Clicky

NFI Food Innovation Society

NFI Food Innovation Society ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

เปิดเหมือนปกติ

สมัครด่วน จำนวนจำกัด 50 กิจการเท่านั้น
27/05/2022

สมัครด่วน
จำนวนจำกัด 50 กิจการเท่านั้น

21/05/2022
เชียงปลามาแล้ว

อีกหนึ่งความสำเร็จ ที่คนทำงานของสถาบันอาหาร ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดแนวคิดให้ผู้ประกอบการอาหารได้ไปต่อ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม😊💚

เดินหน้าหนุนอุตฯแปรรูปเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมง รุกตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ นำร่อง 10 จังหวัด👉https://m.facebook.com/st...
02/04/2022

เดินหน้าหนุนอุตฯแปรรูปเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมง รุกตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ นำร่อง 10 จังหวัด👉
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=508183990931535&id=100052198160998

ก.อุตฯ ลุยหนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุกตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ นำร่อง 10 จังหวัดภาคกลาง คาดสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 20 ลบ.

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร เผยผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงฯ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง สร้างโอกาสในการแข่งขัน รุกตลาดออนไลน์และออฟไลน์ นำร่อง 10 จังหวัดภาคกลาง หวังสร้างรายได้และความยั่งยืนในธุรกิจประมง

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร บนพื้นฐานความสมดุลเชิงพื้นที่ในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งประเภทอาหาร ไม่ใช่อาหาร รวมถึงผลักดันให้อุตสาหกรรมมีความมั่นคง และเกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการตลาดในระดับต่างๆ โดยได้มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดเห็นสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจประมง ในปีงบประมาณ2565 วงเงิน 3,090,000 ล้านบาท กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศ โดยในปี 2564 พบว่า ผลผลิตประมงน้ำจืดในพื้นที่ภาคกลางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาสแรก มีความก้าวหน้าไปกว่า ร้อยละ 36 มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 กิจการ อาทิ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล ปลากะพง หอยเชลล์ ปลาดุก ปลาสลิด ปลาช่อน ปลากระดี่ เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนได้สูตรและเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำแปรรูปพร้อมทานออกสู่ตลาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลาช่อน ปลาสลิดแดดเดียว พัฒนาไปเป็นปลาช่อนแม่ลาเค็มน้อย ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียวพัฒนาไปเป็นน้ำพริกปลาย่างแห้ง ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มรวนพร้อมทานพัฒนาไปเป็นซุปผักปลาก้อน ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกรอบปรุงรสพัฒนาไปเป็นสแน็คขอบหอยเชลล์ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกเส้นทอดพัฒนาไปเป็นปลาดุกหยอง ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวพัฒนาไปเป็นปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดกรอบ น้ำพริกปลาสลิด พัฒนาไปเป็นสแน็คจากก้างปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด และผลิตภัณฑ์ปลาร้า น้ำปลาร้า พัฒนาไปเป็นปลาร้าผงอัดก้อน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว ยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

“สิ่งที่เราตั้งเป้าในการดำเนินโครงการคือการพัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปอาหารให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบประมงเพาะเลี้ยงให้มีมูลค่าสูง ด้วยการนำนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคในยุคปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมูลค่าสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงที่ตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งเชื่อมโยงสายโซ่คุณค่าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจประมงเพาะเลี้ยง ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานราว 20 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้นำองค์ความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างโอกาสทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงกับคู่ค้าออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลางเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต” นางวรวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

Best of The Year 2022 มาแล้วๆ โครงการดีที่สุดแห่งปี 2022 💚สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อร...
19/03/2022

Best of The Year 2022 มาแล้วๆ โครงการดีที่สุดแห่งปี 2022
💚สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)
💚พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถจำหน่ายได้จริง พร้อมยื่นรับรองมาตรฐาน อย.
👉สสว. ผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50-80% มาใช้สิทธิ์กันนะคะ ห้ามพลาดน๊า
📝ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิ์ เงื่อนไขการสมัคร และบริการอื่นๆ ของ NFI ตามลิงค์นี้นะคะ
👉 : https://www.nfi.or.th/bds/

🔊ข่าวด่วนสถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนจากสสว.🏢ขอเชิญผู้ประกอบการอาหาร OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วม “กิจกรรมส่งเส...
19/03/2022

🔊ข่าวด่วน
สถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนจากสสว.🏢
ขอเชิญผู้ประกอบการอาหาร OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วม “กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบภาครัฐ ด้านมาตรฐาน อย.” ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปี 2565

✅การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานอาหาร และขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1.วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 จ.สิงห์บุรี
2.วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 จ.มหาสารคาม
3.วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 จ.เชียงใหม่

มาทดลองใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและการฆ่าเชื้อ 📣 สนใจสอบถามรายละเอียดและขอคำปรึกษาได...
26/01/2022

มาทดลองใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและการฆ่าเชื้อ 📣 สนใจสอบถามรายละเอียดและขอคำปรึกษาได้ที่ :
😊 คุณอรุณรัศมิ์/คุณอสภพ
☎️ Tel : 0-2422-8688 ต่อ 2403, 2109
📱 มือถือ : 092-2615632
🖥 Email : [email protected]
💚 Line : หรือ https://lin.ee/vW07JSa
💓 http://www.nfi.or.th

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ปี 2022 👉https://adaddictth.com/exclusive/Packaging-Trends-2022
06/01/2022
เทรนด์บรรจุภัณฑ์ของไทยปีเสือ 2022 จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยระดับโลก

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ปี 2022 👉https://adaddictth.com/exclusive/Packaging-Trends-2022

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ของไทยปีเสือ 2022 จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยฝีมือระดับโลก | แชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ - Exclusive Writer

สวัสดีปี 2565 ปีเสือใจดี ขอให้เป็นปีแห่งความสุข และเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ของทุกคนนะคะ🐯🤍🐯🤍🐯
01/01/2022

สวัสดีปี 2565 ปีเสือใจดี ขอให้เป็นปีแห่งความสุข และเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ของทุกคนนะคะ🐯🤍🐯🤍🐯

17/12/2021
อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย รอบบ่าย

รอบบ่ายวันนี้ มาเรียนรู้ตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจอาหารกันคะ จะได้ไม่ตกเทรนด์น๊า
https://www.facebook.com/1623383074564285/videos/2832953523661410/

17/12/2021
อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย รอบบ่าย

อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย สู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
สู่การปรับตัวเข้าสู่ next normal ประจำปีงบประมาณ 2565

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถ่ายทอดสดเท่านั้น (ไม่มีรีรัน)

17/12/2021

ไลฟ์สดเท่านั้น ไม่มีรีรันนะคะ !!!
อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
สู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
สู่การปรับตัวเข้าสู่ next normal ประจำปีงบประมาณ 2565
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

17/12/2021

วันนี้มาฟังอนาคตการตลาด O2O และการทำตลาดออนไลน์ และมาอัพเดตข้อมูลใหม่ๆกันตามนี้เลย ไม่มีรีรันนะคะ
https://fb.watch/9XEhXjW-57/

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisors)ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาช...
17/12/2021

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisors)
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 11 โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ค่าลงทะเบียน 8.500 บาท (ราคาไม่รวม Vat 7 %)
รับจำนวนจำกัด
สามารถสมัครตามลิงค์หรือ QR Code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCAYbpttO5KwW-bhUTrYnAJSNXsS0EWQ4BbUrTBPgDv5aqSg/viewform?usp=pp_url

ข่าวดี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกน🏢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...
16/12/2021

ข่าวดี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
สำหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกน

🏢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกนเข้าร่วมกิจกรรม

📚อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอรับการรับรองใช้เครื่องหมายวีแกนจากต่างประเทศ
👨🏻‍💼การให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงการผลิต และสูตรส่วนผสมตามข้อกำหนดอาหารวีแกน

🗓 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ธันวาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565

👩🏻‍💻 ข้อมูลเพิ่มเติม
จุรีรัตน์ 082-6362651
ธีรวุฒิ 095-7987749

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษจาก EXIM BANK และ สถาบันอาหารจากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ในอนาคตทางสถาบันยังมี...
13/12/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษจาก EXIM BANK และ สถาบันอาหารจากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ในอนาคตทางสถาบันยังมีกิจกรรมดีๆ ให้ท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามสถาบันอาหารในทุกช่องทางนะคะ ^^

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่การปรับตัวธุรกิจยุค Ne...
08/12/2021

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2565

📣📣 ห้ามพลาด ! หนึ่งปีมีครั้งเดียว อบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal” พร้อมพัฒนายกระดับธุรกิจอา...
26/11/2021

📣📣 ห้ามพลาด ! หนึ่งปีมีครั้งเดียว อบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal” พร้อมพัฒนายกระดับธุรกิจอาหารให้ปัง! สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
💥 ทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สมัครได้ถึง 6 ธ.ค. 64 นี้
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร Food truck Street Food และธุรกิจอาหารรายย่อย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมอบรม "การปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal"
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565
🌼 อบรมจัดเต็ม 4 วัน 🌼
📍1. onsite 13 ธ.ค. 64 ปรับวิธีคิดธุรกิจยุคดิจิตัลด้วย Lean Business Canvas ณ สถาบันอาหาร
📍2. onsite 14 ธ.ค. 64 เพิ่มมูลค่าธุรกิจอาหาร ด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ณ สถาบันอาหาร
📍3. online 17 ธ.ค. 64 สร้างโอกาสการตลาดแห่งอนาคต ระบบ ZOOM
📍4. online 10 ม.ค. 65 เติบโตอย่างมีมาตรฐาน Food Safety การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ระบบ ZOOM
พิเศษ🎉🎉 สำหรับผู้เข้าอบรม
- ผู้เข้าอบรมทุกราย มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบกิจการอาหารจากกรมอนามัย เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และส่วนลดในการต่อยอดธุรกิจอาหารกับสถาบันอาหาร 🍜🍿
- ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกระดับสินค้าสู่ Next Normal
สมัครเลยที่ https://forms.gle/zyiLqABuXifriizv7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณนิภาพร โยธาภักดี สถาบันอาหาร 02 422 8688 ต่อ 2117
คุณฐาวลี บุญเชิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 087 3994625
E-mail : [email protected]

🎉ร่วมแสดงความยินดี! สถาบันอาหาร ครบรอบ 25 ปีมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NFIเพียงท่านแชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้าย...
24/11/2021

🎉ร่วมแสดงความยินดี! สถาบันอาหาร ครบรอบ 25 ปี
มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NFI
เพียงท่านแชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาหาร
ผ่าน Facebook 100 ท่านแรก

พร้อมส่งหลักฐานเข้ามาที่ admin ก็ลุ้นรับของรางวัลสุดปัง 🎁
จาก สถาบันอาหาร !!!

🗓แชร์ กิจกรรม 19-29 พฤศจิกายน 2564

✍️ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://zhort.link/mKS

📝กติการ่วมสนุก
1. กดติดตามเพจ Facebook : Nfi SmartClub
2. แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ ตั้งเป็น “สาธารณะ” (Public)
3. แคปหน้าจอที่แชร์ พร้อมส่ง Inbox แจ้งที่อยู่จัดส่งของที่ระลึก มาที่ Page : NFI SmartClub
4. 👩‍❤️‍👨เพื่อให้ทีมงานสถาบันอาหาร สามารถเลือกผู้เข้าร่วมแชร์กิจกรรมตามเวลาก่อน/หลัง ที่แสดงใน Page NFI Smart Club และท่านที่ทำถูกต้องตามกติกา ผู้แชร์กิจกรรมกรุณาเก็บโพสต์ไว้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.64

สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์การส่งของที่ระลึก หากตรวจสอบแล้วไม่พบโพสต์การร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#งานสถาปนาสถาบันอาหาร #สถาบันอาหาร # #แชร์โพสกิจกรรม #แชร์ลุ้นของรางวัลทันที #เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดปัง

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึก...
13/11/2021

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง

สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง ได้ที่ NFI Pilot Plant 🏭

🔥 ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
🗓 วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
💬 สนใจสอบถามรายละเอียดและขอคำปรึกษาได้ที่ : คุณอสภพ/คุณอรุณรัศมิ์
☎️ Tel : 0-2422-8688 ต่อ 2403, 2109
📱มือถือ : 092-2615632
📩 Email : [email protected]
✅ Line : หรือ https://lin.ee/vW07JSa
💻 http://www.nfi.or.th

🌋ด่วนที่สุด!!เรียน ท่านผู้ประกอบการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ "แบบสำรวจความต้องของผู้ประกอบการ...
13/11/2021
แบบสำรวจความคิดเห็น โครงการศึกษาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

🌋ด่วนที่สุด!!
เรียน ท่านผู้ประกอบการ

สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ "แบบสำรวจความต้องของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการงบอุดหนุนจากภาครัฐ"

เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อภาครัฐที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

สถาบันอาหาร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยกรอกแบบสำรวจภายใต้โครงการงบอุดหนุนจากภาครัฐ จำนวน 3 โครงการ เพื่อให้การเสนอโครงการต่อภาครัฐตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
✍ตามลิงก์กูเกิลฟอร์ม นี้

1.โครงการศึกษาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย คลิกที่ : https://forms.gle/WQLx4Y63qFxvsoHj8

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทยให้ทันสมัย คลิกที่ : https://forms.gle/Pa3i1QaWPzytk1cx5

3.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย (Health and Wellness Food) คลิกที่ : https://forms.gle/av7Fcb62mUuSFMn97

เพื่อสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลการกำหนดตลาดเป้าหมาย เพิ่มโอกาสขยายการค้าพร้อมนำผู้ปร....

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึก...
13/11/2021

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง

สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง ได้ที่ NFI Pilot Plant 🏭

🔥 ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

🗓 วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่อยู่

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมริน
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

024228688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NFI Food Innovation Societyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณค่ะ
Check it out! vijaysoni7 will design unique flyer,poster,brochure, card for $5 on
(ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา "ธุรกิจเทคโนโลยี"
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก
สมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/master/
ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 02-470-9715-6
E-mail : [email protected]
ฝากประชาสัมพันธ์ " ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB: Science and Technology Intrastructure Databank) // กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี// "
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " http://stdb.most.go.th
ฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/scientist
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย http://stdb.most.go.th/research
ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/equipment
ฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) http://stdb.most.go.th/lab
แหล่งรวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ของดีๆๆ
#ขออนุญาตฝากเพจ #รบกวนกดไลค์กลับทีนะคะ #ขอให้กิจการรุ่งเรือง
++ สวัสดีค่ะ อยากให้สินค้าของคุณมีการพัฒนามาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวสินค้า โปรดปรึกษาเรา ++

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาด้านควบคุมระบบคุณภาพ เช่น BRC, ISO9000, HACCP, GMP อาหาร , ยา, เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย การขออนุญาตผลิตอาหาร และบริการฝึกอบรม
รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จดทะเบียนที่ปรึกษา AAA ลำดับที่ 2919 ลูกค้าเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักทั้ง นักศึกษา , อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ
จึงเป็นที่ไว้วางใจในการรับงานโครงการจากภาครัฐหลายหน่วยงานเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , อุสาหกรรมจังหวัด และสถานบันอาหารเป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/qcompact
IG : qcompact.nk
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand กองประสานงานโครงการพระราชด กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ RTP Cyber Village สน.ชนะสงคราม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระ SPLA LAW ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ Mahachulalongkornrajavidyalaya-Universität งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช National Library of Thailand Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital