กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News "มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน" http://www.dlt.go.th/ "กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัย ด้วยหัวใจบริการ" กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก #กรมการขนส่งทางบกPRDLTNews http://www.dlt.go.th/ Line ID : PR.DLT หมายเลขโทรศัพท์(กลาง) 0-2271-8888

เปิดเหมือนปกติ

26/10/2020
2563 10 25 okver 2

กรมการขนส่งทางบก ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! สร้างพันธมิตรร่วมสนับสนุนและส่งเสริมโลจิสติกส์ไทย เชื่อมั่น!!! ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง...
26/10/2020

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! สร้างพันธมิตรร่วมสนับสนุนและส่งเสริมโลจิสติกส์ไทย เชื่อมั่น!!! ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สร้างจุดแข็งให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก แข่งขันได้ด้วยมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน
.
.
นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้สร้างระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าทางถนน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะต้องมีระบบการทำงานที่มีความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่ง ยานพาหนะมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พนักงานขับรถมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากประโยชน์ในการประกอบธุรกิจแล้วยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งทำให้ระบบโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการเติบโตที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการที่ได้การรับรองมาตรการ Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการขนส่งทางบก ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark มากยิ่งขึ้น อาทิ "วิริยะประกันภัย" ให้ส่วนลดทันที 10% ทั้งในส่วนของตัวรถ (Motor) และการประกันสินค้า (Non Motor) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรอง Q Mark "บริษัท บริดจสโตน ประเทศไทย จำกัด" สนับสนุนยางรถบรรทุกจำนวน 2 เส้น จำนวน 25 สิทธิ์ ให้ผู้ประกอบการที่สมัครหรือต่ออายุการรับรอง Q Mark และมีส่วนลดค่าบริการสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและนำรถบรรทุกเข้ารับการบำรุงรักษาเบื้องต้น เช่น ปะยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รวมถึงจัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตที่โรงงาน และสามารถเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง
.
ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการผลักดันและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรทั้งเรื่องทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย การบำรุงรักษา รวมถึงหลักสูตรด้านการพัฒนาให้กับบุคลากรสำนักงาน โดยภายในปี 2563 คาดว่าจะสามารถจัดทำหลักสูตรนำร่องร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างโดยตรง ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/

26/10/2020
สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง

1.ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ
2.ตรวจสอบคู่มือรถ ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือรถฉบับจริงต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการ
3.ตรวจสอบประวัติการชำระภาษีรถประจำปี
4.ดำเนินการโอนรถด้วยตนเองพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที

อย่าซื้อ-ขายรถด้วยวิธีการโอนลอย ป้องกันการตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิสวมทะเบียน เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มั่นใจได้ว่ารถที่ซื้อนั้นเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย

#RoadSafety
#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย
#กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

25/10/2020
สารคดี 1 นาที กับ กปถ. ตอนที่ 98 สัตว์วิ่งตัดหน้ารถ

สัตว์ตัดหน้ารถ! ทำอย่างไร?

การขับรถไปต่างจังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเส้นทางที่อาจไม่คุ้นเคย และหากประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงหรือวัวควายวิ่งตัดหน้ารถ ถ้าเบรกไม่ทันจริง ๆ ให้ผ่อนแรงวิ่งให้ช้าลงให้มากที่สุด อย่าให้รถเสียหลัก และต้องไม่ตัดสินใจเบรกกะทันหันเพราะรถอาจพลิกคว่ำ ถ้ากรณีที่เป็นสัตว์ใหญ่ ไม่ควรบีบแตรไล่แรง ๆ เพราะจะทำให้สัตว์เหล่านั้นตกใจและอาจวิ่งสวนทางกลับมาชนกับรถ ทำให้ได้รับอันตรายได้ ทางที่ปลอดภัยไม่ควรขับรถเร็วในเส้นทางที่อาจมีสัตว์เดินผ่านถนนในบางเส้นทางและต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วย อย่าลืม ตรวจสอบสภาพรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

#สารคดี1นาทีกับกปถ
#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

การขับรถไปต่างจังหวัด หรือสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมือง ในวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ...

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของ...
24/10/2020

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปทอดถวาย ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบทุนแก่โรงเรียนและมูลนิธิ 7 ทุน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ, โรงเรียนบ้านโพนโก, โรงเรียนบ้านระไซร์, โรงเรียนบ้านโคกเพชร, โรงเรียนบ้านสะโน, มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์, มูลนิธิไต่ฮงกง โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ นายธานี สืบฤกษ์ นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก พร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรังท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิ...
24/10/2020

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
ท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กน "ก้าวหน้า ร่ำรวย เลขสวยหนุนนำ" โดยมีนายสัญชัย อ่อนแก้ว ขนส่งจังหวัดตรัง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูล โดยรูปแบบการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและการรักษาระยะห่าง (New Normal) ในการให้บริการผู้เข้าร่วมการประมูลตลอดการประมูล

ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า"กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานใ...
24/10/2020

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 11 หมวดอักษร กล “รุ่งเรือง ร่ำรวย ด้วยป้ายมังกร นครสวรรค์” โดยมีนายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูล โดยรูปแบบการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและการรักษาระยะห่าง (New Normal) ในการให้บริการผู้เข้าร่วมการประมูลตลอดการประมูล

ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า"กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือรถฉบับจ...
24/10/2020

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือรถฉบับจริงต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการ ประวัติการชำระภาษีรถประจำปี และดำเนินการโอนรถด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง ย้ำ!!! อย่าซื้อ-ขายรถด้วยวิธีการโอนลอย ป้องกันการตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิสวมทะเบียน
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การซื้อ-ขายรถยนต์มือสองในปัจจุบันพบว่ามักใช้วิธีการโอนลอย พบในหลายลักษณะ อาทิ เจ้าของรถได้ขายรถของตนแล้ว และลงนามในเอกสารการโอนรถ ใบมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ได้มีการดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเอง หรือในเอกสารการโอนรถมีเพียงชื่อผู้ขาย (ชื่อเจ้าของรถ) และยังไม่มีการกรอกชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอน ซึ่งลักษณะดังกล่าวมักพบปัญหาในภายหลังทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี รถเกิดอุบัติเหตุ รถถูกนำไปก่ออาชญากรรม เมื่อตรวจสอบกับระบบทะเบียนจะยังคงปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิม สร้างปัญหายุ่งยากให้เจ้าของรถรายเดิม ในทางกลับกันการไม่ดำเนินการโอนทางทะเบียน ผู้ซื้อก็ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือไม่ หรือหากเอกสารที่ผู้ซื้อได้ให้หมดอายุจะไม่สามารถดำเนินการโอนทางทะเบียนได้ ดังนี้ ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายรถมือสอง ควรดำเนินการโอนทางทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรถและเอกสารทางทะเบียนได้โดยสมบูรณ์และมั่นใจว่าได้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถในระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว โดยก่อนตกลงซื้อ-ขายรถมือสองแนะนำให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถ ต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อ-ขายทุกรายการ และควรตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มั่นใจได้ว่ารถที่ซื้อนั้นเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกขั้นตอน ตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน หากเอกสารหลักฐานหรือตัวรถไม่ถูกต้องจะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิของตนเองด้วยการตรวจสอบรถก่อนการซื้อขายทุกครั้ง อย่าหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาสูงแต่นำมาขายในราคาต่ำ รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน และหากพบเห็นรถต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้อย่างทันท่วงที รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากโค...
23/10/2020

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถจัดการเดินรถกำหนดจำนวนเที่ยววิ่งได้ตามความเป็นจริง ส่วนรถตู้โดยสารประจำทางทุกเส้นทางที่ครบอายุการใช้งานตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 ให้ใช้ทำการขนส่งต่อไปได้อีก 1 รอบปีภาษี
.
.
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีผู้โดยสารใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะน้อยลง ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จึงได้นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
.
1. อนุมัติให้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถตู้โดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1 หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค หมวด 2 และหมวด 3 ตามความในมาตรา 19 (12) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรถตู้โดยสารมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง) ที่มีอายุการใช้งานตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติกำหนดไว้ ซึ่งครบกำหนดระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้สามารถใช้รถตู้โดยสารทำการขนส่งออกไปอีก 1 รอบปีภาษีของการใช้รถแต่ละคันในเส้นทางเดิม โดยจะต้องเป็นรถคันเดิมและเป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรายเดิมที่เคยบรรจุอยู่ในเส้นทาง
.
2. อนุมัติในหลักการให้นายทะเบียนกลางกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร หมวด 2 และหมวด 3 สำหรับรถตู้โดยสารมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง) ที่ได้รับการช่วยเหลือตามข้อ 1 และให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนด (ปรับปรุง) เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว โดยให้จัดการเดินรถตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้จำนวนเที่ยวการเดินรถต้องสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางเดินรถ และจะต้องมีจำนวนเที่ยวการเดินรถในแต่ละเส้นทางไม่ต่ำกว่าวันละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) แต่หากข้อเท็จจริงไม่สามารถจัดการเดินรถได้ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารไม่เพียงพอและไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเดินรถ อย่างน้อยภายในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีจำนวนเที่ยวการเดินรถในแต่ละเส้นทางไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลงไปตรวจสอบกำกับดูแลการจัดการเดินรถอย่างใกล้ชิด
.
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความต้องการเดินทางของประชาชนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และพร้อมประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ การทำความสะอาดตัวรถและที่นั่งผู้โดยสาร การทำความสะอาดภายในสถานีขนส่ง การให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

น้อมเกล้ารำลึก23 ตุลาคม วันปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก กระทรวง...
23/10/2020

น้อมเกล้ารำลึก
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

8 วิธีขับขี่ รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย1. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย หลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ...
22/10/2020

8 วิธีขับขี่ รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

1. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย
หลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกในครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเอง ดังนั้น ในชีวิตประจำวันผู้ขับขี่จะต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่

2. ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง ตรวจสอบระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง สภาพยาง ระบบไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบเปลี่ยนทันที

3. ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่ขับขี่รถเร็ว ขับรถย้อนศร อย่าขึ้นทางเท้า ไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆ หรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

4. เมาไม่ขับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอ หากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่ควรขับขี่เด็ดขาด

5. ไม่ควรขับแซง เปลี่ยนเลนกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิดควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถ

6. หลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณี ได้แก่ บริเวณด้านขวา และด้านหน้า เพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นรถเล็กด้านหน้า ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากกระจกมองหลังจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ที่มีทัศนวิสัยแคบ ย่อมมีโอกาสเสี่ยงอันตราย

7. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมใส่หมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก. และใส่สายรัดคางให้แน่นกระชับพอดี ในขณะขับขี่ทุกครั้ง และควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้าที่รัดกุม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก หรือเป็นแผลรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

8. ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ล้อและยาง กระจกมองข้าง ท่อไอเสีย ควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ควรดัดแปลง หรือถอดชิ้นส่วนใดออก เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับได้ แต่ต้องขับเป็น
คำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในทุกมิติ 8 วิธีในทีนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้น ความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่คือสิ่งสำคัญที่สุด "หยุดประมาท เพื่อความปลอดภัยของทุกคน"
#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

8 วิธีขับขี่ รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

1. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย
หลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย แต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกในครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเอง ดังนั้น ในชีวิตประจำวันผู้ขับขี่จะต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่

2. ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง ตรวจสอบระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง สภาพยาง ระบบไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบเปลี่ยนทันที

3. ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่ขับขี่รถเร็ว ขับรถย้อนศร อย่าขึ้นทางเท้า ไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆ หรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

4. เมาไม่ขับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอ หากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่ควรขับขี่เด็ดขาด

5. ไม่ควรขับแซง เปลี่ยนเลนกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิดควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว เมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถ

6. หลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณี ได้แก่ บริเวณด้านขวา และด้านหน้า เพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นรถเล็กด้านหน้า ด้านหลังของรถบรรทุก เนื่องจากกระจกมองหลังจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ที่มีทัศนวิสัยแคบ ย่อมมีโอกาสเสี่ยงอันตราย

7. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมใส่หมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก. และใส่สายรัดคางให้แน่นกระชับพอดี ในขณะขับขี่ทุกครั้ง และควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้าที่รัดกุม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก หรือเป็นแผลรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

8. ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ล้อและยาง กระจกมองข้าง ท่อไอเสีย ควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ควรดัดแปลง หรือถอดชิ้นส่วนใดออก เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับได้ แต่ต้องขับเป็น
คำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในทุกมิติ 8 วิธีในทีนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้น ความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่คือสิ่งสำคัญที่สุด "หยุดประมาท เพื่อความปลอดภัยของทุกคน"

#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

ที่อยู่

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok
10900

BTS หมอชิต, MRT สวนจตุจักร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.Newsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News:

วิดีโอทั้งหมด

กรมการขนส่งทางบก

การให้บริการ

1. บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป Q&A (Questions&Answer) - ข้อมูลองค์กร ได้แก่ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร เป็นต้น- ข้อมูลบริการ ได้แก่ บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชน - ข้อมูลความรู้ ได้แก่ ความรู้เชิงวิชาการ

2. บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงาน (Contact Information) เป็นบริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลเพื่อติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร สถานที่ตั้ง

3. บริการแบบฟอร์มคำขอบริการและเอกสารต่าง เป็นบริการด้านเอกสารเกี่ยวกับคำขอบริการ โบรชัวร์ เอกสารประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด