Clicky

กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรั

กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรั กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร www.s

กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร
จุดเริ่มต้น
จากการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร รุ่น1/50
11 พฤศจิกายน 2550 เพื่อสนับสนุนงานตำรวจ และดูแลนักเรียนนักศึกษา
หลักการจัดตั้ง
วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 ได้มีการจัดตั้งลูกเสือกองร้อยพิเศษ
โรงเรียนสิริรัตนาธร อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
โดย อ.สุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองร้อยพิเศษ
โรงเรียนสิริรัตนาธร

เปิดเหมือนปกติ

ติดตามข่าวสารจากเพจกองลูกเสือพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร
22/05/2019

ติดตามข่าวสารจากเพจ
กองลูกเสือพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสิริรัตนาธร เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

06/03/2019

มาค่ะ เรียนเชิญนะคะ

30/01/2019

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post
29/01/2019

Photos from ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ's post

(อัลบั้ม1) เปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"
29/01/2019

(อัลบั้ม1) เปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"

โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"

การแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ.
29/01/2019

การแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ.

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดการแข่งขันตอบปัญหา ในกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

(อัลบั้ม2) เปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"
29/01/2019

(อัลบั้ม2) เปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"

โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก"

แนะแนวการศึกษา กิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ.
29/01/2019

แนะแนวการศึกษา กิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ.

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมเปิดบ้าน ส.ร.ธ. "4.0 นิทรรศนวัตกรรมก้าวทันโลก" ณ หอประชุม โรงเรียนสิริรัตนาธร

Photos from งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร's post
08/01/2019

Photos from งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร's post

16/12/2018
17/09/2018

โรงเรียนสิริรัตนาธรจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รร.สิริรัตนาธร
05/07/2018

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รร.สิริรัตนาธร

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รร.สิริรัตนาธร

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561
29/06/2018

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561

สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายด้วย เกมส์กีฬานันทนาการ 28-06-2561ผู้ควบคุม ครูชาลี อินมอญ
28/06/2018

สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายด้วย
เกมส์กีฬานันทนาการ 28-06-2561

ผู้ควบคุม ครูชาลี อินมอญ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สหวิทยาเขตเบญจสิริ
26/06/2018

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สหวิทยาเขตเบญจสิริ

โรงเรียนสิริรัตนาธร สหวิทยาเขตเบญจสิริ เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนปทุมคงคา

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สุดสัปดาห์ พาใจร่มเย็นศุกร์ ที่22 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร
22/06/2018

กิจกรรมตักบาตร
วันศุกร์ สุดสัปดาห์ พาใจร่มเย็น

ศุกร์ ที่22 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ" ep.2วันที่ 20 มิถุนายน 2561หลังจากเตรียมดินเสร็จตอนนี้ก็ลงปลูกพืชผักสวนครัวน้องๆนักเร...
20/06/2018

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ" ep.2
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
หลังจากเตรียมดินเสร็จ
ตอนนี้ก็ลงปลูกพืชผักสวนครัว
น้องๆนักเรียนได้ศึกษาความรู้การปลูก
การดูแลรักษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง

ผู้ควบคุมดูแล อ.สุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์
ผู้ช่วย นายชาลี อินมอญ

โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร
19/06/2018

โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร

บอลโลก Russia 2018 "เชียร์บอลอย่างสร้างสรรค์  การพนันไม่ยุ่ง"
19/06/2018

บอลโลก Russia 2018 "เชียร์บอลอย่างสร้างสรรค์ การพนันไม่ยุ่ง"

บอลโลก Russia 2018 "เชียร์บอลอย่างสร้างสรรค์ การพนันไม่ยุ่ง" โดย สถานนีตำรวจนครบาลบางนา,กิจการนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร,นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4/10

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ"
18/06/2018

" กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ"

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
11/06/2018

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิสิรัตนาธร

ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
06/06/2018

ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทสวยงาม ได้แก่

อันดับที่ 1
ม.1/6
ม.2/5
ม.3/1
ม.4/4
ม.5/8
ม.6/6
อันดับที่ 2
ม.1/5
ม.2/4
ม.3/4
ม.4/7
ม.5/4
ม.6/4
อันดับที่ 3
ม.1/8
ม.2/8
ม.3/3
ม.4/9
ม.5/9
ม.6/10

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่

อันดับที่ 1
ม.1/3
ม.2/7
ม.3/12
ม.4/8
ม.5/5
ม.6/1
อันดับที่ 2
ม.1/10
ม.2/3
ม.3/2
ม.4/1
ม.5/2
ม.6/9
อันดับที่ 3
ม.1/4
ม.2/2
ม.3/10
ม.4/5
ม.5/7
ม.6/2

05/06/2018
05/06/2018

กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บรรยากาศการมอบรางวัล เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน สิริรัตนาธร ครั้งที่ 1
04/06/2018

บรรยากาศการมอบรางวัล เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน สิริรัตนาธร ครั้งที่ 1

01/06/2018

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน (Over All) ชาย – หญิง
งานเดิน – วิ่ง สิริรัตนาธร มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑
วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สวนหลวง ร.๙

ชาวสิริรัตนาธร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

01/06/2018

พร้อมมั๊ย พร้อมมั๊ยยยย
ตื่นเต้น ตื่นเต้นนนนนนนนนน

30/05/2018

แผนที่วิ่งครับผม
05.00 น. เริ่มเปิดจุดบริการ
06.00 น. ปล่อยตัว 10 K
06.15 น. ปล่อยตัว 5 K และ 3K
แล้วพบกัน วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ประตูดาวเรือง ครับผม
แผนที่ประตูดาวเรือง https://goo.gl/maps/hQ4Bpc8kfb32

28/05/2018

วันวิสาขบูชา เราก็เปิดรับสมัครนะครับ มาสมัครกันได้เลย
ที่โรงเรียนสิริรัตนาธร อุดมสุข 30 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ครับ เดินเข้าโรงเรียนมา ห้องสำนักงานกิจการนักเรียน ห้องแรกซ้ายมือเลยครับ

ส่วนการรับสมัครหน้างาน ขอทางทีมงานแอดมินสรุปยอดผู้สมัคร แล้วจะรีบคอนเฟิร์มให้ภายในวันพุธ นะครับ

📌อะไรนะ พรุ่งนี้ รับสมัครด่วนนน💯คาบเรียนที่ 1เวลา08:30-09:20 พฤ.24-05-61รับสมัคร ชุมนุมกองร้อยพิเศษพบกันที่ซุ้มเงินฉ่ำ ไ...
23/05/2018

📌อะไรนะ พรุ่งนี้ รับสมัครด่วนนน💯
คาบเรียนที่ 1เวลา08:30-09:20 พฤ.24-05-61
รับสมัคร ชุมนุมกองร้อยพิเศษ
พบกันที่ซุ้มเงินฉ่ำ ไม่มาไม่ได้แล้วว 🏃‍♀️🏃‍♂️

ตามหานักเรียนกิจกรรมจิตอาสา 💯
นักเรียนกิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 🐯

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย หรือ หญิง
2.มีใจรักในงานบริการสังคมและส่วนรวม
3.เป็นนักเรียนของโรงเรียนสิริรัตนาธร

📌สิ่งที่จะได้รับ
✅การอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
✅การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
✅ปลอกแขนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
✅วุฒิบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม

📌โอกาสเพิ่มเติม
เข้าร่วมงานลูกเสือทั้งในและ ต่างประเทศ
เข้าร่วมการอบรมทักษะทางลูกเสือ
-ลูกเสือจราจร
-อบรมการปฐมพยาบาล
-ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด

📌สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อ-สอบถามสมัครได้ที่:
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ใต้สแตนเชียร์)
หรือ ติดต่อ พี่ๆน้องๆ ลูกเสือ ได้โดยตรง 👍

👨‍🏫 ครูนิพนต์ สติภา (ครูที่ปรึกษาชุมนุม)
👨‍🏫 ครูฝึกสอน ชาลี อินมอญ (ครูพี่เลี้ยง)
FB: กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

23May2018 Admin:5001

ที่อยู่

Udomsuk30 Sukhumvit103 Bangna
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2396-1984 -151-152

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองร้อยพิเศษ โรงเรียนสิริรั:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในปีการศึกษา 2562 มีความประสงค์จะให้หลานมาสอบเข้า ม.1 นี้คะ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน ดิฉันหวังใจเป็นอย่างว่าจะได้เข้าศึกษากับโรงเรียนชั้นนำในด้านการเรียนการสอนและการมีระเบียบวินัยตลอดจนอื่น ๆ คะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสิริรัต IEC information แนะแนวการศึกษา ทุนนักเ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา Earthquake TMD ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต Bang Na Bang Na District ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา สำนักงาน นายหน้าประกันวินาศ สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิ Weatherradio สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา / Weather Forecast Bureau สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 2