วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 123
(60)

เปิดเหมือนปกติ

13/02/2021
DMTC.1

ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานนนต์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
12/02/2021

ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

10/02/2021
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ครั้ง...
10/02/2021

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช...
09/02/2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฏิทินรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา (โควตา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๑) วิทยาลัยเทค...
09/02/2021

ปฏิทินรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา (โควตา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๑) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับจิตอาสา ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดสีกัน (พ...
09/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับจิตอาสา ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดสีกัน (พุทธสยาม) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสักการะศาลพระภู...
09/02/2021

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
09/02/2021

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

👍🏻แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
08/02/2021

👍🏻แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ทำกินเองก็อร่อย​ ทำขายก็สร้างรายได้คะ❣️✍️✍️

#เรียนการโรงแรม​ สร้างโอกาส​ หารายได้​ 👇👇

จากการเรียนรู้​ด้วยการลงมือปฎิบัติ​จริง👨‍🍳👩‍🍳

#การโรงแรม​ @ DMTC.วิทยาลัย​เทคนิค​ดอนเมือง

08/02/2021
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก...
08/02/2021

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมสื่อ Mobile Content ประเภท Video Clip” ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

03/02/2021
ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ป้องกัน COVID-19 ติดตามอาการเหล่านี้ได้ด้วยตนเองค่ะ
😷✌🏻

สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อป้องกัน COVID-19
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกรมสุขภาพจิต
ตอน ต้องป่วยแบบไหนถึงไปโรงพยาบาล - โควิดไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช...
03/02/2021
ประกาศ นร โควตา รอบแรก 2564.pdf

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://drive.google.com/file/d/14z-tWLVxBfOvwsPsy6d3Y4uzbyxe_x5d/view?usp=sharing

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประ...
02/02/2021

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่...
02/02/2021

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

01/02/2021
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบ...
01/02/2021

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เปิดการเรียน
การสอนตามปกติ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

01/02/2021
ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ...
01/02/2021

ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แนวทางการเปิดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
29/01/2021

แนวทางการเปิดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

28/01/2021
25/01/2021
22/01/2021
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติง...
22/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ...
21/01/2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่อยู่

ถนน สรงประภา
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625655277

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แหนมดอนเมือง5555
@@ไไ@@ไ@ห%หห
เผื่อน้องๆที่เรียนจบตรงสาขาสนใจสมัครงาน https://www.facebook.com/116453438375807/posts/3411021668918951/
ก่อนจะถึงวันที่28กค2563นี้บาสขอให้ร.10ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบาสขอรับfacebookกิตติพงษ์ ดีบุกคำ
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้าทำกิ๊ฟDONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้า DONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้าทำกิฟท์ DONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)