Thailand Advanced Institute of Science and Technology - THAIST

Thailand Advanced Institute of Science and Technology - THAIST Thailand Advanced Institute of Science and Technology (THAIST), National Science Technology & Innovation Policy Office, Ministry of Science & Technology

สวัสดีครับ รู้ไหมครับว่าเราจะมีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีการปรับกฎหมายใหม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรั...
18/07/2017
แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์

สวัสดีครับ รู้ไหมครับว่าเราจะมีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีการปรับกฎหมายใหม่
ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น
(เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) และมีข้อเสนอเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ในลิงค์นี้เลยครับ
------------------------------------------
ขอเรียนเชิญท่านให้ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยท่านสามารถให้ความเห็นได้ที่ http://www.sti.or.th/law/

ทั้งฮา ทั้งได้ความรู้..... คลิป การบรรยายพิเศษ “Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง” โดย ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม ...
09/10/2016
ชมรมนักเรียนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ทั้งฮา ทั้งได้ความรู้.....
คลิป การบรรยายพิเศษ “Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง” โดย ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 18 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ทั้งฮา ทั้งได้ความรู้.....
คลิป การบรรยายพิเศษ “Present ภาษาอังกฤษอย่างไร จึงจะถูกใจคนฟัง” โดย ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 18 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

24/08/2016
EU e2 1

VDO จะดีแค่ไหนถ้ามหาวิทยาลัยคิดจะทำงานวิจัยที่แก้ปัญหาจริงจังได้
และผลิตคนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

https://www.youtube.com/watch?v=7FC_BJcNU4I&feature=youtu.be

17/06/2016

Fulbright Thailand pleased to announce applications for Junior Research Scholarship (JRS) and Thai Visiting Scholar (TVS) Programs for the 2017 academic year.
Please see the instructions and apply online at:
http://application.fulbrightthai.org

**Please note that the applicant must submit both online application and a set of hardcopy application via EMS.
JRS allows Ph.D. candidates to conduct research in the U.S. as part of their dissertation for a period of 6 months.
TVS offers opportunities for lecturers and researchers who have at least 10 years of experience in researching and/or teaching at a university level, to conduct research or lecturing project in the U.S. for a period of 6 months.
For more details and any inquiries, contact Sarah at 0-2285-0581-2 Ext. 107

Cr. Fulbright Thailand

HUBBA Thailand ขอเสนอ การแข่งขัน K-Startup Grand Challenge 2016 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25 ล้านบาท!.ห้ามพลาดด้วยประการทั้งป...
11/06/2016
K-Startup Grand Challenge 2016

HUBBA Thailand ขอเสนอ การแข่งขัน K-Startup Grand Challenge 2016 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25 ล้านบาท!
.
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เหล่าสตาร์ทอัพทั้งหลาย! ครั้งแรกที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ กับการแข่งขัน K-Startup Grand Challenge 2016 ณ เมือง Pango (ที่เปรียบเสมือน Silicon Valley ในประเทศเกาหลีใต้) กรุง Seoul Korea ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 25 ล้านบาท และสิทธิพิเศษมากมาย
.
ดูรายละเอียดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ http://www.k-startupgc.org/index.html
สมัครได้เลยที่นี่ http://www.k-startupgc.org/apply.html

http://www.k-startupgc.org/apply.html

08/06/2016
www.pharm-ce-chula.com

THAIST ร่วมกับ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการแบบเข้มข้น “ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ครั้งที่2 : มุมมองด้านคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้เกี่ยวข้องกับยาชีววัตถุมีความรู้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวตามหลักวิชาการ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับยา การผลิต การควบคุมคุณภาพรวมถึงการให้ข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับยาชีววัตถุใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมและเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้อง ถูกหลักวิชาการ

รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่
http://www.pharm-ce-chula.com/ce-biopharma2/download/schedule.pdf

23/05/2016
ถ่ายวีดีโอ งานสัมมนา The life sciences enterpreneurship workshop 26 28 April 2016

วิดิโอบรรยากาศ
งานสัมมนา The life sciences enterpreneurship workshop
26-28 April 2016 ขอขอบคุณทุกท่านครับ

https://www.youtube.com/watch?v=9Bsi4ZH938o&feature=youtu.be

ถ่ายวีดีโอ งานสัมมนา TCELS & สวทน THAIST -The life sciences enterpreneurship workshop 26-28 April 2016 @Pullman Bangkok Hotel G By สันติ สรรประเสริฐ 0866679996

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Bio-Based and Textile Reinforced Composites: Design and Development for La...
17/05/2016
Bio-Based and Textile Reinforced Composites : Technical Seminar (Online Registration, Free of...

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Bio-Based and Textile Reinforced Composites: Design and Development for Large Scale Productions" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมนี ได้แก่ TU Chemnitz และ TU Dresden ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

>> ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/IkeRolJr3A

23/04/2016

ประกาศรับสมัครเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี รับทุนรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อร่วมโครงการ Fall 2016 YSEALI Academic Fellowship Institutes ในประเด็นด้าน "SOCIAL ENTREPRENEURSHIP & ECONOMIC DEVELOPMENT" ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เป็นเวลา 5 สัปดาห์

ดูรายละเอียดของโครงการ และสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ http://goo.gl/forms/hHk6Iv92ca

หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 พ.ค. 2559 นี้ครับ

- University of Connecticut (from September 24 to October 28, 2016)

The program will provide Fellows with an overview for entrepreneurial approaches that are employed to address social issues: The Institute will review the development, history, challenges, and successes of social enterprises and community leaders, in the U.S. and globally. Topics may include, but are not limited to, trade; investment; financial literacy; banking; microfinance; organizational development and management; grant writing; innovation; emerging markets and risk analysis; strategic business planning; corporate social responsibility; and, women and minorities in entrepreneurship. Students will also have the opportunity to leave the classroom to meet with community leaders, entrepreneurs, and representatives of non-profit organizations. The academic residency will be complemented by an educational study tour where Fellows will meet with local, state, private, and non-profit organizations working in the field. The Institute will then conclude with a 3-day program in Washington, D.C.

18/04/2016
Eventbrite - Log in to your Eventbrite account

เชิญลงทะเบี่ยนออนไลน์ครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
(วันที่ 19 เมษายน 2559 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14)

บรรยายพิเศษ : ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://www.eventbrite.com/myevent?eid=24340786949

Eventbrite brings people together through live experiences. Discover events that match your passions, or create your own with online ticketing tools.

จากนักวิจัย สู่นักธุรกิจ "Life Sciences Entrepreneurship Workshop" เพื่อให้นักวิจัย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้าใจกลไกการสร้างธ...
07/04/2016
Registration Form

จากนักวิจัย สู่นักธุรกิจ
"Life Sciences Entrepreneurship Workshop"

เพื่อให้นักวิจัย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้าใจกลไกการสร้างธุรกิจ การลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์ การเงิน การตลาด
สร้างงานวิจัย จากผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์

การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2559
รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมพูลแมน จี ช่องนนทรี

"ค่าสมัครในการอบรมเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้น"

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอนุเทพ โทร 0 2644 5499 ต่อ 139 หรือ คุณจุติมา ต่อ 135

หรือสามารถลงทะเบียนได้ ตาม link ด้านล่าง
http://goo.gl/forms/sBvM80gU2O

Note: Registration fee 3,000 baht is applied for those who registered for workshop on 26 - 28 April 2015 only. For government agency’s staff; the registration fee, travel and accommodation cost can be reimbursed according to the regulations of the Ministry of Finance. Please transfer to Krungthai ba…

Thailand Advanced Institute of Science and Technology (THAIST) and Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCEL...
05/04/2016
Registration Form

Thailand Advanced Institute of Science and Technology (THAIST) and Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) invites you to join The Life Sciences Entrepreneurship Workshop at the Pullman Bangkok Hotel G during 26 – 28 April 2016.

This workshop aims to:
1) Equip researchers with the knowledge and skillset to transform their scientific idea into a real product;
2) Develop entrepreneurs and industry leaders in bio-businesses with tacit knowledge and important core values.

The purpose of this workshop is to:
• Help participants understand the process, challenges, risks and rewards of starting up a new scalable bio-venture
• Equip them with the tools required to start their own bio-business
• Improve their chances of successfully starting their own bio-business

Interested person can register at the web link http://goo.gl/forms/cOssILn1g1 at your earliest convenience. The agenda, program outline, the hotel map and receipt form are also attached for your reference.

Should you have any questions, please feel free to let me know by return mail to [email protected]


Note: Registration fee 3,000 baht is applied for those who registered for workshop on 26 - 28 April 2016 only. For government agency’s staff; the registration fee, travel and accommodation cost can be reimbursed according to the regulations of the Ministry of Finance. Please transfer to Krungthai bank account number 172-0-12598-8, account name is Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization). Please send a copy of the payment slip (Pay-in) to fax number 0 2644 9538 or E-mail: [email protected] before 22 April 2016.

Note: Registration fee 3,000 baht is applied for those who registered for workshop on 26 - 28 April 2015 only. For government agency’s staff; the registration fee, travel and accommodation cost can be reimbursed according to the regulations of the Ministry of Finance. Please transfer to Krungthai ba…

ชวนฟังครับ : บรรยายพิเศษ : ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร  ลงทะเบียนฟรี ได้ที่ https...
01/04/2016
บรรยายพิเศษ : ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร (ฟรี...

ชวนฟังครับ : บรรยายพิเศษ : ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

ลงทะเบียนฟรี ได้ที่
https://www.eventbrite.com/e/24340786949

บรรยายพิเศษ : ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย โดย ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติเพิ่มเติม https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0…

13/03/2016
Postdoctoral Research in Europe: MSCA Individual Fellowships. Opening Soon.

ทุนวิจัย แมรี่-คูรี่ ครับ (น่าสนใจมากครับ)

MSCA Individual Fellowship Open to ASEAN Researchers
The Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship programme is a mobility research grant scheme that is open to post-doctoral researchers from all over the world. The Individual Fellowships are an opportunity for ASEAN researchers to work in research labs in Europe for up to two years. Any Experienced Researcher can apply for a Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship to be hosted at a research-performing organisation in Europe. More information can be found here.

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/singleNews/53563

European Commission - EURAXESS Jobs Portal - Home page of the EURAXESS Jobs Portal

13/03/2016
FRANCE - AgreenSkills postdoctoral fellowships. Deadline: 29 April 2016.

ทุนวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสครับ

France – Research Fellowships in Agriculture, Food, Nutrition, Environment, Animal health and Veterinary Public Health. Open to Researchers from ASEAN
AgreenSkills offers funding to research fellows coming to France for 12-24 months. They support research projects in the fields of agriculture, food, nutrition, environment, animal health and veterinary public health. Agreenskills offers very attractive mobility allowances and personalized support for career development plans. The program is aimed at talented researchers from all over the world holding a PhD with less than 7 years of postdoctoral research experience. Deadline is 29 April, 2016. Details here.

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/singleNews/53552

European Commission - EURAXESS Jobs Portal - Home page of the EURAXESS Jobs Portal

ทุนวิจัยต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ (มีเงินทุนสนับสนุน) MSCA Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RI...
13/03/2016
MSCA RISE Programme - Call OPEN!

ทุนวิจัยต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ (มีเงินทุนสนับสนุน)

MSCA Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE). Open to ASEAN Universities and Research Institutes

MSCA-RISE will support short-term mobility of research and innovation staff at all career levels, from the most junior (post-graduate) to the most senior (management), including administrative and technical staff. MSCA-RISE is open to partnerships of universities, research institutions, and non-academic organisations both within and beyond Europe. Universities, research institutes can apply, not individuals. ASEAN universities, research institutes, and companies are eligible. Deadline is 28 April 2016. More information here.

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/singleNews/51332

European Commission - EURAXESS Jobs Portal - Home page of the EURAXESS Jobs Portal

ที่อยู่

319 Chamchuri Square BD., 14, Phayathai Rd., Pathumwan
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 160 5432

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand Advanced Institute of Science and Technology - THAISTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thailand Advanced Institute of Science and Technology - THAIST:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด