กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยา

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกภาคส่วน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กรมทรัพยากรธรณี
25/12/2020

กรมทรัพยากรธรณี

#Merry_Christmas

❤ ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆ แอดขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ😊

#ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกด้วยนะคะ 😷

กรมทรัพยากรธรณี ห่วงใยบุคลากรในสังกัด ทธ. และยังคงรักษามาตรการป้องกันโควิด19 อย่างต่อเนื่อง และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกั...
25/12/2020

กรมทรัพยากรธรณี ห่วงใยบุคลากรในสังกัด ทธ. และยังคงรักษามาตรการป้องกันโควิด19 อย่างต่อเนื่อง และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#กรมทรัพยากรธรณี
#ไทยปลอดโควิด19
#เราจะสู้ไปด้วยกัน

กรมทรัพยากรธรณี
16/12/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมวิชาการ CCOP 2020 Thematic Session

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ CCOP 2020 Thematic Session ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 56 ในหัวข้อ “Geoscience towards New Normal and Future Earth” ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ Dr. Young Joo Lee ผู้อำนวยการสำนักงาน CCOP ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ Datuk Shahar Effendi bin Abdullah Azizi ผู้แทนถาวรประเทศมาเลเซียประจำ CCOP ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร CCOP ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการ CCOP 2020 Thematic Session ครั้งนี้ เป็นเวทีนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางธรณีศาสตร์แบบ New Normal สำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิก ประเทศที่ให้ความร่วมมือ และองค์กรที่ให้ความร่วมมือ CCOP ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 114 คน โดยมีการนำเสนอบทความวิชาการ จำนวน 47 เรื่อง โดยแบ่งเป็นการนำเสนอด้วยวาจา 39 เรื่อง และนำเสนอด้วยโปสเตอร์วิชาการ จำนวน 8 เรื่อง อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านธรณีศาสตร์ในวงกว้าง

กรมทรัพยากรธรณี
07/12/2020

กรมทรัพยากรธรณี

❤ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ ❤

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
05/12/2020

กรมทรัพยากรธรณี

๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

🌱 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 🌱

กรมทรัพยากรธรณี
05/11/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 75 ผ่านระบบประชุมทางไกล (The 75th CCOP Steering Committee Virtual Meeting)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้แทนไทยนำโดย นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะรองผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำ CCOP เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 75 (The 75th CCOP Steering Committee Meeting) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีเปิด Dr. Young Joo Lee ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ CCOP กล่าวต้อนรับ และมี Datuk Shahar Effendi bin Abdullah Azizi ผู้แทนถาวรประเทศมาเลเซียประจำ CCOP และในฐานะประธานคณะกรรมการบริการ CCOP กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจากผู้แทนประเทศสมาชิก CCOP 14 ประเทศเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจากประเทศสมาชิก CCOP ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการประจำปี แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และงบประมาณ CCOP โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความร่วมมือ CCOP ของประเทศสมาชิกบรรลุตามเป้าหมายภายใต้กรอบ CCOP Strategic Plan 2021-2025 ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “To be the Leading Intergovernmental Geoscience Organization for Sustainable Development in East and Southeast Asia” เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศสมาชิก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านธรณีศาสตร์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาค

กรมทรัพยากรธรณี
04/11/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมหารือทางไกลคณะทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - จีน “Seismomagnetic Monitoring Network along the belt and Road – in Thailand”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรธรณีจัดการประชุมหารือคณะทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) โครงการความร่วมมือ “Seismomagnetic Monitoring Network along the belt and Road – in Thailand” ระหว่างกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับ Gansu Earthquake Agency (GEA) และ Yunnan Earthquake Agency (YEA) ในสังกัด Institute of Geophysics, China Earthquake Administration (IGP - CEA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเพื่อพยากรณ์แผ่นดินไหว โดยมุ่งเป้าหมายช่วยลดความสูญเสียทางธรณีพิบัติภัยของประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวต้อนรับและให้กรอบแนวนโยบายในการดำเนินงานต่อที่ประชุม โดยมี นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายไทย และ Ms. Li Li, Deputy Director of IGP CEA เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายจีน ผลการประชุมมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันกำหนดกรอบเวลาในการลงนาม MOU กรอบแผนงานการดำเนินงาน และการเตรียมการทั้งด้านกำลังคน งบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความพร้อมในการเริ่มดำเนินโครงการฯ หลังการลงนาม MOU ร่วมกันในต้นปี 2564 ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือได้เลื่อนการดำเนินการออกไป 1 ปี อันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

กรมทรัพยากรธรณี
04/11/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 56 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 75 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ CCOP เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 56 (The 56th CCOP Annual Session) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 75 (The 75th CCOP Steering Committee Meeting) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำ CCOP, Datuk Shahar Effendi bin Abdullah Azizi ประธานคณะกรรมการบริการ CCOP , Mr.Ioannis Abatzis ประธานคณะที่ปรึกษา CCOP และ Dr.Young Joo Lee ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ CCOP

การประชุมครั้งนี้มี นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและรองผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำ CCOP เป็นประธานการประชุมประจำปี CCOP ร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิกและประเทศและองค์การที่ให้ความร่วมมือที่เข้าประชุมออนไลน์รวมทั้งสิ้น 195 คน ที่ประชุมมีการแสดงผลการดำเนินงานประจำปีที่สำคัญด้านธรณีศาสตร์ และร่วมกันกำหนดกรอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณ CCOP ให้บรรลุตามเป้าหมายภายใต้ CCOP Strategic Plan 2021-2025 เพื่อประโยชน์องค์รวมของประเทศสมาชิก เสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านธรณีศาสตร์ทั้งในและนอกภูมิภาค และเป็นการช่วยยกระดับองค์การและบุคลากรด้านธรณีศาสตร์ของประเทศไทย

กรมทรัพยากรธรณี
31/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรธรณีประจำปีพุทธศักราช 2563

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น. นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายนิวัติ มณีขัติย์ - นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและตู้ตัวอย่างแร่-หินให้แก่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัย รวมยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,065,356 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ขออนุโมทนาบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ร่วมกัน

กรมทรัพยากรธรณี
31/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายนิวัติ มณีขัติย์ - นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมพิธี ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ การจัดพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้กรมทรัพยากรธรณีน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

กรมทรัพยากรธรณี
27/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

CCOP’s Virtual Annual Session and Steering Committee Meeting 2020

The 56th CCOP Annual Session and the 75th CCOP Steering Committee Meeting will be provided an excellent organizational forum to the 16 Member Countries, 14 Cooperating Countries and 16 Cooperating Organizations to discuss and drive new Initiatives and Projects together with present Progress of Country Report on Geosciences.

The virtual meeting will be held on 3-5 November 2020 via an online video conference.

กรมทรัพยากรธรณี
23/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

🌹 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 🌹

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
13/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 🌿

กรมทรัพยากรธรณี
09/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี และ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ นายกนก อินทรวิจิตร อุปนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี และ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรณีวิทยาต่อสังคม การแก้ไขปัญหาทางวิชาการด้านธรณีวิทยาที่เป็นประเด็นของสังคม การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพธรณีวิทยา โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กับการพัฒนาองค์กร

กรมทรัพยากรธรณี
17/09/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563-2565 : รองรับยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563-2565 : รองรับยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี และแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายนิวัติ มณีขัติย์ และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ราย เข้าร่วมการประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติงานฯ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการและวิจัยทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน และ 2) การดำเนินงานความร่วมมือตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรธรณีเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี จะเป็นแนวทางการดำเนินงานการประสาน พัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามเป้าหมายหลักของประเทศ คือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

16/09/2020
กรมทรัพยากรธรณี

ถ้ำหินทราย: นิยายปรัมปรา กับธรณีวิทยาที่น่าฉงน
โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

เชิญรับชมได้เลยค่ะ

วันนี้แอดขอเสนอการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ถ้ำหินทราย: นิยายปรัมปรา กับธรณีวิทยาที่น่าฉงน" โดยนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

#ตำนาน #ความเชื่อ #การเกิดถ้ำ อธิบายโดยใช้ความรู้ธรณีวิทยาได้อย่างไร เชิญรับชมครับ

15/09/2020
กรมทรัพยากรธรณี
15/09/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การ ๔.๐ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรธรณี โดย กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การ ๔.๐ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ๑) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง ไปสู่องค์การ ๔.๐ ของ ทธ. และ ๒) เพื่อติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมถึงการประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน อันจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น ๔๕ ราย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ทธ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมทรัพยากรธรณี
14/09/2020

กรมทรัพยากรธรณี

ทส. ผนึกกำลัง เร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม "ทรัพยากรธรณี ถ้ำนาคา"

ตามที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา มีประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา จากเหตุที่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมหารือแนวทางการซ่อมแซมบริเวณรอยขีดเขียนบนผนังถ้ำนาคา และเร่งสำรวจร่องรอยขีดเขียนเพิ่มเติม ตามเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวก่อนถึงถ้ำนาคา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการอนุรักษ์ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

กรมทรัพยากรธรณี
24/08/2020

กรมทรัพยากรธรณี

DMR SPECIAL TALK ครั้งที่ 5 การบรรยายพิเศษความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรธรณี โดยกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี จัดการบรรยายพิเศษ “การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ” ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษครั้งสุดท้าย ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการบรรยาย ๒ หัวข้อ ได้แก่ (๑) IKG/IRCK and DMR Cooperation Meeting in September 2019 บรรยายโดย นางสาววันเพ็ญ อ่วมใจบุญ นักธรณีวิทยาชำนาญการ กองเทคโนโลยีธรณี และนายขจรพัฒน์ สุขศรีบูรณ์อำไพ นักธรณีวิทยาชำนาญการ กองธรณีวิทยา และ (๒) Risk-Sensitive Spatial Planning for CCOP Member Countries บรรยายโดย นางทิพวรรณ สุทธิสุข นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

การบรรยายหัวข้อที่ ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสำรวจธรณีวิทยาในภูมิประเทศแบบหินปูนกับหน่วยงาน IRCK-IKG ภายใต้กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CGS) และหัวข้อที่ ๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยของหน่วยงาน BGR-CCOP จากทั้งสองหัวข้อผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาในพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้และต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ 👇🏻
http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=846

กรมทรัพยากรธรณี
22/08/2020

กรมทรัพยากรธรณี

👨‍💼👩‍💼 🌍 ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี กับ DMR SPECIAL TALK ครั้งที่ 5
📌📌 พบกันในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หรือรับฟังผ่านระบบ Zoom 692-5011-789

กรมทรัพยากรธรณี
21/08/2020

กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์แบบนี้ 🌏กรมทรัพยากรธรณีจะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสำรวจและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา 🗺 และแผนที่ธรณีวิทยามีประโยชน์อย่างไร ⚒ เรามาดูกันค่ะ

พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ สิรินธร จังหวัด กาฬสินธุ์ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณีสุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง พิพิธภัณฑ์แร่และหิน จ.ระยอง Geoparks Thailand กองเทคโนโลยีธรณี , กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 กรมทรัพยากรธรณี พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ จังหวัดลำปาง พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
28/07/2020

กรมทรัพยากรธรณี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
26/07/2020

กรมทรัพยากรธรณี

📌 กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 🌎 ในหัวข้อ "Geology of Southeast Asia : Hunting the Next Generation of Resources and New Plate Tectonics" ในระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM ID : 133-3422-1689 🕢เวลา 07.30 - 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (08.30-12.00 น. Beijing Time)

🌐 จัดโดย The Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia (CCOP), Qingdao Institute of Marine Geology (QIMG), China Geological Survey (CGS), and Qingdao National laboratory for Marine Science and Technology (QNLM)

ที่อยู่

75/10 ตึกโกเมน ชั้น 5 กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 621 9807-08

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บอกได้ไหมครับว่ามันคือหินชนิดใด พบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับ