กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ "เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี
พ. ศ. 2569" FanPage กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพื่อกระตุ้นในการอนุรักษ์ และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ จับ #ตัวเงินตัวทอง ป่วน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม รวม 3 วัน 21 ตัว30 พ.ค.64 นายพจน์ ทับประทุม หัว...
30/05/2021

เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ จับ #ตัวเงินตัวทอง ป่วน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม รวม 3 วัน 21 ตัว

30 พ.ค.64 นายพจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ รายงานว่า ตามที่เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ได้รับเรื่องร้องเรียน #สายด่วนพิทักษ์ป่า1362 กรณีมีตัวเงินตัวทอง (เหี้ย) จำนวน 20 ตัว สร้างความเดือดร้อน บริเวณบ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต และบ้านไม้ชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ได้วางแร้วดักจับ 3 วัน ( 28 -30 พฤษภาคม 2664 ) สามารถจับตัวเงินตัวทอง รวมทั้งหมด 21 ตัว

ตัวเงินตัวทอง (เหี้ย) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามลำดับที่ 91 ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดล่า : ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง : ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#สัตว์ป่าคุ้มครอง #สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า #สายด่วน1362

ข้อมูล : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์

30/05/2021

วันหยุด แต่ #ขุนไกร ไม่หยุดวิ่ง

#เลียงผา มีความสามารถในการปีนป่ายที่สูงชันได้อย่างคล่องแคล่ว โดยสามารถทำความเร็วในการขึ้นที่สูงได้ถึง 1,000 เมตร ด้วยเวลาเพียง 15 นาที เลียงผา ถือเป็นสัตว์ที่มีความเก่าแก่ โดยปรากฏมาตั้งแต่ยุคไพลโอซีน ราว 2-7 ล้านปีมาแล้ว

อ้างอิง : "Capricornis". ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ.
ภาพ : หมอฟ้า

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม #สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14 #เลียงผาพลัดหลง #สัตวแพทย์ #กรมอุทยานแห่งชาติ #dnp1362

#Update  30 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ...
30/05/2021

#Update 30 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit?usp=sharing

#หมายเหตุ
1. ข้อมูลการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ตามประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี (ฉบับที่ 2) ลว. 10 ก.พ. 2564
2. ข้อมูลการปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่างๆ จะมีการอัพเดทเรื่อยๆ นะคะ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังเปิดทำการปกติ แต่จะปิดแค่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง และงดกิจกรรมบางประเภท เช่น เล่นน้ำตก

ข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

#Update 30 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit?usp=sharing

#หมายเหตุ
1. ข้อมูลการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ตามประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี (ฉบับที่ 2) ลว. 10 ก.พ. 2564
2. ข้อมูลการปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่างๆ จะมีการอัพเดทเรื่อยๆ นะคะ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังเปิดทำการปกติ แต่จะปิดแค่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง และงดกิจกรรมบางประเภท เช่น เล่นน้ำตก

ข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

#มะค่าแต้  ไม้มีค่าน่าปลูกมะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.) ชื่ออื่น : กรอก๊อส (เขมร-พระตะบอง); กอกก้อ (ชาวบน...
29/05/2021

#มะค่าแต้ ไม้มีค่าน่าปลูก

มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.) ชื่ออื่น : กรอก๊อส (เขมร-พระตะบอง); กอกก้อ (ชาวบน-นครราชสีมา); ก่อเก๊าะ, ก้าเกาะ (เขมร-สุรินทร์); แต้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะค่าแต้ (ทั่วไป); มะค่าหนาม (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); มะค่าหยุม (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบประกอบปลายคู่ ก้านใบประกอบยาว 2–4 เซนติเมตร ใบย่อยมี 3–4 คู่ รูปรี ยาว 6–15 เซนติเมตรปลายกลมหรือเว้าตื้น ๆ จุดเด่นอยู่ที่ขอบใบมีเส้นใบนูนรอบขอบใบ ก้านใบย่อยยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 10–25 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ ยาว 3–6 มิลลิเมตร ติดทน กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ รูปเรือ 1 กลีบ รูปใบหอก 3 กลีบ ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร มีตุ่มกระจาย ปลายกลีบมีหนามเล็ก ๆ กลีบดอกมีกลีบเดียว สีเหลืองอมแดง ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่มีขนหยาบและหนามเล็ก ๆ ฝักแบน คล้ายรูปไข่ ยาว 4.5–10 เซนติเมตร ปลายมีจะงอย ยาว 5–7 มิลลิเมตรผิวมีหนามแหลมจำนวนน้อย-มาก ปลายหนามมีชันสีขาวกลิ่นหอมติด หายากที่จะพบว่าผิวฝักเกลี้ยง ฝักเมื่อแก่แห้งแตก 2 ซีก มี 1–3 เมล็ดรูปกลมรีและแบนเล็กน้อย กว้าง 1.5–2 เซนติเมตร ขั้วเมล็ดมีเยื่อหุ้มหนาสีเหลืองคล้ำ

ประโยชน์ : ไม้เนื้อแข็ง แข็งแรงทนทานต่อการผุ-ปลวก-มอด แปรรูป ก่อสร้าง เครื่องเรือน

พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูก : ทั่วประเทศ ภาคใต้ปลูกได้ตามพื้นที่ดินปนทรายใกล้ชายทะเล

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก
ชั้นดินลึกมากกว่า 0.5 เมตร ที่ราบ-ที่ลาดชัน ที่มีการระบายน้ำดี, ระดับความสูงไม่เกิน 1,200 เมตร

ชนิดป่าที่พบตามธรรมชาติ
ป่าเบญจพรรณ/ป่าเต็งรัง/ป่าดิบแล้ง

#ไม้มีค่าน่าปลูก

ข้อมูล : หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF

สลด ! ช้างป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เสียชีวิตขณะเข้าเวรกลางดึกวันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) นายชัชวาล...
29/05/2021

สลด ! ช้างป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เสียชีวิตขณะเข้าเวรกลางดึก

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) นายชัชวาล อินทุมาร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว รายงานว่าได้เกิดเหตุ ช้างป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายสังเวียน พิมพ์ดี อายุ 55 ปี พนักงานราชการ ตำแหน่ง คนงาน โดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ประจำจุดตรวจปางม่วง หน่วยพิทักษ์ป่าปางม่วง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2564 จนกระทั่งเวลา 19.30 น. ได้ผลัดเปลี่ยนเวรเพื่อไปรับประทานอาหารที่บ้านพักซึ่งห่างจากจุดตรวจประมาณ 300 เมตร ต่อมาเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ฯ ได้ยินเสียงช้างป่าเข้ามากินน้ำและผลขนุน มะม่วงป่า ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าปางม่วง ซึ่งปกติแล้วจะมีช้างสีดอ จำนวน 3 ตัว อายุ 30 ปี 20 ปี และ15 ปี แวะเวียนเข้ามาเป็นประจำจนเป็นที่คุ้นเคยเจ้าหน้าที่ และไม่เคยมีเหตุช้างป่าทำร้ายคนมาก่อน

จากนั้นในเวลา 05.30 น. ของวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของนายสังเวียน นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุพบรอยเท้าช้างป่า ร่องรอยการทำร้าย ห่างจากจุดบ้านพักของนายสังเวียนประมาณ 80 เมตร และห่างจากจุดตรวจป้อมยาม ประมาณ 300 เมตร โดยผลชันสูตรจากแพทย์เวรโรงพยาบาลคอนสาร พบแขนขวาช่วงข้อศอกถึงมือขาด สมองแตก อวัยวะฉีกขาด กระดูกแขนขาหัก ซึ่งสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตไม่เห็นว่าช้างป่าอยู่บริเวณดังกล่าวและเดินเข้าไปในระยะใกล้กับที่ช้างกำลังกินอาหารจนช้างป่าระแวงจนช้างป่าทำร้ายดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับ พร้อมประสานความช่วยเหลือจากองค์กร และมูลนิธิต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการเยียวยาและประโยชน์สูงสุด สำหรับศพผู้เสียชีวิตทางญาติได้ประกอบพิธีทางศาสนา ณ บ้านเลขที่ 6 บ้านหนองนกทา หมู่ 7 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ จับตัวเงินตัวทอง สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน จ.สมุทรสงคราม นายพจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าส...
29/05/2021

เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ จับตัวเงินตัวทอง สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน จ.สมุทรสงคราม

นายพจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ เข้าตรวจสอบตามมีผู้ร้องเรียน #สายด่วนพิทักษ์ป่า1362 กรณีมีตัวเงินตัวทอง จำนวน 20 ตัว สร้างความเดือดร้อน บริเวณบ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตและบ้านไม้ชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้วางแร้วดักจับ และสามารถจับได้ 6 ตัว โดยจะวางแร้วดักจับต่อไป สำหรับตัวเงินตัวทองดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เหมาะสมต่อไป

#สัตว์ป่าคุ้มครอง #ตัวเงินตัวทอง #สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า #สายด่วน1362

ข้อมูล : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์

#Update  29 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ...
29/05/2021

#Update 29 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit?usp=sharing

#หมายเหตุ
1. ข้อมูลการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ตามประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี (ฉบับที่ 2) ลว. 10 ก.พ. 2564
2. ข้อมูลการปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่างๆ จะมีการอัพเดทเรื่อยๆ นะคะ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังเปิดทำการปกติ แต่จะปิดแค่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง และงดกิจกรรมบางประเภท เช่น เล่นน้ำตก

ข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

#Update 29 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปีและปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ที่นี่👇👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit?usp=sharing

#หมายเหตุ
1. ข้อมูลการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ตามประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี (ฉบับที่ 2) ลว. 10 ก.พ. 2564
2. ข้อมูลการปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ต่างๆ จะมีการอัพเดทเรื่อยๆ นะคะ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังเปิดทำการปกติ แต่จะปิดแค่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง และงดกิจกรรมบางประเภท เช่น เล่นน้ำตก

ข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

เสือโคร่ง "จุ๋มจิ๋ม" อาการดีขึ้นหลังทีมสัตวแพทย์ เข้ารักษา​นายธีระ​ยุท​ธ​ วงศ์​ไพ​เสริ​ฐ ผู้อำ​นว​ยการ​ส่วน​อนุรักษ์​สัต...
29/05/2021

เสือโคร่ง "จุ๋มจิ๋ม" อาการดีขึ้นหลังทีมสัตวแพทย์ เข้ารักษา​

นายธีระ​ยุท​ธ​ วงศ์​ไพ​เสริ​ฐ ผู้อำ​นว​ยการ​ส่วน​อนุรักษ์​สัตว์ป่า​ รายงาน​ว่า สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้รับการประสานจากหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงจุฬาภรณ์ ว่ามีเสือโคร่ง เพศเมีย ชื่อ จุ๋มจิ๋ม เป็นฝีบริเวณท้องด้านซ้าย ฝีแตกและพบมีหนอนในแผล ขอให้สัตวแพทย์ออกไปดำเนินการตรวจและรักษานั้น

เมื่อวานนี้ (28 พ.ค. 64 ) ทีมสัตวแพทย์พร้อมสัตวบาลประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ทำการวางยาสลบเสือโคร่ง ชื่อ จุ๋มจิ๋ม เพื่อทำการล้างทำความสะอาดแผล กำจัดหนอนฉีดยาปฏิชีวนะ ยาลดปวดลดอักเสบ ยากำจัดปรสิต ให้สารน้ำและวิตามินบำรุงทางหลอดเลือด และกำชับให้ผู้ดูแลคอยสังเกตและทำความสะอาดแผลโดยการฉีดล้างแผลด้วยเบตาดีน ทั้งนี้ทางสัตวแพทย์ยังคงติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูล : สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

จับพ่อค้าขายซากหนังเสือลายเมฆ ผ่านเฟซบุ๊กด้วยหน่วยพญาเสือ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้ดำเนินการ...
28/05/2021

จับพ่อค้าขายซากหนังเสือลายเมฆ ผ่านเฟซบุ๊ก

ด้วยหน่วยพญาเสือ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้ดำเนินการสืบสวนกระบวนการค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองทางสื่อออนไลน์(เฟซบุ๊ก) ชื่อ “มหามนต์ จนไม่เป็น” โดยมีนายธีระวัฒน์ (สงวนนามสกุล) เป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก วันที่ 24 พ.ค.64 เวลา 21.00 น. ได้โพสต์ประกาศขายซากหนังเสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 1 ผืน ในราคา 7,500 บาท ในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “เขี้ยว งา กะลา ไม้เเกะ เครื่องรางทุกชนิด3 ”

หน่วยพญาเสือฯ จึงได้ส่งสายลับติดต่อขอซื้อซากหนังเสือลายเมฆ โดยได้โอนเงินมัดจำ จำนวน 2,000 บาท ผ่านแอฟพลิเคชั่นธนาคาร โดยนัดส่งมอบซากสัตว์ป่าในวันที่ 28 พ.ค.64 เวลา 13.00 น.​ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้ร่วมกันเข้าจับกุมนายธีรศักดิ์ (สงวนนามสกุล) ได้นำซากหนังเสือลายเมฆ ได้นำซากหนังเสือลายเมฆดังกล่าว บรรจุในถุงดำนำมาส่ง บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑล สาย4 และรับเงินสดส่วนที่เหลือจำนวน 5,500 บาท เป็นธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาท จำนวน 5 ฉบับ ธนบัตรฉบับละห้าร้อยจำนวน 1 ฉบับ คณะเจ้าพนักงานหน้าที่จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เข้าจับกุมพร้อมของกลางเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 1 รายการ ( หนังเสือลายเมฆ 1 ผืน) ทำบันทึกการตรวจยึด จับกุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม และแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับนายธีรศักดิ์ฯ แจ้งข้อหากระทำความผิดตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (1) ฐาน “ร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตาม ม.17 และ ม.92 ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (2) ฐาน “ร่วมกันค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตาม ม.29 และ ม.89 ว.1 ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ออกหมายเรียกนายธีระวัฒน์ฯ มารับทราบข้อกล่าวหา ต่อไป

ข้อมูล : หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ)

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่า ระดมทีมสัตวแพทย์กู้ชีพตรวจสุขภาพลิงแสม สัตว์ป่าของกลางกรมอุทยานแห่งชาติ สัต...
28/05/2021

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่า ระดมทีมสัตวแพทย์กู้ชีพตรวจสุขภาพลิงแสม สัตว์ป่าของกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่า เพื่อกู้ชีพรักษา ตรวจโรค และเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพลิงของกลางทั้งหมด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

กรณีมีการลักลอบขนย้ายลิงแสมจำนวน 102 ตัว เป็นลิงมาจากจังหวัดพิจิตรเป้าหมายนำส่งที่จังหวัดสระแก้ว บริเวณชายแดน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมีลิงที่ตายในที่เกิดเหตุ 15 ตัว และตายระหว่างเคลื่อนย้ายมารักษา 3 ตัว รวมตายทั้งสิ้น 18 ตัว จากจำนวนลิงของกลางทั้งหมด 102 ตัว ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาขาดอากาศหายใจ ขาดน้ำและเกิดจากความเครียด ปัจจุบันมีลิงจำนวน 4 ตัว ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ขณะนี้ลิงทั้งหมดอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)

นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กล่าวว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่า เพื่อกู้ชีพรักษา ตรวจโรค และเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพลิงของกลางทั้งหมด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจโรคทั้งหมด 80 ตัว ลิงส่วนมากมีอาการอ่อนเพลียจากร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานาน บางตัวก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากความแออัดในระหว่างการลักลอบขนส่ง ส่วนตัวที่อยู่ในวิกฤตมีทั้งหมด 4 ตัว โดยทางโรงพยาบาลสนามได้มีการกู้ชีพจนปลอดภัยแล้ว 2 ตัว ส่วนอีก 2 ตัว สัตวแพทย์ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ในตู้อบสัตววิกฤต

นอกจากการคัดแยกคัดกรองสุขภาพของลิงแต่ละกลุ่มแล้ว ได้มีการคัดแยกเพศ ช่วงอายุ ลักษณะทางสภาพร่างกายของลิงด้วย ลิงบางตัวพบว่ามีน้ำนมไหล จากการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์เช็ค พบว่าได้ตั้งท้องอยู่ในภาวะที่ใกล้จะคลอดแล้ว ทางสัตวแพทย์ก็ทำการแยกไว้เพื่อเฝ้าดูอาการ ส่วนกรณีของลิงตัวที่ตายทั้งหมด 18 ตัว พบว่า 3 ตัว ตายระหว่างที่จะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อเข้ามาดูแลรักษา โดยตัวที่ตายเจ้าหน้าที่ได้มีการทำลงบันทึกประจำวันเพื่อลงบันทึกขออนุญาตทำลาย

ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เนื่องจากในสถานการณ์ covid เรื่องของโรคติดต่อระหว่างสัตว์ป่าสู่คน หรือแม้กระทั่งจากคนสู่คนเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล ได้แสดงความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ทุกคนในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เน้นให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวังเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

#สัตวแพทย์กรมอุทยานฯ #TeamVet
#ลิงแสม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวถ้อยแถลงงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล (ASEAN Regional Actio...
28/05/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวถ้อยแถลงงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris)

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) เวลา 9.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถ้อยแถลง (Supportive remarks) งานเปิดตัวแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris) ซึ่งประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับธนาคารโลก และสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชนกว่า 200 คน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในอาเซียน โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลเมื่อปี พ.ศ. 2562 และผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงรับทราบกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล และดำเนินความร่วมมืออย่างเข้มแข็งนำมาซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการจัดการขยะทะเล รวมถึงต่อยอดไปสู่การดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาเซียนไปสู่การจัดการขยะอย่างครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของภูมิภาค

ในการนี้​ ดร.รุ่งนภา​ พัฒนวิบูลย์​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วย​ผู้แทนจากสำนักอุทยานแห่งชาติ​ เข้าร่วมงานดังกล่าว​ ผ่านระบบ​ Video​ Conference ณ​ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช

28/05/2021
ช่วยเหลือ สุนัขจิ้งจอก ขาติดแร้วดั

เปิดคลิปวินาที!! เจ้าหน้าที่ #อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ช่วยเหลือ #สุนัขจิ้งจอก ขาติดแร้วดักสัตว์ ก่อนหมดแรง เพราะขาดอาหาร

ความเดิม :https://www.facebook.com/1608062546175314/posts/2851417581839798/

#ปลอดภัยแล้ว จนท. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ช่วยหมาจิ้งจอก ขาติดบ่วงดักสัตว์ นาน 1วันวันนี้ (27 พฤษภาคม 2564)  นางจิตร  ...
27/05/2021

#ปลอดภัยแล้ว จนท. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ช่วยหมาจิ้งจอก ขาติดบ่วงดักสัตว์ นาน 1วัน

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) นางจิตร อาจสัญจร​ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร รายงานว่า เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการพะยูงทอง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol ) บริเวณป่าสัตตะโสม ทิศใต้บ้านภูมิซรอล พบหมาจิ้งจอกเพศเมีย จำนวน 1 ตัว ติดแร้วดักสัตว์ป่า ท้องที่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

คาดว่าน่าจะติดแร้วประมาณ 1 วัน จากการตรวจสอบพบบริเวณขาหน้าที่ติดแร้ว เป็นรอยแดง จากการรัดของเชือก และมีร่องรอยตะกุยพื้นดิน เนื่องจากการพยายามดิ้นให้หลุด นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียง พบมีการติดตั้งห้างยิงสัตว์ชั่วคราว จึงได้ทำการรื้อถอนทำลายห้าง และช่วยเหลือหมาจิ้งจอก ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นหมาจิ้งจอกไม่มีอาการบาดเจ็บมีเพียงรอยแดงที่ขา เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปล่อยกลับคืนป่าธรรมชาติ

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด และติดตามบริเวณที่มีความเสี่ยงในการล่าสัตว์ป่า เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบ หากพบมีการล่าสัตว์ป่า จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

หมาจิ้งจอก หรือ สุนัขจิ้งจอก มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่าสุนัขบ้าน แต่คล้ายกับสุนัขไทยพื้นเมือง จมูกแหลมยาว หูใหญ่ชี้ตั้ง ฟันกรามแข็งแรงและแหลมคม หางยาวเป็นพวง สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมได้ สำหรับในประเทศไทย หมาจิ้งจอกจัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช.2562

ที่อยู่

61, ถนนพหลโยธิน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025610777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ:

วิดีโอทั้งหมด

ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมตตาแนะนำต้นโพสด้วยค่ะ https://www.facebook.com/groups/1284025121659053/permalink/3797179737010233/
อ่านข้อความหน่อยค่ะ
เรียนผู้จัดการเพจกรมอุทยาน อยากให้ท่านช่วยเป็นสื่อกลางประสานงานกับกรมอุทยานให้หน่อยครับ เอกสารตามภาพครับ ชาวบ้านอยากให้เจ้าหน้าที่อุทยานจากส่วนกลางลงมาในพื้นที่หมู่3บ้านเจ๊กแบ๊ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง เพื่อรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านทั้งจากชาวบ้านและเจ้าหน้าอุทยานในพื้นที่... เมื่อวันที6กุมภาพันธ์2560เจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้ามาแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านเจ๊กแบ๊ว่าประกาศแนวเขตในทะเลตั้งแต่บริเวณนั้นถึงบริเวณนั้นให้เป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านได้ทำหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสองหมู่บ้านเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560ถึงนายกำธร เวหน นายอำเภอขณะนั้น และนายอำเภอได้เชิญนายวีระ ขุนไชยรักษ์ หัวหน้าอุทยานเกาะช้างขณะนั้นมาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา และวันที่6มีนาคม2560มีเจ้าหน้าที่อุทยานและกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านว่าทางอุทยานขอห้ามในอ่าวเกาะง่ามทั้งสองด้าน. ชาวบ้านก็สบายใจ แต่ประมาณปลายปี2563เจ้าหน้าที่อุทยานได้มาปักป้ายประกาศเขตอุทยานตามแนวเดิมและอ้างถึงมาตรา64และ65 บอกว่าเจอคือจับ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมารับฟังข้อเท็จจริง ติดต่อได้ตามภาพครับ
ฝากดูด่วนๆๆๆๆๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอเบอร์โทรป่าไม้อำเภอกุดบากหน่อยคะ
"ขนุน กับ อุทยานแห่งชาติ" - เพื่อสัตว์ป่าหรือเพื่อใคร ? ผมใช้เวลาอยู่นานพอสมควรในการรวบรวมสติและเรียบเรียงถ้อยคำในการที่จะนำมาอธิบายและระบายความรู้สึกอันโกรธ โมโห สงสัย และไม่เข้าใจ ในการตัดสินใจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน... แต่ถ้าท่านรักป่า รักในการเสพย์ธรรมชาติ ผมคิดว่าคุณควรอ่านดู ถึงแม้มันจะยาวหน่อยก็ตาม... ย้อนกลับไปเมื่อกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ข่าวที่ดังที่สุดในวงการนิยมไพรก็คงไม่พ้นเรื่องของพี่ดื้อ หรือช้างดื้อที่เข้ามารื้อเต๊นท์จนทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต... ซึ่งตอนนี้... หลายคนก็มีหลายทฤษฏีที่จะหาเหตุผลมากมายว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นที่เขาใหญ่... ซึ่งสามารถหาได้จากหลายสื่อเลย... แต่เพียงหลังจากที่เหตุเกิดที่เขาใหญ่อุบัติได้ไม่นาน... มันก็มีข่าวมาอีกว่า "ขนุนและผองเพื่อน" เตรียมถูกเชิญให้ออกจาก แคมป์บ้านกร่าง, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเป็นคำสั่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อย้ายหมีหมา ที่มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่บริเวณลานตั้งแคมป์อันโด่งดัง... "ขนุนคือใคร ?" - ขนุนคือหมีหมาตัวหนึ่งที่บรรดาช่างภาพสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่บ้านกร่างตั้งชื่อลูกหมีหมาตัวหนึ่ง ที่ปัจจุบันถือเป็นเซเล็บแห่งบ้านกร่างก็ว่าได้... สมาชิกขาประจำที่ไปตั้งแคมป์ เดินป่า หรือถ่ายภาพสัตว์ป่าที่แก่งกระจาน ไม่มีใคร ไม่รู้จักขนุน... ขนุนยังโด่งดังไปยังต่างประเทศ ในวงการถ่ายภาพสัตว์ระดับนานาชาติ... เพราะว่ากันว่า ขนุนคือหมีหมา หรือ "Malayan Sun Bear" ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ที่บรรดานักดูสัตว์จะหาชมและพบเจอได้ง่ายที่สุดในโลกแล้ว.... เมื่อคืนพยายามระลึกความเป็นมาของขนุนว่ามันเป็นยังไง ก็พอจะจำได้ประมาณว่า มันคือลูกหมีหมากำพร้าที่พลัดหลงจากแม่มันมาตั้งแต่ยังเล็ก... (หลายปีมาแล้ว) และมันก็มาคุ้ยขยะ หากินอาหารเหลือจากครัวบ้านกร่าง... สมัยนั้นตัวมันยังเล็กและน่าเอ็นดู ด้วยความสงสารหลายคนจึงให้อาหารมัน จึงกลายเป็นความเคยชินที่มันจะกลับมากินอาหารจากเศษอาหารที่เหลือหลังครัวบ้านกร่างเป็นประจำ... แต่เมื่อพอมันโตขึ้น เวลาผ่านไปเรื่อยๆ... แน่นอนว่าหมีป่า... มีความอันตรายอยู่ในตัว... และทางอุทยานก็สั่งเด็ดขาดว่าห้ามให้อาหาร... ขนุนเองก็หายตัวไปจากบ้านกร่างที่ละหลายๆ เดือน... คือจากที่เมื่อก่อนถูกให้อาหาร เจอแทบจะทุกวัน... การโผล่ให้เห็นของขนุนที่บ้านกร่างก็ซาและน้อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ... แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หวนกลับมาเลย... ช่างภาพและนักดูสัตว์หลายคน... ก็ไปเสี่ยงโชคเอา... ตั้งแคมป์ หรือนอนคอยรอในช่วงเช้า-เย็นเพื่อจะได้เจอขนุน... แน่นอนว่า... ยิ่งมันโต... และเมื่อหยุดการให้อาหาร... มันก็ออกมาเจอเราน้อยลงตาม... โอกาสก็มีน้อยตาม... ทุกอย่าง... กลับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น... นอกจากนั้นแล้วเมื่อช่วงปีสองปีมานี้... หลายครั้งที่ขนุนกลับมา... มันยังพาเพื่อนหมีหมาตัวอื่นมาอีกด้วย... จนเมื่อคืนวาน... ก็ได้ทราบว่า ขนุนถูกดักจับเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ก็ได้ย้ายมันไปปล่อยบนเขาพะเนินทุ่ง... ที่ตอนนี้ปิด ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้น.... เหมือนที่เขียนไว้ตั้งแต่ต้น... ความรู้สึกที่ทราบข่าวเมื่อวาน ถาโถมเข้ามามากมาย... คำถามแรกเลยคืออุทยานแห่งชาติมีไว้เพื่ออะไร ? ช้างเขาใหญ่ เกี่ยวอะไรกับหมีหมาแก่งกระจาน ? ถ้าย้ายช้างได้ด้วย จะย้ายช้างด้วยไหม ? "เรา ในฐานะนักท่องเที่ยว ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ ก็เพื่อจะได้ดูสัตว์ในธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและธรรมชาติไม่ใช่หรือ ?" ในเมื่อทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ในอุทยาน มันเป็นอุบัติเหตุ... แล้วทำไมความซวย หรือกรรมต้องไปตกอยู่ที่สัตว์ป่า ? โดยเฉพาะทุกครั้งที่ "เกิดเหตุกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์เป็นอะไรขึ้นมา ?" การมีอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ที่ชื่อเต็มว่า "อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ก็เพื่อจะได้อนุรักษ์สัตว์ป่า พืชป่าและทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาใช่หรือไม่ ? "และมนุษย์อย่างเรา เป็นเพียงผู้มาเยือนเท่านั้น" ผมไม่ปฏิเสธว่าหมีนั้นอันตราย... แต่ขนุน ก็เห็นมนุษย์มาตั้งแต่เด็ก และแม้แต่ชาวแคมป์แก่งกระจาน ก็คุ้นเคยกับขนุนดี... "ทุกคนมาอุทยาน ตั้งแคมป์ นอนกลางดิน กินกลางทราย ก็เพื่อต้องการที่จะถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติไม่ใช่หรือ ? และทุกคนก็พร้อมยอมรับกับความเสี่ยงไม่ใช่หรือ ? " มีหลายเสียงที่บอกผมว่า หมีเป็นสัตว์หวงถิ่น มีอาณาเขตหากินเป็นของตัวเอง การย้ายแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ ถือเป็นอันตรายกับตัวหมีเองมาก อยู่ๆ เอาเขาไปปล่อยในที่ที่เขาไม่คุ้นเคย ก็ไม่ต่างอะไรกับหมีชะตาขาด ไม่น่ารอด เพราะไม่มีแม้แต่การปรับตัวอะไรเลย หรือหากอยู่ๆ ไปปล่อยในที่มีมีเจ้าถิ่น ครองอาณาเขตอยู่แล้ว... อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเฉพาะแคมป์บ้านกร่างนั้น เป็นโคตรของโคตร Hotspot ที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์ใหญ่แล้ว... เสือดาวโผล่บ่อยมาก เช้าและเย็น... ยังไม่รวมช้างและกระทิงที่เดินกันให้ควั่กในยามค่ำคืน... ก็กลับไปที่คำถามเดิมอีกละครับ... แล้วเราเข้าไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเพื่ออะไร ? และจะต้องมีอีกกี่เคส ? ที่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับมนุษย์ที่เข้าไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ แล้วสัตว์คือผู้รับกรรม อย่างเคสของขนุนนี่ มันคงงงมาก ยังไม่ได้ทำอะไรเลย "กูก็อยู่ของกูดีๆ มาจับกูทำไมเนี่ย ?"... ป่าคือบ้านของสัตว์... ถ้าจะเข้าไปเยี่ยมบ้านเขา... ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในกฏของเขา พร้อมยอมรับความเสี่ยงใช่หรือไม่ ? ผมเสียใจ... กับสิ่งที่เกิดกับขนุนมาก...​ ผมไม่คิด... ว่าคนที่ตัดสินใจออกคำสั่งนี้ จะคิดและไตร่ตรองดีแล้ว... เพราะผมเชื่อว่ามันมีทางออกมากมายหลายออปชั่นที่จะทำให้เค้าอยู่ได้เราอยู่ได้... จริงๆ ไอ้ประโยคเค้าอยู่ได้เราอยู่ได้นี่ไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำ เพราะ "อุทยานแห่งชาติ คือบ้านของสัตว์ป่า เป็นพื้นที่ของเขาที่เขาจะได้อยู่อย่างปลอดภัย โดยการปกป้องของมนุษย์" แต่พื้นที่อนุรักษ์สัตว์... แต่กลับเอาความสำคัญของมนุษย์มาก่อนแบบนี้... มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เศร้ามาก และโคตรเศร้า... ลองคิดดูสิครับ อุทยานฯที่แม้แต่ในบ้านของเขา (สัตว์ป่า)เอง... ก็ไม่มีแม้แต่ที่ให้เจ้าของบ้านยืน.... ภาพขนุนภาพนี้... ผมถ่ายได้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนขนุนออกมาหากินหลังครัวในตอนกลางคืน จากที่เฝ้ารออยู่หลายชั่วโมง... และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอกับขนุน... กว่าสิบครั้งหลังสุดที่ไป... ผมไม่ได้เจอกับขนุนอีกเลย... แต่ก็มีคนเจอเรื่อยๆ เพียงแค่ดวงของเรามันไม่ตรงกัน... ผมขอไว้อาลัยให้กับการถูกตัดสินชะตาชีวิตอย่างอยุติธรรมใรครั้งนี้... และอยากให้กรมอุทยานฯ ได้ทบทวนบทบาท และตรึกตรองหน้าที่ของตนเองให้ดี... เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น... และผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น... #ขอให้น้องปลอดภัย #หมีหมาผิดอะไร #ขอความยุติธรรมให้สัตว์ป่า #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ฝากด้วยครับ น้ำตกโตนงาช้าง จ.สงขลา ครับ
เราจะอยู่กันอย่างไร เมื่อลิงแสมบนเขาวัง เพชรบุรี ลงมาทำลายบ้านเรือนเราเสียหายจนนับครั้งไม่ ถ้วน ประสบปัญหานี้กันมาร่วม 20ปี... ปีละ หลายๆครั้ง แต่ละครั้ง แต่ละปี เราต้อง เสียค่าซ่อมแซมบ้าน และทรัพย์สินที่เสีย หาย ไปไม่รู้เท่าไร หลายๆครั้งก็กระโดด จนทะลุหลังคาเข้ามาในตัวบ้าน กัดทำร้ายชาวบ้าน นอกจากทรัพย์สินเสียหาย แล้ว ต้องโดนกัดทำร้าย จนบาดเจ็บกันอีก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูและ และแก้ไขให้ เราบ้างได้ไหม แจ้งไปกี่ครั้ง ก็เงียบหาย ภาพเหล่านี้ เป็นแค่เพียงบางส่วน ของบ้านผมบ้าน เดียวเท่านั้น ถ้ารวมทั้งหมดของชาวบ้านที่ได้รับ ผลกระทบละ...เท่าไร เราจะเอา เงินที่ไหนมาเป็นเงินซ่อมแซมบ้านได้ทุกครั้ง และ จะเอาเวลาที่ไหนมานั่งคอยเฝ้าบ้านคอยระวังลิง ได้ทุกวัน เพราะต้องออกไปทำมาหากิน เดือดร้อนจริงๆ เพราะลิงเขาวัง
เราจะอยู่กันอย่างไร เมื่อลิงแสมบนเขาวัง เพชรบุรี ลงมาทำลายบ้านเรือนเราเสียหายจนนับครั้งไม่ ถ้วน ประสบปัญหานี้กันมาร่วม 20ปี... ปีละ หลายๆครั้ง แต่ละครั้ง แต่ละปี เราต้อง เสียค่าซ่อมแซมบ้าน และทรัพย์สินที่เสีย หาย ไปไม่รู้เท่าไร หลายๆครั้งก็กระโดด จนทะลุหลังคาเข้ามาในตัว บ้าน กัดทำร้ายชาวบ้าน นอกจากทรัพย์สินเสียหาย แล้ว ต้องโดนกัดทำร้าย จนบาดเจ็บกันอีก หย่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูและ และแก้ไขให้ เราบ้างได้ไหม แจ้งไปกี่ครั้ง ก็เงียบหาย ภาพเหล่านี้ เป็นแค่เพียงบางส่วน ของบ้านผมบ้าน เดียวเท่านั้น ถ้ารวมทั้งหมดของชาวบ้านที่ได้รับ ผลกระทบละ...เท่าไร เราจะอยู่กันได้ไหม เราจะอยู่กันอย่าไร เราจะเอา เงินที่ไหนมาเป็นเงินซ่อมแซมบ้านได้ทุกครั้ง และ จะเอาเวลาที่ไหนมานั่งคอยเฝ้าบ้านคอยระวังลิง ได้ทุกวัน เพราะต้องออกไปทำมาหากิน
จัดการด้วยค่า สงสารน้อง