สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โดยกรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน
พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตราการ และวิธีการด้านการจัดหางานจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตราฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(29)

เปิดเหมือนปกติ

ด่วน...ร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกระทะร้อน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
17/05/2021

ด่วน...ร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกระทะร้อน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

ด่วน...ร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างกระทะร้อน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

CHABAA  รับสมัครทีมงาน part time
17/05/2021

CHABAA รับสมัครทีมงาน part time

CHABAA รับสมัครทีมงาน part time

บมจ.อาซีฟา รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า (หญิง)
13/05/2021

บมจ.อาซีฟา รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า (หญิง)

บมจ.อาซีฟา รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า (หญิง)

ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการใช้บริการส่งอาหาร (food Delivery)ในช่วง COVID-19
11/05/2021

ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการใช้บริการส่งอาหาร (food Delivery)ในช่วง COVID-19

ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการใช้บริการส่งอาหาร (food Delivery)ในช่วง COVID-19

📣 ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาติไทย รับสมัครสอบแข่ขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
11/05/2021

📣 ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาติไทย รับสมัครสอบแข่ขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

กระทรวงแรงงาน ย้ำมาตราการ ส่งออกแรงานช่วงโควิท เน้นความปลอดภัยแรงงานเป็นอันดับแรก
07/05/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - กระทรวงแรงงาน ย้ำมาตรการ ส่งออกแรงงานช่วงโควิด เน้นความปลอดภั

กระทรวงแรงงาน ย้ำมาตราการ ส่งออกแรงานช่วงโควิท เน้นความปลอดภัยแรงงานเป็นอันดับแรก

doe

ลอตเต้ เปิดรับสมัครพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด ประจำกรุงเทพและปริมณฑล
07/05/2021

ลอตเต้ เปิดรับสมัครพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด ประจำกรุงเทพและปริมณฑล

ลอตเต้ เปิดรับสมัครพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด ประจำกรุงเทพและปริมณฑล

บจ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
06/05/2021

บจ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บจ.ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บจ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
03/05/2021

บจ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

บจ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19
30/04/2021

กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19

กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19

smart bus รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
30/04/2021

smart bus รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

smart bus รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

29/04/2021

📣..ประชาสัมพันธ์
กรมการจัดหางาน ขอแนะนำให้ "นายจ้าง/สถานประกอบการ" และ "ประชาชน" เลือกใช้บริการช่องทางออนไลน์ แทนการติดต่อราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ Covid-19
☝️.. ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ขอความร่วมมือ "ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ" รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด
#ด้วยรักและห่วงใย ☺️ #ห่างไกลCovid19

29/04/2021
e-workpermit.doe.go.th

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้..
6. ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (บต.48) "e-Workpermit"
https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/index.php?v=1.

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อ...
29/04/2021
ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้..
5. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ "e-inform"
http://eservice.doe.go.th

ระบบรองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์ Google Chrome version 77และ Mozilla Firefox version 69 เป็นต้นไป

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อ...
29/04/2021
Overseas Employment E-Service

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้..
4. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ สามารถใช้บริการได้ที่.. https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

29/04/2021
จ้างงานเด็กจบใหม่

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้..
3. ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) สามารถใช้บริการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อ...
29/04/2021
DOE

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้..
2. "ระบบขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน"
สามารถใช้บริการได้ที่ https://empui.doe.go.th/auth/index

     ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจาก...

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อ...
29/04/2021
smartjob.doe.go.th

📲.. ช่องทางการให้บริการ Online
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 กรมการจัดหางานขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้..
1. "ต้องการหางานทำ" หรือ "นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน" สามารถใช้บริการได้ที่ https://smartjob.doe.go.th/

Smart Job Center ค้นหาคน ค้นหางาน

งาน Lotus's Job Fair จัดขึ้นวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 ณ โลตัสบางกะปิ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 2 สนใจสแกน Qr Code
28/04/2021

งาน Lotus's Job Fair จัดขึ้นวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 ณ โลตัสบางกะปิ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 2 สนใจสแกน Qr Code

📣 ประชาสัมพันธ์มาตรการณ์"สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์"
28/04/2021

📣 ประชาสัมพันธ์มาตรการณ์
"สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์"

📣 ประชาสัมพันธ์มาตรการณ์
"สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์"

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19)
27/04/2021

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19)

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19)

เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต 😊📣.. ธนาคารเกียรตินาคินเปิดรับสมัคร ผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียร...
20/04/2021

เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต 😊

📣.. ธนาคารเกียรตินาคิน
เปิดรับสมัคร ผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สินเชื่อรายย่อย) 😲 สมัคร และสัมภาษณ์ทันที

เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต 😊

📣.. ธนาคารเกียรตินาคิน
เปิดรับสมัคร ผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สินเชื่อรายย่อย) 😲 สมัคร และสัมภาษณ์ทันที

ตั่วเปา DUO-BAO รับสมัคร "ผู้จัดการสาขา" และ "พนักงานขาย"ประจำสาขา รพ.รามาธิบดี,แฟชั่นไอส์แลนด์ สนใจสมัครงานสอบถามเพิ่มเ...
20/04/2021

ตั่วเปา DUO-BAO
รับสมัคร "ผู้จัดการสาขา" และ "พนักงานขาย"
ประจำสาขา รพ.รามาธิบดี,แฟชั่นไอส์แลนด์

สนใจสมัครงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞 : 091-120-1459

ตั่วเปา DUO-BAO
รับสมัคร "ผู้จัดการสาขา" และ "พนักงานขาย"
ประจำสาขา รพ.รามาธิบดี,แฟชั่นไอส์แลนด์

สนใจสมัครงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞 : 091-120-1459

SEE FAH 🍝 รับสมัครงานตำแหน่ง ครัว, ตู้หมี่, ล้างชาม และอื่นๆ อีกมากมายผู้ที่สนใจ สามารถ Scan QR Code เพื่อดูตำแหน่งงานว่...
20/04/2021

SEE FAH 🍝
รับสมัครงานตำแหน่ง ครัว, ตู้หมี่, ล้างชาม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ที่สนใจ สามารถ Scan QR Code เพื่อดูตำแหน่งงานว่างได้
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞 : 091-120-1459

SEE FAH 🍝
รับสมัครงานตำแหน่ง ครัว, ตู้หมี่, ล้างชาม และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ที่สนใจ สามารถ Scan QR Code เพื่อดูตำแหน่งงานว่างได้
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞 : 091-120-1459

📣..ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
19/04/2021

📣..ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

09/04/2021

📣.. รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา
น้องแฝดผู้ชาย อายุ 1 ขวบ (เป็นเด็กอารมณ์ดี กินง่าย นอนง่าย)

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- อายุ 20- 40 ปี
ลักษณะงาน
- ดูแลความสะอาดห้องน้อง
- งานบ้านที่เกี่ยวกับน้อง
- รีดผ้าของน้อง
- อาบน้ำ ป้อนอาหาร ล้างขวดนม ล้างของเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ
- กล่อมนอน
- ช่วยดูแลความปลอดภัยน้อง
- เล่นกับน้องเสริมพัฒนาการ
อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
สวัสดิการ
- OT รายวัน (ทำงานล่วงเวลา)
- OT นักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุด 500/วัน
- มีวันหยุดให้ 2 วัน
- กินอยู่กับนายจ้าง (มีห้องส่วนตัว)
สถานที่ใกล้เคียง : MRT สุทธิสาร
ช่วงเวลาทำงาน : 7.00 - 20.00 น.

สนใจสามารถติดต่อ : 📞 0968309666
ID line : lookkaew007

บริษัท ดีสโตน จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเจษฎา พลจันทร์ เบอร์โทร 02 420 0038 ต่อ 501
07/04/2021

บริษัท ดีสโตน จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเจษฎา พลจันทร์ เบอร์โทร 02 420 0038 ต่อ 501

📲.. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ร่วมกันตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของช่องทาง FB : สำนักงานจัดหางานกรุงเ...
02/04/2021

📲.. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ร่วมกันตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของช่องทาง FB : สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 🙂

📲.. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ร่วมกันตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของช่องทาง FB : สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 🙂

💙 สวัสดีวันศุกร์ 💙มาทำวันสุดท้ายของสัปดาห์ให้ผ่านไปด้วยดีกันค่ะ 🙂
02/04/2021

💙 สวัสดีวันศุกร์ 💙
มาทำวันสุดท้ายของสัปดาห์ให้ผ่านไปด้วยดีกันค่ะ 🙂

💙 สวัสดีวันศุกร์ 💙
มาทำวันสุดท้ายของสัปดาห์ให้ผ่านไปด้วยดีกันค่ะ 🙂

🧡 สวัสดีวันพฤหัสบดี 🧡ความทรงจำที่คุณมีเป็นแค่บันทึกของสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ไม่ใช่โซ่ตรวนที่พันธนาการคุณไว้สักหน่อย - Mike D...
01/04/2021

🧡 สวัสดีวันพฤหัสบดี 🧡
ความทรงจำที่คุณมีเป็นแค่บันทึกของสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ไม่ใช่โซ่ตรวนที่พันธนาการคุณไว้สักหน่อย - Mike Dolan

🧡 สวัสดีวันพฤหัสบดี 🧡
ความทรงจำที่คุณมีเป็นแค่บันทึกของสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ไม่ใช่โซ่ตรวนที่พันธนาการคุณไว้สักหน่อย - Mike Dolan

💚สวัสดีวันพุธ💚
31/03/2021

💚สวัสดีวันพุธ💚

💚สวัสดีวันพุธ💚

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เป็นรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ...
30/03/2021

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เป็นรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนจันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ โทร 02-678-7777 ต่อ 1118,1119

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เป็นรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนจันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ โทร 02-678-7777 ต่อ 1118,1119

30/03/2021

📣.. รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- เลี้ยงเด็ก
- มีช่วยงานบ้านเล็กน้อย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
- อายุ 28 ปีขึ่นไป
อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000 บาท
สวัสดิการ
- หากผ่านงาน มีประกันสังคมให้ (กรณีคนไทย)
- มีที่พักให้ (บ้านนายจ้าง ซ.ลาดพร้าว 71)
สถานภาพ : โสด/ไม่มีภาระ
ช่วงเวลาทำงาน : 7.00 - 19.00 น.

สนใจสามารถติดต่อ : คุณรุ่งทิพย์ วรรณโกวิท
📞 โทร. 089-887-5118 และ 086-858-5775

ที่อยู่

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี แขวงจอมพ
Bangkok
10900

รถบริการสาธารณะ รถโดยสารประจําทาง สาย 24 ,69 ,92 ,29 ,138 ,555

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ที่อยู่ เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (พื้นที่รับผิดชอบเขตดินแดง ห้วยขวาง ราชเทวี พญาไท) งานส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 02-6176567 ข้อมูลการรับสมัครงาน กิจกรรมนัดพบแรงงาน จัดหางานในประเทศ งานการทำงานของคนต่างด้าว โทรศัพท์ 02-6176570,02-6176581-82 พิจารณาอนุญาตการทำงานคนต่างด้าว พิจารณาอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) รับคำร้องขอนำเข้า (mou) งานตรวจและรับเรื่องราวร้องทุกข์ โทรศัพท์ 02-6176578 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดหางานต่างประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 13:00 - 16:30
จันทร์ 08:30 - 12:00
อังคาร 13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
พุธ 08:30 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

026176581

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คอนเนค สปอร์ตคลับ ต้องการเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติงานฟิตเนส ภูเก็ต ตำแหน่ง Personal Trainer ด่วน
ขออนุญาตประกาศรับสมัครงาน พนักงานติดรถส่งของ6ล้อ สามารถเดินทางต่างจังหวัดในภาคอีสานได้มีเบี้ยเลี้ยง สนใจติดต่อ 084-7687142 บริษัทนครวิถี1988จำกัด ต้องการด่วน!!!!
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3” SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที! พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้ คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป ✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน ✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี ! ✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี! ✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี! ✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี! ✅ มีชุดฟอร์มฟรี ! ✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย 🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529 📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย 👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower 📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549 ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ 📌 FB: scb protect 📌 Line: @scbprotect 📌 www.scbprotect.co.th #SCBPROTECT #ไทยพาณิชย์โพรเทค #SCB #SCBThailand
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3” SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที! พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้ คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป ✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน ✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี ! ✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี! ✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี! ✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี! ✅ มีชุดฟอร์มฟรี ! ✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย 🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529 📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย 👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower 📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549 ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ 📌 FB: scb protect 📌 Line: @scbprotect 📌 www.scbprotect.co.th #SCBPROTECT #ไทยพาณิชย์โพรเทค #SCB #SCBThailand
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3” SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที! พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้ คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป ✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน ✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี ! ✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี! ✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี! ✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี! ✅ มีชุดฟอร์มฟรี ! ✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย 🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529 📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย 👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower 📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549 ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ 📌 FB: scb protect 📌 Line: @scbprotect 📌 www.scbprotect.co.th #SCBPROTECT #ไทยพาณิชย์โพรเทค #SCB #SCBThailand
ร้าน Texas chichen รับพนักงานประจำ และพนักงานรายชั่วโมง ด่วน ประจำสาขา - Texas Chicken PTT Station โคกกรวด 65, ตำบล นากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30380 062 598 7271 ลิงค์ที่ตั้ง https://maps.app.goo.gl/xSpZpMem2KbynuT2A - Texas Chicken วิภาวดีรังสิต 11 559 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0812568762 ลิงค์ที่ตั้ง https://maps.app.goo.gl/36KT9okg2ZknuNaq8 สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณมน 0819356135 ศึกษาลักษณะร้าน จาก facebook : texas chichen thailand
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครงานของทางแม็คโครทั่วประเทศครับ 11.11 สัมภาษณ์วิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้ สำหรับผู้ที่สนใจสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนภายใน 9 พ.ย. 63 นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ด่วน (พร้อมเริ่มงาน) 1. ทนายความ ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ธุระการนิติบุคคล 1 ตำแหน่ง 4. พนักงานรับส่งเอกสาร 1 ตำแหน่ง ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล Fulcrum Ventures Asia (เอกมัย 15) โทร 02-1706555 หรือ ส่งรีซุเม่มาได้ที่ [email protected] และยังมีตำแหน่งงานว่างในส่วนต่างๆ ดังนี้ครั
สวัสดีค่า ขออนุญาตแอดมินนะคะ มีกลุ่มมาแนะนำค่ะ สำหรับพี่ๆน้องๆ วุฒิปวช. ปวส. ที่กำลังหางานทำ เป็นกลุ่มที่เป็นศูนย์รวมคนหางาน และบริษัทที่กำลังจะหาคนค่ะ ขอบคุณค่ะ 😃 [https://www.facebook.com/groups/377588709920930/]
บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำธุรกิจด้านเครื่องเสียงรถยนต์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 029544710-4 หรือ 0815678331 หรือกรอกใบสมัครเบื้องต้นได้ที่ https://forms.gle/FvoYVQxLWRu1iQop7
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด (จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด) (สุวินทวงศ์ ซอย4) ที่ตั้งเลขที่ 87 / 18-21 ม.13 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี ## Sale Executive 2 ตำแหน่ง ## Sale Support 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ทางด้านการขาย หากมีประสบการณ์ทางด้านอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่บริษัท ทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00-16.00 น. โทร 088-917-3860 Line : hr_vsk
ร้าน Texas chicken เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครราชสีมา กทม. สมุทรสาคร ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน และพนักงาน Part-time - อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผลประโยชน์และสวัสดิการ -ค่าจ้าง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วัน (วันที่ 15 และ วันสิ้นเดือน) -คอมมิชชั่น ทุกเดือนเงินพิเศษตามเกรดของสถานี ทุกเดือน -เงินโบนัสทุกปี -เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี ตามผลการประเมิน -เครื่องแบบพนักงาน -อาหาร 1 มื้อ -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ -กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน -อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) -มีโครงการกู้เงิน "ผ่านธนาคารออมสิน" -รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน -วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี -วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน สูงสุด 20 วัน/ปี -สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ลาฝึกอบรมวิชาทหาร -มีมาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกตำแหน่ง เอกสารที่ต้องเตรียม รูปถ่าย 2 ใบ(1หรือ2 นิ้ว) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี) สำเนาหนังสือรอบรองการผ่านงาน(ถ้ามี) สะดวกเดินทางมาทำงานด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135 กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1emmD6N24251kNZ-S_c9wPwDp-GAnFoqPx5OM-KKjLU0/edit?chromeless=1