Biodiversity CHM Thailand

Biodiversity CHM Thailand กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
http://chm-thai.onep.go.th

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division's post
22/10/2021

Photos from กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division's post

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post
22/10/2021

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

21/10/2021

🌱วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ​ "21​ ตุลาคม" 🌳

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จัดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งการแพร่ระบาดอย่าง...
19/10/2021

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จัดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ซึ่งการแพร่ระบาดอย่างหนักของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกัน ควบคุม กำจัด รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบไม่ว่าจะในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อคืนความสมดุลต่อระบบนิเวศในอนาคต

ชวนร่วมติดตามและเรียนรู้จากกิจกรรม “การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง” ในพื้นที่นำร่องอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ไปด้วยกัน

#BiodiversityisOurLife

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จัดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ซึ่งการแพร่ระบาดอย่างหนักของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกัน ควบคุม กำจัด รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบไม่ว่าจะในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อคืนความสมดุลต่อระบบนิเวศในอนาคต

ชวนร่วมติดตามและเรียนรู้จากกิจกรรม “การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง” ในพื้นที่นำร่องอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ไปด้วยกัน

#BiodiversityisOurLife

เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช (𝘊𝘰𝘳𝘺𝘣𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘱𝘪𝘭𝘭𝘢𝘵𝘶𝘴𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰 Inuthai, Chantanaorr. & Suddee) กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก ถูกค้นพบที่เขาหลว...
15/10/2021
นักวิจัยไทย ค้นพบ เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย

เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช (𝘊𝘰𝘳𝘺𝘣𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘱𝘪𝘭𝘭𝘢𝘵𝘶𝘴𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰 Inuthai, Chantanaorr. & Suddee) กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก
ถูกค้นพบที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากความร่วมมือของนักวิจัยจาก 3 สถาบัน ได้แก่ หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับวงการกล้วยไม้ไทย กับการค้นพบ เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช (Corybas papillatus Inuthai, Chantanaorr. & Suddee) กล้วยไม้.....

15/10/2021
Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
14/10/2021

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post
12/10/2021

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

12/10/2021

ความหลากหลายของไลเคน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ....

12/10/2021

"๑๐ วาฬบรูด้าเกิดใหม่ ในรอบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓"
จากการสำรวจด้านวิชาการเชิงลึกของกรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พบว่ามีลูกวาฬบรูด้าเกิดใหม่ในทะเลอ่าวไทยตอนบนในรอบปี ๒๕๖๒ รวม ๗ ตัว ประกอบด้วย เจ้าสาลี่ เจ้าแตงกวา เจ้าหนึ่ง เจ้าเปรมปรีด์ เจ้าสายฝน เจ้าวันหยุด และเจ้าพรชัย ส่วนในปี ๒๕๖๓ รวม ๓ ตัว ประกอบด้วย เจ้าสีสัน เจ้าขวัญข้าว และเจ้าแสนดี
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วาฬบรูด้า

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post
11/10/2021

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Timeline Photos
11/10/2021

Timeline Photos

Soils host a quarter of our planet's biodiversity 🐛

Soil is one of nature's most complex ecosystems: it contains a myriad of organisms that interact and contribute to the global cycles that make all life possible.

Learn about soils and biodiversity with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

#SoilBiodiversity

📌วันสำคัญ
04/10/2021

📌วันสำคัญ

4 ตุลาคม วันสัตว์โลก (World Animal Day)

วันสัตว์โลก เป็นวันสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในสิทธิและความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 โดย Heinrich Zimmermann เจ้าของนิตยสารสำหรับคนรักสัตว์ “Man and Dog”
.
ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 สภาคองเกรส แห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ (International Animal Protection Congress) ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีมติเป็นเอกฉันท์ ประกาศให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์โลก เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างความตระหนักของปัญหาและสิทธิสัตว์ ปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสัตว์
.
วันสัตว์โลกไม่ได้จัดตั้งขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่อยู่ในบ้านของเราเท่านั้น แต่มีขึ้นเพื่อให้เราตระหนักถึงปัญหา เห็นความสำคัญของสัตว์ป่าและสัตว์ที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติหรือจากน้ำมือมนุษย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
.
วันสัตว์โลก (World Animal Day) จึงเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เอาใจใส่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ
.
#อพวช #NSMThailand #วันสัตว์โลก #WORLDANIMALDAY #วันสำคัญ #เรียนรู้วิทยาศาสตร์
#StayHomeStaySafeStayHappy

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของไทย ลักษณะสวยงามคล้าย...
04/10/2021
ค้นพบพืชชนิดใหม่ “ดาราพิลาส” ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของไทย ลักษณะสวยงามคล้ายดวงดาว ออกดอกให้ยลโฉมในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.

Cute Star Flower หรือ “ดาราพิลาส” ชื่อไทยที่ตั้งตามลักษณะของดอกไม้ที่คล้ายดวงดาว ออกดอกให้ยลโฉมในช่วงฤดูท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เม.ย.-มิ.ย. ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง

ดาราพิลาส มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 𝘓𝘢𝘴𝘪𝘢𝘯𝘵𝘩𝘶𝘴 𝘳𝘢𝘯𝘰𝘯𝘨𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Sinbumroong & Napiroon คำระบุชนิดตั้งให้เป็นเกียรติแก่ จ.ระนอง พื้นที่แหล่งพันธุกรรมของพืชดังกล่าว การค้นพบครั้งนี้ถูกตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านชีววิทยาพืช PeerJ (Section Plant biology) ของสหรัฐอเมริกา โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากความร่วมมือในโครงการ Flora of Thailand

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของไทย ล...

04/10/2021
Photos from กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้'s post
04/10/2021

Photos from กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้'s post

องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าสหรัฐฯ ประกาศให้สิ่งมีชีวิต 23 ชนิด สูญพันธุ์ พร้อมเตือนว่าปัญหาโลกร้อนจะทำให้สัตว์สูญพันธุ์เ...
01/10/2021
สหรัฐฯประกาศสัตว์สูญพันธุ์ 23 ชนิด

องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าสหรัฐฯ ประกาศให้สิ่งมีชีวิต 23 ชนิด สูญพันธุ์ พร้อมเตือนว่าปัญหาโลกร้อนจะทำให้สัตว์สูญพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก....

องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าสหรัฐฯ ประกาศให้สิ่งมีชีวิต 23 ชนิด สูญพันธุ์ พร้อมเตือนว่าปัญหาโลกร้อนจะทำให.....

Photos from Bird Conservation Society of Thailand (BCST)'s post
01/10/2021

Photos from Bird Conservation Society of Thailand (BCST)'s post

Photos from National Geographic Thailand's post
01/10/2021

Photos from National Geographic Thailand's post

28/09/2021

📣🌱ขอเชิญร่วมรับฟังเรื่องราวของพืชวงศ์ขิงจากเหล่าวิทยากรที่ชอบ “ขิง” และอยู่กินกับขิง
มายาวนานนับสิบปี ในสัมมนาออนไลน์
“รวมพลคนมักขิง” วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00 น. – 16.15 น.

โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายเรื่อง มหาหงส์และผองเพื่อน ร่วมด้วยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อีกหลายท่านที่จะพาเข้าไปสู่โลกของขิงที่ยิ่งใหญ่ ความหลากหลายของชนิดทั่วทุกมุมในเมืองไทย และลงลึกถึงเรื่องราวการระบุชนิดและลักษณะเด่นของพืชวงศ์ขิง แยกย่อยเป็นรายสกุล พูดได้ว่าครั้งนี้ เนื้อหาจัดหนักจัดเต็ม ทุกซอก ทุกมุม ทุกแง่ง ของขิง กันเลยทีเดียว

ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/HRsPgcGHeXNJhvc49
สามารถรับฟังออนไลน์ได้ในระบบ Webex และ Facebook live : Sireepark

Timeline Photos
28/09/2021

Timeline Photos

#ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนาพร้อมกับการเปิดตัวหนังสืออย่างเป็นทางการ 🦅📚📖🦇หนังสือ 2 เรื่อง ได้แก่ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์” ในรูปแบบ Facebook Live
.
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30-13.00 น. ทางเพจ PSUNHM
Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum เท่านั้น !!
.
ร่วมพูดคุยกับ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข และคุณพชร พรหมนพวงศ์ ผู้เขียน พร้อมวิทยากรรับเชิญสุด exclusive ที่จะมาร่วมประชาสัมพันธ์หนังสือ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์”
.
และสะท้อนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์เขาคอหงส์ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปและชุมชนท้องถิ่นร่วมกันสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในเขาคองหงส์ร่วมกันเพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตและ “สุขภาพ” ของระบบนิเวศเขาคอหงส์แบบมีส่วนร่วมในระยะยาว
.
พิเศษสุด ๆ !! ผู้ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า สามารถลุ้นรับหนังสือ + พร้อมของที่ระลึกพิเศษที่หาได้ที่งานนี้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นหมวก กระเป๋าผ้า ที่รองแก้ว และผู้ที่เข้าชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามในงานเพื่อรับหนังสือและของที่ระลึกได้เช่นเดียวกัน ไม่มีขายที่ไหนทั้งสิ้นนะจ๊ะ !!!
.
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9rHQ1RAAd9xhdiNq6
#ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
.
สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจอยากได้หนังสือทั้ง 2 เรื่อง ทาง PSUNHM จะเปิดให้ลงทะบียนแจ้งความจำนงขอรับหนังสือได้ในแบบฟอร์มออนไลน์หลังการเปิดตัวหนังสือในวันที่ 4 ตุลาคม ทางหน้าเพจ PSUNHM ค่ะ **กติกาการรับหนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**
.
แล้วพบกันนะคะ #PSUNHM #BIRDSandBATS #PSUandKhohongHill

24/09/2021
EP: 3 โลกจะเป็นอย่างไร หากว่าผึ้งสูญพันธุ์

มาเรียนรู้ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ และรู้ถึงประโยชน์ที่มีอยู่อย่างมากมาย ที่เราได้รับได้รับจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไปกับ "คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ)"

ติดตาม
EP: 1 มาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพรอบตัวเรา (Official)
https://youtu.be/AtP028332z0
EP: 2 "ทำไมต้องมีผึ้ง" เพราะมีผึ้งช่วยผสมเกสร จึงทำให้เรามีผักผลไม้หลายชนิดเป็นอาหาร (Official)
https://youtu.be/AxuBbvXfxdM
EP: 3 โลกจะเป็นอย่างไร หากว่าผึ้งสูญพันธุ์ (Official)
https://youtu.be/IFIrmsIfBzw

☘️ “ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” ☘️

#BiodiversityCHMThailand
#KeepBiodiversity
#Canyoubemyworld
#BiodiversityisOurLife

official Youtube channel: https://www.youtube.com/c/ChmThai
official twitter: https://twitter.com/ThBiodiversity

22/09/2021

"22 กันยายน วันอนุรักษ์แรดโลก (World Rhino Day)"

วันอนุรักษ์แรดโลกเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตระหนักถึงการลดจำนวนลงของแรดสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการลักลอบล่าของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุหลักของการล่าแรดคือความต้องการที่จะนำนอของแรดไปขายในรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ แต่แท้จริงแล้วส่วนประกอบทางเคมีของนอแรดนั้นไม่ต่างอะไรไปกับเส้นผมมนุษย์

ซึ่งประชากรแรดป่าทุกสายพันธุ์นั้นตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต โดยสายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ขอบเขตของการสูญพันธุ์มากที่สุดคือแรดชวา ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ในป่าของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา แต่เป็นที่น่าเศร้าว่าแรดชวาตัวสุดท้ายในบริเวณนี้ถูกสังหารไปเมื่อปี 2010 ที่เวียดนาม

ปัจจุบันแรดชวามีหลงเหลืออยู่แค่ในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลนบนเกาะชวา อินโดนีเซีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้แรดชวาไม่มีอยู่ในสวนสัตว์ และถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบได้ยากที่สุดในโลก

นอกจากนั้นแล้ว แรดสุมาตรา (กระซู่) ที่มีลักษณะคล้ายแรดชวา ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่พอๆ กัน และกระซู่จัดเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วในประเทศไทย

ข้อมูลจาก WWF องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

#วันอนุรักษ์แรดโลก #กรมอุทยาน #prdnp #dnp

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
20/09/2021

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

Photos from กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้'s post
20/09/2021

Photos from กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้'s post

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
17/09/2021

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

การประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (International Co-orinating Council on the ...
17/09/2021
ยูเนสโก ประกาศ “ดอยเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

การประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (International Co-orinating Council on the Man and the Biosphere Programme: MAB-ICC) ครั้งที่ 33 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย. 2564 ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย องค์การยูเนสโกประกาศให้พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีการพิจารณารับรองการเสนอพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่จำนวน 22 แห่ง โดยพื้นที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้มีการพิจารณาบรรจุในบัญชีรายชื่อพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ของปี ค.ศ. 2021

ดอยเชียงดาว มีคุณค่าสำคัญต่อการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ได้แก่ มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ ที่เชื่อมโยงกับสังคมพืชในเทือกเขาหิมาลัย ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศเขาหินปูนอันโดดเด่น มีภูมิปัญญาเหมืองฝาย ตัวอย่างกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ ในพื้นที่บ้านปางมะโอ พื้นที่แกนกลางที่ได้รับการดูแลโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมาเป็นเวลากว่า 40 ปี นอกจากนี้ ดอยเชียงดาวยังมีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ โดยจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เข้มข้น โดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยหลวงเชียงดาว ยอดดอยหลวงเชียงดาว สูงเป็นอันดับ 3 ของเมืองไทย ดอยเชียงดาว ตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ มีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ด้วยภูเขาหินปูน มีดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทย มีความสูง 2,225 ม. จากระดับน้ำทะเลดอยเชียงดาวเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยมีทั้งระบบนิเวศดั้งเดิมที่ได้รับการปกปักษ์รักษามาอย่างยาวนาน และพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี ดอยเชียงดาวยังเป็นแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ กวางผา และเลียงผา รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะค้นพบพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกได้

นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณดอยเชียงดาวยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลีซอ ปกากะญอ และวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ พื้นที่ดอยเชียงดาว มีความพร้อมที่เอื้อต่อการวิจัยในพื้นที่ เนื่องจากมีสถานีวิจัยในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีประสบการณ์โดดเด่นในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะความสำเร็จในการอนุรักษ์กวางผาในถิ่นที่อยู่ นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังมีสถานีวิจัยต้นน้ำ และสถานีวิจัยเกษตรพื้นที่สูง

พื้นที่สงวนชีวมณฑล เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยู่ทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทาก จ.ลำปาง พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง และล่าสุด คือพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว จ.เชียงใหม่

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000091748

รายงานข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรร...

📢📢ประกาศ: เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ หรือ IPBES เปิดรับสมัค...
16/09/2021
The IPBES Fellowship Programme | IPBES secretariat

📢📢ประกาศ: เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ หรือ IPBES
เปิดรับสมัคร IPBES Fellowship Programme สาหรับการประเมิน Nexus Assessment และ Transformative change assessments ของ IPBES ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินฯ
ตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง
https://ipbes.net/ipbes-fellowship-programme
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ก.ย. 2564

โดยเมื่อกรอกใบสมัครแล้วเสร็จ โปรดแจ้ง สผ. ทาง E-mail: [email protected] เพื่อทาง สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง IPBES จะได้พิจารณาเสนอรายชื่อให้สานักเลขาธิการ IPBES ต่อไปภายในวันที่ 27 ก.ย. 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง E-mail:[email protected] หรือ [email protected]

NEW - Open call for fellows to take part in the upcoming IPBES nexus and transformative change assessments

Mobile Uploads
10/09/2021

Mobile Uploads

📌ขอเชิญทุกท่านพบกับ BEDO BIO MARKET ONLINE 2021 ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก ชมและช้อป ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มา Live สดกับโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมรับชม ศิลปิน และ Influencer ชื่อดัง ตลอด 5 วัน
• วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน นนท์ ธนนท์ พร้อมพูดคุยกับตัวแทนชุมชน
• วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 15.45 น. ร่วมพูดคุยกับ ท็อป พิพัฒน์ พิธีกร และ Eco Designer ที่จะมาพูดคุยถึงการใช้ชีวิตคิดบวกเพื่อโลก
• วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 15.45 น. ร่วมพูดคุยกับ นุ่น ศิรพันธ์ นักแสดงสาวมากความสามารถ ที่มีหัวใจรักธรรมชาติ
• วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 15.45 – 16.45 น. พบกับ สอดอStyle youtuber ชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามถึง 6 ล้านคน มาแนะนำสินค้าจากชุมชนในราคาพิเศษ
• วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 15.10 – 16.30 น. พบกับการแชร์ Live สดขายสินค้าจากชุมชนในราคาพิเศษ กับ กะฟาร์ เพจ Makee Shop แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามถึง 2.2 ล้านคน
พลาดไม่ได้ ‼️ 24-28 กันยายน 2564 รับชมออนไลน์ได้ที่ Facebook Live BEDO Thailand และ Fahsaigallery

07/09/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารด้านความหลากหลายชีวภาพในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “Biodiversity is our life” หรือ “ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒
https://www.facebook.com/410405612730165/posts/1263419614095423/?sfnsn=mo

Photos from สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand's post
06/09/2021

Photos from สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand's post

03/09/2021
"ทำไมต้องมีผึ้ง"

🐝🐝มาเรียนรู้และทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่มีหน้าที่สำคัญต่อระบบนิเวศ กับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบใกล้ชิดธรรมชาติ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ และรู้ถึงประโยชน์ที่มีอยู่อย่างมากมาย ที่เราได้รับได้รับจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไปกับ "คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ (กลัฟ)"

ติดตาม
EP: 1 มาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพรอบตัวเรา (Official)
https://youtu.be/AtP028332z0
EP: 2 "ทำไมต้องมีผึ้ง" เพราะมีผึ้งช่วยผสมเกสร จึงทำให้เรามีผักผลไม้หลายชนิดเป็นอาหาร (Official)
https://youtu.be/AxuBbvXfxdM

☘️ “ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” ☘️

#BiodiversityCHMThailand
#KeepBiodiversity
#Canyoubemyworld
#BiodiversityisOurLife

official Youtube channel: https://www.youtube.com/c/ChmThai
official twitter: https://twitter.com/ThBiodiversity

ที่อยู่

60/1 Soi Phibunwatta 7 Rama VI Rd.
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622656685

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Biodiversity CHM Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Biodiversity CHM Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สายดูนกมาเล่นเร้ว