กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรั

กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรั กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th TROOP SIRIRATTANATHORN SCHOOL www.facebook.com/MahaChakriSirindhorn กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร
จุดเริ่มต้น
จากการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร รุ่น1/50
11 พฤศจิกายน 2550 เพื่อสนับสนุนงานตำรวจ และดูแลนักเรียนนักศึกษา
หลักการจัดตั้ง
วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 ได้มีการจัดตั้งลูกเสือกองร้อยพิเศษ
โรงเรียนสิริรัตนาธร อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
โดย อ.สุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองร้อยพิเศษ
โรงเรียนสิริรัตนาธร

เปิดเหมือนปกติ

ติดตามข่าวสารจากเพจกองลูกเสือพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร
22/05/2019

ติดตามข่าวสารจากเพจ
กองลูกเสือพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสิริรัตนาธร เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

Public Relations Sirirattanathorn
30/01/2019

Public Relations Sirirattanathorn

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
29/01/2019

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

PM (Particulate Matter) หมายถึง ฝุ่นละอองหรืออนุภาคของแข็ง หรือของเหลวที่อยู่ในอากาศ เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ คือเกิดจากกระแสลมที่พัดผ่านไปมา ทำให้เกิดฝุ่น เขม่าควันจากไฟป่า ฝุ่นเกลือจากทะเล และอีกหนึ่งกลุ่มเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งจากการเดินทางขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง จุดธูปเทียน หรือสูบบุหรี่ โดยในที่หนึ่งๆ อาจเกิดจากสาเหตุเดียว หรือหลายสาเหตุรวมกันก็ได้ แต่โดยปกติแล้วจะเป็นประการหลังมากกว่าประการแรก

การมีแหล่งกำเนิดต่างกัน ฝุ่นละอองนี้จึงมีองค์ประกอบหลากหลาย มีขนาดต่างๆ กัน ขนาดใหญ่ใหญ่ถึง 500 ไมครอน ขนาดเล็กเล็กได้ถึง 0.2 ไมครอน

PM2.5 ในอากาศ จึงหมายความถึง อนุภาคที่มีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งขนจมูกคนกรองไม่ได้เพราะเล็กเกิน จึงถูกส่งผ่านลมหายใจเข้าไปถึงขั้วปอดด้านในได้ลึกสุด ส่งผลเสียต่อร่างกาย

ที่มาข้อมูล
โดย...
รศ.ดร. ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FB page: Thailand network center on Air Quality Management (TAQM)

เครดิตภาพ: BBC NEWS ไทย

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
29/01/2019

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
29/01/2019

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดการแข่งขันตอบปัญหา ในกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
29/01/2019

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
29/01/2019

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก" ณ หอประชุม โรงเรียนสิริรัตนาธร

15/01/2019
7-Eleven Thailand

7-Eleven Thailand

มีหลายคนบอกว่า ครูคือดวงประทีปส่องทาง
เรื่องราวของครูไอซ์ ทำให้เราเชื่อได้อย่างสนิทใจว่ามันคือความจริง
แม้สายตาจะมองไม่เห็น แต่ครูไอซ์ยังเป็นแสงสว่างนำทางให้เด็กๆ
ได้เห็นอนาคตที่ดีได้

แอดเชื่อว่าเรื่องราวนี้จะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคน
และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกคน
ความเพียรพยายามที่จะเป็นครูนั้นยากแล้ว
แล้วคุณว่าคนที่ตามองไม่เห็น ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกกี่เท่า

ดูจบแล้วอย่าลืมกลับไปหาคุณครูกันบ้างนะครับ
คุณครูเฝ้ารอดูความสำเร็จของคุณอยู่
ถ้าดูแล้วประทับใจ แชร์ต่อไปให้เพื่อนๆของคุณ

1 แชร์ = 1 บาท นำไปมอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อช่วยในการเรียนการสอนของ
ผู้บกพร่องทางสายตา

ดูแล้วอิ่มใจ แชร์ออกไปได้บุญด้วยนะครับ
#ครูคือดวงประทีป
#เชิดชูพระคุณครู
#หนังครูเซเว่น

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร
08/01/2019

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสิริรัตนาธรกำหนดให้เป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ***จึงขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดคณะสี***โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมดังนี้

1.จับสลากของขวัญ
2.ซุ้มเกมต่างๆ
3.การแสดงจากศิลปิน นักเรียนและศิษย์เก่า

ปล.ในครั้งนี้วง ดับเบิ้ล s จะมาโชว์ในพิธีเปิด

***การแต่งกายวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละ***

08/01/2019
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสิริรัตนาธรกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองท่านใดหรือผู้ให้การสนับสนุนท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุนของขวัญ อาหารเครื่องดืม สามารถติดต่อที่สำนักงานกิจการนักเรียนได้เลยนะคะ

Sirirattanathorn School
16/12/2018

Sirirattanathorn School

Public Relations Sirirattanathorn
17/09/2018

Public Relations Sirirattanathorn

โรงเรียนสิริรัตนาธรจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
05/07/2018

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รร.สิริรัตนาธร

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561
29/06/2018

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561

สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายด้วย เกมส์กีฬานันทนาการ 28-06-2561ผู้ควบคุม ครูชาลี อินมอญ
28/06/2018

สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายด้วย
เกมส์กีฬานันทนาการ 28-06-2561

ผู้ควบคุม ครูชาลี อินมอญ

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
26/06/2018

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสิริรัตนาธร สหวิทยาเขตเบญจสิริ เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนปทุมคงคา

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สุดสัปดาห์ พาใจร่มเย็นศุกร์ ที่22 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร
22/06/2018

กิจกรรมตักบาตร
วันศุกร์ สุดสัปดาห์ พาใจร่มเย็น

ศุกร์ ที่22 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ" ep.2วันที่ 20 มิถุนายน 2561หลังจากเตรียมดินเสร็จตอนนี้ก็ลงปลูกพืชผักสวนครัวน้องๆนักเร...
20/06/2018

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ" ep.2
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
หลังจากเตรียมดินเสร็จ
ตอนนี้ก็ลงปลูกพืชผักสวนครัว
น้องๆนักเรียนได้ศึกษาความรู้การปลูก
การดูแลรักษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง

ผู้ควบคุมดูแล อ.สุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์
ผู้ช่วย นายชาลี อินมอญ

โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร
19/06/2018

โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
19/06/2018

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

บอลโลก Russia 2018 "เชียร์บอลอย่างสร้างสรรค์ การพนันไม่ยุ่ง" โดย สถานนีตำรวจนครบาลบางนา,กิจการนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร,นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4/10

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ"
18/06/2018

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ"

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
11/06/2018

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิสิรัตนาธร

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
06/06/2018

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทสวยงาม ได้แก่

อันดับที่ 1
ม.1/6
ม.2/5
ม.3/1
ม.4/4
ม.5/8
ม.6/6
อันดับที่ 2
ม.1/5
ม.2/4
ม.3/4
ม.4/7
ม.5/4
ม.6/4
อันดับที่ 3
ม.1/8
ม.2/8
ม.3/3
ม.4/9
ม.5/9
ม.6/10

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่

อันดับที่ 1
ม.1/3
ม.2/7
ม.3/12
ม.4/8
ม.5/5
ม.6/1
อันดับที่ 2
ม.1/10
ม.2/3
ม.3/2
ม.4/1
ม.5/2
ม.6/9
อันดับที่ 3
ม.1/4
ม.2/2
ม.3/10
ม.4/5
ม.5/7
ม.6/2

05/06/2018
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสิริรัตนาธร ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่าและนักเรียนทุกท่าน ที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สิริรัตนาธร มินิมาราธร ครั้งที่ 1 เป็นอย่างสูง หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางโรงเรียนขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกครั้ง

Public Relations Sirirattanathorn
05/06/2018

Public Relations Sirirattanathorn

กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร
04/06/2018

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

📌อะไรนะ พรุ่งนี้ รับสมัครด่วนนน💯คาบเรียนที่ 1เวลา08:30-09:20 พฤ.24-05-61รับสมัคร ชุมนุมกองร้อยพิเศษพบกันที่ซุ้มเงินฉ่ำ ไ...
23/05/2018

📌อะไรนะ พรุ่งนี้ รับสมัครด่วนนน💯
คาบเรียนที่ 1เวลา08:30-09:20 พฤ.24-05-61
รับสมัคร ชุมนุมกองร้อยพิเศษ
พบกันที่ซุ้มเงินฉ่ำ ไม่มาไม่ได้แล้วว 🏃‍♀️🏃‍♂️

ตามหานักเรียนกิจกรรมจิตอาสา 💯
นักเรียนกิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 🐯

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย หรือ หญิง
2.มีใจรักในงานบริการสังคมและส่วนรวม
3.เป็นนักเรียนของโรงเรียนสิริรัตนาธร

📌สิ่งที่จะได้รับ
✅การอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
✅การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
✅ปลอกแขนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
✅วุฒิบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม

📌โอกาสเพิ่มเติม
เข้าร่วมงานลูกเสือทั้งในและ ต่างประเทศ
เข้าร่วมการอบรมทักษะทางลูกเสือ
-ลูกเสือจราจร
-อบรมการปฐมพยาบาล
-ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด

📌สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อ-สอบถามสมัครได้ที่:
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ใต้สแตนเชียร์)
หรือ ติดต่อ พี่ๆน้องๆ ลูกเสือ ได้โดยตรง 👍

👨‍🏫 ครูนิพนต์ สติภา (ครูที่ปรึกษาชุมนุม)
👨‍🏫 ครูฝึกสอน ชาลี อินมอญ (ครูพี่เลี้ยง)
FB: กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

23May2018 Admin:5001

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
23/05/2018

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

เลือกประธานคณะสี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

📣📣ประกาศ ประกาศ 📣📣เรื่อง ตามหานักเรียนกิจกรรมจิตอาสา 💯นักเรียนกิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 🐯คุณสมบัติ1.เพศ ชาย หรือ หญิง2....
20/05/2018

📣📣ประกาศ ประกาศ 📣📣
เรื่อง ตามหานักเรียนกิจกรรมจิตอาสา 💯
นักเรียนกิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 🐯

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย หรือ หญิง
2.มีใจรักในงานบริการสังคมและส่วนรวม
3.เป็นนักเรียนของโรงเรียนสิริรัตนาธร

📌สิ่งที่จะได้รับ
✅การอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
✅การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
✅ปลอกแขนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
✅วุฒิบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม

📌โอกาสเพิ่มเติม
เข้าร่วมงานลูกเสือทั้งในและ ต่างประเทศ
เข้าร่วมการอบรมทักษะทางลูกเสือ
-ลูกเสือจราจร
-อบรมการปฐมพยาบาล
-ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด

📌สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อ-สอบถามสมัครได้ที่:
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ใต้สแตนเชียร์)
หรือ ติดต่อ พี่ๆน้องๆ ลูกเสือ ได้โดยตรง 👍

👨‍🏫 ครูนิพนต์ สติภา (ครูที่ปรึกษาชุมนุม)
👨‍🏫 ครูฝึกสอน ชาลี อินมอญ (ครูพี่เลี้ยง)
FB: กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

20May2018 Admin:5001

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร
14/05/2018

งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

หากนักเรียนคนใดทำบัตรประจำตัวนักเรียนหาย ให้ติดต่อสำนักงานกิจการนักเรียนเพื่อขอทำบัตรใหม่ เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 บัตรนักเรียนจะใช้ในการสแกนเข้า-ออกโรงเรียน // สแกนในรายวิชา // สแกนซื้อศูนย์อาหาร // สแกนเข้าใช้งานห้องสมุด // สแกนเข้าใช้งานห้องพยาบาล

ปล. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้รับบัตรสำรองให้ใช้สแกนก่อนชั่วคราว

หมายเหตุ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นนักเรียนเดิมของโรงเรียนตอนม.3 จะไม่สามารถใช้งานบัตรเดิมได้ ให้รอใช้บัตรชั่วคราวที่โรงเรียนแจกเท่านั้น

Public Relations Sirirattanathorn
10/05/2018

Public Relations Sirirattanathorn

08/05/2018
วิชาการ สิริรัตนาธร

วิชาการ สิริรัตนาธร

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2561 คนใดไม่พบรายชื่อของตนเองให้มาติดต่อที่ห้องวิชาในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยด่วย

วิชาการ สิริรัตนาธร
08/05/2018

วิชาการ สิริรัตนาธร

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนคนใดไม่พบชื่อของตนเองให้มาติดต่อได้ที่ห้องวิชาการวันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

วิชาการ สิริรัตนาธร
08/05/2018

วิชาการ สิริรัตนาธร

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนคนใดไม่พบชื่อของตนเองให้มาติดต่อได้ที่ห้องวิชาการวันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

วิชาการ สิริรัตนาธร
08/05/2018

วิชาการ สิริรัตนาธร

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนคนใดไม่พบชื่อของตนเองให้มาติดต่อได้ที่ห้องวิชาการวันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ที่อยู่

Udomsuk30 Sukhumvit103 Bangna,Bangkok
Bangkok
10260

รถเมย์สาย 1014 ประเวศ-อุดมสุข รถเมย์สาย 1014 ราม2 - อุดมสุข รถสองแถว ยาสูบ - อุดมสุข รถตู้ อุดมสุข-ประเวศ 1014

ข้อมูลทั่วไป

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาเขต 2 สพม. 2

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2396-1984 -151-152

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บุคลาการที่มีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรั:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในปีการศึกษา 2562 มีความประสงค์จะให้หลานมาสอบเข้า ม.1 นี้คะ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน ดิฉันหวังใจเป็นอย่างว่าจะได้เข้าศึกษากับโรงเรียนชั้นนำในด้านการเรียนการสอนและการมีระเบียบวินัยตลอดจนอื่น ๆ คะ