วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 123

เปิดเหมือนปกติ

17/01/2022
17/01/2022
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีพุทธาภิเษกปู่เจียม มงคลศักดิ์สิทธิ์ ประจำอาชีวศึกษา โดยม...
17/01/2022

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีพุทธาภิเษกปู่เจียม มงคลศักดิ์สิทธิ์ ประจำอาชีวศึกษา โดยมีเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและนายสงวน บุญปิยทัศน์ อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง ครู และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี โดยจัดขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ณ วัดสีกัน (พุทธสยาม) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สถาบันฝึกอบรมนายช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (AMTO-DMTC) เตรียมรับการประเมินมาตรฐานสากลจาก CAAT ครับ
15/01/2022

สถาบันฝึกอบรมนายช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (AMTO-DMTC) เตรียมรับการประเมินมาตรฐานสากลจาก CAAT ครับ

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
13/01/2022

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
13/01/2022

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งปร...
13/01/2022

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และได้เชิญประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และตัวแทนชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งยกเลิกการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
11/01/2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งยกเลิกการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งยกเลิกการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูวิเชียร หงส์จันอัดh...
11/01/2022
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 2565

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. และปวส.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูวิเชียร หงส์จันอัด
https://www.youtube.com/watch?v=hCuvg9UbpjE

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ....

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ให้การต้อนรับดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการสถาบัน การอา...
07/01/2022

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้การต้อนรับดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการสถาบัน การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

07/01/2022
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
07/01/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม (Instructors) และผู้ประเมิน...
05/01/2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม (Instructors) และผู้ประเมินการฝึกอบรม (Assessor) หลักสูตรการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม (Instructors) และผู้ประเมินการ...
05/01/2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม (Instructors) และผู้ประเมินการฝึกอบรม (Assessor) หลักสูตรการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม (Instructors) และผู้ประเมิน...
05/01/2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม (Instructors) และผู้ประเมินการฝึกอบรม (Assessor) หลักสูตรการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 🧐แผนกวิชาช่างอากาศยาน👨‍🎓 ประจำปีการศึกษา 2565สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
05/01/2022

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รับสมัครนักศึกษาใหม่
🧐แผนกวิชาช่างอากาศยาน👨‍🎓
ประจำปีการศึกษา 2565
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้เลยค่ะ

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รับสมัครนักศึกษาใหม่
🧐แผนกวิชาช่างอากาศยาน👨‍🎓
ประจำปีการศึกษา 2565
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้เลยค่ะ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง🌏❤️🥳🎁🎉💌🎈🌍
31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

🌏❤️🥳🎁🎉💌🎈🌍

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

🌏❤️🥳🎁🎉💌🎈🌍

Christmas 2021, Happy special thanks to my world♥️🙏God bless us all.
25/12/2021

Christmas 2021, Happy special thanks to my world♥️🙏God bless us all.

Christmas 2021, Happy special thanks to my world♥️🙏God bless us all.

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
22/12/2021

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

22/12/2021
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมร่วมกับสถานศึกษากลุ่มอนุสรณ์สถาน จำนวน ๑๓ แห่ง เพื่อการเฝ้าร...
22/12/2021

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมร่วมกับสถานศึกษากลุ่มอนุสรณ์สถาน จำนวน ๑๓ แห่ง เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องปราม นักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์แผนงานการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อเหตุของนักเรียน นักศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตำรวจในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

21/12/2021
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์  สุคนธ์ ร่วมกับรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ...
20/12/2021

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ร่วมกับรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ทำพิธีบวงสรวงยกเสาเอกศูนย์บ่มเพาะสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
20/12/2021

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักย...
20/12/2021

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา : AMTO กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายในของ Approved Maintenance Training Organization : AMTO-DMTC ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดอบรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Profess...
20/12/2021

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดอบรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
20/12/2021

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
20/12/2021

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มอบหมายให้นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และรองนา...
20/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มอบหมายให้นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และรองนายกฯ ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  จัดฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถ...
20/12/2021

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถาบันฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMTO-DMTC) และรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
15/12/2021

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

15/12/2021
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์  สุคนธ์ เป็นประธานในการมอบเช็คเงินสดทุนการศึกษาโ...
15/12/2021

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ เป็นประธานในการมอบเช็คเงินสดทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๓ ทุน และแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ นำมาจัดสรรเป็นจำนวน ๔ ทุน มอบให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

15/12/2021
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึ...
15/12/2021

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) เพื่อให้ดำเนินกิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือฯ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ และผ่านทางระบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ที่อยู่

425 ถนน สรงประภา
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ TCAS รอบ Port folio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับ ติดต่อประสานงานได้ตามเบอร์ที่ให้ในเอกสารนะครับ รับสมัครวันสุดท้าย 1 ธันวาคม 2564 นะครับ หรือติดต่อผม อาจารย์ ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 087-6923836
📣📣 สนใจตำแหน่งไหนสอบถามรายละเอียดได้คะ #สมัครงาน #หางานทํา #หางาน #งาน #ตำแหน่งงาน #ประกาศ #รับสมัครงาน #ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ #ไฟฟ้า #ไฟฟ้ากำลัง #อิเล็กทรอนิกส์ #แมคคาทรอนิกส์ #ช่างกล #ช่างเชื่อม #ปวช #ปวส #สวัสดิการดี #เครื่องมือแพทย์ #ช่างกลโรงงาน #หางานหยุดเสาร์_อาทิตย์ #ใกล้MRT #สัมภาษณ์งานออนไลน์ 😉😁✌️✌️ *** วิธีการสมัคร *** สามารถกรอกประวัติได้ตามลิงค์ที่แนบคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbEKTyTb_XUIeyqCjJd48cVaw75fus8IG9Y1jCeiBrqaeuDg/viewform
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ที่จบใหม่ ค่ะ บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จำกัด ☺🙏⛑ประกาศรับสมัครช่างเทคนิค 2 อัตรา คุณสมบัติพนักงาน 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี 2. การศึกษาจบระดับ ปวส.ช่างไฟฟ้า และสาขาช่างเทคนิดอื่นๆ 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี 4. สามารถขับรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ ได้ และมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาพิเศษ 5. สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางกรณี ...น้องๆจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้ค่ะ ...***..สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email เท่านั้นก่อนนะค่ะ (เพราะอยู่ในช่วงโควิด) [email protected] ขอบคุณค่ะ
รบกวนติดต่อทางข้อความหน่อยได้ไหมคะ พอดีว่าไม่มีให้ทักเข้าไป ลองโทรแล้วก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะ
ทำไมติดต่อลำบากจังเลยคะโทรศัพท์มีปัญหาหรือไม่คะ ติดต่ออะไรไม่ได้เลย
มีเปิดสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ไหมคะ
📣📣 สนใจตำแหน่งไหนสอบถามรายละเอียดได้คะ 🙋‍♀️🙋‍♂️ #หางานหยุดเสาร์_อาทิตย์ #ใกล้MRTสุทธิสาร 😉😁✌️✌️ *** วิธีการสมัคร *** 1.สามารถส่งประวัติส่วนตัว และผลการศึกษามาทาง E-Mail : [email protected] 2.สามารถกรอกประวัติได้ตามลิงค์ที่แนบคะ (รายละเอียดงานสามารถดูในลิงค์ได้คะ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbEKTyTb_XUIeyqCjJd48cVaw75fus8IG9Y1jCeiBrqaeuDg/viewform
ค่าเทอม ป.ว.ช ปี1 เท่าไรครับ
อยากทราบราบชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ เทคนิคดอนเมือง ปี 2564 ดูที่ไหนครับ หาโพสต์หรือประกาศไม่เจอเลย
ใครที่หาที่ฝึกงาน และมีรายได้มาทางนี้
หน่วยสัสดีเขตดอนเมือง ขอให้ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่ 7 และ 8 เมษายน ให้นำหมายเรียก (แบบ สด.35) ใบสำคัญ (แบบ สด.35) และบัตรประจำตัวประชาชน ไปขอแก้ไขวันตรวจเลือก และสถานที่ตรวจเลือกตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 และทหารกองเกินที่ขอผ่อนผันไว้ หากต้องการสละสิทธิ์การผ่อนผัน ให้นำหลักฐานไปเขียนคำร้องขอสละสิทธิ์เข้ารับการตรวจเลือก ณ หน่วยสัสดีเขตดอนเมือง สำนักงานเขตดอนเมือง
หน่วยสัสดีเขตดอนเมือง ขอให้ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่ 7 และ 8 เมษายน ให้นำหมายเรียก (แบบ สด.35) ใบสำคัญ (แบบ สด.35) และบัตรประจำตัวประชาชน ไปขอแก้ไขวันตรวจเลือก และสถานที่ตรวจเลือกตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 และทหารกองเกินที่ขอผ่อนผันไว้ หากต้องการสละสิทธิ์การผ่อนผัน ให้นำหลักฐานไปเขียนคำร้องขอสละสิทธิ์เข้ารับการตรวจเลือก ณ หน่วยสัสดีเขตดอนเมือง สำนักงานเขตดอนเมือง