่าค่ะ

ค่า Ft คืออะไร
มาทำความรู้จักค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปรกันเถอะ ค่า Ft คืออะไร ค่า Ft มาจากไหน และทำไมต้องมี ค่า Ft มีประโยชน์อย่างไร

Engineering Sripatum
19/05/2016

Engineering Sripatum

" พลังงานในภาคขนส่ง และโลจิสติกส์ " ของประเทศ

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของประเทศจนถึง พศ. 2579 มีเป้าหมายในการเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ และลอดวามเข้มข้นด้านพลังงาน (Energy Intensity) ลง 30% ภายในปี พศ. 2579 โดยมีสัดส่วนจากภาคขนส่งถึง 58% โดยมาจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งของประเทศ ตลอดจนถึงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของการประกอบการขนส่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มี #บทบาท รับผิดชอบพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง สำหรับใช้ในการนำร่องกับผู้ประกอบการขนส่งอย่างน้อย 100 แห่ง ในโครงการ LTM ของ สนง.นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ดำเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในวันเปิดตัวโครงการ โดยมี พณ ท่านรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน เป็นประธานและ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำเสนอ แนวทางระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ได้รับทราบ

Simply Significance
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer

#Engineering #Sripatum #SPU #Simply_Significant #SPUSOE #วิศวฯศรีปทุม #ศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวะ #วิศวฯ #คณะวิศวะ #spusoe_service

แนะนำแหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทั่วโลก
18/05/2016
แนะนำแหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทั่วโลก

แนะนำแหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทั่วโลก

แนะนำแหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม(Full Text)ทั่วโลก1. TU E-Theses วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่า 20,000 เล่มhttp://beyond.library.tu.ac.th/

Engineering Sripatum
09/05/2016

Engineering Sripatum

ทิศทางในการทำ EIA ....
ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ share experiences with executives and top management of SYNTEC Construction (Public) Co,. Ltd. การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในปัจจุบันต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-11.00 ที่ผ่านมา
เรียกว่า....ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ตัวจริง

Simply Significance
พลังเล็กๆ กับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer

#Engineering #Sripatum #SPU #Simply_Significant #SPUSOE #วิศวฯศรีปทุม #ศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวะ #วิศวฯ #คณะวิศวะ

สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน | ครูเชียงราย
03/05/2016
สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน | ครูเชียงราย

สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน | ครูเชียงราย

สวัสดีครับผม วันนี้แอดมินลองค้นหาสูตร ของโปรแกรม Excel มาใช้ในงานบัญชีของที่บ้าน ค้นไปค้นมาเจอ เขาแจก สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน

ที่อยู่

Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

025791111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ M.Eng. in Energy and Environmental Management SPUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด