สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน เพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนใจสอบถามเพิ่มเติม สอบถามมาใน Inbox วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดตามที่รัฐประกาศไว้

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการในกิจกรรมวิชาการใหม่ ขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 3 - 13 ธ.ค. 2564ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (หลักสูตร...
04/11/2021

กำหนดการในกิจกรรมวิชาการใหม่
ขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 3 - 13 ธ.ค. 2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 4 - 15 ก.พ.2565

📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=454
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

กำหนดการในกิจกรรมวิชาการใหม่
ขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 3 - 13 ธ.ค. 2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 4 - 15 ก.พ.2565

📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=454
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

มาทำความรู้จัก ข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ ht...
03/11/2021

มาทำความรู้จัก ข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=454
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

มาทำความรู้จัก ข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=454
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
03/11/2021

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio
1 ธันวาคม 2564 - 25 มกราคม 2565
สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/
ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 2 Quota
14 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 เมษายน 2565
สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/
*ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 3 Admission
2 - 10 พฤษภาคม 2565
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
*ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 4 Direct Admission
ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

*น้องๆสามารถ ติดตามประกาศสาขาวิชา+รอบที่เปิดรับ+เกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Suan Dusit Service Center โทร. 022445555 หรือทัก inbox มาที่ https://www.facebook.com/dusit.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-...
27/10/2021
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University – ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมห

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 3/2564 สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.dusit.ac.th/2021/928487.html
*การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 Online จนจบภาคการศึกษา

By ไพศาล คงสถิตสถาพร / In Featuer this post, นักศึกษาปัจจุบัน, อาจารย์/เจ้าหน้าที่ / October 27, 2021

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 7 ตุลาคม 2564)...
26/10/2021

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 7 ตุลาคม 2564) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 (อนุมัติวันที่ 8 ตุลาคม 2564)
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=454
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

25 - 29 ต.ค. 2564สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564(วิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจัดสอบให้โดยผู้สอน...
26/10/2021

25 - 29 ต.ค. 2564
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(วิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
จัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

25 - 29 ต.ค. 2564
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(วิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
จัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชา...
14/10/2021

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64 ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอ...
14/10/2021

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอกสารการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอกสารการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

1 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2564นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/256...
14/10/2021

1 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2564
นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

1 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2564
นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

06/10/2021

สวัสดีครับ น้องๆ TCAS'65 ทุกคน วันนี้ แอดมิน มีข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มา Up Date ให้น้องๆครับผม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio
1 ธันวาคม 2564 - 25 มกราคม 2565
สมัครได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th/
ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 2 Quota
14 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 เมษายน 2565
สมัครได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th
*ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 3 Admission
2 - 10 พฤษภาคม 2565
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
*ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th/blog/view/141.html

รอบที่ 4 Direct Admission
ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

*น้องๆสามารถ ติดตามประกาศสาขาวิชา+รอบที่เปิดรับ+เกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Suan Dusit Service Center โทร. 022445555 หรือทัก inbox มาที่ https://www.facebook.com/dusit.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม Inbox มานะครับผม :)
#เด็ก65 #tcas65 #สวนดุสิต #สมัครเรียน #dek65

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชา...
30/09/2021

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64 ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอ...
30/09/2021

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอกสารการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอกสารการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

23/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
***ยังคงเรียนออนไลน์ไปก่อนครับ***
http://www.dusit.ac.th/2021/922806.html
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ http://www.dusit.ac.th/2021/922812.html

Timeline Photos
23/09/2021

Timeline Photos

📣 24 กันยายน 2564 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #หยุดทำการ 1 วัน

วันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับ "วันมหิดล" โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำ...
22/09/2021

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 **ต้องขออภัยในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการแล้ว**
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=452

📌ิลิงค์อัพโหลดรูปนักศึกษา
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th

📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 **ต้องขออภัยในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการแล้ว**
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=452

📌ิลิงค์อัพโหลดรูปนักศึกษา
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th

📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

21 ก.ย. 64  วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th📌เว็บไซต์สำนั...
21/09/2021

21 ก.ย. 64 วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

21 ก.ย. 64 วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15-21 ก.ย. 64 ลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริ...
15/09/2021

15-21 ก.ย. 64 ลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15-21 ก.ย. 64 ลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64 ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอ...
15/09/2021

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอกสารการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

15 ก.ย. - 29 ต.ค. 64
ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริหารการศึกษา และนำเอกสารการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

14 ก.ย. 2564วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.d...
14/09/2021

14 ก.ย. 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

14 ก.ย. 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ชวนเพื่อน  ชวนพี่รหัส  ชวนน้องรหัส  เข้าชมรมเทควันโด  เพื่อเรียนรู้  ฝึกศิลปะการป้องกันตัว  พร้อมทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน ...
06/09/2021

ชวนเพื่อน ชวนพี่รหัส ชวนน้องรหัส เข้าชมรมเทควันโด เพื่อเรียนรู้ ฝึกศิลปะการป้องกันตัว พร้อมทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน สนใจสแกน QR CODE ได้เลย
#กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชวนเพื่อน ชวนพี่รหัส ชวนน้องรหัส เข้าชมรมเทควันโด เพื่อเรียนรู้ ฝึกศิลปะการป้องกันตัว พร้อมทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน สนใจสแกน QR CODE ได้เลย
#กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่http://regis.du...
01/09/2021
regis.dusit.ac.th

ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถตรวจสอบรายวิชาได้ที่
http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=450

ติดต่อสอบถาม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-244-...

1 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2564นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/256...
01/09/2021

1 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2564
นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

1 ก.ย. - 14 ธ.ค. 2564
นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

1 - 14 กันยายน 2564 ทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564หากต้องการเพิ่ม-ถอน ให้ตอบแบบฟอร์ม Scan QR CODE...
01/09/2021

1 - 14 กันยายน 2564 ทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564
หากต้องการเพิ่ม-ถอน ให้ตอบแบบฟอร์ม Scan QR CODE
หรือติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5173 และ 02-244-5175
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

1 - 14 กันยายน 2564 ทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564
หากต้องการเพิ่ม-ถอน ให้ตอบแบบฟอร์ม Scan QR CODE
หรือติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5173 และ 02-244-5175
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

1-13 ก.ย.64 นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล...
31/08/2021

1-13 ก.ย.64 นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

1-13 ก.ย.64 นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-...
31/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564​ http://​www.dusit.ac.th/2021/919345.html

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564​ http://www.dusit.ac.th/2021/919345.html

1 กันยายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/25641 - 14 กันยายน 2564 ทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564📌ระบบบร...
31/08/2021

1 กันยายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
1 - 14 กันยายน 2564 ทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

1 กันยายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
1 - 14 กันยายน 2564 ทะเบียนเรียนและเพิ่ม-ถอน รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้ที่ http://re...
27/08/2021

ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=449

ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=449

นักศึกษาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศ...
25/08/2021

นักศึกษาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
******ไม่ต้องนำส่งเอกสารกลับมายังมหาวิทยาลัย******
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2021/915353.html

นักศึกษาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
******ไม่ต้องนำส่งเอกสารกลับมายังมหาวิทยาลัย******
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2021/915353.html

มาเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 กันครับ📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิช...
25/08/2021

มาเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 กันครับ
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

มาเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 กันครับ
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 256...
20/08/2021

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 2564)
📌สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=446
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ13 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 63และให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารผลการลงทะเบียน...
12/08/2021

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
13 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 63
และให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารผลการลงทะเบียนเรียน มสด.13.2 ไว้เป็นหลักฐาน
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
13 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 63
และให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารผลการลงทะเบียนเรียน มสด.13.2 ไว้เป็นหลักฐาน
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/calendar/

ที่อยู่

295 Nakonratchasima Road
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-244-5172-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด