Nongyao Chaiseri Library

Nongyao Chaiseri Library ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ชั้น 7-8 อาคารปิยชาติ
Tel. 02 986 9213 #7503
Line: @nongyaolib

เปิดเหมือนปกติ

ทุกวันนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงจำเป็น...
23/01/2022

ทุกวันนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางร่างกาย
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จึงจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แอดมีบทเรียนออนไลน์ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษากันได้ฟรี มาฝากค่ะ
.
🚨Basic First Aid for Medical Emergency
การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้น คอร์สเรียนจาก Chula Mooc
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ นิสิตและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเพื่อสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จากกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิต และลดภาวะทุกพลภาพแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) การช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตย์ ผู้ป่วยสำลัก ผู้ป่วยภาวะชัก รวมถึงผู้ป่วยเด็กทารก และเด็กโต เป็นต้น
.
เข้าเรียนได้ที่
https://mooc.chula.ac.th/courses/207
.
🚨กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆ ก็ทำได้ | Basic Life Support
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายวิชาที่สอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาวิชากล่าวถึง หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย การกู้ชีพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) การวิเคราะห์อาการ อาการแสดงและสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด ผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน ได้อย่างถูกต้อง
.
เข้าเรียนได้ที่
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:MU+MU011+2017/about

--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ทุกวันนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางร่างกาย
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จึงจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แอดมีบทเรียนออนไลน์ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษากันได้ฟรี มาฝากค่ะ
.
🚨Basic First Aid for Medical Emergency
การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้น คอร์สเรียนจาก Chula Mooc
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ นิสิตและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเพื่อสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จากกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิต และลดภาวะทุกพลภาพแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) การช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตย์ ผู้ป่วยสำลัก ผู้ป่วยภาวะชัก รวมถึงผู้ป่วยเด็กทารก และเด็กโต เป็นต้น
.
เข้าเรียนได้ที่
https://mooc.chula.ac.th/courses/207
.
🚨กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆ ก็ทำได้ | Basic Life Support
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายวิชาที่สอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาวิชากล่าวถึง หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย การกู้ชีพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) การวิเคราะห์อาการ อาการแสดงและสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด ผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน ได้อย่างถูกต้อง
.
เข้าเรียนได้ที่
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:MU+MU011+2017/about

--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ใครเคยใช้บริการ Netflix ของหอสมุดฯบ้าง ยกมือขึ้น✋✋✋วันนี้ แอดมีวิธีการเปิด Subtitle แบบสองภาษาที่สามารถทำงานร่วมกับบริกา...
20/01/2022

ใครเคยใช้บริการ Netflix ของหอสมุดฯบ้าง ยกมือขึ้น✋✋✋
วันนี้ แอดมีวิธีการเปิด Subtitle แบบสองภาษาที่สามารถทำงานร่วมกับบริการ Netflix จากหอสมุดฯ มาฝากกันค่ะ (เฉพาะการใช้งานผ่าน Chrome เท่านั้น) โดยท่านสามารถติดตั้งส่วนขยาย (Extensions) ต่างๆของ Chrome ได้ที่ https://bit.ly/3fNEhIN
ซึ่งจริงๆ แล้ว หากเราค้นหาด้วยคำว่า Netflix subtitles ก็จะมีส่วนขยายหลายตัวให้เราสามารถเลือกใช้ได้ โดยแอดเลือกใช้ตัวที่ชื่อว่า Language Reactor เพราะว่า นอกจากจะสามารถอ่านซับได้ทั้งสองภาษาพร้อมกันแล้ว ยังสามารถออกเสียง แปลความหมาย หรือ บันทึกประโยคที่เราสนใจเก็บไว้ได้ด้วยนะคะ (ต้องการติดตั้งคลิก https://bit.ly/3rCTWQX )
.
✅แต่อย่างที่ทราบกันดีในท่านที่เคยใช้บริการ Netflix ว่าหอสมุดฯ จะดำเนินการผ่านโหมดไม่ระบุตัวตน ดังนั้นหากต้องการให้ส่วนขยายนี้ ทำงานในโหมดไม่ระบุตัวตนด้วยให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ
.
1.หลังจากติดตั้งส่วนขยายตามลิงก์ด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่เครื่องหมายจุด 3 จุดในหน้าของ Chrome บริเวณมุมบนด้านขวา
2.เลือกที่ More tools
3.จากนั้นกดที่ Extensions แล้วเข้าไปใน details ของส่วนขยายนั้นๆ จากนั้นคลิกเปิดการอนุญาตให้ใช้งาน Extensions ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Allow in Incognito)
.
เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถฝึกภาษากับ Netflix ผ่านบริการของหอสมุดฯ ได้แล้วค่ะ โดยนอกจากจะทำงานร่วมกับ Netflix แล้ว ตัว Language Reactor ยังสามารถทำงานร่วมกับ Youtube ได้อีกด้วยนะคะ แต่หากลองติดตั้งแล้วไม่ถูกใจการใช้งาน ก็สามารถ remove ออกจาก Chrome ได้ทันทีค่ะ หรือ ต้องการปรับแต่งการตั้งค่าอื่นๆ ก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยค่า
📌📌📌ขอใช้บริการ Netflix : uservice.library.tu.ac.th📌📌📌
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ใครเคยใช้บริการ Netflix ของหอสมุดฯบ้าง ยกมือขึ้น✋✋✋
วันนี้ แอดมีวิธีการเปิด Subtitle แบบสองภาษาที่สามารถทำงานร่วมกับบริการ Netflix จากหอสมุดฯ มาฝากกันค่ะ (เฉพาะการใช้งานผ่าน Chrome เท่านั้น) โดยท่านสามารถติดตั้งส่วนขยาย (Extensions) ต่างๆของ Chrome ได้ที่ https://bit.ly/3fNEhIN
ซึ่งจริงๆ แล้ว หากเราค้นหาด้วยคำว่า Netflix subtitles ก็จะมีส่วนขยายหลายตัวให้เราสามารถเลือกใช้ได้ โดยแอดเลือกใช้ตัวที่ชื่อว่า Language Reactor เพราะว่า นอกจากจะสามารถอ่านซับได้ทั้งสองภาษาพร้อมกันแล้ว ยังสามารถออกเสียง แปลความหมาย หรือ บันทึกประโยคที่เราสนใจเก็บไว้ได้ด้วยนะคะ (ต้องการติดตั้งคลิก https://bit.ly/3rCTWQX )
.
✅แต่อย่างที่ทราบกันดีในท่านที่เคยใช้บริการ Netflix ว่าหอสมุดฯ จะดำเนินการผ่านโหมดไม่ระบุตัวตน ดังนั้นหากต้องการให้ส่วนขยายนี้ ทำงานในโหมดไม่ระบุตัวตนด้วยให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ
.
1.หลังจากติดตั้งส่วนขยายตามลิงก์ด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่เครื่องหมายจุด 3 จุดในหน้าของ Chrome บริเวณมุมบนด้านขวา
2.เลือกที่ More tools
3.จากนั้นกดที่ Extensions แล้วเข้าไปใน details ของส่วนขยายนั้นๆ จากนั้นคลิกเปิดการอนุญาตให้ใช้งาน Extensions ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Allow in Incognito)
.
เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถฝึกภาษากับ Netflix ผ่านบริการของหอสมุดฯ ได้แล้วค่ะ โดยนอกจากจะทำงานร่วมกับ Netflix แล้ว ตัว Language Reactor ยังสามารถทำงานร่วมกับ Youtube ได้อีกด้วยนะคะ แต่หากลองติดตั้งแล้วไม่ถูกใจการใช้งาน ก็สามารถ remove ออกจาก Chrome ได้ทันทีค่ะ หรือ ต้องการปรับแต่งการตั้งค่าอื่นๆ ก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยค่า
📌📌📌ขอใช้บริการ Netflix : uservice.library.tu.ac.th📌📌📌
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

วิจัยนี้ฉันต้องรอด !!เพราะโพสต์นี้ แอดได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสุขศาสตร์ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม กา...
18/01/2022

วิจัยนี้ฉันต้องรอด !!
เพราะโพสต์นี้ แอดได้รวบรวมหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสุขศาสตร์
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งมีทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข
ให้เลือกอ่านมากมาย
.
คลิกดูรายชื่อได้ที่นี่
https://bit.ly/3GET3O9
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

วิจัยนี้ฉันต้องรอด !!
เพราะโพสต์นี้ แอดได้รวบรวมหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสุขศาสตร์
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งมีทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข
ให้เลือกอ่านมากมาย
.
คลิกดูรายชื่อได้ที่นี่
https://bit.ly/3GET3O9
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

#NeWBook #Strecthingนั่งเรียนออนไลน์นาน ๆ หรือ ก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายจะมีวิธียืดเส้นสายอย่างไรดี?แอดแนะนำหนัง...
17/01/2022

#NeWBook #Strecthing
นั่งเรียนออนไลน์นาน ๆ หรือ ก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกาย
จะมีวิธียืดเส้นสายอย่างไรดี?
แอดแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยจ้า
.
"สเตรทชิง การยืดกล้ามเนื้อ : Stretching "
ประกอบไปด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความยืดหยุ่นร่างกายส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย และคลายความเมื่อยล้าจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เขียนได้แนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อแบบง่ายที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งผู้ฝึกสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ พร้อมภาพการ์ตูนประกอบให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
.
📗ยืมตัวเล่มได้ที่นี่
https://bit.ly/3GEBnSO

--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

#NeWBook #Strecthing
นั่งเรียนออนไลน์นาน ๆ หรือ ก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกาย
จะมีวิธียืดเส้นสายอย่างไรดี?
แอดแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยจ้า
.
"สเตรทชิง การยืดกล้ามเนื้อ : Stretching "
ประกอบไปด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความยืดหยุ่นร่างกายส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย และคลายความเมื่อยล้าจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เขียนได้แนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อแบบง่ายที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งผู้ฝึกสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ พร้อมภาพการ์ตูนประกอบให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
.
📗ยืมตัวเล่มได้ที่นี่
https://bit.ly/3GEBnSO

--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือและวารสารจากสำนักพิมพ์ Bentham Scienceเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย...
17/01/2022

ขอเชิญทดลองใช้งาน
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารจากสำนักพิมพ์ Bentham Science
เผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ในรูปแบบวารสารและหนังสือทางวิชาการ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผู้อ่านซึ่งเป็นนักวิจัยจากทั่วโลก
.
📌เข้าใช้งานได้ที่
https://library.tu.ac.th/online-database/bentham-science
.
⏰ระยะเวลาทดลองใช้งาน
ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2565
.
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ขอเชิญทดลองใช้งาน
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารจากสำนักพิมพ์ Bentham Science
เผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ในรูปแบบวารสารและหนังสือทางวิชาการ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผู้อ่านซึ่งเป็นนักวิจัยจากทั่วโลก
.
📌เข้าใช้งานได้ที่
https://library.tu.ac.th/online-database/bentham-science
.
⏰ระยะเวลาทดลองใช้งาน
ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2565
.
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

#tipsandtricks  #RenewNotificationรวมเทคนิคแก้ลืมรีนิวหนังสือ (หรือต่ออายุการยืม)1. แจ้งเตือนทาง TULIB Applicationแจ้งเต...
16/01/2022

#tipsandtricks #RenewNotification
รวมเทคนิคแก้ลืมรีนิวหนังสือ (หรือต่ออายุการยืม)
1. แจ้งเตือนทาง TULIB Application
แจ้งเตือนภายในวันครบกำหนดส่ง
📍 คู่มือการใช้บริการ >> https://bit.ly/3HTXcha
ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้
📍 App Store >> https://apps.apple.com/th/app/tulib/id922399309?l=th
📍 Play Store >> https://bit.ly/3ll8rqA
.
2. แจ้งเตือนทาง Line Notify
แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด 3 วัน
📍 คลิกเพื่อดูขั้นตอน >> https://bit.ly/3DiJ8eU
.
3. แจ้งเตือนทางอีเมล
โดยเป็นอีเมลเดียวกับข้อมูลในระบบห้องสมุด
แจ้งเตือนทางอีเมลของผู้ใช้บริการ ก่อนครบกำหนด 3 วัน
***(ไม่การันตี ว่าจะได้รับเมลทุกครั้งเนื่องจากข้อจำกัดของ Mail Server)***
.
ไปลองใช้กันดูนะคะ
ถ้าติดขัดหรือปัญหาสอบถาม
สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยจ้า
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

#tipsandtricks #RenewNotification
รวมเทคนิคแก้ลืมรีนิวหนังสือ (หรือต่ออายุการยืม)
1. แจ้งเตือนทาง TULIB Application
แจ้งเตือนภายในวันครบกำหนดส่ง
📍 คู่มือการใช้บริการ >> https://bit.ly/3HTXcha
ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้
📍 App Store >> https://apps.apple.com/th/app/tulib/id922399309?l=th
📍 Play Store >> https://bit.ly/3ll8rqA
.
2. แจ้งเตือนทาง Line Notify
แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด 3 วัน
📍 คลิกเพื่อดูขั้นตอน >> https://bit.ly/3DiJ8eU
.
3. แจ้งเตือนทางอีเมล
โดยเป็นอีเมลเดียวกับข้อมูลในระบบห้องสมุด
แจ้งเตือนทางอีเมลของผู้ใช้บริการ ก่อนครบกำหนด 3 วัน
***(ไม่การันตี ว่าจะได้รับเมลทุกครั้งเนื่องจากข้อจำกัดของ Mail Server)***
.
ไปลองใช้กันดูนะคะ
ถ้าติดขัดหรือปัญหาสอบถาม
สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยจ้า
--------
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรีเปิดบริการพื้นที่  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564เวลา 8.30 - 19.00 (จันทร์-ศุกร์)ปิดบริการเสาร์-อาท...
14/01/2022

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
เปิดบริการพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564
เวลา 8.30 - 19.00 (จันทร์-ศุกร์)
ปิดบริการเสาร์-อาทิตย์
*จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง**

ประกาศ วัน-เวลาเปิดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา

เปิดให้บริการ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 💛❤

#ท่าพระจันทร์
• หอสมุดปรีดี พนมยงค์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-19.00 น. (จำกัดจำนวนที่นั่ง 200 คน)

• ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (จำกัดจำนวนที่นั่ง 30 คน)
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ (จะขยายเวลาให้บริการ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

• ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ วันจันทร์ พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น. ปิดให้บริการวันอังคารและพุธ (จำกัดจำนวนที่นั่ง 6 คน)

#รังสิต
• หอสมุดป๋วย เปิดบริการจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. (จำกัดจำนวนที่นั่ง 410 คน และห้องคอมพิวเตอร์จำกัดจำนวน 35 ที่นั่ง)

• ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ปิดบริการ (จำกัดจำนวนที่นั่ง 50 คน และห้องคอมพิวเตอร์จำกัดจำนวน 20 ที่นั่ง)

---------------------------
*ห้องสมุดสาขายังไม่เปิดพื้นที่บริการ ตามนโยบายการของคณะ ได้แก่ ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี), ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) และห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) และห้องสมุดอื่นๆ เช่น ห้องสมุดประชาชนฯ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปิดให้บริการ จนกว่าจะมีการประกาศอีกครั้ง

หมายเหตุ:
*จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการแต่ละห้องสมุด
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ. เท่านั้น
*โปรดแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ห้งอสมุด
*กรุณาปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด >> ดูรายละเอียดที่ QR Code

#เปิดพื้นที่ห้องสมุด

📍📍📍📍📍

Library Hours:
Starting Monday, 17 January 2022, the following branch libraries of the Thammasat University Library will be open for these hours and seating capacities:

#Tha Prachan campus:
• Pridi Banomyong Library will be open every day from 8:30am to 7pm (200 seats)
• Sanya Dharmasakti Library will be open Monday to Friday from 8:30am to 4pm (30 seats),
with extended hours after 1 February 2022.
• Faculty of Journalism and Mass Communication Library will be open Monday, Thursday and Friday from 8:30am to 4pm (6 seats) and weekends from 8:30am to 6pm.

#Rangsit
• Puey Ungphakorn Library will be open every day from 9am to 8pm (410 seats and 35 computer room places)
• Nongyao Chaiseri Library will be open Monday to Friday from 8:30am to 7pm (50 seats and 20 computer room places)

Professor Sangvian Indaravijaya Library (Thammasat Business School); Professor Direk Jayanama Library (Faculty of Political Science); Puey Ungphakorn Library (Faculty of Economics); Public Library; and the Boonchoo Treethong Library will open again when university COVID-19 prevention policy allows. Watch for further announcements!

*The Learning Center is closed until further notice.

Please note:
*Limited numbers of readers at a time will be admitted to each library for health reasons.
*Only Thammasat University students, instructors, and staff will be admitted.
*On entering, please show proof of vaccination to library staff.
*Be sure to strictly follow TU Library COVID-19 screening and prevention measures >> Enter QR Code

------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @tulibrary

ท่านที่ต้องใช้รายการอ้างอิงภาษาไทยกับ Endnote มักจะพบปัญหาว่า ข้อมูลรายการอ้างอิงของท่านออกมาไม่ถูกต้อง หรือ มีรูปแบบที่...
13/01/2022

ท่านที่ต้องใช้รายการอ้างอิงภาษาไทยกับ Endnote มักจะพบปัญหาว่า ข้อมูลรายการอ้างอิงของท่านออกมาไม่ถูกต้อง หรือ มีรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไป วันนี้ แอดมีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการใช้รายการอ้างอิงภาษาไทยใน Endnote มาฝากกันค่ะ
.
📌1.การนำเข้ารายการอ้างอิงภาษาไทย
Library.tu.ac.th ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการนำเข้าข้อมูลภาษาไทยค่ะ เพราะหากท่านเคยใช้ THAIJO จะทราบดีว่า ไม่สามารถ export ข้อมูลตรงมาที่ Endnote ได้ หรือ หากใช้ Google Scholar รายการอ้างอิงภาษาไทยที่ได้ จะต้องนำมาแก้ไขใหม่เกือบจะทั้งหมด โดยวิธีการนำเข้าข้อมูลจากเว็บห้องสมุดให้ทำดังนี้ค่ะ
1.สืบค้นรายการอ้างอิงที่ต้องการที่ Library.tu.ac.th
2.คลิกเลือก ไอคอนรูปโฟลเดอร์ ด้านหลังรายการอ้างอิง โดยคลิกให้ไอคอนเปลี่ยนจากโฟลเดอร์สีฟ้าเป็นสีเหลือง
3.จากนั้นเลือกคำว่า Folder ที่อยู่บริเวณมุมขวาด้านบน เลือก select all จากนั้น กด export รายการอ้างอิงไปที่ Endnote ได้ทันทีด้วยการกด save
.
📌2.ตั้งค่า display fonts ให้เป็นภาษาไทย
ค่าตั้งต้นรูปแบบ และขนาดของ fonts จะไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ โดยเมื่อนำเข้าข้อมูลที่เป็นภาษาไทยแล้ว ปัญหาที่เจอคือ ตัวอักษรภาษาไทยจะกลายเป็นสัญลักษณ์ ⬜︎ ดังนั้นให้แก้ไขโดย
1.เปิดโปรแกรม Endnote แล้วไปที่ Edit จากนั้นเลือก Preferences…
2.ในหน้าต่างที่ชื่อว่า Endnote Preferences ให้เลือก display fonts (ลำดับที่ 3 นับจากด้านบน) จากนั้น ให้กด Change Font…เป็น font ที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ เช่น ขึ้นต้นด้วย TH หรือ Angsana New เป็นต้น และปรับขนาดได้ตามความต้องการ
3.ให้ทำเหมือนกันใน 4 แท็บได้แก่ Library, General, Labels และ Search
.
📌3. วิธีแก้ไขชื่อผู้แต่งชาวไทย
เนื่องจาก Endnote เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อนำเข้ารายการอ้างอิงที่ผู้แต่งเป็นคนไทย จะพบว่า ชื่อผู้แต่งแสดงผลไม่ถูกต้อง เพราะจะแสดงผลเหมือนชื่อผู้แต่งชาวต่างชาติโดยการขึ้นต้นด้วยนามสกุล เครื่องหมายจุลภาค(,) และชื่อจริงที่กลายเป็นตัวย่อ เช่น หากผู้แต่งชื่อว่า นายหอสมุด นิยมอ่าน การแสดงผลของ Endnote จะกลายเป็น นิยมอ่าน, ห. ซึ่งสามารถแก้ไขได้ดังนี้
1.ในหน้าโปรแกรม Endnote ให้ double click ที่รายการอ้างอิงที่ต้องการจะแก้ไข
2.จัดเรียงชื่อผู้แต่งชาวไทยใหม่ ให้อยู่ในลักษณะของ ชื่อ นามสกุล แล้วตามด้วย เครื่องหมายจุลภาค(,) เช่น หอสมุด นิยมอ่าน,
3.จากนั้น กด Ctrl+S เพื่อ Save ข้อมูลรายการอ้างอิง โดยหากมีผู้แต่งมากกว่า 1 ท่านจะต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้ทั้งหมด
.
โดยนี่ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาของการใช้ Endnote กับรายการอ้างอิงภาษาไทยเท่านั้นค่ะ ซึ่งหากท่านใดที่ทำรายการอ้างอิงโดยมีทั้งข้อมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษรวมกัน ก็จะมีพบปัญหาที่แตกต่างจากนี้ได้อีกนะคะ และสำหรับท่านที่ใช้รายการอ้างอิงภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้น หอสมุดเรามี Output styles สำหรับภาษาไทยไว้ให้ดาวน์โหลดด้วยนะคะที่ https://bit.ly/3Kat7vZ
ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้งาน Endnote กับรายการอ้างอิงภาษาไทยของท่านได้ค่ะ
และหากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้าได้เช่นเดิมเลยนะคะ
---------
Nongyao Chaiseri Library (Health Sciences Library)
Facebook: Nongyao Chaiseri Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line: @tulibrary
https://lin.ee/l4UJgSF

ที่อยู่

อาคารปิยชาติ ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำ
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:30 - 20:00
พุธ 08:30 - 20:00
พฤหัสบดี 08:30 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6629869213

เว็บไซต์

http://library.tu.ac.th/med/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Nongyao Chaiseri Libraryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Nongyao Chaiseri Library:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วงสอบห้องสมุดเปิดถึงเที่ยงคืนไหมคะ
#ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ด่วน #เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 1 - 3 ปี เข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล 👧👶👧👶👧👶👧👶👧👶👧👶👧👶👧 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5642928 และ 084-9001392 (ครูหนูนา)