Clicky

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก Non-comissioned Officer School

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
13/03/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๕พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด...
07/03/2022

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๕
พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๕ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ...
07/03/2022

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑
พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 95 ดังนี้1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา ห...
01/02/2022

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 95 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 95 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb.php#

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 95 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดตรวจสอบการทำประวัติ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0800 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อตนเองในการร่วม Meeting โดยใส่หมายเลขลำดับในกำหนดการเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 095_จ.ต.กองทัพ อ.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 20172 แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/18f1aef81b2d3b8ffca851ef5cf9080d.pdf

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
25/01/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
25/01/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
25/01/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
28/12/2021

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

รู้หรือยัง!? ที่โรงเรียน นป.ก็มีปอเทืองนะ !!!ใครว่างยามเย็นเลิกงาน หรือจะวิ่งผ่านมา ก็เข้ามาเยี่ยมชมเก็บภาพสวยๆ  Landmar...
27/12/2021

รู้หรือยัง!? ที่โรงเรียน นป.ก็มีปอเทืองนะ !!!
ใครว่างยามเย็นเลิกงาน หรือจะวิ่งผ่านมา ก็เข้ามาเยี่ยมชมเก็บภาพสวยๆ Landmark ใหม่ของเรากันได้นะคะ เดี่ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องงงง🍂✨🌾🌿
ขอบคุณนางแบบจำเป็น น้องปริ้นซ์ นป.89 ค่ะ
ปล. ใช้มือถือถ่ายค่ะ

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
27/11/2021

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
27/11/2021

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

ที่อยู่

171 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ถ.พลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625348282

เว็บไซต์

https://www.ncos.rtaf.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
เรียน สมาชิก นป.สัมพันธ์ ทุกท่าน ทุกรุ่น พรุ่งนี้ศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 1400 ขอเชิญตัวแทนรุ่นศิษย์เก่า นป.ทุกรุ่นเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมการจัดงาน " นป.สัมพันธ์ ครั้งที่3 " ณ ห้องบรรยาย รร.นป. หลังจากประชุมหารือเสร็จ มีซอร์ฟดริ๊ง เล็กน้อย รร.นป. เตรียมเครื่องดื่ม/กับแกล้ม ไว้รับรองทุกท่านเล็กน้อย ครับ เรียนเชิญทุกท่าน ทุกรุ่น ที่สะดวกครับครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ... ท่านใดมีเสื้อผ้าผู้ชายเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วและมีสภาพดี.. ทางกองอนุศาสน์ พุทธสถานยศ.ทอ.จะขอรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการซ้ำซ้อนบ้านบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา...รับบริจาคภายในวันที่2 ก.ค.นี้นะครับ จึงขอโอกาสบอกบุญมา ณ ที่นี้
ประชุมจัดงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3