Biodiversity CHM Thailand

Biodiversity CHM Thailand กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ http://chm-thai.onep.go.th
(3)

เปิดเหมือนปกติ

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยการค้นพบพืชดอกสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า “Valviloculus pleristamini...
29/12/2020
นักวิจัยพบดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ในอำพันที่เมียนมา อายุกว่า 100 ล้านปี

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยการค้นพบพืชดอกสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า “Valviloculus pleristaminis” ที่เคยเบ่งบานในยุคคลีเทเชียส โดยพบถูกฝังอยู่ในเศษก้อนอำพัน หรือยางไม้ของต้นไม้ ในประเทศเมียนมาที่ปัจจุบันนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว
พืชดอกชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในวงศ์อบเชย (laurel family) วงศ์ของพืชดอกที่มีสมาชิกมากกว่า ๓,๐๐๐ สายพันธุ์ ใน ๕๐ สกุล ส่วนใหญ่พบในเขตอบอุ่นและเขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแม้จะมีขนาดเล็กจิ๋วเพียง ๒ มม. แต่ดอกไม้นี้มีเกสรตัวผู้ประมาณ ๕๐ ชิ้นที่เรียงตัวกันอย่างสวยงาม

นักวิจัยพบ "ดอกไม้สายพันธุ์ใหม่" ถูกฝังอยู่ในเศษก้อนอำพัน เศษซากดึกดำบรรพ์ของต้นไม้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วใน....

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
25/12/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ผู้ที่สนใจหนังสือแมลง เห็ดรา สามารถขอรับหนังสือได้ที่กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ อาคารกริต สามมะพุทธิ ชั้น 4 ห้อง 411 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือสามารถอ่านออนไลน์ได้ทาง https://anyflip.com/bookcase/ayxbb

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) และคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ) เชิญชวนเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย ...
24/12/2020
มิว-กลัฟ มาทำอะไรที่?...(สถานตากอากาศบางปู)

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) และคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ)
เชิญชวนเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย พร้อมวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่สถานตากอากาศบางปู
WETLAND FOR ALL

official twitter: https://twitter.com/ThBiodiversity
official Website: http://wetlands.onep.go.th/

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) และคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ) เชิญชวนเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน.....

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) และคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ) เชิญชวนเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย ...
24/12/2020
มิว-กลัฟ มาทำอะไรที่?...(สถานตากอากาศบางปู) [ENG-Sub Version]

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) และคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ)
เชิญชวนเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย พร้อมวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่สถานตากอากาศบางปู
WETLAND FOR ALL

https://youtu.be/IRCbrTT6NkY

ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) และคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ) เชิญชวนเรียนรู้ความหมายและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน.....

National Geographic Thailand
22/12/2020

National Geographic Thailand

สำคัญแต่กำลังสูญสิ้น
.
แมลงอาจต่อยหรือรบกวนเรา แต่พวกมันทำให้โลกน่าอยู่ ขณะที่ประขากรแมลงบางชนิดลดลงอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งทำความเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใด จะใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารกำจัดศัตรูพืช การสูญเสียถิ่นอาศัยแก่เรือกสวนไร่นา และการขยายตัวของเมืองหรือไม่ นอกจานี้ยังต้องเร่งจำแนกชนิดที่ยังไม่ทราบอีกมาก ก่อนที่พวกมันจะสูญสิ้นไปด้วย
.
5 ภารกิจสำคัญของแมลง
.
แมลงทุกชนิดเป็นฟันเฟืองน้อยๆ ในเครื่องจักรนิเวศ ผลของความพยายามเล็กๆ ของแมลงแต่ละตัว รวมกันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตบนโลก
.
บทบาทเหล่านั้นคืออะไรบ้าง ไปชมพร้อมกันค่ะ

ติดตามชมการเดินทางเพื่อเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำกับ มิว-กลัฟ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันวันที่ 24 ธันวา...
22/12/2020

ติดตามชมการเดินทางเพื่อเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำกับ มิว-กลัฟ
ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมกันวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น.
#WETLANDFORALL
#MewSuppasitStudio

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21/12/2020

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เป็นรองประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Open API ของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน (work plan) ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และมาตรฐานข้อมูลในการกำกับดูแลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๓๐ คน

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand
18/12/2020

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand

BIG 7 หรือ 7 สัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ แห่งป่าห้วยขาแข้ง
ตอน : 'สมเสร็จ' นักฟื้นฟูป่าแห่งพงไพร
.
สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapir) เป็นสัตว์ป่าที่เราคงคุ้นเคยในเรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างดี
.
ทั้งจากความหลากหลายในลักษณะร่างกายจนเป็นที่มาของชื่อ กระทั่งสถานะที่พึงให้เราได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพวกเขา
.
คงทราบกันดีว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายสัตว์หลายชนิดผสมกัน ทั้งรูปร่างเหมือนแรด มีจมูกเป็นงวงยาวเหมือนช้างสามารถยืดหดม้วนและหมุนได้รอบทิศทาง ใช้ในการปลิดหักกิ่งไม้และใบไม้ใส่ปาก นอกจากนี้ยังใช้งวงพ่นน้ำได้
.
หูและตาเหมือนหมูหางสั้นเหมือนหมี สีขนบนลําตัวที่ตัดกันระหว่างสีขาวที่ท้องและสีดําที่ส่วนหัวและท้ายลําตัว ทําให้สมเสร็จกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม
.
...ศัตรูโดยธรรมชาติอย่างเสือโคร่งสังเกตเห็นได้ยาก...
.
ทั้งยังมีประสาทหูและประสาทจมูกที่ดีเยี่ยมทดแทนข้อด้อยเรื่องสายตา และยังดำน้ำเก่งอีกด้วย!!
.
ด้วยพฤติกรรมและการอำพรางตัว...ทำให้ในอดีตนั้น 'สมเสร็จ' ถือเป็นสัตว์ป่าปริศนาที่พบเห็นตัวได้ยากยิ่ง ทั้งจากฝ่ายพรานล่าหรือกระทั่งฝ่ายอนุรักษ์ก็ตาม
.
นายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล ยังเคยให้ความเห็นว่า...
.
“สมเสร็จ เป็นสัตว์ที่นักล่าสัตว์รู้จักน้อยมาก มีผู้พยายามศึกษาชีวิตของมันตามธรรมชาติในป่าอยู่บ้าง แต่ไม่สำเร็จ หรือไม่ได้รายละเอียดมากนัก เพราะประสาทสัมผัสระวังภัยเก่ง ไม่ยอมให้คนเข้าใกล้"
.
อย่างไรก็ตาม...แม้จะมีความสามารถในการหลบหนีที่เก่ง แต่ด้วยสถานะภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยลดน้อยลงไปมาก รวมทั้งกิจกรรมรบกวนจากมนุษย์ที่ส่งผลกระทบพวกเขา เช่น การล่าเพื่อไปเป็นสัตว์โชว์ในสวนสัตว์ การตายจากกับดักที่ไว้ใช้ดักสัตว์ชนิดอื่นในป่า (ส่วนการล่าเพื่อใช้สำหรับการบริโภคไม่เป็นที่นิยมมากนัก)
.
ทั้งยังมีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำ ทำให้สมเสร็จถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ใน IUCN Red List และในไทย ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศ
.
ในประเทศไทย เราพบการกระจายตัวของสมเสร็จอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ทั้งในผืนป่าตะวันตก เช่น ห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร อุ้มผาง
.
ในภาคใต้ เคยมีงานวิจัยระบุการแพร่กระจายประชากรของสมเสร็จอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและฮาลา-บาลา
.
ด้านความเป็นอยู่ของสมเสร็จในระบบนิเวศนั้น...
.
สมเสร็จถูกจัดให้เป็น "หนึ่งในเป็นนักปลูกป่าตัวยง" พวกมันมีความสามารถในการช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่า...
.
เนื่องด้วยอาหารที่สมเสร็จกินนั้นประกอบด้วยพืชและผลไม้ทั้งเล็กและใหญ่ จึงช่วยพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปเติบโตยังพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
.
ในต่างประเทศ มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมเสร็จเมริกาใต้เอาไว้ว่า พวกมันมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม จากพฤติกรรมที่มักใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นเส้นทางสัญจรแต่ละวัน
.
ซึ่งร่องรอยการผ่านไปของสมเสร็จ ประกอบไปด้วยมูล และเมล็ดพันธุ์ที่ยังสมบูรณ์หลายชนิดผสมอยู่ในมูล
.
ป่า...ที่สมเสร็จเดินผ่าน จึงมีโอกาสได้รับการฟื้นฟู ขึ้นด้วยความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ที่สมเสร็จเคยใช้ประโยชน์เป็นอาหาร
.
.
Photo: บารมี เต็มบุญเกียรติ (การประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่า ป่ามีคุณ)
Location: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
.
.
#Big7HKK #ห้วยขาแข้ง #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า #ร่วมรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#WildlifeConservationOffice

Thai PBS
17/12/2020

Thai PBS

นี่คือภาพของ ปะการังชนิดใหม่ของโลกที่นักวิจัย จุฬาฯ ค้นพบ โดยพบแห่งเดียวที่เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม “สิรินธรเน่” (sirindhornae) เป็นปะการังอ่อนที่มีสีชมพูสวยงามเหมือนดอกไม้ จัดเป็นปะการังที่หายาก ขนาดของปะการังสูงประมาณ 4 เซนติเมตร ชอบอาศัยในบริเวณที่มีกระแสน้ำไหล เนื่องจากสามารถจับหาอาหารได้เป็นอย่างดี

การค้นพบปะการังอ่อนชนิดใหม่ของโลกในน่านน้ำไทยนี้ แสดงให้เห็นว่า ใต้ทะเลไทยยังมีความหลากหลายของปะการังอีกมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่ออนุรักษ์ ก่อนที่จะถูกทำลายไปจากกิจกรรมของมนุษย์

อ่านข่าวข้อมูลการค้นพบได้ที่ >> https://news.thaipbs.or.th/content/299289 #ThaiPBS

Thai PBS
17/12/2020

Thai PBS

เจ้าสีเหลืองนี้คือ ปะการังชนิดใหม่ของโลกที่นักวิจัย จุฬาฯ ค้นพบที่เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม “คอร์นิกีร่า” (cornigera) มีรูปร่างเหมือนแตร ลำตัวสีส้มหรือสีเหลือง และมีหนวดเป็นสีขาว ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยนานาชาติ Zootaxa ระบุบ่งชี้ถึงความหลากหลายสายพันธุ์ปะการัง

อ่านข่าวข้อมูลการค้นพบได้ที่ >> https://news.thaipbs.or.th/content/299289 #ThaiPBS

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
17/12/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ดิน”
ถือเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด
.
ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ชนิดต่างๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต่างมีบทบาทในการช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
17/12/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ราแมลงชนิดใหม่ของโลกที่เขาใหญ่

BIRDs OF THAILAND by UNOHO
15/12/2020

BIRDs OF THAILAND by UNOHO

Thailand 1st Japanese Grosbeak

(Scroll down for English)

Japanese Grosbeak นกใหม่เมืองไทยชนิดล่าสุด จากสถานีเกษตรดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ พบโดยทีม BIRDWALK สัญจร ของ BCST เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ช่วงนั้นแอดมินอยู่เชียงใหม่พอดิบพอดีจึงได้มีโอกาสตามไปเป็นสักขีพยานในการพบนกใหม่เมืองไทยชนิดนี้

Japanese Grosbeak เป็นนกกระติ๊ดใหญ่ที่มีถิ่นทำรังวางไข่ในบริเวณปลายสุดตะวันออกของรัสเซีย เกาะซาฮาลิน (Sakhalin) ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตอนเหนือของเกาหลี และญี่ปุ่น (ฮอกไกโด และ ฮอนชู) ประชากรในญี่ปุ่นจะอพยพระยะสั้นๆลงมาทางตอนใต้ของประเทศในฤดูหนาว แต่ประชากรที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่และเกาะซาฮาลินจะอพยพลงมาทางใต้ของจีน สำหรับนกตัวนี้อาจบินเพลินจนเลยถิ่นอาศัยในช่วงฤดูหนาวปกติจนมาถึงประเทศไทย

ในตอนแรกนกตัวนี้ถูกเข้าใจว่าเป็นนกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง Yellow-billed (Chinese) Grosbeak ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและเคยมีรายงานหนึ่งครั้งในไทยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่หลังจากมีการพิจารณาจุดจำแนกต่างๆ ก็ได้ข้อสรุปว่าเป็น Japanese Grosbeak รายงานแรกของประเทศไทย ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ ลวดลายบนปีกโดยเฉพาะสีของปลายปีก (primary) Japanese Grosbeak ปลายปีกสีดำ ส่วน Yellow-billed Grosbeak มีปลายปีกสีขาว นอกจากนั้นสีดำบนหัวก็สามารถใช้จำแนกได้ Japanese Grosbeak จะมีสีดำบนหัวน้อยกว่า โดยสีดำจะคลอบคลุมเพียงบริเวณกระหม่อมและรอบโคนปาก ส่วน Yellow-billed Grosbeak หัวจะมีสีดำทั้งหัว คลอบคลุมทั้งหลังหัว แก้ม และลำคอ

สำหรับชื่อไทยของนกชนิดนี้คงต้องรอการสรุปต่อไป แต่คงหนีไม่พ้นนกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลืองปลายปีกดำ นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลืองแก้มเทา นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลืองกระหม่อมดำ หรือนกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลืองพันธุ์ญี่ปุ่น (แต่ตัวนี้ไม่ได้มาจากญี่ปุ่น)
_______________________________________

For Local Birding Guide or Birding Tours in Thailand, please contact me via my email; [email protected]
(Available only short trip)

eBird Profile: https://ebird.org/profile/NjYxOTc3/world
_______________________________________

Here is the first record of Japanese Grosbeak in Thailand from Doi Angkhang in Chiang Mai province – First sighting on last Saturday, 12 Dec 2020.

Japanese Grosbeak breeds in Japan (Hokkaido and N Honshu), Far East Russia (Amurland and Ussuriland), Sakhalin, NE China, and possibly N Korea. The population in Japan (nominate race) has short migration to S Japan in winter. The population in mainland (race magnirostris) migrates to S China in winter. Probably this individual incidentally gets over its normal wintering grounds in S China, and end up here in Thailand.
_______________________________________

Japanese Grosbeak (TBA)
Eophona personata magnirostris

Doi Angkhang, Chiang Mai, N Thailand
Dec 13, 2020
Vagrant

D7200 + [email protected] by handholding
AF-S-S, Single Shot, Manual Mode, 1/400s, f/6.3, ISO-320, CROP100%

การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ...
14/12/2020

การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐
เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service: IPBES) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานะองค์กรอิสระระหว่างรัฐบาล โดย IPBES ก่อแนวคิดมาจากอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งเห็นว่าองค์ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การก่อตั้ง IPBES จึงมุ่งนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูล ที่สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางระดับชาติ (national focal point) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ IPBES มีภารกิจในการอนุวัตอนุสัญญาฯ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มของความหลากหลาย ทางชีวภาพ ความก้าวหน้าของการจัดทากรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งการประเมินต่างๆ ของ IPBES สามารถสนับสนุนอนุสัญญาฯ รวมถึงสนับสนุนให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงนำผลการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงกำหนดจัดการประชุมเผยแพร่ความก้าวหน้าและร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของ IPBES และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนกำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการในการดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการกาหนดแนวนโยบาย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

Environman
14/12/2020

Environman

ANIMAL: เหลือเพียงชื่อ! บัญชีแดงอัพเดท 31 สายพันธุ์สิ่งมีชีวิต สูญพันธุ์จากโลกแล้ว! ชี้การอนุรักษ์ที่สำเร็จยังมีหวัง ช่วยสายพันธุ์พ้นสูญพันธุ์ได้
.
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN เผยว่า ในขณะที่การอนุรักษ์กระทิงใบซัน (Bison Banasus) นั้นประสบความสำเร็จ มีพืชและสัตว์สูญพันธุ์อย่างถาวรในปีนี้กว่า 31 ชนิด
.
กระทิงใบซัน (Bison Banasus) เป็นกระทิงสายพันธุ์ยุโรป เมื่อศตวรรษที่แล้ว การล่าสัตว์ และบุกรุกพื้นที่ป่าทำให้วัวกระทิงสายพันธุ์นี้เกือบสูญพันธุ์ไปทั่วโลก
.
อย่างไรก็ตาม มีหลายหน่วยงานอนุรักษ์ และโครงการที่พยายามนำไบซันกลับมา ซึ่งมันก็ได้ผล เพราะล่าสุด IUCN เผยว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเหล่านี้กำลังกลับคืนสู่ป่า มันถูกเปลี่ยนสถานะจาก “สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU - Vulnerable species)” เป็น “สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (NT - Near Threatened)” ความพยายามในการอนุรักษ์ครั้งนี้จึงถือว่าประสบความสำเร็จ
.
นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกกว่า 25 สายพันธุ์ที่ถูกเลื่อนอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น อย่างเช่น นก Red Kite ที่ถูกย้ายจาก “สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (NT - Near Threatened)” เป็น “สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (LC - Least Concern)” และกบ Oaxaca จาก “สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (CR - Critically endangered species)” เป็น “สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (NT - Near Threatened)”
.
ถึงกระนั้น เราก็ไม่สามารถดีใจได้หมด เพราะ IUCN เผยว่ามีพืชและสัตว์ อีก 31 สายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปอย่างถาวร ประกอบไปด้วย กบ 3 สายพันธุ์ในอเมริกากลาง ปลา 17 ชนิดในฟิลิปปินส์ ค้างคาว Lord Howe long-eared และพืชอีก 11 ชนิด
.
ซึ่งกบเหล่านั้นหายไปเพราะโรคจากเชื้อราในน้ำ ปลาที่หายไปก็เพราะการตกปลาที่มากเกินไป และการเข้ามาของสัตว์น้ำจากต่างถิ่น
.
ส่วนสัตว์อื่น ๆ อย่างโลมา Tucuxi ในแม่น้ำแอมะซอนก็ถูกเปลี่ยนสถานะ “สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN - Endangered species)” และ ฉลาม “The Lost Shark” ที่เพิ่งถูกพูดถึงเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ในสถานะ “สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (CR - Critically endangered species)” ซึ่งคาดว่าจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า
.
จำนวนของสัตว์ที่มีสถานะที่ดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพยายามอนุรักษ์มันไว้ แต่รายชื่อของสัตว์ที่สูญพันธุ์มากขึ้นก็ย้ำเตือนเราเรื่องความพยายามที่ควรมีมากขึ้นและเร่งด่วนขึ้นในการอนุรักษ์เช่นกัน
.
ตอนนี้ในบัญชีแดง IUCN มีรายชื่อของสัตว์และพืชกว่า 130,000 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
.
Source:
1. https://www.iucn.org/news/species/202012/european-bison-recovering-31-species-declared-extinct-iucn-red-list

2. https://www.bbc.com/news/science-environment-55259552

3. https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/09/bison-recovering-but-31-other-species-now-extinct-finds-red-list

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
10/12/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ราแมลงชนิดใหม่ของโลก

การพัฒนาให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สำหรับด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการดำรงชีวิตให้สอดคล้องปรอ...
08/12/2020

การพัฒนาให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สำหรับด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการดำรงชีวิตให้สอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดยยึดหลัก 8 ประการ ได้แก่ 1) การอนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติและป่าไม้ 2) การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) การทำประมง 4) ระบบอาหารที่ยั่งยืน 5)โครงสร้างเมือง 6) ระบบน้ำจืดที่ยั่งยืน 7) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ยั่งยืน และ 8) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ เป็นการพัฒนาทุกประเด็นร่วมกันให้มีความยั่งยืนขึ้นทุกด้าน เป็นการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เสมือนการพึ่งพิงอิงอาศัยกันให้สังคมสามารถขับเคลื่อนไปสู่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพและเพิ่มคุณค่าให้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพ
#Livinginharmonywithnature

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์ นางสาวกฤติยา เชียงกุล นิสิตปริญญาเอก และ รศ.ดร.ว...
08/12/2020
สุดยอด!! นักวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบปลิงชนิดใหม่ของโลก ในร่องสวนยางสงขลา

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์ นางสาวกฤติยา เชียงกุล นิสิตปริญญาเอก และ รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบปลิงชนิดใหม่ของโลก Placobdelloides sirikanchanae มีชื่อสามัญว่า “Sirikanchana’s leech” ชื่อไทย “ปลิงอาจารย์ประไพสิริ” พบเกาะอยู่กับเต่าน้ำจืด โดยเฉพาะกลุ่มเต่าใบไม้ เช่น เต่าใบไม้ท้องดำมลายู (Cyclemys enigmatica) และ เต่าใบไม้เอเชีย (C.dentata) ปลิงชนิดนี้จะดูดเลือดจากเต่าเป็นอาหาร และสามารถกินเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissues) และกระดองเต่า โดยใช้งวงที่เหมือนเข็ม (proboscis) ในการเจาะกิน ถูกค้นพบครั้งแรกในร่องยางตามสวนยางใน ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา ประเทศไทย

คณะผู้วิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบ ปลิงชนิดใหม่ของโลก Placobdelloides sirikanchanae พบครั้งแรกเกาะอยู่กับเต่าน้ำจืด ในร่องสวนยา...

วันดินโลก ประจำปี 2563ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  มีทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่า...
05/12/2020

วันดินโลก ประจำปี 2563

ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน มีทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนพึ่งพาอาศัยกัน และ่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ

เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
ขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นจากแบคทีเรียและเชื้อรา แต่ขบวนการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยสัตว์ในดินขนาดใหญ่กว่าจุลินทรีย์ เช่น ปลวก ไส้เดือน กิ้งกือ เห็บ หรือ ไร เป็นต้น เป็นตัวช่วยเร่งการแตกสลายตัวของวัตถุขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล้กลงเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายวัตถุที่มีขนาดเล็กต่อไป

ช่วยในการหมุนเวียนแร่ธาตุ
ขบวนการหมุนเวียนแร่ธาตุในดินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุ ในขบวนการย่อยสลายการอินทรียวัตถุ จุลินทรีย์คือตัวการสำคัญที่สุดของกระบวนการย่อยสลาย แต่อัตรการย่อยสลายขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงขนาดวัตถุ โดยสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางในดิน เช่น ปลวก โปรโตซัว และไส้เดือนฝอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหล่านี้มีส่วนร่วมในขบวนการย่อยสลาย โดยการกินซากอินทรียวัตถุขนาดใหญ่และถ่ายออกมา จุลินทรีย์ในดินจะสามารถย่อยสลายมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยลงสู่ดิน รากพืชจะสามารถดูดเอาแร่ธาตุในดินโดยผ่านสิ่งมีชีวิตในดินที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันกับซากพืช และสามารถตรึงไนโตรเจนในดินมาใช้ประโยชน์ ซึ่งบทบาทในการช่วยหมุนเวีบยนแร่ธาตุธาตุอาหารในดินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตในดิน รวมทั้งพืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อกิจกรรมทางเกษตรและป่าไม้อย่างมาก

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ปลวก ไส้เดือน มดหรือสัตว์ในดินขนาดเล็ก และเศษซากพืชขนาดเล็ก คือ ตัวช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดิน เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายในดินทำให้ดินมีการปรับปรุงโครงสร้างในดิน เช่น มด ปลวกสร้างรังในดิน ทำให้สารอินทรีย์วัตถุจากดินชั้นบนเคลื่อนย้ายลงสู่ดินชั้นล่างได้ ทำให้เกิดช่องว่างให้สัตว์ขนาดเล้กและจุลินทรีย์สามารถเคลื่อนย้ายลงสู่ดินลึกได้ ทำให้เกิดช่องว่างในดิน เพิ่มความชุ่มชื้น ทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสัตว์ในดินที่มากยิ่งขึ้น

ช่วยควบคุมแมลงศัตรูและเชื้อโรคในดิน
ในสภาพธรรมชาติ การระบาดของแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรคในดินเป็นไปได้ยาก ในขณะที่แปลงเกษตรกรรมและสวนป่าจะพบการระบาดของศัตรูพืชได้อยู่เสมอ พื้นที่ที่มีความหลากหลายต่ำ เช่น แปลงปลูกพืชหรือพื้นที่วนเกษตร มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ในดิน เนื่องจากการกระทำของเกษตรกรมีผลต่อการลดลงของสิ่งมีชีวิต เช่น การใช้สารปราบศัตรูพืช การเผาหญ้าและตอซังข้าว เพราะสัตว์ในดินส่วนมากจะเป็นตัวย่อยสลายอินทรียวัตถุ จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ หากการกระทำที่ทำให้สัตว์ในดินชนิดใดชนิดหนึ่งลดจำนวนลง อาจมีผลทำให้เกิดการระบาดของสัตว์หรือโรคที่เป็นศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ การใช้สารเคมีและการปล่อยให้มีซากพืชปกคลุมอย่างเหมาะสมจะเป็นการช่วยให้สัตว์ในดินคงอยู่และก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

http://chm-thai.onep.go.th/CHM/agricluture_ecosystem/Status/arthopd.html

#ร่วมมือทำสิ่งเล็กๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
#รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายในผืนดิน
#วันดินโลก2563

ที่อยู่

60/1 Soi Phibunwatta 7 Rama VI Rd.
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622656685

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Biodiversity CHM Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Biodiversity CHM Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สายดูนกมาเล่นเร้ว