กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริ

กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

📣📣จำหน่ายสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ติดต่อตามนี้ได้เลยเจ้า
11/01/2022

📣📣จำหน่ายสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ติดต่อตามนี้ได้เลยเจ้า

#มีจำหน่ายแล้วจ้า...
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ดี จากโครงการจำหน่ายพืชพันธุ์ดี
(ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ พ.ศ. 2562)
>>>เปิดจำหน่ายทั้ง...
🍓 ต้นแม่พันธุ์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
🍓 ต้นแม่พันธุ์ (G0) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
🍓 และต้นไหล (G1-G4)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน 101 ม.2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน (ในวัน เวลา ราชการ)
โทร. 053-096215

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"

#สตรอว์เบอร์รี
#สตรอเบอรี่
#ไหลสตรอเบอรี่

พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
09/01/2022
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิ

พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ วันที…

🪴พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
08/12/2021
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชตรัง แหล่งผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีของภาคใต้

🪴พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

พันธุ์พืชดี มีคุณภาพ นับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและจำเป็น […]

06/12/2021

คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดูรายละเอียดและคำแนะนำต่าง ๆ
ได้ที่นี่ : https://www.doa.go.th/fc/chainat/?p=4500

"เฉลิมชัย" ปลื้ม!! เกษตรกรตอบรับโครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด สั่ง กสก. ลุยหนุนพืชพันธุ์ดีต
12/11/2021
"เฉลิมชัย" ปลื้ม!! เกษตรกรตอบรับโครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด สั่ง กสก. ลุยหนุนพืชพันธุ์ดีต

"เฉลิมชัย" ปลื้ม!! เกษตรกรตอบรับโครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด สั่ง กสก. ลุยหนุนพืชพันธุ์ดีต

"เฉลิมชัย" ปลื้ม!!

11/11/2021
Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม's post
04/11/2021

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม's post

พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
17/10/2021

พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วมในการฟื้นฟูไม้ผล และการปลูกไม้ผลหลังประสบอุทกภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นท...
17/10/2021

วิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วม

ในการฟื้นฟูไม้ผล และการปลูกไม้ผลหลังประสบอุทกภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเสียหายได้อย่างถูกต้องการฟื้นฟูไม้ผล หลังประสบอุทกภัย เกษตรกรควรจะต้องมีการบำรุงรักษาไม้ผลให้เกิดรากใหม่และให้แตกใบอ่อนโดยเร็วขณะเดียวกันต้องมีการจัดการดินให้ถูกต้องด้วย
ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ คือ
1. หลังน้ำท่วมใหม่ๆ ขณะที่ดินยังเปียกอยู่ ห้ามนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่ และห้ามบุคคล รวมทั้งสัตว์เข้าไปเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นพืชโดยเด็ดขาด เพราะดินที่ถูกน้ำท่วมขังจะมีโครงสร้างง่ายต่อการถูกทำลาย และเกิดการอัดแน่นได้ง่าย ซึ่งเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำ รวมทั้งจะกระทบกระเทือนต่อระบบรากของพืช ทำให้ต้นไม้ทรุดโทรม และอาจตายได้
2. ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ควรหาทางระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นพืชโดยเร็ว โดยอาจขุดร่องระบายน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ให้มากที่สุด
3. ในสภาพน้ำท่วมที่มีการชะพาเอาดิน หรือทรายมาทับถมในบริเวณแปลงปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นหลังจากน้ำลดลงและดินแห้งแล้วควรทำการขุดหรือปาดเอาดินหรือทรายออกจากโคนต้นพืช นอกจากนี้ควรมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นการลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น สำหรับไม้ผลที่กำลังติดผลให้ทำการปลิดผลออกบ้าง เพื่อช่วยต้นพืชอีกทางหนึ่ง
4. เพื่อช่วยให้ต้นพืชตั้งตัวเร็วขึ้น ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืช เพราะในระยะนี้ระบบรากของพืชยังไม่สามารถดูดกินธาตุอาหารพืชจากดินได้ตามปกติ ปุ๋ยทางใบอาจใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 12 – 12 - 12 หรือ 12 – 9 – 6 หรือจะใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21 – 21 – 21 และ 16 – 21 – 27 ละลายน้ำพ่นให้แก่พืชก็ได้ นอกจากนี้สามารถเตรียมปุ๋ยทางใบที่มีส่วนผสมของ น้ำตาลเด็กซ์โตรส 600 กรัม (6 ขีด) ฮิวมิคแอซิด 20 ซีซี (2.5 ช้อนแกง) ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15 – 30 - 15 จำนวน 20 กรัม (1.5 ช้อนแกง) โดยผสมสารดังกล่าวในน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) ควรเติมสารจับใบลงไปเล็กน้อย และอาจใส่สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตามความจำเป็น ควรพ่นสัก 2 - 3 ครั้ง
5. ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ภายหลังน้ำท่วม มักจะหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องรากเน่าและโคนเน่า เพราะรากต้องอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆ ทำให้ขาดออกซิเจน (อากาศ) ดังนั้นเมื่อดินแห้งแล้วควรมีการพรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น
6. ในพืชที่ที่มีปัญหาของโรครากเน่า และโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา หลังจากน้ำลดแล้วหากพืชยังมีชีวิตอยู่ ให้ราดโคนต้นพืช หรือทาด้วยสารเคมีกันรา เช่น เมตาแลคซิล หรือ ฟอสเอทิล- อลูมินั่ม (อาลิเอท) (กรณีเกิดแผลที่โคนต้นพืชจะถากเนื้อเยื่อพืชที่เสียออกแล้วทาด้วยสารเคมี) โดยสารเคมีดังกล่าวจะใช้กับอาการรากเน่า และโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราพิเที่ยม (Pythium spp.) หรือไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.)สำหรับโรครากเน่าและโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราชนิดอื่นๆ เช่น เชื้อราฟูซาเรี่ยม (Fusarium spp.) ไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) หรือสเคลอโรเที่ยม (Sclerotium spp.) ให้ราดโคนต้นด้วยสารเคมีพีซีเอ็นบี หรือ เทอร์ราคลอร์ นอกจากนี้อาจมีการปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรค โดยการโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นด่างเพียงเล็กน้อย
การปลูกพืชหลังประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เมื่อน้ำลดแล้ว และต้องการจะปลูกพืช อาจทำได้ 2 วิธีคือปลูกแบบไถพรวนน้อยครั้งโดยใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา และกระทำหลังจากที่ดินเริ่มแห้งเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วยในตัว และลดการรบกวนดินและปลูกแบบไม่ไถพรวน วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังเปียกชื้นอยู่
การเลือกปลูกไม้ผล ควรพิจารณาความต้องการของตลาดด้วย และควรปลูกไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ควบคู่กับไม้ผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนานแต่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เป็นการวางแผนในระยะยาว
ก่อนปลูกพืช หากดินแห้งพอที่จะไถได้ ควรไถดินตากแดดสัก 2-3 วันก่อน (ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา) หากไถไม่ได้ ก็ใช้วิธีขุดหลุมปลูกให้ได้ขนาดพอเหมาะตามชนิดของพืช แล้วผสมปุ๋ยคอก และปูนขาวเล็กน้อยรองก้นหลุมเพื่อปรับปรุงดิน หากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องโรครากเน่า และโคนเน่า ควรราดหรือโรยก้นหลุมด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในดิน เช่น เมตาแลคซิลฟอสเอทิล - อลูมินั่ม หรือ พีซีเอ็นบีเทอร์ราคลอร์ แล้วแต่ชนิดของเชื้อสาเหตุ หรือจะใช้วิธีจุ่มรากของกล้าพืชในสารเคมีดังกล่าวก่อนจะปลูกก็ได้
หลังปลูกพืช ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นพืช และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำสำหรับพืชแต่ละชนิด

cr. ข้อมูลจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

สวทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง”วันศุกร์ที่ 15 ตุล...
11/10/2021

สวทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง”
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

กรุณา login โดยตั้งชื่อ พร้อมด้วยตัวย่อของหน่วยงาน

https://thairen.zoom.us/j/62227775632
Meeting number : 622 2777 5632

สวทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง”
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

กรุณา login โดยตั้งชื่อ พร้อมด้วยตัวย่อของหน่วยงาน

https://thairen.zoom.us/j/62227775632
Meeting number : 622 2777 5632

🌸💐ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคคลที่สนใจค่ะ 🌹🪴
09/10/2021

🌸💐ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคคลที่สนใจค่ะ 🌹🪴

🌸💐ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคคลที่สนใจค่ะ 🌹🪴

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
03/10/2021

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

26/09/2021

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งมอบพืชพันธุ์ดีและสารชีวภัณฑ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน

ใครรู้บ้างว่านี่คือเมล็ดอะไร?ถ้ามีมาแจกสนใจกันมั้ยคะ ถ้าสนใจพิมพ์คำตอบพร้อมคำว่าสนใจด้านล่างขอดูก่อนว่ามีคนสนใจแค่ไหน แล...
22/09/2021

ใครรู้บ้างว่านี่คือเมล็ดอะไร?
ถ้ามีมาแจกสนใจกันมั้ยคะ
ถ้าสนใจพิมพ์คำตอบพร้อมคำว่าสนใจด้านล่าง
ขอดูก่อนว่ามีคนสนใจแค่ไหน
แล้วจะคิดกิจกรรมสนุกๆมาให้เล่นกันค่ะ 💚

ใครรู้บ้างว่านี่คือเมล็ดอะไร?
ถ้ามีมาแจกสนใจกันมั้ยคะ
ถ้าสนใจพิมพ์คำตอบพร้อมคำว่าสนใจด้านล่าง
ขอดูก่อนว่ามีคนสนใจแค่ไหน
แล้วจะคิดกิจกรรมสนุกๆมาให้เล่นกันค่ะ 💚

07/09/2021

🌽🌽เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มีจำหน่ายแล้วค่ะ 🌽🌽🎯
กิโลกรัมละ 500 บาท มีมาจำหน่ายเพียง 100 กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ
ช้าหมดนะคะ แล้วจะหาว่าแอดไม่เตือนนน
ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามโดยตรง
ทางโทรศัพท์ 061-5585280
ทางไลน์ id line : 0615585280
ในวันและเวลาราชการได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
🚛เรามีบริการส่งเมล็ดพันธุ์ โดยเก็บเงินค่าส่งปลายทาง โดยขนส่ง TP Logistics ค่ะ 🚛
📢(ลูกค้าโอนเฉพาะค่าเมล็ดค่ะ)📢

เรื่องลึกๆ (แต่ไม่ลับ) ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 🌱🙏🏼 cr. เคหการเกษตร ฉบับเดือนกันยายน 2564
03/09/2021

เรื่องลึกๆ (แต่ไม่ลับ) ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 🌱

🙏🏼 cr. เคหการเกษตร ฉบับเดือนกันยายน 2564

25/08/2021
จุดบนิการพืชพันธุ์D oae

🎉🎉พร้อมเปิดให้บริการแล้ว🎉🎉

#จุดบริการพืชพันธุ์D oae (ดี โอเออี)

โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านท่าน
พบกับ
🛎สถานีการเรียนรู้ทั้ง 4 สายการผลิต
🌱 ต้นพันธุ์
🌱 ท่อนพันธุ์
🌱 เมล็ดพันธุ์
🌱 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
🍀 รวมถึงพืชเด่น พืชอัตลักษณ์ในพื้นที่ รับชมแปลงตัวอย่าง เช่น การปลูกผักยกแคร่ การเพาะเลี้ยงแหนแดง เป็นต้น

🛎 สถานีการจำหน่ายพันธุ์พืช
🧑🏻‍🌾 จากโครงการระเบียบเงินรายได้
👩🏻‍🌾 ผลผลิตจากแปลงแม่พันธุ์
👩🏻‍🌾 ผลพลอยได้จากการดำเนินงานในพื้นที่

🛎 จุดพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายภาพสวยๆกับดอกไม้ตามฤดูกาล

🚘 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ในวันเวลาราชการ

📍 ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
📞 033-048-201
📍 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
📞 075-582-313
📍 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
📞 044-379-617
📍 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
📞 075-845-196
📍 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
📞 044-666-422
📍 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
📞 055-906-220
📍ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
📞 043-988-142
📍ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
📞 053-096-215
📍ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
📞 035-440-360
📍 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
📞 042-180-845

เรายินดีพร้อมให้บริการ แล้วเจอกันนะคะ

#พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

23/08/2021

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีปลูก “กระชาย” พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างถูกวิธี
อ่านต่อ >>> ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
https://doaenews.doae.go.th/archives/10833

สื่อมวลชน
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2900813
https://www.facebook.com/480010195361254/posts/4759698897392341/?d=n
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_191518?fbclid=IwAR3zxsOGIHBsESFcKYzYW4DBeiqugBcbluzYeCQtmFzIpxMmdXwbcGgofKQ

21/08/2021

📣ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี (ระเบียบเงินรายได้)📣
ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการผลิต...
1) กล้วยน้ำว้า เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุ์ปากช่อง 50 ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ราคา 15 บาท/ถุง
2) กล้วยหอม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์ อำเภอท่ายาง ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ราคา 15 บาท/ถุง
3) อโกลนีมา ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ราคา 8 บาท/ยอด

หากเกษตรกร หรือประชาชนท่านใดสนใจ สามารถสอบถามได้ที่...
📞 065-578-9892 คุณมนตรี กุฎีรัตน์
📞 094-479-6178 คุณวันวิสาข์ บุตรแสน
และ 📞 033-048-201 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่1 จังหวัดชลบุรี

11/08/2021

ขอเชิญรับฟัง นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช
ให้สัมภาษณ์ในประเด็น จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE สร้างการรับรู้ “พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร”

ออกอากาศในรายการรู้ทันข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM. 92.50 MHz ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 18.10 น.

11/08/2021

เฉลิมชัย สนับสนุนจัดกิจกรรมจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE เน้นสร้างการรับรู้ “พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร”

อ่านต่อ >>> ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
https://doaenews.doae.go.th/archives/10732

สื่อมวลชน
https://www.naewna.com/local/595166
https://khao24h.net/share/news-17-4-fbaf3c83d590f344a0ba886f3ff301e5

09/08/2021
05/08/2021
25/07/2021
Photos from Kehakaset Magazine วารสารเคหการเกษตร's post
21/07/2021

Photos from Kehakaset Magazine วารสารเคหการเกษตร's post

กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังเร่งดำเนินการผลิตและขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ...
21/07/2021

กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังเร่งดำเนินการผลิตและขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ฯ คอยติดตามข่าวได้ทางหน้าเพจนะคะ พร้อมสนับสนุนเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมปลูกและแปรรูป “ฟ้าทะลายโจร” พร้อมเตรียมมอบกล้าพันธุ์แก่เกษตรกรเร็วๆ นี้
.
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
https://doaenews.doae.go.th/archives/10512
.
สื่อมวลชน
https://www.am1386.com/home/7489
https://www.facebook.com/kehakaset/posts/4233899549986979
https://www.facebook.com/403718843138984/posts/2048359985341520/
https://khao24h.net/share/news-18-5-bcab5fc07c75b7b9622c4fca78353e6a
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1725892/
https://www.posttoday.com/economy/news/658699
https://www.kasetkaoklai.com/home/2021/07/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B9%88-2/
https://www.facebook.com/403718843138984/posts/2048359985341520/
https://www.wealthythai.com/en/updates/economy/domestic/3650

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ามอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หวังช่วยสนับสนุนการรักษาโควิด-19#พืชพัน...
15/07/2021
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ามอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หวัง

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ามอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หวังช่วยสนับสนุนการรักษาโควิด-19

#พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร

จากนโยบาย “ตลาดนําการผลิต” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ามกลางสถานการณ์.....

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าเต็มกำลังผลักดัน ฟ้าทะลายโจร หวังช่วยบรรเทาสถานการณ์ covid 19วันนี้ขอนำเสนอวิธีการเพาะเมล็ดฟ้...
13/07/2021
การเพาะเมล็ดฟ้าทะลายโจร

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าเต็มกำลังผลักดัน ฟ้าทะลายโจร หวังช่วยบรรเทาสถานการณ์ covid 19

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการเพาะเมล็ดฟ้าทะลายโจรกันจ้า

รับชมกันได้เลยจ้า

#พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร
01/07/2021
กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร

เกษตรกรเตรียมเฮ กรมวิชาการเกษตร แง้มพืชพันธุ์ดีปี 65 มะนาว ส้มโอ และมันเทศ นำร่องเตรียมขอรับรองพันธุ์พืชให...

กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร
01/07/2021
กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

24/06/2021

ขอเชิญรับฟัง นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช
ให้สัมภาษณ์ในประเด็น พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
ออกอากาศในรายการรู้ทันข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM. 92.50 MHz ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 18.10 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลทายสโลแกน/จุดยืน กองขยายพันธุ์พืช จำนวน 50 ท่าน (ด้วยวิธีการสุ่ม...
15/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลทายสโลแกน/จุดยืน กองขยายพันธุ์พืช จำนวน 50 ท่าน (ด้วยวิธีการสุ่มผู้โชคดี ***คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
1. Supansa Farm
2. TuJaa Bunyanuch
3. Fateehah Binti Usman
4. Nan Natthanicha
5. จิตติมา แก้วงาม
6. ประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
7. Waleewan Duangkaeo
8. Areena Abu
9. คำนาง วงษ์จันทร์
10. นัด ณัฏฐธิดา
11. วันดี หนูคล้าย
12. ปุ้มปุ้ย อุอิมุมิ
13. Kraikan Totojang
14. น้ำฝน บ้วนเต้
15. Suwanna JumJim
16. กังขา. ยกล้อหลัง.
17. Tiktok Kitja
18. NooPaeng Supanida
19. พอเพียง เพียงพอ
20. Tookta Ja
21. ผักบุ้งลอยฟ้า
22. Nurnee Adae
23. Yui Patcharee
24. Onuma Phookingpha
25. สายหมอก ทิวสน
26. Phantiwa Romsri Kae
27. Bee'z Dramaticarts
28. Sasivarapatkittiyathorn Pukpui Dhesakul
29. เดือนเพ็ญ ใจเย็น
30. Jaded Kritsanapong
31. Gabriella En Graze
32. อัสรินทร์ อับดุลเลาะ
33. Punyiga Mongkondee
34. Phatreeya Suksamran
35. N'Nisa Nichthavan
36. Kamonrutt Mahatragulrangsee
37. Chaliss Narak
38. กนกวรรณ เนตรทิม
39. มณีวรรณ เอี่ยมแตง
40. Phatthawat Saenlar
41. Sujitra Su
42. จิรศักดิ์ กิจการ
43. Ninew N Yuthita
44. Princess Alinda
45. Nong Arm Kub
46. Jane Ratthathum
47. Noppawan Kaewmanee
48. สุเทพ เทพพนม
49. Nont Thavijit
50. Miliin Nattaya

สำหรับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่านสามารถส่ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร เพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลได้ทางกล่องข้อความ(Inbox)เท่านั้นนะคะ
ตัวอย่าง
ยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลค่ะ
ลำดับที่..................
นางสาว...............
บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่...... ตำบล ..... อำเภอ ...... จังหวัด......
รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์ ..........
***งดโพสต์ข้อมูลส่วนตัวใต้คอมเมนท์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ค่ะ***
*** ทางเพจจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์แบบธรรมดาอาจใช้ระยะเวลาในการจัดส่งนิดนึงนะคะ ขอบคุณค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลทายสโลแกน/จุดยืน กองขยายพันธุ์พืช จำนวน 50 ท่าน (ด้วยวิธีการสุ่มผู้โชคดี ***คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
1. Supansa Farm
2. TuJaa Bunyanuch
3. Fateehah Binti Usman
4. Nan Natthanicha
5. จิตติมา แก้วงาม
6. ประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
7. Waleewan Duangkaeo
8. Areena Abu
9. คำนาง วงษ์จันทร์
10. นัด ณัฏฐธิดา
11. วันดี หนูคล้าย
12. ปุ้มปุ้ย อุอิมุมิ
13. Kraikan Totojang
14. น้ำฝน บ้วนเต้
15. Suwanna JumJim
16. กังขา. ยกล้อหลัง.
17. Tiktok Kitja
18. NooPaeng Supanida
19. พอเพียง เพียงพอ
20. Tookta Ja
21. ผักบุ้งลอยฟ้า
22. Nurnee Adae
23. Yui Patcharee
24. Onuma Phookingpha
25. สายหมอก ทิวสน
26. Phantiwa Romsri Kae
27. Bee'z Dramaticarts
28. Sasivarapatkittiyathorn Pukpui Dhesakul
29. เดือนเพ็ญ ใจเย็น
30. Jaded Kritsanapong
31. Gabriella En Graze
32. อัสรินทร์ อับดุลเลาะ
33. Punyiga Mongkondee
34. Phatreeya Suksamran
35. N'Nisa Nichthavan
36. Kamonrutt Mahatragulrangsee
37. Chaliss Narak
38. กนกวรรณ เนตรทิม
39. มณีวรรณ เอี่ยมแตง
40. Phatthawat Saenlar
41. Sujitra Su
42. จิรศักดิ์ กิจการ
43. Ninew N Yuthita
44. Princess Alinda
45. Nong Arm Kub
46. Jane Ratthathum
47. Noppawan Kaewmanee
48. สุเทพ เทพพนม
49. Nont Thavijit
50. Miliin Nattaya

สำหรับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่านสามารถส่ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร เพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลได้ทางกล่องข้อความ(Inbox)เท่านั้นนะคะ
ตัวอย่าง
ยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลค่ะ
ลำดับที่..................
นางสาว...............
บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่...... ตำบล ..... อำเภอ ...... จังหวัด......
รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์ ..........
***งดโพสต์ข้อมูลส่วนตัวใต้คอมเมนท์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ค่ะ***
*** ทางเพจจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์แบบธรรมดาอาจใช้ระยะเวลาในการจัดส่งนิดนึงนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่อยู่

กรุงเทพ
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เว็บไซต์

http://www.plantprop.doae.go.th/2561/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการรับจำนำข้าว รัฐบาลเพื่อธุรกิจโรงสีข้าวไทย
จะหาท่อนพันธุ์ว่านน้ำ (Sweet Flag) ได้จากไหนได้บ้างครับ
ได้รับแล้วขอบคุณมากๆคะ🙏🙏🎉🎉
ขอบคุณเพจมากคะสำหรับของรางวัล ส่งจริง ส่งไวค่ะ🥰
ขอถามหน่อยคะลทบ.รับเม็ดผักไม่ดห็นได้รับเลย
โครงการตู้เย็นข้างบ้านแจกเมล็ดผัก ไม่เห็นจะได้รับเลยคะ ทั้งลงครั้งแรก และครั้งที่ สอง สรุปว่าแจกจริงไมคะ
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธ์ฟรีโครงการ รตู้เย็นข้างบ้าน นานแล้วแต่ยังไม่ได้ของเลย
ขอบคุณครับป๋มไม่ค่อยเห่อเลย
มีลำดับแล้ว แต่ยังไม่ได้ของเลยค่ะ ต้องทำไงต่อคะ???
ลงทะเบียนแล้ว และได้รับลำดับของคุณคือ 44900 แต่จนป่านนี้ยังไม่ได้รับของเลย??
ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านให้ #ไปรับด้วยตัวเองที่บ้านกำนัน #ไม่เข้าใจค่ะ ทำไมต้องให้เดินทางไปอีกเป็นสิบกิโล เพื่อรับ ในเมื่อแจ้งว่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ขอบคุณค่ะ
โครงการตู้เย็นข้างบ้าน ยังไม่ได้รับเมล็ดผักเลยคะ