สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน เพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนใจสอบถามเพิ่มเติม สอบถามมาใน Inbox วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดตามที่รัฐประกาศไว้

เปิดเหมือนปกติ

11-12 พฤษภาคม 2564 มาพบกัน ณ เมืองทิพย์ 🏫🧑‍🏫ยินดีต้อนรับ นักศึกษารหัส 64 สู่การเรียน online 💻ครั้งแรก ผ่านระบบ Zoom meet...
10/05/2021

11-12 พฤษภาคม 2564
มาพบกัน ณ เมืองทิพย์ 🏫🧑‍🏫

ยินดีต้อนรับ นักศึกษารหัส 64
สู่การเรียน online 💻ครั้งแรก
ผ่านระบบ Zoom meeting
(เฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปเรียนผ่านระบบ MS Teams หรือตามที่ อาจารย์นัดหมาย)

แล้วพบกันตามกำหนดการนะครับ

😍😷ถึงตัวจะอยู่คนละที่
แต่ความห่วงใยที่มีให้ไม่เคยจืดจางนะคร้าบ😍😷

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)
10/05/2021

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

สอบเสร็จแล้ว เกรดจะออกวันไหนมาดูกันครับ
07/05/2021

สอบเสร็จแล้ว เกรดจะออกวันไหนมาดูกันครับ

สอบเสร็จแล้ว เกรดจะออกวันไหนมาดูกันครับ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19...
06/05/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5/2564) http://www.dusit.ac.th/2021/890358.html

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5/2564) http://www.dusit.ac.th/2021/890358.html

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร(ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุยระหว่างวันที...
06/05/2021

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
(ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุย
ระหว่างวันที่ 10- 29 พฤษภาคม 2564

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต...
06/05/2021

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 ตรวจสอบรายชื่อ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 11 พฤษภา...
05/05/2021

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 ตรวจสอบรายชื่อ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชชื่อได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=420

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 ตรวจสอบรายชื่อ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชชื่อได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=420

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
05/05/2021

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)
05/05/2021

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต...
03/05/2021

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์กันครับ
30/04/2021

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์กันครับ

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์กันครับ

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)
30/04/2021

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2563(AEC)
29/04/2021

วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563(AEC)

วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563(AEC)

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)
28/04/2021

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
28/04/2021

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต...
28/04/2021

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19...
27/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564) ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564 http://www.dusit.ac.th/2021/889673.html

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564) ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564 http://www.dusit.ac.th/2021/889673.html

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ...
27/04/2021

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด...
26/04/2021

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ...
22/04/2021

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)

นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ http://e-assessment.dusit.ac.th  เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
21/04/2021

นักศึกษาเข้าระบบ
http://e-assessment.dusit.ac.th
เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ
http://e-assessment.dusit.ac.th
เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบรายวิชา...
21/04/2021
regis.dusit.ac.th

ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=419

ติดต่อสอบถาม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-244-...

ประกาศตารางเรียนภาคฤดูร้อน/2563 นักศึกษาใหม่ 64 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=418
16/04/2021
regis.dusit.ac.th

ประกาศตารางเรียนภาคฤดูร้อน/2563 นักศึกษาใหม่ 64 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=418

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 สามารถตรวจสอบวัน เวลาเรียน และห้องเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ครั้งที่ 2 จัดการเรียนการสอ.....

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19...
15/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2564) ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.dusit.ac.th/2021/888142.html

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3/2564) ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.dusit.ac.th/2021/888142.html

นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
14/04/2021

นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 สามารถตรวจสอบวัน เวลาเรียน และห้องเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการแ...
10/04/2021
regis.dusit.ac.th

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 สามารถตรวจสอบวัน เวลาเรียน และห้องเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=417 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาใหม่ ปี 2564 สามารถตรวจสอบวัน เวลาเรียน และห้องเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จัดการเรียนการสอนระหว่างว.....

นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)
09/04/2021

นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2563 (AEC)

วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
07/04/2021

วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

มาดูกันว่า ใบรับรองคุณวุฒิ กับ ใบรายงานผลการศึกษา ต่างกันอย่างไร
07/04/2021

มาดูกันว่า ใบรับรองคุณวุฒิ กับ ใบรายงานผลการศึกษา ต่างกันอย่างไร

มาดูกันว่า ใบรับรองคุณวุฒิ กับ ใบรายงานผลการศึกษา ต่างกันอย่างไร

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564...
05/04/2021

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=415

รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิยาลัย จัดส่งเอกสารคู่มือนักศึกษา รหัส 64 จำนวน 3 เล่ม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis....
02/04/2021
regis.dusit.ac.th

รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิยาลัย จัดส่งเอกสารคู่มือนักศึกษา รหัส 64 จำนวน 3 เล่ม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=414

ติดต่อสอบถาม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-244-...

วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
31/03/2021

วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
29/03/2021

จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

จะไปสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
25/03/2021

จะไปสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

จะไปสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

ที่อยู่

295 Nakonratchasima Road
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-244-5172-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด