สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน เพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพจเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหากมีข้อซักถามโปรดสอบถามทาง INBOX เท่านั้นครับ

เปิดเหมือนปกติ

15 - 28 ม.ค. 64- ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)- รักษาสภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ลงทะเบ...
15/01/2021

15 - 28 ม.ค. 64
- ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
- รักษาสภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน
- ติดต่อหลักสูตรทำบันทึกข้อความลงทะเบียนเรียน กรณีติดคุณสมบัติไม่สามารถลงทะเบียนได้

ทุกวันนี้แอดยังจำของตัวเองไม่ได้เลย 😆😆1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
15/01/2021

ทุกวันนี้แอดยังจำของตัวเองไม่ได้เลย 😆😆1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟

15  ม.ค. - 12 พ.ค. 64นักศึกษารหัส 58 ลงไปติดต่อแก้รายวิชาที่ได้เกรด I  กับอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)
14/01/2021

15 ม.ค. - 12 พ.ค. 64
นักศึกษารหัส 58 ลงไปติดต่อแก้รายวิชาที่ได้เกรด I กับอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)

หนังสือเรียนภาคการศึกษา 2/2563 จัดส่งไปแล้วนะครับ เข้าไปตรวจสอบรายชื่อกันด้วยนะครับ
14/01/2021

หนังสือเรียนภาคการศึกษา 2/2563 จัดส่งไปแล้วนะครับ เข้าไปตรวจสอบรายชื่อกันด้วยนะครับ

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการผลิตหนังสือเรียนให้นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว และเริ่มจัดส่งให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา
.
📢 ข้อมูลการจัดส่งมาจาก การกรอกข้อมูลในระบบ Google Form ของนักศึกษา
.
น้องๆ นักศึกษาสามารถเช็คสถานะพัสดุได้ที่ https://www.scgexpress.co.th/tracking

15 - 27 มกราคม 2564- นักศึกษารหัส 59 ติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)
13/01/2021

15 - 27 มกราคม 2564
- นักศึกษารหัส 59 ติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)

13 - 19 ม.ค. 64 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563(ระบบเดิม)
13/01/2021

13 - 19 ม.ค. 64
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563(ระบบเดิม)

13 ม.ค. 64 วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)
13/01/2021

13 ม.ค. 64
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)

ประกาศมหาวิทยาลัย​สวนดุสิต เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ
12/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัย​สวนดุสิต เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัย​สวนดุสิต เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ http://www.dusit.ac.th/2021/869689.html

15 - 28 ม.ค. 64- ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)- รักษาสภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ลงทะเบ...
11/01/2021

15 - 28 ม.ค. 64
- ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
- รักษาสภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน
- ติดต่อหลักสูตรทำบันทึกข้อความลงทะเบียนเรียน กรณีติดคุณสมบัติไม่สามารถลงทะเบียนได้

13 - 19 ม.ค. 64 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563(ระบบเดิม
11/01/2021

13 - 19 ม.ค. 64
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563(ระบบเดิม

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2/2563 ให้เข้าระบบ microsoft teams ตามตอนเรียนที่ระบุไว้นะครับ
11/01/2021

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2/2563 ให้เข้าระบบ microsoft teams ตามตอนเรียนที่ระบุไว้นะครับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 2/2563 ให้เข้าระบบ microsoft teams ตามตอนเรียนที่ระบุไว้นะครับ
11/01/2021

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 2/2563 ให้เข้าระบบ microsoft teams ตามตอนเรียนที่ระบุไว้นะครับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 2/2563 ให้เข้าระบบ microsoft teams ตามตอนเรียนที่ระบุไว้...
11/01/2021

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 2/2563 ให้เข้าระบบ microsoft teams ตามตอนเรียนที่ระบุไว้นะครับ

15  ม.ค. - 12 พ.ค. 64นักศึกษารหัส 58 ลงไปติดต่อแก้รายวิชาที่ได้เกรด I  กับอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)
08/01/2021

15 ม.ค. - 12 พ.ค. 64
นักศึกษารหัส 58 ลงไปติดต่อแก้รายวิชาที่ได้เกรด I กับอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)

15 - 27 มกราคม 2564 - นักศึกษารหัส 59 ติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)
08/01/2021

15 - 27 มกราคม 2564
- นักศึกษารหัส 59 ติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2563 (AEC)

อีกกี่คะแนนอะ ถึงจะได้ A กับเขาบ้าง (ระบบอิงเกณฑ์)
08/01/2021

อีกกี่คะแนนอะ ถึงจะได้ A กับเขาบ้าง (ระบบอิงเกณฑ์)

13 ม.ค. 64 วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)
07/01/2021

13 ม.ค. 64
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)

นักศึกษาเข้าไปกรอกที่อยู่จัดส่งหนังสือเรียนด้วยนะครับ
07/01/2021

นักศึกษาเข้าไปกรอกที่อยู่จัดส่งหนังสือเรียนด้วยนะครับ

นักศึกษา เข้ามายืนยันที่อยู่ สำหรับการจัดส่งหนังสือเรียน ภาคการศึกษา 2/2563 (ระบบAEC) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22445421
https://bit.ly/3pYmqCh

14 ธ.ค.63 - 19 ม.ค.64 ชำระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)
06/01/2021

14 ธ.ค.63 - 19 ม.ค.64
ชำระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาภาคการศึกษา 2/63
06/01/2021

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาภาคการศึกษา 2/63

🎁มาตรการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

-ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
-ยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าในภาคการศึกษาที่ 2/2563
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งคืนให้ผ่านบัญชีธนาคาร
-ปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

⭐️มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมีรายละเอียดผ่านประกาศมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง �
😍มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19

แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดสอบนักศึกษา กรณีขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี...
05/01/2021

แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดสอบนักศึกษา
กรณีขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ออกไป
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
จะดำเนินการแจ้งกำหนดการใหม่ให้กับนักศึกษาทุกคนโดยเร็ว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนดุสิต's cover photo
04/01/2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนดุสิต's cover photo

เจอกันอีกทีปีหน้านะครับ สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ
30/12/2020

เจอกันอีกทีปีหน้านะครับ สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่http://regis...
25/12/2020
regis.dusit.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=408

ติดต่อสอบถาม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-244-...

14 ธ.ค.63 - 19 ม.ค.64 ชำระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)
24/12/2020

14 ธ.ค.63 - 19 ม.ค.64
ชำระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)

24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 2563
ปิดบริการเวลา 16.00 น. เนื่องจากมีการประชุมสำนักฯ
ขออภัยในความไม่สะดวก

บัตรนักศึกษาหาย มาติดต่อทำใหม่ได้นะครับ
23/12/2020

บัตรนักศึกษาหาย มาติดต่อทำใหม่ได้นะครับ

20/12/2020
🚧ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำ...
20/12/2020

🚧ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

😥ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีบุคลากร นักศึกษา นักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยง และอาจเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาด

🏫มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงประกาศแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

1.บุคลากร🧒🧑ที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)

2.นักศึกษา👨‍🏫👩‍🏫ที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หากมีเรื่องจำเป็นด้านการเรียน ขอให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.ขอความร่วมมือ👨‍👩‍👧‍👦ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้นักเรียนหยุดเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 โดยทางโรงเรียนจะไม่ถือเป็นการขาดเรียน

❤️🙏ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง จึงขอให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ต้องการเอกสารทางการศึกษา มาเองไม่ได้ ทำแทนกันได้ง่ายนิดเดียว
17/12/2020

ต้องการเอกสารทางการศึกษา มาเองไม่ได้ ทำแทนกันได้ง่ายนิดเดียว

คำถามยอดฮิตจ่ายเงินได้ถึงเมื่อไหร่?เปิดเทอมเมื่อไหร่?เกรดออกเมื่อไหร่?เราย่อปฏิทินวิชาการมาให้แล้วครับ
17/12/2020

คำถามยอดฮิต
จ่ายเงินได้ถึงเมื่อไหร่?
เปิดเทอมเมื่อไหร่?
เกรดออกเมื่อไหร่?
เราย่อปฏิทินวิชาการมาให้แล้วครับ

8 – 17 ธ.ค. 63 ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบเดิม)
17/12/2020

8 – 17 ธ.ค. 63
ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบเดิม)

8 – 15 ธ.ค. 63 สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (AEC)8 – 17 ธ.ค. 63 ยื่นคำร้อ...
17/12/2020

8 – 15 ธ.ค. 63
สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (AEC)
8 – 17 ธ.ค. 63
ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (AEC)

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 1 ธันวาคม 2...
16/12/2020

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 1 ธันวาคม 2563) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 2 ธันวาคม 2563) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=407

ที่อยู่

295 Nakonratchasima Road
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-244-5172-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด