Clicky

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ "เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อย

FanPage กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพื่อกระตุ้นในการอนุรักษ์ และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป

FanPage กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพื่อกระตุ้นในการอนุรักษ์ และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป

เปิดเหมือนปกติ

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2022

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

พืชสมุนไพรน่ารู้... “มะแว้งเครือ”  𝘚𝘰𝘭𝘢𝘯𝘶𝘮 𝘵𝘳𝘪𝘭𝘰𝘣𝘢𝘵𝘶𝘮 L. วงศ์ : SOLANACEAEชื่ออื่น : แขว้งเคีย (ตาก)ไม้เถา มีหนามตามกิ่ง...
06/12/2022

พืชสมุนไพรน่ารู้... “มะแว้งเครือ” 𝘚𝘰𝘭𝘢𝘯𝘶𝘮 𝘵𝘳𝘪𝘭𝘰𝘣𝘢𝘵𝘶𝘮 L.

วงศ์ : SOLANACEAE
ชื่ออื่น : แขว้งเคีย (ตาก)
ไม้เถา มีหนามตามกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกช่อ กลีบดอกสีม่วง ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีส้ม

ราก แก้ไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้น้ำลายเหนียว ช่วยเจริญอาหาร ผล แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ แก้ไข้ บำบัดโรคเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ขับปัสสาวะ

อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 1 หน้า 180. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559.

"งวง" อวัยวะสำคัญหลากหลายหน้าที่ "งวง"  เป็นส่วนของริมฝีปากบนรวมกับจมูก ที่ยื่นยาวออกมา ช้างใช้งวงได้หลากหลายหน้าที่ หน้...
06/12/2022

"งวง" อวัยวะสำคัญหลากหลายหน้าที่

"งวง" เป็นส่วนของริมฝีปากบนรวมกับจมูก ที่ยื่นยาวออกมา ช้างใช้งวงได้หลากหลายหน้าที่ หน้าที่หลักคือเป็นท่อสำหรับหายใจและใช้ดมกลิ่น นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะสำคัญที่ช้างใช้ในการ
สัมผัส หยิบจับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งอาหารและน้ำ

ภาพ : #ช้างป่าตุลา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา

ที่สุดอุทยานแห่งชาติฯ : EP.20​ ภาพบันทึกพันปีที่ริมโขง​ อุทยานแห่งชาติผาแต้มอ่านต่อ :http://news.dnp.go.th/news/21163
06/12/2022

ที่สุดอุทยานแห่งชาติฯ : EP.20​ ภาพบันทึกพันปีที่ริมโขง​ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อ่านต่อ :http://news.dnp.go.th/news/21163

ชื่อพฤกษศาสตร์ใหม่ของรัง  รัง พรรณไม้ป่าที่เราคุ้นเคยกับชื่อพฤกษศาสตร์ว่า 𝘚𝘩𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Miq. ปัจจุบันกลับไปใช้ชื่อพฤก...
05/12/2022

ชื่อพฤกษศาสตร์ใหม่ของรัง

รัง พรรณไม้ป่าที่เราคุ้นเคยกับชื่อพฤกษศาสตร์ว่า 𝘚𝘩𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Miq. ปัจจุบันกลับไปใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า 𝘗𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘮𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 (Miq.) Kurz ซึ่งเป็นชื่อเดิมที่ตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870

ชื่อพฤกษศาสตร์ 𝘚𝘩𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Miq. ตั้งโดย ดร. Friedrich Anton Wilhelm Miquel นักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ ตีพิมพ์ในวารสาร Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi เล่มที่ 1 หน้า 214 ค.ศ. 1864

ต่อมา ดร. Wilhelm Sulpiz Kurz นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ย้ายรังไปอยู่ในสกุล 𝘗𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘮𝘦 ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า 𝘗𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘮𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 (Miq.) Kurz ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of the Asiatic Society of Bengal Part 2 เล่มที่ 39(2) หน้า 66 ค.ศ. 1870 วงการพฤกษศาสตร์ใช้ชื่อนี้มาเป็นเวลานานถึง 108 ปี จนในปี ค.ศ. 1978 ดร. Peter Shaw Ashton นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กลับมาใช้ชื่อ 𝘚𝘩𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Miq. อีกครั้ง

ล่าสุด ดร. Peter Shaw Ashton นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ และ ดร. Jacqueline Heckenhauer นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้จัดจำแนกพรรณไม้เผ่า Shoreae ใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล ได้คืนสถานะสกุล 𝘗𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘮𝘦 กลับมา และย้ายรังจากสกุล 𝘚𝘩𝘰𝘳𝘦𝘢 มาอยู่ในสกุลนี้ ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า 𝘗𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘮𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 (Miq.) Kurz ตีพิมพ์ลงในวารสาร Kew Bulletin แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022

รัง มีเขตการกระจายพันธุ์ในเมียนมา ไทย ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นในป่าเต็งรังและเขาหินปูน ที่ระดับทะเลถึงความสูงประมาณ 1,300 ม.

เอกสารอ้างอิง
1. Ashton, P.S. (1978). Flora Malesiana Precursores: Dipterocarpaceae. The Gardens’ Bulletin, Singapore 31: 5–48.
2. Ashton, P.S. & Heckenhauer, J. (2022). Tribe Shoreae (Dipterocarpaceae subfamily Dipterocarpoideae) Finally Dissected. Kew Bulletin: 1–19. https://doi.org/10.1007/s12225-022-10057-w
3. Kurz, S. (1870). On some new or imperfectly known Indian plants. Journal of the Asiatic Society of Bengal 39(2): 61–90.
4. Miquel, F.A.W. (1864). Dipterocarpeae novae vel minus cognitae. Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi 1: 213–215.

#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช #ชื่อพฤกษศาสตร์ใหม่

เสือโคร่งของกลาง "มุกดา สะหวัน ข้ามโขง ข้ามแดน" สุขภาพดี สัตวแพทย์ดูแลใกล้ชิด  สพ.ญ. คชรินทร์ ราชสินธุ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบ...
05/12/2022

เสือโคร่งของกลาง "มุกดา สะหวัน ข้ามโขง ข้ามแดน" สุขภาพดี สัตวแพทย์ดูแลใกล้ชิด

สพ.ญ. คชรินทร์ ราชสินธุ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ รายงาน การดูแลลูกเสือโคร่งของกลางตามที่ได้ดำเนินการจับกุม ได้เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 65 จำนวน 4 ตัว (เพศผู้ จำนวน 2 ตัว , เพศเมีย จำนวน 2 ตัว)

โดยลูกเสือมีพฤติกรรมร่าเริง อุณหภูมิร่างกายปกติ ปัสสาวะปกติ อุจจาระเป็นก้อนในช่วงแรกเหลวในช่วงท้าย การกินปกติ (กินนมผงชนิด KMR ทุก 3-4 ชั่วโมง)

การชั่งน้ำหนักและวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา
น้องมุกดา วันแรก 2.79 kg ปัจจุบัน 5.995 kg.
น้ำหนักเพิ่มขึ้น2.96 kg.อุณหภูมิร่างกาย 99.1 °F

น้องสะหวัน วันแรก 3.58 kg ปัจจุบัน 6.190 kg.
น้ำหนักเพิ่มขึ้น 2.61 kg.อุณหภูมิร่างกาย 98.5°F

น้องข้ามโขงวันแรก 3.67 kg ปัจจุบัน 6.675 kg.
น้ำหนักเพิ่มขึ้น3.005kg.อุณหภูมิร่างกาย 98.8 °F

น้องข้ามแดน วันแรก3.57 kg.ปัจจุบัน 6.395 kg. น้ำหนักเพิ่มขึ้น 2.825 kg. อุณหภูมิร่างกาย 99.0 °F

โดยสัตว์แพทย์ ผู้ดูแลได้ทำการดูแลอย่างใกล้ชิด เช็ดทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำปกติ

ที่มา : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล สำรวจแหล่งศึกษาธรรมชาติ หวังพัฒนาเป็นกิจกรรม "พายเรือชมถ้ำ"วันที่​ 5 ธันวาคม​ 2565​ ว่าที่ ...
05/12/2022

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล สำรวจแหล่งศึกษาธรรมชาติ หวังพัฒนาเป็นกิจกรรม "พายเรือชมถ้ำ"

วันที่​ 5 ธันวาคม​ 2565​ ว่าที่ ร.ต.พัชรินทร์ สอนไวย์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล เปิดเผย​ว่า​ ได้นำอำเภอเนินมะปราง ร่วมสำรวจบริเวณถ้ำเรือ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล หวังพัฒนาเป็นกิจกรรมพายเรือชมถ้ำในโอกาสต่อไป

"ถ้ำเรือ" เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล มีความยาวประมาณ 1,408 เมตร ซึ่งที่ได้ชื่อว่าถ้ำเรือ เนื่องจากปรากฏร่องรอยคล้ายรูปเรือคว่ำอยู่บนเพดานของถ้ำ เกิดจากในอดีตกาล ถ้ำนี้เคยมีน้ำท่วมมาก่อน ปริมาณน้ำที่มากท่วมจนเต็มถ้ำ ประกอบกับกระแสการไหลของน้ำที่รุนแรง ได้ละลายเนื้อหินปูนในส่วนของเพดานถ้ำให้ขยายกว้างขึ้น จนมีลักษณะคล้ายเรือคว่ำในที่สุด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กม. ครอบคลุมเนื้อที่ 1,775 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ หน้าผาสูงชัน ทอดยาวมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า หินปูนบริเวณนี้ส่วนมากเกิดจากการทับถมของเปลือกหอย พลับพลึงทะเล หรือปะการัง มีการตกตะกอนทางเคมีอยู่น้อยมาก

จากการศึกษาและจำแนกซากดึกดำบรรพ์ ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ยอดสูงสุด 236 เมตร มีหน้าผาสูงชันเว้าแหว่ง อันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนนับหลายล้านปี จนเกิดเป็นถ้ำต่างๆ มากมายทั่วบริเวณ ประกอบด้วย ถ้ำนเรศวร ถ้ำเรือ ถ้ำดึกดำบรรพ์ ถ้ำอักษรญี่ปุ่น ถ้ำเต่า ถ้ำลอด ถ้ำผาแดง ถ้ำค้างคาว และเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพิงผาฝ่ามือแดง ดังนั้น การเที่ยวชมถ้ำและศึกษาเรียนรู้ถ้ำหินปูน และแหล่งศึกษาแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่

ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์11

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โรยตัวเก็บขยะ บริเวณลานหินปุ่ม วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภ...
05/12/2022

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โรยตัวเก็บขยะ บริเวณลานหินปุ่ม

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผย​ว่า​เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมด้วยนายสุทธิยา หลำเพชร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และคณะชมรม Nursery Rope Aeon Team ทีมจังหวัดพิษณุโลก และทีมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันโรยตัวเก็บขยะบริเวณลานหินปุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งบริเวณลานหินปุ่ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่สำคัญ มีลักษณะเป็นหน้าผาและร่องหินแตกแยกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีความลึก แคบและชัน ทำให้นักท่องเที่ยวบางคนที่ขาดจิตสำนึก ทิ้งขยะลงในร่องหินเหล่านั้น ส่วนใหญ่พบเป็นขวดน้ำ กระดาษห่อลูกอม กระดาษทิชชู่ ซองขนม หน้ากากอนามัย ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้เอง จนเกิดการสะสมเป็นสิ่งปฏิกูล ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อันส่งผลให้ทัศนียภาพที่สวยงามเสื่อมโทรมลง

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ตามร่องหิน หรือตามซอกหลืบบริเวณต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในยุคการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การถือขยะออกมาด้วยนั้น บ่งบอกได้ถึงภาวะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธรรมชาติคงความสวยงาม อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชื่นชมตราบนานเท่านาน

5 ธันวาคม 2565 "วันพ่อแห่งชาติ" เข้าฟรี !! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เตรียมกระเป๋า!! พร้อมเที่ยว!!  🧳ภายใต้มาตรการ “ท่องเ...
05/12/2022

5 ธันวาคม 2565 "วันพ่อแห่งชาติ"
เข้าฟรี !! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

เตรียมกระเป๋า!! พร้อมเที่ยว!! 🧳
ภายใต้มาตรการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”
นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit#gid=1428682379

และอย่าลืม
จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่านแอป QueQ
จองก่อน ชัวร์กว่า

#สำนักอุทยานแห่งชาติ

#อุทยานแห่งชาติ
#สำนักอุทยานแห่งชาติ

04/12/2022

รู้หรือไม่ ??

●เท้าหน้าของเสือโคร่งจะมีนิ้วเท้า 5 นิ้ว ส่วนนิ้วเท้าขาหลังจะมีอยู่แค่เพียง 4 นิ้วในเท้าแต่ละข้าง

●เสือโคร่งจะมีฟันน้ำนมจำนวน 24 ซี่ และจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 10 – 14 วัน

ภาพ : #เสือโคร่งของกลาง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

4 ธันวาคม"วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.)".“อากาศ” ที่ดีเ...
04/12/2022

4 ธันวาคม
"วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.)"
.
“อากาศ” ที่ดีเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในปัจจุบันเริ่มแย่ลง หลายประเทศทั่วโลกทุ่มเทเพื่อฟื้นคืนลมหายใจให้กลับเป็นดังเดิม
.
ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ได้จัดให้มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ขึ้น เพื่อเป็นแนวหน้าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้านท้องถิ่นทั่วประเทศ
.
ปัจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งพื้นที่ป่าไม้และป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมลดน้อยลง มีสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สวยงามขึ้น แต่หากเราช่วยกัน ลมหายใจในวันข้างหน้าก็จะดีขึ้น เพราะ “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#สิ่งแวดล้อมไทย
#ทสม

#พืชต่างถิ่นรุกราน “บานเช้าสีเหลือง” 𝘛𝘶𝘳𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘭𝘮𝘪𝘧𝘰𝘭𝘪𝘢 L.วงศ์ : Passifloraceaeชื่อสามัญ : Sundrops, Yellow alder,Yellow ...
03/12/2022

#พืชต่างถิ่นรุกราน “บานเช้าสีเหลือง” 𝘛𝘶𝘳𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘭𝘮𝘪𝘧𝘰𝘭𝘪𝘢 L.
วงศ์ : Passifloraceae
ชื่อสามัญ : Sundrops, Yellow alder,Yellow elder, West Indian holly
ถิ่นกำเนิด : เม็กซิโกถึงอเมริกากลาง ฟลอริดาตอนใต้ถึงหมู่เกาะแคริบเบียน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
​ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 ม. ใบเดี่ยว เรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายกิ่ง รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3–12 ซม. ก้านใบมีต่อม 2 ต่อมชัดเจน ก้านดอกติดก้านใบบางส่วน ใบประดับรูปใบหอก ขอบจัก มีต่อม 2 ต่อม กลีบเลี้ยงมีขนหนาแน่น หลอดกลีบยาว 5–8 มม. กลีบรูปใบหอก ยาว 0.8–2 ซม. ดอกสีเหลือง มีก้านสั้น ๆ กลีบดอกรูปไข่กลับกว้างหรือกลม ยาว 2–3 ซม. ผลรูปทรงรีกว้างถึงรูปทรงเกือบกลม ยาว 0.6–1 ซม. แนบติดก้านใบ เยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว

นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ :
​บานเช้าสีเหลือง ชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง พื้นที่รกร้าง ริมถนน นาข้าว ไร่อ้อย และริมทะเล ขึ้นบนดินทรายหรือดินเหนียวปนทราย

โทษ : แก่งแย่งที่อยู่อาศัยของพรรณไม้พื้นเมือง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้ประโยชน์ : ​ปลูกเป็นไม้ประดับ ในทางสมุนไพร ใบมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ

#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

“รมว.วราวุธ” เปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ปชช.ร่วมงานคึกคัก
03/12/2022
“รมว.วราวุธ” เปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ปชช.ร่วมงานคึกคัก

“รมว.วราวุธ” เปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ปชช.ร่วมงานคึกคัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดงานมหกร

ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกช้างป่าพลัดหลงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ุ ผู้อำนว...
03/12/2022

ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกช้างป่าพลัดหลงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กรณี ชาวบ้านในพื้นที่พบลูกช้างป่าพลัดหลงจากฝูง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ชาวบ้านได้สร้างคอกไม้ไผ่ขนาดเล็ก เพื่อรอฝูงช้างป่าให้เข้ามารับลูกช้างป่าพลัดหลงตัวดังกล่าว แต่ยังไม่พบฝูงช้างป่ามารับแต่อย่างใด จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

โดยได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือลูกช้างป่าพลัดหลง ตามลำดับเหตุการณ์ ดังนี้
วันที่ 29 พ.ย. 2565 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประสานงานขอสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ ประจำ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เข้าประเมินสุขภาพลูกช้างป่า

ต่อมา นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประชุมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่า และสัตวแพทย์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาในเบื้องต้นและเดินทางเข้าพื้นที่ภายในวันดังกล่าว ถึงพิกัดที่พบลูกช้างป่า ในช่วงค่ำจึงทำการประเมินอาการสุขภาพและเข้าทำการรักษาในเบื้องต้น พบ ลูกช้างป่าพลัดหลง เพศเมีย จำนวน 1 ตัว อายุประมาณ 1 เดือนเศษ น้ำหนักโดยประมาณ 130-150 กิโลกรัม มีสภาพอ่อนแรงมาก ขาดน้ำรุนแรง ถ่ายเหลว มีเยื่อเมือกซีด พบแผลหลุมในช่องปาก พบแผลแมลงวันวางไข่บริเวณปลายริมฝีปากล่างและใบหู พบรอยขีดข่วนบริเวณลำตัว ได้การให้นมผงชนิดเอนฟาแลคผสมยาขับลมไกรวิเตอร์ ทุก 1 ชม. และให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดดำ วันที่ 30 พ.ย. 2565 ทำการรักษาต่อเนื่อง ตามแผนการรักษาของทีมสัตวแพทย์

ขณะเดียวกัน ทีมสัตวแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเพื่อประเมินแนวทางการรักษา พบปัญหา อุปสรรคด้านพื้นที่ เดินทางเส้นทางชัน (เดินขึ้นเขา) ป่ารกทึบ ไม่สามารถใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทีมสัตวแพทย์ ลงความเห็นว่า ควรนำลูกช้างป่าพลัดหลงตัวดังกล่าว มาดูแลรักษาเบื้องต้น ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เนื่องจากมีทีมสัตวแพทย์จากสบอ.3 (บ้านโป่ง ) สัตวแพทย์จากส่วนกลางกรมอุทยานฯ รวมทั้งยารักษา และอุปกรณ์ที่มีความพร้อม สะดวกในการเดินทาง และระยะทางการเคลื่อนย้ายใกล้กว่าพื้นที่อื่นๆ จะทำให้การรักษามีผลดีต่อสุขภาพของลูกช้าง เพราะไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ภายในเร็ววัน โดยลงความเห็นว่า ควรใช้เฮลิคอปเตอร์เข้า ขนย้ายลูกช้างป่าดังกล่าว

โดยในเวลา 8.00 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เฮลิคอปเตอร์ทหาร ภายใต้การกำกับการของ พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผบ.กกล.สุรสีห์ พ.อ.รณวรรณ พจน์สถิตย์ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า และพันเอกธัชเดช อาบัวรัตน์ รองเสนาธิการกองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ยกตัวเคลื่อนย้ายลูกช้างจาก พื้นที่ป่า ในเขต ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ควบคุมการเคลื่อนย้ายบนเฮลิคอปเตอร์ โดยทีมสัตวแพทย์ จำนวน 3 ท่าน (สพ.ญ.ลักขณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สพ.ญ.กนกวรรณ ตรุยานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสอป.สบอ.3 (บ้านโป่ง) สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชรนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก) ใช้เวลาการบินประมาณ 30 นาที มายังพิกัดจุดลง ฮ. ณ โรงเรียนวัดคอกช้าง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

เวลา 10.00 น. เฮลิคอปเตอร์ถึง โรงเรียนวัดคอกช้างโดยปลอดภัย เวลา 10.30 น. เคลื่อนย้ายลูกช้างโดยรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถย้ายสัตว์ป่าโดยเฉาะซึ่งมีตู้ควบคุมอุณภูมิและอุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น เดินทางโดยรถยนต์ ระยะ 120 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อนำลูกช้างไปทำการรักษา ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์ พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี

โดยจะได้นำลูกช้างส่งต่อเพื่อพักรักษาตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ซึ่งเตรียมความพร้อมสถานที่โดยการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อย และมีความพร้อมด้านยารักษา อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำการวางแผนการรักษาฟื้นฟูลูกช้างต่อไป

#ดอกไม้บานเดือนนี้ "กระดุมเงิน"ในช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาว ตามลานหินทรายบนเขา ในภาคอีสาน เช่น ที่ผาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำต...
02/12/2022

#ดอกไม้บานเดือนนี้ "กระดุมเงิน"

ในช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาว ตามลานหินทรายบนเขา ในภาคอีสาน เช่น ที่ผาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกผาหลวง ภูผาเทิบ ภูพาน ภูวัว ภูสิงห์ และในท้องนาที่เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน เช่น ที่ดงนาทาม หนองหญ้าม้า ในจังหวัดอุบลราชธานี จะพบพรรณไม้สกุลกระดุมเงิน (𝘌𝘳𝘪𝘰𝘤𝘢𝘶𝘭𝘰𝘯) วงศ์กระดุมเงิน (Eriocaulaceae) ออกดอกสีขาว ๆ ละลานตาเต็มไปหมด และมักจะขึ้นปะปนกับพืชกินแมลงหลายชนิด เช่น ดุสิตา 𝘜𝘵𝘳𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘱𝘩𝘪𝘯𝘪𝘰𝘪𝘥𝘦𝘴 Thorel ex Pellegr. ทิพเกสร 𝘜. 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 Vahl สร้อยสุวรรณา U. bifida L. สรัสจันทร 𝘉𝘶𝘳𝘮𝘢𝘯𝘯𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪𝘴 D.Don จอกบ่วาย 𝘋𝘳𝘰𝘴𝘦𝘳𝘢 𝘣𝘶𝘳𝘮𝘢𝘯𝘯𝘪𝘪 Vahl รวมทั้งพรรณไม้วงศ์กระถินทุ่ง เช่น กุง 𝘟𝘺𝘳𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘶𝘤𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 Willd. กระถินทุ่งใหญ่ 𝘟. 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢 Malme

กระดุมเงิน เป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียว ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ โดยเฉพาะในป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) และป่าไม้สนเขา (Lower montane coniferous forest) ที่มีลานหินทราย นอกจากนั้น บางชนิดก็ขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองบึง ใกล้ระดับทะเล พรรณไม้สกุลนี้ทั่วโลกพบประมาณ ๔๘๐ ชนิด ในไทยพบ ๓๖ ชนิ

#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

เริ่มแล้ว !! มหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 2 – 3 ธันวาคม นี้
02/12/2022
เริ่มแล้ว !! มหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 2 – 3 ธันวาคม นี้

เริ่มแล้ว !! มหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 2 – 3 ธันวาคม นี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ

02/12/2022

รู้หรือไม่ !! เสือโคร่ง ปกติจะนั่งฉี่ยอง ๆ แบบสุนัขตัวเมีย

ส่วนที่ฉี่พุ่งไปด้านหลัง เป็นฝอย เป็นการฉี่เพื่อทำเครื่องหมาย แสดงอาณาเขตถิ่นที่อยู่ของตน เมื่อเสือตัวเมียเป็นสัด ดมเจอฉี่ตัวผู้ ก็จะเดินตามหา เพื่อให้ผสมพันธุ์ หากเป็นตัวผู้ก็จะหนีไปหากินแหล่งอื่น หลีกเลี่ยงการต่อสู้กัน ยกเว้นเสือที่เป็นหนุ่มเต็มตัว อาจตามหาเพื่อต่อสู้ แย่งอาณาเขตหากิน หรือแย่งตัวเมียกันได้ กลิ่นฉี่พุ่งฯ เป็นกลิ่นแอมโมเนีย ฉุนมาก เสือเล็ก ๆ เมื่อสูดเข้าไปมากๆ ในที่อากาศถ่ายเทไม่ดี อาจทำให้เกิดปอดบวมตายได้

ภาพ : เสือโคร่งของกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

#งานวิจัยจากกลุ่มป่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพรรณไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอนุรั...
01/12/2022

#งานวิจัยจากกลุ่มป่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพรรณไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่”

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 3,845,083 ไร่ หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ของโครงการความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่ดำเนินงานวิจัยโดยนักวิจัยจากกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 เฉพาะในแปลงสำรวจ พบพรรณไม้ 729 ชนิด เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว 11 ชนิด และพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก 1 ชนิด คือ ชาฤๅษีเขาใหญ่ Paraboea khaoyaica Kaitongsuk, Triboun & Sungkaew นอกจากนั้น ยังพบพืชอาหาร ไม้ผลป่า และพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น กระท้อน 𝘚𝘢𝘯𝘥𝘰𝘳𝘪𝘤𝘶𝘮 𝘬𝘰𝘦𝘵𝘫𝘢𝘱𝘦 (Burm.f.) Merr. มะไฟ 𝘉𝘢𝘤𝘤𝘢𝘶𝘳𝘦𝘢 𝘳𝘢𝘮𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 Lour. รางจืด 𝘛𝘩𝘶𝘯𝘣𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘶𝘳𝘪𝘧𝘰𝘭𝘪𝘢 Lindl. สุรามีฤทธิ์ 𝘗𝘰𝘭𝘺𝘢𝘭𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘷𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 Ridl. กำลังวัวเถลิง 𝘈𝘯𝘢𝘹𝘢𝘨𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘭𝘶𝘻𝘰𝘯𝘯𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 A.Gray โด่ไม่รู้ล้ม 𝘌𝘭𝘦𝘱𝘩𝘢𝘯𝘵𝘰𝘱𝘶𝘴 𝘴𝘤𝘢𝘣𝘦𝘳 L. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จึงถือเป็นแหล่งรวมพรรณไม้ที่สำคัญของประเทศ (วรดลต์และคณะ, 2564)

จากการที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มีพืชอาหาร ไม้ผลป่า และพืชสมุนไพรที่หลากหลาย ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพรรณไม้มากมาย เช่น ภูมิปัญญาด้านอาหาร การใช้สมุนไพรบำรุงร่างกาย งานหัตถกรรมใบลาน ไม้กวาดดอกหญ้า และการสานเสื่อหวาย ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน


เอกสารอ้างอิง วรดลต์ แจ่มจำรูญ, สมราน สุดดี, มนตรี แสงสวัสดิ์ และ เสกสรร ไกรทองสุข. 2564.
​ความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.

#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง ร.9” พัฒนา “เกาะในหลวง” เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ว...
01/12/2022

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง ร.9” พัฒนา “เกาะในหลวง” เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง

วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี (ทสม.) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาเกาะพลับพลา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) 5 ธันวาคม 2565 และในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับบนเกาะพลับพลา (เกาะในหลวง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อีกด้วย

ดร.ยุทธพล เปิดเผยว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนถึง 5,151 โครงการ พร้อมทั้งในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการหลอมรวมจิตใจพี่น้องประชาชน รวมไปถึงการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวเมืองเพชรบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “โครงการตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาเกาะพลับพลา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้นำเครือข่ายอาสาสมัครทุกเครือข่ายของกระทรวงฯ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย ทสม. เครือข่าย อส.อส. และเครือข่าย อสทล. รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ผู้ประกอบการเดินเรือ และพี่น้องประชาชน เดินทางมายังเกาะพลับพลา เพื่อร่วมวางพวงมาลาต่อหน้าพระบรมรูป และเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดและร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่บริเวณโดยรอบเกาะพลับพลาแห่งนี้ ซึ่งในอดีตนั้น เป็นพื้นที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขื่อนแก่งกระจาน เมื่อปี พ.ศ.2516 และ พ.ศ.2518 อีกทั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ยังได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเรือพระที่นั่ง วนรอบเกาะพลับพลาเพื่อทอดพระเนตรภูมิทัศน์อันสวยงามโดยรอบเกาะอีกด้วย ซึ่งชาวเมืองเพชรบุรีได้ให้ความสำคัญ จึงได้เรียกเกาะพลับพลานี้ว่า “เกาะในหลวง”

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกาะพลับพลา หรือ เกาะในหลวง ในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมก่อสร้างกลุ่มอาคารบนเกาะพลับพลา กิจกรรมพัฒนาป้ายสื่อความหมาย กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อาคารร้านค้า รวมไปถึงห้องน้ำ-ห้องสุขา ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ต้องการขึ้นมาที่เกาะพลับพลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การพัฒนาเกาะพลับพลาหรือเกาะในหลวง ขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น นอกจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกาะพลับพลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่จะสร้างความภูมิใจให้กับคนเพชรบุรี ทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

รู้หรือไม่ ! เสียงครางในลำคอ (Purr) แบบแมว เสือก็ทำได้นะเสือ สามารถส่งเสียง – เพอร์ (Purr) ตอนหายใจออกได้เหมือนกัน แต่แค...
01/12/2022

รู้หรือไม่ ! เสียงครางในลำคอ (Purr) แบบแมว เสือก็ทำได้นะ

เสือ สามารถส่งเสียง – เพอร์ (Purr) ตอนหายใจออกได้เหมือนกัน แต่แค่ทำตอนหายใจเข้าไม่ไเท่านั้น

ข้อมูล : Greenpeace
ภาพ : มุกดา สะหวัน ข้ามโขง ข้ามแดง
สัตว์ป่าของกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมค...
01/12/2022

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2565 ณ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

ร่วมช้อปสินค้าราคาถูก ชิมอาหารพื้นเมือง ชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมจากแต่ละหน่วยงาน คลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของศิลปินท้องถิ่นรวมถึงการแสดงของศิลปิน "ไข่มุก" และ "ไก่ The voice"

อช.หมู่เกาะ​สิ​มิ​ลัน​ สำรวจ​สถานภาพ​ปะการัง​และ​เฝ้า​ระวัง​ดูแลทรัพยากร​ธรรมชาติ​ในเขต​พื้นที่​อุทยาน​ฯ​วันที่​ 1 ธันวา...
01/12/2022

อช.หมู่เกาะ​สิ​มิ​ลัน​ สำรวจ​สถานภาพ​ปะการัง​และ​เฝ้า​ระวัง​ดูแลทรัพยากร​ธรรมชาติ​ในเขต​พื้นที่​อุทยาน​ฯ​

วันที่​ 1 ธันวาคม​ 2565​ นางรักชนก แพน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผย​ว่า เจ้า​หน้าที่​อุทยาน​แห่งชาติ​หมู่เกาะ​สิ​มิ​ลัน​ นำกำลังเจ้าหน้าที่​ดำน้ำสำรวจสถานภาพปะการัง บริเวณจุดดำน้ำเรือนกล้วยไม้ (East of Eden), เฝ้าระวังการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติ​อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.​ 2562​ และ​ลาดตระเวนในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

โดยการสำรวจ​สถานภาพ​แนวปะการัง​เป็น​ประจำ เพื่อ​ให้​ทราบถึง​สถาน​ภาพความสมบูรณ์​หรือ​ความเสียหาย​ของแนวปะการัง​ และ​ติดตาม​ศึกษา​เก็บข้อมูล​เพื่อ​นำ​ไป​ประกอบ​ในการบริหาร​จัดการ​พื้นที่​อุทยาน​ฯ และ​เป็น​ประโยชน์​ในการอนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​การท่องเที่ยว​ต่อไป

งานวิจัยในป่าอนุรักษ์ "ผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา"อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่...
30/11/2022

งานวิจัยในป่าอนุรักษ์ "ผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา"

อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน คาดว่าจะมีผีเสื้อกลางวันประมาณ 450 ชนิด จนได้รับสมญานามว่า "เมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก" ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้าไปชื่นชมผีเสื้อกลางวัน โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี จนเกิดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติปางสีดาได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาผีเสื้อ จึงต้องการให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผีเสื้อกลางคืนบางกลุ่มที่มีความสำคัญและโดดเด่น สามารถพบเห็นได้ง่าย รวมถึงการศึกษาหนอนผีเสื้อกลางวันและหนอนผีเสื้อกลางคืนที่มีความสัมพันธ์กับชนิดพืชอาหารที่พบได้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและนำไปสู่การสร้างกิจกรรมการดูผีเสื้อที่หลากหลายและมีความยั่งยืน

รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนายภราดร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนายพนัชกร โพธิบัณฑิต และนายศุภชัย บุญสุข อุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงได้ศึกษาความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของชนิดผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยเก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัยด้วยกับดักแสงไฟใน 4 จุดเก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อจากต้นพืชอาหารจากการเดินสำรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจำนวน 4 เส้นทาง ทุก ๆ 2 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560

จากการศึกษาพบผีเสื้อกลางคืนทั้งหมด 25 วงศ์ 211 สกุล 392 ชนิด โดยผีเสื้อกลางคืนในวงศ์ Tortricidae มีความหลากหลายมากที่สุดถึง 96 ชนิด ในส่วนของตัวหนอนผีเสื้อกลางคืน พบ 9 วงศ์ 20 สกุล 20 ชนิด และหนอนผีเสื้อกลางวันมีจำนวน 4 วงศ์ 17 สกุล 21 ชนิด โดยหนอนผีเสื้อกลางวันในวงศ์ Nymphalidae มีความหลากหลายมากที่สุด 14 ชนิด ส่วนพืชอาหาร พบจำนวน 31 สกุล 33 ชนิด

การวิเคราะห์ความหลากหลายของทั้งผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อพบว่า ในฤดูฝนมีค่าดัชนีความหลากหลายของแชนนอนสูงกว่าในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ได้ค้นพบและตีพิมพ์ผีเสื้อกลางคืนชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด ในวงศ์ Tortricidae ได้แก่ 𝘉𝘢𝘣𝘶𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘶𝘤𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘢, 𝘔𝘦𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰𝘵𝘩𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘪𝘭𝘪𝘴 และ 𝘓𝘰𝘣𝘰𝘴𝘤𝘩𝘪𝘻𝘢 𝘣𝘪𝘴𝘱𝘪𝘯𝘢

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- ด้านวิชาการ ได้ทราบข้อมูลความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติปางสีดา
- ด้านการจัดการพื้นที่ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืน

รหัสโครงการ 6010807
โครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติปางสีดา
ผู้วิจัย รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว นายภราดร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายพนัชกร โพธิบัณฑิต นายศุภชัย บุญสุข อุทยานแห่งชาติปางสีดา

#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช #งานวิจัยในป่าอนุรักษ์

ที่อยู่

61, ถนนพหลโยธิน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625610777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมตตาแนะนำต้นโพสด้วยค่ะ
https://www.facebook.com/groups/1284025121659053/permalink/3797179737010233/
อ่านข้อความหน่อยค่ะ
เรียนผู้จัดการเพจกรมอุทยาน อยากให้ท่านช่วยเป็นสื่อกลางประสานงานกับกรมอุทยานให้หน่อยครับ เอกสารตามภาพครับ ชาวบ้านอยากให้เจ้าหน้าที่อุทยานจากส่วนกลางลงมาในพื้นที่หมู่3บ้านเจ๊กแบ๊ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง เพื่อรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านทั้งจากชาวบ้านและเจ้าหน้าอุทยานในพื้นที่... เมื่อวันที6กุมภาพันธ์2560เจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้ามาแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านเจ๊กแบ๊ว่าประกาศแนวเขตในทะเลตั้งแต่บริเวณนั้นถึงบริเวณนั้นให้เป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งขนาดเล็กได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านได้ทำหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสองหมู่บ้านเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560ถึงนายกำธร เวหน นายอำเภอขณะนั้น และนายอำเภอได้เชิญนายวีระ ขุนไชยรักษ์ หัวหน้าอุทยานเกาะช้างขณะนั้นมาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา และวันที่6มีนาคม2560มีเจ้าหน้าที่อุทยานและกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านว่าทางอุทยานขอห้ามในอ่าวเกาะง่ามทั้งสองด้าน. ชาวบ้านก็สบายใจ แต่ประมาณปลายปี2563เจ้าหน้าที่อุทยานได้มาปักป้ายประกาศเขตอุทยานตามแนวเดิมและอ้างถึงมาตรา64และ65 บอกว่าเจอคือจับ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมารับฟังข้อเท็จจริง ติดต่อได้ตามภาพครับ
ฝากดูด่วนๆๆๆๆๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอเบอร์โทรป่าไม้อำเภอกุดบากหน่อยคะ
"ขนุน กับ อุทยานแห่งชาติ" - เพื่อสัตว์ป่าหรือเพื่อใคร ?

ผมใช้เวลาอยู่นานพอสมควรในการรวบรวมสติและเรียบเรียงถ้อยคำในการที่จะนำมาอธิบายและระบายความรู้สึกอันโกรธ โมโห สงสัย และไม่เข้าใจ ในการตัดสินใจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน...

แต่ถ้าท่านรักป่า รักในการเสพย์ธรรมชาติ ผมคิดว่าคุณควรอ่านดู ถึงแม้มันจะยาวหน่อยก็ตาม...

ย้อนกลับไปเมื่อกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ข่าวที่ดังที่สุดในวงการนิยมไพรก็คงไม่พ้นเรื่องของพี่ดื้อ หรือช้างดื้อที่เข้ามารื้อเต๊นท์จนทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต... ซึ่งตอนนี้... หลายคนก็มีหลายทฤษฏีที่จะหาเหตุผลมากมายว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นที่เขาใหญ่... ซึ่งสามารถหาได้จากหลายสื่อเลย...

แต่เพียงหลังจากที่เหตุเกิดที่เขาใหญ่อุบัติได้ไม่นาน... มันก็มีข่าวมาอีกว่า "ขนุนและผองเพื่อน" เตรียมถูกเชิญให้ออกจาก แคมป์บ้านกร่าง, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเป็นคำสั่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อย้ายหมีหมา ที่มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่บริเวณลานตั้งแคมป์อันโด่งดัง...

"ขนุนคือใคร ?" - ขนุนคือหมีหมาตัวหนึ่งที่บรรดาช่างภาพสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่บ้านกร่างตั้งชื่อลูกหมีหมาตัวหนึ่ง ที่ปัจจุบันถือเป็นเซเล็บแห่งบ้านกร่างก็ว่าได้... สมาชิกขาประจำที่ไปตั้งแคมป์ เดินป่า หรือถ่ายภาพสัตว์ป่าที่แก่งกระจาน ไม่มีใคร ไม่รู้จักขนุน... ขนุนยังโด่งดังไปยังต่างประเทศ ในวงการถ่ายภาพสัตว์ระดับนานาชาติ... เพราะว่ากันว่า ขนุนคือหมีหมา หรือ "Malayan Sun Bear" ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ที่บรรดานักดูสัตว์จะหาชมและพบเจอได้ง่ายที่สุดในโลกแล้ว....

เมื่อคืนพยายามระลึกความเป็นมาของขนุนว่ามันเป็นยังไง ก็พอจะจำได้ประมาณว่า มันคือลูกหมีหมากำพร้าที่พลัดหลงจากแม่มันมาตั้งแต่ยังเล็ก... (หลายปีมาแล้ว) และมันก็มาคุ้ยขยะ หากินอาหารเหลือจากครัวบ้านกร่าง... สมัยนั้นตัวมันยังเล็กและน่าเอ็นดู ด้วยความสงสารหลายคนจึงให้อาหารมัน จึงกลายเป็นความเคยชินที่มันจะกลับมากินอาหารจากเศษอาหารที่เหลือหลังครัวบ้านกร่างเป็นประจำ...

แต่เมื่อพอมันโตขึ้น เวลาผ่านไปเรื่อยๆ... แน่นอนว่าหมีป่า... มีความอันตรายอยู่ในตัว... และทางอุทยานก็สั่งเด็ดขาดว่าห้ามให้อาหาร... ขนุนเองก็หายตัวไปจากบ้านกร่างที่ละหลายๆ เดือน... คือจากที่เมื่อก่อนถูกให้อาหาร เจอแทบจะทุกวัน... การโผล่ให้เห็นของขนุนที่บ้านกร่างก็ซาและน้อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ... แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หวนกลับมาเลย...

ช่างภาพและนักดูสัตว์หลายคน... ก็ไปเสี่ยงโชคเอา... ตั้งแคมป์ หรือนอนคอยรอในช่วงเช้า-เย็นเพื่อจะได้เจอขนุน... แน่นอนว่า... ยิ่งมันโต... และเมื่อหยุดการให้อาหาร... มันก็ออกมาเจอเราน้อยลงตาม... โอกาสก็มีน้อยตาม... ทุกอย่าง... กลับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น...

นอกจากนั้นแล้วเมื่อช่วงปีสองปีมานี้... หลายครั้งที่ขนุนกลับมา... มันยังพาเพื่อนหมีหมาตัวอื่นมาอีกด้วย...

จนเมื่อคืนวาน... ก็ได้ทราบว่า ขนุนถูกดักจับเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ก็ได้ย้ายมันไปปล่อยบนเขาพะเนินทุ่ง... ที่ตอนนี้ปิด ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้น....

เหมือนที่เขียนไว้ตั้งแต่ต้น... ความรู้สึกที่ทราบข่าวเมื่อวาน ถาโถมเข้ามามากมาย...

คำถามแรกเลยคืออุทยานแห่งชาติมีไว้เพื่ออะไร ?

ช้างเขาใหญ่ เกี่ยวอะไรกับหมีหมาแก่งกระจาน ?

ถ้าย้ายช้างได้ด้วย จะย้ายช้างด้วยไหม ?

"เรา ในฐานะนักท่องเที่ยว ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ ก็เพื่อจะได้ดูสัตว์ในธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและธรรมชาติไม่ใช่หรือ ?"

ในเมื่อทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ในอุทยาน มันเป็นอุบัติเหตุ... แล้วทำไมความซวย หรือกรรมต้องไปตกอยู่ที่สัตว์ป่า ? โดยเฉพาะทุกครั้งที่ "เกิดเหตุกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์เป็นอะไรขึ้นมา ?"

การมีอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ที่ชื่อเต็มว่า "อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ก็เพื่อจะได้อนุรักษ์สัตว์ป่า พืชป่าและทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาใช่หรือไม่ ?

"และมนุษย์อย่างเรา เป็นเพียงผู้มาเยือนเท่านั้น"

ผมไม่ปฏิเสธว่าหมีนั้นอันตราย... แต่ขนุน ก็เห็นมนุษย์มาตั้งแต่เด็ก และแม้แต่ชาวแคมป์แก่งกระจาน ก็คุ้นเคยกับขนุนดี...

"ทุกคนมาอุทยาน ตั้งแคมป์ นอนกลางดิน กินกลางทราย ก็เพื่อต้องการที่จะถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติไม่ใช่หรือ ? และทุกคนก็พร้อมยอมรับกับความเสี่ยงไม่ใช่หรือ ? "

มีหลายเสียงที่บอกผมว่า หมีเป็นสัตว์หวงถิ่น มีอาณาเขตหากินเป็นของตัวเอง การย้ายแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ ถือเป็นอันตรายกับตัวหมีเองมาก อยู่ๆ เอาเขาไปปล่อยในที่ที่เขาไม่คุ้นเคย ก็ไม่ต่างอะไรกับหมีชะตาขาด ไม่น่ารอด เพราะไม่มีแม้แต่การปรับตัวอะไรเลย หรือหากอยู่ๆ ไปปล่อยในที่มีมีเจ้าถิ่น ครองอาณาเขตอยู่แล้ว...

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเฉพาะแคมป์บ้านกร่างนั้น เป็นโคตรของโคตร Hotspot ที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์ใหญ่แล้ว... เสือดาวโผล่บ่อยมาก เช้าและเย็น... ยังไม่รวมช้างและกระทิงที่เดินกันให้ควั่กในยามค่ำคืน...

ก็กลับไปที่คำถามเดิมอีกละครับ... แล้วเราเข้าไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเพื่ออะไร ?

และจะต้องมีอีกกี่เคส ? ที่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับมนุษย์ที่เข้าไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ แล้วสัตว์คือผู้รับกรรม อย่างเคสของขนุนนี่ มันคงงงมาก ยังไม่ได้ทำอะไรเลย "กูก็อยู่ของกูดีๆ มาจับกูทำไมเนี่ย ?"...

ป่าคือบ้านของสัตว์... ถ้าจะเข้าไปเยี่ยมบ้านเขา... ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในกฏของเขา พร้อมยอมรับความเสี่ยงใช่หรือไม่ ?

ผมเสียใจ... กับสิ่งที่เกิดกับขนุนมาก...​ ผมไม่คิด... ว่าคนที่ตัดสินใจออกคำสั่งนี้ จะคิดและไตร่ตรองดีแล้ว... เพราะผมเชื่อว่ามันมีทางออกมากมายหลายออปชั่นที่จะทำให้เค้าอยู่ได้เราอยู่ได้...

จริงๆ ไอ้ประโยคเค้าอยู่ได้เราอยู่ได้นี่ไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำ เพราะ "อุทยานแห่งชาติ คือบ้านของสัตว์ป่า เป็นพื้นที่ของเขาที่เขาจะได้อยู่อย่างปลอดภัย โดยการปกป้องของมนุษย์"

แต่พื้นที่อนุรักษ์สัตว์... แต่กลับเอาความสำคัญของมนุษย์มาก่อนแบบนี้...

มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เศร้ามาก และโคตรเศร้า... ลองคิดดูสิครับ อุทยานฯที่แม้แต่ในบ้านของเขา (สัตว์ป่า)เอง... ก็ไม่มีแม้แต่ที่ให้เจ้าของบ้านยืน....

ภาพขนุนภาพนี้... ผมถ่ายได้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนขนุนออกมาหากินหลังครัวในตอนกลางคืน จากที่เฝ้ารออยู่หลายชั่วโมง... และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอกับขนุน...

กว่าสิบครั้งหลังสุดที่ไป... ผมไม่ได้เจอกับขนุนอีกเลย... แต่ก็มีคนเจอเรื่อยๆ เพียงแค่ดวงของเรามันไม่ตรงกัน...

ผมขอไว้อาลัยให้กับการถูกตัดสินชะตาชีวิตอย่างอยุติธรรมใรครั้งนี้...

และอยากให้กรมอุทยานฯ ได้ทบทวนบทบาท และตรึกตรองหน้าที่ของตนเองให้ดี... เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น... และผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น...

#ขอให้น้องปลอดภัย
#หมีหมาผิดอะไร
#ขอความยุติธรรมให้สัตว์ป่า
#อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ฝากด้วยครับ น้ำตกโตนงาช้าง จ.สงขลา ครับ
เราจะอยู่กันอย่างไร เมื่อลิงแสมบนเขาวัง
เพชรบุรี
ลงมาทำลายบ้านเรือนเราเสียหายจนนับครั้งไม่
ถ้วน
ประสบปัญหานี้กันมาร่วม 20ปี... ปีละ
หลายๆครั้ง แต่ละครั้ง แต่ละปี เราต้อง
เสียค่าซ่อมแซมบ้าน และทรัพย์สินที่เสีย
หาย ไปไม่รู้เท่าไร หลายๆครั้งก็กระโดด จนทะลุหลังคาเข้ามาในตัวบ้าน กัดทำร้ายชาวบ้าน นอกจากทรัพย์สินเสียหาย
แล้ว ต้องโดนกัดทำร้าย จนบาดเจ็บกันอีก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูและ และแก้ไขให้
เราบ้างได้ไหม แจ้งไปกี่ครั้ง ก็เงียบหาย ภาพเหล่านี้ เป็นแค่เพียงบางส่วน ของบ้านผมบ้าน
เดียวเท่านั้น ถ้ารวมทั้งหมดของชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบละ...เท่าไร เราจะเอา
เงินที่ไหนมาเป็นเงินซ่อมแซมบ้านได้ทุกครั้ง และ
จะเอาเวลาที่ไหนมานั่งคอยเฝ้าบ้านคอยระวังลิง
ได้ทุกวัน เพราะต้องออกไปทำมาหากิน เดือดร้อนจริงๆ เพราะลิงเขาวัง
เราจะอยู่กันอย่างไร เมื่อลิงแสมบนเขาวัง
เพชรบุรี
ลงมาทำลายบ้านเรือนเราเสียหายจนนับครั้งไม่
ถ้วน
ประสบปัญหานี้กันมาร่วม 20ปี... ปีละ
หลายๆครั้ง แต่ละครั้ง แต่ละปี เราต้อง
เสียค่าซ่อมแซมบ้าน และทรัพย์สินที่เสีย
หาย ไปไม่รู้เท่าไร หลายๆครั้งก็กระโดด จนทะลุหลังคาเข้ามาในตัว
บ้าน กัดทำร้ายชาวบ้าน นอกจากทรัพย์สินเสียหาย
แล้ว ต้องโดนกัดทำร้าย จนบาดเจ็บกันอีก หย่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูและ และแก้ไขให้
เราบ้างได้ไหม แจ้งไปกี่ครั้ง ก็เงียบหาย ภาพเหล่านี้ เป็นแค่เพียงบางส่วน ของบ้านผมบ้าน
เดียวเท่านั้น ถ้ารวมทั้งหมดของชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบละ...เท่าไร เราจะอยู่กันได้ไหม เราจะอยู่กันอย่าไร เราจะเอา
เงินที่ไหนมาเป็นเงินซ่อมแซมบ้านได้ทุกครั้ง และ
จะเอาเวลาที่ไหนมานั่งคอยเฝ้าบ้านคอยระวังลิง
ได้ทุกวัน เพราะต้องออกไปทำมาหากิน
จัดการด้วยค่า สงสารน้อง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่า ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุ บก.ปทส. Greencop - Thailand ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก RTA Chemical Depart สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมหม่อนไหม ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสร กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิ