สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(20)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย...
25/03/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดที่ทำการในพื้นที่เขตอำนวยการ (ฝั่งอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นการชั่วคราว และ เรื่อง ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด 19

{Announcement}
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดที่ทำการในพื้นที่เขตอำนวยการ (ฝั่งอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นการชั่วคราว และ เรื่อง ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด 19

เอกสารการอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (EBSCO)วันที่ 24 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย)download เอกสาร >> https://link.bsru.ac.th...
25/03/2021

เอกสารการอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (EBSCO)
วันที่ 24 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย)

download เอกสาร >> https://link.bsru.ac.th/dh

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดอบร...
24/03/2021

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
โดยวิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส
และ คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ บริษัท EBSCO Information Service
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

23 มีนาคมวันอุตุนิยมวิทยาโลก ——   วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) ก่อตั้งข...
22/03/2021

23 มีนาคม
วันอุตุนิยมวิทยาโลก
——
วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมกันระลึกถึงการก่อตั้งองค์กร รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ล้วนทำลายธรรมชาติทั้งสิ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันที่เริ่มอันตรายมากขึ้น
.
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก ประกอบกับการที่กระแสอากาศสามารถเคลื่อนที่ไปได้หลายพันกิโลเมตร การเฝ้าระวัง การตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศจึงต้องตรวจพร้อมกันทุกแห่งทั่วโลก เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การรวบรวมข้อมูลและการตรวจวัดจึงต้องใช้วิธีการและรหัสอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนค้นคว้าเทคนิคแผนใหม่ๆร่วมกัน จึงมีการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศขึ้น (International Meteorological Organization: IMO) เมื่อปี 2416 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2493 โดยมีอนุสัญญาว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นหลักดำเนินการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 191 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกในปีเดียวกันนี้
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.pineapplenewsagency.com/th/c97
——
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
——
#วันอุตุนิยมวิทยาโลก
#ห้องสมุดบ้านสมเด็จ

📣📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📣📣 ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก เข้าร่วมอบรม 🗓 การสืบค้นฐานข้อม...
22/03/2021

📣📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📣📣
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก เข้าร่วมอบรม

🗓 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 🗓
โดยวิทยากร : คุณจิรวัฒน์ พรหมพร บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส
และ คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ บริษัท EBSCO Information Service

📍 วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมรับใบประกาศวุฒิบัตร
ลงทะเบียนได้ที่ 👉 https://link.bsru.ac.th/97 หรือสแกน คิวอาร์โค้ด

💁 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542

22/03/2021
ข่าวออนไลน์ iqnewsclip

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการข่าวออนไลน์ iqnewsclip ใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย
แนะนำวิธีการเข้าใช้งานและการสืบค้นข้อมูลข่าวออนไลน์ iqnewsclip เบื้องต้น

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.iqnewsclip.com
ชื่อผู้ใช้งาน : bsru01
รหัสผ่าน : bsru01

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

22 มีนาคมวันอนุรักษ์น้ำโลก——   วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวั...
21/03/2021

22 มีนาคม
วันอนุรักษ์น้ำโลก
——
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติ เพราะน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์
วันอนุรักษ์น้ำโลก มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ที่มีเนื้อหาสำคัญโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยาการน้ำในประเทศนั้น ๆ และในวันนั้นเองสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกประกาศให้่วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก
โดยทางองค์การสหประชาชาติจะกำหนดกำหนดธีมหรือหัวข้อประเด็นของวันอนุรักษ์ น้ำโลกในแต่ละปีแตกต่างกันออกไป ซึ่งแม้การรณรงค์ในวันน้ำโลกจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาได้ แต่ การกำหนดหัวข้อของวันน้ำโลกในแต่ละปีนั้นถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็น ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เชื่อมโยงกับประชากรโลกได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลานั้น
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thaihealth.or.th/Content/23532
——
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
——
#วันอนุรักษ์น้ำโลก
#ห้องสมุดบ้านสมเด็จ

21 มีนาคมวันป่าไม้โลก ——   วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (World Forestry Day) เพื่อให้ทั่วโลก ตระหนักถึงค...
20/03/2021

21 มีนาคม
วันป่าไม้โลก
——
วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (World Forestry Day) เพื่อให้ทั่วโลก ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่จำกัด
.
ความเป็นมา
วันป่าไม้โลก มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้น องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (World Forestry Day) ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา
เนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี เป็นวันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ศารทวิษุวัตของเขตซีกโลกใต้” (Autumnal equinox in Southern Hemisphere) หมายความว่า จุดที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วงของเขตซีกโลกใต้ (วันศารท คือ วันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้) และ วสันตวิษุของเขตซีกโลกเหนือ (Vernal Equinox in Northern Hemisphere) หมายความว่า จุดที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิบริเวณเขตซีกโลกเหนือ ด้วยเหตุนี้ FAO จึงได้เลือกวันดังกล่าวเป็นวันเฉลิมฉลองป่าไม้โลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การป้องกัน ผลิตป่าไม้ และการนันทนาการ
.
ความสำคัญของป่าไม้
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ ได้แก่ แหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับสิ่งมีชีวิต ซึ่งป่าไม้ยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทำลาย ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทำลายจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วย เพราะเมื่อมีการเผาหรือทำลายป่าจะส่งผลให้พื้นดินขาดพืชปกคบุมหน้าดิน เมื่อถึงฤดูฝนฝนที่ตกลงมาจะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไปทั้งหมด นอกจากนั้นถ้าไม่มีต้นไม้แล้วจะไม่มีพืชคอยดูดซับน้ำเอาไว้เมื่อฝนตกหนักจะทำให้เกิดน้ำไหล่บ่าลงท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่ม และเมื่อถึงฤดูแล้งก็จะไม่มีน้ำใต้ดินเพื่อหล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังลังเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งผลกระทบของปัญหาภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนน้ำในการการชลประทานทำให้เกษตรกรทำนาไม่ได้ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้เนื่องจากมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ จะเห็นได้ว่าป่าไม้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.trueplookpanya.com, https://ienergyguru.com
——
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
——
#วันป่าไม้โลก
#ห้องสมุดบ้านสมเด็จ

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ——   วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม.แ...
19/03/2021

20 มีนาคม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
——
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้ อสม. ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย
.
ความเป็นมา
ด้วยความที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และพัฒนาสาธารณสุข จึงได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเริ่มด้วยการเป็นโครงการทดลองใน 20 จังหวัด จากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่ทดลองไปเรื่อย ๆ ในทุกอำเภอ
กระทั่งในสมัย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการสาธารณสุข จึงได้อนุมัติให้บรรจุ "โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ" เข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติที่ถือเป็นนโยบายระดับชาติ และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนคำว่า "สาธารณสุขเบื้องต้น" เป็น "การสาธารณสุขมูลฐาน" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2522
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็ได้รับการยกระดับให้เป็น "อาสาสมัครสาธารณสุข" หรือ อสม. และจากนั้นไม่นาน กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้กำหนดเอาวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" เพื่อเป็นการให้ความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 คณะรัฐมนตรีสมัยนายชวน หลีกภัย ก็ได้มีมติอนุมัติให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา
.
กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
ในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี หน่วยงานและจังหวัดต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. โดยจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม. ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏแก่สาธารณชน
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะทำการคัดเลือก อสม. ที่มีผลงานดีเด่นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ เพื่อจัดงานมอบรางวัลยกย่องและประกาศเกียรติคุณในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอีกด้วย
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/99533
——
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
——
#วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
#ห้องสมุดบ้านสมเด็จ

📣📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📣 📣ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก เข้าร่วมอบรม 🗓 การสืบค้นฐานข้อม...
19/03/2021

📣📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📣 📣
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก เข้าร่วมอบรม

🗓 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 🗓
โดยวิทยากร : คุณจิรวัฒน์ พรหมพร บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส
และ คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ บริษัท EBSCO Information Service

📍 วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมรับใบประกาศวุฒิบัตร
ลงทะเบียนได้ที่ 👉 https://link.bsru.ac.th/97 หรือสแกน คิวอาร์โค้ด

💁 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดอบ...
19/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
โดยวิทยากร คุณอรทัย ศรีหาโคตร (Senior system library)
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นเซอร์วิส
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากบริษัทซีเอ...
19/03/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
เป็นตัวแทนรับหนังสือจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในเทศกาล BOOKFESTIWOW รวมพลคนรักการอ่าน by SE-ED
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

📣📣 พรุ่งนี้แล้วนะคะ 📣📣🗓 การอบรมหัวข้อ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matri...
18/03/2021

📣📣 พรุ่งนี้แล้วนะคะ 📣📣
🗓 การอบรมหัวข้อ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 🗓
👉 ลงทะเบียนได้ที่ Link http://link.bsru.ac.th/5n หรือสแกน คิวอาร์โค้ด
📍 อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมรับใบประกาศวุฒิบัตร
💁 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ อาจารย์สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ นา...
18/03/2021

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ อาจารย์สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ นางสาวสวรส พิมพ์แก้ว คณะครุศาสตร์ และนางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด ในการอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย——   วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ...
17/03/2021

18 มีนาคม
วันท้องถิ่นไทย
——
วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย โดยจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการจัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นประจำทุกปี พร้อม ๆ กับหลายจังหวัด
ทั้งนี้ ตามประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) สุขาภิบาลแห่งแรกของไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า "สุขาภิบาลกรุงเทพ" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น โดยผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจากการเสด็จประพาสต่างประเทศ
หลังจากนั้น 8 ปี คือในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครเป็น "สุขาภิบาล" เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาล "หัวเมือง" แห่งแรกของไทย ซึ่งในปัจจุบันคือ "เทศบาลนครสมุทรสาคร"
สำหรับเหตุที่การจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองล่าช้าไปมาก เพราะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรง เล็งเห็นว่า การสุขาภิบาลซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชาชนปกครองตนเองนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากราษฎรในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี การร่วมกันดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน หากบังคับให้มีขึ้นโดยที่ประชาชนไม่เห็นความจำเป็นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ
การจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/localreformthailand/posts/1477252139049947
——
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
——
#วันท้องถิ่นไทย
#ห้องสมุดบ้านสมเด็จ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ที่ชั้นบริการ ชั้น 1, 4, 5, 6, 7, 8ภาย...
16/03/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ที่ชั้นบริการ ชั้น 1, 4, 5, 6, 7, 8
ภายในสำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

เอกสารอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7thdownload เอกสาร >> https://link.bsru.ac.th/88
16/03/2021

เอกสารอบรมการเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

download เอกสาร >> https://link.bsru.ac.th/88

วันที่ 15 มีนาคม 2564บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดยนางสาววราภรณ์ พุ่มรอด รักษาการหัวหน้าสำนักงานนางสาวชุมภู เมืองคลี่ หัว...
16/03/2021

วันที่ 15 มีนาคม 2564
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดย
นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ หัวหน้าฝ่ายจัดการสารสนเทศ
นายสืบยศ สินบัว หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ
นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์
และ นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ
ในฐานะ วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้มีประสบการณ์การเขียนคู่มือ

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานและสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล——   วันสิทธิผู้บริโภคสากล หรือ World Consumer Rights Day ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม ของทุก...
14/03/2021

15 มีนาคม
วันสิทธิผู้บริโภคสากล
——
วันสิทธิผู้บริโภคสากล หรือ World Consumer Rights Day ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเคารพและปกป้องสิทธิของผู้บริโภคทุกคนอย่างทั่วถึงทั้งโลก
.
ความเป็นมา
วันสิทธิผู้บริโภคสากลเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) โดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอห์น เอฟ. เคนเนดี เป็นผู้บัญญัติวันสำคัญสากลนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อว่า Consumer Right Day โดยได้รับการรับรองจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumers International)
ทว่าเริ่มจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวันนี้จริง ๆ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) โดยจัดแคมเปญให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเผยแพร่ความสำคัญของวันสิทธิผู้บริโภคสากลตามสื่อต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่ผู้บริโภคทั่วโลกจะได้ตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเรื่อยมา
.
สิทธิผู้บริโภคสากล 8 ประการ
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลได้บัญญัติสิทธิผู้บริโภคสากลขั้นพื้นฐานไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อันได้แก่ อาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข
2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิต และบริการที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต
3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการหลอกลวงของโฆษณา หรือการแจ้งประกาศที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
4. สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคายุติธรรม ในราคาที่เกิดการแข่งขันกัน และในกรณีที่มีการผูกขาดสินค้าก็จะวางใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจ และในราคายุติธรรม
5. สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการ
6. สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย ในกรณีที่ถูกละเมิด หลอกลวงให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ กล่าวคือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินเรื่องราวที่ร้องเรียนอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการชดใช้เมื่อได้รับสินค้าและบริการที่บกพร่องหรือเสียหายหรือการช่วยเหลือหรือการชดใช้อื่น ๆ
7. สิทธิที่จะได้รับความรู้และไหวพริบอันจำเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน เป็นสิทธิที่จะได้รับความรู้ที่ควรรู้ ควรมี ในการที่จะใช้ในการต่อสู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
8. สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพได้อย่างปลอดภัย เป็นสิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการป้องกันจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคแต่ละคนไม่สามารถควบคุมได้เอง สิทธินี้ต้องยอมรับถึงความต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลอดชั่วอายุเราไปจนชั่วอายุลูกหลานอีกด้วย
.
สิทธิผู้บริโภคในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า "สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ" และในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ก็ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง และเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/145276
——
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]
——
#วันสิทธิผู้บริโภคสากล
#ห้องสมุดบ้านสมเด็จ

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

024727000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีของดีต้องอวด มหาวิทยาลัยของเรามีวารสารคุณภาพหลายชื่อด้วยกัน ขอใช้บริการได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ...*** คณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ ณ สำนักงานคณะแต่ละคณะและสำนักโรงเรียนสาธิต ...***ข้าราชการและบุคลาการสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ *** ฝากท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงสมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ..ท่านสามรถลงคะแนนเลือกล่วงหน้าในวันที่ 1 มี.ค.64 (กรณีท่านมีคำสั่งไปราชการ) และลงคะแนนเลือกในวันที่ 4 มี.ค.64 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงสมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ..ท่านสามรถลงคะแนนเลือกล่วงหน้าในวันที่ 1 มี.ค.64 (กรณีท่านมีคำสั่งไปราชการ) และลงคะแนนเลือกในวันที่ 4 มี.ค.64 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ทันยุคทันสมัย ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจาก COVID-29 Bestseller ในจีนที่แปลเป็นภาษาไทย
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/yqfkNnjRbkSd6Kup9
ถึงจะหยุดในช่วงโควิดแต่ห้องสมุดก็ไม่หยุดให้บริการจ้า
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่า ความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจคลิ๊กเลย https://is.gd/vdBmU5
สำนักวิทยบริการฯขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ ห้องสมุดที่ชอบ ในมุมที่ใช่ ” กติกาการร่วมสนุก 1. กด Like fan page ของสำนักวิทยบริการฯ 2. ถ่ายภาพห้องสมุดในมุมที่ชอบโพสลง facebook ของตนเองโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ 3. บรรยายความรู้สึกหรือความประทับใจพอสังเขป 4. ใส่ Hashtag คำว่า #Happyphotobsru กติกาการให้รางวัล 1. ต่อที่ 1 ผู้เข้าร่วมประกวดที่ทำครบทั้ง 4 ข้อ สามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่เคาเตอร์บริการชั้น 1 2. ต่อที่ 2 รูปถ่ายที่มีคนกด Like มากที่สุด 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษ รวม 5 รางวัล 3. ต่อที่ 3 รูปถ่ายที่ถูกใจคณะกรรมการของสำนักวิทยบริการฯ 2 รางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2561 ติดตามประกาศผลทาง Facebook ของสำนักวิทยบริการฯ
แนะนำแหล่งดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฟรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://clib.psu.ac.th/ มหาวิทยาลัยมหาสารคาร http://lib3.msu.ac.th/search/ มหาวิทาลัยหอการค้า http://department.utcc.ac.th/library/index.php/e-resources/online-database/e-theses มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=6487 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://dspace2.bu.ac.th/browse?type=title มหาวิทยาลัยรังสิต http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=8602ed45-e0c1-41c3-8ade-10f28e35e713%40pdc-v-sessmgr01&bquery=การจัดการความรู้&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3D%3D คลังปัญญาจุฬาฯ http://cuir.car.chula.ac.th/