ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BO

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BO ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

24/09/2021

◦•●◉ @ BOT MUSEUM ◉●•◦

- จากพดด้วงสู่เหรียญและเงินกระดาษ -

เงินพดด้วงเป็นเงินตรารูปแบบหลักของสยาม นับจากสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่หลังจากที่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษใน พ.ศ. ๒๓๙๘ เศรษฐกิจของสยามก็เติบโตอย่างรวดเร็ว
.
สยามกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าปฐมภูมิในระบบเศรษฐกิจโลก มีเมืองท่าขนาดใหญ่ที่ส่งออกข้าวมากเป็นอันดับต้น ๆ กิจกรรมทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ ๔ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เงินพดด้วงที่หมุนเวียนไม่เพียงพอสำหรับการค้าและการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากเป็นการผลิตด้วยมือ ไม่สามารถผลิตไม่ทันความต้องการใช้เงินพดด้วงในขณะนั้น เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ออกประกาศให้ราษฏรยอมรับเหรียญเงินของต่างชาติพร้อมกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน มีการตีตราพระแสงจักร พระมหามงกุฎ ตามแบบเงินพดด้วงลงบนเหรียญต่างประเทศเพื่อให้ราษฎรเชื่อมั่นว่าเป็นเนื้อเงินดี
.
ต่อมามีการสั่งเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาผลิตเหรียญกษาปณ์ ลักษณะกลมแบนแบบเหรียญของชาติตะวันตก สำหรับ “เงินกระดาษ” นั้น เริ่มมีการใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่เรียกว่า “หมาย” และในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีพัฒนาการเงินกระดาษอีกหลายครั้งจนกระทั่งออกใช้ธนบัตรไทยแบบแรกใน พ.ศ. ๒๔๔๕
.
แม้เงินพดด้วงจะเลิกผลิตตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แต่ยังคงมีใช้ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ในสมัยนั้นเงินตราของสยามมีหน่วยมากมาย (เช่น ชั่ง ตำลึง เฟื้อง ไพ เป็นต้น) ทำให้การเทียบค่ากับเงินตราของประเทศคู่ค้าทำได้ลำบาก เช่น ๑ ชั่ง = ๒๐ ตำลึง ๑ ตำลึง = ๔ บาท จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตราเงินเป็นระบบทศนิยมซึ่งใช้หน่วยของเงินตราเป็นบาทและสตางค์แทนเพื่อส่งเสริมการติดต่อค้าขาย
.
นิทรรศการนี้ปัจจุบันจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

#อ้างอิง
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
___________________________________
#atBOTMUSEUM #BOTMUSEUM #พิพิธภัณฑ์เงินตรา #พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

░ ณ บางขุนพรหม ░- พระพุทธรูปปางนาคปรก  -ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก...
23/09/2021

░ ณ บางขุนพรหม ░

- พระพุทธรูปปางนาคปรก -

ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก แกะสลักบนหินทรงใบเสมา มีสีน้ำตาลแดงส้ม สลักเป็นภาพนูนต่ำประทับบนบัลลังก์พญานาคราช ๗ เศียร ลวดลายแกะสลักได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดีย และศิลปะขอม ผสมผสานเข้ากับความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
.
มีบันทึกว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสด็จตรวจราชการที่จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ถวายพระนาคปรก พระองค์จึงทรงนำมาประดิษฐานไว้หน้าตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม และในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระองค์ได้ประทานพระนาคปรกองค์นี้ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ปัจจุบันจัดแสดงที่ห้องศิลปะสมัยลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท
.
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้บูรณะวังบางขุนพรหม จึงได้จำลองพระนาคปรกองค์ใหม่ แล้วนำมาประดิษฐานไว้ ณ ตำแหน่งเดิมตราบจนปัจจุบัน

- พบกัน #ณบางขุนพรหม -
___________________________________
#วังบางขุนพรหม #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

░ ณ บางขุนพรหม ░

- พระพุทธรูปปางนาคปรก -

ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก แกะสลักบนหินทรงใบเสมา มีสีน้ำตาลแดงส้ม สลักเป็นภาพนูนต่ำประทับบนบัลลังก์พญานาคราช ๗ เศียร ลวดลายแกะสลักได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดีย และศิลปะขอม ผสมผสานเข้ากับความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
.
มีบันทึกว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสด็จตรวจราชการที่จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ถวายพระนาคปรก พระองค์จึงทรงนำมาประดิษฐานไว้หน้าตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม และในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระองค์ได้ประทานพระนาคปรกองค์นี้ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ปัจจุบันจัดแสดงที่ห้องศิลปะสมัยลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท
.
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้บูรณะวังบางขุนพรหม จึงได้จำลองพระนาคปรกองค์ใหม่ แล้วนำมาประดิษฐานไว้ ณ ตำแหน่งเดิมตราบจนปัจจุบัน

- พบกัน #ณบางขุนพรหม -
___________________________________
#วังบางขุนพรหม #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

"เมื่ออายุมากขึ้น แล้วมองย้อนกลับไป เราพบว่ายิ่งโตมาเรายิ่งทำความสุขหล่นหาย อายุมากขึ้น แต่ความสุขกลับลดลง” หนังสือเล่มน...
22/09/2021

"เมื่ออายุมากขึ้น แล้วมองย้อนกลับไป เราพบว่ายิ่งโตมาเรายิ่งทำความสุขหล่นหาย อายุมากขึ้น แต่ความสุขกลับลดลง” หนังสือเล่มนี้ ชวนร่วมหาคำตอบว่า จะทำอย่างไร? เพื่อที่จะมีความสุขกับชีวิต
______________
📖 โตขึ้นมาเป็นความสุข
🖊️ ผู้เขียน: ศร ศวัส มลสุวรรณ นักเขียนโลกออนไลน์เจ้าของแอคเคาต์ Twitter "คิดมาก" ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.3 ล้านคน

📝 “#โตขึ้นอยากเป็นอะไร” เป็นวลีที่คุ้นเคยและมีคำตอบตามจินตนาการมากมายสมัยเด็ก หลายคนได้พบว่า การโตขึ้นกลับทำให้เป็นคนที่ไม่มีความสุข หนังสือเล่มนี้พาสำรวจและทบทวนแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เพื่อค้นหา “#หนทางในการมีความสุขกับชีวิต”
.
#การเติบโตเริ่มต้นจากการมีความฝัน: คำตอบที่อยู่เบื้องหลังทุกความฝันคือ “ทุกคนอยากเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุข” การจะเป็นคนที่มีความสุข ตั้งต้นจากการที่ต้องรู้ตัวว่า อะไร หรือใครกัน ที่เป็นความสุขของชีวิต และเมื่อรู้ว่าอะไร หรือใคร คือความสุขของชีวิต ไม่ว่าจุดหมายจะอยู่ไกลแค่ไหน อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่า ทิศทางที่แห่งใดของชีวิตที่ควรก้าวไป
.
#ทำให้แน่ใจอยู่เสมอว่า #ชีวิตนี้ยังเป็นของเรา ไม่ใช่ของใคร: คำถามที่ควรทวนซ้ำกับตัวเองบ่อย ๆ คือ ชีวิตเรายังเป็นของเราหรือไม่ มีบางช่วงเวลาไหมที่ชีวิตเรากลายเป็นคนอื่น หรือเราได้ใช้ชีวิตของเราไปกับความต้องการของคนอื่น การที่จะดูว่าชีวิตยังเป็นของเราหรือไม่ ให้ดูว่า เส้นทางชีวิตที่เลือก สิ่งที่ตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญกับทิศทางของชีวิต เราเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองหรือไม่ เพราะปลายทางแล้ว คนที่ต้องอยู่กับทางเลือกนั้นไม่ว่าจะดีหรือแย่ก็คือตัวของเราเอง ดังนั้นต้องแน่ใจเสมอว่า ชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบและต้องอยู่ด้วย คือ ชีวิตแบบที่เราเลือกเอง
.
#เพื่อนไม่กี่คนในชีวิต: วันที่ผ่าน วัยที่เติบโต สิ่งที่ต้องการจริง ๆ อาจไม่ใช่คนจำนวนมากมายในชีวิต เราต้องการเพื่อนไม่กี่คนในชีวิต เพื่อนที่พร้อมจะเคียงข้าง และเป็นกำลังใจให้กันเสมอไป นั่นคือกลุ่มคนที่ควรรักษาไว้ให้ดีที่สุด
.
#สุขที่ได้ให้ไป #มากกว่าสุขที่ได้รับมา: ความสุขจากการรับ เป็นความสุขที่เกิดจากความคาดหวัง เฝ้ารอ ร้องขอ และไม่มีวันรู้ว่าจะได้รับอย่างที่ต้องการ และบ่อยครั้งกลับผันแปรเป็นความทุกข์ทับถมในใจ ต่างจากความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ที่ไม่มีความคาดหวัง ไม่เฝ้ารอ และไม่ร้องขอจากผู้ใด ความสุขจากการให้อิ่มเอิบใจมากกว่าความสุขจากการรับ และท้ายที่สุด ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนต่างรู้จักที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับในชีวิตของกันและกัน
.
#การอยู่คนเดียวเป็นสิ่งจำเป็น: การอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ได้กลับมาทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ทำให้ได้กลับมาพูดคุยกับตัวเองเพื่อรับฟังความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริง คนเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการฟังเสียงคนอื่น จึงควรมีเวลาสำหรับการฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้าง
.
และอีกหลากหลายบทความภายในเล่ม ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญ ปรับเปลี่ยนไปสู่ “#ชีวิตที่มีความสุข”
_______________
#เล่มไหนโดนใจชวนกันมาอ่านที่ห้องสมุดฯเมื่อเราเปิดบริการนะนะ
#ชวนกันอ่าน #LetsRead #ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

"เมื่ออายุมากขึ้น แล้วมองย้อนกลับไป เราพบว่ายิ่งโตมาเรายิ่งทำความสุขหล่นหาย อายุมากขึ้น แต่ความสุขกลับลดลง” หนังสือเล่มนี้ ชวนร่วมหาคำตอบว่า จะทำอย่างไร? เพื่อที่จะมีความสุขกับชีวิต
______________
📖 โตขึ้นมาเป็นความสุข
🖊️ ผู้เขียน: ศร ศวัส มลสุวรรณ นักเขียนโลกออนไลน์เจ้าของแอคเคาต์ Twitter "คิดมาก" ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.3 ล้านคน

📝 “#โตขึ้นอยากเป็นอะไร” เป็นวลีที่คุ้นเคยและมีคำตอบตามจินตนาการมากมายสมัยเด็ก หลายคนได้พบว่า การโตขึ้นกลับทำให้เป็นคนที่ไม่มีความสุข หนังสือเล่มนี้พาสำรวจและทบทวนแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เพื่อค้นหา “#หนทางในการมีความสุขกับชีวิต”
.
#การเติบโตเริ่มต้นจากการมีความฝัน: คำตอบที่อยู่เบื้องหลังทุกความฝันคือ “ทุกคนอยากเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุข” การจะเป็นคนที่มีความสุข ตั้งต้นจากการที่ต้องรู้ตัวว่า อะไร หรือใครกัน ที่เป็นความสุขของชีวิต และเมื่อรู้ว่าอะไร หรือใคร คือความสุขของชีวิต ไม่ว่าจุดหมายจะอยู่ไกลแค่ไหน อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่า ทิศทางที่แห่งใดของชีวิตที่ควรก้าวไป
.
#ทำให้แน่ใจอยู่เสมอว่า #ชีวิตนี้ยังเป็นของเรา ไม่ใช่ของใคร: คำถามที่ควรทวนซ้ำกับตัวเองบ่อย ๆ คือ ชีวิตเรายังเป็นของเราหรือไม่ มีบางช่วงเวลาไหมที่ชีวิตเรากลายเป็นคนอื่น หรือเราได้ใช้ชีวิตของเราไปกับความต้องการของคนอื่น การที่จะดูว่าชีวิตยังเป็นของเราหรือไม่ ให้ดูว่า เส้นทางชีวิตที่เลือก สิ่งที่ตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญกับทิศทางของชีวิต เราเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองหรือไม่ เพราะปลายทางแล้ว คนที่ต้องอยู่กับทางเลือกนั้นไม่ว่าจะดีหรือแย่ก็คือตัวของเราเอง ดังนั้นต้องแน่ใจเสมอว่า ชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบและต้องอยู่ด้วย คือ ชีวิตแบบที่เราเลือกเอง
.
#เพื่อนไม่กี่คนในชีวิต: วันที่ผ่าน วัยที่เติบโต สิ่งที่ต้องการจริง ๆ อาจไม่ใช่คนจำนวนมากมายในชีวิต เราต้องการเพื่อนไม่กี่คนในชีวิต เพื่อนที่พร้อมจะเคียงข้าง และเป็นกำลังใจให้กันเสมอไป นั่นคือกลุ่มคนที่ควรรักษาไว้ให้ดีที่สุด
.
#สุขที่ได้ให้ไป #มากกว่าสุขที่ได้รับมา: ความสุขจากการรับ เป็นความสุขที่เกิดจากความคาดหวัง เฝ้ารอ ร้องขอ และไม่มีวันรู้ว่าจะได้รับอย่างที่ต้องการ และบ่อยครั้งกลับผันแปรเป็นความทุกข์ทับถมในใจ ต่างจากความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ที่ไม่มีความคาดหวัง ไม่เฝ้ารอ และไม่ร้องขอจากผู้ใด ความสุขจากการให้อิ่มเอิบใจมากกว่าความสุขจากการรับ และท้ายที่สุด ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนต่างรู้จักที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับในชีวิตของกันและกัน
.
#การอยู่คนเดียวเป็นสิ่งจำเป็น: การอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ได้กลับมาทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ทำให้ได้กลับมาพูดคุยกับตัวเองเพื่อรับฟังความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริง คนเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการฟังเสียงคนอื่น จึงควรมีเวลาสำหรับการฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้าง
.
และอีกหลากหลายบทความภายในเล่ม ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญ ปรับเปลี่ยนไปสู่ “#ชีวิตที่มีความสุข”
_______________
#เล่มไหนโดนใจชวนกันมาอ่านที่ห้องสมุดฯเมื่อเราเปิดบริการนะนะ
#ชวนกันอ่าน #LetsRead #ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

ชวนพบกับ “คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์” ผู้บริหารแพลตฟอร์มระบบจัดการคิว “QueQ” ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ "พาธุรกิจ ฝ่าโควิด" ...
21/09/2021

ชวนพบกับ “คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์” ผู้บริหารแพลตฟอร์มระบบจัดการคิว “QueQ” ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ "พาธุรกิจ ฝ่าโควิด" ในกิจกรรม Story Sharing 2021
.
พบกันวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.15 น.
.
░▒▓█ รับชมพร้อมกันในรูปแบบ 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 ทางช่อง YouTube "ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC" █▓▒░
.
กด #Subscribe และ #กดกระดิ่ง 🔔 รอไว้ที่ >>> https://bit.ly/3bL3cJv เพื่อไม่พลาดกิจกรรมที่น่าสนใจจากเรา

— มาชมพร้อมกันนะ 😘 —

#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC #StorySharing #ธุรกิจ #covid19 #โควิด19

ชวนพบกับ “คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์” ผู้บริหารแพลตฟอร์มระบบจัดการคิว “QueQ” ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ "พาธุรกิจ ฝ่าโควิด" ในกิจกรรม Story Sharing 2021
.
พบกันวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.15 น.
.
░▒▓█ รับชมพร้อมกันในรูปแบบ 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 ทางช่อง YouTube "ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC" █▓▒░
.
กด #Subscribe และ #กดกระดิ่ง 🔔 รอไว้ที่ >>> https://bit.ly/3bL3cJv เพื่อไม่พลาดกิจกรรมที่น่าสนใจจากเรา

— มาชมพร้อมกันนะ 😘 —

#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC #StorySharing #ธุรกิจ #covid19 #โควิด19

🎯แบงก์ชาติเพิ่มทางเลือกให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถแจ้งความประสงค์กับผู้ให้บริการทางการเงิน ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธ...
20/09/2021

🎯แบงก์ชาติเพิ่มทางเลือกให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถแจ้งความประสงค์กับผู้ให้บริการทางการเงิน ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Debt Consolidation) ตั้งแต่ 🗓 วันที่ 1 ก.ย 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2D71feu

#แบงก์ชาติ #มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย #วิธีการรวมหนี้ #ลูกหนี้รายย่อย #DebtConsolidation

🎯แบงก์ชาติเพิ่มทางเลือกให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถแจ้งความประสงค์กับผู้ให้บริการทางการเงิน ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Debt Consolidation) ตั้งแต่ 🗓 วันที่ 1 ก.ย 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
.
ลูกหนี้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR)
.
โดยที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น ข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมมาตรการ ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม่ และทางเลือกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รูปแบบอื่นที่ลูกหนี้สามารถทำได้ พร้อมพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้
.
มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระการชำระหนี้โดยที่ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดโดยไม่จำเป็น และยังสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะหมุนเวียนที่ยังเหลือได้ รวมทั้งไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด (prepayment fee) ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการและแสดงข้อมูลว่าได้รับผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2D71feu

#แบงก์ชาติ #มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย #วิธีการรวมหนี้ #ลูกหนี้รายย่อย #DebtConsolidation

18/09/2021

ให้บัญชีรายรับรายจ่ายช่วยทำนายความมั่งคั่งของคุณ 💰
.
ติดตามเนื้อหาเต็ม ๆ ของ Book Talk FES the series EP.4 "นี่เงินเดือนหรือเงินทอน" ได้ที่ https://youtu.be/3Fje_01DbCo
.
#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC #Booktalk #การเงิน #การเงินส่วนบุคคล

◦•●◉ @ BOT MUSEUM ◉●•◦- ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online  -ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Class Onli...
17/09/2021

◦•●◉ @ BOT MUSEUM ◉●•◦

- ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online -

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Class Online ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้รับความรู้ทางการเงิน เกิดความตระหนักในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการออม สร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นในการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต
.
รูปแบบเป็นกิจกรรม Online ใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที สนใจสอบถามรายละเอียดทาง Inbox (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
___________________________________
#atBOTMUSEUM #BOTMUSEUM #พิพิธภัณฑ์เงินตรา #พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

◦•●◉ @ BOT MUSEUM ◉●•◦

- ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online -

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Class Online ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้รับความรู้ทางการเงิน เกิดความตระหนักในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการออม สร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นในการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต
.
รูปแบบเป็นกิจกรรม Online ใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที สนใจสอบถามรายละเอียดทาง Inbox (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
___________________________________
#atBOTMUSEUM #BOTMUSEUM #พิพิธภัณฑ์เงินตรา #พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

░ ณ บางขุนพรหม ░- วงดนตรีวังบางขุนพรหม -วังบางขุนพรหมมีวงดนตรีไทย ๒ วง คือ ๑. วงเครื่องสายเป็นวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ...
16/09/2021

░ ณ บางขุนพรหม ░

- วงดนตรีวังบางขุนพรหม -

วังบางขุนพรหมมีวงดนตรีไทย ๒ วง คือ ๑. วงเครื่องสายเป็นวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูนกระหม่อม) ทรงบรรเลงร่วมกับพระธิดา พระประยูรญาติและผู้ใกล้ชิด และ ๒. วงจางวางทั่ว พาทยโกศล
.
ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ เมื่อทูนกระหม่อมเสด็จกลับมาเมืองไทย ทรงหาวงปี่พาทย์มาประจำวังอยู่หลายวง จนสุดท้ายได้วงจางวางทั่ว พาทยโกศล มาบรรเลงประจำวัง ซึ่งเดิมเป็นวงดนตรีในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลังจากพระองค์ทรงยกเลิกวงดนตรีแล้ว ทูนกระหม่อมจึงทรงรับมาไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นวงปี่พาทย์ประจำวังบางขุนพรหม และได้ทรงพระกรุณาประทานนามสกุลแก่หลวงกัลยาณมิตตาวาสและจางวางทั่วว่า “พาทยโกศล” เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางคณะจึงได้ใช้นามสกุลนี้มาเป็นชื่อคณะจนถึงปัจจุบัน
.
จางวางทั่วเกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๔ เป็นบุตรของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ) กับนางแสง ชูสัตย์ จางวางทั่วมีความสามารถในทางดนตรีรอบตัว เล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด และร้องเพลงได้ดีตั้งแต่เยาว์วัย ท่านเรียนดนตรีกับปู่และบิดาของท่าน ต่อมาได้เรียนเพิ่มเติมจากครูรอด ศิษย์ครูมีแขก จนกระทั่งเป็นผู้มีฝีมือดีทางฆ้องวงเป็นพิเศษ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เรียนดนตรีจากครูท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน และครูคนสุดท้ายคือทูนกระหม่อมที่ทรงอุปถัมภ์วงดนตรีและได้ประทานความรู้เรื่องวิธีประสานเสียงดนตรีแบบตะวันตกให้ด้วย

- พบกัน #ณบางขุนพรหม -

#อ้างอิง
ข้อมูล : หนังสือ "๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม"
ภาพประกอบ : หนังสือ "๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม" และ "ชีวิตและงานทูนกระหม่อมบริพัตร"
___________________________________
#วังบางขุนพรหม #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

░ ณ บางขุนพรหม ░

- วงดนตรีวังบางขุนพรหม -

วังบางขุนพรหมมีวงดนตรีไทย ๒ วง คือ ๑. วงเครื่องสายเป็นวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูนกระหม่อม) ทรงบรรเลงร่วมกับพระธิดา พระประยูรญาติและผู้ใกล้ชิด และ ๒. วงจางวางทั่ว พาทยโกศล
.
ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ เมื่อทูนกระหม่อมเสด็จกลับมาเมืองไทย ทรงหาวงปี่พาทย์มาประจำวังอยู่หลายวง จนสุดท้ายได้วงจางวางทั่ว พาทยโกศล มาบรรเลงประจำวัง ซึ่งเดิมเป็นวงดนตรีในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลังจากพระองค์ทรงยกเลิกวงดนตรีแล้ว ทูนกระหม่อมจึงทรงรับมาไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นวงปี่พาทย์ประจำวังบางขุนพรหม และได้ทรงพระกรุณาประทานนามสกุลแก่หลวงกัลยาณมิตตาวาสและจางวางทั่วว่า “พาทยโกศล” เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางคณะจึงได้ใช้นามสกุลนี้มาเป็นชื่อคณะจนถึงปัจจุบัน
.
จางวางทั่วเกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๔ เป็นบุตรของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ) กับนางแสง ชูสัตย์ จางวางทั่วมีความสามารถในทางดนตรีรอบตัว เล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด และร้องเพลงได้ดีตั้งแต่เยาว์วัย ท่านเรียนดนตรีกับปู่และบิดาของท่าน ต่อมาได้เรียนเพิ่มเติมจากครูรอด ศิษย์ครูมีแขก จนกระทั่งเป็นผู้มีฝีมือดีทางฆ้องวงเป็นพิเศษ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เรียนดนตรีจากครูท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน และครูคนสุดท้ายคือทูนกระหม่อมที่ทรงอุปถัมภ์วงดนตรีและได้ประทานความรู้เรื่องวิธีประสานเสียงดนตรีแบบตะวันตกให้ด้วย

- พบกัน #ณบางขุนพรหม -

#อ้างอิง
ข้อมูล : หนังสือ "๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม"
ภาพประกอบ : หนังสือ "๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม" และ "ชีวิตและงานทูนกระหม่อมบริพัตร"
___________________________________
#วังบางขุนพรหม #ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ถ้าไม่เหนือกว่า แม้จะเป็นที่หนึ่งก็ล้มลงได้ในพริบตา จึงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยกลยุทธ์ส...
15/09/2021

โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ถ้าไม่เหนือกว่า แม้จะเป็นที่หนึ่งก็ล้มลงได้ในพริบตา จึงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ
______________
📖 Super Level กลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ
🖊️ ผู้เขียน: ควอน โอ ฮยุน
✏️ ผู้แปล: อาสยา อภิชนางกูร

📝 ควอน โอ ฮยุน อดีต CEO ของ SAMSUNG Electronics ผู้มีรายได้ต่อปีสูงสุด จนได้รับขนานนามว่า “ราชาแห่งรายได้” และเป็นผู้พลิกฟื้นแผนกวิจัยและพัฒนาที่เคยถูกมองเป็น “ภาระ” ของบริษัทให้พุ่งทะยานขึ้นสู่ “อันดับหนึ่งของโลก” ด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำที่พร้อมเรียนรู้และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทำให้มองเห็นและเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร จนเป็นที่มาของกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ (Super Level) ซึ่งสร้างความเหนือชั้นและทิ้งห่างจากคู่แข่ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้ง 4 ด้านที่เป็นเสาหลักขององค์กร
.
1. #ผู้นำ : ความแตกต่างระหว่างผู้นำที่ดีที่สุด VS ผู้นำที่แย่ที่สุด
#สิ่งที่ผู้นำที่ดีต้องมี คือ คุณความดีภายในจากนิสัย 3 ประการ คือ 1. ความซื่อตรง (Integrity) 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 3. ความไม่ละโมบ (No Greed) และต้องมีคุณความดีภายนอกจากการฝึกฝน 4 ประการ คือ 1. การมีวิสัยทัศน์ (Insight) 2. ความกล้าตัดสินใจ (Decision) 3. ความสามารถในการทำให้สำเร็จ (Ex*****on) 4. ความสามารถในการพัฒนาให้ยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงความสามารถในการสร้างบุคลากรให้พร้อมเป็นผู้นำในอนาคตสืบทอดจากตน เพื่อทำให้งานสามารถเดินต่อไปได้ #งานและคุณค่าของผู้นำ ผู้นำต้องทำงานเหมือนสมอง ไม่ควบคุมทุกเรื่อง เช่นเดียวกับสมองที่ไม่ควบคุมการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ โดยตรง ต้องมีบทบาทในการสร้างองค์กรที่ดีเป็นสิ่งแรก และสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตและการพัฒนาองค์กรหรือส่วนรวมไปสู่อนาคต ทำให้สมาชิกในองค์กรพึงพอใจและสร้างผลสำเร็จในปัจจุบันได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ #ผู้นำที่แย่ คือผู้นำที่ขาดคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ทำลายอนาคตและสมาชิกในองค์กร
.
2. #องค์กร : จงสลายอาณาจักรของคนกลุ่มเดียว
บทบาทสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้นำ คือต้องมีศักยภาพ (Competency) ในการวางระบบและดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางคนให้เหมาะสมกับงาน การสับเปลี่ยนบุคลากรหรือตำแหน่งงาน การหมุนเวียนงาน เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร และนำไปสู่การพัฒนางาน
.
3. #กลยุทธ์ : การอยู่รอดและการเติบโต
การวางกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ #ธุรกิจที่มีอยู่แล้ว กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ “การเติบโตอย่างต่อเนื่อง” การเพิ่มอำนาจการแข่งขันที่ไม่มีใครสู้ได้ ซึ่งในซัมซุงเรียกว่า “กลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ” ตั้งแต่การพัฒนาสมาชิกในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน และสร้างนวัตกรรมขึ้นในทุกมิติของบริษัท และเพิ่ม “ระดับ (Level)” ความห่างที่ไม่มีใครไล่ตามทันในทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี ระบบขององค์กร กระบวนการ การวางตำแหน่งบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรม #ธุรกิจใหม่ ต้องใช้คนที่มีใจรักในการทำงานมาเป็นอันดับหนึ่ง (Passion First) มากกว่าคนที่มีความสามารถสูง เพราะพลังในการเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญในการทำธุรกิจใหม่ มาจากใจมากกว่าความสามารถ
.
4. #บุคลากร : ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
#การคัดเลือกพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงคนที่มี 3 ลักษณะดังนี้ 1. คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น คนที่ไม่อ่อนน้อม และไม่สุภาพ 2. คนที่มองโลกในแง่ร้าย และไม่กล้าแสดงออก 3. คนที่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง #การดูแลพนักงาน ด้วยการพัฒนาและฝึกฝน การสนับสนุนหรือผลักดันให้เติบโต การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับงาน มีอำนาจในการตัดสินใจ สร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ที่ส่งผลให้พนักงานเต็มใจและอยากทำงาน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) มุ่งมั่นทำงานให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
.
🎯 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การบริหารที่มุ่งสู่ความต่างขั้นเทพ …องค์กรที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด จะเกิดการสร้าง Super-Cycle หรือ ความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว ในที่สุด…
_______________
#เล่มไหนโดนใจชวนกันมาอ่านที่ห้องสมุดฯเมื่อเราเปิดบริการนะนะ
#ชวนกันอ่าน #LetsRead #ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ถ้าไม่เหนือกว่า แม้จะเป็นที่หนึ่งก็ล้มลงได้ในพริบตา จึงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ
______________
📖 Super Level กลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ
🖊️ ผู้เขียน: ควอน โอ ฮยุน
✏️ ผู้แปล: อาสยา อภิชนางกูร

📝 ควอน โอ ฮยุน อดีต CEO ของ SAMSUNG Electronics ผู้มีรายได้ต่อปีสูงสุด จนได้รับขนานนามว่า “ราชาแห่งรายได้” และเป็นผู้พลิกฟื้นแผนกวิจัยและพัฒนาที่เคยถูกมองเป็น “ภาระ” ของบริษัทให้พุ่งทะยานขึ้นสู่ “อันดับหนึ่งของโลก” ด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำที่พร้อมเรียนรู้และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทำให้มองเห็นและเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร จนเป็นที่มาของกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ (Super Level) ซึ่งสร้างความเหนือชั้นและทิ้งห่างจากคู่แข่ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้ง 4 ด้านที่เป็นเสาหลักขององค์กร
.
1. #ผู้นำ : ความแตกต่างระหว่างผู้นำที่ดีที่สุด VS ผู้นำที่แย่ที่สุด
#สิ่งที่ผู้นำที่ดีต้องมี คือ คุณความดีภายในจากนิสัย 3 ประการ คือ 1. ความซื่อตรง (Integrity) 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 3. ความไม่ละโมบ (No Greed) และต้องมีคุณความดีภายนอกจากการฝึกฝน 4 ประการ คือ 1. การมีวิสัยทัศน์ (Insight) 2. ความกล้าตัดสินใจ (Decision) 3. ความสามารถในการทำให้สำเร็จ (Ex*****on) 4. ความสามารถในการพัฒนาให้ยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงความสามารถในการสร้างบุคลากรให้พร้อมเป็นผู้นำในอนาคตสืบทอดจากตน เพื่อทำให้งานสามารถเดินต่อไปได้ #งานและคุณค่าของผู้นำ ผู้นำต้องทำงานเหมือนสมอง ไม่ควบคุมทุกเรื่อง เช่นเดียวกับสมองที่ไม่ควบคุมการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ โดยตรง ต้องมีบทบาทในการสร้างองค์กรที่ดีเป็นสิ่งแรก และสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตและการพัฒนาองค์กรหรือส่วนรวมไปสู่อนาคต ทำให้สมาชิกในองค์กรพึงพอใจและสร้างผลสำเร็จในปัจจุบันได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ #ผู้นำที่แย่ คือผู้นำที่ขาดคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ทำลายอนาคตและสมาชิกในองค์กร
.
2. #องค์กร : จงสลายอาณาจักรของคนกลุ่มเดียว
บทบาทสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้นำ คือต้องมีศักยภาพ (Competency) ในการวางระบบและดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางคนให้เหมาะสมกับงาน การสับเปลี่ยนบุคลากรหรือตำแหน่งงาน การหมุนเวียนงาน เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร และนำไปสู่การพัฒนางาน
.
3. #กลยุทธ์ : การอยู่รอดและการเติบโต
การวางกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ #ธุรกิจที่มีอยู่แล้ว กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ “การเติบโตอย่างต่อเนื่อง” การเพิ่มอำนาจการแข่งขันที่ไม่มีใครสู้ได้ ซึ่งในซัมซุงเรียกว่า “กลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ” ตั้งแต่การพัฒนาสมาชิกในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน และสร้างนวัตกรรมขึ้นในทุกมิติของบริษัท และเพิ่ม “ระดับ (Level)” ความห่างที่ไม่มีใครไล่ตามทันในทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี ระบบขององค์กร กระบวนการ การวางตำแหน่งบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรม #ธุรกิจใหม่ ต้องใช้คนที่มีใจรักในการทำงานมาเป็นอันดับหนึ่ง (Passion First) มากกว่าคนที่มีความสามารถสูง เพราะพลังในการเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญในการทำธุรกิจใหม่ มาจากใจมากกว่าความสามารถ
.
4. #บุคลากร : ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
#การคัดเลือกพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงคนที่มี 3 ลักษณะดังนี้ 1. คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น คนที่ไม่อ่อนน้อม และไม่สุภาพ 2. คนที่มองโลกในแง่ร้าย และไม่กล้าแสดงออก 3. คนที่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง #การดูแลพนักงาน ด้วยการพัฒนาและฝึกฝน การสนับสนุนหรือผลักดันให้เติบโต การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับงาน มีอำนาจในการตัดสินใจ สร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ที่ส่งผลให้พนักงานเต็มใจและอยากทำงาน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) มุ่งมั่นทำงานให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
.
🎯 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การบริหารที่มุ่งสู่ความต่างขั้นเทพ …องค์กรที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด จะเกิดการสร้าง Super-Cycle หรือ ความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว ในที่สุด…
_______________
#เล่มไหนโดนใจชวนกันมาอ่านที่ห้องสมุดฯเมื่อเราเปิดบริการนะนะ
#ชวนกันอ่าน #LetsRead #ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BOTLC

ที่อยู่

273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

66 2356 7766

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BO:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จริงจังแค่ไหน แค่ไหนเรียกจริงจัง #วันเด็กBOTLC #BOTLC
#วันเด็ก BOTLC#BOTLC เด็ก ๆ สนุกมาก ๆ ค่ะ
วันเด็ก bot น้องบอส #วันเด็กbotlc #botlc
น้องบอสคับ สุดหล่อคว้าที่ 2🎉🎉 #วันเด็กBOTLC #BOTLC
ใครจะถ่ายรูปรีบๆ หน่อยนะคะ📸 หนูหิว 🍜 กินโลูกโป่งแทนก็ได้🎈 #วันเด็กBOTLC #BOTLC
ใครจะถ่ายรูปหนูรีบหน่อยนะคะ #หนูหิว กินลูกโป่งแทนก็ได้
วันเด็กปี 2562 #วันเด็กBOTLC#BOTLC
งานสนุกมาก กินอิ่มเกมเยอะสุดยอดค่ะ #วันเด็กBOTLC #BOTLC
#วันเด็กBOTLC#BOTLC
งานสนุกมากได้ความรู้ด้วยค่ะ #วันเด็กBOTLC#BOTLC
กิจกรรมวันเด็กที่ แบงค์ชาติคับ