อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการ สภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่น
(35)

ยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนชายและหญิง ดังนี้
1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการ พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจ เมตตา กรุณาต่อเพ

ยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนชายและหญิง ดังนี้
1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการ พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจ เมตตา กรุณาต่อเพ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ชวนคุณมา บริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19👉พบกันวันที่ ...
14/06/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชวนคุณมา บริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
👉พบกันวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 163 2541 (คุณมรกต)
แล้วพบกันนะคะ❤️❤️
#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต
#มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชวนคุณมา บริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
👉พบกันวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 163 2541 (คุณมรกต)
แล้วพบกันนะคะ❤️❤️
#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต
#มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

ปลูกต้นไม้ในบ้าน ดีต่อสุขภาพอย่างไร ?>> ปลูกแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปต้นไม้ของคุณ แล้วนำเข้าร่วมลงทะเบียนกับเราผ่านแพลตฟอร์มออ...
14/06/2021

ปลูกต้นไม้ในบ้าน ดีต่อสุขภาพอย่างไร ?

>> ปลูกแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปต้นไม้ของคุณ
แล้วนำเข้าร่วมลงทะเบียนกับเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน พร้อม Upload รูปต้นไม้ของคนที่ https://plant.redcross.or.th/
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw
#อาสายุวกาชาด

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ ด้วยการเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสน...
11/06/2021

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ ด้วยการเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://covid19.redcross.or.th/

สอบถามสายด่วน โทรศัพท์ 0 2021 1664

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ ด้วยการเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://covid19.redcross.or.th/

สอบถามสายด่วน โทรศัพท์ 0 2021 1664

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี ในทุกพื้นที่ของสังคมลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเราได้ที่ https://vt...
10/06/2021

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ในทุกพื้นที่ของสังคม
ลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเรา
ได้ที่ https://vtris.redcross.or.th/vtris/onlineRegisterVolunteer/create?officeIntension=YV&format&fbclid=IwAR0khMdnq-Eo2FqWssjQsayJWx96fK_emoCCVZ6iRKtT9LudFVUK5nfuCgo

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ในทุกพื้นที่ของสังคม
ลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเรา
ได้ที่ https://vtris.redcross.or.th/vtris/onlineRegisterVolunteer/create?officeIntension=YV&format&fbclid=IwAR0khMdnq-Eo2FqWssjQsayJWx96fK_emoCCVZ6iRKtT9LudFVUK5nfuCgo

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดินผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ...
08/06/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ชวนคุณมา บริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19👉พบกันวันที่ ...
08/06/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชวนคุณมา บริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

👉พบกันวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 163 2541 (คุณมรกต)
แล้วพบกันนะคะ❤️❤️

#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต
#มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชวนคุณมา บริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

👉พบกันวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 163 2541 (คุณมรกต)
แล้วพบกันนะคะ❤️❤️

#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต
#มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี ในทุกพื้นที่ของสังคมลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเราได้ที่ https://vt...
08/06/2021

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ในทุกพื้นที่ของสังคม

ลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเรา
ได้ที่ https://vtris.redcross.or.th/vtris/onlineRegisterVolunteer/create?officeIntension=YV&format=

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ในทุกพื้นที่ของสังคม

ลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเรา
ได้ที่ https://vtris.redcross.or.th/vtris/onlineRegisterVolunteer/create?officeIntension=YV&format=

ปลูก 1 ให้ถึงล้าน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา 💚 ขณะนี้ 35,517"ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”สำนักงานยุวกาชา...
07/06/2021

ปลูก 1 ให้ถึงล้าน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚 ขณะนี้ 35,517"ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ปลูก 1 ให้ถึงล้าน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚 ขณะนี้ 35,517"ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ทำความสะอาดบ้านยุคโควิดตามสถานการณ์#อาสายุวกาชาด
07/06/2021

ทำความสะอาดบ้าน
ยุคโควิดตามสถานการณ์
#อาสายุวกาชาด

ทำความสะอาดบ้าน
ยุคโควิดตามสถานการณ์
#อาสายุวกาชาด

วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรจิตอาสา กศน.จังหวัดตรัง       เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นา...
03/06/2021

วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรจิตอาสา กศน.จังหวัดตรัง

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ บุคลากร กศน.ตรัง จำนวน 160 คน เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รูปแบบ (On-Site) จำนวน 44 คน และเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams (Online) ไปยังสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 อำเภอ ซึ่งโครงการฯ จัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ,กอ.รมน.จังหวัดตรัง,อาจารย์ปิยพรรณ กาฬวงศ์ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ
03/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ

ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ

01/06/2021

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เราข...
01/06/2021

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR3d_8_wdEPepk9uHT1322J_ot1VdMPDY_J-j6jNp7M8LCgZ8a2TToSQaB4

และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์ได้เลย
https://www.facebook.com/163046783760290/posts/4131518383579757/?d=n

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR3d_8_wdEPepk9uHT1322J_ot1VdMPDY_J-j6jNp7M8LCgZ8a2TToSQaB4

และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์ได้เลย
https://www.facebook.com/163046783760290/posts/4131518383579757/?d=n

ขยายเวลาปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564#อาสายุวกาชาด
01/06/2021

ขยายเวลาปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
#อาสายุวกาชาด

ขยายเวลาปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
#อาสายุวกาชาด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564อาสายุวกาชาด จำนวน 52 คนรวมพลังบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค...
31/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อาสายุวกาชาด จำนวน 52 คนรวมพลังบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
ประจำเดือน พฤษภาคม
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
#อาสายุวกาชาด #บริจาคโลหิต
#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต #MyStoryRCY #มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

5 ไม้มงคล เสริมมั่นคงให้บ้านเมื่อปลูกแล้ว ถ่ายรูปต้นไม้ของคุณ แล้วนำเข้าร่วมลงทะเบียนกับเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โครงการล้...
28/05/2021

5 ไม้มงคล เสริมมั่นคงให้บ้าน

เมื่อปลูกแล้ว ถ่ายรูปต้นไม้ของคุณ
แล้วนำเข้าร่วมลงทะเบียนกับเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน พร้อม Upload รูปต้นไม้ของคนที่ https://plant.redcross.or.th/
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ  ป...
26/05/2021

เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

วันวิสาขบูชา ปีนี้ ชวนคุณทำบุญ ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ด้วยการ"ปลูกต้นไม้สร้างบุญ"ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ...
25/05/2021

วันวิสาขบูชา ปีนี้ ชวนคุณทำบุญ ร่วมกับ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ด้วยการ"ปลูกต้นไม้สร้างบุญ"
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ
ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

วันวิสาขบูชา ปีนี้ ชวนคุณทำบุญ ร่วมกับ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ด้วยการ"ปลูกต้นไม้สร้างบุญ"
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ
ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เราข...
25/05/2021

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR0q9vKUggj_qM4jdYh1o9LK-t1hc5tivPQAky4H-mQx_kj1XB-rbbGtnLQ
และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์นี้ได้เลย
#อาสายุวกาชาด #สายใยน้ำใจ #ฝ่าวิกฤตโควิด19
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR0q9vKUggj_qM4jdYh1o9LK-t1hc5tivPQAky4H-mQx_kj1XB-rbbGtnLQ
และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์นี้ได้เลย
#อาสายุวกาชาด #สายใยน้ำใจ #ฝ่าวิกฤตโควิด19
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)

ขอบคุณ ทีมงานสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารครับ
24/05/2021

ขอบคุณ ทีมงานสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารครับ

ขอบคุณ ทีมงานสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารครับ

24/05/2021

📣📣📣📣
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครจิตอาสา วันละ 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็น call center ให้ข้อมูลในเรื่องการพบแพทย์ พยาบาล ฯลฯ แก่ประชาชนทั่วไป 👨‍⚕️👩‍⚕️🙋‍♀️🙋‍♂️

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2564
(ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564)
ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น.
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท anywhere to go
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 🏢🏥🏥

สนใจร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️☎️☎️ ได้ที่คุณเมธิณี จงศรี โทรศัพท์ 084 904 1278

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดกันนะคะ
😊😊😊

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ในรูปแบบออนไลน์ Online RCY Basic Courses 👉https://classroom.goo...
24/05/2021

เชิญชวนผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
ในรูปแบบออนไลน์ Online RCY Basic Courses

👉https://classroom.google.com/u/0/c/MzE3NTQ3MjE1MTEw

👉รหัสเข้าเรียน weqitos

#สมัครง่าย #เรียนที่ไหนก็ได้
#อาสายุวกาชาด

เชิญชวนผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
ในรูปแบบออนไลน์ Online RCY Basic Courses

👉https://classroom.google.com/u/0/c/MzE3NTQ3MjE1MTEw

👉รหัสเข้าเรียน weqitos

#สมัครง่าย #เรียนที่ไหนก็ได้
#อาสายุวกาชาด

เลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษาแล้วร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน https://plant.redcross.or.th/ เพียงเท...
20/05/2021

เลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
แล้วร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน https://plant.redcross.or.th/
เพียงเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่ายๆที่ใครก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด

เลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
แล้วร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน https://plant.redcross.or.th/
เพียงเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่ายๆที่ใครก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด

พลังเล็กๆ พลังเดียวอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราได้💚 ขณ...
20/05/2021

พลังเล็กๆ พลังเดียวอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราได้

💚 ขณะนี้ 8,629 "ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

พลังเล็กๆ พลังเดียวอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราได้

💚 ขณะนี้ 8,629 "ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เราข...
19/05/2021

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR37Qn47qRpR7Vp6C2NKTqHRzLsvFxOnXwu8plQO6WtoEGg3dze7FfBNtW8

และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์นี้ได้เลย

#อาสายุวกาชาด #สายใยน้ำใจ #ฝ่าวิกฤตโควิด19

(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)

เสียงตอบรับดีมากกกกก ขอบอก❤️❤️คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล้านต้นบนแผ่นดิน” กับเราได้ ง่ายๆ ด้วยการลงมือปลูก กดปุ่...
19/05/2021

เสียงตอบรับดีมากกกกก ขอบอก❤️❤️
คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล้านต้นบนแผ่นดิน” กับเราได้ ง่ายๆ ด้วยการลงมือปลูก กดปุ่มแพลตฟอร์ม เพิ่มจำนวนต้นไม้ ด้วยสองมือคุณ

จากตัวเลข 3,939 ต้น ในวันแรก จับมือกันทั่วทุกภูมิภาค ก้าวต่อไป...สู่ 1,000,000 ต้น

ด้วยการ“ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงร่วมลงทะเบียน Platform
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

เสียงตอบรับดีมากกกกก ขอบอก❤️❤️
คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล้านต้นบนแผ่นดิน” กับเราได้ ง่ายๆ ด้วยการลงมือปลูก กดปุ่มแพลตฟอร์ม เพิ่มจำนวนต้นไม้ ด้วยสองมือคุณ

จากตัวเลข 3,939 ต้น ในวันแรก จับมือกันทั่วทุกภูมิภาค ก้าวต่อไป...สู่ 1,000,000 ต้น

ด้วยการ“ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงร่วมลงทะเบียน Platform
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ที่อยู่

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Bangkok
86140

ข้อมูลทั่วไป

Brand:ยุวกาชาด "คนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยการมีจิตอาสา"

เบอร์โทรศัพท์

225250023

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุ 15-30 ปี หรือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 โดยมี นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และมีสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยบริการ
ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาวะน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอพรหมพิราม ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามเข็มของสภากาชาดไหมคับ
อบรม#rcyฉะเชิงเทรา Byเอกวุธ สุขขะ
อบรม#cryฉะเชิงเทรา
ชมรมอาสายุวกาชาดอำเภอวังจันทร์
#เที่ยวสนุกเที่ยวพิพิธภัณฑ์กาชาด
^^ติดตามถ่ายทอดสด^^ บรรยาศโครงการ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Highlight วันนี้ พบกับบรรยากาศพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการเสวนาบอกความดีให้ก้องโลกจากเยาวชน 23 สถาบัน 29 โครงการฯ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณกันยารัตน์ ติยะพรไชย(ลุลา) https://www.facebook.com/TRCYVolunteer/posts/1523414971056791
ยวบวนจยยใบฝบฝๅจ