กรมทรัพยากรธรณี อุทยานธรณี

กรมทรัพยากรธรณี อุทยานธรณี อุทยานธรณี

อุทยานธรณี คืออะไร UNESCO ได้ให้ความหมายของอทุยานธรณีว่า "พื้นที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งที่มีความสำคัญอย่างโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยา (geology) รวมถึงคุณค่าทางด้านโบราณคดี (archaeology) นิเวศวิทยา (ecology) และวัฒนธรรม (culture) ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย"

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดการจัดตั้งอุทยานธรณีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.เพื่อพัฒนากระบวนการอนุรักษ์แหล่งท

างธรณีวิทยา ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติ
ของประเทศ
3.เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

75/10 ถนน พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
Din Daeng
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรธรณี อุทยานธรณีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Din Daeng

แสดงผลทั้งหมด