สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี

เปิดเหมือนปกติ

01/04/2016
EIA (Thailand)

EIA (Thailand)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙

01/04/2016
EIA (Thailand)

EIA (Thailand)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙

29/01/2016
EIA (Thailand)

EIA (Thailand)

คู่มือประชาชน ออกตามพรบ. อำนวยความสะดวก ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย

1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. คู่มือการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

"อาร์คติก" ร้อนสุด ในรอบกว่า 4 หมื่นปี
30/10/2013
"อาร์คติก" ร้อนสุด ในรอบกว่า 4 หมื่นปี

"อาร์คติก" ร้อนสุด ในรอบกว่า 4 หมื่นปี

กิฟฟอร์ด มิลเลอร์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยฟองอากาศที่แทรกตัวอยู่ในชั้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ และนำมาเปรียบเทียบกับก้อนมอสที่ได้จากโขดหินที่เดิมเคยถูกปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งหลอมละลายไปเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งถูกกำหนดอายุโดยกรรมวิธี เรดิโอคาร์บอน จากการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่าห...

ที่อยู่

60/1 Soi Phibun Watthana 7 Rama VI Road
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2265-6500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มี​ขา​ยอาหาร​ 0806081021
ขอสอบถามหน่อยคะว่า กองประสาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( รายงาน Monitor) จำนวน : ปริญญาโท 1 อัตรา เงินเดือน : 17,500 บาท สำหรับปริญญาโท คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีความสนใจในการเรียนรู้งาน กระตือรือร้นในการทำงาน - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - พิมพ์งานคล่อง และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft office) - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เอกสารที่ต้องใช้ 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือในใบสมัครให้ครบถ้วน 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ กำกับ สนใจสมัครด้วยตนเอง โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6835, 6833 กลุ่มงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ ตึกหน้า ชั้น 3 สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 60/1 ถนนพระรามที่ 6 ซ.พิบูลวัฒนา 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ thhttp://admin.forest.ku.ac.th/wp/
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการค่ะ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย รหัสองค์กรแม่ข่าย CPD สภาวิศวกร: 2026 🌏ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "สถานการณ์อุทกภัย 2560 และคาดการณ์สภาพน้ำปี 2561" ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมและห้องสมุด (อาคาร ม.ล.ชูชาติ กำภู) สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หากสนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อ คุณมารยาท เพชรรัตน์ (จี๊ด) 📞08 0073 3792, 08 6569 3876 📞FAX. 0 2713 3889 หรือทาง Email : [email protected] หรือ [email protected] หรือ แจ้งชื่อใน In Box เพจ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย รายละเอียดการประชุม 08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 09:00 – 09:15 น. กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุบิน ปิ่นขยัน นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย 09:15 - 10.45 น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์อุทกภัยปี 2560 และคาดการณ์สภาพน้ำปี 2561” โดย 1. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน หรือตัวแทน 2. ดร.วัฒนา กันบัว กรมอุตุนิยมวิทยา 3. ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการ อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10.45 - 11:45 น. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการซักถาม 11.45 - 12:00 น. แถลงผลการเสวนาทางวิชาการและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน 12.00 น. ผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ รับประทานอาหารกลางวัน https://www.facebook.com/thaihydra/posts/1634815623216626
หาทุนขุคสระ มีพื้นที่ให้ครับ
ไม่ทราบว่าทางเว๊บของ สผ. ที่เมื่อก่อนมีให้เซิสหาเกี่ยวกับ "สถานภาพสัตว์ป่า ตามบัญชีทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย" ที่เป็นสถานภาพสัตว์ป่า เช่น..... EX - Extinct : สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว EW - Extinct in the Wild : สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์จากธรรมชาติ EN - Endangered species : สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ VU - Vulnerable species : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ NT - Near Threatened : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ....... เป็นต้น ยังมีอยู่มั้ยครับ ถ้ามี...อยู่ส่วนไหนของเว๊บครับ? ขอบคุณมากครับ