ONDE Film Youth Camp

ONDE Film Youth Camp ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ONDE Film Youth Camp, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, Bangkok.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

เผื่อน้องๆทีมไหนสนใจครับhttp://th.interscholarship.com/mickeyeduzones/2225
24/05/2017
NASA จัดประกวดหนังสั้น ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 28,000 $

เผื่อน้องๆทีมไหนสนใจครับ

http://th.interscholarship.com/mickeyeduzones/2225

The Nasa and Houston Cinema Art Society (HCAS) จัดการแข่งขันประกวดหนังสั้น CineSpaceShortFlim โดยเชิญคนทำหนัง(ทั้งมืออาชีพและผู้ที่สนใจ) จากทั่วทุกมุมโลก ให้ปร

ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน Digital Contents ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-22 เมษายน 2560
24/04/2017

ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน Digital Contents ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-22 เมษายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน Digital Contents ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-22 เมษายน 2560

20/04/2017
20/04/2017
ศึกษาดูงานkashi no ha เป็น Smart City บริษัท อสังหา ฯยักษ์ใหญ่ ติด Top 3 ของประเทศญี่ป่น คอนเซปต์ของที่นี่คือ การเป...
20/04/2017

ศึกษาดูงานkashi no ha เป็น Smart City บริษัท อสังหา ฯยักษ์ใหญ่ ติด Top 3 ของประเทศญี่ป่น คอนเซปต์ของที่นี่คือ การเป็นต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ โดยเน้นที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวงจร ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

19/04/2017
ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
18/04/2017

ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

► ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบสำรวจหนังสั้น 12 เรื่องที่ได้รับรางวัล ในโครงการ ONDE Film Youth Camp | คลิกที่ลิงค์ด่านล่างเลยคร...
05/04/2017

► ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบสำรวจหนังสั้น 12 เรื่องที่ได้รับรางวัล ในโครงการ ONDE Film Youth Camp | คลิกที่ลิงค์ด่านล่างเลยครับ
http://www.ondefilm.com/survey/playvdo

04/04/2017

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | Digital Literacy (DL)

สัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้นกิจกรรมส่งเสริมและสนุบสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเ...
02/04/2017

สัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น
กิจกรรมส่งเสริมและสนุบสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

สัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น
กิจกรรมส่งเสริมและสนุบสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ประกาศผลรางวัลสื่อหนังสั้น โครงการ “ONDE Film Youth Camp” ► รางวัลชนะเลิศมหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์ที่ปร...
28/03/2017

ประกาศผลรางวัลสื่อหนังสั้น โครงการ “ONDE Film Youth Camp”

► รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ภูร นิมมล
สมาชิกในทีม 1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล 2.นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 3.นายณัฐวัตน์ วันดี
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708225676135350/
Youtube https://youtu.be/dc9PhSf51js
► รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง My daughter
ที่ปรึกษา อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
สมาชิกในทีม 1.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707506612873923/
Youtube https://youtu.be/H8id7nL7Qro
► รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสั้นเรื่อง ต้น
ที่ปรึกษา อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน
สมาชิกในทีม 1.นายปัญญา ชู 2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์ 3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708346542789930/
Youtube https://youtu.be/BDEO6KDOU9g
► รางวัลชมเชย
1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์
ที่ปรึกษา อาจารย์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
สมาชิกในทีม 1.นายอธิศีล อาศัย 2.นางสาวปภัสรา เทียนพัด 3.นายธนศิลป์ มีเพียร
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708238062800778/
Youtube https://youtu.be/rSVJswmK9ZY

2) มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้
ที่ปรึกษา อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์
สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707645719526679/
Youtube https://youtu.be/WZnMZ13bZho

3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว
ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สมาชิกในทีม 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707812136176704/
Youtube https://youtu.be/HGQYQ_FeCJI

4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง ใครผิด
ที่ปรึกษา อาจารย์ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
สมาชิกในทีม 1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ 2.นายอัลฟารุด มะดอรอ 3.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708586089432642/
Youtube https://youtu.be/eOBxGZyR4IM

5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสั้นเรื่อง Lock in love ปลดล็อคให้หลงรัก
ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล
สมาชิกในทีม 1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง 2.นายนาวา ภิญโญยาง 3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708125636145354/
Youtube https://youtu.be/9ceQEOv57XU

6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน
ที่ปรึกษา อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
สมาชิกในทีม 1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาวธารินี ถนอมนุช 3.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707926626165255/
Youtube https://youtu.be/ui308wUUuDM

7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง Isn't Exam
ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
สมาชิกในทีม 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707408489550402/
Youtube https://youtu.be/KmuxHJzeOFg

8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง ลับหลัง
ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
สมาชิกในทีม 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707798429511408/
Youtube https://youtu.be/X7PDCZN6QeM

9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง จุดเริ่มต้น (Starting point)
ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง
สมาชิกในทีม 1.นาย พีรดนส์ รักคิด 2.นาย กันต์พล เเสงสินธุ์ 3.นาย ธนกร ไพฑูรย์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/
Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs
► รางวัล Popular Vote
1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง พรหนึ่งข้อ
ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ
สมาชิกในทีม 1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน 2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ 3.นายณัฐภัท กปิลกาญจน์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708339242790660/
Youtube https://youtu.be/ZdMD7_0P4oI

2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง คนโดนของ
ที่ปรึกษา อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ 2.นายศรัณย์ อภิหรรษากร 3.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708694606088457/
Youtube https://youtu.be/_YZ3yHhuR0c

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง เน็ตไอดอล No!!
ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง
สมาชิกในทีม 1.นายอนุกูล สีคร้าม 2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์ 3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์
รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง
Facebookhttps://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/
Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs

ONDE Film Youth Camp's cover photo
27/03/2017

ONDE Film Youth Camp's cover photo

25/03/2017

ประกาศผลรางวัลสื่อหนังสั้น โครงการ “ONDE Film Youth Camp”

25/03/2017
Somchai

ข้อคิดดีๆจากอาจารย์เบิ้มครับ

ยินดีด้วยครับ
กับผู้ได้รับรางวัลทุกทีมจากทุกสถาบัน

ไม่ว่าคุณจะได้รางวัลหรือไม่ คุณคือผู้ชนะแล้วละครับ

คุณเอาชนะใจตัวเอง
เอาชนะความยุ่งเหยิงจากงานที่เรียนอยู่
เอาชนะอุปสรรคของความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่จำกัด
เอาชนะโจทย์หินๆของโครงการนี้
เอาชนะความคิดที่แตกต่างจากการทำงานเป็นทีม

ผลงานที่ออกมาอาจสะท้อนให้เห็นมุมมองของคุณต่อสังคมในยุคดิจิตอลที่แตกต่างกัน เมื่อเราได้แชร์ออกมาเป็นหนังสั้น มันสามารถต่อยอดความคิดของเพื่อนๆในค่าย และผู้ที่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอน

รวมถึงกระบวนการทำงานที่ทุกท่านได้ฝึกฝนทักษะทั้งวิธีคิด และขั้นตอนการผลิต ซึ่งมันดีกับคุณมากๆเลย ทั้งในตอนนี้ และอนาคตการทำงาน

อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะ
ยินดีด้วยครับ
ครูเบิ้ม

สัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้นกิจกรรมส่งเสริมและสนุบสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเ...
24/03/2017

สัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น
กิจกรรมส่งเสริมและสนุบสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์
ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

24/03/2017
อีก 6 วันเองนะคะที่น้องๆจะทราบผลการประกวดหนังสั้น  เรามาดูรางวัลกันนะคะ งานนี้มีรางวัลพิเศษ Surprise!! ให้น้องๆทั้ง 8...
17/03/2017

อีก 6 วันเองนะคะที่น้องๆจะทราบผลการประกวดหนังสั้น เรามาดูรางวัลกันนะคะ งานนี้มีรางวัลพิเศษ Surprise!! ให้น้องๆทั้ง 84 ทีมได้ลุ้นแน่นอนค่ะ จะ Surprise ยังงัย ไปลุ้นกันวันที่ 24 มีนาคม 2560 (งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ) ชวนเพื่อนๆไปร่วมเชียร์ผลงานหนังสั้นกันนะคะ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรน งานนี้ลุ้นรางวัลมากม...
15/03/2017

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรน งานนี้ลุ้นรางวัลมากมาย และอาจจะมีรางวัล Surprise ด้วยนะคะ

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ มีทีมไหนบ้าง ไปดูกันเลยครับ :)
09/03/2017

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ มีทีมไหนบ้าง ไปดูกันเลยครับ :)

ONDE Film Youth Camp's cover photo
08/03/2017

ONDE Film Youth Camp's cover photo

08/03/2017

รายชื่อหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม (ตามหลักเกณฑ์การประกวด)

ONDE Film Youth Camp's cover photo
06/03/2017

ONDE Film Youth Camp's cover photo

ประกาศ!! หนังสั้นทีมใด ถูกต้องตามกฏกติกา ลุ้น Popular Vote และลุ้นเข้ารอบ 40 ทีมกันเลย มาทบทวนกติกากันอีกครั้งค่ะ http:...
06/03/2017

ประกาศ!! หนังสั้นทีมใด ถูกต้องตามกฏกติกา ลุ้น Popular Vote และลุ้นเข้ารอบ 40 ทีมกันเลย มาทบทวนกติกากันอีกครั้งค่ะ

http://www.ondefilm.com/index.php/welcome/rule

(((รวม))) คะแนนยอด View จาก Facebook + YouTube .........ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น....... เพื่อลุ้นเข้ารอบ 4...
04/03/2017

(((รวม))) คะแนนยอด View จาก Facebook + YouTube .........ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น....... เพื่อลุ้นเข้ารอบ 40 ทีมนะคะ มาดูหลักเกณฑ์การให้คะแนนกันอีกครั้งนะคะ
http://www.ondefilm.com/index.php/welcome/rule

ONDE Film Youth Camp's cover photo
02/03/2017

ONDE Film Youth Camp's cover photo

25/02/2017
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "สรินญา...SARINYA" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "สรินญา...SARINYA"
รับชมผ่าน Youtube >>> https://youtu.be/RXTrLVI1Ns4

► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
1. นางสาวณัฐกานต์ จันทร์เจริญ
2. นางสาวจารุมาศ พิลาวัลย์
3. นางสาวจิราพร เขื่อนเมือง

► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง สรินญา...SARINYA
ปัจจุบันมีการใช้สื่อดิจิทัลไปในทางบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ การโพสต์การแชร์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ฯลฯ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและวิจารณญาณในการใช้สื่ออย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ให้คิดก่อนทำ เพราะเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆแค่ขำๆ อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราหรือคนข้างๆได้

25/02/2017

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ปรารถนาดี"
รับชมผ่าน Youtube >>> https://youtu.be/xslx-jxfvIE

► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
อาจารย์ จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
1. นางสาวสุรีรัตน์ สุขขวัญ
2. นางสาวกรรณิการ์ เขียวมรกต
3. นางสาวญารินดา เพ็ชรนิล

► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ปรารถนาดี
แนวคิดของทีมดิฉัน คือ โซเชียลมีทั้งด้านดีและไม่ดี อยู่ที่เราจะเลือกทำด้านไหนเลือกเอง แร้วอย่าคิดโทษใคร เมื่อมีคนเตือนสติให้หยุดฟังเค้าพุดเสียก่อน
ดั่งคำสอน ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ให้ ข้อคิดไว้ว่า “อย่าโกรธคอมพิวเตอร์สำหรับคามผิดพลาดที่คุณทำขึ้นเอง”

24/02/2017
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Judge #ผู้พิพากษา"

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Judge #ผู้พิพากษา"
รับชมผ่าน Youtube >>> https://youtu.be/mGwnKV0Ov1E

► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
อาจารย์ จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
1. นางสาวอรรถพร วินทชัย
2. นางสาวพิมพ์ลดา เอี่ยมอนันต์
3. นางสาวมิ่งขวัญ เหล่ารอด

► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Judge #ผู้พิพากษา
เนื่องจากปัจจุบันสังคมมัคจะตัดสินและพิพากษาคนๆนึงผ่านโซเชียลโดยการแชร์คลิปที่เห็นภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ไตร่ตร่องถึงว่าความจรืงว่าเป็นอย่างไร

ที่อยู่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

095 - 248 - 1593

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ONDE Film Youth Campผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ONDE Film Youth Camp:

วิดีโอทั้งหมด


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด