หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทาง

หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทาง หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง
(5)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักสำรวจและออกแบบ
19/08/2018

สำนักสำรวจและออกแบบ

สำนักสำรวจและออกแบบ UPDATE DOWNLOADแบบมาตรฐานเล่มแดงฉบับแก้ไข 2017-2018 ใหม่
STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY AND CONSTRUCTION EDITION 2018 เข้าสู่เวบไซด์ สำนักสำรวจและออกแบบ ดาวโหลดไฟล์ PDF ได้เลยครับ http://www.ldhighway.com/general/locationdesign.html

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานจราจรสงเครา...
02/08/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย
รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🎨ปฏิบัติงานทาสี (Marking) ขอบคันหินทางเท้า ช่วง กม.6+200-กม.6+700 ขาออก บริเวณหน้ากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานบำรุงรักษาผ...
02/08/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง
รหัสงาน 21114 งานปะซ่อม (ผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์)
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700 ขาเข้าและขาออก
👷🏻ปฏิบัติงานปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ โดยดำเนินการปะซ่อมปรับระดับผิวทางด้วยวัสดุ cool mix เป็นการชั่วคราว เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานภูมิทัศน์ทา...
02/08/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานตัดหญ้าข้างทาง ที่ขึ้นรกทึบ ช่วง กม.11+200-กม.11+500 ขาออก เพื่อความสวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานภูมิทัศน์ทา...
02/08/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานกวาด เก็บ เศษดิน เศษขยะที่ร่วงหล่นบนผิวทาง ช่วง กม.11+500-กม.12+500 ขาออก เพื่อความสะอาด สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานจราจรสง...
24/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย
รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🎨ปฏิบัติงานทาสี (Marking) ขอบคันหินทางเท้า ช่วง กม.4+990-กม.6+000 ขาออก บริเวณดินแดงถึงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานบำรุงรั...
24/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🔧ปฏิบัติงานรื้อทางเท้าที่ชำรุดทรุดตัว และปรับระดับปูแผ่นทางเท้าคืนสภาพ ช่วง กม.7+600-กม.8+400 ขาเข้า บริเวณแยกสุทธิสาร เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานภูมิทัศ...
24/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานกวาด เก็บ เศษดิน เศษขยะที่ร่วงหล่นบนผิวทาง และขวางช่องทางระบายน้ำ ช่วง กม.5+500-กม.6+500 ขาเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานประสานความร่วมมือและภารกิ...
24/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานประสานความร่วมมือและภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
🆔งานปรับภูมิทัศน์และดูแลทำความสะอาดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
🚧กรมทางหลวง (ถนนศรีอยุธยา)
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ไม้พุ่มไม้ประดับ และเก็บขยะใบไม้กิ่งไม้ บริเวณด้านหน้าอาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง พื้นที่โซน 1 ดูแลโดยแขวงทางหลวงกรุงเทพ
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานระบบระบายน...
18/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง
รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ
🚧ในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🔧ปฏิบัติงานสกัด รื้อ ฝาบ่อและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด และทำการเจาะเสริมเหล็กเทคอนกรีตขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ที่ประมาณ กม.8+100 ด้านซ้ายทาง และเตรียมเปลี่ยนฝ่าบ่อพักเดิมที่ชำรุด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานภูมิทัศ...
16/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานกวาด เก็บ เศษดิน เศษขยะที่ร่วงหล่นบนผิวทาง และขวางช่องทางระบายน้ำ ช่วง กม.9+500-กม.10+300 ขาออก เพื่อความสะอาด สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

🕵🏻‍♂️🕵🏻‍♀️วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมประสานความร่วมมือหน่วยงาน...
16/07/2018

🕵🏻‍♂️🕵🏻‍♀️วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมประสานความร่วมมือหน่วยงาน #กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
🆔กิจกรรมตรวจสอบคัดกรองคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ที่ประมาณ กม.9+675 ขาเข้า เกาะกลางช่องทางออกทางหลักสู่ทางขนาน บริเวณใกล้ซอยวิภาวดีรังสิต 20
👨🏻‍⚕️ประสานงานและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วิภาวดี
ร่วมตรวจสอบคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง ที่พักอาศัยอยู่ในเขตทางหลวง โดยเจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทำการพูดคุย ซักถาม สอบประวัติเบื้องต้น ประเมินสถานภาพของคนไร้ที่พึ่ง และนำตัวคนไร้ที่พึ่งมาลงบันทึกประจำวันที่ สน.สุทธิสาร ต่อมาได้นำตัวมายังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กรุงเทพมหานคร (บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพ) ทำการตรวจสอบประวัติและดูอาการทางจิตเพื่อประเมิน จึงนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการรักษาอาการป่วยและดูแลคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง
13/07/2018

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ ประสานงานความร่ว...
13/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ ประสานงานความร่วมมือ #หน่วยงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกรุงเทพ ร่วมดำเนินการ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21550 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานรื้อศาลาที่พักผู้โดยสารเดิมที่ชำรุด เสียหาย ผุพัง ที่ประมาณ กม.6+500 ขวาทาง บริเวณหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยจะดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดต่อไป เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ศาลาทางหลวงต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06:00น.)เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ ร่วมจัดการจราจรและทำค...
13/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06:00น.)
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ ร่วมจัดการจราจรและทำความสะอาดผิวทางจากอุบัติเหตุ
🆔งานกิจกรรมบริหารการจราจรและดูแลรักษาผิวทาง จากอุบัติเหตุทางถนน
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🔧ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
1.เหตุเกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 06:00น.
2.ที่เกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ที่ประมาณ กม.8+600-กม.8+800 ทางหลักขาเข้า บริเวณทางลงเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อ
3.มีเหตุรถยนต์บรรทุกไม่ทราบขนาด ขนส่งวัสดุหิน ทำหินตกหล่นบนผิวทาง กีดขวาง 1 ช่องจราจร
4.สาเหตุ รถยนต์บรรทุก ขับมาจากลาดพร้าวมุ่งหน้าดินแดง มาถึงที่เกิดเหตุเป็นสะพานข้ามคลองบางซื่อ ช่องทางหลักขา้ข้า ได้ทำวัสดุหินตกหล่นบนผิวทาง
5.ผู้ขับขี่ -
6.มีผู้เสียชีวิต - ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ - ราย
7.สภาพทางเป็นเชิงทางลงสะพาน ผิวทางดี
8.สภาพอากาศ แจ่มใส
9.ไมมีทรัพย์สินทางราชการ ของกรมทางหลวงเสียหาย
10.เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร., ตำรวจ สน.วิภาวดี อำนวยความสะดวกการจราจร
11.เจ้าหน้าที่หมวดฯ เข้าทำความสะอาด กวาด เก็บเศษวัสดุหิน เปิดการจราจร เวลา 07:00น.
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานบำรุงรัก...
13/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง
รหัสงาน 21114 งานปะซ่อม (ผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์)
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700 ขาเข้าและขาออก
👷🏻ปฏิบัติงานปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ โดยดำเนินการปะซ่อมปรับระดับผิวทางด้วยวัสดุ cool mix เป็นการชั่วคราว เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานภูมิทัศน...
13/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานกวาด เก็บ เศษดิน เศษขยะที่ร่วงหล่นบนผิวทาง และขวางช่องทางระบายน้ำ ช่วง กม.9+000-กม.10+000 ขาเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

08/07/2018
Photos from หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ's post

👷🏻👷🏻‍♀️วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเวลา 22:00น.-05:00น.)
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงรักษาทาง
🆔งานบำรุงตามกำหนดเวลา
รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (การปาดตัดผิวทางเดิมและการปรับซ่อมผิวทางเดิมที่ชำรุดเป็นบางแห่ง)
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน บริเวณ กม.10+600 ทางขนานขาเข้า บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าวโค้งขวามุ่งหน้าสะพานควาย
👷🏻ปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมงานจ้างเหมาปรับระดับ ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ที่ชำรุด เสียหาย ผิดรูป เป็นหลุมบ่อ เป็นบริเวณกว้าง ดำเนินการขูดไสผิวทางเดิม และปูผิวทางแอสฟัลท์ใหม่คืนสภาพให้ได้ความเรียบเสมอกัน พื้นที่รวมประมาณ 500 ตร.ม. เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

FM91 Trafficpro
07/07/2018

FM91 Trafficpro

ย้ำ ! ตั้งแต่เวลานี้ ถึง 05.00 น. เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาเข้า ช่องคู่ขนาน ตรงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าว ฝั่งมุ่งหน้าสะพานควาย-สวนจตุจักร เลนขวาปิดการจราจร ฝากใช้ความระมัดระวัง

#ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร   วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 กรกฎาคม 2561     ตั้งแต่เวลา 22:00น.-05:00น.   🚧 จุ...
06/07/2018

#ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 22:00น.-05:00น.

🚧 จุดปิดการจราจร; ช่องทางขนานขาเข้า ช่วงสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าว มุ่งหน้าดินแดง-สะพานควาย-สวนจตุจักร โดยจะปิดทางขึ้นเชิงสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าว ช่องทางเลนขวา 1 ช่องทาง 🚧

สำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งหน้าไป สะพานควาย-สวนจตุจักร
1.สามารถตรงไปกลับรถที่แยกสุทธิสาร แล้วกลับมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน เพื่อมุ่งหน้าสะพานควาย-สวนจตุจักร
2.สามารถเบี่ยงออกซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน (หน้าเซนทรัลลาดพร้าว) แล้วไปกลับรถ เพื่อมุ่งหน้าสะพานควาย-สวนจตุจักร

เนื่องจากพบว่าผิวทางแอสฟัลท์ เกิดความชำรุดเสียหาย ผิดรูป เป็นหลุมบ่อ เป็นบริเวณกว้าง (ตามภาพถ่าย) ในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ที่ประมาณ กม.10+600 ทางขนานขาเข้า บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าวโค้งขวามุ่งหน้าสะพานควาย

โดยจะดำเนินการขูดไสผิวทางและปูผิวทางแอสฟัลท์ใหม่ให้ได้ความเรียบเสมอกัน พื้นที่รวมประมาณ 500 ตารางเมตร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
นายวรพงษ์ ขวาของ (หัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสาร)
เบอร์โทรศัพท์ 081-6274658

#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานบำรุงรักษ...
06/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง
รหัสงาน 21114 งานปะซ่อม (ผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์)
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สี่แยกแครายระหว่าง กม.0+000-กม.2+150
👷🏻ปฏิบัติงานปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ โดยดำเนินการปะซ่อมปรับระดับผิวทางด้วยวัสดุ cool mix เป็นการชั่วคราว ที่ประมาณ กม.1+700 ขวาทาง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานระบบระบาย...
06/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง
รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000-กม.2+150
👨🏻‍🔧ปฏิบัติงานเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด แตกหัก เสียหาย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานบำรุงรักษ...
06/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000-กม.2+150
👨🏻‍🔧ปฏิบัติงานซ่อมคันหินทางเท้า และปรับระดับทางเท้าเดิมที่ชำรุดทรุดตัวเสียหาย และติดตั้งเสากันรถจักรยานยนต์ขึ้นขับขี่บนทางเท้า เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ   🆔งานภูมิทัศน์...
06/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ
🆔งานภูมิทัศน์ทางหลวง
รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🌾ปฏิบัติงานกวาด เก็บ เศษดิน เศษขยะที่ร่วงหล่นบนผิวทาง และขวางช่องทางระบายน้ำ ช่วง กม.8+300-กม.9+000 ขาเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม สบายตา
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ...
03/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
🆔งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทางระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรมทางหลวง (http://complain.doh.go.th)
🚧ในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🔧ปฏิบัติงานรื้อฝาบ่อพักท่อร้อยสายสื่อสาร ที่อยู่บนทางเท้าในเขตทางหลวง ในความรับผิดชอบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ชำรุด แตกหัก ที่ประมาณ กม.13+375 ด้านซ้ายทาง และทำการเชื่อมเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีต เพื่อเตรียมนำไปใส่คืนเป็นการชั่วคราว เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจร และหมวดฯ ได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเป็นการถาวรต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ สนับสนุนเครื่องจ...
03/07/2018

👷🏻👷🏻‍♀️วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ กิจกรรมงานบำรุงปกติ สนับสนุนเครื่องจักรโดย #หน่วยงานปรับซ่อมแขวงทางหลวงกรุงเทพ
🆔งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน
🚧ดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.14+700
👨🏻‍🔧ปฏิบัติงานต่อเนื่องปรับระดับทางเท้าเดิมที่ชำรุดทรุดตัวเสียหาย เป็นหลุมบ่อดินโคลนเมื่อเกิดฝนตก ด้วยเศษวัสดุกากมิกส์เป็นการชั่วคราว ที่ประมาณ กม.13+400-กม.13+450 ด้านซ้ายทาง บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงลาดยาว เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรต่อไป
#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่13
#กรมทางหลวง

ที่อยู่

347 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022900360

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอแจ้งปัญหา บนสะพาน Loop-Ramp จากถนนพหลโยธิน เข้าถนนลาดพร้าว 1. มีต้นไม้ขึ้นบดบังป้ายเตือนทางโค้ง บริเวณเชิงลาดทางขึ้น 2. ป้ายเชพรอน บางป้ายลบเลือน และถูกต้นไม้ ผ้าใบแผงค้าบดบัง 3. การ์ดเรล เชิงลาดทางขึ้น ด้านซ้ายของสะพาน ถูกรถเฉี่ยวชนเสียหายล้มเอียงมานานแล้ว
สวัสดีครับ ยินดีครับ ขอบคุณครับ