Clicky

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก Non-comissioned Officer School

เปิดเหมือนปกติ

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเจ้าทำหน้าที่ทหารอ...
28/12/2022

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเจ้าทำหน้าที่ทหารอาสา รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

น.อ.สมภพ  เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากา...
16/12/2022

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ.
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
และนายทหารนักเรียนหลักสูตร
นายทหารประทวนชั้นพันจ่า
อากาศอาวุโส รุ่นที่ 3
ร่วมกันกราบถวายพระพร ตั้งจิตอธิษฐาน
และสวดมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา
ในวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.65 ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพร...
09/12/2022

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. ข้าราชการ รร.นป.ยศ.ทอ. และนักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๘ รูป และกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ ยศ.ทอ.

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 4 ดังนี้1.) ให้ผู้มีราย...
08/12/2022

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 4 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 4 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncos_n.php

เลือก "หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส" และไปที่ "ลงประวัติครั้งแรก"

2.) เมื่อลงข้อมูลประวัติในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการรายงานตัวยืนยันเข้ารับการศึกษาและตรวจสอบประวัติ ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 0800 โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::

ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด

หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด ทรงผมทางราชการกำหนด

หมายเหตุ

- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องลงประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน หากไม่เข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ. โทร 20172

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา พันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 4https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/616dad7a45aacf3ae8ea2c4bc5ba3d1b.pdf

การเปลี่ยนชื่อใน Zoom Meeting ตามลิ้งค์แนบhttps://ncos.rtaf.mi.th/system/files/3e4c03b7fd981dffe97e75058d50541d.pdf

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากา...
28/11/2022

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙...
23/11/2022

พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

ภาพบรรยากาศการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 10 พ.ย. 65 โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ เป็นผ...
11/11/2022

ภาพบรรยากาศการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 10 พ.ย. 65 โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ เป็นผู้อำนวยการการฝึก ณ สนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี บน.2 จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง จก.ยศ.ทอ. เข้ามอบโอวาทและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิตการรับราชการ การเป็นแบบอย่างของข้...
11/11/2022

พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.ยศ.ทอ. เข้ามอบโอวาทและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิตการรับราชการ การเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี
และแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต ให้แก่นักเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง บรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนยุทธวิธีภาคพื้นของของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป...
11/11/2022

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนยุทธวิธีภาคพื้นของของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ.

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงสุดในการทดส...
11/11/2022

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงสุดในการทดสอบภาควิชาการ หมวดวิชาที่ 3 ให้แก่นักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 ณ ห้องบรรยาย รร.นป. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงสุดในการทดส...
27/10/2022

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบสูงสุดในการทดสอบภาควิชาการ หมวดวิชาที่ 1 ให้แก่นักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 ณ ห้องบรรยาย รร.นป. วันที่ 27 ตุลาคม 2565

ภาพบรรยากาศ การสอบบุคคลท่ามือเปล่า ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. (ผู...
27/10/2022

ภาพบรรยากาศ การสอบบุคคลท่ามือเปล่า ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. (ผู้เข้ารับการศึกษาและคณะครูฝึก ทำการตรวจ atk ก่อนทำการเรียนการสอนแล้ว)

ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน รับฟังแถลงนโยบายกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ พลอากาศโท ประกา...
27/10/2022

ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน รับฟังแถลงนโยบายกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. ผ่านระบบ Video Teleconference

ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน และนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘ รับฟังการประชุมมอบนโยบาย ของ พลอาก...
27/10/2022

ข้าราชการ พนักงานราชการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน และนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘ รับฟังการประชุมมอบนโยบาย ของ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป. ผ่านระบบ Cable TV ทอ.

ภาพบรรยากาศ การเรียน-การสอนวิชาทางทหาร ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 (ผู้เข้ารับการศึกษาและคณะครูฝึก ทำการตรวจ atk...
27/10/2022

ภาพบรรยากาศ การเรียน-การสอนวิชาทางทหาร ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 (ผู้เข้ารับการศึกษาและคณะครูฝึก ทำการตรวจ atk ก่อนทำการเรียนการสอนแล้ว)

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในพิธี พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน และมอบร...
11/10/2022

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในพิธี พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2565 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 3 ดังนี้1.) ให้ผู้มีราย...
11/10/2022

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 3 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 3 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb_new.php

เลือก "หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส" และไปที่ "ลงประวัติครั้งแรก"

2.) เมื่อลงข้อมูลประวัติในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเก็บรหัสผ่านที่อยู่ด้านบนใบประวัติไว้เพื่อเข้าใช้งานระบบต่อไป รหัสผ่านจะแสดงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากปิดหน้าไปจะไม่แสดงอีก ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องแจ้งและลงประวัติใหม่อีกครั้งเพื่อรับรหัสผ่าน

3.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 3 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

4.) กำหนดการรายงานตัวยืนยันเข้ารับการศึกษาและตรวจสอบประวัติ ใน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 0800 โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

5.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::

ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด

หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด ทรงผมทางราชการกำหนด

หมายเหตุ

- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องลงประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน หากไม่เข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ. โทร 20172

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา พันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 3https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/e90aa66103f2d70af5b43d4c30d8323a.pdf

การเปลี่ยนชื่อใน Zoom Meeting ตามลิ้งค์แนบhttps://ncos.rtaf.mi.th/system/files/3e4c03b7fd981dffe97e75058d50541d.pdf

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกวิชาทหาร หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๘...
05/10/2022

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกวิชาทหาร หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๘ ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๘...
05/10/2022

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๘ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานใน...
30/09/2022

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗
พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
21/09/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

ภาพบรรยากาศการฝึกยุทธวิธีนอกที่ตั้ง ค่ายฝึกนรเทพ 97 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ เป็น...
21/09/2022

ภาพบรรยากาศการฝึกยุทธวิธีนอกที่ตั้ง ค่ายฝึกนรเทพ 97 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ เป็นผู้อำนวยการการฝึกภาคสนามของนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 97 ณ สนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี บน.2 จว.ลพบุรี

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
07/09/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 ดังนี้1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา ห...
06/09/2022

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/register_ncos/form_one.php?step_one=start

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 98 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 0800 โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::

ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด

หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ

- หลังจากกรอกข้อมูลประวัติแล้ว ให้เก็บรหัสผ่าน (อยู่ด้านบนใบประวัติ)เพื่อนำไปใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบผู้เข้ารับการศึกษาต่อไป

- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ. โทร 20172
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา นป.98https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/ea4eb8c5b2c21b51125af56e3f95fbc6.pdf

การเปลี่ยนชื่อใน Zoom Meeting ตามลิ้งค์แนบhttps://ncos.rtaf.mi.th/system/files/3e4c03b7fd981dffe97e75058d50541d.pdf

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.
01/09/2022

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 29 ส.ค. 65 ณ ลานรวมพล...
01/09/2022

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 29 ส.ค. 65 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. (ผู้เข้ารับการศึกษาและคณะครูฝึก ทำการตรวจ atk ก่อนทำการเรียนการสอนแล้ว)

ภาพบรรยากาศ การสอบบุคคลท่ามือเปล่า ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. (ผ...
01/09/2022

ภาพบรรยากาศ การสอบบุคคลท่ามือเปล่า ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. (ผู้เข้ารับการศึกษาและคณะครูฝึก ทำการตรวจ atk ก่อนทำการเรียนการสอนแล้ว)

ภาพบรรยากาศ การเรียน-การสอนวิชาทางทหาร ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2565 ณ ลานรวมพล...
01/09/2022

ภาพบรรยากาศ การเรียน-การสอนวิชาทางทหาร ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2565 ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. (ผู้เข้ารับการศึกษาและคณะครูฝึก ทำการตรวจ atk ก่อนทำการเรียนการสอนแล้ว)

10/08/2022

RTAFRecruitment2565
พี่หมวดขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 15 อัตรา
- บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 อัตรา
- บรรจุเป็นนายทหารประทวน จำนวน 13 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtaf-recruit.com

#รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ฯ
#รับสมัครทหารอากาศ #สอบทหารอากาศ

พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากา...
09/08/2022

พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกวิชาทหาร หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๗...
09/08/2022

น.อ.สมภพ เทียนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เป็นประธานในการเปิดการฝึกวิชาทหาร หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๗ ณ ลานรวมพล รร.นป.ยศ.ทอ. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗ เมื...
09/08/2022

พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับมอบเสื้อผ้าและสิ่งของ จาก นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ...
27/07/2022

พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับมอบเสื้อผ้าและสิ่งของ จาก นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ เพื่อส่งต่อให้แก่พี่น้องชาวดอย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย บก.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาว...
27/06/2022

พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. และ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 ดังนี้1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา ห...
22/06/2022

รร.นป.ยศ.ทอ. ขอแจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 ดังนี้

1.) ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 กรอกประวัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://ncos.rtaf.mi.th/index_ncosweb.php#

2.) ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 97 จะต้อง Scan QR Code เข้าร่วม Line Group ของรุ่นหลังจากทำประวัติเสร็จ (QR Code กลุ่ม Line อยู่ในใบประวัติออนไลน์)

3.) กำหนดการทำประวัติ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 0800 โดยเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางโรงเรียนจะสิ่งลิ้งค์ผ่านทาง Line ของรุ่น

4.) ผู้ติดราชการไม่สามารถเข้ารับการฟังชี้แจงได้ ให้เข้ารับฟังการชี้แจงอีกครั้งในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 0800 ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting

การแต่งกายวันทำประวัติ ::

ชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว ทรงผมทางราชการกำหนด

หญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติคอเปิด (สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง) ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินคอปกเสื้อ

หมายเหตุ

- ผู้เข้ารับการศึกษาต้องทำประวัติออนไลน์และร่วมเข้าฟังการชี้แจงทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกปกครอง รร.นป.ยศ.ทอ. โทร 20172

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://ncos.rtaf.mi.th/system/files/6c5591c5341abda859053b5054df2ba2.pdf

พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๖ ณ ห้องบ...
21/06/2022

พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. และ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตและการพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียนฯ ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 96 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 ณ ห้อ...
16/06/2022

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตและการพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียนฯ ของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 96 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

ภาพบรรยากาศการฝึกยุทธวิธีนอกที่ตั้ง ค่ายฝึกนรเทพ 96 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ เป็น...
15/06/2022

ภาพบรรยากาศการฝึกยุทธวิธีนอกที่ตั้ง ค่ายฝึกนรเทพ 96 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยมี น.อ.สมภพ เทียนบุญ เป็นผู้อำนวยการการฝึกภาคสนามของนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 96 ณ สนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี บน.2 จว.ลพบุรี

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
25/05/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
25/05/2022

Photos from โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

ที่อยู่

171 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625348282

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗
https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
เรียน สมาชิก นป.สัมพันธ์ ทุกท่าน ทุกรุ่น
พรุ่งนี้ศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 1400 ขอเชิญตัวแทนรุ่นศิษย์เก่า นป.ทุกรุ่นเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมการจัดงาน " นป.สัมพันธ์ ครั้งที่3 " ณ ห้องบรรยาย รร.นป. หลังจากประชุมหารือเสร็จ มีซอร์ฟดริ๊ง เล็กน้อย รร.นป. เตรียมเครื่องดื่ม/กับแกล้ม ไว้รับรองทุกท่านเล็กน้อย ครับ เรียนเชิญทุกท่าน ทุกรุ่น ที่สะดวกครับครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ... ท่านใดมีเสื้อผ้าผู้ชายเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วและมีสภาพดี.. ทางกองอนุศาสน์ พุทธสถานยศ.ทอ.จะขอรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการซ้ำซ้อนบ้านบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา...รับบริจาคภายในวันที่2 ก.ค.นี้นะครับ จึงขอโอกาสบอกบุญมา ณ ที่นี้
ประชุมจัดงาน นป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง JICA GLO + UHC Project Phase 2 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ Thailand Ministry of Information and Communication Technology โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง 僑委會在泰國 OCAC in Thailand ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ : Po กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา