กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News "มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน" http://www.dlt.go.th/

"กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัย ด้วยหัวใจบริการ" กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก #กรมการขนส่งทางบกPRDLTNews http://www.dlt.go.th/ Line ID : PR.DLT หมายเลขโทรศัพท์(กลาง) 0-2271-8888

หน้าที่: “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. 2559 – 2564”

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! รถโดยสารสาธารณะต้องให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้รูปแบบ New Normal ป้องกันความเสี่ยงโควิด-1...
15/07/2020

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! รถโดยสารสาธารณะต้องให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้รูปแบบ New Normal ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น ระยอง สระบุรี นครสวรรค์ เลย ยโสธร อุทัยธานี ปราจีนบุรี ราชบุรี อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ สมุทรปราการ ตราด มุกดาหาร กาญจนบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์ ชุมพร พะเยา ประจวบคีรีขันธ์ บึงกาฬ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครนายก อำนาจเจริญ ลำปาง กาฬสินธุ์ ลำพูน สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง กำชับผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานขับรถและผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสารทั้งภายในรถโดยสารและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมกำชับให้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบระชาชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584

ทั้งยังตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรถรับส่งนักเรียน ต้องมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียนทุกคนที่ใช้บริการ กำชับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียน จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ และบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน

ในส่วนของ การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการภายใต้รูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่สำนักงาน ดังนี้
•เปิดให้บริการจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ช่วงเวลาให้มีเหมาะสมและปลอดภัย
•ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
•ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
•ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น รวมถึงห้องอบรมและห้องทดสอบภาคทฤษฎี และภายในรถที่ใช้ในการทดสอบขับรถด้วย
•จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ
•การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing
•ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ (LINE TODAY) ได้โพสเตือนภัย กรณีมีผู้ขับรถแท็กซี่หื่นเปิดคลิปโป๊ขณะขับรถ เหตุเกิดในพื้นที่ย่านรัง...
15/07/2020

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ (LINE TODAY) ได้โพสเตือนภัย กรณีมีผู้ขับรถแท็กซี่หื่นเปิดคลิปโป๊ขณะขับรถ เหตุเกิดในพื้นที่ย่านรังสิต-ปทุมธานี พบว่าเป็นรถคันหมายเลขทะเบียน 1มก-3769 กทม. โดยมีพฤติกรรมชอบดูหนังโป๊ตอนขับรถและในขณะให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร นั้น

กรมการขนส่งทางบก โดย กองตรวจการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่คันดังกล่าวพบว่า มี นายเกรียงศักดิ์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฉบับที่ 59000012 วันสิ้นอายุ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ออกโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุ โดยได้ให้การภาคเสธว่า ตนเองไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา แต่ยอมรับว่า ขณะขับรถมีการใช้โทรศัพท์ส่งข้อความส่งไลน์ในกลุ่มเพื่อน จึงอาจมีภาพคลิปหลุดออกมาทำให้ผู้โดยสารเข้าใจผิดได้

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก โดย กองตรวจการขนส่งทางบก พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวของผู้ขับรถ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5(15/1) ประกอบมาตรา 58/1 กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลหรือกระทำการลามกอย่างอื่น (ด้วยอุปกรณ์สื่อสาร) ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท และดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเวลา 1 เดือน ส่งตัวเข้ารับการอบรมกฎ ระเบียบและการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

[ 💛 สุขที่ให้ได้ น้ำใจที่ให้กัน ร่วมช่วยเหลือแบ่งปัน 💜 ] .กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำ...
15/07/2020

[ 💛 สุขที่ให้ได้ น้ำใจที่ให้กัน ร่วมช่วยเหลือแบ่งปัน 💜 ]
.
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag251TH

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#Covid19

[ 💛 สุขที่ให้ได้ น้ำใจที่ให้กัน ร่วมช่วยเหลือแบ่งปัน 💜 ]
.
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag251TH

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#Covid19

กรมการขนส่งทางบก จัดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ เพื่อการให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้รู...
15/07/2020

กรมการขนส่งทางบก จัดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ เพื่อการให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้รูปแบบ New Normal ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 พร้อมแนะผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ
.
.
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะกลับมาให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร เพื่อปรับรูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะวิถีใหม่ (New normal) การจัดสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ให้มีความเข้าใจและสามารถปรับรูปแบบการให้บริการ ภายใต้วิถี New normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือผู้ประกอบขนส่งดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร และผู้ให้บริการในระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับรูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะภายใต้ New normal ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยได้ รวมถึงการนำแพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code ติดไว้ในรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีไม่สามารถสแกน QR Code ได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแทน ซึ่งจะสามารถเก็บบันทึกประวัติการเดินทาง และเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์ หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงอาจจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นเพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อ หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกันระหว่างผู้จำหน่ายตั๋วกับผู้ซื้อตั๋วโดยสาร นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารก่อนเดินทาง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด และแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทาง เผื่อเวลาในการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัด
-------------------------------------

#เพิ่มระยะห่าง #ใส่หน้ากาก #เลี่ยงโควิด19สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบก ห...
15/07/2020

#เพิ่มระยะห่าง #ใส่หน้ากาก #เลี่ยงโควิด19

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

14/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

กรมการขนส่งทางบก ตรวจต่อเนื่องรถโดยสารสาธารณะ กำชับผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ป้องกันโควิด-19นายจิรุตม์ วิ...
14/07/2020

กรมการขนส่งทางบก ตรวจต่อเนื่องรถโดยสารสาธารณะ กำชับผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ป้องกันโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น เลย นครสวรรค์ ลำพูน สิงห์บุรี อุดรธานี ชุมพร นครพนม อุทัยธานี ตราด ราชบุรี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร พะเยา นราธิวาส สมุทรปราการ สระแก้ว ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สุรินทร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย นครปฐม อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ลำปาง สระบุรี พัทลุง เพชรบูรณ์ ปัตตานี สุพรรณบุรี ระนอง ชัยนาท พิษณุโลก มหาสารคาม ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง กำชับผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานขับรถและผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสารทั้งภายในรถโดยสารและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมกำชับให้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบระชาชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584

ทั้งยังตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรถรับส่งนักเรียน ต้องมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียนทุกคนที่ใช้บริการ กำชับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียน จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ และบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน

ในส่วนของ การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการภายใต้รูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่สำนักงาน ดังนี้
•เปิดให้บริการจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ช่วงเวลาให้มีเหมาะสมและปลอดภัย
•ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
•ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
•ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น รวมถึงห้องอบรมและห้องทดสอบภาคทฤษฎี และภายในรถที่ใช้ในการทดสอบขับรถด้วย
•จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ
•การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing
•ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

กลับมาแล้ว !!! กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย  หมวดอักษร Series 8  และทยอยประมูลในทุกสัปดาห์ ทั่วประเทศ...
14/07/2020

กลับมาแล้ว !!! กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร Series 8 และทยอยประมูลในทุกสัปดาห์ ทั่วประเทศ รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนำเข้ากองทุน กปถ. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้นำทะเบียนรถเลขสวยออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนสวย โดยได้เปิดประมูลมาแล้วกว่า 16 ปี และครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกได้ชะลอการประมูลออกไปตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกจะส่งเสริมให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของรัฐบาล
.
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถเก๋ง โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะเป็นการประมูลในหมวดอักษร Series 8 ซึ่งตามความเชื่อของศาสตร์ด้านตัวเลข เลข 8 เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นตัวเลขแห่งความอมตะ สำหรับคนจีน เลข 8 เท่ากับ Double Lucky แปลว่าความร่ำรวย ความสำเร็จ ทำให้เลข 8 เป็นตัวเลขที่หลายๆคนต้องการ โดยจะมีการประมูลทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน และจะมีความพิเศษ ในหมวดอักษรพิเศษ 8กก ซึ่งจะประมูลในวันที่ 10 เดือน10 นี้ ส่วนจังหวัดต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมประมูลได้ โดยดูจากแผนการประมูลที่ www.tabienrod.coom ซึ่งจะมีการประมูลทุกสัปดาห์ และมีหมวดอักษรพิเศษ หมวดเบิ้ล ขข ที่จังหวัดระยอง วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋งหมวดอักษรดังกล่าว จะเป็นการประมูลพร้อมกัน 3 ช่องทาง คือ ทางวาจา ณ สถานที่จัดการประมูล ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tabienrod.coom และทางโทรศัพท์ โดยในส่วนของ หมวดอักษร Series 8 ที่จะมีการประมูลในหมวดอักษร 8กช และ 8กฌ จะมีการประมูลในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 นี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่งานบางกอกอินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41
.
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้ ในหมวดอักษร ฮอ ซึ่ง 1 ปี มีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะเปิดประมูลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2563 นี้ และจะมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ ที่จะเปิดประมูลทุกวันที่ 1-24 ของทุกเดือน โดยในเดือนนี้จะเป็นการประมูลในหมวดอักษร 2ฒน 2ฒบ ซึ่งหมายเลขทะเบียนรถทั้ง 2 ประเภทรถนี้ จะเป็นการประมูลทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ www.tabienrod.com
.
ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ให้ความรู้เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย รวมถึงโครงการเพื่อการควบคุมกำกับดูแล เช่น โครงการมั่นใจ รถใช้ GPS ส่งผลให้เกิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเยียวยาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับรอยยิ้มการจากเยียวยาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ดังนั้น การประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือเป็นการทำบุญทำกุศลอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน
.
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนสวยดังกล่าว สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584 หรือ โทร 062 407 6888, 061 615 6359 หรือที่ www.tabienrod.com

ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด“โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”วันที่ 14 กรกฎาคม 256...
14/07/2020

ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด“โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 น. ที่ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองให้มากขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลนักเรียน ให้ปลอดภัย ด้วยความรอบคอบและไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการขับรถอย่างปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลนักเรียน ให้ปลอดภัย ด้วยความรอบคอบและไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยนำผู้ขับรถรับส่งนักเรียนมาอบรม แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!!! ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ใช้ความเร็วให้เหมาะส...
14/07/2020

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!!! ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ใช้ความเร็วให้เหมาะสม และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน

ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง งดเว้นกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิ เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาที่ฝนตก เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ และใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทัศนวิสัยการมองเห็น

เพิ่มการสังเกตบนถนน เพราะสภาพฝนตกหนัก นอกจากถนนเปียกลื่นแล้ว ยังอาจมีแหล่งน้ำขังบนพื้นผิวช่องทางจราจร หากรถมีการขับด้วยความเร็วสูง เมื่อปะทะกับน้ำที่ขังดังกล่าว อาจทำให้รถเกิดอาการเหินน้ำ ไม่ยึดเกาะถนน จนไม่สามารถควบคุมรถได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้

หากมีความจำเป็นต้องขับขี่บริเวณที่น้ำท่วมขังให้สังเกตระดับความลึกจากรถคันหน้าหรือขอบฟุตบาทข้างทาง เพื่อประเมินสถานการณ์

สำหรับรถจักรยานยนต์ หากฝนตกหนัก ควรหาที่จอดรถที่เหมาะสมและปลอดภัย และรอจนฝนเบาลงก่อนจึงเดินทางต่อ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!!! ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ใช้ความเร็วให้เหมาะสม และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทัศนวิสัยที่มีฝนตก สภาพถนนลื่น รวมทั้งความพร้อมของผู้ขับรถและตัวรถ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก จึงออกคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝน สภาพยางปัดน้ำฝน ต้องมีประสิทธิภาพสามารถปัดน้ำฝนได้ดี เพื่อให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนในขณะขับรถที่มีฝนตกหนัก และหมั่นตรวจสอบสภาพของล้อยาง ซึ่งจะต้องไม่มีรอยฉีกขาด บวม ดอกยางต้องไม่สึกหรอ มีความลึกพอสามารถยึดเกาะถนนและรีดน้ำได้ดี ในขณะขับขี่ที่มีสภาพฝนตกและถนนเปียกลื่น
.
นอกจากนี้ การขับขี่ขณะฝนตก ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง งดเว้นกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิ เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาที่ฝนตก เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ และใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทัศนวิสัยการมองเห็น และเพิ่มการสังเกตบนถนน เพราะสภาพฝนตกหนัก นอกจากถนนเปียกลื่นแล้ว ยังอาจมีแหล่งน้ำขังบนพื้นผิวช่องทางจราจร หากรถมีการขับด้วยความเร็วสูง เมื่อปะทะกับน้ำที่ขังดังกล่าว อาจทำให้รถเกิดอาการเหินน้ำ ไม่ยึดเกาะถนน จนไม่สามารถควบคุมรถได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ หากมีความจำเป็นต้องขับขี่บริเวณที่น้ำท่วมขังให้สังเกตระดับความลึกจากรถคันหน้าหรือขอบฟุตบาทข้างทาง เพื่อประเมินสถานการณ์ และสำหรับรถจักรยานยนต์ หากฝนตกหนัก ควรหาที่จอดรถที่เหมาะสมและปลอดภัย และรอจนฝนเบาลงก่อนจึงเดินทางต่อ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรถเสีย ประสบอุบัติเหตุ จำเป็นต้องจอดข้างทาง พยายามเคลื่อนรถให้พ้นทางเดินรถ ถ้าจำเป็นต้องจอดในทางเดินรถ ควรจอดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร จอดรถให้ชิดไหล่ทางมากที่สุด เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือ เปิดไฟเหลืองกระพริบ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
.
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ร่วมกันเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน เสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ที่อยู่

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok
10900

BTS หมอชิต, MRT สวนจตุจักร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.Newsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News:

วิดีโอทั้งหมด

กรมการขนส่งทางบก

การให้บริการ

1. บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป Q&A (Questions&Answer) - ข้อมูลองค์กร ได้แก่ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร เป็นต้น- ข้อมูลบริการ ได้แก่ บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชน - ข้อมูลความรู้ ได้แก่ ความรู้เชิงวิชาการ

2. บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงาน (Contact Information) เป็นบริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลเพื่อติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร สถานที่ตั้ง

3. บริการแบบฟอร์มคำขอบริการและเอกสารต่าง เป็นบริการด้านเอกสารเกี่ยวกับคำขอบริการ โบรชัวร์ เอกสารประชาสัมพันธ์

=====================

การให้คำแนะนำช่องทางร้องเรียน

•สายด่วน 1584

•Line: @1584DLT

•Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/

•เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/

•E-mail: [email protected]

บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) เป็นบริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาจากการใช้บริการหรือพบเห็นปัญหารถโดยสารสาธารณะ

===============

ช่องทางติดตามข่าวสาร

เว็บไซต์ ที่ www.dlt.go.th

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด