โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก Non-comissioned Officer School

เปิดเหมือนปกติ

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 ดังนี้1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา ห...
18/10/2021

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb.php#

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 1300 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อตนเองในการร่วม Meeting โดยใส่หมายเลขลำดับในกำหนดการเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 048_จ.ต.กองทัพ อ.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 20172 แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/e90aa66103f2d70af5b43d4c30d8323a.pdf

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb.php#

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 1300 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อตนเองในการร่วม Meeting โดยใส่หมายเลขลำดับในกำหนดการเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 048_จ.ต.กองทัพ อ.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 20172 แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/e90aa66103f2d70af5b43d4c30d8323a.pdf

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
13/10/2021

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. และข้าราชการ รร.นป.ยศ.ทอ. ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานรวมพลบ่อน้ำ วันที่ 6 ...
07/10/2021

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. และข้าราชการ รร.นป.ยศ.ทอ. ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานรวมพลบ่อน้ำ วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564

ไหนบอกว่าเริ่มจากหนักแล้วงานต่อไปจะเบา สภาพนะน้องนะ ....🤣💙💙

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. และข้าราชการ รร.นป.ยศ.ทอ. ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานรวมพลบ่อน้ำ วันที่ 6 ...
07/10/2021

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. และข้าราชการ รร.นป.ยศ.ทอ. ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานรวมพลบ่อน้ำ วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564
ไหนบอกว่าเริ่มจากหนักแล้วงานต่อไปจะเบา สภาพนะน้องนะ ....🤣💙💙

ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565 วั...
06/10/2021

ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565 วันที่ 5 ต.ค. 2564 ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. ในส่วนของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 รับชมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
04/10/2021

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันพัฒนาบ่อน้ำหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดย...
02/10/2021

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันพัฒนาบ่อน้ำหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่างๆ จาก นขต.ทอ. โดยมีศิษย์เก่าช่วยติดต่อประสานและเป็นผู้ดำเนินการ

โรงเรียนของเราน่าอยู่ รอวันได้กลับมาพบกันนะ!!

#เริ่มต้นปีงบประมาณ #ด้วยงานหนัก #งานต่อไปจะได้เบา

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 ดังนี้1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา ห...
02/09/2021

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb.php#

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 0800 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ โดยใส่หมายเลขลำดับในกำหนดการเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 048_จ.ต.กองทัพ อ.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 20172 แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/7559acca3940907d1040cc822bc60940.PDF

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb.php#

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 93 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 0800 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ โดยใส่หมายเลขลำดับในกำหนดการเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 048_จ.ต.กองทัพ อ.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 20172 แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/7559acca3940907d1040cc822bc60940.PDF

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 ดังนี้1.) ให้ผู้มีรายชื่อเ...
29/07/2021

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/indexhomencos.php?param=Level_nine

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติ)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 0800 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ :: ชุดปฏิบัติงาน แขนยาว อินทรธนูแข็ง

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ โดยใส่หมายเลขลำดับที่ในคำสั่งเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 048_จ.อ.พันจ่า ท.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/indexhomencos.php?param=Level_nine

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 49 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติ)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 0800 น. โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ :: ชุดปฏิบัติงาน แขนยาว อินทรธนูแข็ง

หมายเหตุ
- ขณะเข้าร่วม Zoom Meeting ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ โดยใส่หมายเลขลำดับที่ในคำสั่งเข้ารับการศึกษา นำหน้าชื่อ นามสกุลให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลตามหลังด้วยจุด ดังตัวอย่าง 048_จ.อ.พันจ่า ท.
- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำประวัติหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศรุ่นที่ 48จากเดิม วันที่ 9 มิ.ย. 64 เป็นวั...
08/06/2021

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำประวัติหลักสูตรนายทหารประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศรุ่นที่ 48
จากเดิม วันที่ 9 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 0800 โดยผ่านโปรแกรม Zoom (ลิ้งค์เข้าร่วมประชุมจะส่งผ่านกลุ่ม Line ของรุ่น)

ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้
ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน // การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน : แขนยาว อินทรธนูแข็ง

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำประวัติหลักสูตรนายทหารประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศรุ่นที่ 48
จากเดิม วันที่ 9 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 0800 โดยผ่านโปรแกรม Zoom (ลิ้งค์เข้าร่วมประชุมจะส่งผ่านกลุ่ม Line ของรุ่น)

ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้
ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน // การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน : แขนยาว อินทรธนูแข็ง

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 48ให้ลงทะเบียนประวัติออ...
07/06/2021

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌
สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 48

ให้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://ncos.rtaf.mi.th
โดยไม่ต้องเดินทางมาฟังคำชี้แจงที่ รร.นป.ยศ.ทอ.

หลังจากกรอกประวัติเสร็จสิ้นให้ท่าน Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม Line ของรุ่น เพื่อฟังการชี้แจงการปฏิบัติต่อไป

👉สำหรับผู้ที่ดำเนินการกรอกประวัติก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 64 ให้ท่านดำเนินการดังนี้
1.) เข้าไปที่ https://ncos.rtaf.mi.th
2.) เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
3.) เลือกเมนูย่อย ปริ้นข้อมูลประวัติ จะปรากฏข้อมูลประวัติของท่านและมี QR Code ด้านล่างให้ท่านทำการ Scan QR Code เข้าร่วมกลุ่ม Line

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌
สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 48

ให้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://ncos.rtaf.mi.th
โดยไม่ต้องเดินทางมาฟังคำชี้แจงที่ รร.นป.ยศ.ทอ.

หลังจากกรอกประวัติเสร็จสิ้นให้ท่าน Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม Line ของรุ่น เพื่อฟังการชี้แจงการปฏิบัติต่อไป

👉สำหรับผู้ที่ดำเนินการกรอกประวัติก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 64 ให้ท่านดำเนินการดังนี้
1.) เข้าไปที่ https://ncos.rtaf.mi.th
2.) เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
3.) เลือกเมนูย่อย ปริ้นข้อมูลประวัติ จะปรากฏข้อมูลประวัติของท่านและมี QR Code ด้านล่างให้ท่านทำการ Scan QR Code เข้าร่วมกลุ่ม Line

17/05/2021

RTAFRecruitment2564
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการสอบคัดเลือก และมีความเสี่ยงต่อการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก พี่หมวดได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พี่หมวดขอแจ้งว่า
📣⚠️ในปี 2564 นี้ ไม่มีการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564
📌พี่หมวดให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกไปอีก 1 ปี นะครับ
📍ในส่วนของตัวสำรองของปี 2563 ที่ได้รายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พี่หมวดขอให้น้อง ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวที่หน้าเว็ปไซด์อยู่บ่อย ๆ นะครับ
#ไม่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2564
#ให้น้องๆเตรียมความพร้อม

25/03/2021

RTAFRecruitment2564
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการสอบคัดเลือก และมีความเสี่ยงต่อการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก พี่หมวดได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พี่หมวดขอแจ้งว่า
📣⚠️ในปี 2564 นี้ ไม่มีการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564
📌พี่หมวดให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกไปอีก 1 ปี นะครับ
📍ในส่วนของตัวสำรองของปี 2563 ที่ได้รายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พี่หมวดขอให้น้อง ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวที่หน้าเว็ปไซด์อยู่บ่อย ๆ นะครับ
#ไม่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2564
#ให้น้องๆเตรียมความพร้อม

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 91ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์...
11/03/2021

ประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 91

ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 11 มีนาคาม 2564 เวลา 14.00 น.

หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะทำการตัดสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้และเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้ารับการศึกษาต่อไป

ประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 91

ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 11 มีนาคาม 2564 เวลา 14.00 น.

หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะทำการตัดสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้และเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้ารับการศึกษาต่อไป

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑ให้ดำเนินการทำประวัติออนไลน์ได้ที่ www.nc...
01/03/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑
ให้ดำเนินการทำประวัติออนไลน์ได้ที่ www.ncos.rtaf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (โดยไม่ต้อง Print ประวัติในระบบมาส่ง)

นำแฟ้มประวัติพร้อมฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๑ อาคารกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑-๑๒๕ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ น.
ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑๒๖-๒๕๐ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๑๒๕๐ น.
**ผู้ที่มีรายชื่อสำรองไม่ต้องดำเนินการทำประวัติและไม่ต้องมารายงานตัว**

การแต่งกายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ
** โปรดเตรียมชุดสำหรับทดสอบร่างกายมาด้วย
เสื้อคอปก กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ (ทุกอย่างเป็นสีสุภาพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๒๐๑๗๐ แผนกการศึกษา รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://ncos.rtaf.mi.th/system/filespdf/1614568184.pdf

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๑
ให้ดำเนินการทำประวัติออนไลน์ได้ที่ www.ncos.rtaf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (โดยไม่ต้อง Print ประวัติในระบบมาส่ง)

นำแฟ้มประวัติพร้อมฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๑ อาคารกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑-๑๒๕ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ น.
ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑๒๖-๒๕๐ มาพร้อมตั้งแต่เวลา ๑๒๕๐ น.
**ผู้ที่มีรายชื่อสำรองไม่ต้องดำเนินการทำประวัติและไม่ต้องมารายงานตัว**

การแต่งกายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด
หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ
** โปรดเตรียมชุดสำหรับทดสอบร่างกายมาด้วย
เสื้อคอปก กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ (ทุกอย่างเป็นสีสุภาพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๒๐๑๗๐ แผนกการศึกษา รร.นป.ยศ.ทอ.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่https://ncos.rtaf.mi.th/system/filespdf/1614568184.pdf

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗ เริ่มดำเนินการทำประวัติอ...
31/01/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗
เริ่มดำเนินการทำประวัติออนไลน์ ได้ที่

https://ncos.rtaf.mi.th/indexhomencos.php?param=Level_nine

"โดยไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงเรียน"
การปฏิบัติตนในการเรียน-การสอน จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางระบบ VDO conference (โปรแกรม Zoom)

** สอบถามข้อสงสัย ติดตามการชี้แจ้งอื่นๆได้ใน กลุ่มไลน์รุ่น พันจ่าอากาศ ๔๗
** ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องดาวน์โหลดและสมัครบัญชีผู้ใช้ของ Zoom ให้เรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗
เริ่มดำเนินการทำประวัติออนไลน์ ได้ที่

https://ncos.rtaf.mi.th/indexhomencos.php?param=Level_nine

"โดยไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงเรียน"
การปฏิบัติตนในการเรียน-การสอน จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางระบบ VDO conference (โปรแกรม Zoom)

** สอบถามข้อสงสัย ติดตามการชี้แจ้งอื่นๆได้ใน กลุ่มไลน์รุ่น พันจ่าอากาศ ๔๗
** ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องดาวน์โหลดและสมัครบัญชีผู้ใช้ของ Zoom ให้เรียบร้อย

15/01/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖ ดังนี้

เรื่องการเปิดหลักสูตรการศึกษา
ขณะนี้ยังดำเนินการเปิดหลักสูตรตามปกติ ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ ม.ค. - ๒๒ ก.พ. ๖๔ แต่เป็นการเรียน-การสอน ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จึงขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวและสมัครบัญชีผู้ใช้ให้เรียบร้อย

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ใน ไลน์กลุ่ม หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖ เริ่มดำเนินการทำประวัติอ...
04/12/2020

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๖
เริ่มดำเนินการทำประวัติออนไลน์ ในเว็บไซต์ https://ncos.rtaf.mi.th/ ให้เรียบร้อย

นำประวัติมาส่งพร้อมคำชี้แจง ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

การแต่งกาย วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
**โปรดนำ ชุดพละ (เสื้อคอปก/กางเกงวอร์ม สีสุภาพ) มาด้วย **

ชาย : ชุดแขนยาวบ่าอ่อน ตัดผมถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร

หญิง : ชุดแขนยาวบ่าอ่อน

ที่อยู่

171 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ถ.พลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025348282

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ

A : Airmanship ความเป็นทหารอากาศ หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

I : Integrity and Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น

R : Responsibility ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
เรียน สมาชิก นป.สัมพันธ์ ทุกท่าน ทุกรุ่น พรุ่งนี้ศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 1400 ขอเชิญตัวแทนรุ่นศิษย์เก่า นป.ทุกรุ่นเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมการจัดงาน " นป.สัมพันธ์ ครั้งที่3 " ณ ห้องบรรยาย รร.นป. หลังจากประชุมหารือเสร็จ มีซอร์ฟดริ๊ง เล็กน้อย รร.นป. เตรียมเครื่องดื่ม/กับแกล้ม ไว้รับรองทุกท่านเล็กน้อย ครับ เรียนเชิญทุกท่าน ทุกรุ่น ที่สะดวกครับครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ... ท่านใดมีเสื้อผ้าผู้ชายเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วและมีสภาพดี.. ทางกองอนุศาสน์ พุทธสถานยศ.ทอ.จะขอรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการซ้ำซ้อนบ้านบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา...รับบริจาคภายในวันที่2 ก.ค.นี้นะครับ จึงขอโอกาสบอกบุญมา ณ ที่นี้
ประชุมจัดงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3