สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(2)

เปิดเหมือนปกติ

┏━━━━━━━━━━━┓ On this Day 1 ธันวาคม ของทุกปี : วันเอดส์โลก (World AIDS Day)┗━━━━━━━━━━━┛          วันเอดส์โลก...
01/12/2020

┏━━━━━━━━━━━┓
On this Day
1 ธันวาคม ของทุกปี :
วันเอดส์โลก (World AIDS Day)
┗━━━━━━━━━━━┛

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก
.
โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS) เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวี (HIV ย่อมาจาก human Immunodeficiency Virus) บั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อีก จนเริ่มติดเชื้อ หรือเกิดเป็นโรคต่าง ๆ โรคนี้จึงถูกเรียกอีกอย่างว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
.
โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยเป็นชายรักร่วมเพศป่วยเป็นปอดบวมจากเชื้อ นิวโมซีสตีส แครินิอาย (Pneumocystis Carinii) ทั้งที่เป็นคนแข็งแรงมากมาก่อน และไม่เคยใช้ยากดภูมิต้านทาน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเซลล์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ จากการศึกษาย้อนหลัง พบว่าโรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ. 2503 และต่อมาได้แพร่ไปยังเกาะไฮติ ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วย
.
สำหรับผู้ป่วยเอดส์รายแรกในประเทศไทยนั้น เป็นชายอายุ 28 ปี เดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาและมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เริ่มมีอาการในปี พ.ศ. 2526 ได้รับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พบว่าปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis Carinii แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคเอดส์ จึงกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
.
ในปี พ.ศ. 2527 ประเทศไทยเริ่มมีโรคเอดส์เกิดขึ้นตามรายงานครั้งแรก และในช่วง ปี พ.ศ. 2527จนถึงปี พ.ศ. 2533 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้มีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
.
และเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ
1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
2. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ
3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
.
สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก คือ โบสีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพสิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้เป็นเอดส์ทั้งหลาย
.
ในทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง
สำหรับประเทศไทยใช้แนวคิดการรณรงค์ว่า "WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา"
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/31351, https://th.wikipedia.org/wiki
ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.freepik.com

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ's post
30/11/2020

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ's post

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล RILM Abstracts of Music Literature wi...
30/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
----
ซึ่งผลิตโดย Répertoire International de Littérature Musicale บรรณานุกรมเพลงที่ครอบคลุมนี้ มีการอ้างอิงบทคัดย่อและการจัดทำดัชนีหัวเรื่อง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการวิจัยที่มุ่งเน้นและการสืบค้นสำหรับผู้อ่านทุกระดับ ตั้งแต่ดนตรีคลาสสิก จนถึงเพลงยอดนิยมจากชาติพันธุ์วิทยาไป จนถึงดนตรีบำบัด ตั้งแต่การศึกษาดนตรีระดับประถมศึกษาไป จนถึงทฤษฎีดนตรีขั้นสูง
.
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=rft
หรือ สามารถสืบค้นฐานข้อมูล RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
จากนอกมหาวิทยาลัยได้ที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=rft
User : bansomdej
PWD : [email protected]
ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
----
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล Music Index with Full Text เป็นฐานข้อ...
30/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล Music Index with Full Text เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของดนตรีคลาสสิกและเพลงยอดนิยม นอกจากวารสารฉบับเต็มแล้วยังมีบทวิจารณ์การแสดง
รวมทั้งบทวิจารณ์การบันทึกเสียงและวิดีโอ
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=mft

หรือ สามารถสืบค้นฐานข้อมูล Music Index with Full Text
จากนอกมหาวิทยาลัยได้ที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=mft
User : bansomdej
PWD : [email protected]
ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
-------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2563วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563เวลา 15.00 น. ณ ห้องประช...
27/11/2020

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูล...
26/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลก ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูล ฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไป ตั้งแต่ ปีค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชา
เข้าใช้งานฐานข้อมูล EBSCO ได้ที่นี่ http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
กรณีใช้ผ่านระบบ Wifi สามารถใช้ผ่านเครือข่าย OARIT หรือ SURIYA Wifi สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้
หรือ สามารถสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO จากนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
URL: https://search.ebscohost.com
UserID : bsru
Password : [email protected]
------------------------------------------------------------------
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "คุณค่าของ Rare Books ท...
25/11/2020

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "คุณค่าของ Rare Books ที่ถูกลืมเลือนในยุค Gen Z"
โดยวิทยากร ดร. ตรงใจ หุตางกูร
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ใช้งาน ฐานข้อมูล WORLD DISSERTATIONS LIBRARY (WDL)...
25/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ใช้งาน ฐานข้อมูล WORLD DISSERTATIONS LIBRARY (WDL)
World Dissertations Library เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 2,000 แห่ง จาก 150 ประเทศ ครอบคลุมสาขา Basic sciences Engineering & Technology Agriculture
Medicine Arts & Humanities Social &Management sciences และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปี 1900
สามารถเข้าใช้งานตั้งวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าใช้งานได้ที่ http://dissertation.newacademic.net
ID: UBSJCPR
PW: BRU%%20.
------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล J-gate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ส...
24/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้ฐานข้อมูล J-gate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม สหสาขาวิชา เช่น เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีสังคมศาสตร์ และการจัดการ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL: https://jgateplus.com/search/login/
Username: baruuser
Password: baruuser99865785
เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564
------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ's post
23/11/2020

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ's post

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดบริการ เดือนพฤศจิกายน 2563
-----------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

ข่าวดี...สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้แล้วนะเธอโดยให้บริการยืม 5 เล่...
17/11/2020

ข่าวดี...สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้แล้วนะเธอ
โดยให้บริการยืม 5 เล่ม/ 7 วัน สามารถค้นคว้าหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้ที่ ชั้น 7 สำนักวิทยบริการ
-----------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]

┏━━━━━━━━━━━┓ On this Day 17 พฤศจิกายน 2513 : กำเนิดเม้าส์ตัวแรกของโลก┗━━━━━━━━━━━┛     ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้อง...
17/11/2020

┏━━━━━━━━━━━┓
On this Day
17 พฤศจิกายน 2513 :
กำเนิดเม้าส์ตัวแรกของโลก
┗━━━━━━━━━━━┛

ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จักและชินตากับเจ้าอุปกรณ์ กลม ๆ รี ๆ ตัวนี้ "เม้าส์ " นั่นเอง เม้าส์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญมากชนิดที่ถ้าหายไป ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คงทำอะไรไม่ถูก เจ้าอุปกรณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยนี้มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีอายุครบ 50 ปีในวันนี้
.
เม้าส์ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย ดักลาส เองเกิลบาร์ท (Douglas Engelbart) วิศวกรชาวอเมริกัน ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) และได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ขณะนั้น ดักลาสทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด เม้าส์ตัวแรกถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซีร็อก อัลโต (Xerox Alto) อุปกรณ์ตัวนี้ ไม่ได้มีชื่อว่าเม้าส์ ในตอนแรก แต่มันถูกเรียกว่า X-Y Position Indicator หรือ ตัวระบุตำแหน่ง X-Y
.
เจ้าอุปกรณ์ระบุตำแหน่งดังกล่าว ทำขึ้นจากไม้ มีลักษณะที่ใหญ่พอสมควร และมีปุ่มสำหรับควบคุมอยู่บริเวณมุมทางด้านขวาบน มีสายสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และด้านในมีเฟือง 2 ตัว เป็นตัวกลไก โดยวางในลักษณะตั้งฉากกัน เมื่อเฟืองหมุน ก็จะทำให้เจ้าอุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้
.
เมาส์แบบต่อมาถูกประดิษฐ์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 โดย บิล อิงลิช (Bill English) ที่ศูนย์วิจัยของบริษัท ซีรอกส์ (Xerox PARC) โดยแทนที่ล้อหมุนด้วยลูกบอลซึ่งสามารถหมุนไปได้ทุกทิศทาง การเคลื่อนไหวของลูกบอลจะถูกตรวจจับโดยล้อเล็ก ๆ ภายในอีกทีหนึ่ง เมาส์ชนิดนี้คล้าย ๆ กับแทร็กบอล และนิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
.
เนื่องจากชื่อของอุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างยาวและเรียกยาก ด้วยลักษณะกลม ๆ มีสายยาว ๆ เหมือนหางหนู ดักลาสจึงเรียกมันว่า เม้าส์ ซึ่งแปลว่า หนู และกลายเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จนถึงปัจจุบัน
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://library.mju.ac.th/pr/?p=8963, https://guru.sanook.com/27981
ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.theguardian.com

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ภายในสำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่ส...
16/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ภายในสำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

📙✏️ใกล้สอบกันแล้วนะจ๊ะ ห้องสมุดมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่ชั้น 4  เปิดให้บริการ 3 ห้อง------------------------ 🕣 กำ...
16/11/2020

📙✏️ใกล้สอบกันแล้วนะจ๊ะ ห้องสมุดมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่ชั้น 4
เปิดให้บริการ 3 ห้อง
------------------------
🕣 กำหนดเวลาการให้บริการ
📍 จันทร์ - พุธ 8.30 - 18.00 น.
📍 พฤหัสบดี - ศุกร์ 8.30 - 16.00 น.
📍 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.
------------------------
👩‍👧‍👦 ผู้เข้าใช้บริการต้องมีจำนวน 3 - 5 คน
🙍‍♀️ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น 4
📱 สแกน QR Code เข้าใช้บริการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ อาจารย์...
16/11/2020

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด รองผู้อำนวยการ
อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

┏━━━━━━━━━━━┓ On this Day 15 พฤศจิกายน 2476 : การเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย┗━━━━━━━━━━━┛     เมื่อวันที่ 15 พฤศจ...
15/11/2020

┏━━━━━━━━━━━┓
On this Day
15 พฤศจิกายน 2476 :
การเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย
┗━━━━━━━━━━━┛

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 มีเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับประชาธิปไตยไทย เพราะเป็นวันที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยทางอ้อม และนับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของประเทศ
.
การเลือกตั้งทางอ้อมคือการให้ประชาชนเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่เลือกผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง โดยแต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คนต่อราษฎร 200,000 คน ทำให้มีจำนวน ส.ส. ประเภทที่ 1 จำนวน 78 คน และ ส.ส. ประเภทที่ 2 ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอีก 78 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 156 คน
.
การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิออกเสียง 4,278,231 คน ออกไปใช้สิทธิจำนวน 1,773,532 คน คิดเป็น 41.45% ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในสมัยนั้น หลังการเลือกตั้งได้มีการจัดตั้งคณะรัฐบาล โดยเสียงส่วนมากเลือกให้พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 2
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://thestandard.co/onthisday15112476
ขอบคุณรูปภาพจาก : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/159078.html

┏━━━━━━━━━━━┓ On this Day 14 พฤศจิกายน ของทุกปี : วันพระบิดาแห่งฝนหลวง┗━━━━━━━━━━━┛          โครงการฝนหลวง เป...
14/11/2020

┏━━━━━━━━━━━┓
On this Day
14 พฤศจิกายน ของทุกปี :
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
┗━━━━━━━━━━━┛

โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร
.
เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" (Artificial rain) ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้วยความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีการก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป
.
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki
ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.pinterest.com/pin/324962929360806840

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ #รณรงค์ใส่ผ้าไทยจ้า #BSRUรักษ...
13/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
#รณรงค์ใส่ผ้าไทยจ้า #BSRUรักษ์ผ้าไทย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

┏━━━━━━━━━━━┓ On this Day 13 พฤศจิกายน 2456 : รพินทรนาถ ฐากุร ได้รับรางวัลโนเบล┗━━━━━━━━━━━┛          รพินทรน...
13/11/2020

┏━━━━━━━━━━━┓
On this Day
13 พฤศจิกายน 2456 :
รพินทรนาถ ฐากุร ได้รับรางวัลโนเบล
┗━━━━━━━━━━━┛

รพินทรนาถ ฐากุร (Rabindranath Thagor; 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2484) กวีชาวอินเดีย ผุ้มีสมัญญานามว่า "คุรุเทพ" เขาเริ่มเขียนบทกวีครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง 8 ปี ครั้นอายุได้ 16 ปี ก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานกวีนิพนธ์ภายใต้นามปากกา ภาณุสิงโห และเริ่มเขียนเรื่องสั้นกับบทละครในปี พ.ศ. 2420 ผลงานของรพินทรนาถ ฐากุรมีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากบทร้อยกรองกับบทละครซึ่งมีอยู่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบรรทัด ยังมีวรรณกรรมประเภท นวนิยาย เรื่องสั้น อัตชีวประวัติ บทวิจารณ์ และบทความ นานาชนิด
.
ปี พ.ศ. 2455 รพินทรนาถ ฐากุรได้แปลบทกวีนิพนธ์ที่เขาเขียนอุทิศให้แก่ภรรยาและบุตร 3 ใน 5 คนที่เสียชีวิตไป เป็นภาษาอังกฤษ แล้วรวบรวมนำมาพิมพ์เป็นเล่มให้ชื่อว่า “คีตาญชลี” (Gitanjali) อีก 1 ปีถัดมาคือ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 ขณะ อายุได้ 52 ปี ราชบัณฑิตยสถานแห่งสวีเดนได้ประกาศจากกรุงสต็อกโฮล์ม ว่าผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี คือ รพินทรนาถ ฐากุร จากบทประพันธ์คีตาญชลี นับเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ชั้น 2, 4, 6, 7, 8 👉โดยผู้ใช้บริการสามารถขึ้...
12/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ชั้น 2, 4, 6, 7, 8
👉โดยผู้ใช้บริการสามารถขึ้น - ลงทางบันไดกลางได้ ตั้งแต่ชั้น 2 - ชั้น 5
ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักวิทยบริการฯ บริการที่นั่งอ่านใหม่ @ ห้องหนังสือเยาวชน ชั้น 6เปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว ไป Check in กันได้เลยท...
12/11/2020

สำนักวิทยบริการฯ บริการที่นั่งอ่านใหม่ @ ห้องหนังสือเยาวชน ชั้น 6
เปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว ไป Check in กันได้เลยที่ อาคาร 8
ห้องสมุดนะจ๊ะ

┏━━━━━━━━━━━┓ On this Day 11 พฤศจิกายน 2451 : พิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า┗━━━━━━━━━━━┛          พระบรมราชานุสาวรี...
11/11/2020

┏━━━━━━━━━━━┓
On this Day
11 พฤศจิกายน 2451 :
พิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า
┗━━━━━━━━━━━┛

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ (Susse Frères Fondeur) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450
.
ในการสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จไปทำการตกลงและเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังเสด็จไปประทับเป็นแบบให้นายช่างปั้นหุ่น ขณะเสด็จประทับอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพระรูปมีขนาดโตเท่าพระองค์จริง เสด็จประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่ง โดยม้าพระที่นั่งนั้นมิใช่ปั้นจากแบบม้าพระที่นั่งจริง แต่เป็นม้าที่บริษัทได้ปั้นเป็นแบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว พระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ ยึดติดกับแท่นทองบรอนซ์ เป็นที่ม้ายืน หนาประมาณ 25 เซนติเมตร ประดิษฐานบนแท่นรอง ทำด้วยหินอ่อน สูง 6 เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ห่างจากฐานของแท่นออกมา มีโซ่ขึงล้อมรอบกว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตร ตรงฐานด้านขวามีอักษรโรมัน ภาษาฝรั่งเศสจารึกชื่อช่างปั้นและช่างหล่อชาวไว้ว่า C.MASSON SEULP 1908 และ G.Paupg Statuare และด้านซ้ายเป็นชื่อบริษัทที่ทำการหล่อพระบรมรูปทรงม้าว่า SUSSE Fres FONDEURS. PARIS สำหรับแท่นศิลาอ่อนด้านหน้า มีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทย ติดประดับแสดงพระบรมราชประวัติและพระเกียรติคุณ ลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนาน
.
พระบรมรูปสำเร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2451 อันเป็น เวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี เจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองหน้าพระราชวังดุสิต โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki
ขอบคุณรูปภาพจาก : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=182

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

024727000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทันยุคทันสมัย ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจาก COVID-29 Bestseller ในจีนที่แปลเป็นภาษาไทย
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/yqfkNnjRbkSd6Kup9
ถึงจะหยุดในช่วงโควิดแต่ห้องสมุดก็ไม่หยุดให้บริการจ้า
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่า ความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจคลิ๊กเลย https://is.gd/vdBmU5
สำนักวิทยบริการฯขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ ห้องสมุดที่ชอบ ในมุมที่ใช่ ” กติกาการร่วมสนุก 1. กด Like fan page ของสำนักวิทยบริการฯ 2. ถ่ายภาพห้องสมุดในมุมที่ชอบโพสลง facebook ของตนเองโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ 3. บรรยายความรู้สึกหรือความประทับใจพอสังเขป 4. ใส่ Hashtag คำว่า #Happyphotobsru กติกาการให้รางวัล 1. ต่อที่ 1 ผู้เข้าร่วมประกวดที่ทำครบทั้ง 4 ข้อ สามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่เคาเตอร์บริการชั้น 1 2. ต่อที่ 2 รูปถ่ายที่มีคนกด Like มากที่สุด 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษ รวม 5 รางวัล 3. ต่อที่ 3 รูปถ่ายที่ถูกใจคณะกรรมการของสำนักวิทยบริการฯ 2 รางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2561 ติดตามประกาศผลทาง Facebook ของสำนักวิทยบริการฯ
แนะนำแหล่งดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฟรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://clib.psu.ac.th/ มหาวิทยาลัยมหาสารคาร http://lib3.msu.ac.th/search/ มหาวิทาลัยหอการค้า http://department.utcc.ac.th/library/index.php/e-resources/online-database/e-theses มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=6487 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://dspace2.bu.ac.th/browse?type=title มหาวิทยาลัยรังสิต http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=8602ed45-e0c1-41c3-8ade-10f28e35e713%40pdc-v-sessmgr01&bquery=การจัดการความรู้&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3D%3D คลังปัญญาจุฬาฯ http://cuir.car.chula.ac.th/
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง. ..
มาหาหนังสืออ่านตามรอยละครดังเรื่องบุพเพสันนิวาสกันนะจ๊ะ 1.กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง เลขหมู่ อ 959.3023 ธ394ก 2549 ชั้น 3 หนังสืออ้างอิง 2.จินดามณี เล่ม 1-2 กับบันทึกเรื่องหนังสือจินดามณีและจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ. เลขหมู่ 495.9186 ก169จ 2512 ชั้น 5 3.เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เลขหมู่ 923.522 ม443จ 2533 ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา 4.ท้าวทองกีบม้า "มาตามฟอลคอน" : "ขนมไทย" หรือ "ขนมเทศ" . เลขหมู่ 959.338 ก299 2546 ชั้น 5 5. สมเด็จพระนารายณ์ และโกษาปาน.เลขหมู่ 959.3035 ม447ส 2531ชั้น 5 6.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช . เลขหมู่ 923.1593 ส243 2559 ชั้น 5 7.สมเด็จพระนารายณ์และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 : บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับสัมพันธภาพไทย-ฝรั่งเศส รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 2529-2530.เลขหมู่ 959.3023 ก169ส 2530 ชั้น 5
การเขียนบรรณานุกรมในบทความวิชาการจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป!!
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย 5มม...ชั้นวางปรับระดับได้..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ตั้งค่าความชื้นได้เอง..ISO9001..www.weifothailand.com
อบรมห้องสมุด