ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องม

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องม กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

Container Terminal
26/06/2019

Container Terminal

That crane operator fatigue is likely responsible for the accident.

https://www.facebook.com/543473365715520/posts/2149087285154112/
29/01/2019

https://www.facebook.com/543473365715520/posts/2149087285154112/

วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า จำนวน 3 คัน และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการท่าเทียบเรือชุด ดี โดยบริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องมือทั้งสองชนิดครั้งแรก เมื่อเดือนมกราคม ปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าขนาดใหญ่รวมจำนวน 6 คัน และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานรวมจำนวน 20 คัน โดยเมื่อโครงการท่าเทียบเรือชุด ดี เสร็จสมบรูณ์ จะมีปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าขนาดใหญ่ทั้งสิ้น จำนวน 17 คัน และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานรวมทั้งสิ้นจำนวน 43 คัน เพื่อรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่มีให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ เครื่องมือทั้งสองชนิด ผลิตโดยบริษัท SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY (ZPMC) เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน
ทั้งนี้ บริษัท HPT เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมการปฏิบัติงานจากระยะไกล โดยปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าควบคุมการปฏิบัติงานจากระยะไกล (remote control quay crane หรือ RCQC) สามารถปฏิบัติงานบนเรือที่มีระวางบรรทุกตู้ได้ถึง 24 แถว และสามารถยกน้ำหนักได้สูงถึง 61 เมตริกตัน สำหรับปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยางควบคุมการปฏิบัติงานจากระยะไกล (remote control electric rubber tyred gantry crane หรือ RCRTGC) สามารถยกตู้สินค้าได้สูงหกชั้น สามารถยกสินค้าหนักได้ถึง 40 เมตริกตัน โดยเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ มีการใช้งานที่ท่าเทียบเรือของ HPT ในประเทศไทยเป็นแห่งแรก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและ HPT เป็นอย่างยิ่ง
29 January 2019: Hutchison Ports Thailand (HPT), the largest container terminal operator in Thailand, today witnessed the arrival of 3 quay cranes and 10 rubber tyred gantry cranes at Terminal D. This is the second batch of crane equipment that has been delivered to the terminal, with the first batch of equipment already delivered in January 2018.
Upon full completion, Terminal D will operate a total of 17 quay cranes and 43 remote control rubber tyred gantry cranes all using remote control technology manufactured by SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY (ZPMC) Shanghai, China.
HPT is the first container terminal in Thailand that has adopted remote-control technology for its quay and yard cranes. The ability to lift containers with a weight of up to 61 metric tons with the remote-controlled quay cranes enables safe operations on vessels up to 24 rows wide.
The new remote-controlled electric rubber tyred gantry cranes can lift containers up to a height of six tiers, with cargo weighing up to 40 metric tons in total.
HPT is proud to host both of these pieces of equipment as they are a first for container terminals in Thailand.

07/08/2018
Operators

Operators

Rotating STS Gantry Crane DUAL CAM 90 degrees Left+Right Cabin and Joystick view

11/07/2017
Container Terminal

Container Terminal

STS crane OCR system

Crane OCR system (Quay gate system) automates manual processes in crane operation. Visual optical recognition system makes most of tallyman work -- container identification, damage inspection, seal presence determination, door detection. Terminal trucks tracking and communication with their drivers instructs driver immediately where to deliver container on platform.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
17/02/2017

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรให้แก่ชาวชุมชนผู้ผ่านการฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรง ในหลักสูตร “ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น” ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เรื่อง การนำความสามารถพิเศษขององค์กรมาใช้สนับสนุนชุมชนโดย กทท. ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางสาว อาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย
14/01/2017

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
14/01/2017

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

Timeline Photos
14/01/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
14/01/2017

Timeline Photos

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
15/10/2016

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
14/10/2016

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
13/10/2016

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย
13/10/2016

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย

28 ก.ค. 59 คณะนักศึกษา หลักสูตรวิชา ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 101 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว...
28/07/2016

28 ก.ค. 59 คณะนักศึกษา หลักสูตรวิชา ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 101 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
โดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA )
ได้เข้าเยี่ยมชมการบรรจุและขนถ่ายสินค้าของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเสริมทักษะความรู้การปฏิบัติงาน โดยมี นายสุชาติ ว่องไว หัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติงานท่า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

1 ก.ค.59 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้บริการลูกค้า ฝ่ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย เข้าเยี่ย...
02/07/2016

1 ก.ค.59 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้บริการลูกค้า ฝ่ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการท่าเรือฯ โดย นายสุชาติ.ว่องไว หัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติการท่า ท่าเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และพาเยี่ยมชม ภายในเขตรั้วศุลกากร

14 มิ.ย. 59 คณะนักศึกษา หลักสูตรวิชา ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 100 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระห...
14/06/2016

14 มิ.ย. 59 คณะนักศึกษา หลักสูตรวิชา ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 100 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
โดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA )
ได้เข้าเยี่ยมชมการบรรจุและขนถ่ายสินค้าของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเสริมทักษะความรู้การปฏิบัติงาน โดยมี นายสุชาติ ว่องไว หัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติงานท่า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

จะเริ่มใช้เดือนหน้าแล้วนะคับ.....ยังไงดีเอ่ยยย...
02/06/2016

จะเริ่มใช้เดือนหน้าแล้วนะคับ.....ยังไงดีเอ่ยยย...

26 พ.ค.59 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้บริการลูกค้า ฝ่ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย เข้าเยี่...
26/05/2016

26 พ.ค.59 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้บริการลูกค้า ฝ่ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการท่าเรือฯ โดย นายสุชาติ.ว่องไว หัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติการท่า ท่าเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และพาเยี่ยมชม ภายในเขตรั้วศุลกากร

25 เม.ย. 59 นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิ...
27/04/2016

25 เม.ย. 59 นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและแจกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองฝึก (Simulator) รุ่นที่ 5
ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง(Simulator)

ซักซ้อม..เรียนรู้..เพื่อการท่าเรือฯ...#อบรมหลักสูตรการฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองฝึก (รุ่นที่ 5)
25/04/2016

ซักซ้อม..เรียนรู้..เพื่อการท่าเรือฯ...#อบรมหลักสูตรการฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองฝึก (รุ่นที่ 5)

8 ก.พ.59 คณะนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม และ...
08/02/2016

8 ก.พ.59 คณะนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านระบบการขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ พิธีการด้านศุลกากร โดยมี นายสุชาติ ว่องไว ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และพาเยียมชม ภายในเขตรั้วศุลกากร

6 พ.ย.58 ท่าเรือกรุงเทพ ได้จัดการบรรยายเรื่อง"ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง"ของพนักงานควบคุมเครื่องมือหนัก สังกัด...
06/11/2015

6 พ.ย.58 ท่าเรือกรุงเทพ ได้จัดการบรรยายเรื่อง"ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง"ของพนักงานควบคุมเครื่องมือหนัก สังกัด ฝส. บรรยายโดย คุณพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด

9 ก.ย. 58 เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและแ...
10/09/2015

9 ก.ย. 58 เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและแจกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองฝึก (Simulator) รุ่นที่4
ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง(Simulator)

เตรียมพร้อม..ฝึกฝน..เพื่อรับการทดสอบพรุ่งนี้ครับ
07/09/2015

เตรียมพร้อม..ฝึกฝน..เพื่อรับการทดสอบพรุ่งนี้ครับ

21 ส.ค. 58 อบรมหลักสูตร การฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึก (Simulator) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 สิงหา...
21/08/2015

21 ส.ค. 58 อบรมหลักสูตร การฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึก (Simulator) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง (Simulator)

22 ก.ค. 58 คณะนักศึกษา หลักสูตรวิชา ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 94 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่...
22/07/2015

22 ก.ค. 58 คณะนักศึกษา หลักสูตรวิชา ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 94 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (IT BS)
โดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA )
ได้เข้าเยี่ยมชมการบรรจุและขนถ่ายสินค้าของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเสริมทักษะความรู้การปฏิบัติงาน โดยมี นายสุชาติ ว่องไว หัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติงานท่า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

21 ก.ค. 58 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย นำนักศึกษาหลักสูตรตัวแทนออกของ รุ่นที่ 34 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน...
21/07/2015

21 ก.ค. 58 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย นำนักศึกษาหลักสูตรตัวแทนออกของ รุ่นที่ 34 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเขตรั้วศุลกากร โดยมี นายสุชาติ ว่องไว หัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติงานท่า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

26 มิ.ย.58 - 2 ก.ค.58 อบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติงานปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า และรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า รุ่นที่ 9วิช...
29/06/2015

26 มิ.ย.58 - 2 ก.ค.58 อบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติงานปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า และรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า รุ่นที่ 9
วิชาการฝึกขับจำลองรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าและรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า(Simulator)

22 มิ.ย.58 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...
22/06/2015

22 มิ.ย.58 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่เข้ามาฝึกงานที่ Terminal 1 และคลังสินค้าทัณฑ์บน ได้เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการฝึกอบรมขับใช้ด้วยเครื่องจำลองฝึก(Simulator) โดยนาย พลากร ลิไพบูลย์ ให้การต้อนรับ แนะนำและสาธิต การฝึกขับใช้

14 พ.ค.58 เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและแจกใบประกาศนียบัตรให้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสู...
14/05/2015

14 พ.ค.58 เรือเอกรุจน์ สุขปรีดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและแจกใบประกาศนียบัตรให้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึก(Simulator)

ทดสอบวันสุดท้าย…หลักสูตรการฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองฝึก(Simulator)รุ่นที่ 3
12/05/2015

ทดสอบวันสุดท้าย…หลักสูตรการฝึกขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองฝึก(Simulator)รุ่นที่ 3

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
09/01/2015

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
30/12/2014

ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง - Simulator การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

ที่อยู่

444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022693816

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Training เป็น Simulator สำหรับ ฝึกและทดสอบ วัดผล Crane Operator RMQC/RTGC simulator is the crane operator training simulator using semi-immersive virtual reality. It has the platform that supports overall training of RMQC, RTGC and OHC. Maximum 5 screens secure visibility and reality. วางแผนการทำงานสเหมือนจริง โดย http://alas.co.th/Overhead%20crane.htm
Simulator สำหรับ อบรมสเหมือนจริง มีจำหน่ายแล้ว ในประเทศไทย โดย บริษัท AL Automation Systems Co., Ltd. สามารถอบรม Crane ระบบ Overhead - และ RMQC & RTGC พร้อบ ระบบ จำลอง ทำงาน จริง ๆ 6 Axis Motion Base - Scenario Setting Crane Type Select (RMQC/RTGC)- Container Truck Setting ,สภาพ อากาศ - เวลา - Ship Select (RMQC) Block Select (RTGC) Bay Select (RMQC) - Training Schedule Setting (RMQC) - Training Schedule Setting (RTGC) - User Management - ISO Evaluation - CMS RMQC Monitoring - RTGC Monitoring - RMQC - Loading VR - i.e. Flipper Down - Twist Lock - Flipper Up และ อื่น ๆ สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089 4005744 http://alas.co.th/Overhead%20crane.htm
S-Training เป็น Simulator สำหรับ ฝึกและทดสอบ วัดผล Crane Operator RMQC/RTGC simulator is the crane operator training simulator using semi-immersive virtual reality. It has the platform that supports overall training of RMQC, RTGC and OHC. Maximum 5 screens secure visibility and reality. วางแผนการทำงานสเหมือนจริง โดย http://alas.co.th/Overhead%20crane.htm
Simulator สำหรับ อบรมสเหมือนจริง มีจำหน่ายแล้ว ในประเทศไทย โดย บริษัท AL Automation Systems Co., Ltd. สามารถอบรม Crane ระบบ Overhead - และ RMQC & RTGC พร้อบ ระบบ จำลอง ทำงาน จริง ๆ 6 Axis Motion Base - Scenario Setting Crane Type Select (RMQC/RTGC)- Container Truck Setting ,สภาพ อากาศ - เวลา - Ship Select (RMQC) Block Select (RTGC) Bay Select (RMQC) - Training Schedule Setting (RMQC) - Training Schedule Setting (RTGC) - User Management - ISO Evaluation - CMS RMQC Monitoring - RTGC Monitoring - RMQC - Loading VR - i.e. Flipper Down - Twist Lock - Flipper Up และ อื่น ๆ สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089 4005744 http://alas.co.th/Overhead%20crane.htm