สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/yota

เปิดเหมือนปกติ

กรุงเทพมหานคร เปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) (เฉพาะงานอาคาร)เปิดรับจดท...
28/12/2020

กรุงเทพมหานคร เปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) (เฉพาะงานอาคาร)

เปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) (เฉพาะงานอาคาร) ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ ณ ชั้น 7 กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง โทร. 0 2203 2431 หรือ 0 2203 2400 (เบอร์กลางจะมีเจ้าหน้าที่รับสาย) ต่อ สายภายใน 2078 – 2079
ลิงก์เอกสารแนะนำ : http://www.bangkok.go.th/yota/

กทม. เปิดการจราจรสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าถนนสุนทรโกษา (22 ธ.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย  บ...
23/12/2020

กทม. เปิดการจราจรสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าถนนสุนทรโกษา

(22 ธ.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการจราจรสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วงบริเวณสะพานเลี้ยวขวาจากถนนพระราม 3 ข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าถนนสุนทรโกษา ความกว้าง 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียว ความยาว 600 ม. โดยเปิดให้ใช้งานเป็นการชั่วคราวในระหว่างเวลา 05.00 – 23.00 น. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยกและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจรถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลักต่อเนื่องถนนพระราม 3 โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับ 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 1,950 ม. ความกว้าง 17.40 ม. เริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระรามที่ 3 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง เชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามทางแยกถนนพระราม 4 ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 550 ม. เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ต้องทุบทิ้ง และก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาจากถนนพระราม 3 ข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษก-สุนทรโกษา 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียว ความยาว 600 ม. ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เปิดการจราจรให้ประชาชนสามารถใช้งานเป็นการชั่วคราวตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (22 ธ.ค. 63)

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง หากโครงการก่อสร้างช่วงไหนก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนก็ให้เร่งเปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งประสานกับผู้รับจ้างกำหนดแผนการทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้การก่อสร้างคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการก่อสร้างดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนนพระรามที่ 3 เชื่อมต่อถนนรัชดาภิเษกให้มีความคล่องตัว เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาถนนที่มีลักษณะเป็นคอขวด ลดจุดตัดการจราจรถนนพระรามที่ 4 ถนนสุนทรโกษา ถนนเชื้อเพลิง และถนนใกล้เคียงต่อเนื่องไปยังพื้นที่โดยรอบ

---------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

ผอ.สำนักการโยธา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพวงมาลัยขึ้นคล้องคอม้าทรงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (21 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นาย...
22/12/2020

ผอ.สำนักการโยธา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพวงมาลัยขึ้นคล้องคอม้าทรงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(21 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพวงมาลัยขึ้นคล้องคอม้าทรงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหานราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี โดยมีนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา คณะผู้บริหารสำนักการโยธา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมพิธีดังกล่าว
----------------------------
ภาพ : วิชาญ เฉยชอบ
ข่าว : ภัทรปภา...สนย.รายงาน

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Departmentสวัสดีค่ะแอดมินเพจ “เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักก...
16/12/2020

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department
สวัสดีค่ะแอดมินเพจ “เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ขอขอบคุณแอดมินที่ช่วยแจ้งปัญหา “ ทางเท้าบริเวณป้ายรถเมล์ สวนลุมพินี (ประตู4) “ ให้กับกรุงเทพมหานครทราบค่ะ
สำนักการโยธา กทม. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าสภาพทางเท้าบริเวณนี้ เป็นทางเท้าที่ก่อสร้างและมีสภาพที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงมีหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้ามาก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว จึงต้องมีการรื้อกระเบื้องเดิมออกและซ่อมคืนไว้โดยไม่ได้มาตราฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ทางเท้าชำรุดทรุดโทรมไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สำนักการโยธา จะลงพื้นที่สำรวจสภาพทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเฉพาะทางเท้าที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกต่อไป
กรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และ ขอขอบคุณแอดมินเพจ ที่ช่วยสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เราทราบค่ะ

https://www.facebook.com/578474542335079/posts/1623655607816962/

ป้ายรถเมล์โมเดิร์น ..แต่สภาพฟุตพาทยุคหิน เอิ่ม !!

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Departmentกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ขอขอบคุณแอดมิน JS100 Radio ที่ช่วยแจ้งปั...
16/12/2020

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ขอขอบคุณแอดมิน JS100 Radio ที่ช่วยแจ้งปัญหาดังกล่าวให้กับกรุงเทพมหานครทราบค่ะ “ กรณีพื้นที่บริเวณ หทัยมิตรจากนิมิตใหม่ มุ่งหน้าหทัยราษฎร์ “ สำนักการโยธา กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปัญหาถนนชำรุดเรียบร้อยแล้วพบว่าเป็นงานวางท่อร้อยสายของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ สำนักการโยธา ได้ประสานไปยัง กฟน. ให้เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงดึกวานนี้ (วันที่ 15 ธ.ค. 63) ค่ะ
กรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และ ขอขอบคุณแอดมินเพจ ที่ช่วยสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เราทราบค่ะ
https://www.facebook.com/116483835041859/posts/3719938748029665/?d=n

[email protected] รถผ่านไปผ่านมา​ขับระวังนะคะ​ ถนนเสียมานาน​ ขุดท่อร้อยสายไฟจนถนนเละ​นานมากแล้ว​ พิกัด​หทัยมิตร​จากนิมิตรใหม่​ มุ่งหน้า​หทัยราษฎร์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #JS100 ได้ที่ >> goo.gl/hoc9w8

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ  กำชับ!! ต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกไซต์งานฯ( 16 ธ.ค. 63 ) ระหว่างเว...
16/12/2020

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ กำชับ!! ต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกไซต์งานฯ

( 16 ธ.ค. 63 ) ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วย นายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง และนายกิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ 1 สำนักงานออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์
2. โครงการก่อสร้างต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลงและทางยกระดับข้ามแยกศิริราช อยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช
โดยทั้ง 2 โครงการฯ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้เปิดการจราจร ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างไปตามแผนงาน ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้า
อีกทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของทุกโครงการ กำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดควันและฝุ่นละอองสู่ภายนอกโครงการ ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มความถี่ในการล้างถนนบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และให้ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และป้องกันมิให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่อาจจะเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 🧹

-------------(ภัทรปภา... สนย.รายงาน)

กทม. เปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เชื่อมต่อการเดินทางถนนเอกชัย (15 ธ.ค.63) เวลา 08.30 น. พล....
15/12/2020

กทม. เปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เชื่อมต่อการเดินทางถนนเอกชัย

(15 ธ.ค.63) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา รวมไปถึงสำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนระยะกลางของกรุงเทพมหานคร เดิมถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ซึ่งภายในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ห้องสมุดประชาชนเขตบางบอน ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ (บางบอน) ปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการก่อสร้างพบปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น ปัญหาประชาชนรุกล้ำที่สาธารณะ จำนวน 3 หลัง ปัญหาแนวเขตทางสาธารณะจำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 27 แปลง และรื้อย้ายโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26 หลัง ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินการแก้ไขจนงานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ไป –กลับ เขตทางกว้าง 20 เมตร ความยาว 1,849 เมตร ทางเท้าปูกระเบื้อง พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร งานระบบท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่งถนน และงานประกอบอื่นๆ เมื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนพระรามที่ 2 และถนนเอกชัยให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ประชาชนของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาด้านการจราจร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ประชาชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งระบบหลักและระบบรองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรในถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ซึ่งมีความยาวประมาณ 1.84 กิโลเมตร รองรับความเจริญของพื้นที่และการสัญจรของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง หมู่บ้านหลายโครงการ และสวนสาธารณะ 1 แห่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างถนนพระรามที่ 2 กับถนนเอกชัย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อกับถนนพระรามที่ 2 ซอย 100 เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
ข้อมูล : สปส.กทม.

-------------- (ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

สำนักการโยธา ร่วมกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ กทม.ประจำปี 2563   (14 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพม...
15/12/2020

สำนักการโยธา ร่วมกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ กทม.ประจำปี 2563

(14 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 48 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

สำนักการโยธา กทม. นำโดย นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา เข้าร่วมกิจกรรมเเละร่วมเดินขบวนพาเหรดในนาม BMA 2 ซึ่งประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักพัฒนาสังคม โดยจัดขบวนพาเหรดมาใน Concept " รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" สำหรับกิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วยการเดินขบวนพาเหรดและการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ การแข่งขันกีฬามหาสนุก พิธีมอบถ้วยรางวัลขบวนพาเหรด และกองเชียร์

---------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

กทม. จัดพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี 14 ธ.ค. 63(14 ธ.ค. 63) เวลา 10.49 น...
15/12/2020

กทม. จัดพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี 14 ธ.ค. 63

(14 ธ.ค. 63) เวลา 10.49 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลคุณตา-คุณยาย ณ ลานหน้าอาคารสำนักการโยธา กทม.2 และเวลา 11.09 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี และพราหมณ์บุนนาค น้ำใจดี เป็นผู้ดำเนินพิธี

สำนักการโยธา กทม. โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

-----------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

กทม. ร่วมกิจกรรม “คนพิการก็เที่ยว กทม.ได้” ร่วมลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์เพื่อการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล👫👨‍🦽👩‍🦼👩‍🦯👨‍🦯(3 ธ...
04/12/2020

กทม. ร่วมกิจกรรม “คนพิการก็เที่ยว กทม.ได้” ร่วมลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์เพื่อการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล
👫👨‍🦽👩‍🦼👩‍🦯👨‍🦯

(3 ธ.ค. 63) เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา คณะผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นำโดยคุณกฤษณะ ละไล และคณะคนพิการตัวแทนทูตอารยสถาปัตย์จาก 34 จังหวัดทั่วประเทศไทย จำนวน 50 คน ณ ลานคนเมืองท่าพระจันทร์ (หน้าท่าเรือท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กทม.

กิจกรรม “คนพิการก็เที่ยว กทม.ได้” ในวันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารทุกหน่วยงาน ได้ร่วมลงพื้นที่ท่องเที่ยวร่วมกับคณะคนพิการที่เป็นตัวแทนฑูตอารยสถาปัตย์ทั้ง 50 คน พร้อมทั้งสำรวจอารยสถาปัตย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มสำรวจจากบริเวณท่าเรือท่าพระจันทร์ ผ่านไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ไปยังถนนท่าพระอาทิตย์ ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา แวะพักที่สวนสันติไชยปราการ และไปสิ้นสุดที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ซึ่งระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวคณะคนพิการได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงทางลาดที่มีความลาดชันในบางจุด รวมไปถึงฝาตระแกรงท่อระบายน้ำที่มีความกว้างและอาจจะเกิดอันตรายทำให้ล้อรถวีลแชร์ตกลงไปได้ ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อต่อยอดและผลักดันให้เกิดการจัดทำอารยสถาปัตย์ให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลไม่ว่าจะเพศไหน วัยไหน ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ก็สามารถท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้ด้วยตนเอง

----------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ นำร่องจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใน 5 เส...
01/12/2020

กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ นำร่องจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใน 5 เส้นทาง

(30 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ใน 5 เส้นทาง โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง และหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง กสทช. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ตามที่สำนักการโยธา กทม. มีแผนดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ในรูปแบบของอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และได้ดำเนินการทดลองปรับปรุงทางเท้าตามมาตรฐานทางเท้ารูปแบบใหม่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สามยอด ปรับปรุงทางลาดและทางเชื่อม เพื่อให้ผู้พิการและผู้ใช้ทางเท้าโดยทั่วไป เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และผลลัพธ์จากการปรับปรุงทางเท้าดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกคนในสังคมให้สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียม

สำหรับการประชุมวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมกันผลักดันและพัฒนาต่อยอดด้านการจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ใน 5 เส้นทาง อาทิ ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์ ถนนจักรพงษ์ ถนนเจ้าฟ้า และส่วนต่อเนื่อง ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร โดยให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องในการเปลี่ยนระบบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินทั้งหมด รวมไปถึงการวางท่อประปาใหม่ลดการสูญเสียน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องเป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่เน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อทุกคนในสังคมให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตอบสนองกับการใช้งานที่ทันสมัยในสภาวะปัจจุบัน

----------(ภัทรปภา... สนย.รายงาน)

ที่อยู่

111 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2203 2400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department ไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนพระราม 3 ช่วงใกล้รางรถไฟ ฝั่งที่นอนปีนังและฝั่งตลาดฮ่องกง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด มีคนใช้เยอะทุกวัน อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department ไฟใต้ทางยกระดับเสียหลายดวง (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนท่าเรือ 1 ช่วงที่ตัดกับถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืดมาก อันตรายมากกับรถที่วิ่งผ่านแยก อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
เมื่อไหร่ถนนแบบนี้จะหมดไป
ไฟใต้ทางยกระดับเสียหลายดวง (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนท่าเรือ 1 ช่วงที่ตัดกับถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืดมาก อันตรายมากกับรถที่วิ่งผ่านแยก อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
ถนนชำรุดเป็นหลุม (หลายจุด ของจริงชำรุดกว่านี้มาก) และไฟดับหลายดวง มืดมากเวลากลางคืน ที่ถนนท่าเรือ 1 ใกล้ช่วงที่ตัดกับถนนท่าเรือ2 เขตคลองเตย อันตรายกับมอเตอร์ไซต์และรถมาก มีรถใช้จำนวนมากทุกวัน อยากให้รีบตรวจสอบแก้ไขครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
มาช่วยดูความปลอดภัยด้วยครับ
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department ไฟเหนือแยกดับสนิท ที่แยกพระรามที่4 ใกล้ศูนย์สิริกิติ์ เขตคลองเตย ทำให้รอบๆ แยกมืด อันตรายกับรถและคนข้ามถนน อยากให้แก้ไขโดยเร็วครับ (รายงานหลายครั้ง 😤) #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
กราบขอความกรุณาท่านช่วยมาดูใต้สะพานมีนบุรีด้วยนะค่ะขอความกรุณาอย่างสูง
เสาสพานข้ามคลองบางมดจากถนนพุทธบูชาไปถนนวัดยายร่มและวัดท่าข้ามชำรุดมาก
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Departmentไฟสะพานลอยเสีย ที่พระราม3 ซอย78 บริเวณตลาดฮ่องกง เขตคลองเตย ทำให้มืด เสี่ยงอันตรายคนเดิน อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
จะสอบถาม​ว่าที่โดนเวนคืน? บ้านอยู่ซอยเพชรเกษม​ 62/1​ ช่วยตอบด้วยค่ะ
แจ้งไฟถนนเสียทั้งแนว หน้าตลาดปีนัง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด มีคนและรถใช้เยอะทุกวัน อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่