Clicky

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดห

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดห ที่อยู่ บ้านกุดหว้า ตำบลกุหว้า อำเภ?

เปิดเหมือนปกติ

25/12/2022

Merry Christmas 2022

23/12/2022

สุดยอด...เก่งทุกคนจ้า

22/ธ.ค./65 กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกุฉินารายณ์
23/12/2022

22/ธ.ค./65 กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกุฉินารายณ์

สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 65
11/11/2022

สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ปี 65

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า's post
12/09/2022

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า's post

12/ก.ย./65 นักวิทยาศาสตร์น้อย
12/09/2022

12/ก.ย./65 นักวิทยาศาสตร์น้อย

9 /ก.ย./65 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเด็กๆเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ(บุญข้า...
09/09/2022

9 /ก.ย./65 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเด็กๆเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ(บุญข้าวสากหรือบุญพวงมาลัย#บ้านกุดหว้า)

30/ส.ค./65 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30/08/2022

30/ส.ค./65 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)11/ส.ค./65
11/08/2022

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)11/ส.ค./65

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาปี2565
12/07/2022

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาปี2565

ไหว้ครู  ปี65
16/06/2022

ไหว้ครู ปี65

ยุวบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
31/03/2021

ยุวบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
31/10/2020

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เรียนปนเล่นมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
20/10/2020

เรียนปนเล่นมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

โครงการคุณธรรจริยธรรม
06/09/2020

โครงการคุณธรรจริยธรรม

20/12/62 กีฬาและนันทนาการ ศูนย์พัฒนาด็กเล็กในเขตอำเภอกุฉินารายณ์
21/12/2019

20/12/62 กีฬาและนันทนาการ ศูนย์พัฒนาด็กเล็กในเขตอำเภอกุฉินารายณ์

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
26/09/2019

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมแ...
21/09/2019

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมแลสติปัญญา

ไหว้ครู ปีการศึกษา ๖๒
06/06/2019

ไหว้ครู ปีการศึกษา ๖๒

ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน ที่ กศน.กุฉินารายณ์
02/04/2019

ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน
ที่ กศน.กุฉินารายณ์

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2561
29/03/2019

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2561

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
10/07/2016

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
04/06/2016

ยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปี 58
01/01/2016

กิจกรรมปี 58

กีฬานันทนาการสำหรับเด็กค่ะ
31/03/2015

กีฬานันทนาการสำหรับเด็กค่ะ

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
31/03/2014

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

งานวันเด็ก 2556-2557
08/02/2014

งานวันเด็ก 2556-2557

กิจกรรมนักเรียน
08/02/2014

กิจกรรมนักเรียน

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
21/09/2013

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

ความดีเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียว…ที่ไม่เคยทำให้ใครล้มละลาย…
www.facebook.com/ThanavuddhoStory
ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพอันดีงามนี้

คำคมให้คิด  ได้ชีวิตเป็นสุข
21/09/2013

คำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข

คำว่า ครู

ปูมผญา ตักกศิลาอีสาน
18/09/2013

ปูมผญา ตักกศิลาอีสาน

บุญข้าวสาก..เถิงเดือนสิบฮอดขอขอดข้่าวหม่า
เอามาเฮดข้าวต้มงมน้ำหาเทา
มีข้าวเหม่าข้าวเก่ามันกลอย
มีต้มหอยอ่อมปูมันปู้
ถวายยาครูเฒ่าเข้าศีลอยู่ป่า
ซุมแม้ป้าอาวว์น้าอยู่นา
พากันมาฮอดพร้อมพร่ำองค์สงฆ์
กะได้ปลงของทานการงานหลายหลาก
จั้งเอิ้นบุญข้าวสากทานฮอดเมืองผี
ฮีตอันดีครองธรรมเพิ้นพากันค้ำ..............................................
คำว่า สาก เป็นสำเนียงชาวอีสาน ซึ่งมาจากคำเดิมที่ได้คติมาจากลัทธิพราหมณ์ว่า สารูท หมายถึงหมากน้ำเต้า หรือลูกบวบ จึงถือว่าเป็นฤดูที่ดอกบวบขมออกลูกใหม่ ตามนัยของภาษาไทยกลาง หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วง อันได้มาจากธรรมเนียมของชาวตะวันตก แต่ภาษาผู้ไท อันเป็นชนกลุ่มน้อยของภาคอีสานเรียกคำสารท ว่า สาด อันมีความหมาย หมายถึง ข้าวแห้ง

การทำบุญข้าวสาก ของชาวอีสานนั้น กำหนดทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ถือกันว่าเป็นการทำบุญส่งข้าวเปรตนั่นเอง คติความเชื่อนี้เดิมเป็นของลัทธิพราหมณ์ เมื่อถึงเวลาขึ้นเดือน 10 วันเพ็ญ ต่างก็ทำขนมข้าวต้มของคาวหวานไปทำทานแก่พราหมณ์แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ปุพพเปตชนที่ล่วงลับไปแล้ว ถือว่าเป็นการตอบแทนบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว และให้ตนเองมีความสุขความเจริญ เมื่อทางพุทธศาสนาเข้ามากลมกลืน จึงถือว่าการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปุพพเปตชนนั้น ต้องทำทานให้แก่พระภิกษุแล้วกรวดน้ำไปให้

คติความเชื่อนี้ยังมีความเชื่อต่อไปอีกว่า วันเพ็ญเดือน 10 เป็นวันที่พวกเปรตออกเยี่ยมญาติรวมทั้งเปรตที่ไม่มีญาติก็มาด้วย จากการสังเวยเทวดามาเป็นทำบุญให้ทานผ่านพระสงฆ์ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งใหแก่เปรต ชาวอีสานจึงนิยมทำกันสืบต่อๆ กันมา

คำคมให้คิด  ได้ชีวิตเป็นสุข
18/09/2013

คำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข

สร้างกำลังใจให้กับคนทำดี ....

20 มิถุนายน 2556
04/07/2013

20 มิถุนายน 2556

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า's cover photo
04/07/2013

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า's cover photo

ที่อยู่

สมเด็จ-มุกดาหาร
Bangkok
46110

เบอร์โทรศัพท์

+66 87 433 0659

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดห:


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตค่ะ🙏🏻

🎉🎉ฉลองเปิดร้าน กับโปรโมชั่น ล้าง อัด ฉีด 🚿ในราคาพิเศษ
🛵🏍มอไซร์ 50฿ ปกติ80฿ ✔️
🚗🛻รถเก๋ง กระบะ2ประตู 160฿ ปกติ180฿ ✔️
🛻รถกระประ4ประตู 180฿ ปกติ200฿ ✔️
🚐🚌 รถตู้ 290฿ ปกติ350฿ ✔️
🚜รถไถ อัดฉีด 250฿ ปกติ350฿✔️น้ำยาคุณภาพ ของแท้ ไม่ทำลายพื้นผิวรถแน่นอนค่ะ สะอาด เงางามมากจ้า มาใช้บริการกันได้นะค่ะ 🙏🏻

⚒⚙️🔩งานซ่อมรถ ด้วยช่างมืออาชีพมากกว่า10ปี กับราคมิตรภาพค่ะ💵💵👍🏻
📌พิกัด บ้านกุดหว้า ข้างตลาดวัวตลาดควาย ทางไปมุกดาหาร

📲083-7238828 ช่างขวัญ
ขออนุญาตค่ะ🙏🏻

🎉🎉ฉลองเปิดร้าน กับโปรโมชั่น ล้าง อัด ฉีด 🚿ในราคาพิเศษ
🛵🏍มอไซร์ 50฿ ปกติ80฿ ✔️
🚗🛻รถเก๋ง กระบะ2ประตู 160฿ ปกติ180฿ ✔️
🛻รถกระประ4ประตู 180฿ ปกติ200฿ ✔️
🚐🚌 รถตู้ 290฿ ปกติ350฿ ✔️
🚜รถไถ อัดฉีด 250฿ ปกติ350฿✔️

⚒⚙️🔩งานซ่อมรถ ด้วยช่างมืออาชีพมากกว่า10ปี กับราคมิตรภาพค่ะ💵💵👍🏻
📌พิกัด บ้านกุดหว้า ข้างตลาดวัวตลาดควาย ทางไปมุกดาหาร

📲083-7238828 ช่างขวัญ
ขอประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครนักเรียนใหม่ ยื่นเอกสารการสมัครได้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า วันทำการจันทร์ถึงศุกร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านจ้า
ไปมาแล้ววันหน้าตอ้งไปอีกแน่นอนครับขอสัญญา
https://youtu.be/gQgOmVMz4zo
ฝากกดติดตาม แชร์ และ Subscribe ให้ครูหนึ่งด้วยค่ะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Police Radio (Thailand) Akk zaa ไม้เอก นาคา29 พาเที่ยว Bangkok Otoptoday New Trend Macey Banks Kalahom Ministry of Defence (Thailand) Ministry of Defense (Thailand) Thailand Ministry of Defence Royal Thai Survey Department Funny Clip สื่อสาร รปภ.อผศ.ศาลฏีกา Atมหาดไทย