NFI Food Innovation Society

NFI Food Innovation Society ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

เปิดเหมือนปกติ

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ปี 2022 👉https://adaddictth.com/exclusive/Packaging-Trends-2022
06/01/2022
เทรนด์บรรจุภัณฑ์ของไทยปีเสือ 2022 จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยระดับโลก

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ปี 2022 👉https://adaddictth.com/exclusive/Packaging-Trends-2022

เทรนด์บรรจุภัณฑ์ของไทยปีเสือ 2022 จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยฝีมือระดับโลก | แชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ - Exclusive Writer

สวัสดีปี 2565 ปีเสือใจดี ขอให้เป็นปีแห่งความสุข และเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ของทุกคนนะคะ🐯🤍🐯🤍🐯
01/01/2022

สวัสดีปี 2565 ปีเสือใจดี ขอให้เป็นปีแห่งความสุข และเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ของทุกคนนะคะ🐯🤍🐯🤍🐯

สวัสดีปี 2565 ปีเสือใจดี ขอให้เป็นปีแห่งความสุข และเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ของทุกคนนะคะ🐯🤍🐯🤍🐯

17/12/2021
อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย รอบบ่าย

รอบบ่ายวันนี้ มาเรียนรู้ตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจอาหารกันคะ จะได้ไม่ตกเทรนด์น๊า
https://www.facebook.com/1623383074564285/videos/2832953523661410/

17/12/2021
อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย รอบบ่าย

อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย สู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
สู่การปรับตัวเข้าสู่ next normal ประจำปีงบประมาณ 2565

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถ่ายทอดสดเท่านั้น (ไม่มีรีรัน)

17/12/2021

ไลฟ์สดเท่านั้น ไม่มีรีรันนะคะ !!!
อบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
สู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
สู่การปรับตัวเข้าสู่ next normal ประจำปีงบประมาณ 2565
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

17/12/2021

วันนี้มาฟังอนาคตการตลาด O2O และการทำตลาดออนไลน์ และมาอัพเดตข้อมูลใหม่ๆกันตามนี้เลย ไม่มีรีรันนะคะ
https://fb.watch/9XEhXjW-57/

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisors)ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาช...
17/12/2021

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisors)
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 11 โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ค่าลงทะเบียน 8.500 บาท (ราคาไม่รวม Vat 7 %)
รับจำนวนจำกัด
สามารถสมัครตามลิงค์หรือ QR Code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCAYbpttO5KwW-bhUTrYnAJSNXsS0EWQ4BbUrTBPgDv5aqSg/viewform?usp=pp_url

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisors)
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 11 โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ค่าลงทะเบียน 8.500 บาท (ราคาไม่รวม Vat 7 %)
รับจำนวนจำกัด
สามารถสมัครตามลิงค์หรือ QR Code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCAYbpttO5KwW-bhUTrYnAJSNXsS0EWQ4BbUrTBPgDv5aqSg/viewform?usp=pp_url

ข่าวดี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกน🏢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...
16/12/2021

ข่าวดี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
สำหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกน

🏢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกนเข้าร่วมกิจกรรม

📚อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอรับการรับรองใช้เครื่องหมายวีแกนจากต่างประเทศ
👨🏻‍💼การให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงการผลิต และสูตรส่วนผสมตามข้อกำหนดอาหารวีแกน

🗓 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ธันวาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565

👩🏻‍💻 ข้อมูลเพิ่มเติม
จุรีรัตน์ 082-6362651
ธีรวุฒิ 095-7987749

ข่าวดี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
สำหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกน

🏢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกนเข้าร่วมกิจกรรม

📚อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอรับการรับรองใช้เครื่องหมายวีแกนจากต่างประเทศ
👨🏻‍💼การให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงการผลิต และสูตรส่วนผสมตามข้อกำหนดอาหารวีแกน

🗓 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ธันวาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565

👩🏻‍💻 ข้อมูลเพิ่มเติม
จุรีรัตน์ 082-6362651
ธีรวุฒิ 095-7987749

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษจาก EXIM BANK และ สถาบันอาหารจากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ในอนาคตทางสถาบันยังมี...
13/12/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษจาก EXIM BANK และ สถาบันอาหารจากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ในอนาคตทางสถาบันยังมีกิจกรรมดีๆ ให้ท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามสถาบันอาหารในทุกช่องทางนะคะ ^^

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษจาก EXIM BANK และ สถาบันอาหารจากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ในอนาคตทางสถาบันยังมีกิจกรรมดีๆ ให้ท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามสถาบันอาหารในทุกช่องทางนะคะ ^^

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่การปรับตัวธุรกิจยุค Ne...
08/12/2021

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่การปรับตัวธุรกิจยุค Next normal โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2565

📣📣 ห้ามพลาด ! หนึ่งปีมีครั้งเดียว อบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal” พร้อมพัฒนายกระดับธุรกิจอา...
26/11/2021

📣📣 ห้ามพลาด ! หนึ่งปีมีครั้งเดียว อบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal” พร้อมพัฒนายกระดับธุรกิจอาหารให้ปัง! สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
💥 ทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สมัครได้ถึง 6 ธ.ค. 64 นี้
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร Food truck Street Food และธุรกิจอาหารรายย่อย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมอบรม "การปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal"
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565
🌼 อบรมจัดเต็ม 4 วัน 🌼
📍1. onsite 13 ธ.ค. 64 ปรับวิธีคิดธุรกิจยุคดิจิตัลด้วย Lean Business Canvas ณ สถาบันอาหาร
📍2. onsite 14 ธ.ค. 64 เพิ่มมูลค่าธุรกิจอาหาร ด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ณ สถาบันอาหาร
📍3. online 17 ธ.ค. 64 สร้างโอกาสการตลาดแห่งอนาคต ระบบ ZOOM
📍4. online 10 ม.ค. 65 เติบโตอย่างมีมาตรฐาน Food Safety การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ระบบ ZOOM
พิเศษ🎉🎉 สำหรับผู้เข้าอบรม
- ผู้เข้าอบรมทุกราย มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบกิจการอาหารจากกรมอนามัย เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และส่วนลดในการต่อยอดธุรกิจอาหารกับสถาบันอาหาร 🍜🍿
- ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกระดับสินค้าสู่ Next Normal
สมัครเลยที่ https://forms.gle/zyiLqABuXifriizv7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณนิภาพร โยธาภักดี สถาบันอาหาร 02 422 8688 ต่อ 2117
คุณฐาวลี บุญเชิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 087 3994625
E-mail : [email protected]

📣📣 ห้ามพลาด ! หนึ่งปีมีครั้งเดียว อบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal” พร้อมพัฒนายกระดับธุรกิจอาหารให้ปัง! สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
💥 ทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สมัครได้ถึง 6 ธ.ค. 64 นี้
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร Food truck Street Food และธุรกิจอาหารรายย่อย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมอบรม "การปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal"
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565
🌼 อบรมจัดเต็ม 4 วัน 🌼
📍1. onsite 13 ธ.ค. 64 ปรับวิธีคิดธุรกิจยุคดิจิตัลด้วย Lean Business Canvas ณ สถาบันอาหาร
📍2. onsite 14 ธ.ค. 64 เพิ่มมูลค่าธุรกิจอาหาร ด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ณ สถาบันอาหาร
📍3. online 17 ธ.ค. 64 สร้างโอกาสการตลาดแห่งอนาคต ระบบ ZOOM
📍4. online 10 ม.ค. 65 เติบโตอย่างมีมาตรฐาน Food Safety การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ระบบ ZOOM
พิเศษ🎉🎉 สำหรับผู้เข้าอบรม
- ผู้เข้าอบรมทุกราย มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบกิจการอาหารจากกรมอนามัย เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และส่วนลดในการต่อยอดธุรกิจอาหารกับสถาบันอาหาร 🍜🍿
- ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกระดับสินค้าสู่ Next Normal
สมัครเลยที่ https://forms.gle/zyiLqABuXifriizv7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณนิภาพร โยธาภักดี สถาบันอาหาร 02 422 8688 ต่อ 2117
คุณฐาวลี บุญเชิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 087 3994625
E-mail : [email protected]

🎉ร่วมแสดงความยินดี! สถาบันอาหาร ครบรอบ 25 ปีมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NFIเพียงท่านแชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้าย...
24/11/2021

🎉ร่วมแสดงความยินดี! สถาบันอาหาร ครบรอบ 25 ปี
มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NFI
เพียงท่านแชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาหาร
ผ่าน Facebook 100 ท่านแรก

พร้อมส่งหลักฐานเข้ามาที่ admin ก็ลุ้นรับของรางวัลสุดปัง 🎁
จาก สถาบันอาหาร !!!

🗓แชร์ กิจกรรม 19-29 พฤศจิกายน 2564

✍️ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://zhort.link/mKS

📝กติการ่วมสนุก
1. กดติดตามเพจ Facebook : Nfi SmartClub
2. แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ ตั้งเป็น “สาธารณะ” (Public)
3. แคปหน้าจอที่แชร์ พร้อมส่ง Inbox แจ้งที่อยู่จัดส่งของที่ระลึก มาที่ Page : NFI SmartClub
4. 👩‍❤️‍👨เพื่อให้ทีมงานสถาบันอาหาร สามารถเลือกผู้เข้าร่วมแชร์กิจกรรมตามเวลาก่อน/หลัง ที่แสดงใน Page NFI Smart Club และท่านที่ทำถูกต้องตามกติกา ผู้แชร์กิจกรรมกรุณาเก็บโพสต์ไว้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.64

สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์การส่งของที่ระลึก หากตรวจสอบแล้วไม่พบโพสต์การร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#งานสถาปนาสถาบันอาหาร #สถาบันอาหาร #@nfithailand #Facebook #NFI #nfithailand #NfiSmartClub #comment #แชร์โพสกิจกรรม #แชร์ลุ้นของรางวัลทันที #เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดปัง

🎉ร่วมแสดงความยินดี! สถาบันอาหาร ครบรอบ 25 ปี
มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NFI
เพียงท่านแชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาหาร
ผ่าน Facebook 100 ท่านแรก

พร้อมส่งหลักฐานเข้ามาที่ admin ก็ลุ้นรับของรางวัลสุดปัง 🎁
จาก สถาบันอาหาร !!!

🗓แชร์ กิจกรรม 19-29 พฤศจิกายน 2564

✍️ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://zhort.link/mKS

📝กติการ่วมสนุก
1. กดติดตามเพจ Facebook : Nfi SmartClub
2. แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ ตั้งเป็น “สาธารณะ” (Public)
3. แคปหน้าจอที่แชร์ พร้อมส่ง Inbox แจ้งที่อยู่จัดส่งของที่ระลึก มาที่ Page : NFI SmartClub
4. 👩‍❤️‍👨เพื่อให้ทีมงานสถาบันอาหาร สามารถเลือกผู้เข้าร่วมแชร์กิจกรรมตามเวลาก่อน/หลัง ที่แสดงใน Page NFI Smart Club และท่านที่ทำถูกต้องตามกติกา ผู้แชร์กิจกรรมกรุณาเก็บโพสต์ไว้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.64

สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์การส่งของที่ระลึก หากตรวจสอบแล้วไม่พบโพสต์การร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#งานสถาปนาสถาบันอาหาร #สถาบันอาหาร #@nfithailand #Facebook #NFI #nfithailand #NfiSmartClub #comment #แชร์โพสกิจกรรม #แชร์ลุ้นของรางวัลทันที #เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดปัง

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึก...
13/11/2021

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง

สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง ได้ที่ NFI Pilot Plant 🏭

🔥 ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
🗓 วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
💬 สนใจสอบถามรายละเอียดและขอคำปรึกษาได้ที่ : คุณอสภพ/คุณอรุณรัศมิ์
☎️ Tel : 0-2422-8688 ต่อ 2403, 2109
📱มือถือ : 092-2615632
📩 Email : [email protected]
✅ Line : @nfithailand หรือ https://lin.ee/vW07JSa
💻 http://www.nfi.or.th

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง

สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง ได้ที่ NFI Pilot Plant 🏭

🔥 ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
🗓 วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
💬 สนใจสอบถามรายละเอียดและขอคำปรึกษาได้ที่ : คุณอสภพ/คุณอรุณรัศมิ์
☎️ Tel : 0-2422-8688 ต่อ 2403, 2109
📱มือถือ : 092-2615632
📩 Email : [email protected]
✅ Line : @nfithailand หรือ https://lin.ee/vW07JSa
💻 http://www.nfi.or.th

🌋ด่วนที่สุด!!เรียน ท่านผู้ประกอบการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ "แบบสำรวจความต้องของผู้ประกอบการ...
13/11/2021
แบบสำรวจความคิดเห็น โครงการศึกษาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

🌋ด่วนที่สุด!!
เรียน ท่านผู้ประกอบการ

สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ "แบบสำรวจความต้องของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการงบอุดหนุนจากภาครัฐ"

เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อภาครัฐที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

สถาบันอาหาร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยกรอกแบบสำรวจภายใต้โครงการงบอุดหนุนจากภาครัฐ จำนวน 3 โครงการ เพื่อให้การเสนอโครงการต่อภาครัฐตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
✍ตามลิงก์กูเกิลฟอร์ม นี้

1.โครงการศึกษาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย คลิกที่ : https://forms.gle/WQLx4Y63qFxvsoHj8

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทยให้ทันสมัย คลิกที่ : https://forms.gle/Pa3i1QaWPzytk1cx5

3.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย (Health and Wellness Food) คลิกที่ : https://forms.gle/av7Fcb62mUuSFMn97

เพื่อสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลการกำหนดตลาดเป้าหมาย เพิ่มโอกาสขยายการค้าพร้อมนำผู้ปร....

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึก...
13/11/2021

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง

สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง ได้ที่ NFI Pilot Plant 🏭

🔥 ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

🗓 วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

🛎 อยากลอง...ก็...ต้องได้ลอง

สนใจทดลองผลิตอาหารต้นแบบ (Prototype) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง ได้ที่ NFI Pilot Plant 🏭

🔥 ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

🗓 วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

09/11/2021

🏆 ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกระแสมากที่สุดในยุคนี้ ต้องยกให้แก่ “Plant-Based Product"

EXIM BANK ร่วมกับสถาบันอาหารจัดสัมมนาออนไลน์
🥜 ในหัวข้อ “Plant-Based Protein โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทย”

(ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Z😊😊M)​

🗓 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
🕰 เวลา 09.00 - 12.30 น.

หัวข้อการสัมมนา
🔎“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-Based Protein ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่”
🔎 “Plant-Base Protein กับโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจไทย”
🔎“ปิดความเสี่ยงอย่างไร..ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก”

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :
https://forms.gle/354ZfHVCTbYGo7Qc9

ติดต่อ-สอบถาม
☎️ ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
สถาบันอาหาร
Tel : 0-2422-8688 ต่อ 9401-9403
email : [email protected]

🏆 ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกระแสมากที่สุดในยุคนี้ ต้องยกให้แก่ “Plant-Based  Product"EXIM BANK ร่วมกับสถาบันอาหารจัดสัมมนาออ...
04/11/2021

🏆 ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกระแสมากที่สุดในยุคนี้ ต้องยกให้แก่ “Plant-Based Product"

EXIM BANK ร่วมกับสถาบันอาหารจัดสัมมนาออนไลน์
🥜 ในหัวข้อ “Plant-Based Protein โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทย”

(ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Z😊😊M)​

🗓 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
🕰 เวลา 09.00 - 12.30 น.

หัวข้อการสัมมนา
🔎“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-Based Protein ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่”
🔎 “Plant-Base Protein กับโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจไทย”
🔎“ปิดความเสี่ยงอย่างไร..ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก”

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :
https://forms.gle/354ZfHVCTbYGo7Qc9

ติดต่อ-สอบถาม
☎️ ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
สถาบันอาหาร
Tel : 0-2422-8688 ต่อ 9401-9403
email : [email protected]

🏆 ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกระแสมากที่สุดในยุคนี้ ต้องยกให้แก่ “Plant-Based Product"

EXIM BANK ร่วมกับสถาบันอาหารจัดสัมมนาออนไลน์
🥜 ในหัวข้อ “Plant-Based Protein โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทย”

(ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Z😊😊M)​

🗓 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
🕰 เวลา 09.00 - 12.30 น.

หัวข้อการสัมมนา
🔎“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-Based Protein ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่”
🔎 “Plant-Base Protein กับโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจไทย”
🔎“ปิดความเสี่ยงอย่างไร..ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก”

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :
https://forms.gle/354ZfHVCTbYGo7Qc9

ติดต่อ-สอบถาม
☎️ ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
สถาบันอาหาร
Tel : 0-2422-8688 ต่อ 9401-9403
email : [email protected]

📣 มาแล้วจ้าาาาาาาา !! "โครงการสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงและแปรรูปสินค้าประมงภาคกลาง" 🐙🐠🦐🐟🦀🌊กิจกรรมพัฒนาผล...
29/10/2021

📣 มาแล้วจ้าาาาาาาา !!

"โครงการสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงและแปรรูปสินค้าประมงภาคกลาง" 🐙🐠🦐🐟🦀🌊

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบประมงเพาะเลี้ยงให้มีมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงด้วยเทคโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนธุรกิจประมง ปีงบประมาณ 2565


🦞กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรทำประมงเพาะเลี้ยง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร และผู้ประกอบการ SMEs

🐟พื้นที่เป้าหมาย : ภาคกลาง 10 จังหวัด – สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ปทุมธานี และจังหวัดข้างเคียงที่โรงงานแปรรูปมีระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร จากฟาร์มเพาะเลี้ยง

📌📌 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://rb.gy/q8d9yr

⏰ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

🌟 สมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
คุณสรินทร/คุณภิญญาพัชญ์

☎️ 0 2422 8688 ต่อ 2112/9503

📣 มาแล้วจ้าาาาาาาา !!

"โครงการสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงและแปรรูปสินค้าประมงภาคกลาง" 🐙🐠🦐🐟🦀🌊

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบประมงเพาะเลี้ยงให้มีมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงด้วยเทคโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนธุรกิจประมง ปีงบประมาณ 2565


🦞กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรทำประมงเพาะเลี้ยง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร และผู้ประกอบการ SMEs

🐟พื้นที่เป้าหมาย : ภาคกลาง 10 จังหวัด – สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ปทุมธานี และจังหวัดข้างเคียงที่โรงงานแปรรูปมีระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร จากฟาร์มเพาะเลี้ยง

📌📌 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://rb.gy/q8d9yr

⏰ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

🌟 สมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
คุณสรินทร/คุณภิญญาพัชญ์

☎️ 0 2422 8688 ต่อ 2112/9503

Timeline Photos
26/10/2021

Timeline Photos

📢 ห้ามพลาด!!! กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

💥 หัวข้อ “อว. เพื่อ SME&OTOP อาหารก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติ...รู้แล้วรอด” 💥

👉 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ SME , OTOP และบุคคลทั่วไป

- เข้าร่วมฟรี! ผ่านระบบ Zoom Meeting
- จัดเต็ม 3 วัน 8 หัวข้อ อัดแน่นทั้งภาคบรรยาย, เยี่ยมชม Pilot Plant และ Case study!!
- พร้อมของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดกิจกรรม
- ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการได้ที่ t.ly/WqiSY

🚩เปิดรับสมัคร 2 รอบกิจกรรม
รอบที่ 1 (วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564)
รอบที่ 2 (วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564)

🚩ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/cu6PmqsZfMY5NpZQ6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร
☎️ 02 422 8688 ต่อ 3106 หรือ 3111
📩 [email protected]
LINE: @658vbron

ที่อยู่

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

024228688

เว็บไซต์

http://www.nfi.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NFI Food Innovation Societyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณค่ะ