สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Pub

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Pub สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
www.bangkok.go.th/yota

เปิดเหมือนปกติ

สำนักการโยธา กทม. ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกทม.ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) 🧑🏾‍💻👩🏻‍💻😷💉เตร...
04/06/2021

สำนักการโยธา กทม. ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกทม.ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) 🧑🏾‍💻👩🏻‍💻
😷💉เตรียมความพร้อม!! บริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ภาวะโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ

(4 มิ.ย. 64) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยนายจิระเดช กรุณกฤตกุล นายธิติ ทรงเจริญกิจ และนายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานการณ์ภาวะโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคกระบือภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

----------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

ประชุมติวเข้มแคมป์คนงานก่อสร้าง 409 แห่ง ยึดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่างเคร่งครัด             วานนี้(25 พ.ค.64) พ...
26/05/2021

ประชุมติวเข้มแคมป์คนงานก่อสร้าง 409 แห่ง ยึดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่างเคร่งครัด

วานนี้(25 พ.ค.64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบ Video Conference เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในพื้นที่ก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครประกาศอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย มาตรการสำหรับการควบคุมคนงานในที่พัก ไซต์งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายคนงานนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ร่วมกับเผยแพร่มาตรการที่ประกาศให้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแคมป์คนงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 409 แคมป์ มีแรงงานต่างด้าวกว่า 62,000 คน โดยแคมป์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตบางเขน ห้วยขวางและลาดพร้าว ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ามีการระบาดในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ลงวันที่ 22 พ.ค.64 เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการและผู้ดูแลแคมป์คนงานได้นำไปปฏิบัติ สำหรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานขณะนี้ ประกอบด้วย กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่สถานพยาบาลได้จะดำเนินการจัดตั้งแคมป์แยกกักตัว (camp isolation) เพื่อใช้พื้นที่แคมป์คนงานเป็นโรงพยาบาลสนามให้การรักษาผู้ติดเชื้อ และแยกผู้ไม่ติดเชื้อออกจากพื้นที่ กรณีพบผู้ติดเชื้อน้อยจะดำเนินการจัดตั้งแคมป์กักตัว(camp quarantine) โดยนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดให้พักอาศัยในแคมป์ เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็น camp quarantine อย่างไรก็ตามหากพบผู้ติดเชื้อในแคมป์ให้ผู้ประกอบการรีบประสานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ให้ทราบโดยเร่งด่วน รวมทั้งให้ดูแลสวัสดิการ การอยู่อาศัย อาหารและสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับคนงาน อาทิ ประกันสังคม เพื่อให้คนงานที่ติดเชื้อได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ที่ผ่านมาพบว่าการติดเชื้อของคนงานเกิดจากการใช้พื้นที่สาธารณะและเกิดจากการดื่มน้ำร่วมกัน ขอให้จัดหากระบอกน้ำติดชื่อคนงานเพื่อให้คนงานได้ใช้แยกกันเป็นส่วนตัว รวมทั้งหมั่นทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำสม่ำเสมอ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักการโยธา มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลรวมจำนวนทั้งสิ้น 737 โครงการ และมีจำนวน 602 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง สำหรับในวันนี้เป็นการเชิญผู้ประกอบการ เจ้าของแคมป์ขนาดใหญ่ จำนวน 140 โครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามและสำนักการโยธาจะติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กทม.กำหนดต่อไป

-----------------
ข้อมูล:สปส.กทม.
ภัทรปภา...สนย.รายงาน

👷‍♂️ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่ย่านฝั่งธน และฝั่งพระนคร 📢พร้อมกำชับการ์ดอย่าตกทุกไซต์งาน!!! ปฏิบัติตามมาตร...
15/05/2021

👷‍♂️ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่ย่านฝั่งธน และฝั่งพระนคร
📢พร้อมกำชับการ์ดอย่าตกทุกไซต์งาน!!! ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด😷🦠🧼

(15 พ.ค. 64) นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยนายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง นายกิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ 1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของสำนักการโยธา กทม. โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 , 3 และ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นติดตามความก้าวหน้าโครงการดังนี้
🏗เวลา 09.30- 10.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ปัจจุบันมีความคืบหน้า 71% พร้อมนี้ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

🏗เวลา 10.30- 11.00 น. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ปัจจุบันงานมีความคืบหน้า 41% โดยรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานพร้อมเปิดการจราจรภายในเดือนธันวาคม 2564

🏗เวลา 11.30- 12.00 น. ลงพื้นที่โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 96% และได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างบริเวณสะพานทางต่างระดับให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายในเดือนพฤษภาคม นี้

🏗เวลา 13.00- 13.30 น. ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก ปัจจุบันงานมีความคืบหน้า 71% โดยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นตามแผนงานพร้อมเปิดการจราจร ภายในเดือน ธันวาคม 2564

🏗เวลา 13.30 - 14.00 น. ลงพื้นที่โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลงและสะพานยกระดับข้ามแยกศิริราช ปัจจุบันงานมีความคืบหน้า 78% พร้อมได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างทางยกระดับและงานขยายสะพานช่วงที่ 2 ให้แล้วเสร็จอละพร้อมเปิดการจราจรได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

🏗เวลา 14.00- 14.30 น. เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช ปัจจุบันงานมีความคืบหน้า 25% และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินถนนหน้าพระลาน คืบหน้าไปแล้ว 28%
พร้อมทั้งได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทั้งหมด รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและลดฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการก่อสร้าง รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ภายในไซต์งานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้

-------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3483281961771400/
15/05/2021

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3483281961771400/

ชวนทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ กทม.
เพียงแค่ตอบแบบสอบถามออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
และลุ้นรับบัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัล

คลิกเลย:
https://surveyconduct.feedback180.com/ggo9s9m1

ประชุมหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เตรียมพัฒนาพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน Airport li...
13/05/2021

ประชุมหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เตรียมพัฒนาพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน Airport link มักกะสัน

(13 พ.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในการนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยนายสุรัช ติระกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร 1 นายพัฒนเทพ เครือชะเอม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร 1 ส่วนฯ 1 และข้าราชการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นการร่วมลงทุน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เป็นพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (เขตส่งเสริมฯ) ปัจจุบันเอกชนคู่สัญญาอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและวางผังการพัฒนาพื้นที่สนับสนุนกิจการรถไฟ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมฯ และมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบบางประการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการโครงการฯ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครในวันนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว ให้สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

-----------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

สำนักการโยธา กทม. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ บริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และแผนรับมือสถานการณ์น้ำ(6 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น...
06/05/2021

สำนักการโยธา กทม. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ บริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และแผนรับมือสถานการณ์น้ำ

(6 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในการนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยนายธิติ ทรงเจริญกิจ นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา เข้าร่วมการประชุมรับฟังแผนการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงสถานการณ์น้ำและแผนการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2564 โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุมโยธา 2 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อเตรียมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

สำรวจพื้นที่อาคารเดิมฯ เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสน👨🏻‍🚒🚒🚨(5 พ.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายไทวุฒิ ...
05/05/2021

สำรวจพื้นที่อาคารเดิมฯ เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสน👨🏻‍🚒🚒🚨

(5 พ.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ลงพื้นที่สำรวจสภาพอาคารเดิมของสถานีดับเพลิงสามเสน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสน โดยมี นายจิระเดช กรุณกฤตกุล นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา คณะผู้บริหารสำนักการโยธา และผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงพื้นที่

ปัจจุบันสำนักการโยธา อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง รวมไปถึงเน้นการออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์และภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานีดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้สอยพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากสำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบโครงการ และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสนได้ภายในเร็ว ๆ นี้

----------------------
📸 : วิชาญ เฉยชอบ
ข่าว : ภัทรปภา...สนย.รายงาน

04/05/2021
- เปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร)  ตั้งแต่วันที่ 3 - 31...
30/04/2021

- เปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ

- ด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักการโยธาจึงเพิ่มทางเลือกการยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร) ขั้นตอนที่ระบุในรูปภาพนี้

- ในกรณีที่มายื่นด้วยตัวเอง โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในภาพนี้
- หากไม่สะดวกมาด้วยตนเอง สามารถยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
โดยทำตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในภาพนี้

- หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ 0 2203 2431 หรือ 0 2203 2400 ต่อ สายภายใน 2078 - 2079

- เปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ

- ด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักการโยธาจึงเพิ่มทางเลือกการยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร) ขั้นตอนที่ระบุในรูปภาพนี้

- ในกรณีที่มายื่นด้วยตัวเอง โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในภาพนี้
- หากไม่สะดวกมาด้วยตนเอง สามารถยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
โดยทำตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในภาพนี้

- หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ 0 2203 2431 หรือ 0 2203 2400 ต่อ สายภายใน 2078 - 2079

ด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักการโยธาจึงเพิ่มทางเลือกการยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเท...
30/04/2021

ด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักการโยธาจึงเพิ่มทางเลือกการยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร) ตามประกาศฯ เพิ่มเติมนี้

ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ

อ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารจดทะเบียน ฯ ครั้งที่ 2 ปี 2564 แบบละเอียด ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1yMvFvLUlCfh3XsV3F16FMG2wnU5tgWME/view?usp=sharing

- หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ 0 2203 2431 หรือ 0 2203 2400 (เบอร์กลางจะมีเจ้าหน้าที่รับสาย) ต่อ สายภายใน 2078 - 2079

- สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักการโยธา www.bangkok.go.th/yota

ด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักการโยธาจึงเพิ่มทางเลือกการยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะงานอาคาร) ตามประกาศฯ เพิ่มเติมนี้

ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ

อ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารจดทะเบียน ฯ ครั้งที่ 2 ปี 2564 แบบละเอียด ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1yMvFvLUlCfh3XsV3F16FMG2wnU5tgWME/view?usp=sharing

- หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ 0 2203 2431 หรือ 0 2203 2400 (เบอร์กลางจะมีเจ้าหน้าที่รับสาย) ต่อ สายภายใน 2078 - 2079

- สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักการโยธา www.bangkok.go.th/yota

กทม. จัดพิธีวางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ "บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร" 🏘👨‍🦳👵(29 เม.ย.64) เวลา 08.32 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเ...
29/04/2021

กทม. จัดพิธีวางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ "บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร" 🏘👨‍🦳👵

(29 เม.ย.64) เวลา 08.32 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ "บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร" โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตคลองสามวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาออกแบบโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม อย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งกำหนดให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร จึงได้ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดดังกล่าว และสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด แนวความคิดในการวางผัง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์ ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม

สำนักการโยธา ได้ออกแบบบ้านพักอาศัย ใน 2 ลักษณะ คือ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน บ้านพัก 1หลัง พื้นที่ 105 ตร.ม. (ห้องละ 52.5ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ ส่วนบ้านพักอาศัย Type B สามารถพักได้ 14 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. (ห้องละ 40 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 2 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้า แผนการก่อสร้างเฟส 1 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก Type A ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ส่วนแผนการก่อสร้างเฟส 2 ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก Type A เพิ่มเติม ก่อสร้างบ้านพัก Type B ก่อสร้างอาคารกิจกรรม ก่อสร้างอาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ ปัจจุบันสำนักการโยธา ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ 2 เดือน เนื้องานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย ขุดสระน้ำที่ 1 แล้วเสร็จ และนำดินไปถมพื้นที่แปลงก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการขุดสระที่ 2 เนื้องานขณะนี้ร้อยละ 10 รวมทั้งได้ดำเนินการทำถนนด้านหน้าและถนนบริเวณก่อสร้างเฟส 2 ให้กว้างขวางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง

ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินจากนางสาวเบลล่า ราณี แคมแปน จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ "บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร" ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับบริจาคให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สนับสนุนการดำเนินโครงการทั้งการสนับสนุนเงินหรือวัสดุที่ใช้ในก่อสร้าง บ้านพักอาศัยแบบ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน ราคาหลังละ 2.6 ล้านบาท บ้านพักอาศัยแบบ Tybe B สามารถเข้าพักได้ 14 คน ราคาหลังละ 5 ล้านบาท และอาคารอื่นๆ โดยผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่อาคาร ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพักบ้านคนชรา Type A และอาคารศูนย์อาหารแล้วบางส่วน สำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนโครงการจัดสร้างบ้านผู้สูงอายุบึงสะแกงาม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บ้านบางแค 2 โทร. 02 455 6318 และ 02 455 6294

----------------
ข้อมูล : สปส.กทม.
ภาพ : วิชาญ เฉยชอบ
ข่าว : ภัทรปภา...สนย.รายงาน

ที่อยู่

111 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2203 2400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Pubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พรุ่งนี้ ติดตามงาน ที่ รพ สนาม บางกอกอารีน่า ใครสะดวก ช่วยมาด้วยครับ
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department แจ้งไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) เสียมาหลายเดือน ที่ถนนท่าเรือ 1 ช่วงที่ตัดกับถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืดมาก อันตรายมากกับรถที่วิ่งผ่านแยก อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department สำนักการจราจรและขนส่ง - สจส. ไฟส่องถนนไม่ติด ทำให้ทางม้าลายมืดมาก อันตรายกับคนเดินมาก ที่แยกศาลาแดง ถนนพระราม4 บริเวณตรงข้าม รพ. จุฬาลงกรณ์ เขตบางรัก อยากให้แก้ไขไฟโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department กิ่งต้นไม้ออกมาขวางทางเดิน และหน้าปากซอย ที่พระราม3 ซอย78 เขตคลองเตย ทำให้คนเดินลำบาก รถเข้าออกซอยมองไม่เห็นกัน อันตราย อยากให้มาเอากิ่งไม้ออกเพื่อความปลอดภัยครับ #ช่วยกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
แจ้งไฟส่องสว่าง ดับ ชำรุด บน ถ.พระรามที่ 3 ในพื้นที่ เขตยานนาวา ดังนี้ 1. ไฟติดตั้งกับเสาไฟฟ้า ต้นเบอร์ 126 (สีแดง) A24 (สีดำ) ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งขาออก ตรงสามแยกยานนาวา 2. ไฟติดตั้งกับเสาไฟฟ้า ต้นเบอร์ 75 – 83 (สีแดง) A17 – A21 (สีดำ) ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งขาเข้า ปากซอย 57 ไฟดับตลอดแนว 5 ดวง 3. ไฟกิ่งเดี่ยว บนเกาะกลาง ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งขาออกเมือง (มุ่งหน้าสะพานกรุงเทพ) หน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักพระราม 3 ไฟส่องสว่างดับ 5 ดวง 4. ไฟกิ่งเดี่ยว บนเกาะกลาง ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งขาออกเมือง (มุ่งหน้าสะพานกรุงเทพ) หน้าปากซอย พระรามที่ 3 ซ.44 ไฟดับ ชำรุด 4 ดวง 5. ไฟกิ่งเดี่ยว บนเกาะกลาง ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งขาออกเมือง (มุ่งหน้าสะพานกรุงเทพ) ระหว่าง สถานีรถ BRT วัดด่าน – สถานีรถ BRT วัดปริวาศ ไฟดับทุกดวง ตลอดแนว 10 ดวง 6. ไฟกิ่งเดี่ยว บนเกาะกลาง ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งขาเข้าเมือง (มุ่งหน้าคลองเตย) หน้าร้านหัวปลาช่องนนทรี ไฟส่องสว่างดับ 3 ดวง 7. บนสะพานยกระดับข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรม ตามแนว ถ.พระรามที่ 3 ทั้งสะพานฝั่งขาเข้า และขาออก ไฟบนสะพาน ดับ ชำรุด จำนวนมาก 8. โคมไฟใต้ท้องสะพานลอยรถข้าม สี่แยกสาธุประดิษฐ์ ตามแนว ถ.พระรามที่ 3 ทั้งสะพานฝั่งขาเข้าเมือง และฝั่งขาออกเมือง โคมไฟใต้ท้องสะพาน ดับทั้งหมดทุกดวง 9. ไฟกิ่งคู่ บนเกาะกลาง ถ.ยานนาวา ตั้งแต่จุดตัดทางเข้าจาก ถ.พระรามที่ 3 ไปสาธุประดิษฐ์ ไฟดับตลอดแนวทุกดวง 12 ต้น (ดับมานานกว่า 3 เดือนแล้ว)
ไฟส่องสว่าง เสาเหล็กกิ่งเดี่ยว บนสะพาน ถ.จตุรทิศ ดับ ชำรุด มานานกว่า 2 ปีแล้ว (พื้นที่เขตห้วยขวาง) 1. ไฟส่องสว่าง บนสะพานลอย ถ.จตุรทิศ ทั้งฝั่งขาออก (มุ่งหน้าพระราม 9) ช่วงที่ยกระดับข้าม ถ.อโศก – ดินแดง และข้าม ถ.เพชรอุทัย ไฟบนสะพานดับทุกดวงตลอดแนว 2. ไฟส่องสว่าง บนสะพานลอย ถ.จตุรทิศ ทั้งฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าศรีอยุธยา) ช่วงที่ยกระดับข้าม ถ.เพชรอุทัย และข้าม ถ.อโศก - ดินแดง ไฟบนสะพานดับทุกดวงตลอดแนว
ไฟส่องสว่างเสาเหล็กกิ่งคู่ บนเกาะกลาง ถนนเพชรอุทัย ช่วงระหว่าง แยก อ.ส.ม.ท. ถึง แยกมารยาทดี (แยกทางขึ้นทางพิเศษศรีรัช) พื้นที่เขตห้วยขวาง ไฟส่องสว่างดับ ชำรุด จำนวนมาก (แทบทุกต้น จะมีไฟดับ 1 – 2 ดวง)
แจ้งไฟส่องสว่าง ใต้ท้องสะพานลอยข้ามแยก ชำรุด จำนวน 2 สะพาน ดังนี้ (พื้นที่ เขตจตุจักร / กฟน.บางเขน) 1. ไฟส่องสว่าง ชนิดโคมที่ติดตั้งใต้ท้องสะพานลอยรถข้ามแยก “รัชดา-ลาดพร้าว” ส่องลงมาด้านล่าง ของถนนรัชดาภิเษก ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก จำนวนกว่า 18 ดวง ดับ ชำรุด ทั้งหมดทุกดวง มานานเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว (ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2560) 2. ไฟส่องสว่าง ชนิดติดตั้งใต้ท้องสะพานลอยรถข้ามแยก “กำแพงเพชร” ส่องลงมาพื้นถนนด้านล่าง 2.1 บริเวณแยกกำแพงเพชร (ถ.พหลโยธิน ตัดกับ ถ.กำแพงเพชร) โคมไฟที่ส่องลงมาด้านล่างของ ถ.พหลโยธิน ตรงไฟเขียว-แดง ดับมืดทั้งหมด มานานเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว (ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2560) 2.2 บริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ถ.กำแพงเพชร ที่กลับรถจากฝั่งขาออก ไปฝั่งขาเข้า ดับมืดทั้งหมด 2.3 บริเวณแยกหน้าตลาด อตก. (ถ.กำแพงเพชร ตัดกับ ถ.กำแพงเพชร 2) โคมไฟที่ส่องลงมาด้านล่างของ ถ.กำแพงเพชร หน้าตลาด อตก.ตรงไฟเขียว-แดง ไฟดับมืดทั้งหมด
หากอยากทราบ การเวนคืนที่ดิน จากการตัดถนนและขยายถนน โครงการ ง.8 ช่วงเตาปูน ประชาราษฎสาย2 ผมอยากทราบว่าที่ดินตัวเองจะถูกเวนคืนไหม สามารถสอบถามจากหน่วยงานไหนได้บ้างครับ โทรสอบถาม สำนักโยธา --> สำนักผังเมือง --> สำนักวางผังและพัฒนาเมือง --> สำนักจัดการกรรมสิทธิที่ดิน ยังไม่ได้คำตอบใดๆเลยครับ แต่โทรถามแนวรถไฟฟ้า ได้คำตอบแน่ชัด เหลือแค่โครงการ ง.8 กลุ้มใจมาก รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department ไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนพระราม 3 ช่วงใกล้รางรถไฟ ฝั่งที่นอนปีนังและฝั่งตลาดฮ่องกง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด มีคนใช้เยอะทุกวัน อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department ไฟใต้ทางยกระดับเสียหลายดวง (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนท่าเรือ 1 ช่วงที่ตัดกับถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืดมาก อันตรายมากกับรถที่วิ่งผ่านแยก อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
เมื่อไหร่ถนนแบบนี้จะหมดไป