โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก Non-comissioned Officer School
(156)

เปิดเหมือนปกติ

17/05/2021

RTAFRecruitment2564
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการสอบคัดเลือก และมีความเสี่ยงต่อการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก พี่หมวดได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พี่หมวดขอแจ้งว่า
📣⚠️ในปี 2564 นี้ ไม่มีการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564
📌พี่หมวดให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกไปอีก 1 ปี นะครับ
📍ในส่วนของตัวสำรองของปี 2563 ที่ได้รายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พี่หมวดขอให้น้อง ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวที่หน้าเว็ปไซด์อยู่บ่อย ๆ นะครับ
#ไม่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2564
#ให้น้องๆเตรียมความพร้อม

25/03/2021

RTAFRecruitment2564
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการสอบคัดเลือก และมีความเสี่ยงต่อการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก พี่หมวดได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พี่หมวดขอแจ้งว่า
📣⚠️ในปี 2564 นี้ ไม่มีการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564
📌พี่หมวดให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกไปอีก 1 ปี นะครับ
📍ในส่วนของตัวสำรองของปี 2563 ที่ได้รายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พี่หมวดขอให้น้อง ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวที่หน้าเว็ปไซด์อยู่บ่อย ๆ นะครับ
#ไม่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2564
#ให้น้องๆเตรียมความพร้อม

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 91ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์...
11/03/2021

ประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 91

ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 11 มีนาคาม 2564 เวลา 14.00 น.

หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะทำการตัดสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้และเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้ารับการศึกษาต่อไป

ประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 91

ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 11 มีนาคาม 2564 เวลา 14.00 น.

หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะทำการตัดสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้และเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้ารับการศึกษาต่อไป

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑ให้ดำเนินการทำประวัติออนไลน์ได้ที่ www.nc...
01/03/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑
ให้ดำเนินการทำประวัติออนไลน์ได้ที่ www.ncos.rtaf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (โดยไม่ต้อง Print ประวัติในระบบมาส่ง)

นำแฟ้มประวัติพร้อมฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๑ อาคารกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑-๑๒๕ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ น.
ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑๒๖-๒๕๐ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๑๒๕๐ น.
**ผู้ที่มีรายชื่อสำรองไม่ต้องดำเนินการทำประวัติและไม่ต้องมารายงานตัว**

การแต่งกายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ
** โปรดเตรียมชุดสำหรับทดสอบร่างกายมาด้วย
เสื้อคอปก กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ (ทุกอย่างเป็นสีสุภาพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๒๐๑๗๐ แผนกการศึกษา รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://ncos.rtaf.mi.th/system/filespdf/1614568184.pdf

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑
ให้ดำเนินการทำประวัติออนไลน์ได้ที่ www.ncos.rtaf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (โดยไม่ต้อง Print ประวัติในระบบมาส่ง)

นำแฟ้มประวัติพร้อมฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๑ อาคารกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑-๑๒๕ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ น.
ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑๒๖-๒๕๐ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๑๒๕๐ น.
**ผู้ที่มีรายชื่อสำรองไม่ต้องดำเนินการทำประวัติและไม่ต้องมารายงานตัว**

การแต่งกายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ
** โปรดเตรียมชุดสำหรับทดสอบร่างกายมาด้วย
เสื้อคอปก กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ (ทุกอย่างเป็นสีสุภาพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๒๐๑๗๐ แผนกการศึกษา รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://ncos.rtaf.mi.th/system/filespdf/1614568184.pdf

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗ เริ่มดำเนินการทำประวัติอ...
31/01/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗
เริ่มดำเนินการทำประวัติออนไลน์ ได้ที่

https://ncos.rtaf.mi.th/indexhomencos.php?param=Level_nine

"โดยไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงเรียน"
การปฏิบัติตนในการเรียน-การสอน จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางระบบ VDO conference (โปรแกรม Zoom)

** สอบถามข้อสงสัย ติดตามการชี้แจ้งอื่นๆได้ใน กลุ่มไลน์รุ่น พันจ่าอากาศ ๔๗
** ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องดาวน์โหลดและสมัครบัญชีผู้ใช้ของ Zoom ให้เรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗
เริ่มดำเนินการทำประวัติออนไลน์ ได้ที่

https://ncos.rtaf.mi.th/indexhomencos.php?param=Level_nine

"โดยไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงเรียน"
การปฏิบัติตนในการเรียน-การสอน จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางระบบ VDO conference (โปรแกรม Zoom)

** สอบถามข้อสงสัย ติดตามการชี้แจ้งอื่นๆได้ใน กลุ่มไลน์รุ่น พันจ่าอากาศ ๔๗
** ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องดาวน์โหลดและสมัครบัญชีผู้ใช้ของ Zoom ให้เรียบร้อย

15/01/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖ ดังนี้

เรื่องการเปิดหลักสูตรการศึกษา
ขณะนี้ยังดำเนินการเปิดหลักสูตรตามปกติ ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ ม.ค. - ๒๒ ก.พ. ๖๔ แต่เป็นการเรียน-การสอน ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จึงขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวและสมัครบัญชีผู้ใช้ให้เรียบร้อย

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ใน ไลน์กลุ่ม หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖ เริ่มดำเนินการทำประวัติอ...
04/12/2020

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖
เริ่มดำเนินการทำประวัติออนไลน์ ในเว็บไซต์ https://ncos.rtaf.mi.th/ ให้เรียบร้อย

นำประวัติมาส่งพร้อมคำชี้แจง ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

การแต่งกาย วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
**โปรดนำ ชุดพละ (เสื้อคอปก/กางเกงวอร์ม สีสุภาพ) มาด้วย **

ชาย : ชุดแขนยาวบ่าอ่อน ตัดผมถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร

หญิง : ชุดแขนยาวบ่าอ่อน

11/01/2019
ประมวลภาพกิจกรรม NCOS 2018

ขอขอบคุณสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา 💙
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวนมีการเปิด-ปิด หลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมของนักเรียนหลากหลายกิจกรรม จึงได้จัดทำคลิปเพื่อประมวลภาพกิจกรรมตลอดทั้งปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรม ตลอดปี 2561 โรงเรียนนายทหารประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

21/11/2018
RTAF Recruitment | หน้าหลัก

การรับสมัครนั้น ต้องผ่านการสอบเป็นข้าราชการในสังกัดของกองทัพอากาศก่อนเท่านั้นครับถึงจะมีสิทธิเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นประทวนได้ครับ กองทัพอากาศจะทำการเปิดสอบทุกๆต้นปี เริ่มรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ม.ค. - มี.ค. สอบช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี นายทหารประทวน อายุ 18 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ม.6 อัตราบรรจุตรงตามคุณวุฒิที่กองทัพอากาศได้กำหนดไว้ นะครับ ติดตามกำหนดการทาง
https://rtafrecruitment.thaijobjob.com/

27/03/2018
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

“จะปกป้องคุ้มครองอธิปไตย น่านฟ้าไทยจะมิให้ใครย่ำยี”

27มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
สดุดีวีรชนทหารกล้าแห่งกองทัพอากาศ

#วีรชนแห่งกองทัพอากาศไทย
#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ27มีนาคม
#ฟ้ารำลึก
================
ประวัติศาสตร์การบินของไทย....เริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น “ผู้พระราชทานกำเนิดการบินของไทย”

ขณะนั้น ประเทศฝรั่งเศสกำลังพัฒนาด้านการบิน ทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ได้เห็นความก้าวหน้าด้านการบินในประเทศฝรั่งเศส จึงทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศสยามต้องมีเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันประเทศ ดังมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ” ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย”

กระทรวงกลาโหมได้คัดเลือกนายทหารบก 3 นายไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) เป็นนาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) เป็นพลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ และนายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต เป็นนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทย ได้รับการยกย่องเป็น “บุพการีทหารอากาศ”

กำลังทางอากาศของไทยเริ่มต้นด้วยคน 3 คน กับเครื่องบินอีก 8 เครื่อง ทางราชการได้คิดหาที่ใหม่ที่มีบริเวณกว้างขวางเหมาะสม จึงได้ย้ายจากสนามบินสระปทุม(ราชกรีฑาสโมสร) ซึ่งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย มาเป็น “สนามบินดอนเมือง” ยกฐานะแผนกการบินขึ้นเป็น “กองบินทหารบก” กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงแล้วตั้งแต่บัดนั้นมา
กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ”

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's cover photo
19/03/2018

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's cover photo

ภาพบรรยากาศการทำประวัติ ตรวจสอบการลงทะเบียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นป...
15/03/2018

ภาพบรรยากาศการทำประวัติ ตรวจสอบการลงทะเบียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

ภาพบรรยากาศการทำประวัติ ตรวจสอบการลงทะเบียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

15/01/2018
rtafrecruitment.thaijobjob.com

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำป...
13/11/2017
รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ 61

กองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 393 นาย บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 2.00 ขึ้นไป(เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6)
ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 24 ปี เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2561 ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
สมัครทาง Internet ที่ www.atts.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61 เท่านั้น
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2534-5266, 0-2534-3762-3 หรือ www.atts.ac.th เท่านั้น
http://www.atts.ac.th/

Drama-addict
26/07/2017
Drama-addict

Drama-addict

; _ ; )อยู่กันมานานตั้งแต่วิน 3.11 ลาก่อยยยยย

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับนักเรียนนายทหารประทวนรุ่นที่ ๗๗ และกาชาดจังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม...
15/05/2017

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับนักเรียนนายทหารประทวนรุ่นที่ ๗๗ และกาชาดจังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐น. ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ😇😇😇😇😇

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
24/04/2017

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

จบข่าว...
29/12/2016

จบข่าว...

#RTAFrecruitment2560
กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560

จำนวน 299 อัตรา
- ชั้นสัญญาบัตร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) 18 อัตรา
- ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ปวส./ปวช./ม.ปลาย) 281 อัตรา

รับสมัครทาง Internet ทางเดียวเท่านั้นที่ https://rtafrecruitment.job.thai.com

ตั้งแต่ 17 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

03/11/2016

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคำสั่งกำหนดการ

Timeline Photos
14/10/2016

Timeline Photos

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
14/10/2016

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับนักเรียนนายทหารประทวนรุ่นที่ ๗๓ กับทางกาชาดจังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบ...
01/08/2016

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับนักเรียนนายทหารประทวนรุ่นที่ ๗๓ กับทางกาชาดจังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

07/04/2016

ผ่านไปแล้วกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ สำหรับท่านที่สอบในตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวน ขอให้โชคดีทุกท่านครับ ...

Announcement...
14/12/2015

Announcement...

เชิญชวนศิษย์เก่า นป.ร่วมงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
09/11/2015

เชิญชวนศิษย์เก่า นป.ร่วมงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.58 เวลา 1800 - 2200 น.ณ บริเวณหน้า รร.นป.ยศ.ทอ. อ...
14/10/2015

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.58 เวลา 1800 - 2200 น.
ณ บริเวณหน้า รร.นป.ยศ.ทอ.
อาหารโตีธจีน - เครื่องดืม - ดนตรี - จับสลากรางวัล
บัตรราคา 3000 บาท/10 คน
สั่งจองและซื้อบัตรได้ที่ รร.นป.ยศ.ทอ. ได้ตั้งแต่ บัดนี้

คณะครูปกครอง ฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า ก่อนจบการศึกษา
23/09/2015

คณะครูปกครอง ฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า ก่อนจบการศึกษา

คณะครูปกครอง ฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า ก่อนจบการศึกษา

....ประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่สนใจ ร่วมบริจาค โลหิตในโครงการ ใจอาสาบริจาค โลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนรา...
21/09/2015

....ประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่สนใจ ร่วมบริจาค โลหิตในโครงการ ใจอาสาบริจาค โลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ นนป.ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้องบรรยาย รร.นป. เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น.

31/08/2015
::NCOS : โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::

#ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้มีรายชือเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๙ ท่านสามารถ เข้าทำประวัติ Online ผ่าน WebSite ของทางโรงเรียนได้แล้ว ณ เวลานี้
http://www.ncos.rtaf.mi.th

ขอเชิญร่วมบริจาค...ด้วย รร.นป. จะนำ นป.70 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.ค...
20/07/2015

ขอเชิญร่วมบริจาค...ด้วย รร.นป. จะนำ นป.70 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.ค.58 และ มีกำหนดจะฝึกปฏิบัติจิตอาสา ที่ รร.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรม..สร้างสนาม BBL..แจกอุปกรณ์การศึกษา..เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯล จึงขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่ รร.นป. ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.ค.57 ขอบคุณครับ

01/07/2015
www.ncos.rtaf.mi.th

...#ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๘ ที่ต้องทำประวัติกับทางโรงเรียน ท่านสามารถตรวจสอบคำสั่ง มีรายชื่อท่านเข้าศึกษาในหลักสูตรรุ่นนี้หรือไม่ และถ้ามีท่านสามารถลงทะเบียนประวัติออนไลน์กับทางเว็บไซต์ได้ ณ เวลานี้ ...
http://www.ncos.rtaf.mi.th/

น.อ.สว่าง บุญญาวัฒน์ ผอ.รร.นป. ตรวจเยี่ยมนักเรียนศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26/06/2015

น.อ.สว่าง บุญญาวัฒน์ ผอ.รร.นป. ตรวจเยี่ยมนักเรียนศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.อ.สว่าง บุญญาวัฒน์ ผอ.รร.นป. ตรวจเยี่ยมนักเรียนศึกษานอกสถานที่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม ยามเช้าของนักเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๐ เมื่อมาถึงโรงเรียน
22/06/2015

กิจกรรม ยามเช้าของนักเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๐ เมื่อมาถึงโรงเรียน

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกาษา หลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๐ ...
10/06/2015

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกาษา หลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๐ ณ ห้อง บรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกาษา หลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๐ ณ ห้อง บรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

ที่อยู่

171 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ถ.พลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025348282

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ

A : Airmanship ความเป็นทหารอากาศ หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

I : Integrity and Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น

R : Responsibility ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
เรียน สมาชิก นป.สัมพันธ์ ทุกท่าน ทุกรุ่น พรุ่งนี้ศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 1400 ขอเชิญตัวแทนรุ่นศิษย์เก่า นป.ทุกรุ่นเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมการจัดงาน " นป.สัมพันธ์ ครั้งที่3 " ณ ห้องบรรยาย รร.นป. หลังจากประชุมหารือเสร็จ มีซอร์ฟดริ๊ง เล็กน้อย รร.นป. เตรียมเครื่องดื่ม/กับแกล้ม ไว้รับรองทุกท่านเล็กน้อย ครับ เรียนเชิญทุกท่าน ทุกรุ่น ที่สะดวกครับครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ... ท่านใดมีเสื้อผ้าผู้ชายเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วและมีสภาพดี.. ทางกองอนุศาสน์ พุทธสถานยศ.ทอ.จะขอรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการซ้ำซ้อนบ้านบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา...รับบริจาคภายในวันที่2 ก.ค.นี้นะครับ จึงขอโอกาสบอกบุญมา ณ ที่นี้
ประชุมจัดงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3